Page 1

INDEKS: 357286 ISSN: 1509-1767 Cena: 10,50 zł (w tym 5% VAT)

Nr 06/11

Twój klucz do najwyższej

jakości

flekso

FP 15-S

FP 36-S

Najwyższa jakość flekso dla opakowań giętkich

Najwyższa jakość flekso dla dużych nakładów

Perfekcyjne odpowiedzi na Twoje potrzeby w zakresie druku opakowań Zgodność z systemem

FP 16-S Najwyższa jakość flekso i różnorodność konfiguracji

FP 96-S Najwyższa jakość flekso dla pre-printu

 Fischer & Krecke GmbH, Bielefeld, Germany, sales.fischer-krecke@bobstgroup.com, www.bobstgroup.com


Czy Twoje opakowania są bezpieczne? Potwierdź to w naszych laboratoriach.

Laboratoria J.S. Hamilton Poland Ltd. oferują kompleksowe badania opakowań i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością obejmujące badania fizykochemiczne, sensoryczne i mikrobiologiczne.

www.hamilton.com.pl marketing@hamilton.com.pl


EDITORIAL

Magazyn dla nowoczesnego przemysłu opakowaniowego Prezes Zarządu Izabela E. Kwiatkowska Wydawca i redakcja European Media Group Sp. z o.o. ul. Fredry 1/18, 61-701 Poznań tel./fax 061/855 19 90, 855 14 51 www.packaging-polska.pl Redaktor Naczelny Monika Mikołajczak monika@printernet.pl Reklama monika@printernet.pl Administracja Anna Marciniak office@printernet.pl Prenumerata Adriana Górna prenumerata@printernet.pl Autorzy wydania Izabela Kwiatkowska, Monika Mikołajczak, Dominika Pupkowska, Jacek Golicz, Michael Seidl, prof. UEK dr hab inż. Marzena Ucherek. Grafika i DTP Magdalena Brzozowska, Piotr Grześkowiak Druk: PAW DRUK Okładkę wydrukowano na kartonie Ensocoat 250g/m2, produkowanym przez firmę Stora Enso.

Cena prenumeraty w kraju: 115,50 zł netto. Nakład: 5000 egz. Cennik reklam redakcja wysyła na życzenie. Materiałów redakcyjnych wydawnictwo nie wysyła do autoryzacji. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, a także zmiany tytułów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk materiałów lub ich części tylko za pisemną zgodą redakcji. Za treść ogłoszeń reklamowych i artykułów autorskich redakcja nie odpowiada. Artykuły te nie muszą odzwierciedlać poglądów wydawnictwa.

PACKAGING POLSKA jest członkiem Polskiej Izby Opakowań

Przypadkiem

K

iedy 13,75 mld lat i 10 -32 sekundy temu z pustki wyłonił się kosmos, każda kolejna joktosekunda i każdy kolejny, mniejszy lub większy, wybuch miał ogromny wpływ na jego dalsze dzieje. Naukowcy przypisują postępujący od tamtego czasu galop ewolucji serii nieprawdopodobnych przypadków. I to właśnie te nieziemskie zbiegi okoliczności doprowadziły nas do miejsca, w którym dziś jesteśmy. Począwszy od przypadkowych fluktuacji kwantowych, które sprawiły, że pole inflacyjne, w którym zanurzony był kosmos nie było dokładnie takie samo w każdym fragmencie przestrzeni (w pewnych obszarach i na nasze szczęście stało się ono gęstsze, a grawitacja jeszcze dopomogła powstaniu skupiska galaktyk, w tym – zamiast mrocznej pustki – naszej Drogi Mlecznej); poprzez nieoczekiwany nadmiar materii; po iskrę dającą początek Słońcu; uderzenie w naszą planetę dzięki czemu z jej odłamka powstał Księżyc; czy też po zbieg okoliczności z pogranicza biologii i geologii, gdzie wynalazek fotosyntezujących sinic dał nam tlen; i wiele innych pozornych katastrof (jak choćby Wielkie Bombardowanie będące wynikiem bitwy czterech dużych planet Układu Słonecznego), przyczyniających się jednocześnie do narodzin nowego życia. I kiedy nastąpiła kolejna pozaziemska interwencja 65 mln lat temu w postaci asteroidy, która uderzyła w półwysep Jukatan i przyczyniła się do wyginięcia dinozaurów (rozszalał się pożar, nastały ciemności, spadły kwaśne deszcze), to dzięki temu prawdopodobnie zawdzięczamy nasz byt na Ziemi. „Bo choć połowa istniejących wówczas gatunków wyginęła, to te, które przetrwały, szybko się rozmnażały. Były małe, elastyczne i przystosowane do życia w środowisku po katastrofie” (za „NewScientist” 2011). Od tamtego czasu po dziś dzień (ssaki naczelne w toku ewolucji) zdominowały „błękitną planetę”. I tu dochodzimy do sedna sprawy, bo zarówno w dzisiejszym ekosystemie, jak i środowisku opakowaniowym o te właśnie cechy chodzi. Gospodarka z symptomami kryzysu, będącego poniekąd naturalnym etapem ewolucji społeczeństwa wysokorozwiniętego, po Wielkim Bombardowaniu na światowych giełdach, musi przystosować się do życia w nieco innym środowisku. Małe i elastyczne (także opakowania) wydają się być obecnie doskonałą formą przetrwania w zmieniających się warunkach koegzystencji. Większe możliwości adaptacyjne pozwalają im wypełniać nisze powstałe na skutek wszelkich katastrof. Jeśli zaliczyć do tego mniej lub bardziej przypadkowy zbieg okoliczności z pogranicza ekologii i technologii to okaże się, że nawet te bardziej sztywne organizmy (często uszlachetnione, wyposażone we właściwości barierowe) za miliony lat świetlnych będą miały jednak zbawienny wpływ na rozwój wszechświata. Póki co – zawierzając nauce, że średnio co 100 milionów lat jakiś duży obiekt uderza w naszą planetę – mamy jeszcze trochę czasu przed kolejną Wielką Zmianą. Bylebyśmy sami przypadkiem, dziwnym zbiegiem okoliczności, nie doprowadzili do wybuchu Ziemi. Przyjemnej lektury kolejnego wydania PACKAGING POLSKA, w którym poruszamy się w bezkresnej galaktyce tworzyw sztucznych!

PACKAGING POLSKA jest organizatorem konkursu ART OF PACKAGING

06/11 Packaging Polska

Monika Mikołajczak Redaktor Naczelny PS. Nie oglądałam filmu „Melancholia”…

3


SPIS TREŚCI

EDITORIAL

TECHNOLOGIA

Editorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3

Inteligentne spojrzenie  . . . . . . . . . . . . .   48

AKTUALNOŚCI

Przebiła się na rynku  . . . . . . . . . . . . . . .   49

Za ciosem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6

Wyczaruj półkę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   51

Kody z wody  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50

Nowocześnie z tradycjami  . . . . . . . . . . . .   6

materiały OPAKOWANIOWE

Multimedialne orzeźwienie  . . . . . . . . . . .   8 Łatwe formowanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 Opakowania. Istotna część życia  . . . . . . .   8

Strona 28

Folia dla natury  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 Canny na okrągło  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10 Promocja, której nie było  . . . . . . . . . . .   10

Strona 36

Ekologiczne ślimaki   . . . . . . . . . . . . . . .   10

FOLIA/TWORZYWA

Szkło to życie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52 Badania rynku dowodzą, że coraz więcej konsumentów chciałoby, by produkty, które kupują były opakowane w szkło. Co więcej, jeśli chodzi o artykuły spożywcze chęć taką wyraziło aż 91 proc. konsumentów na całym świecie, podczas gdy paradoksalnie tylko ok. 10 proc. produktów żywnościowych sprzedawanych jest w szklanych opakowaniach. „Nadszedł czas, by poinformować świat o korzyściach szkła”.

Jak San Francisco  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   53

Folia od kuchni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12

Obkurczając na szkle  . . . . . . . . . . . . . . .   53

Szybki rozwój wielu dziedzin przemysłu przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska naturalnego stwarza zapotrzebowanie na nowe materiały wykorzystywane do produkcji folii o zróżnicowanym przeznaczeniu. Jednym z największych obecnie odbiorców i użytkowników tworzyw sztucznych, a co za tym idzie również folii, jest przemysł opakowaniowy.

ROZWIĄZANIA OPAKOWANIOWE Saszetka z korkiem  . . . . . . . . . . . . . . . .   54 Osiem możliwości  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   54 Podano do stołu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   56 Bezpieczny polistyren  . . . . . . . . . . . . . .   56

Lider folii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18

Torba roku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   57

Rozwojowy PP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20

SYSTEMY PAKUJĄCE

Hibernując żywność  . . . . . . . . . . . . . . . .   23 Materiał na wagę folii  . . . . . . . . . . . . . .   24

Suche napełnianie  . . . . . . . . . . . . . . . . .   58

Gorąca alternatywa  . . . . . . . . . . . . . . . .   24

Podwójny jubileusz  . . . . . . . . . . . . . . . .   59

Lekka i elastyczna  . . . . . . . . . . . . . . . . .   26

WYDARZENIA

Plastikowe kegi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26 Giętcy mistrzowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28

BIZNES I FINANSE

Strona 53

DRUK Karton nadaje ton  . . . . . . . . . . . . . . . . .   38 W Centrum zainteresowania  . . . . . . . . .   42

More than plastics  . . . . . . . . . . . . . . . . .   62

DESIGN I MARKETING

Pakujący milionerzy  . . . . . . . . . . . . . . . .   34 Małżeństwo doskonałe  . . . . . . . . . . . . . .   36

Poland is No. 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60

Strona 65

Obiadek z poucha  . . . . . . . . . . . . . . . . .   64 Magazyn w torebce  . . . . . . . . . . . . . . . . .   64 Wziewna żywność  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65

Progres po polsku  . . . . . . . . . . . . . . . . .   46

Nie jest dziś łatwo zaskoczyć wybrednego konsumenta produktem spożywczym, którego by wcześniej nie widział lub nie znał. Z pewnością jednak udało się to twórcy czekolady w inhalatorze, prof. Davidowi Edwardsowi, który proces wdychania uważa za naturalny kierunek, w jakim ewoluują nasze nawyki żywieniowe.

Krwiste etykiety  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   46

Oryginalny pochówek  . . . . . . . . . . . . . . .   66

ETYKIETY

4

Packaging Polska 06/11


OPAKOWANIA

MASZYNY

DORADZTWO TECHNICZNE


AKTUALNOŚCI zInterpack 2014

Za ciosem

© Interpack

Choć wspomnienia tegorocznych targów Interpack w Düsseldorfie są jeszcze świeże, organizatorzy już zaplanowali kolejną edycję. Za trzy lata – w 2014 roku, w dniach 8-14 maja, centrum targowe w Düsseldorfie ponownie stanie się opakowaniową metropolią. Oficjalna rejestracja zainteresowanych firm zacznie się jesienią 2012 roku i będzie trwała do wiosny 2013 roku. Tegoroczną edycję targów odwiedziło 166 tys. zwiedzających, a sukces wydarzenia przekłada się na tysiące kontaktów biznesowych w branży. Ponadto wystawcy Interpack 2011 mają możliwość do jesieni 2013 roku publikowania artykułów o swoich nowościach na oficjalnym portalu internetowym targów.

zObchody 90. jubileuszu MTP

Uroczystość 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich uświetnił swoją obecnością Prezydent RP Bronisław Komorowski. Gala odbyła się 14 czerwca br. w Auli Głównej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obchody 90-lecia MTP rozpoczęły się odsłonięciem tablicy upamiętniającej wydarzenia Poznańskiego Czerwc a’ 5 6 . Pr ez ydent otworzył również Targi Innowacje-Technologie -Masz yny, na których zaprezentowano zaawansowane technologicznie maszyny i urządzenia światowego przemysłu. W swoim przemówieniu podkreślił, że to odwaga, by instytucja o 90-letniej tradycji, jaką są Targi Poznańskie, myślała innowacyjnie i była organizatorem tak preAndrzej Byrt, Prezes Międzynarodowych stiżowych na rynku Targów Poznańskich. międzynarodow ym

6

targów, jak ITM Polska. Prezydent zaakcentował także, że Wielkopolska jest przykładem postępu gospodarczego, a tym samym ma znaczący wpływ na rozwój całej Polski. Podczas inauguracji MTP Prezydent wręczył najlepszym polskim przedsiębiorstwom oraz instytutom badawczym Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. Została ona przyznana w czterech kategoriach: „Innowacyjność” dla Solaris Bus & Coach S.A. – Autobus Solaris Urbino 18 Hybrid z szeregowym układem hybrydowym; „Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” dla Novol Sp. z o.o. ; „Obecność na Rynku Globalnym” dla Grupy FAKRO oraz „Zielona Gospodarka” dla WATT Produkcja Systemów Solarnych. W kategorii „Obecność na Rynku Globalnym” nominowany do nagrody Prezydenta RP był producent opakowań – firma Can-Pack. Podczas uroczystości zostały również wręczone Krzyże za wybitne osiągnięcia w promowaniu polskiej gospodarki, za zasługi dla rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Andrzej Byrt. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Bogusław Zalewski, natomiast Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Stanisław Bielazik, Przemysław Trawa i Grzegorz Turkiewicz.

