wijkkrant nummer 1 oktober 2020

Page 1

Nummer IN SELWERD EN PADDEPOEL

Gemeente Groningen deelt uit:

1

HUIS-AAN-HUIS WIJKKRANT JAARGANG 38 VERSCHIJNT 10x PER JAAR OPLAGE 9000

Oktober 2020

Wintertijd

elke dag een gratis boom voor inwoners Voor de een is het een ongewenste schaduwbrenger, voor de ander een bron van vreugde: een boom in de tuin! Voor de categorie boomliefhebbers is er goed nieuws. De gemeente Groningen heeft de actie ‘Nieuwe dag, nieuwe boom’ gelanceerd. Iedere stadjer kan een gratis boom aanvragen voor de eigen tuin. En er worden elk jaar 365 exemplaren wegge-

geven. Belangstellenden kunnen zelf een boompje kiezen op www.groningenklimaatbestendig.nl/boomkiezer en aangeven wat voor soort boom ze willen, hoe groot en hoe breed die mag worden. Zo voorkom je dat mensen een schattig klein boompje kiezen dat uit-

groeit tot woudreus en na twintig jaar gekapt moet worden omdat hij niet in de tuin past. Als het aantal aanvragen groter is dan het aantal beschikbare bomen wordt gekeken naar hoeveel bomen er al in de wijk staan. Het percentage bomen dat al in de buurt aanwezig is, vind je op internet op de ‘Bomenmonitor’ van de gemeente. Heetste plek van de stad: Winkelcentrum Paddepoel De kaart laat zien dat er nog relatief veel bomen en struiken staan in de wijken Paddepoel en Selwerd. Eén plek waar het groen nog niet is doorgedrongen is het Winkelcentrum Paddepoel – naar verluid een van de heetste plekken in de stad.

Boom en dubbele regenboog boven Paddepoel, foto: Kordelia Nitsch.

I

Eigenhandig beginnen met het bestrijden van de opwarming van de aarde? Dan is ‘Nieuwe dag, nieuwe boom’ een mooie start. En wie meer wil, aan de slag met bomenplantacties in de wijk of groene daken, is van harte welkom bij het team van Wijkbureau Paddepoel, te bereiken via info@wijkbureaupaddepoel.nl

Even voorstellen... Wij willen ons graag voorstellen als jullie nieuwe wijkagenten voor de wijken Selwerd en Tuinwijk. Mijn naam is Jorge Castro. Ik ben geboren en getogen in de Oosterparkwijk in de stad. Ik werk ruim twintig jaar bij de politie waarin in meerdere functies heb bekleed. De meeste recente functies waren wijkagent in de Oosterparkwijk en jeugdagent binnen ons werkgebied. Als wijkagent zoek ik graag de verbinding met u als wijkbewoner. Wat leeft er, wat gaat goed en wat kunnen we verbeteren met elkaar. U staat voor mij, als bewoner van de wijk, centraal en samen met andere ketenpartners wil ik graag een steentje bijdragen aan een zo prettig mogelijk woonklimaat. Naast Jorge sta ik, Tanja Serier , wijkagent in genoemde wijken. In 1997 ben ik bij de politie in Utrecht begonnen. In 2005 terug naar het noorden waar ik in 2009 contactfunctionaris minderheden ben geworden en mij voornamelijk heb bezig gehouden met onze Antilliaanse bewoners in Groningen. Nu doe ik dit nog deels en voor de rest ben ik actief in en voor de wijken Selwerd en Tuinwijk.

Wijkgids 2020/2021 is verschenen Niet ontvangen of nieuw in de wijk? Wijkinformatiepunt Vensterschool Eikenlaan 288

In de nacht van zaterdag 24 naar zondag 25 oktober gaat de klok om 03.00 uur een uur terug. We gaan tot eind maart 2021 de wintertijd weer in.

Moeder in coronatijd Nou, de titel van deze column dekt deze week zeker de lading! Waar het vanaf de zomervakantie tot afgelopen week allemaal redelijk 'normaal' ging met de scholen en dergelijke, was de afgelopen week diepe coronachaos in ons gezin. Zelf waren we allemaal gezond hoor (op een mini-verkoudheidje en een negatieve test na bij mij en mijn man). Eens kijken; maandag was Florian thuis – zijn meester was getest en nog geen uitslag. Dinsdag was de Merijn thuis, want zijn meester moest getest worden. Leander was ook thuis, want die had een heel klein beetje verhoging, voelde zich verder niet ziek, maar met verhoging mag je niet naar de middelbare school. Woensdag was de Merijn nog steeds thuis, want zijn meester had nog geen uitslag (nota bene van een sneltest) en de Florian

was ook thuis, want zijn school is altijd dicht op woensdag. Donderdag en vrijdag was Merijn nog steeds thuis, want waar de sneltest van de meester last van had weten we niet, maar snel was hij in ieder geval niet. En zo rolden we, na een hele week met elke dag minimaal één kerngezond kind thuis, hoepla de herfstvakantie in! Aangezien ik normaal gesproken (thuis) werk op dinsdag en donderdag en ik wel wat minder kon doen, maar niet helemaal niets (zeker niet met de vakantie ook nog in het vooruitzicht) hebben ze meer tekenfilms gebingewatched dan strikt gesproken gezond voor ze is, hoewel ze er zelf wel erg tevreden over waren. En na deze week zeg ik: Jongens wat een gedoe! Weet je wat ik ben? Pandemoe!

Wie is wie? Marchien (36, dat ben ik). Ik ben meestal goedgemutst en schrijf graag (k)luchtige columns. Getrouwd met Maarten (39, maar dat mag ik vast niet in de krant zetten). Samen hebben we drie zoons: Leander (12), Florian (10) en Merijn (8). Met z'n vijven in een rijtjeshuis in Selwerd is het bij ons vaak een gezellige janboel.

Krant in november 2020: De volgende Nummer 1 komt uit

in week 46 (11 - 14 november 2020) LET OP!!!!! De uiterste aanleverdatum voor kopij is 2 november Graag wil ik samen met u en onze netwerkpartners werken aan een fijne wijk, waarin het wonen goed is en het rondom je huis een fijne plek mag zijn. Het vraagt van een ieder inzet en wederzijds respect en acceptatie. U kunt ons benaderen via het

algemene telefoonnummer 0900884, via politie.nl, Twitter (Wijkagenten Selwerd en Tuinwijk). Daarnaast hebben wij samen met de wijkagenten Paddepoel een wekelijks spreekuur op de woensdag van 13.00 tot 14.00 uur in de Vensterschool aan de Eikenlaan.

Koopzondag In het NOS-journaal van dinsdag 13 oktober om 20.00 uur werd gesproken over het schrappen van de koopzondag. Dit is echter niet juist! Dit had koopavond moeten zijn. Hierover is vanochtend contact geweest met de NOS en zij verwijzen naar de site van de Rijksoverheid voor de juiste informatie. Hier vind je niets terug over het schrappen van de koopzondagen. Vooralsnog gaan de koopzondagen dus gewoon door.

Cartoon van de maand Al voor de persconferentie van premier Mark Rutte op 13 oktober maakte Joop Luining deze cartoon – hij noemt het zelf een ‘joke’ - met het onderschrift :De horeca gaat om 10 uur dicht, dus opschieten. Ondanks het feit dat de regels inmiddels zijn aangescherpt, vond de redactie toch de moeite waard....


Pagina 2 - Oktober 2020

Wijkkrant Nummer 1

Nijestee biedt ruimte... aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met 13.500 huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, ook in Selwerd en Paddepoel. Op die manier valt er wat te kiezen.

www.nijestee.nl


Wijkkrant Nummer 1

Colofon Nummer 1 Wijkkrant voor Selwerd en Paddepoel Verschijnt (10 keer per jaar) elke derde of vierde week van de maand (niet in juli en augustus). Redactie: Titia Struiving (redactievoorzitter) tel.: 571 86 54 e-mail: struivingtm@home.nl Dick Dijkstra (secretaris) tel.: 577 25 13 e-mail: secretariaat.nummer1@gmail.com Marchien Brandts Buijs tel.: 06 519 796 94 e-mail: marchien@gmail.com Arnold Voerman tel.: 06 489 506 44 e-mail: voermanaw@home.nl Hans Mulder tel.: 577 78 01 e-mail: mulderhansj@gmail.com Eindredactie: Rudi van den Hende Penningmeester: Derk Koops tel.: 573 30 35 e-mail: finan.nummer1@gmail.com Illustrator: Angélique Boter Medewerkers: Doesjka Donker e-mail: d.donker@zonnet.nl Hans Knot e-mail: hknot@home.nl Henk-Jan Falkena e-mail: hj.falkena@gmail.com Advertentieacquisitie: Jan-Jaap Bakker 0595 43 77 77 e-mail: j.j.bakker@noordpers.nl Bezorging: Lenze Boonstra Uitgevers: Wijkraad Paddepoel Bewonersplatform Selwerd Redactieadres: Redactie wijkkrant Nummer 1, Uranusstraat 68 9742 JZ Groningen Algemeen e-mailadres redactie: redactienr1@gmail.com De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten, te corrigeren en/of zo nodig te redigeren. Overname van tekst toegestaan mits met duidelijke bronvermelding. Bij ingezonden artikelen wordt de naam van de auteur vermeld. Onder artikelen van redactieleden worden hun initialen vermeld. Kopij voor volgende uitgave: aanleveren uiterlijk 2 november Klachten over de bezorging: e-mail: lenzebouke@gmail.com telefoon: 06 198 121 86 Druk: NoordPers BV telefoon: 0595 43 77 77 drukkerij@noordpers.nl

