Pædagogisk Extrakt nr. 20

Page 28

Pædagogisk Extrakt

28

VIA University College

ET ELSKELIGT ROD

Derfor foreslår vi på baggrund af vores undersøgelse, at sjov som pædagogfagligt begreb bringes frem i lyset og inddrages i den daglige dialog. de andre pædagoger udtrykker sig negativt om hans gakkethed. Han vælger dog alligevel at fortsætte, da børnene har det sjovt. Han er altså sjov på trods. Vores undersøgelse peger altså på, at hvis man ønsker flere sjove øjeblikke, har det betydning, at pædagoger giver hinanden plads til at være gakkede, fjollede og sjove. Ja, måske bør de endda støtte hinanden i det. Dette kræver, at at arbejde med sjov i børnehøjde legitimeres som en naturlig og uundværlig del af den pædagogiske opgave. I gør det skide godt allerede! Det er ikke nyt at anvende sjov

i den pædagogiske praksis. Men flere af de pædagoger, vi har interviewet, har givet udtryk for, at de aldrig har tænkt over sjov som et pædagogisk redskab eller fagligt begreb. Derfor foreslår vi på baggrund af vores undersøgelse, at sjov som pædagogfagligt begreb bringes frem i lyset og inddrages i den daglige dialog. Vi er igennem vores arbejde med projektet, blevet mere opmærksomme på vores egen måde at bruge sjov på samt, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at rumme det i en hverdag, der kan været præget af travlhed og manglende overskud. At arbejde professionelt med sjov er relevant og meningsfuldt,

og kan gøre en kæmpe forskel. Det kræver dog også mod i en kultur, hvor det at fjolle ikke anses som professionelt.

Det siger pædagogerne

!

I de to fokusgruppeinterviews med pædagogisk personale blev følgende pointer fremhævet: - Alle børn har krav på at grine og have det sjovt hver dag. - Det er individuelt, hvad man synes er sjovt – det er pædagogens opgave at finde ud af, hvad de enkelte børn finder sjovt. - Sjov kan bruges som et redskab til konflikthåndtering. - Sjov handler ofte om at bryde regler og normer. - Vi kan bruge sjov til at fremme social inklusion og trivsel hos børnene. - God tid og overskud giver sjovere voksne. Men sjov giver også voksne mere overskud. - Sjov kan bruges som en pædagogisk metode til at få børnene igennem de ting, de skal. - Sjov hænger sammen med nærvær. - Når voksne har det sjovt, smitter det af på børnene. - Sjov gør, at man glemmer tid og sted. Man fordyber sig på en anden måde end man plejer.