Packaging Polska 06/11

© Piotr Piosik x2

Nowocześnie z tradycjami


zBall Packaging Europe dla Coca-Coli

zPolietylen dla rynku medycznego

Multimedialne orzeźwienie

Łatwe formowanie

Dzięki nadrukowanemu na puszkach kodowi QR konsument szybko łączy się z Coke Music Portal: zeskanowanie kodu za pomocą aparatu fotograficznego w smartfonie przenosi przeglądarkę telefonu wprost do portalu internetowego. To innowacyjne rozwiązanie pokazuje jak bardzo rozwija się rynek opakowań do napojów i jakim nośnikiem idei marketingowych może stać się puszka. Opakowanie produkowane jest przez Ball Packaging Europe i stanowi część kampanii reklamowej Coke Sound Up, skierowanej głównie do młodych ludzi. Na poręcznej, o pojemności 25 cl, puszce nadrukowany jest bęben i słuchawki, które podkreślają cel akcji. „Wprowadziliśmy już Puszki do napojów z nadrukowanym kodem r eklamę dr ukowaną QR przenoszą użytkowników smartfonów z kodami QR, dzięki któbezpośrednio do portalu muzycznego. rej smartfony wycelowane w reklamę mogą odtworzyć klip video. Tym razem poszliśmy o krok dalej, dzięki umieszczeniu kodu na puszce może się ona stać nowym kanałem komunikacji z młodymi ludźmi” – powiedział Gerlof Toenhake, dyrektor ds. marketingu w Ball Packaging Europe. „Teraz nasze puszki oddziałują na konsumentów poprzez wiele zmysłów jednocześnie – wzrok, smak i słuch – gwarantując prawdziwe, multimedialne orzeźwienie”. Coca-Cola zachęca również do zwracania pustych puszek, które zostaną poddane recyklingowi i ponownie przetworzone.

Współpraca firm Borealis i Borouge zaowocowała powstaniem nowego polietylenu z rodziny produktów Bormed – HE9601-PH o wysokiej gęstości, który dedykowany jest do wytwarzania wyrobów medycznych i farmaceutycznych, przede wszystkim strzykawek. Główną cechą tego materiału jest bardzo duża szybkość przepływu, która umożliwia sprawniejszy wtrysk. Pozwala to na obniżenie ciśnienia i temperatury maszyn, dzięki czemu zmniejsza się zużycie energii. Bormed HE9601-PH ma również znacznie ułatwiać proces formowania, szczególnie jeśli chodzi o skomplikowane konstrukcyjnie opakowania. Producent zapewnia, że materiał ten cechuje duża sztywność, wysoka odporność chemiczna, barierowość i nieprzepuszczalność pary wodnej. Produkty powstałe z Bormed HE9601-PH można poddawać wszystkim powszechnie znanym procesom sterylizacji, a ich skład zgodny jest ze światowymi normami organizacji zdrowotnych. 

zScanpack 2012

Opakowania. Istotna część życia Pomimo, iż skandynawskie targi Scanpack odbędą się dopiero w 2012 roku, już 60 proc. miejsc wystawowych zostało wyprzedanych. Scanpack organizowane są co 3 lata w szwedzkim centrum wystawowym w Gothenburgu, we współpracy z nordyckim stowarzyszeniem opakowaniowym. Przyciągają tłumy zainteresowanych tematyką opakowaniową, materiałami, maszynami i technologiami. To okazja, by zaprezentować swoją firmę, poznać nowości, ale i przede wszystkim zdobyć ciekawe kontakty branżowe oraz otworzyć się na rynek skandynawski. Przyszłoroczne targi będą odbywać się pod hasłem „Opakowania. Istotna część życia”. Raport z ostatniej edycji Scanpack pokazuje, że targi odwiedziło ok. 15 tys. zwiedzających, stanowisk wystawowych było ponad 500, a prezentujące się firmy pochodziły z 36 krajów. W 2009 roku z polskich firm wystawiło się Fair Packaging z Szamotuł i toruński GAM.

8

zNatureFlex NVS od Innovia Films

Folia dla natury Produkowana przez Innovia Films powlekana, termozgrzewalna, odnawialna i kompostowalna folia NatureFlex NVS została wybrana przez konsorcjum trzech holenderskich eksporterów (Florex, Kapiteyn i Mantel Holland) do pakowania szerokiej gamy cebulek kwiatowych. Firmy stworzyły wspólną submarkę „We Nature Pack” i potrzebowały ekologicznego, ale zarazem widocznego opakowania. Pouch na cebulki kwiatowe opracował Hapece Flexible Packaging, wykonując go z trzech elementów, gdzie papier i PLA laminowane są folią NatureFlex NVS od Innovia Films. „Nasi klienci szukali atrakcyjnego opakowania o wysokiej jakości, które będzie ekologiczne, innowacyjne i zapewni, że treść na pojemniku będzie czytelna. Dodanie aplikacji NatureFlex NVS zapewniło opakowaniu sztywność, które dzięki temu może stać na półce sklepowej i lepiej się prezentować” – powiedział Marius Draayer, dyrektor zarządzający Hapece. Produkowane na bazie masy celulozowej uzyskiwanej z ekologicznego ścieru drzewnego folie NatureFlex zgodne są z ekologicznymi normami: europejską normą EN13432 , z amer ykańską ASTM D6400 oraz z australijską AS4736. Skład folii NatureFlex w 95 proc. zawiera ekologiczne i odnawialne materiały. Folię cechuje duża przejrzystość, wysoki połysk, kontrolowany poziom przepuszczalności wilgoci oraz odporność na oleje i tłuszcz.

Packaging Polska 06/11

© Nature Flex

© Coca-Cola Company

AKTUALNOŚCI


AKTUALNOŚCI

zAmcora aluminiowe opakowanie

zDrogie wprowadzanie konsumenta w błąd

zRPC i supernowoczesna linia wytłaczająca

Promocja, której nie było

Ekologiczne ślimaki

Promocyjne opakowania sosów Łowicz wprowadzały konsumentów w błąd – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Produkująca m.in. napoje niegazowane, przetwory owocowe-warzywne i gotowe potrawy firma Agros Nova sama zaproponowała wycofanie tych produktów ze sprzedaży i zmianę etykiet. „Sos do spaghetti przez trzy lata sprzedawany był jedynie w promocyjnym opakowaniu 300g + 50g gratis. Po raz ostatni w regularnym opakowaniu pojawił się w sklepach w listopadzie 2006 roku” – podkreślił UOKiK. Zdaniem Urzędu oferowanie przez tak długi okres produktów w wyłącznie promocyjnych opakowaniach mogło wprowadzać konsumenta w błąd, co do korzystnej ceny, która ma zasadnicze znaczenie przy wyborze konkretnego towaru. Zgodnie z prawem dezorientowanie klienta może kosztować firmy do 10 proc. całego przychodu. W związku z tym, że Agros Nova już podczas prowadzonego postępowania zobowiązała się do zmiany etykiet, prezes UOKiK odstąpiła od ukarania spółki sankcją finansową dając jej trzy miesiące na wycofanie błędnych opakowań z r ynku. W przypadku niewykonania obowiązku przedsiębiorca może otrzymać karę pieniężną do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki. Spółka zaznaczyła, że praktyki takie są powszechnie stosowane na rynku, a żadna instytucja kontrolna nie kwestionowała wcześniej takich oznaczeń na opakowaniach. 

Włoski oddział przetwórstwa tworzyw sztucznych RPC – Cobelplast Montonate inwestuje w nowoczesną linię wytłaczającą, która ma obniżyć emisję dwutlenku węgla oraz zapewnić zmniejszenie zużycia energii podczas procesu produkcji. Od czasu gdy w 2002 roku stworzono w tym zakładzie pierwszą dwuślimakową wytłaczarkę współbieżną do folii PET, technologia ta stała się najpowszechniejszą metodą produkcji folii PET, zarówno ze względu na jej charakterystykę ekologiczną, jak i możliwość tworzenia estetycznej folii wysokiej jakości z wykorzystaniem materiału PET pochodzącego z recyklingu odpadów pokonsumenckich. W porównaniu z technologią jednoślimakową, wytłaczarka dwuślimakowa oferuje obniżenie zużycia energii o ok. 35 proc. Co równie ważne, pozwala ona producentom w 100 proc. przetwarzać materiał pochodzący z recyklingu bez potrzeby wstępnego suszenia, zapewniając w ten sposób dodatkową oszczędność energii oraz poprawiając kolor folii. Inwestycja w RPC Cobelplast Montonate obejmuje także wyposażenie zakładu w wydajny system filtrowania i przetwarzania próżniowego, który tworzy folię do zastosowań w branży spożywczej, podając materiał PET z odpadów pokonsumenckich bezpośrednio do wytłaczarki. Nowa linia wytłaczająca ma rozpocząć pracę już we wrześniu br. i zwiększyć ogólne zdolności produkcyjne fabryki do 20 tysięcy ton rocznie. „To bardzo ważna inwestycja, która sprawia, że możemy zaoferować naszym klientom lepszą obsługę, większą elastyczność i wysokiej jakości materiał, który zapewnia przy tym ważne korzyści ekologiczne” – podsumowuje dyrektor zarządzająca RPC Cobelplast Montonate, Attilia Menghini.

© Agros Nova

Canny na okrągło

10

© Amcor

Aluminiowy pojemnik Canny jest najnowszym produktem wprowadzonym na rynek przez firmę Amcor, stworzonym w odpowiedzi na rosnące oczekiwania konsumentów. Jego otwieranie jest bardzo proste – zdziera się tylko warstwę wierzchnią. Canny jest opakowaniem w pełni bezpiecznym, a pozbawienie ostrych krawędzi pozwala na spożywanie produktu bezpośrednio z niego. Zamawiający ma do wyboru 3 pojemności: 100, 115 lub 140 ml. Canny szczególnie polecany jest dla produktów spożywczych „on-the-go”. Mimo, iż aluminiowe kubki znane są od dziesięcioleci, firma Amcor zapewnia, że ich miseczki to produkt całkowicie innowacyjny. Po pierwsze pojemnik się nie marszczy i pozwala na pełen zadruk, a po drugie powierzchnia Canny jest gładka i błyszcząca. Opakowanie powstaje w wyniku głębokiego tłoczenia, przez co jest cienkie i 30 proc. lżej-

sze, niż standardowe miski z aluminium Oszczędności jakie płyną z wykorzystania Canny to nie tylko zmniejszone koszty transportu, ale i magazynowania, gdyż puste pojemniki można wkładać jeden w drugi. G dy zawartość opakowania jest już spożyta, można je zgnieść, by zajmowało mało miejsca w koszu na śmieci. W zakresie bezpieczeństwa ż y w no ś ci A mc or poczynił wielki pos tęp p ozby wając się z wewnętrznej części powłoki aluminiowego opakow a ni a b is f e n o lu A (BPA).