Oktober 2020 - pagina 3

Van de wijkraad Paddepoel Focus op interne zaken Op maandag 5 oktober kwamen we als wijkraad weer bijeen. We waren deze keer in kleiner gezelschap. Het afgesproken overleg met GON/WIJ was door omstandigheden verplaatst. De vergadering ging vooral over interne zaken zoals financiën en de verdeling van de functies.

Nieuwe functieverdeling In de vorige Nummer 1 heeft u kunnen lezen over het vertrek van onze voorzitter en het aangekondigde vertrek van onze penningmeester. Voor beide posities hebben we binnen de huidige leden gelukkig een opvolger kunnen vinden. Berrie Kuilman staat klaar om vanaf januari Derk Koops op te volgen en René Raap is aangesteld als nieuwe voorzitter. Het secretariaat blijft onder de hoede van Reinder Gooijaarts.

Wijkraadsleden gezocht Door het (aanstaande) vertrek van twee van onze wijkraadsleden zijn we met een kleine bezetting, zeker gezien alle thema’s die voor onze wijk van belang zijn. Gelukkig hebben we inmiddels een aanmelding gehad. Desondanks zijn we nog steeds op zoek naar verdere aanvulling. Heeft u belangstelling of wilt u eerst graag meer informatie over wat zitting in de wijkraad inhoudt? Neemt u dan contact met ons op, we staan u graag te woord.

Enkel publiek na bericht Normaliter ontvangen we u graag tijdens onze vergadering. Maar in de huidige situatie is dit enkel mogelijk na bericht. Zeker door de tijd tussen het schrijven van dit verslag en vergaderen is het moeilijk in te schatten wat er wel en niet mogelijk is. Heeft u zich aangemeld, dan ontvangt u bericht van ons over wanneer en hoe we vergaderen en of het voor publiek mogelijk is om aanwezig te zijn. Wilt u een onderwerp aan de orde stellen of heeft u een vraag voor de wijkraad? Zolang het binnen de coronabeperkingen mogelijk is, bent u na bericht en tegenbericht van harte welkom. U kunt uw inbreng ook aan ons doorgeven via secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl Meer informatie over de wijkraad, de wijkraadsleden en verslagen van onze vergaderingen vindt u op: https://www.paddepoel.info/de-wijkraad

Als de sirene gaat, vergadert de raad Elke eerste maandag van de maand, als om 12.00 uur de sirene wordt getest, komt de Wijkraad Paddepoel ‘s avonds bijeen. U bent van harte welkom. Bent u van plan aanwezig te zijn, dan kan dit momenteel alleen door u van te voren aan te melden. De volgende vergadering is op 2 november. Tijd: 20.00 uur Plaats: kantoor van de wijkraad (Vensterschool). Heeft u inbreng, dan horen we het graag via secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl

Eerste huurders Atlas krijgen sleutel Aan de Dierenriemstraat in Paddepoel is de hoge torenkraan bij de nieuwe flat van House of Groningen gedemonteerd en afgevoerd. Omdat de kraan destijds in delen met een zogenaamde klimkooi is gebouwd, moest deze ook weer in delen worden afgevoerd. Op 12 oktober kregen de eerste huurders van de bovenste verdieping van de torenflat Atlas de sleutel overhandigd door verhuurder Nijestee. Hierna volgens telkens lagere verdiepingen. Een nieuwe fase breekt aan. Binnenkort zal er verlichting in de flat branden als de eerste bewoners er in zijn getrokken. Het terrein is nog niet geheel klaar. De komende periode zal hier aan worden gewerkt. Op de foto zien we de twee flats tijdens een flinke regenbui. H.M.

Vandaag de dag... Fast Food

Doesjka Donker

Eens in de zoveel tijd, maar niet vaker dan een keer of twee per jaar, heb ik vreselijke zin in een snelle, maar ongezonde 'maaltijd'. Franse frietjes, kip-nuggets, een bananen-milk shake – af te halen bij de dichtstbijzijnde gele M. Deze keer besluit ik dat ik het halen zelfs niet fast genoeg vind en laat ik het eten bezorgen – zó geregeld via internet. Het bezorgen kost 1 euro 50 en daarvoor brengt een snelle jongen het tot aan mijn voordeur. De lucht alleen al doet mij watertanden. Een mengeling van vet, zout en zoet. Ik begin er aan tafel aan, wel op een bord. Uit de zak is helemaal zo onverzorgd en ongezellig. Wat is het toch vreemd dat je die Franse frietjes alleen maar met zes tegelijk in je mond kunt proppen. De kipstukjes (kip 6 in vaktermen) doop ik in de rode saus en die verdwijnen ook als sneeuw voor de zon in mijn mond. Halverwege de frietjes heb ik genoeg van ze en die frietsaus hoef ik ook niet allemaal. De kip eet ik wel helemaal op. De smaak van de bananen milkshake is een lekkere overgang van hartig naar zoet. Vanaf het moment dat die snelle jongen kwam en nu zijn er zeventien minuten verstreken. Hoe fast wil je het hebben?

Voor u getest:

Bezorgen door 'de Duindoorn' Inmiddels is het een een begrip in onze wijken; wijkrestaurant 'de Duindoorn'. Sinds het begin van de coronatoestanden zijn ze overgestapt op thuisbezorgen en afhalen van hun maaltijden. Dat moesten we natuurlijk even testen! Na een korte bestudering van zowel de menukaart als onze kalender besluiten we voor de woensdag te gaan. Dan staat er Surinaamse bami op het menu, gemaakt door Precious. Met zoetzure komkommersalade. Dat gaan de kinderen ook wel eten! Het eten wordt keurig op de beloofde tijd bezorgd. Tot onze plezierige verrassing zit er bij elke maaltijd een groot stuk gebakken kip. En hoewel er door iedereen goed gegeten wordt houden we toch over, dus het zijn ook nog eens ruime porties. Prijs-kwaliteitverhouding is ook meer dan goed. Dus evenals het eten in het restaurant zelf, zou ik ook de bezorging door de Duindoorn zeker aanraden.

Leander smult van de Surinaamse bami......

I

M.B.B.


Pagina 4 - Oktober 2020

Wijkkrant Nummer 1

Buurtsportcoach Daniël Boekee van Bslim Op een nazomerse dag in september heb ik een gesprek met buurtsportcoach Daniël van Bslim in het gebouw van vv Mamio aan de Eikenlaan. Samen met vier vakdocenten en stagiaires organiseert hij laagdrempelige sportactiviteiten die gratis zijn of voor een kleine bijdrage. Dit met aandacht voor een gezonde leefstijl. Onlangs zijn de maatregelen die moeten leiden tot een aanzienlijke coronakrimp weer aangescherpt. Daardoor zijn veel groepssportactiviteiten (bijna) niet mogelijk. Wel zijn er veel kleinschalige activiteiten waar we een aantal onder de aandacht wil-

len brengen. Ze laten zien wat er in de wijk te doen is of willen jongeren kennis laten maken met nieuwe sporten. De vakdocenten viel op dat na de lockdown de leerlingen kilo’s waren aangekomen. Met minder beweging en meer eten gaat het snel. Nieuw is Baseconnect voor jongeren van 12 plus. We gaan bij ze op bezoek in de wijk voor een interview compleet met een cameracrew en daarna filmen we ook een beweegmoment. Het gaat om jouw sport, wat jij leuk vindt, een leuke plek in de wijk of een leuk verhaal. Via Instagram organiseren we:

