Page 1


SUMARI

1 - Portada 3 - Sumari 6 - Editorial 7 - Salutació del President 8 - Salutació Cardenal Arquebisbe de València. 9 - Paraules del Consiliari 10 - Papa Francisco 12 - Clavariesses 13 - Poemes a Crist 14 - Portadors 16 - El sepulcre i jo 17 - El Cafenet amb... 18 - Junta Directiva i relació de confrares 21 - In Memoriam 22 - Clavaris 26 - Parlem dels Consiliaris 30 - La Confraria de Minerva 40 - Memòria anual d’Activitats. 60 - La Setmana Santa... 70 - Quotes i Entitats col·laboradores en la venda de loteria 71 - Estatuts Canònics 74 - Programa oficial d’actes de Setmana Santa Equip de Redacció: Junta Directiva Fotografía: Francisco Javier Albiñana Sifre Portada: Ramón Caballero Ruíz Disseny i Impressió: Lauder Studio Visita el nostre blog: http://sepulcrecarcaixent.blogspot.com.es/ sant sepulcre carcaixent S’autoritza la reproducció total o parcial citant l’autoria de:

CONFRARIA SANT SEPULCRE CARCAIXENT


Saludes


EDITORIAL

SANT SEPULCRE DE CARCAIXENT SOM CONFRARIA, FEM CONFRARIA Ja som ací un any més!. Enguany amb novetats!!! Amb la il·lusió i motivació renovada un any més, l’equip de redacció ha fet possible, amb la participació i treball dels col·laboradors, una nova edició de la vida de la Confraria durant l’any 2017. Li hem donat un nou format a la revista i donat que teníem molt de material hem decidit fer un llibre, el Nostre Llibre; A aquestes pàgines podreu trobar reflexions per a la vida cristiana, estudis, articles variats, totes les activitats i experiències viscudes al llarg del darrer any. Continuem amb algunes seccions de la revista “El cafenet amb .” dedicat a F. Javier Albiñana, “El Sepulcre i jo”, Memòria d’activitats, articles de zeladors, clavariesses, portadors,... i hem afegit altres “ La Setmana Santa a...”, “ Els Consiliaris de la Confraria al llarg del temps...”, i com no?, el programa d’actesde Setmana Santa 2018. Des d’ací donar la benvinguda als confrares, esperem que es trobeu en família! Agraïr també a totes les empreses col·laboradores que han fet possible l’edició d’aquest llibre. L’equip de redacció

Viernes y Sábados Cenas

6


Saluda President de la Confraria

EL SEPULCRE. PEL BON CAMÍ. Novament, m’adrece a tots vosaltres per tal de convidar-vos a viure amb tota intensitat una nova Setmana Santa, amb gran devoció, enriquint la nostra vida cristiana amb la llum de la fe, acompanyant les nostres imagens de Crist Jacent i Ressuscitat. És un any especialment important per a la Confraría. Any al qual hem aprovat els Estatuts Canònics. Ens hem donat una base legal adequada a la legislació vigent, protegint el nostre patrimoni i tradició, al temps que hem tornat a incorporar-nos a la Junta de Hermandades de la Semana Santa de la Diócesis de Valencia, lloc del qual mai no hauríem d’haver eixit. Com a germá vostre en Crist, com a cristià que intenta viure el seu compromís al front de la Confraría, - amb el vist i plau que m’havéu atorgat-, he assumit els compromisos que em vau encomanar per raó del càrrec, peró sobretot com a cristià. Per això, he intentat que la Confraría vaja per on deu d’anar i estiga on ha d’estar. No som una colla, som una Confraría, som cristians, som Esglèsia Catòlica, i com a tal hem de viure i actuar. Crec amb el gran futur de la Confraría a l’àmbit local i diocesà, i li desitge per sempre un gran futur, que espere viure de prop. Disfruteu d’allò que teníu i que ningú no us ho conte. Ès per a vosaltres. Vixca el Sepulcre. Feliç i Santa Pasqüa de Resurrecció. Francisco José Morant Ribes President

7


Valencia, 5 de diciembre de 2017

Saluda Exm. Rvdm. Sr. Cardenal

Queridos hijos e hijas de Carcaixent: Recibo con mucho agrado la solicitud que me habéis hecho llegar –a través del Presidente de la Confraria del Sant Sepulcre i de la Ressurrecció del Senyor– para dirigiros unas palabras de saludo, que publicaréis en el libro de la Semana Santa 2018, en el que se anuncian las celebraciones de esta Semana, centro de toda vida cristiana. Me uno a vuestra acción de gracias y os felicito de corazón por la incorporación de vuestra Cofradía como miembro de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Diócesis de Valencia, os agradezco vuestra generosa entrega y vuestro trabajo en la preparación de esta Semana Santa. La liturgia de la Iglesia nos ofrece de nuevo un tiempo para contemplar y vivir en profundidad la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La pasión nos lleva a meditar el misterio del pecado y del mal; pero por la Cruz resplandece la victoria y la luz del Amor de Dios, más fuerte que el pecado y la muerte. La cruz de Cristo revela “la anchura la longitud, la altura y la profundidad” de un amor que supera todo conocimiento y nos llena hasta la total plenitud de Dios (cf. Ef 3, 18-19). “¿Quién nos separará del amor de Cristo?... Ni muerte, ni vida, ni ángeles… ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Rom 8, 35-39). Deseo para todos cuantos preparáis y celebráis esta Semana Santa, que Cristo os fortalezca con su Espíritu, que es de vida. Avivad vuestra esperanza. No acaba todo con la losa del sepulcro; hay otra realidad que lo inunda todo de luz: la resurrección de Jesús, el acontecimiento más grande de toda la historia de la humanidad que da sentido definitivo al mundo. La Virgen María nos acompaña en este camino de fe. Cordialmente en Cristo Jesús

+ Antonio, Card. Cañizares Arzobispo de Valencia

8


Els cristians s’ho han preguntat sempre. L’Evangeli ens respon amb claredat. Així, Sant Marc ens diu en el seu Evangeli: “Busqueu Jesús el Natzaré, el crucificat. Ressuscità. No està ací”. La fe en Jesús Ressuscitat es troba en el centre dels escrits del Nou Testament. I esta fe ha congregat totes les comunitats cristianes. La Resurrecció de Jesús és la veritat central del cristianisme. N’és la resposta! Amb els primers deixebles, també nosaltres ens devem passar de les preguntes i del desconcert a l’audàcia i convicció: Ha ressuscitat! I sant Mateu afirma “…i marxant de pressa des del sepulcre, amb temor i gran alegria corregueren a comunicar-ho als seus deixebles”… És per això que el nostre cardenal-arquebisbe, en la seua carta pastoral Maria. Estrela de la Nova Evangelització, ens diu que el nostre món necessita Jesucrist, viu i ressuscitat. Vaig a citar unes frases de la citada carta pastoral, on el cardenal Cañizares ens ho ensenya de forma magistral: “Tot el món ho busca, encara que a vegades no siga conscient d’això. També hui el món busca Jesucrist. No podem quedar-nos impassibles davant eixa busca que està en tot home. Una busca i una petició que ens crida a nosaltres, encara que a vegades puguem ser dèbils: “ajudeu-nos! Vivim temps forts, temps difícils, i fàcilment ens en lamentem. Amb naturalitat sorprenent busquem culpables o creiem que res pot fer-se per a canviar la situació que travessem. Però no podem quedar-nos impassibles davant eixa situació. No podem creuar-nos de braços o resignats davant eixa secularització rampant, que no reconeix Déu en el centre de les seues vides... […] En este moment està en joc, precisament, que els homes puguen obrir-se a Jesucrist. […] Està en joc obrir-se a Jesucrist, en qui se’ns descobreix la grandesa i sublimitat de la nostra vocació i se’ns fa present, alhora que se’ns desvela el misteri de Déu, la Veritat i la veritat pròpia de l’home, que se’ns dóna en Jesucrist […] A vegades ens enredrem en moltes estratègies, en plans pastorals enormement complicats que no hi ha qui els porte a cap… […] No, no serà una fórmula la que ens salve, però sí una Persona i la certitud que ella ens infon: “Jo estic amb vosaltres!”… […] Atrevir-se a viure la més noble i bella aventura que pot viure’s hui: dur l’Evangeli als homes del nostre temps, a este món nostre que viu unes especials condicions de tots conegudes… […] L’Església en estos moments ha de ser Mare que porte i mostre el Fill de Maria… […] Mirem, doncs, l’Evangeli sense gens de por i sense cap complex… […] Anunciem Jesucrist amb obres, en els nostres treballs, en les nostres famílies, en la nostra vida en la societat”… Visquem amb intensitat la Setmana Santa i Pasqua. Siguem, des de la nostra Confraria, testimonis de Jesucrist Ressuscitat. Al·leluia!!