Packaging Polska 06/11


Automaty etykietujące shrink sleeve  wydajność do 24 000 produktów/h  niezawodność dzięki wypróbowanym komponentom  wysoka jakość wykonania  prostota obsługi

ul. Za Motelem 7, Sady 62-080 Tarnowo Podgórne tel 61 8417 203, fax 61 8417 207

www.intrex.pl • intrex@intrex.pl


folia/tworzywa

zKarta charakterystyki towaroznawczej materiału opakowaniowego

Folia od kuchni Szybki rozwój wielu dziedzin przemysłu przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska naturalnego stwarza zapotrzebowanie na nowe materiały wykorzystywane do produkcji folii o zróżnicowanym przeznaczeniu. Jednym z największych obecnie odbiorców i użytkowników tworzyw sztucznych, a co za tym idzie również folii, jest przemysł opakowaniowy.

Prof. UEK dr hab. inż. Marzena Ucherek Katedra Opakowalnictwa Towarów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

I

stotnym elementem kształtującym trwałość każdego produktu spożywczego, w tym również wyrobów cukierniczych jest opakowanie, które zabezpieczając zapakowany w nie produkt, chroni go jednocześnie przed narażeniami występującymi podczas transportu, przechowywania oraz użytkowania, jak również zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak: tlen, para wodna, mikroorganizmy, światło i zanieczyszczenia. Właściwy dobór opakowań do konkretnych produktów spoży wczych z punktu widzenia ochrony, jakości oraz właściwości organoleptycznych w okresie ich trwałości, wymaga nie tylko znajomości właściwości samych produktów, lecz również analizy możliwych do zastosowania materiałów, rozwiązań opakowaniowych, a także systemów pakowania. Dlatego też procesy doboru oraz kwalifikacji folii z tworzyw

12

sztucznych na opakowania oparte są na zbiorach wymagań dotyczących właściwości i jakości materiałów polimerowych. Każdy materiał opakowaniowy powinien odznaczać się określonym poziomem jakości. W związku z czym przeprowadzanie określonych, charakterystycznych dla danego tworzywa badań jest czynnikiem niezbędnym w celu określenia parametrów użytkowych i poziomu jakości tychże materiałów. Folie z tworzyw sztucznych uznawane są obecnie za grupę najważniejszych materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań. Ze względu na ich dużą różnorodność oraz możliwość modyfikacji znajdują zastosowanie zarówno do pakowania produktów przemysłowych, jak i spożywczych. Aktualnie opakowania oraz folie z tworzyw sztucznych wykazują największą dynamikę wzrostu w sektorze opakowań. Obserwowany wzrost zapotrzebowania na folie opakowaniowe zdeterminowany jest przede wszystkim tendencjami występującymi na rynku opakowań. Folie stanowią bowiem materiał substytucyjny w stosunku do twardych opakowań, takich jak pudła czy skrzynki, poprzez swoje właściwości umożliwiają tworzenie ściśle przylegających owinięć, znacznie ułatwiając dystrybucję towarów. Warto podkreślić, iż w ostatnich latach wzrasta znaczenie giętkich folii polipropylenowych. Jest to zdeterminowane przede wszystkim wykorzystaniem tych folii w procesie laminowania, jak również ich bardzo dobrymi właściwościami optycznymi. Wzrasta również rola polipropylenu stanowiącego warstwę folii współwytłaczanych. Folia OPP odznacza się bowiem dobrą wytrzymałością mechaniczną wykorzystywaną w wie-

lu kombinacjach łączenia tej folii z innymi tworzywami. Z uwagi na to folie OPP stanowią obecnie jeden z podstawowych materiałów opakowaniowych do żywności, wykorzystywanych zarówno w postaci jednorodnej, jak również uszlachetnionej, jako metalizowane, perliste, z powłokami barierowymi lub łatwo zgrzewalnymi. Na rys.1. przedstawiono podstawowe rodzaje foli OPP wykorzystywanych w opakowaniach żywności.

z Badania własne Prezentujemy ocenę wartości użytkowej folii polipropylenowych oraz laminatów z ich udziałem jako materiałów opakowaniowych stosowanych w opakowalnictwie wyrobów cukierniczych. Analizy dokonano w oparciu o parametry charakteryzujące wygląd zewnętrzny, jak również właściwości fizyczne, mechaniczne oraz powierzchniowe analizowanych materiałów opakowaniowych.

z Materiał doświadczalny Materiał doświadczalny stanowiły różne rodzaje folii powlekanych oraz metalizowanych stosowanych do pakowania wyrobów cukierniczych. Analizie poddano duplexy, składające się z dwóch warstw folii (PET/met/OPP, OPP/nadruk/OPP biały lub perlisty), wykorzystywane w opakowaniach takich wyrobów cukierniczych jak: • wafelki nieoblewane czekoladą o smaku kakaowym, • pierniki w czekoladzie z nadzieniem śliwkowym i pierniki glazurowane

Packaging Polska 06/11


folia/tworzywa

NIEPRZEZROCZYSTE

Powłoka zgrzewalna

Spieniane Powlekane

Powłoka barierowa

Pigmentowane Powłoka zgrzewalna

PRZEZROCZYSTE

FOLIE OPP

Niepowlekane

Współwytłaczane

Powłoka barierowa

Powlekane

Metalizowane Bez dodatków

Niepowlekane

Dodatki poślizgowe

Rys.1. Rodzaje folii OPP wykorzystywanej do pakowania żywności.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7].

z nadzieniem owocowym, • draże o smaku czekoladowym.

wyglądu zewnętrznego badanych folii wykazała, iż pozbawione są one wad oraz uszkodzeń mechanicznych, co świadczy o ich bardzo dobrej jakości. W ocenie tej pod uwagę wzięto następujące cechy wyglądu zewnętrznego: miejscowe zabrudzenia, zapleśnienia, zacieki, niejednolitość barwy, falowania, uszkodzenia mechaniczne, smugi, pogniecenia, wady sklejenia wstęgi, nierówności nawinięcia. Z przeprowadzonych badań wynika, iż właściwości fizyczne analizowanych materiałów kształtują się w podobny sposób. Uzyskano zbliżone wyniki grubości badanych grup folii. Jej wartość mieściła się w przedziale 0,046 mm – 0,075 mm. Analizowane laminaty charakteryzowały się podobnymi wartościami wydajności opakowaniowej, która wynosiła od 17,06 m2/kg do 25,27 m2/ kg. Jeżeli chodzi o właściwości fizyczne to najlepszymi właściwościami tego typu charakteryzują się laminaty przeznaczone do pakowania draży. Folie te odznaczają się najniższą wartością grubości (0,046 mm) spośród wszystkich prezentowanych materiałów, a jednocześnie największą wydajnością opakowaniową ważną ze względów ekonomicznych. Z kolei z przeprowadzonych badań właściwości mechanicznych wynika, iż badane folie charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami wytrzymałościowymi. Uzyskane wyniki wytrzymałości na zerwanie wszystkich grup folii kształtują się w przedziale od 52,82 MPa do 93,32 MPa dla próbek w kierunku wzdłużnym oraz od 55,90 MPa do 147,42 MPa dla próbek w kie-

Badania polegały na ocenie wyglądu zewnętrznego oraz wyznaczeniu właściwości fizycznych i mechanicznych badanych folii, co stanowiło podstawę do porównania właściwości folii stosowanych w opakowaniach tego samego rodzaju wyrobu, lecz oferowanych przez różnych producentów.

z Metodyka badań Właściwy dobór opakowania do konkretnego produktu spożywczego, z punktu widzenia ochrony jakości w okresie jego trwałości, wymaga nie tylko analizy właściwości samego produktu, ale również znajomości właściwości i parametrów materiałów opakowaniowych możliwych do zastosowania. W celu sprawdzenia poziomu jakości materiału opakowaniowego konieczne jest zatem przeprowadzenie określonych, charakterystycznych dla danego tworzywa badań. Badania materiałów opakowaniowych można podzielić na następujące grupy: • ocena wyglądu zewnętrznego, • badanie właściwości powierzchniowych, • badanie właściwości fizyko-mechanicznych, • badanie właściwości barierowych. Badaniom laboratoryjnym poddano cztery grupy giętkich folii z tworzyw sztucznych. Przed przystąpieniem do nich, w celu zapewnienia porównywalności wyników, próbki materiału opakowaniowego poddano klimatyza-

06/11 Packaging Polska

cji. Tak przygotowany materiał doświadczalny przekazano do następujących oznaczeń: 1) ocenie wyglądu zewnętrznego wg PNP-50126; 2) badaniom właściwości fizycznych; a) grubości wg PN – EN ISO 534, b) gramatury wg PN – ISO 536, c) gęstości pozornej wg PN – EN ISO 534, d) objętości właściwej wg PN – EN ISO 534, e) wydajności opakowaniowej wg PN – EN ISO 534, 3) badaniom właściwości mechanicznych wg PN – ISO 1924 – 1; a) obciążenia zrywającego, b) wytrzymałości na zerwanie, c) wydłużenia względnego, d) samozerwalności, e) wskaźnika zerwania.

z Prezentacja wyników oceny przydatności użytkowej folii opakowaniowej Wyniki badań laboratoryjnych dla poszczególnych rodzajów laminatów zaprezentowano w tabelach 1-3. W celu ich przedstawienia wykorzystano kartę charakterystyki materiału opakowaniowego. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych stwierdzono, że wygląd zewnętrzny oraz właściwości powierzchniowe dla czterech rodzajów analizowanych laminatów zostały ocenione pozytywnie. Ocena

13


folia/tworzywa

runku poprzecznym materiału opakowaniowego. Wartość wydłużenia badanych laminatów zawiera się w przedziale od 4,0 proc. do 8,67 proc. dla kierunku wzdłużnego oraz od 33,25 proc. do 55,66 proc. dla kierunku poprzecznego. Najwyższą wytrzymałością na zer wanie w kierunku wzdłużnym, wynoszącą 93,29 MPa cechuje się materiał przeznaczony do opakowań pierników. Dla kierunku poprzecznego najwyższą wartość tego parametru równą 147,42 MPa osiągnęła folia przeznaczona do opakowań draży. W oparciu o uzyskane wyniki badań właściwości fizycznych oraz mechanicznych, na podstawie których dokonano porównania wszystkich parametrów jakościowych dla czterech grup laminatów z nadrukiem stwierdzono, iż materiał stosowany do pakowania draży charakteryzuje się najlepszą wartością użytkową. Laminaty te posiadają najmniejszą grubość spośród wszystkich analizowanych próbek, a przy tym charakteryzują się najlepszą wydajnością opakowaniową oraz najwyższą wartością wytrzymałości na zerwanie zarówno w kierunku wzdłużnym, jak i poprzecznym. Wyniki pr zeprowadzonych badań świadczą o pozytywnej ocenie przydatności laminatów z nadrukiem w opakowalnictwie wyrobów cukierniczych. Zestawione w kartach charakterystyki towaroznawczej parametry jakościowe badanych materiałów opakowaniowych potwierdzają, że ich jakość nie odbiega od wymagań podanych w odpowiednich normach przedmiotowych. Każda z analizowanych folii może być wykorzystana do dalszego przetwórstwa, jak i produkcji opakowań jednostkowych. O ich wyborze przez producentów opakowań decydować mogą szczegółowe wymagania właściwe dla konkretnych rodzajów produktów spożywczych, jak również względy ekonomiczne. Zaprezentowana karta charakterystyki towaroznawczej materiału opakowaniowego może być przydatna w zakładach produkcyjnych materiałów opakowaniowych, a także wykorzystana w przypadku czynności manipulacyjnych oraz obrocie towarowym. Należy zwrócić uwagę na to, iż zakres uwzględnionych w karcie parametrów jakościowych może być rozszerzany w zależności od rodzaju i przeznaczenia materiału opakowaniowego. Obecnie, z uwagi na konieczność uzyskiwania opakowań do żywności odznaczających się coraz to wyższą jakością, a także ze względu na wzrastającą konkurencję na rynku opakowań, istotnego znaczenia nabiera konieczność doskonalenia stosowanych metod badawczych oraz potrzeba kompleksowych badań różnych materiałów opakowaniowych. Niezmiernie ważnym jest także eliminowanie materiałów opakowaniowych, które oferowane są często po bardzo atrakcyjnych cenach, lecz nie spełniają odpowiednich wymagań oraz parametrów jakościowych. Dlatego też przedstawiona kar-

14

Packaging Polska 06/11


folia/tworzywa

Karta charakterystyki towaroznawczej duplexu Identyfikacja materiału opakowaniowego:

Charakterystyka właściwości:

Lp.