Nieuws van

sport/beweegactiviteiten die de volgers live mee kunnen doen en zorgen we ervoor dat iedereen in Groningen weet wat Bslim allemaal voor toffe dingen doet. Waar wij straks weer mee gaan starten is bijvoorbeeld: Wherethebaseat. Tijdens het spel krijgen volgers allerlei aanwijzingen om de buurtsport coach te vinden. De winnaar ontvangt bij vondst een leuke prijs. In de wijk hebben we iedere week ook sportactiviteiten voor verschillende leeftijdscategorieën. Naast sport en bewegen leren wij kinderen ook dat het belangrijk is om gezond te eten en drinken. Ze kunnen via ons Instagram-kanaal zien hoe je een gezonde smoothie maakt. In samenwerking met Albert Heijn Paddepoel die een krat met fruit beschikbaar stelt, zorgen we dat de kinderen elke sportinstuif een lekker stuk fruit

krijgen en leren we ze dat water drinken erg gezond is. Ook schuiven we gezonde producten die passen bij een gezonde leefstijl naar voren. In de schoolpauzes zijn we actief met Bslim-Base. Dit is voor het VOonderwijs We komen dan inde grote pauze langs met allerlei sport- en spelmateriaal en houden we iedere maand een nieuwe Challenge. Het bewegen, meedoen en ervaren voert de boventoon. Voor de oudere jeugd is er ook aandacht voor het naschoolse sportaanbod en kijken we naar wat ze leuk zouden vinden. Hier spelen wij in op en leggen wij de verbinding met verenigingen en sportaanbieders in de Bslim-wijken. Naast deze activiteiten hebben wij ook iedere maand stedelijke activiteiten. De deelnemers kunnen zich dan aanmelden via onze Bslim-app.

Naast het kantoor ligt een grasmat van 750 vierkante meter. In samenwerking met Sunny Selwerd wordt een plan gemaakt voor een beweegtuin. De bedoeling is dat sportende jongeren samen met ouders en buurtbewoners daar elkaar kunnen ontmoeten. De buurtsportcoach kan ook bemiddelen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor het aanvragen van een vergoeding voor bijvoorbeeld contributie of kleding. Op dit moment zijn er op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag sportactiviteiten, zowel na school als in de pauze. De activiteitenladder is te zien op het Bslim Facebook en Instagramaccount: @bslim050 en natuurlijk op de website https://www.bslim.nl/spt Herman Beens.

voor Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk De Entree van WIJ Selwerd is helaas nog steeds gesloten. Waar kan je terecht met je vraag? Entree van WIJ Selwerd in WIJS, Winkelcentrum Paddepoel. Geen inloop, je kunt een afspraak maken voor maandagmiddag of woensdagmiddag. Bel (050) 367 42 20 of mail wijselwerd@wij.groningen.nl WIJS, Winkelcentrum Paddepoel. Uitsluitend geopend op afspraak. Bel 06 15 09 09 87 of mail info@wijsgroningen.nl WIJ Vinkhuizen, ‘t Vinkhuys, Diamantlaan 94. Inloop op elke doordeweekse ochtend, mits je klachtenvrij bent en geen contact hebt gehad met iemand die wel klachten heeft. 10 november Dag van de Mantelzorg Elk jaar ontvangen Mantelzorgers in de gemeente Groningen de Mantelzorgkaart. Mantelzorg is zorg die je geeft aan een familielid of iemand in je buurt met een ziekte of beperking, gedurende minstens drie maanden en acht uur per week. De Mantelzorgkaart is een kleine blijk van waardering. Het is belangrijk dat je als mantelzorger ook goed op jezelf past. Je kunt alleen maar goed voor iemand anders zorgen als je ook voor jezelf zorgt, dat je zo nu dan even de tijd neemt voor jezelf, leuke activiteiten onderneemt en andere mensen ontmoet. Daarom bieden de gemeente Groningen en Humanitas je de Mantelzorgkaart aan. Er zitten coupons in met leuke acties en activiteiten waarmee je even kan ontspannen en jezelf verwennen. Het is nu niet mogelijk om de Mantelzorgkaart op te halen. Wel kan je de kaart digitaal aanvragen. Humanitas zorgt er dan voor dat deze bij je wordt bezorgd. Dit kan je doen op de website van Humanitas, https://www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/. Je kan ook contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg, bel 06 13 65 37 31 of mail l.vanderkaap@humanitas.nl Heb je een vraag over activiteiten, zorg, welzijn, opvoeding, werk, wonen of financiën? U kunt maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur contact opnemen met WIJ Selwerd, bel (050) 367 42 20 of mail wijselwerd@wij.groningen.nl Tot ziens! Julia Vierstra.

I

Een bijpassend aquarelletje van Joop Luining.

Waar zijn ze gebleven ? Naar aanleiding van een bezoek aan de Groene Burendag schreef Joop Luining het volgende: Waar zijn de eilandjes gebleven? En waar zijn de ganzen gebleven? Ieder jaar, in de winter kwamen ze al. Voorbereidingen treffen voor het nieuwe broedseizoen. Geen nest meer bouwen. Niet meer broeden. Geen eendenkuikentjes. Maar misschien komen de eilandjes terug. We blijven hopen...

I

Het volstrekt desolate sportterrein....

Vervolg Buurtwarmte in Paddepoel Verslag bewonersavonden (ingekort) ● Eind november 2019 hebben we een conceptontwerp voor de 450 woningen in de ‘negen stempels’ van Paddepoel gepresenteerd. ● Uit dit conceptontwerp bleek dat aanvullende financiering van de gemeente nodig is om het gezamenlijk warmtenet te realiseren. ● Na november zijn we enkele maanden in overleg geweest met de gemeente over het vervolg. De gemeente gaf aan onder de indruk te zijn van het plan en de betrokkenheid uit de buurt. Een uitkomst van dit overleg is dat de gemeente geld beschikbaar wil stellen uit een nog te creëren warmtefonds en zelf wil mee-investeren. De voorwaarde is dan wel om niet voor 450 huizen een buurtwarmtenet met bron te ontwerpen, maar dat te onderzoeken voor ruim 3000 huizen in Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen. ● In het Buurtwarmte-project is financiering tot nu toe de grootste uitdaging gebleken. Met de opschaling van het project hebben we toegang tot financiering via de gemeente. Bij de ontwikkeling van het conceptontwerp voor Buurtwarmte in Paddepoel heeft de gemeente meegekeken vanaf de zijlijn, en was onder de indruk van het ontwerp, waarin nieuwe, innovatieve zaken zaten, en wat ook de gemeente nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Enkele bewoners wonen wel in Paddepoel, maar vielen net buiten de ‘negen stempels’, terwijl zij wel graag meedoen. Ook zij krijgen de ruimte om te participeren. ● Met bewoners, Paddepoel Energiek en Grunneger Power willen we nu werken aan een stevig buurtcollectief, die meehelpt verder te ontwikkelen. Els Struiving (bewoner en initiatiefnemer van het project Buurtwarmte in Paddepoel): ”Het is zaak om ‘ons’ als bewoners van Paddepoel te organiseren, uit te spreken wat we willen en hoe we dat willen. De opdracht voor een opgeschaalde verkenning ligt formeel bij Grunneger Power, maar het veld is open voor bewoners van

● ●

● ●

Paddepoel om zich te verenigen, en kritische vragen te stellen.” De rol en de zeggenschap van bewoners is een terugkerend onderwerp in de discussies. Grunneger Power en Paddepoel Energiek willen ervoor zorgen dat iedereen weer meedoet; bewoners van Paddepoel samen met Grunneger Power en de Gemeente. Alleen zo kunnen we het doel van een gezamenlijke buurtwarmtenet bereiken. Daarom wil Grunneger Power zich blijven hard maken voor lokaal georganiseerde kracht op buurtniveau. Het is nodig om de communicatie richting bewoners te verbeteren. In het afgelopen halfjaar is daar te weinig aandacht naar uitgegaan. De wijkcentrale die we in het conceptontwerp hadden gepland naast Reitdiep, kan ongeveer 1.500 woningen van warmte voorzien. Er zal dus een extra warmtecentrale nodig zijn als we opschalen naar 3.200 woningen. Met een extra wijkcentrale kunnen we makkelijk 3.200 woningen van warmte voorzien. In het meest positieve scenario starten we met bouwen in het voorjaar van 2022. We sluiten niet 3.200 woningen tegelijk aan, maar doen dat per buurt. Democratie en zeggenschap waren terugkerende thema’s. Er is veel discussie geweest, er zijn goede en kritische vragen gesteld. Stichting Paddepoel Energiek geeft aan een actieve rol te willen hebben in het vervolg. Dat doet ze het liefst met een sterke achterban. Op de avond wordt geadviseerd om als structuur na te denken over een vereniging of coöperatie. Wat voor vorm dat krijgt, dat zal zich nog moeten uitwerken.


