Pædagogisk Extrakt nr. 20

Page 30

Pædagogisk Extrakt

30

VIA University College

ET ELSKELIGT ROD

Vi har været nysgerrige på, hvilke fortællinger børnene lægger vægt på, hvad børnene ønsker at vise frem, og hvad de inviterer os med til, når vi som udenforstående ønsker at lære om og forstå deres virkelighed.

Verdens venner Vi har sammen med børn i Danmark og Tanzania lavet billedbøger om deres hverdag i børnehave/førskole. Vores ambition er at lære af børnenes fortællinger og forstå mere af mindre børns oplevede institutionsliv forskellige steder i verden. Den dag vi besøgte Vega i hendes børnehave i Danmark, skulle de på tur med gå-klubben og tælle skridt. Der var is på søen, og det var koldt. Den dag vi besøgte Samiah i hendes skole i Tanzania var der varmt og støvet. Samiah øvede sig i at læse

og skrive sammen med resten af sin klasse. Hun havde sin skoleuniform på og en hue, hun havde fået af sin mor. Samiah og Vega er 5 år gamle, og de har begge en hverdag i en institution. På nogle punkter ligner deres liv hinanden. De elsker nogle af de samme lege, de har begge søskende, og de er glade for deres venner. På andre punkter er deres hverdagsliv ret forskelligt. Vega går i børnehave. Samiah går i førskole. I Vegas børnehave kender alle hinanden. I Samiahs førskole er de så mange børn, at det ikke er

muligt. Men fælles for både Vega og Samiah er, at det er spændende at fortælle om sit eget liv og også spændende at høre om andre børn. Børnesensitiv etnografi Metodisk er vi inspirerede af Tobin, Wu og Davidsons etnografiske undersøgelser fra 80’erne i børnehaver i Japan, Kina og USA. I projektet ’Preschool in Three Cultures’ filmede de hverdagslivet i institutionerne og gik efterfølgende sammen med pædagogerne i dialog med materialet.

I vores projekt ønsker vi en tilsvarende dialogisk tilgang. Men til forskel fra Tobin, Wu og Davidson lægger vi vægt på børnenes fortællinger, og den efterfølgende dialog er også centreret om børnene. Vi har valgt billedbogen som form, da den er forståelig og tilgængelig for målgruppen. Den kan danne grundlag for samtaler om børnehavelivet. I børnenes fodspor I første del af projektet har vi besøgt børnene. Vi har fulgt dem i deres hverdag, og vi har taget billeder.

OM

OM

Erika Zimmer Brandt ezb@via.dk

Anette Boye Koch abk@via.dk

Lektor ved VIA Pædagoguddannelsen

Ph.d. og docent ved VIA Pædagoguddannelsen

Erika er videnmedarbejder ved program for Social innovation, VIA Forskningscenter for innovation og entreprenørskab.

Anette er forskningsleder ved program for børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem, VIA Pædagogik og dannelse.