9

Vicent RICHART HOSTENCH Rector de l’Assumpció i Consiliari de la Confraria

Saluda Consiliari de la Confraria

Amb tota l’Església, la Confraria del Sant Sepulcre i Resurrecció del Senyor prepara la Setmana Santa d’enguany. Vos oferisc, com a consiliari, una reflexió: vorem, amb les celebracions litúrgiques i les imatges processionals, la passió i mort del Senyor… i ens preguntem: Per què? Per què s’havia colpejat el just, l’innocent, sempre obedient a la voluntat del Pare? Per què ha de sofrir qui ha passat per este món fent el bé a tots els necessitats i predicant als pobres i malalts el Regne de Déu? Podrà la mort amb la vida irreprotxable del just? Podria desaparèixer per complet la nova i autèntica manifestació de Déu a la humanitat?


Paraules del Sant Pare Francesc

Aprender a hacer el bien Fuente: L’Osservatore Romano, ed. sem. en lengua española, n. 11, viernes 17 de marzo de 2017 La conversión que se pide a cada cristiano, de forma particular en el periodo cuaresmal, es un recorrido arduo, pero con «reglas» muy «sencillas» que es necesario hacer propias «no con palabras», sino en lo concreto de la vida. Y es, sobre todo, un camino en el cual nadie está solo: es suficiente dejarse «tomar de la mano» del «Padre que nos quiere». Después de la pausa de la semana de ejercicios espirituales en Ariccia junto a la Curia romana, el Papa Francisco retomó las habituales celebraciones eucarísticas matutinas en la capilla de Santa Marta y, en la homilía del martes 14 de marzo, se detuvo en el tema de la conversión. Punto de partida de la meditación fue la invitación que el profeta Isaías (1, 10.16-20) hace en el pasaje propuesto por la liturgia de la Palabra: «Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista, desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda». Dos expresiones, subrayó el Pontífice, «llaman la atención» en este pasaje: «desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien». De hecho, dijo, es precisamente este «el camino de la conversión: es simple». Esta indicación se basa en lo que cada persona vive en su propia carne: «Cada uno de nosotros —explicó Francisco— cada día hace algo feo: la Biblia dice que el más santo peca siete veces al día... Pero el problema está en el hecho de no acostumbrarse a vivir en las cosas feas». Así, prosiguió, «si yo hago algo feo me doy cuenta y quiero alejarme». Al respecto dice Isaías: «desistid de hacer el mal», de «eso que te envenena el alma, que encoge el alma, que te hace enfermar». He aquí la primera actitud requerida: «alejarse del mal». Pero no es suficiente. Porque después se lee: «aprended a hacer el bien». Y, reconoció el Papa, «no es fácil hacer el bien: tenemos que aprenderlo, siempre». Afortunadamente está el Señor que «enseña». Por eso los hombres tienen que hacer «como los niños» y «aprender». Esto significa que «en el camino de la vida, de la vida cristiana se aprende todos los días. Se debe aprender todos los días a hacer algo, a ser mejores que el día anterior». Esta es por tanto «la regla de la conversión: alejarse del mal y aprender a hacer el bien». Explicó el Pontífice: «Convertirse no es ir donde un hada que con la varita mágica nos convierte: ¡no! Es un camino. Es un camino de alejarse y de aprender». Es un camino que requiere «valentía para alejarse» del mal, y «humildad para aprender» a hacer el bien. Y que, sobre todo, necesita «cosas concretas». No es casualidad, indicó el Papa, que el Señor, a través del profeta, indica algunos ejemplos concretos: «buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda». Pero se podrían enumerar muchos otros. Es importante comprender que «se aprende a hacer el bien con cosas concretas, no con palabras».

10


Y de hecho Jesús, como se lee en el Evangelio del día (Mateo 23, 1-12), «regaña a esta clase dirigente del pueblo de Israel, porque “dicen y no hacen”, no conocen la concreción. Y si no hay concreción, no puede haber conversión». En este punto, después de haber interiorizado qué hacer en el camino de la conversión, el Papa pasó a reflexionar sobre “cómo” actuar. Y, siguiendo la lectura del pasaje de Isaías, se detuvo sobre todo en una «bonita palabra» dicha por el Señor: «Venid, pues, y disputemos». Es decir, el Señor «primero, nos invita, después, nos ayuda». Y usa la palabra “venid”, o «la misma palabra que dijo a los paralíticos: “Ven, levántate, toma tu camilla y vete”. Ven. La misma palabra que dijo a la hija de Jairo, la misma palabra que dijo al hijo de la viuda en la puerta de Naín: ven». Dios siempre invita a levantarse, pero siempre «nos da la mano para ir». Y lo hace, dijo el Pontífice, con la característica de la humildad. En el pasaje de Isaías se lee: «Venid y disputemos». Es decir: Dios «se abaja, como uno de nosotros, nuestro Dios es humilde». Es esta la lógica que lleva a la conversión: «primero la invitación, después la ayuda, el caminar juntos para ayudarnos, para explicarnos las cosas, para tomarnos de la mano y llevarnos de la mano». Y «el resultado de esto», subrayó Francisco, «es algo maravilloso: “Así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán”». El Señor «es capaz de hacer este milagro» el «de cambiarnos. No de un día para otro: ¡no, no, no! Con el camino. En el camino». Por tanto, sugirió el Papa, este «es el camino de la conversión cuaresmal. Simple. Es un Padre que habla, es una Padre que nos quiere, nos quiere mucho. Y nos acompaña». Lo único que se nos pide es «ser humildes». Jesús de hecho dice: «Quien se ensalzará, será humillado y quien se humillará será ensalzado». Por esto, concluyó el Pontífice: «Si tú dejas que el Señor te tome de la mano y te lleve adelante, ven, y te alza y vas con Él, con este gesto de humildad serás ensalzado, serás perdonado, serás blanqueado». Así, dijo, «creceremos como buenos cristianos». PAPA FRANCISCO

11


Clavariesses Dª ROSA BIXQUERT COGOLLOS Dª PEPITA PASCUAL FRÍAS Dª NATIVIDAD SIFRE ROSELL Dª MARIA GONZÁLEZ ALÓS Dª MARIA DOLORES ALBELDA SÁEZ Dª MARIA LIDÓN OLIVER VALLS Dª MATILDE SÁIZ LÓPEZ Dª VICENTA MARTÍNEZ MORAGUES Dª Mª JESUS VIDAL GOMIS

Normes d’Indumentaria per als Actes DIUMENGE DE RAMS (Trasllat), DIMECRES SANT (Via Crucis), DIVENDRES SANT (Processó General) I DISSABTE SANT (Processó de l’Encontre): Trage negre amb peineta i mantellina. Ciri, rosari i medalla de la Confraria. ACTES INSTITUCIONALS DIVERSOS: Vestimenta particular amb la medalla de la Confraria.