Wijkkrant Nummer 1

Oktober 2020 - pagina 5


Pagina 6 - Oktober 2020

Wijkkrant Nummer 1

En ......, wat doe jij? Doesjka Donker luistert naar mensen die over hun (vrijwilligers)werk praten. “Van mijn vader mocht het niet, maar in de zomervakantie werkte ik altijd in de fabriek van een oom van mij. Mijn vader vond dat ik moest uitrusten in de vakantie, maar ik werkte liever met mijn handen dan dat ik studeerde. Dat is zo gebleven. Toen ik in 1994 uit Bagdad naar Nederland kwam heb ik eerst een opleiding tot stratenmaker gevolgd. Dat heb ik zo'n vijf jaar gedaan maar lichamelijke klachten maakten dat ik daarmee moest ophouden. Toen ben ik verder gaan leren voor de horeca. Ik heb me toen goed georiënteerd bij een collega en ben extra cursussen gaan volgen (bijvoorbeeld over sociale hygiëne) en nu heb ik dus zowel een lunchroom in Veendam - al zestien jaar - als deze zaak, het Grillhuis Paddepoel. Ik verdeel mijn tijd tussen de twee zaken, dat gaat prima. Het mooiste vind ik koken. Wij maken zo'n vijftig verschillende maaltijden per dag: Indische, Italiaanse, Chinese, Surinaamse, maar natuurlijk ook de Hollandse maaltijden. Allemaal even lekker! Ze worden goed verkocht, ik hoef bijna nooit iets weg te gooien. Soms zijn de maal-

tijden om vier uur 's middags al op! Nee, wat over is gaat niet naar de varkens, er kunnen in kipresten bacteriën zitten die ook voor varkens niet goed zijn. We maken ook vegetarische maaltijden, drie verschillende. De ervaring leert op welke dagen we meer of juist minder hoeven te maken, op zaterdag is het meestal het drukst. In het winkelcentrum heb ik goede contacten, ook met mijn naaste buren kan ik goed opschieten. Het is hier schoon en goed georganiseerd en zo nodig is er ondersteuning, maar die heb ik nog niet nodig gehad. Vorig jaar heb ik de hele inventaris van de zaak vernieuwd: de toonbank, alle machines, de koelcel, echt alles. Het wordt steeds warmer in Nederland en dat stelt andere eisen aan de voorzieningen in de winkel, zeker wat de koeling betreft. We zijn toen tien dagen dicht geweest maar nu is alles tiptop in orde! Alle apparaten krijgen twee keer per jaar een onderhoudsbeurt en natuurlijk worden we ook regelmatig gecontroleerd door de Keuringsdienst van Waren. Nee, aan wedstrijden doe ik niet mee, daar heb ik geen belangstelling voor. Laat mij maar lekker werken. Ik hoop dat nog heel lang te kunnen doen.”

De postzegelautomaat door Hans Knot Eerst waren ze blauw van kleur, de postzegelautomaat, totdat ze in 1963 werden vervangen door modernere exemplaren. Vrijwel dagelijks op weg van school naar huis, zag ik een exemplaar hangen aan de muur bij het postkantoor op de hoek van de Nieuwe Ebbingestraat en de Brouwerstraat in Groningen. De postzegelautomaat, die sinds 1936 overal in het land was terug te vinden. Bovenaan op de voorkant van de automaten stond het woord ‘Posterijen’ te lezen. Er was tevens voor de gebruiker door een klein glaasje te zien of de automaat al dan niet in gebruik was. Ook was er een tekstplaat aanwezig, waar het gebruik werd uitgelegd. Door inworp van een muntstuk en gebruik van een slinger konden de benodigde zegels worden verkregen. Maar in het begin van de maand februari 1974 ging het goed mis nadat in nachtelijke uren liefst zeven postzegelautomaten deskundig waren gekraakt en het noodzakelijk was deze voor reparatie tijdelijk weg te halen van verschillende locaties. Gelukkig wist een woordvoerder van de PTT te melden dat de verwachting was dat de automaten op korte termijn weer in het straatbeeld zouden terugkeren. Gedurende de nachtelijke uren lukte het de politie twee krakers van de automaten op heterdaad te betrappen en al vrij snel bleek dat deze twee in de daaraan voorafgaande nachten ook al actief waren geweest. Een woordvoerder meldde tevens dat de Stadjers, die gewend waren de postzegels uit de automaten te halen, vanaf nu niet meer voor niets naar de plek van de postzegelautomaten hoefden te lopen. Gelukkig werden de krakers op tijd gesnapt want in 1974 waren er in de stad Groningen postzegelautomaten op 57 verschillende locaties te vinden. Zeven daarvan gingen dus tijdelijk in reparatie. Het bleek trouwens dat, zonder er eerder informatie over naar buiten was gekomen, er veel meer van de automaten al een onderhoudsbeurt hadden gehad. De reden was ook in die gevallen een kraakbeurt. Na reparatie werden de toestellen dan weer op hun plek gehangen. In de maand augustus 1973 was het vooral raak geweest met liefst vijftien gekraakte en daardoor defecte automaten. In de nacht van 3 februari 1974 was er een automaat gekraakt aan de Eikenlaan in de toenmalige jonge wijk Selwerd. De volgende ochtend werd er door een medewerker van de PTT een nieuwe automaat geplaatst die in de nacht van 4 februari al weer werd opengebroken. Gevolg was wel dat er door de PTT een afwachtende houding werd aangenomen en de automaat niet direct meer werd vervangen. Derhalve dienden

de inwoners van Selwerd eerst enkele straten verderop de postzegels uit een andere automaat te trekken. Men ging er bij de technische dienst van de PTT van uit dat het telkens om dezelfde daders was gegaan. Dat leidden ze af uit de werkwijze en uit het feit dat er in nachtelijke uren telkens vijf of zes automaten door de krakers onder handen werden genomen. Er werd gesproken over een schade in de eerste weken van 1974 voor ongeveer duizend gulden aan muntstukken die uit de automaten waren gestolen. Maar de schade aan de apparaten kwam harder aan. In de nacht dat de Eikenlaan door de krakers werd bezocht, werden ook automaten gekraakt in de Beukenlaan en aan de Platinalaan, terwijl de daaropvolgende nacht een postzegelautomaat aan de Esdoornlaan onder handen werd genomen. Gelukkig werd het gezien door omwonenden, die de politie informeerden. Een 17-jarige jongen uit Groningen en een 18-jarige knaap, afkomstig uit Wagenborgen, werden opgepakt. De postzegelautomaten zijn – net als sigarettenautomaten - al jaren uit het stadsbeeld verdwenen. Wat blijft, hoewel in mindere mate dan voorheen, is de aanwezigheid van de oranje brievenbussen. En heel af en toe, vooral in de kleinere dorpjes, ziet men nog een snoepautomaat aan een muur.

Wisam Al Rais (58), kok en poelier, met zijn naaste medewerksters Mischa en Diana.

I

Buurtcentrum Sonde 2000 Eikenlaan 288-1 | 9741 EW Groningen (050) 571 05 15 | info@sonde2000.nl | sonde2000.nl Openingstijden | ma-vr: 09.00 – 17.00 uur| ma-wo: 19.00 - 22.30 uur

Activiteitenoverzicht Sonde 2000 Maandag

Tijd

Prijs

Aantal

Aerobics voor vrouwen Biljartclub de Trefsoos Computerles Biljartclub de Treffer* Dru Yoga groep I Dru Yoga groep II Huiskamerproject Biljartclub GWG* Klaverjasclub Selwerd

08.45 – 09.45 09.00 – 12.00 13.00 – 16.00 13.00 – 17.00 13.00 – 14.00 14.30 – 15.30 14.00 – 16.30 19.00 – 22.00 19.00 – 22.00

€ 22,50 10 lessen € 6,- p.j. & club contributie € 10,5 lessen € 6,- + € 69,- p.j. € 51,12 lessen € 64,15 lessen Jeugdteam Wij-Selwerd SPT € 6,- & € 54,- p.j. € 6,- p.j. & € 5,- per maand

Dinsdag Computerles Vrij Biljarten* MBVO** Gymnastiek Sjoelclub* MBVO** Country Line Dance Solo Dance Huiskamerproject Spelletjes Buurtcirkel Wereldkeuken

09.00 – 12.00 09.00 – 17.00 10.00 – 11.00 10.00 – 12.00

€ 10,5 lessen € 6,- p.j. & € 0,50 per keer € 33,15 lessen € 6,- p.j. & club contributie

11.30 – 12.30 14.00 – 15.30 14.00 – 16.30 13.30 – 15.30 18.00 – 20.00

Vrij Biljarten* Klaverjasclub OGHN*

19.00 – 22.00 19.00 – 22.00

€ 33,- 15 lessen € 33,- 15 lessen Jeugdteam Wij-Selwerd SPT Gratis € 6,- elke 3e di van de maand € 4,- vertoon Stadjerspas € 6,- p.j. & € 0,50 per keer € 6,- p.j. & club contributie

