__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 26

Pædagogisk Extrakt

VIA University College

DIGITALE TEKNOLOGIER FLYTTER IND Af: Stine Liv Johansen, lektor, ph.d., Center for Børns Litteratur og Medier, Aarhus Universitet og Thomas Enemark Lundtofte, adjunkt, ph.d., SDU

Fællessang og sofaskole Danske børn blev med dags varsel frataget muligheden for at mødes fysisk med venner og klassekammerater. En kvalitativ undersøgelse afdækker, hvordan børn mellem tre og 12 år brugte digitale teknologier, fx til for at holde kontakten. Hvilken rolle spillede snapchat og Skype-fødselsdage for deres relationer, for dagligdagen og oplevelsen af coronasituationen?

Da skoler og dagtilbud lukkede ned i midten af marts 2020, blev vi alle sammen i vidt omfang overladt til digitale kommunikationsformer. Når vi ikke kunne mødes fysisk, var vi nødt til at dyrke og finde på nye måder at være sammen på digitalt. Det gjaldt i forhold til vores private relationer og for arbejde og undervisning, der på få dage efter nedlukningen flyttede online. Mediebrug i et børneperspektiv For at undersøge, hvordan dette så ud i et børneperspektiv,

iværksatte vi i løbet af foråret en kvalitativ interviewundersøgelse blandt 20 børn i alderen tre til 12 år og deres forældre. Vi ønskede at undersøge, hvad børn konkret gjorde med digitale teknologier, hvilke teknologier, de brugte til hvad og hvad det betød for deres relationer, deres dagligdag og deres oplevelse af den specielle situation, vi stod i. Som børnemedieforskere er vi vant til at sidde fysisk på stuegulve og i skoler og institutioner, når vi interviewer og observerer børn. Det kunne af gode grunde ikke lade sig gøre i denne undersø-

26

Profile for paedagogiskextrakt

Hvad har vi lært af corona? Pædagogisk Extrakt #17, december 2020  

Vi er blevet hjemsendt, genåbnet, sanktioneret og disciplineret. Corona har fyldt i 2020 – også i pædagogers arbejde. Men hvad har krisen eg...

Hvad har vi lært af corona? Pædagogisk Extrakt #17, december 2020  

Vi er blevet hjemsendt, genåbnet, sanktioneret og disciplineret. Corona har fyldt i 2020 – også i pædagogers arbejde. Men hvad har krisen eg...