Page 1

La mar és com una tela blava onejant, com un llençol de color cel estés al sol. Els rius i els rierols, grans i menuts, van a parar a la mar, corrents i contents com si la mar fóra sa mare. De dia, el sol, sobre la mar, és molt bonic; fa un camí de llum fins a on jo estic. De nit, la mar i el cel desfan l’horitzó. Els vaixells van per la mar i van dient:bonica, bonica, que bonica ets! I a l’alba, quan ix el sol, tots els pardals alcen al vol, canten contents, siguen gavines o teuladins. Com els agrada la mar! ALBA


la mar és com una tela blava onejant, com un llençol de color cel estés al sol. Els rius i els rierols, grans i menuts, van a parar a la mar, corrent contents com si la mar fóra sa mare. De dia, el sol, sobre la mar, és molt bonic; fa un camí de llum fin a o jo estic. De nit, la mar i el cel desfan l’oritzó. Els vaixells van per la mar i van dient: bonica, bonica, que bonica ets! I a l’alba, quan ix el sol, tots els pardals alcen el vol, canten contents, siguen gavines o teuladins. Com ens agrada a tots la mar!

ALEX


La mar és com una tela blava onejant, com un llençol de color cel estés al sol. Els rius i els rierols, grans i menuts, van a parar a la mar, corrent contents com si fóra sa mare. De dia, el sol, sobre la mar, és molt bonic; fa un camí de llumfins a on jo estic. De nit, la mar i el cel desfan l’horitzó. Els vaixells van per la mar i van dient: bonica, bonica, que bonica ets! I a l’alba, quan ix el sol, tots els pardals alcen el vol, canten contents, siguen gavines o teuladins. Com ens agrada a tots la mar! ANDREA


La mar és com una tela blava onejat, com un llençol de color cel estés al sol. Els rius i els rierols, grans i menuts, van a parara la mar, corrent contents com si la mar fóra sa mare. De dia, el sol, sobre la mar, és molt bonic; fa un camí de llum fins a on jo estic. De nit, la mar i el cel desfan l’horitzó. Els vaixells van per la mar i van dient: bonica, bonica, que bonica ets! I a l’alba, quan ix el sol, tots els pardals alcen el vol, canten contents, siguen gavineso teuladins. Com ens agrada a tots la mar! GEMMA


La mar és com una tela blava onejant, com un llençol de color cel estés al sol. Els rius i els rierols, grans i menuts, van a parar a la mar, corrent contents com si la mar fóra sa mare. De dia, el sol, sobrela mar, és molt bonic; fa un camí de llum fins a on jo estic. De nit, la mar i el cel desfan l’oritzó. Els vixells van per la mar i van dient: bonica, bonica que bonica ets! I a l’ alba, quan ix el sol, tots els pardals alcen el vol, canten contents, siguen gavines o teuladins. Com ens agrada a tots la mar! jordi


La mar ès com una tela blava onejada, com un llençolde color cel estès al sol. Els rius i els rierols grans i menuts, van a parar al mar corrent contentes com si la mar fòra sa mare. De dia el sol sobre la mar ès molt bonic fa un cami de llum fins an jo estic. De nit la mar i el cel desafian l’ orticò. Els vaixeis van per la mar i van dient bonica que bonica ets¡ I a l’ alba quant ix el sol tots els pedals alcen el vol canten contes sigquen gavines o taulains. Com ens agrada a tots al mar Josep Emili Garcia Ceballos.


La mar és com una tela blava onejada, com un llençol de color cel estés al sol. Els rius i els rierols, grans i menuts, van a parar a la mar, corrent contents com si la mae fóra sa mare. De dia, el sol, sobre la mar, és molt bonic; fa un camí de llum fins a on jo estic. De nit, la mar i el cel desfan l´horitzó. Els vaixells van per la mar i van dient: bonica, bonica, que bonica ets! I a l´alba, quan ix el sol, tots els pardals alcen el vol, canten contents, siguen gavines o teuladins. Com ens agrada la mar!


El mar és com un llençol de color cel estés al sol. Els rius i els riorols, grans i menuts, van a parar a la mar fóra sa mare. De dia, el sol, sobre la mar, és molt bonic ; fa un camí de llum fins a on jo estic. De nit, la mar i el cel desfan l´horitzó. Els vaixells van per la mar i van dient: bonica, bonica, que bonica ets! I a l´alba, quan ix el sol, tots els pardals alcen el vol, canten contents, siguen gavines o teuladins. Com ens agrada a tots la mar!

NÀDIA.


La mar és com una tela blava onejant, com un llençol de color estés al sol Els rius i els rierols,grans i menuts, van a parar a la mar,corrent contents com si la mar fóra sa mare. De dia,el sol,sobre la mar,és molt bonic; fa un camí de llum fins a on jo estic. De nit, la mar i el cel desfan l’horitzó Els vaixells van per la mar i van dient.bonica, bonica, que bonica ets! I a l’alba, quant ix el sol, tots els pardals alcen el vol, canten contents, siguen gavines o teuladins. Com ens agrada a tots la mar!

NURIA


La mar és com una tela blava onejant, com un llençol de color cel estés al sol. Els rius i els rierols,grans i menuts, van a parar a la mar,corrent contents com si la mare fora sa mare. De dia,el sol,sobre la mar,és molt bonic; fa un camí de llum fins a on jo estic. De nit,la mar i el cel desfan l’horitzó. Els vaixeis van per la mar i van dient:bonica,bonica,que bonica ets! I a l’alba ,quan ix el sol ,tots els pardals alcen el vol ,canten contents, siguen gavines o teuladins. Com ens agrada a tots la mar!

PAU


La mar és com una tela blava onejant, com un llençol de de color cel estés al sol. Els rius i els rierols, grans i menuts, van a parar a la mar, sobre la mar fóra sa mare. De dia, el sol, sobre la mar, és molt bonic; fa un camí de llum fins a on jo estic. De nit, la mar i el cel desfan l’horitzó. Els vaixells van per la mar i van dient: bonica, bonica, que bonica ets! I a l’alba , quan ix el sol, tots els pardals alçen el vol, canten contents, siguen gavines o teuladins. Com ens agrada la mar!

Paula


La mar és com una tela brava onejada, com un llençolde color cel estés al sol Els rius i els rierols, grans i mentus van a parar a la mar, corrents contents com si la mar fórasa mare De dia, el sol, sobre la mar,és mot bonica; fa un camí de llum fins a on jo estic. De nit, la mar i el cel desfan l’horitzó Els vaixeis van per la mari van dient:bonica, bonica, que bonica ets! I a l’alba, quan ix el sol, tots els pardals alcen el vol, canten contes, siguent gavines o tauladins. com ens agrada a tot la mar! REBECA


La mar és com una tela blava onejant, com un llençol de color cel estés al sol els rius i els rierols, grans i menuts, van a parar a la mar corrent contents com si la mar fóra sa mare. De dia, el sol, sobre la mar, és molt bonic·, fa un camí de llum fins a on jo estic. De nit, la mar i el cel desfan l’oritzó. Els vaixells van per la mar i van diend·bonica, bonica,que bonica ets! Il’alba, quan ix el sol, tots els pardals alcen el vol, canten contents, siguen gavines o teuladins. Com ens agrada a tots la mar! ZAIRA

La mar  

Redaccions sobre la mar