09.00 – 12.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 11.00 – 12.30 13.00 – 16.00 13.00 – 17.00 15.30 – 18.00

€ 6,- + € 69,- p.j. € 60,10 lessen € 6,- p.j. € 67,15 lessen € 10,5 lessen € 6,- p.j. & club contributie Jeugdteam Wij-Selwerd SPT

19.00 – 22.30

€ 6,- p.j. & € 14,- per maand

08.45 – 09.45 09.00 – 17.00 09.30 – 11.30 09.30 – 11.30 10.00 – 11.00 13.00 – 16.00 13.00 – 14.00 14.00 – 16.30 14.00 – 17.00 17.30 – 20.30

€ 22,50 10 lessen € 6,- p.j. & € 0,50 per keer € 6,- p.j. € 6,- p.j. & € 2,- per keer € 33,5 lessen € 10,5 lessen € 45,14 lessen Jeugdteam Wij-Selwerd SPT € 6,- p.j. & club contributie Jeugdteam Wij-Selwerd SPT

09.00 – 12.00 13.00 – 17.00 14.00 – 16.30 15.00 – 16.00

€ 6,- p.j. & club contributie € 6,- + € 69,- p.j. Gratis elk kwartaal €35,13 lessen

Woensdag Biljartclub de Treffer* Tekenen & Schilderen Naaicursus CJG MBVO**Sport en Spel Computerinloop Biljartclub Trefsoos* Huiskamerproject 12+ Klaverjasclub de Vrolijke Vrouwtjes

Donderdag Aerobics voor vrouwen Vrij Biljarten* Schild.club Laat Talent* Naaiclub* MBVO** Gymnastiek Computerles Tai Chi MBvO Huiskamerproject Klaverjasclub Driehoek* Huiskamerproject 12+

Vrijdag Biljartclub Trefsoos* De Treffer Kunst EXPO Gym MBvO (o.v.b.)

Bent u in het bezit van een Stadjerspas dan krijgt u een eenmalige korting van € 20,- per jaar op een activiteit naar keuze en 1,- euro korting op iedere maaltijd van de Wereldkeuken.


Wijkkrant Nummer 1

Oktober 2020 - pagina 7

Wijkverbetering Sunny Selwerd Bewoners máken de wijk

Ik doe mee

Sunny Selwerd viert start aanleg Warmtestad en herinrichting openbare ruimte

Hebt u zich opgegeven voor een gratis energieadvies van Sunny Selwerd? Grote kans dat binnenkort energiecoach Esther Jonker bij u op de stoep staat. “Mijn advies kost niks, de oplossingen die ik aandraag kosten weinig, én ik neem een gratis energietas voor u mee met maatregelen die uw huis duurzamer maken, ter waarde van 50 euro. Dus maak een afspraak!”

In Selwerd werd op 25 september een tweetal startmomenten gevierd. Door wethouder Philip Broeksma, directeur Warmtestad Dick Takkebos en adjunct-directeur Waterbedrijf Groningen Wim den Hertog, werden symbolisch de buizen voor het Warmtenet in de Larix met zand toegedekt. Met deze handeling werd de start gevierd van de aanleg van het Warmtenet in de wijk Selwerd. De weken ervoor waren de meeste buizen onder de Larix al aangelegd. De aannemer legt deze maand tevens de buizen onder de Elzenlaan richting de Mispellaan. Samen met bewoners, ontwikkelaars en uitvoerders, werd vervolgens een korte wandeling gemaakt door de Mispellaan. Hier werden de definitieve plannen gepresenteerd voor de herinrichting van de straat. Telkens werd met grote borden de afbeeldingen getoond met de toekomstige situatie. Uiteindelijk eindigde de wandeling bij de gezellige informatiemarkt met kleine proeverij. Voor de Berkenflat en aan de rand van het parkeerterrein van het Winkelplein Selwerd stond een aantal informatiestands van onder andere het Wijkbedrijf Selwerd, het Taalhuis Groningen, Buurtcentrum Sonde2000, Kunstencentrum Vrijdag, Wij-Selwerd, Buurttaxi Selwerd, Humanitas en de Woningcorporaties. Omdat bij het eerder genoemde startmoment van Warmtestad definitief grote delen van de wijk gasloos worden gemaakt, was er uiteraard een stand met energiecoaches. Om aan het inwendige van de alle aanwezigen tegemoet te komen, was er een kleine proeverij van Bertha, Precious en Shayna.

“Ik wilde graag een nieuwe stap zetten, iets nieuws leren, niet iets waarbij je de hele dag naar een beeldschermpje zit staren maar echt in contact ben met mensen. Toen zag ik de oproep om energiecoach te worden. Het leek me hartstikke leuk werk. Ik doe nu een training en ik ga met Adri of Simon op pad. Zij doen dit werk al jaren en ik leer van hun kennis en ervaring. Ik heb al gemerkt dat mensen soms best om een praatje verlegen zitten. Laatst waren we bij een oudere meneer. Hij had al veel gedaan aan verduurzaming maar toch hadden we nog wat tips voor hem. Hij vertelde over zijn zoons, op hen was hij heel trots. Het mooie van dit werk is dat er gewoon tijd is voor zulke persoonlijke gesprekjes. Ik vind het fijn om werk te kunnen doen waar de wereld een stukje beter van wordt. Ik maak me zorgen om het klimaat, het gaat niet de goede kant op

I

Esther Jonker.

met de aarde. Iedereen snapt wel dat het energie vreet als je de thermostaat iedere dag super hoog zet. Maar je bent je er lang niet altijd van bewust dat er nog veel meer energie te besparen is met kleine aanpassingen. En daar geef ik dan advies over. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat maar alle kleine beetjes samen kunnen helpen. Zo draag ik mijn steentje bij.” Wilt u ook gratis advies van een energiecoach? esther@energieloket-groningen.nl of 06 83 52 90 86.

‘Steun van mensen in dezelfde situatie, helpt’

Zelfhulpgroep voor verslaafden ”Hee, zou het niet goed zijn om dit ook in Selwerd gaan doen?”, vroeg een deelnemer van de groep die in Vinkhuizen bij elkaar komt. Coördinator Jacob Emmelkamp, zelf ex-verslaafd, nam contact op het met Wijkbedrijf maar corona gooide roet in het eten. Dus blijven ex-verslaafden uit Selwerd voorlopig van harte welkom in Vinkhuizen. “Partners zijn ook welkom”, zegt Jacob. “En je mag als partner ook in je eentje komen.” “Ik vraag altijd: wie wil er iets delen, wie wil er iets kwijt. Of een deelnemer vraagt aan een ander hoe het gaat. Het is aan de persoon zelf of die wat wil vertellen of niet. We hebben geen programma en geen plan. Er is namelijk ook geen recept om van je verslaving af te komen. De weg is voor iedereen anders”, zegt Jacob. Het is niet makkelijk om te stoppen als je alcoholof drugsverslaafd bent. “Wij zijn er voor je, ook als je al tig keer gestopt bent. Steun van mensen in dezelfde situatie, helpt. Maar de stap naar de zelfhulpgroep is misschien groot. Daarom geef ik je

I

hieronder mijn nummer. Bel me als je wilt praten met iemand die je verhaal herkent. Als je wilt, kunnen we een keer een kopje koffie drinken samen. En als je naar de zelfhulpgroep wilt komen, graag. Alles wat we bespreken, blijft onder ons.” De zelfhulpgroep heeft één regel: tijdens de bijeenkomst mag je niet onder invloed zijn. Maar terugvallen horen er helaas vaak bij als je wilt stoppen. “Het helpt om erover te praten: wat is eraan voorafgegaan, hoe kunnen wij je helpen om het de volgende keer te voorkomen en wat moet je zelf veranderen? Het is een leerproces. Bij mij heeft het tien jaar geduurd voor ik durfde te zeggen ‘ik heb een probleem’. Ik hoop dat het voor jou niet zo lang duurt. Daarom doe ik dit werk.” De zelfhulpgroep voor ex-verslaafden komt iedere maandag- en donderdagavond bij elkaar van 19.30 tot 21.30 uur. Adres: Boraxstraat 2. Zodra het kan start er een groep in Selwerd. Jacob Emmelkamp: 06 10 17 96 47 ; contact@intactgroningen.nl Maximaal tien personen en aanmelding via de app of telefoon.

Zand erover. Door eendrachtige samenwerking worden de buizen aan De Larix toegedekt.