Clavariessa Major Ès molt gran el sentiment i la devoció que desperten en mi les imatges de la nostra Confraría. Gran és l’estima i gran l’orgull de saber que han pensat amb mi per a ser Clavariessa Major de 2018. Doncs amb eixa il·lusió és amb la que vull participar de totes les celebracions que dugam a terme, acompanyant i compartint esta experiencia de fe juntament amb tots vosaltres, especialmente am l’equip de clavariesses amb les que m’uneix una molt bona amistat, donant a conéixer que el Sepulcre i el fet de ser clavariessa, supossa per a mí molt més que un sentiment. Gràcies Senyor per aquest regal. Gràcies per haver-te fixat amb mi. Rosa Bixquert Cogollos

12


Poemes a Crist Duermes Señor Duermes, Señor, el sueño de la muerte tus ojos son luceros ya velados, tus manos son dos lirios desmayados, es lívido clavel tu boca inerte. ¿Quien no se mueve a compasión al verte si claman compasión tus pies llagados, tus cabellos que en sangre están bañados, tu rostro cuya palidez se advierte? Es tal la majestad de tu figura, impone tal respeto a tu reposo, que ante ti se anonada la creatura. Para quien te contempla fervoroso, no eres sólo un prodigio de escultura sino de fe y dolor símbolo hermoso. (Teresa Fernández de Arévalo)

¡Jesus Resucitó¡ Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la Víctima propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la Vida, triunfante se levanta. “¿Que has visto de camino, Maria, en la mañana?” “A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los angeles testigos, sudarios y mortaja.

13

¡Resucitó de veras Mi amor y mi esperanza¡ Venid a Galilea, Allí el Señor aguarda; Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua”. Primicia de los muertos, Sabemos por tu gracia Que estas resucitado; la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa.


Portadors Estimats amics de la Confraria del Sant Sepulcre. Aquest any he pogut gaudir de la vostra companya deixant-me dur el Sepulcre als meus muscles com a portador. Estic molt agraït perquè a la fí he pogut fer realitat una de les meues il·lusions de menut que era ser portador del Sepulcre, recorde molt gratament quan era xiquet, em quedava mirant la processó de les vestes i al vore passar el Sepulcre em quedava molt impactat i pensava “quan siga major, el portaré jo”. Ha estat una experiència molt enriquidora, he gaudit de companys portadors amables i agradables. Sepulcre amunt, Sepulcre baix, passos sincronitzats... de vegades amb un somriure però sobretot l’hem portat amb un respecte total. Sóc confrare del Sant Sepulcre però per a la processó del Divendres Sant tornaré a ser portador. Gràcies per donar-me esta oportunitat. Israel Férez Fito

14


15


El Sepulcre i Jo Aquesta secció pretén ser la veu de tots els membres de la confraria. Es poden compartir reflexions, sentiments, emocions ..., és a dir, és un espai obert a la participació de tots i totes. Enguany, com era la primera vegada, hem fet aquestes dues preguntes: 1. Què és per a tu ser confrare de la confraria del Sepulcre ( emocions, sentiments,...)? 2. Per què decidires fer-te confrare del sepulcre i no d’un altra confraria? Podeu comentar, compartir, expressar,... allò que desitgeu i ens ho feu arribar a l’equip de redacció per a que ho publiquem el proper any.

Israel Férex Fito

Per a mi ha estat una grata sorpresa, no sabia jo el que era ser confrare i he descobert que és participar, compartir, reunir-se,... He descobert també que els germans confrares són molt amables i acollidors. Clar està són inquietuds diferents a altres festes locals com poden ser les falles. La meua dona Cristina també volia ser confrare del Sepulcre i em parlaren molt bé d’aquesta confraria, així que ja sóc un més. M’he sentit molt acollit i recolzat. És per a mi un honor estan en esta confraria i espere estar molts anys al vostre costat.

Ana Candela Morant

Para mí estar en la cofradía es alegría, ilusión i diversión. Hacemos muchas actividades y lo pasamos muy bien. Toda mi familia es de la cofradía del Sepulcro así que yo también quería serlo.

Batiste Bas Alberola

Sóc confrare des de l’any 1974/75 perquè vaig fer amistat amb altres membres de la confraria del Sepulcre i de seguida vaig entrar en la Junta Directiva, abans havia ixit en processó de Nazareno i portant l’estendard de la Mare de Déu de la Soledat el Divendres Sant. Per amistat vaig entrar en esta confraria i abans les processons eren prou irreverents, eren altres temps, gràcies a Déu ja ha canviat i cada vegada són més solemnes i respectuoses.

16


El Cafenet amb Fco Javier Albiñana Sifre Amb aquesta secció pretenem donar a conèixer a aquells germans/es de la Confraria que dediquen temps, il·lusió ,treball, tenen inquietuds...., és a dir, són Confraria. Viuen la Confraria amb esperit d’entrega i servici amb la finalitat de fer de la nostra Confraria una Confraria que siga referent en tota la ciutat. Enguany ens fem el cafenet amb Francisco Javier Albiñana Sifre, representant de la Confraria a la Junta Local i encarregat del manteniment del material i seu de la Confraria. Ens va rebre amb l’amabilitat que el caracteritza i rodejat dels seus aparells (càmera de fotografia i ordinador) que sempre van amb ell. Ens comenta que des de ben menut volia ser confrare i va fer realitat el seu somni als anys 80. Manifesta que ell tenia un vincle molt fort en la Confraria ja que la seua novia (dona hui) era confrare des de que va nàixer.

El Cafenet amb...

Va formar part de seguida de la Junta Directiva donat que el seu sogre, en Enrique Albelda i David, era el president. Poc a poc va anar agafant responsabilitats i donat a que sempre ha tingut una curiositat innata, inquietuds i sobretot és un “manitas”, ell sempre observava l’anda , carro, estandarts ,...quan anaven a exposicions d’altres localitats per tal d’agafar idees per a millorar el nostre patrimoni i fer més còmode tos els aparells que porta l’anda. Javier ha format part de totes les juntes directives fora qui fora l’equip directiu i ha estat representant de la Confraria a la Junta Local en altres ocasions. Va participar activament en les reformes de l’anda darrere la Pantanà i en altres posteriors. Tanmateix col·laborà en l’Exposició Diocesana del 95 a Carcaixent i en altres realitzades en altres localitats. Recorda amb molt d’afecte el VII Encontre de l’Agrupació de Germandats i Confraries del Sant Sepulcre celebrat a Carcaixent, totes les activitats que es realitzaren aquell any, exposicions, cicle de conferències, processó,... Comenta amb il.lusió com totes les setmanes durant tot l’any en les reunions de la Junta directiva anem donant forma a tot allò que pensem i proposem per tal d’engrandir la Confraria.

Valenciana.

Donat que també és amant de la fotografia, sempre quan pensem en ell pensem en el fotògraf oficial de la Confraria, càmera al coll recorrent amunt i avall per les processons i actes que té la Confraria en altres localitats de la Comunitat

Passàrem una estona molt agradable parlant, comentant, proposant idees noves per als propers anys. Mª Carmen Vidal , Javier Albelda, Javier Albiñana

17


Junta Directiva

18


Consiliari RVD. SR. D. VICENTE-ANTONIO RICHART HOSTENCH President D. FRANCISCO JOSÉ MORANT RIBES Vice-President D. FRANCISCO JAVIER ALBELDA ESCANDELL Vice-Pt. 2º, Comptador i Lotería D. RAMÓN CABALLERO RUÍZ Secretària i Joves Dª MARIA DEL CARMEN VIDAL GOMIS Dª AINA ALBELDA TORMO Tressorer D. DAVID ALBELDA FÁBREGUES ViceSecretaria i Informàtica Dª MARIA JOSÉ SABATER PICOT Manteniment D. FRANCISCO JAVIER ALBIÑANA SIFRE Local Social D. PABLO FERMÍN ALBIÑANA ALBELDA Portadors D. FRANCISCO JAVIER NAVAS CAMARENA Representant Junta Local D. FRANCISCO JAVIER ALBIÑANA SIFRE D. FRANCISCO JOSÉ MORANT RIBES Dossel D. ENRIQUE GINER CABANES D. DAVID TALENS CUENCA D. ENRIQUE CUELLO GÓMEZ Intendència Dª HUMILDAD BLASCO BANEGAS Arxiu i documentació Dª MARIA ÁNGELES ALBELDA ESCANDELL Vocals D. BATISTE BAS ALBEROLA Dª MARÍA JULIA ROSELLÓ SALOM D. JOSÉ VICENTE MUÑOZ ALCOLEA D. JUAN VICENTE ALBELDA MORENO D. JUAN VICENTE ALBELDA ALONSO D. VICENTE ALMIÑANA TORRES

