Pædagogisk Extrakt nr. 20

Page 47

Pædagogisk Extrakt

47

VIA University College

PÅ OPDAGELSE I DET USIKRE

Og hvis vi ønsker at forstå den anden, må vi være optagede af at reducere forskellene og forsøge at finde ud af, hvad den anden i virkeligheden mener

til at påvirke vores forståelse af verden, og sproget er broen til vores omverden. Forskellige professioner forbinder eksempelvis ting, begreber eller fænomener med noget forskelligt. Fx vil pædagogen, designeren og fodboldspilleren sandsynligvis forbinde noget vidt forskelligt med ordet bænken. Pædagogen vil måske forestille sig et klassisk bord og bænkesæt i træ, der findes på diverse legepladser. Designeren vil måske tænke på form, materialer, funktion og udtryk. Mens fodboldspilleren måske forbinder ordet med noget negativt, hvor man ikke får mulighed for at spille med i kampen. På samme måde forstår pædagogen og Camilla noget forskelligt ved de ord, de bruger. Reduktion af den kommunikative difference Når vi kommunikerer med andre, skal vi derfor være bevid-

ste om den kommunikative difference. Og hvis vi ønsker at forstå den anden, må vi være optagede af at reducere forskellene og forsøge at finde ud af, hvad den anden i virkeligheden mener, for at vi kan nærme os hinanden. I fortællingen har Camilla længe oplevet, at Noah er udfordret på struktur og opmærksomhed, og derfor ønsker hun ham udredt. Pædagogerne i børnehaven ople-

ver faktisk de samme udfordringer hos Noah, men Camilla føler sig ikke mødt i sin frustration og bekymring. Herudover forstår hun ikke de fagtermer, der er brugt i referatet til PLC-mødet. Tilsammen giver det Camilla en følelse af, at pædagogerne ikke forstår hverken hende eller hendes søn. Pædagogen på sin side føler sig angrebet på sin faglighed. Hun ønsker at hjælpe Camilla,

men føler sig bebrejdet og misforstået. Hun er irriteret over, at Camilla igen og igen spørger efter et referat, der er skrevet og lagt på AULA. Hverken Camilla eller pædagogen er klar over, at kernen i den voksende konflikt imellem dem handler om, at de ikke forstår hinanden. De taler forbi hinanden, selvom de tror, at de taler sammen. Der er behov for at reducere den kommunikative difference, førend samarbejdet kan være konstruktivt. Accept og nysgerrighed For at reducere den kommunikative difference, må vi have en accept af, at vi aldrig kan finde frem til én objektiv virkelighed, fordi vi hver især oplever verden subjektivt. Vores oplevelse af verden, virkeligheden og sandheden er påvirket af, hvem vi er, og hvad vi har oplevet indtil nu. Vi har så at sige subjektive briller på, når vi spadserer ud i den store vide verden.

I accepten af den frustrerede præmis, at vi aldrig vil være i stand til at have præcis samme oplevelse som andre, kan vi blive i stand til at være åbne for og nysgerrige på andre menneskers virkeligheder. Og det er den øvelse, der er grundlæggende i den professionelles kommunikation. Vi må simpelthen øve os i at få øje på de forskelle, der er i vores virkelighedsopfattelser, samt i vores tolkninger af ord og fænomener, for at kunne øge forståelsen mellem os.