I

Het tweede startmoment betrof de definitieve aftrap van de herinrichting van de openbare ruimte in Selwerd. Wethouder Roeland van der Schaaf en voorzitter Wijkplatform Selwerd Jeanet Huismans schreven ieder hun idee op een wensenkaart die vervolgens in de bijzondere ideeënbus werd gestopt. In de achterzijde van een auto waar een heuse boom uit het dak groeide, was een brievenbus gemaakt waar iedereen zijn of haar ideeën kon inbrengen. Onder de muzikale klanken van zanger en gitarist Harry Niehof kon iedereen genieten van een informatieve middag. Bewoners en geïnteresseerden konden naast de genoemde organisaties kennis nemen van tal van plannen voor wijkverbetering, de start van Sunny Selwerd Werkplaats 2.0 en het experiment MISPELplein waarbij gekeken wordt hoe de openbare ruimte onder meer ter hoogte van het parkeerterrein van Winkelplein Selwerd kan worden heringericht. H.M.

Jacob Emmelkamp.

Roeland van der Schaaf en Jeanet Huismans noteren goede ideeën.

I


Pagina 8 - Oktober 2020

Wijkkrant Nummer 1

Oproep: bewoner(s) gezocht in Selwerd-Zuid voor gratis verduurzamingsadvies Drie woningen in Selwerd-Zuid kunnen een gratis bezoek krijgen van een deskundige energie-adviseur van energiecoöperatie Grunneger Power, die grondig kijkt naar de grote én kleine maatregelen om te verduurzamen. Wat levert dat op voor jou? Je krijgt een advies én een smakelijke attentie. Woon je in Selwerd-Zuid en wil je verduurzamen? Dan heb je vast nog veel vragen: welke isolatiemaatregelen zijn nodig en financieel voordelig? Welk kostenplaatje hoort daar dan bij? Kun je ook energie besparen door gratis aanpassingen te doen (zoals tochtstrips, radiatorfolie, het aanpassen van de instelling van de CVketel)? En hoe bereid je je woning voor op een aansluiting op het warmtenet? Slim en betaalbaar Omdat de woningen in SelwerdZuid bouwkundig op elkaar lijken (maar toch soms ook nét anders zijn) leggen we drie woningbezoeken af. Van de uitkomsten maken we een algemeen advies, dat we delen met de andere bewoners van Selwerd-Zuid. Zo helpen we elkaar bij het vinden van een slimme en betaalbare oplossing om duurzaam te wonen!

Natuurlijk kun je ook altijd gebruik maken van de gratis energiecoach, zoals Esther. Die helpt bij het treffen van de kleine verduurzamingsmaatregelen. Ook daarmee kun je jaarlijks al tientallen euro’s besparen op de energierekening! Meld je voor een advies van de energiecoach aan op: www.sunnyselwerd.nl/energiecoa ch. In Selwerd-Zuid zijn verschillende bewoners actief in een werkgroep Duurzaamheid. Wil je meedoen of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de buurt, rondom verduurzaming en het aan te leggen warmtenet? Laat het ons weten! Stuur dan een mail naar: anne@sunnyselwerd.nl. Verslagen van bijeenkomsten over duurzaamheid kun je lezen op de website: www.sunnyselwerd.nl/energie.

Horizontaal gestuurde boring voor Warmtestad In opdracht van Warmtestad heeft uitvoerder Van Leeuwen uit Woerden een zogenaamde horizontaal gestuurde boring uitgevoerd. Aan de Dierenriemstraat in Paddepoel stond een speciale machine die over een afstand van honderdtachtig meter twee gaten boorde onder de vijver, het sportveld en het parkeerterrein bij de Vensterschool aan de Eikenlaan. In eerste instantie was een smalle opening aangebracht. De definitieve buizen werden vervolgens met veel kraanmachines en een bredere boor, in een boog langzaam door het boorgat getrokken. Dit alles zonder het hele terrein open te hoeven breken. Erg bijzonder was het moment dat de buis langzaam aan de kant van Selwerd in de grond verdween en aan de zijde van Paddeppoel weer boven de grond kwam. Met deze boring wordt de koppeling gemaakt tussen de wijk Paddepoel en Selwerd. H.M.

Meld je aan! Wil je jouw woning openstellen voor de energie-adviseur van Grunneger Power? Stuur dan direct een mail naar: anne@sunnyselwerd.nl. Wij nemen dan contact met je op om een afspraak te maken en vertellen je hoe je je kunt voorbereiden op het bezoek.

Prijswoordzoeker Voor deze maand heeft Susan een woordzoeker gemaakt over haar favoriete tv-programma: ‘Wie is de mol?’. Uw oplossing kunt u sturen naar hj.falkena@gmail.com

AANWIJZINGEN ELLIE GELD HORACE KANDIDATEN NIKKIE PEGGY RON TINA TYGO VERWARRING WINNAAR

Woordzoeker september Als u de puzzel van september goed heeft ingevuld, luidde de oplossing: ‘Ik vind het fijn om op de middelbare school te zijn.’ Er waren maar liefst 29 inzendingen deze maand. Henk Pijper was de gelukkige winnaar en heeft een lekkere vlaai van de HEMA gekregen.

AFLEVERING EXECUTIE GOKKEN JEROEN KOKER ONTMASKEREN POT SABOTEREN TOSCANE VERDACHT VRAGENLIJST

AFVALLERS FINALE GROEPSOPDRACHT JOKERS NADJA PATRICK PRESENTATOR SAMENWERKEN TV PROGRAMMA VERDENKEN VRIJSTELLING


Wijkkrant Nummer 1

Oktober 2020 - pagina 9

Neus om de hoek bij.... Bent u ook wel eens benieuwd naar het verhaal van de mensen die achter al die voordeuren wonen in onze wijk? In deze rubriek interviewt Doesjka Donker ‘zomaar’ een wijkbewoner. Dit keer sprak zij met Jan Hendrik van der Veen. Bij velen al bekend en straks nog iets bekender! Hoe lang woon je hier in Paddepoel-Zuid? Ik woon al veertig jaar in deze buurt. Ook nog in dezelfde straat! Mijn vorige woning is afgebroken en toen kreeg ik van de woningbouwvereniging het aanbod om naar deze nieuwe flat te verhuizen. Mijn wijk is helemaal anders geworden: laagbouw en hoogbouw wisselen elkaar af. Ik vind mijn flat oké, 72 vierkante meter is prima voor mij alleen en ook qua energieverbruik is het veel gunstiger dan mijn vorige huis. Waarom is het hier prettig wonen? Nou, ik zou eerder zeggen ‘ik ben niet ontevreden’. Ik ben weliswaar overal dichtbij, maar het gebrek aan groen om mij heen vind ik heel jammer. Er worden veel te veel bomen gekapt en er zijn hier en daar alleen wat pieterige grasveldjes. Maar uitzicht op bomen heb ik niet en zal ik hier ook niet krijgen. Ik heb daar tegen een van de wethouders wel eens een opmerking over gemaakt, maar die verwees me naar de woningbouwvereniging! Daar haal ik dan maar mijn schouders over op. Gelukkig is het wel zo dat ik op

de (elektrische) fiets snel buiten de stad ben en kan genieten van het Groninger landschap: die wijdte en die stilte, daar geniet ik van. Mijn camera gaat dan ook altijd mee – er is zó veel te zien. Doe je mee aan activiteiten in de buurt? Niet in de zin van clubjes of zo, maar ik maak regelmatig foto's (dat doe ik semiprofessioneel) voor bijvoorbeeld Vrijdag of voor het Tuinpad en voor Focus Groningen. Ook maak ik regelmatig een fotoboek van mijn foto's. Kijk, dit is over de periode waar in we nu leven: een boek vol met foto's van lege straten en pleinen in de stad, genomen in het begin van de coronacrisis. Mijn foto's hebben altijd een maatschappelijke of documentaire lading en altijd staat de mens centraal. Wat deed je eens maar nooit weer? Niet dat ik een keus had, maar de militaire dienst..., die zou ik niet graag weer doen. Het hele systeem stond me tegen. Mijn functie bij de artillerie was ‘voorwaartse waarnemer’. Ik denk er niet met veel plezier aan terug, vooral niet aan de hiërarchie die er heerste. Ik was 22 jaar toen ik er in kwam, dienstplichtig toen nog. Daarvoor mocht ik mijn MTS eerst afmaken en daarna kwam ik in dienst van de PTT. Toen schoot de HTS er verder bij in. Ik vind het trouwens nog wel leuk om militaire vliegvelden te bezoeken, ik ben geen antimilitarist. Lijk je op je vader of op je moeder? Tja, vroeger op mijn moeder maar