19


In Memoriam Rosa Albelda Sabater El dia sis de gener, Rosita va passar d’aquest Món a les mans del Pare. Ella era la nostra confrare més major. A més, gracies a ella la Confraria ha gaudit d’un local on poder instal·lar el dossel al llarg de més de tres anys, però sobretot i el més important és que la güelita Rosita va ser qui em va apuntar a la seua confraria quan jo sóls era un xiquet de sis anys. Així que, si jo hui sóc confrare del Sepulcre i fins i tot el seu President, es deu en gran part a ella. A ella li dec la gran devoció a la Passió del Senyor, quan me la contava de xiquet una i altra vegada. Ès impossible descriure en poques paraules qui ha sigut i és ella per a mi. Sols volia rendir-li un petit homenatge des de la Confraria, demanar-vos que la tingueu present a les vostres pregaries, sabent que de segur la Missericòrdia de Déu li ha concedit ja estar gaudint de la seua presència per sempre. Al Cel que descanses güelita. Francisco Morant Ribes

Salvador Cuello Gómez Enguany se’ns ha anat a la casa del Pare l’amic Salvador Cuello Gómez. Ell va ser, ja fa vora vint-i-cinc anys, un dels iniciadors de la Banda de Tambors de la nostra Confraría. Des de família del Sepulcre, volem tindre un record agraït per a ell per la tasca que va desenvolupar. Tots som un regal els uns per als altres i ell ho va ser per a nosaltres. Volem donar gracies a Déu pel temps que ens el va regalar i oferir les nostres pregaries per la seua ànima, per tal que ja estiga gaudint de la presència de Déu allà al Cel. Descanse en pau.

21

La Confraria


Clavaris Primer Semestre Crist Ressuscitat

Estimats germans confrares, ha estat un plaer rebre per segona vegada la imatge de Crist Ressuscitat ja que portem poc temps en la confraria i estem molt contents de compartir la seua presència en la nostra família. Vos donem les gràcies a tots els confrares i a la Confraria del Sant Sepulcre i de la Resurrecció del Senyor. Jose

Primer Semestre Crist Jacent

Escrit Vicent Ahullana Albelda (Crist Jacent primer trimestre) Més de 25 anys ha tardat el Nostre Senyor en tornar a visitar-nos..... Ja diu la dita “ Tot lo bo costa”. Rebre aquesta visita ens ha fet recordar visites anteriors i mil anècdotes, perquè agusades que en tenim viscudes al voltant d’esta Confraria ( de les persones, de les imatge, de la festa...) i tot sempre en positiu. Sempre feina. Sempre ajuntant esforços i sempre amb il·lusió. Enguany el Divendres Sant va ser un plaer omplir la casa d’amics, família i germans i gaudir de bona companyia. Tota la família hem rebut la visita amb il·lusió. Va se un honor rebre la imatge del Crist Jacent. Pot tornar quan vulga... i a la resta els mateix us diguem, la nostra casa sempre estarà oberta a aquesta Confraria. Molts anys que pugam seguir celebrant la Setmana Santa. Vicent Ahullana Albelda

22


Segon Semestre Crist Jacent

Escrit Humildad Blasco Benegas ( Crist Jacent segon semestre) Molt orgullosa i amb molt il·lusió em senc de tindre per 3a vegada el Crist Jacent a la nostra família. Que m’haja tocat a mí em fa sentir molt especial. El nostre Crist que tant va patir per nosaltres i que ara està als nostres cors protengint-nos cada dia. Moltíssimes gràcies a la nostra confraria del Sant Sepulcre. Desitjaria que tots els germans confrares pogueren disfrutar també d’aquest privilegi i que tinguéreu la possibilitat de cuidar-lo i acompanyar-lo com ho fem nosaltres. Que El Senyor ens beneisca a tots. Humildad Blasco Benegas

Segon Semestre Crist Ressuscitat

Ha estat un goig i un plaer rebre al Crist Ressuscitat a ma casa per tal de compartir aquestos sis mesos. Des d’ací agrair a la Confraria del Sant Sepulcre tot l’esforç i treball que realitzen al llarg de tot l’any per a què la festa continue i engrandixca. Enrique Giner Cabanes

23


Fent Història


Mossén Manuel Cerdà i Portes Bernat DARÀS i MAHIQUES Cronista Oficial de Carcaixent

Don Manuel, com era conegut popularment, nasqué accidentalment a Algemesí (València) el 4 de juny de 1902, fill de Josep Cerdà i Gellida, de Benicarló (Castelló), i de Pilar Porres i Fontcuberta, de Tortosa (Tarragona), de professió ferroviaris. Ordenat de prevere a Barcelona-Tibidabo el 15 de juny de 1930, el 18 de novembre de 1941 fou nomenat vicari de la Parròquia de l’Assumpció de Carcaixent, càrrec que ocupà fins al 15 de gener de 1954 quan fou nomenat rector de la nova Parròquia de Santa Bàrbara en què es va jubilar el 2 de juliol de 1979. Va morir a València el 15 de febrer de 1982, als huitanta anys. Segons el seu biògraf: “Era un hombre activo y muy conocido. Ayudó a muchas personas. Don Manuel tenía acceso a casi todos los hogares de Carcaixent —aunque no fueran creyentes—por su carácter jovial. Se da el caso de que muchas personas que no iban nunca a misa, pero cuando se veían en trance de muerte solicitaban la presencia de su amigo don Manuel. En muchos estamentos deportivos, recreativos o culturales de la ciudad ejerció un gran papel como asesor espiritual. Fue director espiritual de Cursillos de Cristiandad y de diversas congregaciones y cofradías. Pero además de su labor espiritual, ha dejado en Carcaixent una labor social importante: construyó el nuevo Patronato Interparroquial. Hizo de nueva planta la iglesia parroquial de Santa Bárbara, las dependencias parroquiales y dos grupos de viviendas subvencionadas que todavía se denominan popularmente «els pisos de don Manuel». Su actividad espiritual y humana ha sido larga e intensa… Durante la contienda civil fue movilizado como capellán castrense. Después de la guerra fue nombrado vicario en la parroquia de Carcaixent. Por sus conocimientos y cualidades de música y canto es el organista parroquial. Es, además, maestro. Escribe varias obras de tipo religioso, a algunas les puso música, «A Belén pastores», «El Redentor», etcétera, que han venido representándose por varias generaciones de carcagentinos, desde aquel antiguo Patronato que él dirigía, hasta ahora.

Els consiliaris o assessors religiosos, amb veu però

sense vot, formen part de les juntes directives de les associacions, confraries, germandats i societats, que tenen un ideari catòlic. Per això la nostra Confraria, des de la seua fundació, ha comptat amb ells. Per la falta de dades per la destrucció dels arxius, desconeixem quins sacerdots es van ocupar d’este menester amb anterioritat a la Guerra Civil Espanyola (1936-1939). Pels anys quaranta del passat segle, quan van començar a reorganitzar-se en el nostre poble les processons de Setmana Santa, va ser nomenat el primer assessor religiós en la persona del vicari de la Parròquia de l’Assumpció, reverend Manuel Cerdà i Porres, més tard nomenat primer rector de la nova Parròquia de Santa Bàrbara, des d’on ve l’estreta vinculació de la nostra Confraria amb la mencionada Parròquia i els seus respectius rectors: els reverends Vicente Pastor i Bañuls, Salvador Martorell Tronchoni, Pau Ortega i Vicent Richart i Hostench.

26


ello, como Secretario, certifico.- José Gómez = José Cerdá Gellida = Francisco Esteve = José Moratal y Martín Domínguez” (RECISTRE CIVIL D’AL-GEMESÍ,

En 1954 se crean las nuevas parroquias en Carcaixent, y es designado a la de Santa Bárbara, de que es cura hasta enero de 1979 en que le sobrevino un infarto y fue dispensado de la actividad parroquial. Estos tres últimos años vivía en casa de su hermana Carmen, en Valencia colaborando, en la medida de su estado de salud le permitía, en la parroquia de San Raimundo de Peñafort. Allí ha muerto a la edad de 80 años. A su entierro, que se efectuó en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Patraix, asistieron en un autobús y coches particulares muchas personas de Carcaixent. En nuestra ciudad se han celebrado funerales por su alma en las parroquias de Santa Bárbara y La Asunción, en ambos estaban los templos repletos de amigos de don Manuel. Descanse en paz el que fue bienhechor y amigo de todos”.

secció I, tom 57, part. 153).