Parametr

Jednostka miary

Metoda badań

Postać próbki

Wartość A

Wartość B

Wygląd zewnętrzny:

Właściwości powierzchniowe:

Właściwości fizyczne:

Właściwości mechaniczne:

ta charakterystyki towaroznawczej materiału opakowaniowego może stanowić przydatne narzędzie ułatwiające wybór oraz dopasowanie optymalnego rodzaju materiału opakowaniowego do danego produktu za-

06/11 Packaging Polska

równo spożywczego, jak i przemysłowego oraz zakładanej formy konstrukcyjnej opakowania. Zaprezentowana karta, stanowiąca efekt kompleksowej analizy jakości ma-

teriałów opakowaniowych może być również wykorzystana w przypadku innych rodzajów materiałów opakowaniowych, a także rozszerzana o kolejne parametry jakościowe.

15


folia/tworzywa

Karta charakterystyki towaroznawczej duplexu Identyfikacja materiału opakowaniowego:

Charakterystyka właściwości:

Lp.

Parametr

Jednostka miary

Metoda badań

Postać próbki

Wartość A

Wartość B

Wygląd zewnętrzny:

Właściwości powierzchniowe:

Właściwości mechaniczne:

Bibliografia: 1. Badanie i ocena jakości materiałów opako-

waniowych i opakowań jednostkowych, praca zbiorowa pod red. M. Lisińskiej – Kuśnierz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

16

2. Bohdan M., Opakowania giętkie dla przemysłu cukierniczego, „Przemysł Piekarski i Cukierniczy” 2009, nr 2, s.78-83. 3. Bonne J., Lox F., Deficiencies of polypropylene in its use as a food packaging material, ,,Packaging Technology and Science” 2006, nr 5, s. 277-281.

4. Kalinowski W., Metody badań materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych stosowanych do pakowania żywności, „Opakowanie” 2001, nr 9, s. 24-29. 5. Kuberda H., Korzeniowski A., Developmental Tendencies in Food Packaging Industry, „Food Industry” 2008, nr 8, s. 2-6.

Packaging Polska 06/11


folia/tworzywa

Karta charakterystyki towaroznawczej duplexu Identyfikacja materiału opakowaniowego:

Charakterystyka właściwości:

Lp.

Parametr

Jednostka miary

Metoda badań

Postać próbki

Wartość A

Wartość B

Wygląd zewnętrzny:

Właściwości powierzchniowe:

Właściwości fizyczne:

Właściwości mechaniczne:

6. PN-EN ISO 534:2007. Papier i tektura. Oznaczanie grubości, gęstości i objętości właściwej. 7. PN-EN ISO 536 Papier i tektura. Oznaczanie gramatury. 8. PN-EN ISO 1924-1: 1998. Papier i tektura. Oznaczanie właściwości przy działaniu

06/11 Packaging Polska

sił rozciągających. Badanie przy stałym przyroście obciążenia. 9. PN-P-50126:1972. Produkty przemysłu papierniczego. Oględziny zewnętrzne. 10. Ś wiątecka D., Podsiadło H., Wymagania stawiane opakowaniom do produktów spożywczych i metody badań tych

opakowań, „Opakowanie” 2007, nr 9, s. 50-55. 11. Ucherek M., Ocena wartości użytkowej giętkich folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 2005, nr 675.

17


folia/tworzywa

zOpakowania i park maszynowy Boguckiego

Lider folii Rodzinna spółka Bogucki została utworzona w 1983 roku przez jej właściciela Andrzeja Boguckiego. Początkowo zajmowała się wyłącznie produkcją polietylenowych (LDPE, MDPE, HDPE) folii opakowaniowych w postaci: taśmy, rękawa, rękawa z zakładkami, półrękawa i kaptura, by w 1992 roku poszerzyć zakres swojej działalności o produkcję folii z nadrukiem fleksograficznym.

O

becnie firma Bogucki wytwarza ponad 10 tysięcy ton folii (w tym 6 tysięcy ton folii z nadrukiem) w skali roku. Pozwoliło jej to w ostatnich latach uzyskać pozycję lidera wśród producentów tego typu folii w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W szerokiej ofercie produktów znaleźć można m.in. jedno- i wielowarstwowe folie opakowaniowe dla przemysłu spożywczego, chemicznego, kosmetycznego, budowlanego i rolnictwa, folie termokurczliwe (zarówno przemysłowe, jak i dla rynku napojów), etykiety, owijki paletowe, różnego typu torby reklamowe oraz laminaty (duplex i triplex w technologii bez-

rozpuszczalnikowej). Bogucki jest również jedynym na polskim rynku producentem termokurczliwych opakowań typu Zipack (folia z opatentowaną perforacją ułatwiającą rozdzielanie opakowań zbiorczych na mniejsze paki). Wszystkie folie produkowane w zakładzie Boguckiego wytwarzane są metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem, z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego, m.in. dwóch linii Varex niemieckiej firmy Windmöller & Hölscher. Urządzenia te pozwalają produkować folię najwyższej jakości, o stałych parametrach, z wydajnością do 600 kg folii na godzinę.

W najwyższej jakości urządzenia wyposażona jest również drukarnia fleksograficzna firmy Bogucki. W jej skład wchodzą dwie maszyny drukujące firmy Fischer & Krecke: 8- i 10- kolorowa. Urządzenia te zapewniają nie tylko doskonałą jakość druku i wysoką wydajność produkcji (do 600 m/min), ale także pozwalają zwiększyć jej wszechstronność i elastyczność. Dzięki zastosowanemu systemowi SmartGPS zmniejszono bowiem do minimum czas przejścia maszyny, co pozwala firmie na realizację nawet najmniejszych zamówień. Oprócz drukarni fleksograficznej zakład w Jatnem posiada również kompu-

etykiety

laminaty

18

folia termokurczliwa

Packaging Polska 06/11


folia/tworzywa

10-kolorowa maszyna drukująca FP 16-S Fischer & Krecke wraz z właścicielem – Andrzejem Boguckim i dyrektorem ds. produkcji – Sebastianem Michoniem.

terową mieszalnię farb (co zapewnia najwyższą jakość i powtarzalność nadruku), a także studio DTP i przygotowalnię płyt fotopolimerowych. Nad przygotowaniem projektów do druku czuwa wyspecjalizowany zespół grafików, wyposażony w najnowsze oprogramowanie GMG na platformach PC i Mac. Przygotowalnia płyt fotopolimerowych zaopatrzona jest w naświetlarkę CtP do produkcji płyt w technice laserowo-fotochemicznej oraz kompletną linię do produkcji matryc. Przedsiębiorstwo nie ogranicza się tylko do produkcji i zadruku folii, w zakres działalności spółki wchodzi bowiem również projektowanie, doradztwo oraz po-

Linia Varex do produkcji folii trójwarstwowej.

moc w ustawieniu maszyn u klienta. Zajmuje się tym w ykwalifikowany zespół technologów, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu są specjalistami w zakresie opracowania składu surowcowego folii, jej wymiarów, rozmieszczenia nadruku oraz rozwiązywania problemów związanych z pracą folii na maszynach pakujących. Jak mówią przedstawiciele firmy: „Zapewnienie satysfakcji klientów poprzez utrzymanie stałej i wysokiej jakości produkowanych wyrobów jest celem nadrzędnym”. Dlatego nad zachowaniem odpowiednich właściwości fizyko-chemicznych folii, farb i laminatów czuwa Dział

Maszyna drukująca FP 26-S Fischer & Krecke.

Kontroli Jakości wyposażony w nowoczesny sprzęt laboratoryjny, m.in. urządzenie wytrzymałościowe, Hot-Tack tester, MFI tester, spektrofotometr i chromatograf gazowy. Stabilność warunków techniczno-organizacyjnych potwierdza również uzyskany certyfikat ISO 9001:2008 oraz BRC. Firma Bogucki, dzięki dobrym wynikom finansowym w grudniu 2010 roku przejęła inną firmę z branży tworzy w sztucznych – Fabrykę Opakowań „Vambresia”. Docelowo planowane jest stworzenie w zakładzie w Wąbrzeźnie przedsiębiorstwa o zbliżonym do firmy-matki profilu działalności.

Firma Bogucki jest jedynym na polskim rynku producentem termokurczliwych opakowań typu Zipack.

torby reklamowe

06/11 Packaging Polska

19


folia/tworzywa

zOpakowania cienkościenne z polipropylenu od Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż

Rozwojowy PP Wykorzystanie różnych gatunków PP w produkcji cienkościennych artykułów użytkowych i opakowań sztywnych wytwarzanych metodą wtrysku wykazuje tendencję rosnącą w skali światowej. Popularność PP wynika z szerokich możliwości aplikacyjnych m.in. na opakowaniach do żywności, takich jak: pojemniki na margarynę, lody, produkty mleczarskie oraz suche. Taka metoda coraz powszechniej pozwala także na wykorzystanie techniki etykietowania w formie IML, ale również na wytwarzanie detali wtryskowych o bardzo złożonych przekrojach (bardzo cienkie ścianki, długa droga płynięcia), np. kosze ażurowe na bieliznę i śmieci, doniczki dla szkółkarstwa, artykuły meblarskie, skrzynie ogrodowe itp., w których PP sprawdza się doskonale, oferując optymalną równowagę pomiędzy ceną, przetwarzalnością oraz właściwościami użytkowymi.

20

Packaging Polska 06/11


folia/tworzywa

z Moplen – cienkościenne, z detalami W fabryce BOP w Płocku wytwarzanych jest kilka różnych rozwojowych gatunków PP rekomendowanych do wytwarzania cienkościennych opakowań metodą wtrysku. W Tabeli 1. podano podstawową charakterystykę wybranych gatunków – homopolimery PP: Moplen HP548R i Moplen HP648T oraz kopolimery blokowe: Moplen HP548R, Moplen EP548S, Moplen EP448T, Moplen EP348U i Moplen EP548U. Proponowane gatunki doskonale sprawdzają się w przemysłowej produkcji cienkościennych pojemników również z wykorzystaniem technologii IML, np. opakowań na margarynę i produkty mleczarskie, do przechowywania żywności i innych produktów spożywczych. W zależności od potrzeb i końcowego przeznaczenia (np. pojemniki do stosowania w temp. poniżej 0oC, gdy udarność jest kluczowym parametrem mu-

06/11 Packaging Polska

szą wytrzymywać warunki transportu i przechowywania w niskiej temperaturze), klienci BOPS dysponują pełną gamą kopolimerów blokowych. Pozwalają one wytwarzać pojemniki o wcześniej założonych właściwościach użytkowych, zapewniając przede wszystkim doskonałe zrównoważenie takich parametrów jak udarność i sztywność. Na przykład zmodyfikowany ostatnio Moplen EP548U zaskakuje bardzo dobrym zrównoważeniem udarności i sztywności w porównaniu do konwencjonalnych gatunków, oferując porównywalne właściwości mechaniczne jak dla innych, standardowych gatunków, o niższej płynności. Wysoka płynność nowoczesnych tworzyw Moplen ułatwia zmniejszenie grubości ścianek wytwarzanych detali, a pakiet kontrolowanej reologii gwarantuje utrzymanie stabilnych wymiarów produkowanych detali wtryskowych.

z Clyrell – przezroczyste, z połyskiem, na gorąco BOPS oferuje również na polskim rynku szeroki zakres specjalnych gatunków PP pod nazwą Clyrell – EC348P, EC140R, EC340R i EM248U (Tabela 2.), które korzystnie łączą cechy kopolimerów udarowych, szczególnie bardzo dobrą udarność w niskiej temperaturze z bardzo dobrą przezroczystością charakterystyczną dla kopolimerów randomicznych. Gatunki Clyrell zapewniają również utrzymanie wysokiej produktywności (umożliwiając skrócenie czasu cyklu) i używane są przede wszystkim do wytwarzania funkcjonalnych, cienkościennych opakowań sztywnych o doskonałej przezroczystości na lody i inne produkty żywnościowe, wymagające przechowywania w niskiej temperaturze.