na haar overlijden zijn mijn vader en ik dichter bij elkaar gekomen. Met mijn moeder kon ik goed praten over alles wat er om ons heen gebeurde. Eerst was de verhouding met mijn vader wat afstandelijk. Onze hele familie werkte bij de PTT, vader, moeder, mijn broer, neven en nichten. De PTT was een van die grote bedrijven in de stad (zoals ook de NS of het Waterbedrijf) waar hele generaties werkten, met een actieve personeelsvereniging (Potetos) waar je terecht kon om te biljarten of, voor de kinderen van de personeelsleden, het vieren van Sinterklaas. Daar ben ik ook voor het eerst lid geworden van een fotoclub. Bovendien was de PTT toen een bedrijf waar je zeker was van je baan, die zekerheid speelde mee. En zo ben ik er veertig jaar in dienst geweest! Ben je een pessimist of een optimist? Iets er tussenin, denk ik. Ik brom wel graag op zaken in de gemeente die mij niet bevallen, het gebrek aan groen bijvoorbeeld en over de toename van nieuwbouw speciaal voor studenten en werkende jongeren. Voor ouderen in de wijk wordt veel minder nieuw gebouwd, het is een eenzijdig beleid van de gemeente vind ik. Daarentegen ben ik wel optimistisch over mijn hobby's: het fotograferen en de grote projecten die ik daarmee kan vastleggen. Maar nu is er weinig om naar uit te kijken want groepen mogen niet bij elkaar zijn. En natuurlijk het fietsen in het Groninger landschap, daar word ik wel blij van! Met welke uitvinding ben je het

Op een maandagmorgen al redelijk vroeg op weg naar het einde van Paddepoel, de laatste straat voor de ringweg. Ik begon even te twijfelen nadat ik de naam van de straat op een plattegrond had op gezocht. Corona is nu wel heel beladen. En ik wil helemaal niet over het virus schrijven, dat gebeurt al genoeg. Corona in onze wijk staat voor de stralende lichtkrans om de zon. Een fascinerend verschijnsel, dat pas echt goed te zien is als de zon volledig verduisterd wordt door de maan... Zoals gezegd, corona hoort bij de zon. Ik zet daarom mijn fiets in de buurt van het Shellstation aan de Zonnelaan. Het begin van de Coronastraat , eigenlijk het eind, is het nog geen echte straat maar een tegelpad. Over de hele straat is het aan een kant overdadig groen met aan de andere kant rij-

tjes huizen met voortuinen. Het is stil in de straat, misschien ben ik wat te vroeg. Of wordt de Coronastraat nu gemeden? Daar waar het pad een straat is geworden spreek ik een man van middelbare leeftijd. Hij woont in de Morgensterlaan. Hij weet waar corona echt voor staat. Ik vraag hem naar de groene oase met de sfeervolle houten bebouwing achter de omheining. “Daar komen schoolkinderen voor hun tuintjes en er zijn lessen in natuureducatie”, vertelt hij. “Mooie plek voor een Coronagraaf”, zeg ik. “Dat is een soort van klein observatorium met een zwart schijfje in het midden op de lens, waardoor je de corona om de zon kunt waarnemen.” Hij kent het niet, maar ik geloof wel dat hij het een mooi idee vindt. Of hij kijkt gewoon welwillend en laat mij dromen.

“De straatbordjes zijn al meerdere malen gestolen het laatste half jaar”, zegt Diety (66) mij. Ze woont al dertig jaar in de Coronastraat, “Mooiste plekje van Groningen.” Ze geniet van het groen en de rust. “De snelweg hoor je eigenlijk niet, en je went er aan.” Door Diety kom ik in contact met Bert (67) haar man. Ook hij vindt het een gouden greep dat ze hier dertig jaar geleden zijn komen wonen. “Veel rust, en privacy in de tuin, prettig uitzicht, weinig verkeer in de straat, leuk contact met de buren, het tuincomplex aan de overkant, en een park om de hoek.” Bert verhaalt hoe hij deze buurt leerde kennen, de eerste huizen staan er sinds 1967. Ooit is zijn poes overleden begin jaren zeventig. “Misschien vergiftigd, ik woonde aan de Zaagmuldersweg en zocht op de fiets een plekje om de poes te begraven, uiteindelijk vond ik dat hier vlakbij, een stukje grond bij de in aanbouw zijnde ringweg. Vaak als ik de hond uitlaat en langs die plek wandel moet ik weer aan het beestje denken. Ik had toen nooit gedacht dat ik hier zou komen wonen.” Als ik verder loop kom ik bij een vijver van het Selwerderpark, dit is het echte begin van de Coronastraat. Hier staat een straatbordje op een lantaarnpaal. Het is expres wat hoger geplaatst om diefstal te voorkomen. “Regelmatig staan mensen onder het bordje voor een foto”, vertelde Bert. Een onschuldige vorm van ramptoerisme lijkt mij. Ik kom nog langs een ander stukje Coronastraat, een pad dat een hoek maakt naar de Morgenster-

Jan Hendrik van der Veen.

meest blij? Heel vroeger had je bij de PTT een zogenaamde mechanische tele-centrale. Toen de computer in opkomst was in het bedrijf heb ik een stukje van de taak van die centrale geautomatiseerd, dus dat de computer een deel van het werk deed. Dat was wel innovatief! Ik kon dat doen omdat ik thuis was in zowel de ene als de andere techniek. Wat zou je doen als je burgemeester van Groningen was? Ik vraag me wel eens af wát een burgemeester eigenlijk kan doen... Mijn ideale burgemeester is een echte burgervader, vaderlijk, laagdrempelig en toegankelijk. Jacques Wallage was zo iemand. Niet uitsluitend bestuurder zijn, maar contact leggen met de burgers, dat vind ik belangrijk. Voor Focus

Straatvizier: de Coronastraat

• Naam: Jan Hendrik va n der Veen • geboortedat um: 9 september 19 54 • voormalig be roep: planner KPN • datum van het gesprek: 6 oktober 2020

Groningen maak ik regelmatig foto's van officiële gelegenheden en zo kan ik me een menig vormen over de stijl van besturen van de politici. Ik zoek ook graag mijn eigen nieuwsbronnen op om te bepalen wat ik ergens van vind. Hoe belangrijk zijn de sociale media voor jou? Niet, ik houd er niet van. Oppervlakkig en alles moet mooi zijn. De inhoud van een zaak heeft meer nodig dan dat. Langzame tv, waar de mensen de tijd krijgen om uit te praten, daar hou ik van. En het is wel zo rustig zonder al dat getwitter en die ‘meningen’ van anderen. Hoe vond je dit gesprek? Leuk! Het klikte wel. Misschien keek ik de kat wat uit de boom, maar je vroeg gelukkig door.

Door Berrie Kuilman

laan. Ook hier overheerst het groen. Geleidelijk die ochtend zie ik meer en meer baasjes met honden. Logisch met al dit groen en het park in de buurt. Ik praat nog even met Rieks (62), hij woont vlak om de hoek aan de Zonnelaan, maar loopt dagelijks met zijn hond door de Coronastraat. Hij had er eigenlijk nooit over

gedacht waar de naam voor stond. Ik vertel nog een keer over de mooie stralende krans om de zon. Richting huis denk ik, dat het vast een heel prettige straat is om te wonen, zeker door de nabijheid van het sfeervolle schooltuincomplex en het Selwerderpark. Corona heeft even geen bittere smaak meer.

Nieuwe hoofdwaterleiding Selwerd Tussen het Park Selwerd en de Iepenlaan is aannemer BAM druk bezig met het vervangen van de hoofdwaterleiding. Achter de Bottelroostraat en in de Ranonkelstraat liggen thans al de eerste nieuwe buizen. De aannemer moest zijn werk echter aanpassen omdat er ter hoogte van de BSV Selwerd aan de Elzenlaan het moeilijk te verdelgen Japanse Duizendknoop werd aangetroffen. Met behulp van een speciale zeefmachine kon de grond worden gezuiverd van het onkruid. De wortels van deze plant zijn erg hardnekkig en kunnen ondergronds veel schade aanrichten aan onder andere leidingen en bestrating. H.M.Wijkkrant Nummer 1

Van het Wijkbedrijf

Oktober 2020 - pagina 11

Even voorstellen... René Paulissen, manager Wijkbedrijf Selwerd

Foutje... In de Nummer 1 van september stelde René Paulissen van het Wijkbedrijf Selwerd zich voor aan de bewoners van Selwerd. Toen de wijkkrant was verschenen, bleek dat een deel van deze tekst was weggevallen. Daarom plaatsen wij de tekst – nu wel compleet – nogmaals. Met welgemeende excuses, met name aan René.