Doc. II: “En la iglesia parroquial de San Jaime Apóstol de la villa de Algemesí, diócesis y provincia de Valencia, el día 12 de junio de mil novecientos dos: Yo, Don Juan Bautista Niclós Esteve, Presbítero, coadjutor de la misma, bauticé solemnemente á un niño que nació el día cuatro del mismo mes, á las quince horas, hijo legítimo de José Cerdá Gellida, natural de Benicarló, y de Pilar Porres Foncuberta, natural y casados en Tortosa y vecinos de ésta. Abuelos paternos: José Cerdá Sorli y Miguela Gellida Alberich, naturales y vecinos de Benicarló. Maternos: Manuel Porres Debuero, natural y vecino de Tortosa, y Francisca Fontcuberta Espuñ [?], natural y difunta en Tortosa. Se le puso por nombre Manuel. Fueron sus padrinos: José Amorós Roca y Cinta Borrás Foncuberta, casados, y vecinos de ésta, á quienes advertí el parentesco espiritual y obligaciones contraídas, especialmente la de enseñar al bautizado la Doctrina Cristiana. De que certifico.- Juan Bta. Niclós Esteve, coadjutor”. [Nota al marge:] “Recibió el S. Orden del subdiaconado el día 13 de Dibre. 1930 en S. Francisco de Sales de Barcelona.- P. O. Ferrís, coadjutor” (ARXIU

Doc. I: “Acta de Nacimiento.- En la villa de Alge-

mesí, provincia de Valencia, a las nueve horas del día cinco de Junio de mil novecientos dos ante D. José Gómez Ahuir, Juez municipal y D. Martín Domínguez Lloret, Secretario, compareció José Cerdá Gellida, natural de Benicarló, provincia de Castellón, de treinta años de edad, domiciliado en ésta, calle del Progreso, número cuatro, casado, Factor; el cual exhibe para este acto su cédula personal; con objeto de que se inscriba en el Registro civil un niño y al efecto como padre del mismo declaró: Que dicho niño nació en el indicado domicilio del compareciente siendo las quince horas del día de ayer. Que es hijo suyo legitimo y de su consorte Pilar Porres Foncuberta, natural de Tortosa, de veinte y cuatro años de edad, domiciliada en el de su marido. Que es nieto por línea paterna de José Cerdá Sorlí y de [Águeda?] Gellida Alberich, naturales de Benicarló, esta difunta, y aquel viudo. Y por línea materna de Manuel Porres Debuero y Francisca Foncuberta Cid, naturales de Tortosa, esta difunta, y aquel casado. Y que al expresado niño se le puso por nombre Manuel. Fueron testigos presénciales Don Francisco Esteve Ferris, perito agrícola, y José Moratal Aleo, del comercio, ambos de esta vecindad, mayores de edad, casados. Leída íntegramente esta acta, é invitadas las personas que deben suscribirla á que la leyeran por sí mismas, si así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello del Juzgado municipal, y la firmaron el Sr. Juez, el compareciente y los testigos; y de todo

PARRÒQUIA-BASILICA MENOR DE SANT JAUME APÒSTOL D’ALGE-MESÍ: Quinque Libri, tom 27, fol. 180 v., part. 203).

Doc. III: “Reverendo Señor Don Manuel Cerdá Porres. El 15 de febrero, a la una de la madrugada, falleció en su domicilio, calle Cuenca, 77, el reverendo señor don Manuel Cerdá Porres, sacerdote de clara identidad, sencillo y activo, entregado al ministerio, con la mejor voluntad de servicio, a honor de Dios y salvación de las almas. Vivió largos años como religioso ejemplar, pasando a nuestra diócesis el 18 de noviembre de 1941 como coadjutor de Carcagente y, a partir del 15 de enero de 1954 hasta el 2 de julio de 1979 en que fue jubilado, era cura de Santa Bárbara, de Carcagente. Últimamente estaba adscrito a la parroquia de San Raimundo de Peñafort, de nuestra ciudad, prestando su colaboración, digna de encomio, al párroco en su tarea pastoral. Don Manuel Cerdá Porres nació en Algemesí el 4 de junio de 1902 y recibió el presbiterado el 14 de junio de 1930. Poseía el título de maestro nacional.

27


El Sepelio La misa funeral «corpore praesente» tuvo efecto la tarde del mismo día de su fallecimiento en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de Patraix. Presidió el vicario episcopal, ilustrísimo señor don Manuel Plana, que ostentaba la representación del señor Arzobispo, de quien leyó sentida carta. Concelebraron el párroco de San Raimundo de Peñafort y coadjutor, párroco de Santa María de Jesús, adscrito a la misma, y párrocos de San Antonio de Padua y Santa Bárbara, de Carcagente, reverendos señores Machí, Esteve, Calvo, Bernat, Miquel y Zarzo, respectivamente. Fue interpretada una misa del prefecto de Música Sagrada, señor Climent Barber. El vicario episcopal, en su homilía, después de hablar de la muerte del sacerdote como llamada del Señor en premio a honrosa labor, se detuvo en la vida sacerdotal del finado, merecedora de todo pláceme, tanto en sus años de religioso salesiano como al servicio de la iglesia diocesana. Por último, aunque piadosamente hablando, el alma de don Manuel gozaba ya de la gloria del cielo, estimuló a toda la asistencia a unirse al santo sacrificio por su eterno descanso. Prosiguió la Eucaristía y, al final, tras las últimas preces, el cuerpo muerto del reverendo señor don Manuel Cerdá Porres fue trasladado al cementerio donde recibió sepultura” (BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ARQUEBISBAT DE VALÈNCIA, núm. 3.014, març 1982, pàg. 114).

Doc. IV: “CERDÁ PORRES, Manuel Coadjutor de Carcagente (Algemesí, 4 junio 1902 Valencia, 5 febrero 1982). Era hijo de ferroviarios, por ello, desde los primeros meses de su vida, por la profesión de su padre, vivió en Carcagente. Ingresó en la Congregación Salesiana de San Juan Bosco y se ordenó de sacerdote el 14 de junio de 1930, posteriormente, el 18 de noviembre de 1941, pasó al servicio de la archidiócesis. Durante la guerra civil de 1936-39 fue movilizado como capellán castrense. Después de la guerra fue nombrado vicario en la parroquia de Carcagente. «Por sus conocimientos y cualidades de música y canto fue el organista parroquial. Era, además, maestro nacional y compuso algunas piezas teatrales representadas por varias generaciones de carcagentinos, desde al antiguo Patronato que él dirigió. En 1954 se crearon las nuevas parroquias en Carcagente, y fue destinado a la de Santa Bárbara, de la que fue párroco desde el 15 de enero de dicho año hasta el 2 de julio de 1979, en que le sobrevino un infarto y quedó dispensado de la actividad parroquial. Ejerció, pues, su ministerio sacerdotal en Carcagente durante 40 años. Fue activo y muy conocido. Ayudó a muchas personas. Tuvo acceso en casi todos los hogares de Carcagente –aunque no fueran creyentes– por su carácter jovial. Se dio el caso de muchas personas que no iban nunca a misa, pero cuando se veían en trance de muerte solicitaban la presencia de este sacerdote amigo. En muchos estamentos deportivos, recreativos o culturales de la ciudad ejerció un gran papel como asesor espiritual. Fue director espiritual de Cursillos de Cristiandad y de diversas congregaciones y cofradías. Pero además de su labor espiritual, dejó en Carcagente una labor social importante: construyó el nuevo Patronato Interparroquial. Hizo de nueva planta la iglesia parroquial de Santa Bárbara, las dependencias parroquiales y dos grupos de viviendas subvencionadas que todavía se denominan popularmente “els pisos de D. Manuel”. Vivió los tres últimos años de su vida en casa de su hermana, en Valencia, calle de Cuenca, colaborando, en la medida que su estado de salud le permitía, en la parroquia de San Raimundo de Peñafort. Su actividad espiritual y humana fue larga intensa». La misa funeral de cuerpo presente tuvo efecto la tarde del mismo día de su fallecimiento en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de Patraix. Presidió el vicario episcopal, Manuel Plana, que ostentaba la representación del arzobispo, de quien leyó sentida carta. A su entierro asistieron muchas personas de Carcagente, y en esta ciudad se celebraron funerales por su alma en las parroquias de Santa Bárbara y La Asunción, y en ambos estaban los templos repletos de amigos del sacerdote

28


fallecido, que fue bienhechor y amigo de todos. Sus restos mortales fueron trasladados al cementerio de Valencia donde recibieron sepultura. OBRAS: Escribió varias obras de tipo religioso, y algunas les puso música, como: A Belén pastores, El Redentor, etc. BIBL.: BOAV 1982, 114, 212; V. CÁRCEL, Diccionario, 331”.