BOPS wprowadził również do sprzedaży na początku br. dwa specjalistyczne gatunki polibutenu-1 (PB-1) – w postaci czystej lub w postaci mieszaniny pod nazwą handlową Toppyl, gotowe do bezpośredniego użycia. Obydwa rodzaje tworzyw wytwarzane są w zakładach LyondellBasell (LBI) i przeznaczone do produkcji opakowań odznaczających się wygodą i funkcjonalnoś ci ą , s zc z e g ó lni e o p a ko w a ń z efektem łatwego otwierania, które są wykorzystywane do porcjowanej żywności gotowej do spożycia. Zakres nowych tworzyw Toppyl w postaci mieszaniny z polietylenem (PE), gotowej do bezpośredniego użycia, umożliwia przetwórcy szybkie wprowadzenie polibutenu-1, bez konieczności uprzedniego przygotowania mieszanki z PE. Takie mieszanki zmniejszają złożoność procesu produkcji folii, dostarczając łatwe i wygodne rozwiązanie dla zastosowań z efektem łatwego otwierania opakowania. Poddane badaniom w zastosowaniach do folii rękawowej gatunki Toppyl SP 2000 B i Toppyl SP 2001 B pokazały, że tworzywa sprawdzają się w procesie zgrzewania i otwierania opakowania, tylko wtedy, gdy jako druga warstwa zgrzewalna są stosowane inne gatunki PE lub taka sama warstwa jak to ma miejsce w różnych zastosowaniach konsumenckich np. w foliach przykrywkowych, opakowaniach do kawy, torbach i woreczkach stojących, opakowaniach próżniowych, wtórnych opakowaniach medycznych oraz jako warstwa zgrzewalna dla tacek.

© LyondellBasell

S

zczególnie wysokie wymagania stawiane są gatunkom PP wykorzystywanym do wytwarzania opakowań cienkościennych metodą wtrysku. Jak donoszą niektórzy przetwórcy w tym segmencie oczekuje się, aby używane wtryskarki pracowały z wydajnością nawet powyżej 20 cykli na minutę przez długi okres eksploatacji. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie odpowiednio zaprojektowane gatunki PP rekomendowane do takich zastosowań. Efektywność procesu wtrysku może być kontrolowana m.in. za pomocą odpowiednio wysokiego wskaźnika szybkości płynięcia polimeru (tzw. szybki wtrysk) i rozkładu masy cząsteczkowej (korzystnie stosuje się gatunki o wąskim MFR, tzw. gatunki o kontrolowanej reologii) oraz odpowiedniego pakietu dodatków, za pomocą którego można efektywnie wpływać na podwyższenie temperatury krystalizacji i zapewnić łatwe uwalnianie wytwarzanych detali z formy w wyższej temperaturze. Dzięki obecności efektywnego pakietu dodatków można również zagwarantować, że wytwarzane detale będą się charakteryzować dobrą stabilnością wymiarową i małą tendencją do paczenia oraz odpowiednim połączeniem sztywności i udarności (w zależności od zastosowanego typu PP). Kombinacja tych właściwości wpływa bezpośrednio na możliwość skrócenia czasu cyklu poprzez skrócenie czasu chłodzenia, bardziej efektywne działanie ciśnienia wtrysku lub też obniżenie temperatury stopu (w niektórych przypadkach uzyskuje się czas cyklu krótszy nawet o ok. 35 proc. w stosunku do gatunków tradycyjnych). Z drugiej strony może to oznaczać mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz zwiększenie elastyczności wtryskarki poprzez zmniejszenie siły zamknięcia formy i obniżenie ciśnienia wtrysku.

21


folia/tworzywa

z Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż (BOPS) jest wiodącym dostawcą typowych oraz specjalnych gatunków polipropylenów, które są wykorzystywane w wielu segmentach rynku, m.in. do zastosowań wtryskowych, a zwłaszcza na opakowania cienkościenne do żywności. Na rynku polskim BOPS oferuje szeroki zakres standardowych i innowacyjnych gatunków polipropylenu (PP), które są wytwarzane w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) w Płocku oraz w innych fabrykach należących do Grupy LyondellBasell.

Tabela 1. Podstawowe właściwości gatunków Moplen do opakowań cienkościennych. Homopolimery – Moplen

Kopolimery blokowe – Moplen

HP548R HP648T EP548R EP548S EP448T EP348U EP548U MFR, g/10 min

23

53

21

44

48

70

70

Moduł sztywności, MPa

1650

1600

1550

1550

1350

1200

1550

  Udarność Charpy z karbem w temp. 23oC, kJ/m2

2,5

2,0

6,0

5,0

5,0

5,5

5,0

w temp. 0oC, kJ/m2

NA

NA

4,5

3,5

3,5

4,0

3,5

w temp. -20oC, kJ/m2

NA

NA

4,0

3,0

2,5

3,3

3,0

Twardość metodą kulki (H 358/30), MPa

78

80

63

68

62

50

68

Temp. zeszklenia, oC

-

-

-60

-53

-40

-44

-53

Tabela 2. Podstawowe właściwości gatunków Clyrell do opakowań cienkościennych. Clyrell EC348P

EC140R

EC340R

EM248U

MFR, g/10 min

14

30

26

70

Moduł sztywności, MPa

1200

850

1180

950

w temp. 23oC, kJ/m2

5

20

6,1

8

w temp. 0 C, kJ/m

2

6

3,1

4

w temp. -20oC, kJ/m2

1

4

2

3

Zmętnienie (płytka 1 mm), %

13

22

32

11

Temp. zeszklenia, C

-4

-50

-48

-7

  Udarność Charpy z karbem

o

o

22

2

Dostępność gatunków w szerokim zakresie wskaźnika szybkości płynięcia oraz wyjątkowe właściwości optyczne gatunków Clyrell dają projektantom duże możliwości – projektowane detale o długiej drodze płynięcia i/lub zróżnicowanej grubości ścianek mogą być przezroczyste lub w dowolnym odcieniu, albo barwione bez efektu przezroczystości, ale o wysokim połysku. Warto podkreślić, że w odróżnieniu od kopolimerów heterofazowych, gatunki Clyrell odznaczają się doskonałą odpornością na zbielenie pod wpływem np. uderzenia. Wyroby z Clyrell mają wysoką udarność w temperaturze pokojowej oraz w niskich temperaturach, w niektórych przypadkach nawet lepszą niż dla typowych kopolimerów udarowych, nie tylko w temp. -20oC, ale nawet w temp. do -40oC. Dzięki temu są odpowiednie do wytwarzania różnorodnych opakowań do przechowywania żywności w gospodarstwach domowych. Ich wysoka odporność na odkształcenie również umożliwia napełnianie na gorąco, a w niektórych przypadkach sterylizację. Stosunkowo duża sztywność sprawia, że wytwarzane pojemniki charakteryzują się lepszą odpornością na odkształcenia, wykazując przy tym również lepszą odporność na obciążenie – jest to szczególnie cenna właściwość w przypadku pojemników do przechowywania lodów (np. Clyrell EC140R i EC340R). Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia klientów BOPS, połączenie sztywności i wysokiej płynności gatunków Clyrell pozwala na zmniejszenie grubości ścianek nawet o 10 proc., a tym samym obniżenie ciężaru wytwarzanych pojemników. Artykuł sponsorowany

Packaging Polska 06/11


folia/tworzywa

zSuperLock od Superfos

Hibernując żywność Pojemnik, który wydłuża czas przydatności do spożycia, dzięki zastosowaniu w nim innowacyjnej bariery tlenowej nie jest już mrzonką. Stworzone przez firmę Superfos plastikowe opakowanie SuperLock powoduje, że produkty codziennego użytku mogą przebywać na półce dwu lub nawet trzykrotnie dłużej. Konsument zaś może robić z pojemnikiem praktycznie wszystko: używać w kuchence mikrofalowej, przechowywać w lodówce oraz myć w zmywarce do naczyń.

z Ekspozycja marki SuperLock mimo, iż wykonany jest z plastiku, ma gładkość, wygląd i przezroczystość szkła. Wyjątkową ekspozycję marki zapewniają również etykiety IML o wysokiej ostrości wydruku, które wraz z przezroczystym tworzywem stanowią pole do popisu dla dekoratorów pudełka. Przekonał się o tym skandynawski producent dżemów, konfitur i deserów owocowych Scandic Food, który od kwietnia br. zaczął używać pudełek SuperLock do swoich przetworów owocowych. „Chcieliśmy zaprezentować coś nowego na niemieckim rynku i właśnie plastikowy pojemnik SuperLock wydał nam się optymalnym rozwiązaniem. Większość naszych konkurentów używa opakowań ze szkła, więc pudełko, które odróżnia się wyglądem i w dotyku wydało nam się rozsądnym rozwiązaniem. Dla ostatecznego użytkownika plastik jest prosty w użyciu, bo po opróżnieniu opakowanie można wyrzucić prosto do kubła na śmieci” – powiedział Claus Andersen, kierownik produktów w Scandic Food, dodając, że obecnie Scandic Food używa głównie opakowań szkla-

06/11 Packaging Polska

© Superfos x 2

D

ługi okres przydatności opakowanego produktu zapewnia bariera tlenowa, która ma ekstremalnie niską przepuszczalność. Producent daje klientowi możliwość wyboru co do powierzchni rozmieszczenia tej bariery, gdyż może ona pokrywać nawet całe opakowanie. Ponadto SuperLock ma szczelną membranę i zakręcaną pokrywę z zatrzaskiem, która pozwala na wielokrotne otwieranie i zamykanie pojemnika. Pokrywa łatwo zatrzaskuje się na linii napełniania. Dodatkowo odgłos kliknięcia pokrywy świadczy o prawidłowym zamknięciu oraz zapewnia łatwość obsługi i bezpieczeństwo produktu. Połączenie bariery tlenowej na wszystkich powierzchniach ze szczelną membraną zapewnia prawie całkowitą eliminację przenikania tlenu.

nych, ale ma nadzieję zastępować je stopniowo plastikiem. Również francuski producent przetwarzanych produktów spożywczych Lesieur wybrał SuperLock do opakowania swoich rozmaitych past do kanapek i zakąsek. „Chcieliśmy opakowań w żywych kolorach z przezroczystą częścią, przez którą widać zawartość. Nasz znak firmowy i kolory doskonale prezentują się na pudełkach SuperLock a co najważniejsze rzucają się w oczy na półce sklepowej” – tłumaczy wybór pojemnika SuperLock marketing manager z firmy Lesieur Marina Testu.

 SuperLock mimo, iż wykonany jest z plastiku, ma gładkość, wygląd i przezroczystość szkła. Wyjątkową ekspozycję marki zapewniają również etykiety IML na opakowaniu o wysokiej ostrości wydruku, które wraz z przezroczystym tworzywem stanowią pole do popisu dla dekoratorów pudełka.  Okrągły pojemnik dostępny jest w wielu rozmiarach, w zależności od wymagań zamawiającego może mieć pojemność od 65 ml do 875 ml.

z Więcej za mniej Dla producentów żywności, poza wydłużającymi żywotność produktu właściwościami, ważnym walorem opakowania jest to, iż może ono być napełniane na gorąco oraz poddawane sterylizacji w autoklawie na linii technologicznej. Okrągły pojemnik dostępny jest w wielu rozmiarach, w zależności od wymagań zamawiającego może mieć pojemność od 65 ml do 875 ml. Co więcej, SuperLock jest odporny na uderzenia; doskonale nadaje się do sztaplowania, co pozwala ograniczyć koszty magazynowania i transportu. Masa tych opakowań jest o wiele niższa od szklanych odpowiedników, co dodatkowo pozwala redukować koszty związane z logistyką.

23


folia/tworzywa

zBiopolimer do folii dmuchanych

Materiał na wagę folii Niemiecki producent biopolimeru oraz mieszanek do opakowań elastycznych i sztywnych, firma FKuR wprowadziła na rynek nowy, elastyczny biopolimer do wytwarzania folii dmuchanych – Bio-Flex F 2201 CL.