Het Wijkbedrijf is een veilige plek om te kijken of je je droom kunt waarmaken. Een kringloopwinkel, jongeren begeleiden, hovenier worden of kok: welke droom je ook maar hebt. “Hier krijg je begeleiding naar je volgende stap. Past jouw droom bij wie je bent en wat je kunt? Als dat niet zo is, moet je ook kunnen zeggen: dit is wat jou wel gaat lukken maar hier houdt het voor jou op. Als je uit deze activiteit je inkomen wilt halen, heb je iets anders nodig”, zegt René. Hij begon tijdens ‘de intelligente lockdown’. In die maanden voor de zomer sprak hij zoveel moge-

Redactie.

Nieuws uit De Fontein Open kerk op maandag en woensdag De Fontein is twee ochtenden per week open: op maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Beurtelings zijn Ruth Pruis en Marga Baas voor u beschikbaar voor een gesprek. U kunt ook de tentoonstelling bekijken of een kaarsje aansteken in de kerkzaal. In verband met de aanscherping van de coronamaatregelen is er tot nader bericht geen gezamenlijk koffiedrinken in de hal. Ook de buurtsoep is voorlopig uitgesteld.

lijk mensen die iets met het Wijkbedrijf te maken hebben, telefonisch, online of buiten. Dat was natuurlijk wat behelpen, maar: “Daardoor had ik ook de kans om eens goed te kijken naar hoe we hier met z’n allen bezig zijn.” Het gevolg: “We zijn het wat anders gaan organiseren. Bijvoorbeeld, een nieuwe activiteit moet meerwaarde opleveren voor de hele wijk. Je huurt dus geen ruimte meer in ruil voor een tegenprestatie. De inrichting van de hal is aangepakt, het plein is veranderd én er is lekkere koffie, zodat nieuwe bezoekers zich snel thuis voelen. Al die kleine aanpassingen maken samen het verschil. Het is belangrijk dat mensen de weg naar het Wijkbedrijf blijven vinden. Er komt waarschijnlijk een

tijd aan waarin alles minder gaat, met meer werkloosheid. Dan zijn wij extra nodig.” Inmiddels is bekend dat het Wijkbedrijf over een paar jaar uit de voormalige school in de Bottelroosstraat vertrekt. René is al op zoek naar partners in de wijk om samen te bekijken hoe het mooie werk kan worden voortgezet, mogelijk in een andere vorm. “Als je het op de inhoud met elkaar eens bent, komt er ook wel een plek.” Dat heeft hij in zijn loopbaan al vaak ondervonden. De laatste keer in Beijum, waar hij manager was van het WIJ-team. René is vrijwel dagelijks te vinden in het Wijkbedrijf, Bottelroosstraat 3. 06 52 79 04 47.

wandeling met aandacht voor toeristische hoogtepunten, maar een straatwandeling langs de opvang, zijn slaapplaats en de beste plek om drugs te kopen. Datum: dinsdagmiddag 27 oktober. Tijd: van 13.00 tot 15.30 uur. Startpunt: Grand Theatre (Grote Markt 35). Kosten: vrijwillige bijdrage Opgave: vóór zaterdag 24 oktober via r.pruis@defontein.info (maximum 10 personen, vol is vol)

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Tentoonstelling i.v.m. Bonhoeffer 75 jaar Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. Gedurende de maand oktober zal in De Fontein de reisexpositie te zien zijn die vanwege dit bijzondere gedenkjaar is samengesteld. Kunstenares Jeltje Hoogenkamp maakte schilderijen bij de laatste teksten van Bonhoeffer – brieven, gedichten, gebeden die hij schreef in de gevangenis. De tentoonstelling is te bezichtigen op maandag en woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Met behulp van de handleiding kunt u de bijbehorende teksten lezen en overwegen. Op zondag 25 oktober staat de morgendienst in het teken van Bonhoeffer. Er zal aandacht geschonken worden aan een paar bekende teksten van hem met de daarbij behorende schilderijen.

Films in De Fontein Op donderdagavond 29 oktober (19.30 uur) draait The Story of the Weeping Camel (2003). Hierin zijn we getuige van een muzikaal ritueel waarmee beoogd wordt een kameelmoeder te verzoenen met het door haar verstoten kalf. Het schijnt altijd te werken en maakt deel uit van een mooie gedramatiseerde documentaire over het leven van nomaden in de Gobi-woestijn in het zuiden van Mongolië. Een halfuur van tevoren gaat de deur open en staat koffie en thee klaar. Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje (want vol is vol), neem dan even contact met ons op: Ruth Pruis – evaruthpruis@gmail.com – 06-17 98 47 37. Maximum 10 personen.

Aan de slag met Facebook Facebook is het populairste sociale netwerk op dit moment. Door veel mensen wordt het gebruikt om met elkaar in contact te komen. In samenwerking met Pieter Houwing organiseren wij twee bijeenkomsten over het gebruik hiervan. Datum: dinsdagochtend 3 november. Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten: gratis, vrijwillige bijdrage voor koffie en thee Opgave: vóór maandag 26 oktober via r.pruis@defontein.info

Maandag 2 november is het Allerzielen. De Fontein is de hele dag vanaf 10.00 tot 19.00 uur geopend. Ieder is van harte welkom om ter gedachtenis van een overledene een waxinelichtje aan te steken in de kerkzaal. Ook is er steeds iemand aanwezig die u kunt aanschieten voor een gesprek. In de hal van de kerk staan koffie en thee klaar.

Spreek smakelijk Na een geslaagde eerste editie gaan wij op donderdagavond 5 november 2020, van 17.00 tot 19.30 uur (17.00 inloop, 17.30 diner) weer aan tafel in gesprek met elkaar. ‘Spreek smakelijk’ is een diner waarbij in kleine kring (maximaal 4 deelnemers per tafel), op een ontspannen en inspirerende wijze een gesprek wordt gevoerd over van te voren afgesproken onderwerpen. Hiervoor werken wij met placemats. Het thema van onze komende avond luidt: ‘De kracht van relaties’. Over dit onderwerp staan op de placemat verschillende soorten uitspraken uit allerlei richtingen. Na een korte introductieronde kan iedere deelnemer daarop reageren en zelf eigen gedachten inbrengen. Gespreksleiders: Riny van der Molen en Ruth Pruis. Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom Opgave: vóór maandag 2 november via r.pruis@defontein.info

Najaarsmarkt De Fontein Voor het eerst in jaren gaat de traditionele Najaarsmarkt van De Fontein (altijd op de eerste zaterdag van november) niet door. Corona gooit roet in het eten. Het is niet mogelijk zoveel mensen in het gebouw veilig te ontvangen. Met spijt in het hart is de organiserende commissie tot dit besluit overgegaan. Hopelijk kan dit evenement in 2021 wel weer plaatsvinden! D.J.D.

Wandelen met aandacht – op pad met ex-dakloze Jonny Het kan iedereen overkomen, dakloos worden. Maar wat betekent dat eigenlijk, dakloos? Hoe leef je dan en wat maak je mee? Jonny is ex-dakloze en verslaafd aan heroïne. Om te begrijpen hoe hij leeft, neemt hij ons dinsdagmiddag 27 oktober mee op pad door Groningen. Geen gewone stads-

De Fontein

I

René Paulissen.

Lidl weigert groepjes scholieren toegang Het landelijk beleid van de Lidl is sinds begin oktober dat scholieren tijdens hun pauzes de winkel niet meer in groepen naar binnen mogen. Dit ondermeer om te voorkomen dat te grote groepen zorgen voor onrust, het niet nakomen van de coronaregels en ouderen in de weg kunnen gaan lopen. Wel staat op de landelijk verspreidde poster dat de mogelijkheid bestaat dat één van de scholieren de boodschappen voor zichzelf of een groepje kan doen. Ik heb op twee verschillende dagen de situatie geobserveerd en gebleken is dat de scholieren gewoon helemaal worden weggestuurd, omdat er afspraken met de school - welke werd niet duidelijk - zijn dat de scholieren niet meer naar binnen mogen. Wettelijk gezien is het natuurlijk niet mogelijk dat met een school een

afspraak wordt gemaakt en niet met een individu. Navraag bij een zestal scholieren leverde slechts een enkel antwoord bij herhaling op: er is op school niet door de leiding gecommuniceerd over de maatregelen van de Lidl. Navraag bij de bedrijfsleider leerde dat de school een paar keer is gebeld, vervolgens overgaand in een niet willen ingaan op de regelgeving maar wel verhit reagerend op de enorme werkdruk en het niet ziek kunnen worden. Het wordt toch tijd om eens na te denken. Klantvriendelijkheid tegen elke persoon hoort het belangrijkste te zijn. Het simpelweg voor de winkel neerzetten van een medewerkster en deze de taak geven de scholieren botweg de toegang tot de Lidl te weigeren lijkt een stap te ver. Hans Knot.


Pagina 12 - Oktober 2020

Wijkkrant Nummer 1