Page 1

EL PAS DEL TEMPS. JUAN DIAZ ALEX HERNANDEZ y ARTURO NAVARRO.


LES FONTS D'INFORMACIÒ. 

LA HISTÒRIA ÈS LA CIÉNCIA QUE ESTUDIA

COM VIVIEN LES PERSONES EN EL PASSAT I ELS FETS QUE OCORREGUEREN. 

LES FONTS D'INFORMACIÒ PODEN SER ESCRITES ( TEXTOS,LLIBRES) ,GRÁFIQUES(FOTOS ,MAPES) ,ORALS(HISTORIES QUE CONTEN ELS MAJORS) I MATERIALS (EDIFICACIONS ,ROBA.)


LA DIVISIÓ DEL TEMPS 

MIL.LENI 1.000 ANYS

SEGLE 100 ANYS

DÈCADA 10 ANYS

LUSTRE 5 ANYS

GENERALMENT, S'UTILITZEN ELS SEGLES QUAN ES FA REFERÈNCIA A CULTURES DEL PASSAT EL SEGLE S'INDICA AMB LA LLETRA INICIAL S SEGUIDA DE CIFRES ROMANES.S'UTILITZEN LES ABREVIACIONS AC Y DC QUE INDIQUEN ABANS DE CRIST Y DESPRES DE CRIST.


ELS GRANS PERÍODES

LA PREHISTORIA VA DESDE APARICIÓ ESSERS HUMANS FINS L'ESCRIPTURA. LA HISTORIA ESTA DIVIDIDA EN PERIODES MES CURTS ANOMENATS EDATS. EDAT ANTIGA EN AQUEST PERIODE S'ESTUDIEN LES PRIMERES CIVILITZACIONS QUE UTILITZAVEN L'ESCRIPTURA I ABASTA FINS A LA CAIGUDA DE L'IMPERI ROMA L'ANY 476. EDAT MITJANA COMPREN DES DE LA CAIGUDA DE L'IMPERI ROMA FINS AL DESCOBRIMENT DEL CONTINENT AMERICA L'ANY 1492. EDAT MODERNA VA DES DEL DESCOBRIMENT D'AMERICA A L'ANY 1789. EDAT CONTEMPORANIA VA DES DE LA REVOLUCIO FRANCESA ALS NOSTRES DIES


LA PREHISTÒRIA I 

PODEM SABER COM VIVIEN ESTUDIANT ELS POCS OBJECTES QUE S'HAN CONSERVAT FINS ALS NOSTRES DIES PER EXEMPLE:

PEDRES TALLADES

PINTURES

ESCULTURES

ADORNAMENTS

EN ELS PRIMERS ML.LENIS DE LA HUMANITAT LES PERSONES S'AGRUPAVEN EN TRIBUS FAMILIARS. EREN NOMADES ES A DIR NO VIVIEN SEMPRE EN EL MATEIX LLOC SINO QUE ES DESPLAÇAVEN A LA RECERCA DE MENJAR.


LA PREHISTÒRIA I I 

MES ENDAVANT AL FINAL DE LA PREHISTORIA LES PERSONES VAN APRENDRE A CONREAR LES TERRES (AGRICULTURA) PER A CULTIVAR PLANTES I PROCURAR-SE AIXI UNA PART DELS ALIMENTS I A CRIAR I DOMESTICAR ELS ANIMALS (RAMADERIA)DELS QUALS OBTENIEN ALIMENTS COM LA CARN O LA LLET O TAMBE MATERIALS PER A VESTIR-SE COM LA LLANA LES PELLS ETC. MES TARD VAN APRENDRE A UTILITZAR ELS METALLS PER A CONSTRUIR ARMES I EINES. VAN COMENÇAR A CONSTRUIR POBLATS I ES VAN FER SEDENTARIS. COM QUE TENIEN EL MENJAR ASSEGURAT PODIEN FER ALTRES TREBALLS I VAN INVENTAR COM FER TEIXITS OBJECTES DE CERAMICA ETC.AMB EL TEMPS ELS POBLATS ES VAN FER CADA VEGADA MES GRANS I LES PERSONES VAN INVENTAR LA RODA PER A DESPLAÇAR OBJECTES AMB MES FACILITAT O L'ESCRIPTURA PER A COMUNICAR-SE.


EDAT ANTIGA I 

L'EDAT ANTIGA COMENÇA QUAN S'INVENTA L'ESCRIPTURA.EN EL MON ES DESENVOLUPEN GRANS CIVILITZACIONS COM L'EGIPCIA I LA GREGA PERO DESTACA UNA LA CIVILITZACIO ROMANA .ELS ROMANS ES VAN ESTENDRE PER LES TERRES QUE ENVOLTEN LA MAR MEDITERRANIA. EREN CONSTRUCTORS EXPERTS I EN LES SEUES CIUTATS HI HAVIA BLOCS D'HABITATGES QUE PODIEN TENIR FINS A CINC PISOS.


EDAT ANTIGA II 

FA UNS 2.000 ANYS EL TERRITORI VALENCIA ESTAVA HABITAT PELS IBERS. EREN UNES TRIBUS QUE VIVIEN A LA COSTA MEDITERRANIA EN POBLATS MENUTS. LES CASES FETES DE PEDRA I ATOVO FORMAVEN CARRERS I SOLIEN TENIR DUES HABITACIONS


EDAT MITJANA I 

LA CIVILITZACIO ROMANA ES VA CONVERTIR EN UN GRAN IMPERI QUE ABASTAVA MOLTS TERRITORIS I ESTAVA DIRIGIT PER UN EMPERADOR.

ELS BARBARS (ESTRANGERS) PENETRAREN EN LES TERRES ROMANES I ACABAREN DOMINANT-LES. AIXI EL DOMINI ROMA ES VA ACABAR I VA COMENÇAR L'EDAT MITJANA.


EDAT MITJANA II 

A L'EDAT MITJANA LA MAJORIA DE LES PERSONES VIVIEN DE L'AGRICULTURA I LA RAMADERIA. TENIEN QUE ENTREGAR UNA PART DE LA COLLITA ALS SENYORS FEUDALS QUE VIVIEN EN CASTELLS. HI HAVIA DIVERSES ESGLESIES L'ESGLESIA PRINCIPAL ES TROVABA EN LA PLAÇA ON ES SITUAVA EL MERCAT.


EDAT MODERNA 

AQUEST PERÍODE COMENÇA FA UNS 500 ANYS. ELS NAVEGANTS EXPLOREN LES MARS A LA RECERCA DE TERRES NOVES I ELS COMERCIANTS PORTEN PRODUCTES EXOTICS COM LA CREILLA LA DACSA O LA TOMACA. AMB EL COMERÇ ES VAN INVENTAR ELS BANCS PER A GUARDAR I PRESTAR DINERS. ES VA INVENTAR L'IMPRENTA I PER AIXO ES VAN FER MES LLIBRES.


EDAT CONTEMPORÀNIA 

ABASTA DES DEL FINAL DEL SEGLE XVIII FINS ALS NOSTRES DIES. ES VA INVENTAR LA MAQUINA DE VAPOR. TAMBE ES VAN INVENTAR MITJANS DE TRANSPORT COM EL TREN O L'AUTOMOBIL. A FINALS DEL SEGLE XIX ES VAN INVENTAR ELS ELECTRODOMESTICS , EL TELEFON , EL TELEGRAF O LA RADIO.


JUAN DIAZ VERDEGAY ARTURO NAVARRO BERROCAL ALEX HERNANDEZ RECALDE

El pas del temp12s