B

© FK

uR

Niezwykła przezroczystość oraz wytrzymałość mechaniczna tej stworzonej z biopolimerów folii sprawia, że znajduje ona zastosowanie w pakowaniu żywności.

iotworzywa to unikalna grupa materiałów, które są oparte na odnawialnych źródłach, dlatego też umożliwiają biodegradację produktów z nich wykonanych. Materiał ten pochodzi z rodziny Bio-Flex, co oznacza, że został stworzony w oparciu o zasoby odnawialne. Może być przetwarzany na standardowych maszynach służących do rozdmuchu folii LDPE. Charakteryzując tę grupę produktów należy wskazać na ich elastyczność oraz dużą odporność na przebicie. Producent umożliwia łączenie Bio-Flex F 2201 CL ze wszystkimi materiałami z rodziny Bio-Flex, jednak szczególnie zaleca użycie go z Bio-Flex 4100 CL, jasnym i sztywnym biopolimerem o właściwościach porównywalnych z PP. Koekstruzja

dwóch gatunków przezroczystych biopolimerów pozwala na otrzymanie – podlegającej biodegradacji – folii o niezwykłej jasności. Uzyskany produkt końcowy, folia o grubości 20 μm charakteryzuje duża przepuszczalność światła, która dochodzi do 91 proc, a także wytrzymałość i odporność na rozdzieranie, szczególnie w przypadku pakowania pionowego VFFS. Zawartość surowców odnawialnych w biopolimerach waha się między 60 a 80 proc. i zależy od ich odmiany oraz struktury. Przykładowo dla 20-mikronowej folii (bazującej na F 2201 CL i 4100 CL) o strukturze trójwarstwowej 20/60/20 zawartość surowców odnawialnych wynosi około 70 proc. Firma zaprezentowała swój innowacyjny produkt podczas majowych targów interpack. 

zFolie do żywności

Gorąca alternatywa O tym, że folia może być alternatywą dla opakowań szklanych czy aluminiowych przekonują specjaliści z firmy Südpack. Opracowali oni rozwiązania opakowaniowe przeznaczone do podgrzewania żywności w kuchence mikrofalowej, przechowywania jej, a także folie umożliwiające dojrzewanie w nich takich produktów, jak np. sery.

N

iemiecka firma oferuje swoim klientom pełny wachlarz opakowań z tworzyw sztucznych, począwszy od koekstrudowanych, elastycznych folii w różnych wersjach, aż po wytłaczane,

24

sztywne folie i wreszcie drukowane laminaty oraz gotowe torebki. Sztandarowym produktem firmy Südpack jest Multipeel Flow Wrap, czyli łatwa w ponownym zamknięciu folia do przechowywania żywności. Znajdu-

je ona zastosowanie zarówno w napełnianiu poziomym, jak i pionowym, co sprawia, że firmy nie muszą inwestować w dodatkowy sprzęt czy konfekcjonowanie. Folia nie wymaga dodatkowym suwaków czy zamków,

Packaging Polska 06/11


folia/tworzywa

a uszczelnianie wykonuje się w temperaturze 90°C, co prowadzi nie tylko do oszczędności energii, ale również poprawy wydajności urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności zamknięć.

©  Südpack

z Mikro alternatywy Jeśli chodzi o rozwiązania stworzone z myślą o podgrzewaniu żywności w kuchence mikrofalowej to można wymienić tutaj SteamSolution czy EcoVent. Pierwsze z rozwiązań pozwala na zatrzymanie witamin i minerałów w produktach podlegających obróbce cieplnej, a ściślej podgrzewaniu na parze w kuchence mikrofalowej. Ponadto opakowanie sprzyja redukcji czasu gotowania, co prowadzi do oszczędności energii, a także zachowaniu walorów smakowych i zdrowotnych żywności. Przykładem użycia SteamSolution jest linia mieszanek warzywnych Stimeria od firmy Hortex, które należy gotować na parze w kuchence mikrofalowej. Również dzięki EcoVent kuchenki mikrofalowe mogą stać się alternatywą dla tradycyjnych piekarników.

Do podgrzania w mikrofalówce dań gotowych nadają się również tacki PP z wysokobarierową folią, zwane SafePeel Hot. Produkowane przez Südpack folie nadają się zarówno do kuchenki mikrofalowej, jak i możliwe jest poddanie ich obróbce cieplej np. sterylizacji, co sprawia, że stwarzają one alternatywę dla klasycznych, szklanych opakowań. Folie łączą w sobie zalety tradycyjnych rozwiązań (z dziedziny konserwacji) i korzyści oferowanych przez nowoczesne opakowania z tworzyw sztucznych.

z Dojrzeć do folii Pakowanie serów dojrzewających w folię stanowi nie lada wyzwanie dla producentów materiałów opakowaniowych. Firma Südpack stworzyła również folię, która posiada wysoką odporność na przenikanie, a tym samym wymianę gazów niezbędną do prawidłowego dojrzewania produktu. Istotna jest grubość i struktura folii zapewniająca odpowiednią wentylację. 

Rozwiązanie Wszystko-w-jednym Rozwiązanie AmerChain™ packaging to wysoką jakość opakowania foliowego i wszechstronny systemem pakowania. AmerChain™ to kosztowa alternatywa dla klasycznych/drogich procesów pakowania. System AmerChain™ ofertuje szeroką gamę rodzajów folii oraz wysoką jakość nadruku poprawiając atrakcyjność pakowanych produktów.

www.suominen.fi/packaging | flexibles@suominen.fi | Tel. +48 22 738 5900

06/11 Packaging Polska

25


folia/tworzywa

zWielowarstwowa butelka Aisapack

Lekka i elastyczna S zwajcarski dostawca rozwiązań opakowaniowych Aisapack na targach interpack zapowiedział zrewolucjonizowanie rynku opakowań do napojów rozlewanych na gorąco. Służyć ma temu Aisacan – wielowarstwowa butelka polecana do napojów izotonicznych, gotowych drinków, soków, mleka smakowego, wód aromatyzowanych i zimnych herbat. Może być napełniana na gorąco lub na zimno. Produkcja pojemników Aisacan została oparta o wcześniej sprawdzoną technologię Aisapack stosowaną przy wytwarzaniu tubek do past do zębów. Barierowe właściwości są w tym przypadku porównywalne do opakowań PET. Butelki mają elastyczny korpus, który idealnie dopasowuje się do trzymania w ręce. Mniejszy otwór zapobiega rozlewaniu, a użytkownik ma dodatkowo możliwość kontroli przepływu napoju. Dlatego producent szczególnie poleca

korzystanie z tych butelek podczas podróży. W porównaniu z tradycyjnym pojemnikami PET, Aisacan jest o 60 proc. lżejsza, co pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów transportu i tym samym redukcję śladu węglowego nawet o 53 proc. Ponadto pod względem ochrony środowiska, pojemnik ten może być w całości poddawany recyklingowi. Aisacan dostępny jest w różnych rozmiarach od 80 do 500 ml, najbardziej popularne są jednak pojemności 250, 300 i 330 ml. Butelka ma wiele miejsca na dekoracje, które mogłyby pozycjonować daną markę lub może być produkowana bez zdobień, w celu aplikacji na niej etykiety. „Lekki i elastyczny format Aisacan już okazał się hitem wśród konsumentów. Wierzymy, że Aisacan posiada duży potencjał dla skutecznego opakowywania soków i napojów sportowych” – podsumował Jonathan Shaw, Aisapack Business Development Manager.

Aisacan to wielowarstwowa butelka polecana do napojów izotonicznych, gotowych drinków, soków, mleka smakowego, wód aromatyzowanych i zimnych herbat. Może być napełniana na gorąco lub na zimno.

© Petainer

zPetainer zastępuje metal tworzywem PET

Plastikowe kegi P roducent opakowań z tworzyw sztucznych – czeska firma Petainer, znalazła kolejny sektor w branży opakowaniowej, w którym można zastosować PET. Tym razem postanowiono zastąpić tworzywem PET powszechnie stosowany do produkcji beczek i kegów – metal. Petainer produkuje pojemniki o pojemnościach: 15, 20, 30 i 40 litrów oraz zapewnia, że są one tak samo wytrzymałe i stabilne oraz kompatybilne z systemami nalewającymi jak powszechnie stosowane metalowe beczki. „Kegi Petainer to znaczący prze-

Petainer produkuje plastikowe kegi o pojemnościach: 15, 20, 30 i 40 litrów oraz zapewnia, że są one tak samo wytrzymałe i stabilne jak powszechnie stosowane metalowe beczki.

26

łom w sprzedaży masowej piwa, wina i innych napoi. Otwiera to nowe kanały i rynki oraz stanowi przełom w zakresie ochrony środowiska” – podsumowuje Nigel Pritchard, dyrektor generalny w Petainer. Beczki są jednorazowego użytku i w pełni nadają się do recyklingu oraz spełniają wymagania Unii Europejskiej co do ochrony środowiska. Pustą plastikową beczkę łatwo się zgniata przed jej wyrzuceniem. Producent zwraca również uwagę na oszczędności związane z korzystaniem z kegów z tworzywa PET, których się nie przechowuje i nie wymienia, a w ramach pojedynczego transportu możliwe jest przewiezienie w nich o 20-30 proc. większej ilości płynów niż w przypadku standardowych beczek metalowych.

Packaging Polska 06/11


R ED E E E NG I N S F I L M

product decoration

E

N E

N G I

F

I

L

E

R

E

M S

WE dON’T dO pLAybACK WE dON’T dO pLAy

At Labelexpo Europe it’s all aboutAt theLabelexpo live Europe it’s all about t experience… the noise of the machinery, the feel of experience… the noise of the mac the substrates and the bright, vivid colors of the labels. and the bright, vivid the substrates

You can’t get that from a websiteYou or magazine. Noget that from a website o can’t fancy social network is a substitute for the real deal. network is a substitute fancy social

Come to Labelexpo Europe 2011Come and discover toour Labelexpo Europe 2011 a biggest and best line-up ever. Seebiggest over 500 of the and best line-up ever. See o In association with: world’s greatest acts perform their new label and world’s greatest acts perform their n package printing hits in 6 halls. For your pleasure. printing hits in 6 halls. For package

Get ready for a show you’ll neverGet forget!ready for a show you’ll never fo TICKETS NOW

TICKETS NOW

ON SALE AT:

ON SALE AT:


folia/tworzywa

zFPA nagradza najlepszych

Giętcy mistrzowie Zrównoważony rozwój, zauważalność na półce sklepowej, laserowa mikroperforacja i wydłużenie czasu przydatności do spożycia zapakowanego produktu to główne cechy elastycznych opakowań, które wyróżnione zostały przez amerykańskie stowarzyszenie Flexible Packaging Association (FPA) w konkursie „Osiągnięcie Roku”.

F

lexible Packaging Association to jedno z najstarszych amerykańskich stowarzyszeń zrzeszających producentów i dostawców opakowań giętkich. Nadrzędnym celem działalności FPA jest promowanie produktów swoich członków oraz reprezentowanie branży elastycznych opakowań na licznych krajowych oraz międzynarodowych targach i wydarzeniach. Od ponad

pół wieku stowarzyszenie rokrocznie nagradza najbardziej innowacyjne rozwiązania opakowaniowe, które w dużej mierze przyczyniają się do zwiększenia komfortu konsumentów. W tegorocznej edycji konkursu „Osiągniecie Roku” piętnaście produktów zostało wyróżnionych tytułem Najważniejsze Osiągnięcia oraz Złotą i Srebrną nagrodą.

N O żniejsze Osiągnięcie ajważniejsze

siągnięcie zOpakowanie sterylizacyjne ConforMIS Drill & Pin Kit Wallet Nagroda Najważniejsze Osiągnięcie Złota Nagroda w kategorii Opakowanie Doskonałe Srebrna Nagroda w kategorii Ekologiczność Producent: Beacon Converters Klient: ConforMIS Projekt: Gregory Dahl, Dahl Packaging ConforMIS Drill & Pin Kit Wallet jest opakowaniem sterylizacyjnym i stanowi innowacyjne rozwiązanie dla branży medycznej, gdyż zastępuje powszechnie używane tacki termoformowalne z kilku elementów. Jest to rodzaj opakowania kieszonkowego na pojedyncze zestawy narzędzi stosowane przy zabiegach ortopedycznych. W porównaniu ze standardowymi tackami do wyprodukowania ConforMIS Drill & Pin Kit Wallet zużywa się o 93 proc. mniej surowców. Grubość wykonanego w 100 proc. z HDPE białego opakowania wynosi zaledwie 23 mm. Opakowanie jest częścią większego zestawu chirurgicznego kompletowanego indywidualnie dla każdego pacjenta.