Bibl.: VALLS DÍAZ, A., “Ha muerto don Manuel Cerdá Porres”, dins Las Provincias, 19 març 1982. CÁRCEL ORTÍ, V., Obispos y Sacerdotes valencianos... op. c., Edicep, 2010, pàg. 324. DARÀS MAHIQUES, B., “El párroco Don Manuel Cerdá y las representaciones del belén”, dins Encontre, núm. 4, diciembre 2007, pàgs. 17-19.

29


La Confraria De Minerva (La Sang) Bernat DARÀS i MAHIQUES Arxiver de la Parròquia de l’Assumpció

Romeria a la Mare de Déu de la Salut de Cogullada. Principis del segle XX. Presidix la antiquísima imatge del Crist de la Minerva Col. Família Blasco-Vayá

Al mateix lloc on hui s’alça l’edifici de la Sèquia Reial (1927), es trobava l’ermita de la Santíssima Sang, que fou seu de la Lloable Confraria del Santíssim Cos preciós de Nostre Senyor Déu Jesu Christ, supra Minervam, que fou instituïda i fundada pel papa Pius IV, segons consta en la butla despatxada a Roma el 2 d’abril de 15601, que després fou confirmada pel papa Innocenci VIII, el 7 d’octubre de 1604. Segons els capítols que foren signats el 6 d’octubre de 1560 la finalitat d’aquesta confraría era la de honorar a Crist, els tercers diumenges decada mes, amb missa i processó per la plaça, en el Corpus i octava i Viàtic, a més a més de participar-hi a les cerimònies i processons del Dijous Sant i Divendres Sant. Segons els llibres de les Visites Pastorals, en l’apartat de despesses apareixen els assentaments dedicats a la cera consumida en els actes eucarístics i processons;

1 CAPÍTOLS Y ORDINACIONS FETS Y FERMATS PER LOS REVERENT, MAGNÍFFICHS Y HONORABLES PRIOR, CLAVARI, MAIORALS Y CONFFRARES DE LA LOABLE CONFRARÍA DEL SANTHÍSSIM COS PRECIÓS DE NOSTRE SEÑOR DÉU JESU CHRIST SUPER MINERVAM, NOVAMENT ERIGIDA EN LA SGLÉSIA DEL LOCH DE CARCAXENT. AHPAC, sig. 15.1.1., s. fol

30

pòlvora, lloguer de gramalles i armadures, vestes i flagells per als disciplinants que s’assotaven a les processons de Setmana Santa, així com els realitzats en la confecció del pas del Davallament de la Creu. L’any 1690, varis membres d’aquesta confraria crearen la Congregación de Nobles y Ciudadanos Cofa-

dres de la Minerva, distinguidos con el honroso título de Devotos de la Passión de Jesu Christo, segons

es desprén del pleit que fou incoat el 19 d’abril de 1765, pel prior de la Confraria de Minerva, Pere Talens contra altres membres de la mateixa confraria, referent a les processons i reunions de la mateixa. Entre altres coses fa menció dels actes principals de la nova confraria que consisteixen en treure i acompanyar en la processó del Divendres Sant la imatge del Crist, juntament amb el clergat, degut a que tan sols l’acompanyaven els confrares que tenien càrrecs en la confraria . Segons es despren de la lectura de l’articulat del reglament de la nova congregació els càrrecs principals eren el prior —que ho era al mateix temps de la Confraria2 de Minerva—, que era desempenyat pel Vicari perpetu de la Parròquia; assistià a les juntes i propossava els temes que l’indicaven els conservadors, sent el seu vot decisiu davant un empat en les votacions.


Els conservadors, en nombre de dos, costejaven les funcions del Sant Enterro amb gran solemnitat, el sermó del Davallament i cursaven les invitacions a tots els cavallers i ciutadans de nombre, jubilats i acollits al aniversari general que tenia lloc el dilluns següent al Diumenge de Passió per les ànimes de tots els congregants morts i a la processó que tenia lloc el Dijous Sant, actes als que acudien vestits de militars. En les juntes prenien seient al costat del prior. Els conservadors assistien a les processons del Sant Enterro i processó general del Divendres Sant (de les Vestes) amb vestes i varetes negres. El primer anava col·locat entre el pas del Crist i la Soletat i el segon entre el pas del Crist i el pas del Jesús de l’Hort.

La jubilació es tenia lloc a l’edat de seixanta anys, si abans no s’al·legaba patir algun impediment greu que l’impedira assitir a les processons, no obstant seguien contribuent a les despeses de la Confraria. Les reunions i actes litùrgics tenien lloc l’ermita, en un principi, passant després la celebració dels actes litùrgics a la capella del Sant Crist (hui de Sant Francesc Xavier) del temple parroquial, a on a més a més els confrares tenien el vas per al seu soterrament.

L’escrivà cursava les citacions a junta en paper imprés i alçava la corresponent acta. Els congregants de nombre segons els estatuts tenien que ser nobles, sumant un total de cinquanta, així com els acollits, que eren el mateix nombre, y vint-i-dos beneficiats, representat la suma total dels seus components l’apostolat de Crist. Els aspirants restaven obligats a justificar que eren nobles i netetja de sang, per lo qual era necessari aportar el corresponent memorial. L’ingrés es podia fer abans dels díhuit anys, i tan solament des de aquesta edat tenia vot a les juntes 2 “...por los años de 1690 diferentes particulares de la expresada villa suplicaron a la cofradía y clero les diesen permiso de acompañar la santa imagen en dicha procesión, para mayor lucimiento de ella; concedióseles este permiso y en efecto han continuado hasta este año en asistir a la procesión. Estos acogidos para solo el acto de acompañar en la procesión a la santa imagen, de pocos años a esta parte se han propasado a formar un cuerpo, congregación o cofradía sin facultad eclesiástica ni real, bajo el título de cofrades de Minerva, devotos de la Pasión de Christo y con pretexto de tal se juntan en la capilla de la Sangre, han formado sus estatutos y admiten a los sujetos que les parece y excluien a los que quieren a su arbitrio, llegando a tal extremo que para el acto de acompañamiento resisten y no permiten salgan los cofrades de Minerva a excepción de los empleados y aun a los mismos empleados les usurpan la presidencia, valiéndose en caso de oposición por parte de los cofrades de la autoridad del alcalde ordinario que les protege regularmente por ser siempre o casi siempre del número de éstos supuestos congregantes”... CÀRCEL ORTÍ, M.ª M. et TRENCHS ODENA, J., “Cofradías y Hermandades de Valencia (1721-1882), dins Estudis d’Història Contemporània del País Valenciá, 3, 1982, pàg. 285-319 i CÀRCEL ORTÍ, M.ª M. et PONS ALÓS, V., “Religión y sociedad en Carcaixent. Aportación al estudio de sus cofradías (siglos XVI-XVIII), dins Al-gezira. Revista d’Estudis històrics-Ribera Alta, 2, 1986, pàg. 133-171. 3 En aquesta església, a més de la V.O.T., es fundà, al voltant de l’any 1645, l’Arxiconfraria del Cordó, i en data desconeguda la Confraria de la Creu. AGULLÓ PASCUAL, J. B., “Los Franciscanos en Carcagente”, dins Acción Antoniana, 1973.

31

“...acompañando el Santo Christo de la Minerva, immediatos y enseguida de los beneficiados del reverendo clero de dicha iglesia parroquial cuya imagen del Santo Christo deberá traer el clavario, secretario y lumbrero de la cofadría de la Minerva, también con sus vestas negras…”. Dels capítols redactats el 1760.

