Page 1

Spis treści: 1. płyta główna 2. procesor 3. pamięd RAM 4. porty komputera 5. karta graficzna 6. karta dźwiękowa 7. dysk twardy 8. napęd optyczny

Budowa jednostki systemowej – Paweł Żur i Filip Kostrzewski

Strona 1


Płyta główna jest podstawowym urządzeniem komputera. Znajduje się na niej: gniazdo procesora, gniazda rozszerzające, złącza dla modułów pamięci, gniazdo napędów dyskietek i dysków twardych, porty oraz układ pamięci ROM.

Poza wyżej wymienionymi elementami na płycie głównej zawsze jest umieszczony układ BIOS-u, a także moduł zegara czasu rzeczywistego (RTC) wraz z modułem bateryjnego podtrzymania zegara. Płyta główna jest nierozerwalnie związana z procesorem. O jej wydajności decyduje zainstalowany na niej układ zwany chipsetem. Budowa jednostki systemowej – Paweł Żur i Filip Kostrzewski

Strona 2


Procesor to układ scalony (CPU - Central Processing Unit), który jest podstawowym elementem każdego komputera. Jego zadaniem jest pobieranie danych z pamięci oraz interpretowanie ich i wykonywanie jako rozkazów. Podstawowym parametrem mikroprocesora jest zegar, który określa z jaką częstotliwością mikroprocesor przetwarza dane. Częstotliwośd zegara jest podawana w MHz lub GHz. Jedną z podstawowych cech procesora jest długośd (liczba bitów) słowa, na którym wykonywane są podstawowe operacje obliczeniowe. Jeśli słowo ma 64 bity, mówimy, że procesor jest 64bitowy. Najpopularniejszym producentem procesorów jest Intel oraz jego konkurent AMD.

Budowa jednostki systemowej – Paweł Żur i Filip Kostrzewski

Strona 3


Pamięd RAM jest to podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej. W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. W temperaturze pokojowej zawartośd większości pamięci RAM jest tracona w czasie mniejszym niż sekunda po zaniku napięcia zasilania, niektóre typy wymagają także odświeżania, dlatego wyniki pracy programów, wymagające trwałego przechowania, muszą byd zapisane na innym nośniku danych.

Pamięd RAM typu DDR3

Jedną z ważniejszych rzeczy przy wyborze pamięci RAM jest taktowanie np.: 1600 MHz i typ obudowy np.: DDR3

Budowa jednostki systemowej – Paweł Żur i Filip Kostrzewski

Strona 4


Port to złącze w komputerze umożliwiające podłączenie urządzeo Zewnętrznych Przykłady portów: USB, FireWire, Ethernet, wejścia/wyjścia słuchawek, VGA, HDMI Podstawowym portem w obecnych komputerach jest USB – zastępuje on porty szeregowe i porty równoległe Port USB jest uniwersalny w tym sensie, że można go wykorzystad do podłączenia do komputera wielu różnych urządzeo (np.: kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego, modemu, skanera, klawiatury, przenośnej pamięci itp.). Urządzenia podłączane w ten sposób mogą byd automatycznie wykrywane i rozpoznawane przez system, przez co instalacja sterowników i konfiguracja odbywa się w dużym stopniu automatycznie. Typ interfejsu

szeregowy

Transfer

USB 1.1: 1,5 Mbit/s lub 12 Mbit/s USB 2.0: 1,5 Mbit/s, 12 Mbit/s lub 480 Mbit/s USB 3.0: 5 Gbit/s