28

Packaging Polska 06/11


folia/tworzywa

zStojący pouch Fresh N Tasty Produce Nagroda Najważniejsze Osiągnięcie Złota Nagroda w kategorii Opakowanie Doskonałe Złota Nagroda w kategorii Innowacja Techniczna Producent: Robbie Flexibles Klient: przetwórcy, sprzedawcy detaliczni Projekt: Robbie Flexibles

Elastyczny Pouch Fresh N Tasty Produce z apr ojek towany zo s t ał z myślą przede wszystkim o zachowaniu świeżości zapakowanego produktu. Oferta skierowana jest do przetwórców i detalistów, którym saszetka daje okazję do prezentacji marki dzięki możliwości wysokiej jakości zadruku. Produkty opakowane w Pouch Fresh N Tasty Produce zachowują wysoką jakość i długotrwałą świeżość poprzez pakowanie w atmosferze modyfiko-

06/11 Packaging Polska

wanej oraz zastosowanie mikrolaserowej perforacji. Opakowanie zamykane jest na zamek suwakowy (zipper), posiada uchwyt do trzymania i przezroczyste okienko, przez które widać zawartość. Pouch jest laminowany folią koekstrudowaną, która zapewnia wysoką trwałość opakowania. Dodatkowymi atutami produkcji tego elastycznego pouchu jest oszczędność paliw kopalnianych, zmniejszenie emisji CO 2 i masy odprowadzanych odpadów.

29


folia/tworzywa

Złote Nagrody Złote Nagrody

zEtykiety opakowań balsamów Australian Gold Złota Nagroda w kategorii Innowacyjność Druku Producent: CL&D Graphics Klient: Australian Gold Projekt: Australian Gold CL&D Graphics i Australian Gold wspólnie przygotowali opakowania dla linii balsamów brązujących. Etykiety shrink sleeve zadrukowywane są przy użyciu technologii fleksograficznej bazującej na tuszach wodnych, a aplikacja folii odbywa się na zimno. Do tworzenia atrakcyjnych wzorów użyto różnych farb i lakierów, które zabezpieczają etykietę przed blaknięciem. Specjalna faktura etykiety gwarantuje, że podczas wyciskania produktu, nawet jeśli użytkownik opakowania ma mokre ręce, butelka się nie wyślizgnie. Etykieta w formie sleevu zapewnia dużą powierzchnię zadruku, co pozwala na lepszą prezentację marki i umieszczenie na opakowaniu wszystkich istotnych z punktu widzenia konsumenta informacji o produkcie.

zŻwirek dla kotów Fresh Step w opakowaniu FlexZiBox Złota Nagroda w kategorii Opakowanie Doskonałe Złota Nagroda w kategorii Ekologiczność Producent: Nordenia USA Klient: Clorox Projekt: Clorox Services Firma Nordenia wprowadziła elastyczne, stojące opakowania przeznaczone dla ciężkich produktów – FlexZiBox, które z powodzeniem zastępują polipropylenowe wiadra. Producentowi żwirku dla kotów, firmie Clorox, zastosowanie toreb Nordenia pozwoliło na obniżenie zużycia materiałów opakowaniowych o prawie 80 proc. i tym samym redukcję kosztów w całym łańcuchu dostaw. Innowacyjny design torby FlexZiBox zapewnia łatwe przenoszenie, otwieranie (za pomocą suwaka), wysypywanie i magazynowanie żwirku. Opakowanie ma dużą powierzchnię do zadruku, która pozwala na identyfikację wizualną produktu.

30

Packaging Polska 06/11


folia/tworzywa

zFolie dla hurtowych ilości substancji płynnych Liquiflex Advance Złota Nagroda w kategorii Opakowanie Doskonałe Producent: Curwood Liquiflex Advance zostało stworzone z myślą o zastąpieniu ciężkich, metalowych puszek stosowanych w branży gastronomicznej. Folie firmy Curwood do pakowania hurtowych ilości substancji płynnych generują 96 proc. mniej odpadów niż puszki i do 30 proc. mniej niż inne folie. Opatentowana technologia produkcji trzynastowarstwowej folii Liquiflex nie zawiera nylonu, a zastosowanie EVOH zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia. Rozwiązanie zaprojektowane jest do opakowywania produktów, takich jak zupy, sosy i przyprawy o pojemności od 1 do 15 l. Liquiflex Advance po wyjęciu z zamrażarki może być włożony bezpośrednio do wrzącej wody w celu łatwiejszego przygotowywania posiłków. Folia zapewnia świeżość produktów wrażliwych na działanie tlenu przez okres maksymalnie dwóch lat. W zależności od wymagań klienta folia dostępna jest w różnych grubościach: od 2,5 mm do 5,5 mm, zapewniając śred-

nią, wysoką i ultra wysoką ochronę. Ponadto opakowanie posiada właściwości zapewniające wydłużony okres przydatności dla wrażliwych na tlen produktów do 24 miesięcy. Materiał może być zadrukowywany dziesięcioma kolorami w technice fleksograficznej. Producent zapewnia, że folia Liquiflex Advance może być stosowana także do pakowania produktów kosmetycznych i innych.

zOpakowanie karmy dla psów Nestlé Purina Złota Nagroda w kategorii Innowacyjność Druku Producent: Nordenia USA Klient: Nestlé Purina Petcare Projekt: Cvitkovich Grant, Branding Pigeon + Design 2,7-kilogramowe opakowanie karmy dla psów zostało pokryte poliestrową warstwą o grubości 25 µm i zadrukowane w technologii wklęsłodrukowej tuszami MX-NA-1 firmy Siegwerk w siedmiu kolorach. Stojące opakowanie FlexZiBox może być zadrukowywane na całej swojej powierzchni, co świetnie wykorzystała firma Nestlé. Elementy graficzne oraz tekst umieszczono zarówno z przodu, z tyłu, z boku, jak i na spodzie opakowania. Dzięki temu, bez względu na sposób ustawienia produktu na półce sklepowej, jest on łatwo rozpoznawalny. Uwagę jurorów zwróciła grafika oraz naturalny połysk laminowanej folii powstałej z połączenia PET i PE.

zOpakowanie typu pouch na jedzenie dla dzieci firmy Sprout Foods Złota Nagroda w kategorii Ekologiczność Producent: Ampac Flexibles Klient: Sprout Foods Projekt: Sprout Foods Gotowe posiłki dla dzieci Sprout Foods zostały zapakowane w stojące saszetki z zipperem firmy Ampac. Grafika podkreśla świeżość i ekologiczność opakowanych produktów, a prosty system zamknięcia zapewnia łatwe użytkowanie. Z uwagi na sprecyzowane wymagania Sprout Foods dotyczące sposobu przygotowania produktu, opakowanie może być podgrzewane w gorącej wodzie, nie nadaje się natomiast do podgrzewania w mikrofalówce. Dziecko można karmić bezpośrednio z poucha. Ponadto opakowanie gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i świeżości jedzenia. Pouch jest ekologiczną alternatywą dla szklanych słoików, plastikowych kubków i sztywnych pojemników, bo dzięki zastosowaniu tego opakowania można zaoszczędzić miejsce podczas magazynowania i transportu, a także energię oraz materiały stosowane przy produkcji. Badania Ampac pokazały, że stosowanie saszetki może zredukować ilość odpadów do 93 proc. w porównaniu ze szklanymi słoikami. Ponadto wielowarstwowa laminowana saszetka nadaje się do recyklingu.

06/11 Packaging Polska

31


folia/tworzywa

Srebrne Nagrody Srebrne Nagrody

zTorebki do pakowania próżniowego Cryovac Oven Ease Bags Srebrna Nagroda w kategorii Innowacja Techniczna Producent: Sealed Air Corporation – Cryovac Food Packaging Klient: Smithfield Foods

Cryovac Oven Ease Bags to innowacyjne torebki foliowe do pakowania próżniowego. Przeznaczone są do pakowania produktów spożywczych, w szczególności mięsa, nadających się do bezpośredniego przyrzą-

dzenia w piekarniku. Zapewniają wygodę, bezpieczeństwo oraz utrzymanie czystości podczas gotowania. Technologia pakowania próżniowego pozwala na zachowanie świeżości przechowywanego produktu.

zPouch Hormel E-Z Zip Srebrna Nagroda w kategorii Opakowanie Doskonałe Producent: Ampac Flexibles/Ampac Packaging Klient: Hormel Hormel E-Z Zip Pouch to stojąca saszetka z zamknięciem suwakowym, które pozwala na wygodne otwieranie i zamykanie opakowania oraz długie przechowywanie

produktu. Innowacyjna technologia E-Z Zip pozwala na łatwy dostęp do suwaka, bez konieczności odrywania bądź odcinania górnej krawędzi poucha.

zZadrukowany pouch John Soules Rotisserie Chicken Srebrna Nagroda w kategorii Innowacyjność Druku Producent: American Packaging Corporation Klient: John Soules Foods Opakowanie wyprodukowane przez American Packaging Corporation cechuje doskonała zdolność do zadruku, co pozwala na uzyskanie przyciągających uwagę efektów wizualnych. Opakowanie z za-

mknięciem suwakowym wyróżnia się doskonałym odwzorowaniem szczegółów grafiki, a błyszcząca powierzchnia oraz zastosowanie farb metalicznych podkreślają elegancki charakter torebki.

zFolia Zone Coated Rollstock Srebrna Nagroda w kategorii Innowacja Techniczna Producent: Oliver-Tolas Healthcare Packaging Frima Oliver-Tolas Healthcare Packaging stworzyła powlekaną folię stockową z roli, która idealnie nadaje się do produkcji

32

opakowań formowanych wgłębnie (FFS). Folia Tyvek charakteryzuje się wydłużoną trwałością i jest bezpieczna w użytkowaniu.

Packaging Polska 06/11


folia/tworzywa

zOpakowanie Masa PrePizza Srebrna Nagroda w kategorii Innowacyjność Druku Producent: Peruplast Klient: Universidad Peruana Unión Projekt: Universidad Peruana Unión Wyraźne, żywe kolory, ostre szczegóły i rzucający się w oczy tekst to wynik zarówno wysokiej jakości zadruku opakowania techniką rotograwiury, jak również

lakierowania lakierem matowym. Dzięki temu opakowanie wyróżnia się na półce, lepiej prezentując produkt i tym samym markę.

zOpakowanie Safeway Frozen Pasta Quad Seal Package Srebrna Nagroda w kategorii Innowacyjność Druku Producent: Berry Plastics Corporation Klient: Safeway Zastosowanie nowej generacji sztywnych, twardszych i bardziej trwałych folii opakowaniowych pozwoliło, w połączeniu z precyzją linii VFFS, na uzyskanie wysokiej jako-

ści opakowania, które jest konkurencyjne dzięki swojej trwałości. Opakowanie wyróżnia się także doskonałym odwzorowaniem grafiki, która przyciąga uwagę konsumentów.

zEtykiety Wyman’s of Maine Wild Blueberry Juice Srebrna Nagroda w kategorii Innowacyjność Druku Producent: Printpack, Incorporated Klient: Jasper Wyman and Son Nowe etykiety soków firmy Wyman’s zupełnie zmieniły wizerunek tej długoletniej marki. Dzięki etykietom shrink sleeve producent zyskał maksymalną powierzchnię do

zadruku, którą wykorzystał do umieszczenia atrakcyjnych elementów graficznych oraz tekstu promocyjnego i informacji o produkcie.

zTorebka Trail’s End Classic Caramel Popcorn Srebrna Nagroda w kategorii Ekologiczność Producent: Danafilms i Plastic Packaging Technologies Klient: Trail’s End – Weaver Popcorn Firmy Danafilms i Plastic Packaging Technologies zaproponowały opakowanie na karmelową prażoną kukurydzę, które jest alternatywą dla puszek i plastikowych wiader używanych powszechnie dla tego typu produktów. Zastosowa-

06/11 Packaging Polska

nie trzywarstwowej folii barierowej pozwala na zachowanie świeżości produktu, a zamknięcie suwakowe zapewnia wygodę użytkowania. Technologia produkcji pozwala na zmniejszenie generowanych odpadów o 80-85 proc.