La Congregació de la Passió cel·lebrava els seus actes penitencials el Diumenge de Passió, Dijous i Divendres Sant, vesprada i nit, coincidint en aquestos dies amb els de la Minerva, circumstància que motivà que amb els temps abdues confraries tornaren a unir-se altra vegada. Als segles XVII i XIX es van constituir la Venerable Orden Tercera de Penitencia, estatblida al Convent alcantarí de Sant Francesc d’Assís , el 8 de maig de 1605, segons consta a l’escriptura de fundació autoritzada pel notari Jaume Garrigues, i les confraries que sorgiren de les famílies més nobles de


la població: Albelda, Talens i Garrigues. L’Ajuntament concurria a la processó del Divendres Sant amb el pas de l’Oració de l’Hort, des de 1763. El 9 d’abril de 1760 per part del clergat i els congregants s’establí una concòrdia per la qual s’acordà la cel·lebració d’una missa en sufragi del membre que faltara, tant eclesiàstic com secular4 . Al inici del segle XIX la confraria va començar a decaurer, aplegant fins i tot a demanar al clergat una rebaixa en els preus dels actes litùrgics al·legant “... porque puede apeligrar el acabarse5” .

En el segle XVII fou dedicada a escola de xiquets. La processó de Sant Enterro, que tenia lloc el Divendres Sant, finalitzava en aquesta ermita10 i tot seguit eixía d’ella la processó de les Vestes, instal·lant-se una farmaciola per a curar als diciplinants que concurrien a la processó. Al segle XIX comença a ser destinada a tota mena d’actes profans. Així vegem com en 1839 tenen lloc a l’ermita les eleccions de diputats a corts i senadors que duraren set dies; en el mateix any té lloc la celebració d’una junta general de la Sèquia. En 1842, l’Ajuntament va arrendar el seu local a la societat “La Tertulia”, que va alçar el 1847 un escenari per a fer representacions dramàtiques, lo que va donar lloc a la retirada del retaule que fou traslladat a la Parròquia, lo mateix que la imatge del Ecce-Homo, que fou colocada en l’altar de les Ànimes, i les pintures que foren dipositades a l’arxiu parroquial. L’Ajuntament davant d’aquestes circumstàncies va acordar el 8 d’abril de 1846, que la celebració del Sant Enterro finalitzara a l’església del exconvent de Sant Francesc d’Assís.

Antic segell de la Germandat de la Creu, nom amb què també eren coneguts els membres de la Minerva, estampat en un document de l’any 1626

L’ermita fou edificada l’any 1604, sent majoral Bartomeu Albelda. Féu l’obra l’obrer de vila Miquel Pasqual Vills6 ; la fusta fou proporcionada pel notari de Vilanova de Castelló Josep Casanova7 i treballada pel fuster Agustí Uller8 , i va ser coberta pel tapiador Pere Meseguer9 .

4 AHPAC, Congregació del Crist, sig. 15.3.1. 5 El document diu textualment: “M. Ylle . S. José Amador y Fluviá, clavario del Santísimo Cristo y demás empleados a V. S. con el mas omilde respeto dicen: que la cofradía an asistido fielmente siempre á la santa devoción, y que solamente por la escazes, y subsistir pocos en dicha cofradía me es preciso el suplicar al reverendo clero el que tengan a bien el hacer una rebaja respeto a la función de yglesia, porque puede apeligrar el acabarse. Suplican al reverendo clero de esta yglesia se digne hacer dicha rebaja y será gracia que los suplicantes esperan merecer del recto y generoso corazón de V. S. que Dios guarde muchos años. Carcagente tres de marzo de mil ochocientos treinta y dos. == Joseph Amador”. AHPAC, Cofradía de Minerva, sig. 15.3.4.

32

Antic carrer de la Sang –hui Julià Ribera- on es pot apreciar al final del carrer l’ermita abans de ser derruïda

6 AHPAC, “Ermitas”, sig. 25.17.6. 7 AHPAC, “Ermitas”, sig. 25.17.3. 8 AHPAC, “Ermitas”, sig. 25.17.7. 9 AHPAC, “Ermitas”, sig. 25.17.4. FOGUÉS JUAN, F., Historia de Carcagente..., Op. c., 1934-36, pàg. 83-84. 10 “Ittem. en 24 de mars divendres Sant asistí el Rt. Clero al entierro de nostre Sr. y pagà la caritat Vicent Marco, sacristà, y sea de advertir que el St. Christo el porten en andes asta la Cofradia de la Sanch de Jesuchrist y es comensá el turno per Mº. Andreu Talens, Guerau, Rubió, Borrás y Borrás ynsenser y tenen los que porten les andes 4 £. cada hu de aument y lo insenser te de porció de aument 3 £. y així se ha de proseguir lo turno ...”. AHPAC, Llibre Racional 1690, sig. 23.85.0., fol. 137.


Les Nostres Activitats


La Setmana Santa a Xativa Informació de la Confraria

Nom: Confraria del Sant Sepulcre de Xàtiva. Seu: Església Parroquial de Sant Pere. Nº de confrares: 511. Fundació: al voltant de l’any 1650

Actes de la Confraria

Els actes més importants que es realitzen són: el Tridu en honor del Sant Sepulcre, el Trasllat de la imatge de clavaris, i la Processó General del Sant Soterrament. El trasllat de la imatge de clavaris té lloc el segon dissabte anterior al Divendres Sant, on es porta el Crist Jacent de casa del clavari ixent fins al domicili del clavari entrant, on romandrà un any sencer. Eixe mateix dia finalitza el tridu. El Divendres Sant es processona la imatge titular en la processó general. La confraria participa a més en altres actes generals de tota la Setmana Santa Xativina com a pregó, tamborada, via crucis, trobada del Ressuscitat amb la seua Mare,..

Imatgineria

La confraria ostenta la titularitat de tres Cristos Jacents i dos urnes en què reposen. L’Imatge titular: És obra de D. Federico Zapater Guillar (València, 1943). Crist Jacent de fusta policromada, còpia del realitzat, segons la tradició, per l’imatger barroc José Esteve Bonet (1741-1802) i que va ser cremada a l’Agost de 1936. L’urna titular: Realitzada en el Taller de Rabasa i Royo (València, 1946). De fusta recoberta de pa d’or, coronada per un pelicà, símbol de l’Eucaristia, i custodiada per quatre soldats romans, un en cada angle, on se situen a més uns fanals de tres braços. En la seua part inferior i rodejant la mateixa trobem una talla de fusta amb rosetons que contenen símbols de la nostra ciutat i de la nostra parròquia. L’urna es mou sobre un carro amb rodes que espenten 7 o 8 confrares. Va ser restaurada l’any 2014.

60


L’Imatge de trasllat: El seu autor no està documentat. Es tracta també d’un Crist Jacent de fusta policromada, adquirit l’any 1950. Descansa durant tot l’any a casa del Clavari de torn. L’urna de trasllat: És de fusta, tallada per D. José Vicente Escolano (València) i daurada per D. José Suárez Navarro (València). És una rèplica quasi exacta però a menor escala de l’urna titular i substituïx a l’anterior de l’any 1950. El pas del trasllat en el seu conjunt és portat a muscles per entre vuit i dotze portadors. Esta urna descansa durant tot l’any en l’Església de Sant Onofre, i en el seu interior, per a evitar que es trobe buida, reposa una tercera imatge d’un Crist Jacent de cartró-pedra, regal que va fer a la confraria l’artista faller i confrare José Martínez Mollá l’any 2003.

61


L’Indumentaria: En l'actualitat l’indumentària oficial de la Confraria és la denominada “vesta”, que es compon de: “TÚNICA” negra de tela tipus sarja o viella, amb peça camisera davant i darrere. Les mànegues de la túnica porten cinta de ras prisada, i les anomenades “BOTIFARRES”, fetes amb cinta de ras i farcides. En la seua part posterior se situa l’ “ABADEJO”, que és una peça rectangular que arranca de darrere dels muscles i acaba a l'altura del panxell amb terminació en punta arredonida. L'abadejo porta en la seua part de dalt quatre rosetons i un altre més en la part arredonida inferior. L'abadejo està ribetejat amb adorn de cinta de ras prisada. També en la part posterior trobem l’”ESTOLA”, que és una peça de la mateixa tela que la túnica, que eixirà des de la part posterior de la mateixa, cosida en la volta de la vora, fins a arribar al muscle esquerre, on s'arreplega amb un llaç de ras negre. Esta peça es coneix a més amb altres diversos noms com “cua”, “tiro”, “coa”, “flaçà,... La vesta s'arreplega a l'altura de la cintura amb un “FAIXÍ” de vellut negre amb motius de la Passió brodats en daurat, que es corda en la seua part posterior per davall de l'estola i l'abadejo. Sobre el pit esquerre, i amb un fi llaç de cinta de ras negra va cosida la MEDALLA platejada del Sant Sepulcre que representa la nostra imatge titular.