Liczba portów

USB 1.1: od 2 do 6 USB 2.0: od 2 do 8

Typ A

USB 3.0: od 2 do 10

Liczba urządzeń

do 127 na magistrali utworzonej przy użyciu hubów

Rodzaj złącza

USB typu A, B, C lub D

Zasilanie przez

USB 1.1, 2.0 5V 500mA

interfejs

Typ B

USB 3.0 5V 900mA

Budowa jednostki systemowej – Paweł Żur i Filip Kostrzewski

Strona 5


Karta graficzna umożliwia przetwarzanie obrazu oraz zapewnia współpracę komputera z monitorem. Obecnie najpopularniejsze są karty posiadające standardowo akcelerator grafiki 3D. Większośd kart graficznych składają się z następujących elementów:  Procesor graficzny (GPU) – odpowiedzialny za generowanie obrazu w pamięci obrazu  Pamięd obrazu – bufor ramki – przechowuje cyfrowe dane o obrazie, tekstury, dane geometrii sceny, etc  Pamięd ROM – pamięd przechowująca dane (np. dane generatora znaków) lub firmware karty graficznej  Interfejs do systemu komputerowego – umożliwia wymianę danych i sterowanie kartą graficzną – zazwyczaj PCI, AGP, PCI-Express  Interfejs na slocie karty graficznej – zazwyczaj VGA, DVI, HDMI,

Większość kart graficznych do poprawnego działania potrzebuje układu chłodzenia. Najwięcej ciepła wytwarza GPU dlatego montuje się na nie same radiatory (chłodzenie pasywne) bądź z wentylatorem lub turbiną (chłodzenie aktywne).

Budowa jednostki systemowej – Paweł Żur i Filip Kostrzewski

Strona 6


Karta dźwiękowa to specjalna karta rozszerzenia, której zadaniem jest odtwarzanie i nagrywanie plików dźwiękowych. Karty dźwiękowe w zależności od stopnia skomplikowania i zaawansowania mogą posiadad następujące elementy:  Przetworniki A/C i C/A – umożliwiające rejestrację i odtwarzanie dźwięku (umożliwiające zamianę sposobu reprezentacji sygnału z analogowego na cyfrowy i odwrotnie),  Bufor – mała (często tylko kilka kilobajtów) pamięd RAM, używana przez przetworniki A/C i C/A, do których cyfrowy dźwięk jest zapisywany i odczytywany przez procesor główny komputera lub odtwarzany po uprzednim wgraniu tam danych,  Mikser dźwięku – służy do łączenia sygnałów dźwięku z różnych źródeł,  Wzmacniacz sygnałów wyjściowych - służy do wzmacniania sygnału wyjśd przeznaczonych dla urządzeo pasywnych,  Złączy wejściowych i wyjściowych dźwięku, zarówno analogowych i cyfrowych,  Interfejs do komputera – służący do komunikacji i wymiany danych z kartą dźwiękową, zazwyczaj PCI lub USB,

Budowa jednostki systemowej – Paweł Żur i Filip Kostrzewski

Strona 7


Dysk twardy, napęd dysku twardego – rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych. Dla dysków twardych najważniejsze są następujące parametry: pojemnośd, szybkośd transmisji danych, czas dostępu do danych, prędkośd obrotowa dysków magnetycznych (obr/min.) oraz średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF).

Budowa jednostki systemowej – Paweł Żur i Filip Kostrzewski

Strona 8


Napęd optyczny - jest to urządzenie, które za pomocą wiązki lasera odczytuje lub zapisuje, dane na tzw. nośnikach optycznych. Do najpopularniejszych napędów optycznych zalicza się (chronologicznie):     

CD-ROM - napęd czytający płyty CD w formatach CD-R, CD-ROM, CD-RW, nagrywarka CD - napęd czytający oraz zapisujący płyty CD w wyżej wymienionych formatach DVD-ROM - napęd czytający płyty CD (patrz CD-ROM) oraz DVD w formatach DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD-ROM, DVD-Video nagrywarka DVD - napęd czytający oraz nagrywający płyty CD oraz DVD w formatach DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD-RAM, DVD-Video combo Blu-Ray - napęd będący hybrydą nagrywarki DVD oraz czytający płyty Blu-Ray w formatach BD-ROM, BD-R, BD-RE

We wszystkich powyższych napędach, podstawowym formatem nośnika są płyty o średnicy 12cm (występują też pochodne o średnicy 8cm oraz nośniki w kształcie kart kredytowych).

Budowa jednostki systemowej – Paweł Żur i Filip Kostrzewski

Strona 9

Budowa jednostki centralnej.  

Budowa jednostki centralnej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you