Seccions i elements identificatios que participen en els Actes Processionals de la Confraria: 1.- Els “pendons” o banderes que obrin el seguici processional. Són de tela negra, amb la creu del Sepulcre en roig cosida en el centre de la tela, amb una altura aproximada de 3 metres. 2.- Els “timbals”, en nombre indeterminat, sant i senya de la confraria des de temps immemorials. Estan confeccionats artesanalment amb fusta i pell d’animal. Cadascun d’ells pot ser tocat des d’una persona fins a vuit persones al mateix temps, circumstància que convertix a este element com a característica única i diferenciadora respecte a altres instruments i la seua forma de fer-los sonar. 3.- La banda de timbals que es va iniciar en nombre de sis timbalers l’any 1974 i que en pocs anys va augmentar ràpidament en membres, especialment xiquets i jóvens. En l’actualitat oscil. la entre 45-50 components.

62


4.- Els penitents, secció creada i estrenada en el trasllat de clavaris de l’any 2011. Els seus membres (actualment 6) processonen amb el cap cobert amb un verduguet i arrossegant l’”estola” de la vesta pel sòl, recuperant d’esta manera una modalitat de vesta ja antiga en la Setmana Santa Xativina. Cada penitent porta un fanal sobre bàcul de metall. La forma de desfilar d’estos penitents impulsa i afavorix l’anonimat, la serietat i el silenci durant les processons. 5.- Els “armats”; o esquadra romana que en nombre de vuit més el seu capità i un tamboriner custodien al Sant Sepulcre en les processons. Recuperats l’any 2002 a proposta i sota la direcció del professor i confrare D. Sebastià Garrido Rico. Els armats porten llança i punyal, i efectuen moviments de canvis de guàrdia en determi-nats moments de les processons, tenint una forma pròpia de desfilar. 6.- Els portadors, secció heterogènia que es nodrix esporàdicament de timbalers i altres confrares. 7.- Les “cambreres”, que processonen darrere de la imatge del Sant Sepulcre. El seu treball i dedicació ha sigut, especialment des de finals dels anys 80 i fins a l’actualitat, imprescindible per a la correcta marxa i bona salut de que gaudix la Confraria.

63


Breus Apunts Històrics: Les últimes dades trobades relatives a la història de la Confraria daten la seua fundació al voltant de l’any 1650, apuntant-se com principal factor que va motivar la seua creació la situació extrema i desesperada que va viure la població enfront de la pesta bubònica que va patir el solar valencià en 1647 i 1648, recorrent a la misericòrdia de Déu com a última i única alternativa de la seua curació o salvació, a l’haver esgotat tots els possibles mitjans medicinals. Les circumstàncies polítiques, socials i econòmiques de cada moment històric van condicionar l’activitat i continuïtat de la Confraria. Cal citar com a moments o fets d’especial rellevància en la continuïtat de la confraria: - La Guerra de Successió, que va propiciar la destrucció i desaparició de pràcticament la totalitat de documentació i patrimoni de la Confraria existent fins al moment, i va provocar la seua inactivitat, reactivant-se cap a l’any 1725. - La Guerra Civil, que va portar les mateixes conseqüències que l’anterior. Es va reiniciar novament la seua activitat l’any 1940, continuant ininterrompudament fins l’actualitat.

64


65


Carn i peix a la “Brasa” Vos desitja feliç Setmana Santa i bona Pascua de Resurrecció.


Quotes Des de l’any 2010 la nova junta directiva va decidir que l’exercici contable de la confraria seria des de l’1 de juny fins al 31 de maig, per a que una volta finalitzada la setmana santa, poder acabar de comptabilitzar els ingressos i despeses pendents i així presentar la liquidació definitiva a l’assemblea, en la sessió extraordinària que es celebra en el mes de maig. Per una altra banda, volem recordar a tots els confrares, que en l’assemblea del sis de març de dos mil quinze, es va aprovar l’augment de l’import de l’aportació que fa cada soci, de vint-i-cinc a trenta euros, mantenint la corresponent als socis difunts en quinze euros. Al mateix temps, també es va acordar establir una quota d’inscripció per a altes de nous confrares, pel mateix import que l’aportació dita anteriorment. És a dir, quota d’inscripció ............................................ 30€ aportació anual .................................................30€ aportació anual difunts ....................................15€ David Albelda Fábregues

Entitats Col·laboradores Venda Loteria -BAR LA COVA; C/ Lluis Vives, 16 (matins) -L´ESCAIRE; C/ Gandía, 108. -ELECTRICITAT CALATAYUD; C/Julian Ribera, 21. -FITOXENT, Travessia Carles Gomis, 7. -ADMON. LOTERIA LES CLEMENTINES, C/ Cándido Hernández, 20 -FERRETERÍA EL MERCAT, Carrer Lluís Vives, 6. -FRANCISCO JAVIER ALBELDA DIERT, C/ Comandant Hernández, 12 -FRUTAS VERCHER, S.L. Av. La Valldigna, 7 (Benifairo de la Valldigna)

68


Estatuts Canònics El día 13 de gener de 2017, la nostra Confraría va aprovar, en Assemblea General Extraordinària, els seus Estatuts Canònics. Molts poden pensar que això era una obsessió de la gent que compossem actualment la Junta Directiva, estatuts,… Quina falta ens fa complicar-nos la vida, que si l’Esglèsia va a llevar-nos el nostre patrimoni,… que si no estem be així com estem… en fi, per a què? Doncs per a molt! Són tantes coses que no podem explicar-les al detall en unes poques paraules, però intentarem, al menys, dir-vos novament per a què: • Donar-li una base legal a la Confraría, adequada a les exigencies de la legislació vigent, amb la qual hem de complir i estar al corrent. No podem anar pel Món indocumentats i sense papers, ja que si no, ningú no ens reconeix i ens poden acusar de dur a terme activitats fraudulentes. • Per la via eclesiàstica, perquè, al ser una confraría, amb unes finalitats i activitats concretes, l’Administració pública ens remet directament a l’Arquebisbat de València. • Amb les coses en regla, hem aconseguit l’accés com a membres de ple dret a la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de la Diócesis de Valencia, on están tots els pobles de la Diòcesi que tenen Setmana Santa i amb els que més tradició tenen, enriquint-nos conjuntament i portant el nom del nostre poble per tot arréu. A “la Diocesana” ès el lloc on hem d’estar, com a Confraría canònica i responsable amb el seu compromís cristià amb la Nova Evangelització. •

Amb els papers i documentació legalment actualitzada, podrem abastar altres objectius relacionats amb la conservació i manteniment del nostre patrimoni, imatgens, guió, tro-anda,… mitjançant el projecte de catalogació de les imatges i del Guió com a Béns d’Interés Cultural (B.I.C)

• També, en quan tot el tràmit haja conclos, podrem optar a subvencions públiques d’altres organismes als quan fins ara no podíem accedir. I moltes coses més, perquè si no fem les coses be, amb els temps que corren l’AEAT ja està començant a investigar les activitats de les Associacions, tant civils com religioses. Al llarg del temps anirem vegent la conveniéncia i la urgència d’haver actualitzat els nostres Estatuts i d’estar legalment com cal i on hem d’estar. Ha sigut un projecte molt treballat i patit, però que ja és una realitat. Era un compromís de legislatura i, gracies a Déu, l’hem complit. Gracies a Déu i gracies a vosaltres.

69


Programa D’Actes


72


73


74


75


Revista sant sepulcre 2017 2018combinada  
Revista sant sepulcre 2017 2018combinada  
Advertisement