33


BIZNES I FINANSE

zNajbogatsi 2011 według „The Sunday Times”

Pakujący milionerzy Z godnie z opublikowaną przez dziennik „The Sunday Times” listą najbogatszych ludzi na świecie, milionerzy branży opakowaniowej pną się do góry po szczeblach ułożonych z setek tysięcy funtów. Pomimo, iż bardziej dochodowe okazało się po raz kolejny handlowanie dobrami konsumpcyjnymi, żywnością i napojami, to umieszczenie na tej liście aż siedmiu pakujących milionerów wskazuje, że branża opakowaniowa staje się wschodzącą kopalnią złota. Dla porównania z 1000 najbogatszych ludzi na świecie, aż 61 pozycji stanowią przedstawiciele przemysłu spożywczego, 31 milionerów dorobiło się majątku na produktach farmaceutycznych, a 198 osób zarobiło fortunę na nieruchomościach. Przedstawiciel branży opakowaniowej, umieszczony najwyżej na liście, to właściciel kartonowego koncernu Tetra Pak. Hans Rausing i jego rodzina 13. miejsce zawdzięczają majątkowi wartemu

4,2 mld funtów, ze wzrostem tylko w ostatnim roku 200 mln funtów. Spadkobiercy Tetra Pak, Kirsten i Jorn Rausing, zajęli 16. miejsce z sumą na koncie 3,9 mld funtów. Założyciel Linpac Michael Cornish, który sprzedał w 2003 roku firmę zajmującą się przetwórstwem tworzyw sztucznych za 860 mln funtów, uplasował się na 160. pozycji z fortuną wartą 497 mln funtów. Christoph Henkel jest 178. na liście z 450 mln funtów pochodzącymi z udziałów w grupie Henkel. Sir Michael Smurfit i rodzina, oznaczeni na miejscu 232., mają majątek pochodzący z udziałów w Smurfit Kappa szacowany na 340 mln funtów. Były właściciel Braitrim, Peter Shalson, zajął za swoje 110 mln funtów 650. miejsce. Ostatnim uwzględnionym bogaczem z branży opakowaniowej jest właściciel Europackaging – Abdul Alimohamed, który w ostatnim roku zarobił 5 mln funtów i z kapitałem 80 mln funtów zajął 871. pozycję na liście.

Na liście najbogatszych ludzi na świecie opublikowanej przez „The Sunday Times” znalazło się siedmiu milionerów z branży opakowaniowej:

13. Hans Rausing z rodziną, właściciel Tetra Pak, 4.2 mld £ (wzrost 200 mln £), 16. Kirsten i Jorn Rausing, spadkobiercy Tetra Pak, 3.9 mld £ (wzrost 400 mln £), 160. Michael Cornish z rodziną, założyciel Linpac, 497 mln £, 178. Christoph Henkel, za 450 mln £ pochodzących z udziałów w grupie Henke,l 232. Sir Michael Smurfit z rodziną, m.in. z udziałów w Smurfit Kappa posiada 340 mln £, 650. Peter Shalson, były właściciel Braitrim, 110 mln £, 871. Abdul Alimohamed, właściciel Europackaging, 80 mln £ (wzrost 5 mln £). Źródło: „The Sunday Times Rich List 2011”


Zgłoś swoje oakowanie Konkurs na najlepsze opakowanie roku!

2011

Perły wśród opakowań

ZAPROJEKTUJ, WYDRUKUJ, WYPRODUKUJ

Konkurs na najlepsze opakowanie roku!

2011

najlepsze opakowanie roku i zgłoś je do konkursu w edycji:

Perły wśród opakowań

2011 2011


BIZNES I FINANSE

zZmiany w Grupie Paccor

Małżeństwo doskonałe Grupa Paccor umacnia się konsolidując dwie istniejące spółki należące do Sun European Partners: firmę Paccor (istniejacą od grudnia 2010 roku), powstałą w wyniku przekształcenia dywizji opakowań konsumpcyjnych Huhtamaki Oy, oraz część firmy Veriplast produkującą sztywne opakowania jednostkowe.

N

a naszej stronie internetowej pojawiła się już informacja o ogłoszeniu przez Sun European Partners, LLP, doradcę Sun Capital Partners, Inc., powstania skonsolidowanej grupy Paccor, specjalizującej się w dostarczaniu sztywnych opakowań jednostkowych na obszarze całej Europy. O nowym graczu na rynku w segmencie opakowań jednostkowych rozmawiam z Dieterem Bergnerem, CEO Grupy Paccor, który wcześniej kierował dywizją Rigid Packaging w Huhtamaki oraz Zbigniewiem Woźnicą, Dyrektorem Generalnym Paccor Polska zarządzającym regionem Europy Centralno-Wschodniej (wcześniej dyrektorem Huhtamaki Polska).

zMonika Mikołajczak: Informacje o planowanych zmianach w Huhtamaki i Veriplaście krążyły na rynku już od dawna. To była trudna konsolidacja?

Po konsolidacji dwóch istniejących spółek należących do Sun European Partners roczne obroty grupy Paccor wyniosą ok. 370 mln €. Połączona oferta obejmie opakowania do żywności, napojów, środków higieny osobistej i do użytku domowego.

Dieter Bergner: Decyzja o konsolidacji dwóch firm należących do Sun Capital Partners tj. Paccor i Veriplast została ogłoszona 1 czerwca br. To oznacza, że dopiero przystąpiliśmy do realizacji projektu, którego celem jest powstanie europejskiej grupy produkującej specjalistyczne opakowania artykułów konsumpcyjnych na bazie zasobów i struktur obydwu firm. Chciałbym podkreślić, że dywizja opakowań konsumpcyjnych została wydzielona z Huhtamaki już na początku 2009 roku. To dało nam możliwość samodzielnego funkcjonowania poza korporacyjnymi strukturami Huhtamaki. Nazwa Paccor została wprowadzona w grudniu ubiegłego roku i przez ostatnie sześć miesięcy pracowaliśmy nad tworzeniem wizerunku firmy i nowej organizacji. Z sukcesem zaprezentowaliśmy się m.in. na Interpacku w Düsseldorfie. Teraz stoi przed nami zadanie skonsolidowania dwóch przedsiębiorstw, które działały dotychczas zupełnie niezależnie. Przeprowadzona analiza przygotowawcza pozwala na stwierdzenie, że nie będzie to proces wyjątkowo trudny, a uzupełniające się zasoby i kompetencje pozwalają znaleźć synergię. Konsolidacja przyniesie rezultaty w postaci optymalizacji produkcji i poszerzenia oferty produktowej, wynikające z połączenia takich obszarów jak technologia, zarządzanie i najlepsze praktyki czy badania i rozwój.

zM.M.: W firmie Paccor więcej jest Huhtamaki czy Veriplastu? Dieter Bergner: Nie ująłbym tego w ten sposób. Wielu naszych pracowników ma kilkunastoletni staż pracy w firmach Huhtamaki i Veriplast. Ich doświadczenie i wiedza to jeden z fundamentów grupy Paccor. Koncentrujemy się jednak na przyszłości i mamy zamiar stworzyć nową jakość w branży opakowań; organizację efektywną, profesjonalną i skupioną na spełnianiu oczekiwań naszych klientów.

36

Packaging Polska 06/11


Š Paccor x4

BIZNES I FINANSE

Wierzę, şe pozwoli nam to w krótkim czasie stać się jednolitą grupą nowoczesnych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

zM.M.: Fabryki w Skierniewicach i Siemianowicach połączą swoje moce produkcyjne. Co będzie tego efektem? I kiedy? Zbigniew Woźnica: Fabryki w Siemianowicach i Skierniewicach mają swoje programy produkcyjne, które raczej się nie nakładają i które naleşy rozwijać. Doskonała lokalizacja obydwu zakładów pozwala natomiast na optymalizację procesów logistycznych. Solidne podstawy naszej działalności w Polsce stwarzają natomiast moşliwość inwestycji w nowe technologie w strategicznie wybranych kierunkach rozwoju.

zM.M.: Jaką rolę Paccor Polska ma odgrywać w Grupie Paccor?

zM.M.: Zakładacie Państwo, şe większość bieşących kontaktów biznesowych nie ulegnie zmianie. Co natomiast ulegnie zmianie? Zbigniew Woźnica: Na tym etapie jest zbyt wcześnie na mówienie o konkretnych zmianach. Poszukiwanie synergii i optymalizacji powinno być zauwaşalne dla naszych klientów i partnerów biznesowych jako proces doskonalenia. Odniosą oni korzyści z poszerzonej, innowacyjnej oferty produktów, która stanie się bardziej dostępna zarówno dla klientów europejskich, jak i lokalnych.

zM.M.: Z racji tego, iş połączyły się dwie określone i wyodrębnione dywizje opakowań, co z pozostałymi częściami firm Huhtamaki i Veriplast w zakresie ich funkcjonowania na rynku? Dieter Bergner: Nie moşemy wypowiadać się w imieniu Huhtamaki. Natomiast francuska część firmy Veriplast zajmująca się dostarczaniem opakowań giętkich wejdzie w skład Britton Group, utworzonej równieş przez Sun Capital. Nowa grupa specjalizująca się w produkcji opakowań giętkich powstaje na bazie trzech firm: Britton Group w Wielkiej Brytanii, Reuther Verpackung GmbH&Co w Niemczech i Polsce oraz Veriplast Solutions we Francji.

zM.M.: Dziękuję za rozmowę.

06/11 Packaging Polska

,'' $ ,'' $ ,'' $ ,'' $

* *  ' %'% * ' * '    % %   ' '  ' '+!+" % ! "% 

* *  '%'%* '*'    % %  '' ''+!+" !%"% 

Zbigniew Woźnica: Paccor Polska jest jedną z największych jednostek w grupie Paccor i jednym z najnowocześniejszych zakładów w Europie. Juş teraz ponad 50 proc. wytwarzanych opakowań przeznaczanych jest na rynki eksportowe. Biorąc pod uwagę zakładane inwestycje we wzrost mocy produkcyjnych znaczenie naszego zakładu dla pozycji firmy z całego regionu Centralnej Europy będzie rosło. Dodatkowo w Paccor Polska tworzymy tzw. „Service Center� do obsługi zakładów grupy w zakresie IT, księgowości i kontrolingu.

          #  !%! #  !%!          

"! "!  $"  $"! ! #  #  !%! !%! ! #! # # %% ! #! # # %% "! "! $"  $"! ! !!  !! !!  !!   ! #! # # %% ! #! # # %% !! !!   !! !!   ! "! ! ! "! !

 %!!#!  

 %!!#!   ! "! ! ! "! !

 %!!#!  

 %!!#!  

 )( )( )( )( Klever Klever X-Change X-Change Klever Klever X-Change X-Change

tel. tel.7171793 79340407070 tel. tel.7171793 79340407070 %%%#!&-#!& %%%#!&-#!& %%%#!&-#!& %%%#!&-#!& !'&",!'!#" "% !'&",!'!#" "%  !'&",!'!#" !'&",!'!#" "% "% %%% ''" %%% ''" %%% %%%''" ''"


DRUK

zSpotkanie w Radebeul

Karton nadaje ton Firmy KBA, Smurfit Kappa Carton oraz Epple Druckfarben zorganizowały w Radebeul wspólną imprezę pod hasłem „Performance is the key“. W wydarzeniu wzięło udział niemal 300 specjalistów w dziedzinie poligrafii z szesnastu krajów, głównie z Europy. Mieli oni okazję dowiedzieć się wszystkiego na temat nowości w produkcji pudełek składanych dla żywności i produktów niespożywczych. Tematyka spotkania obejmowała cały łańcuch produkcyjny, w tym zagadnienia związane z drukiem, uszlachetnianiem i logistyką. Michael Seidl, Izabela E. Kwiatkowska

że maszyna drukująca nie wymaga tak częstego czyszczenia, a jej możliwości są maksymalnie wykorzystywane. Istota kartonu recyklingowego polega na tym, że jest on produktem wytworzonym z surowców odnawialnych, a jednocześnie pozwala na wielokrotne wykorzystanie włókien drzewnych. Nawet produkcja takiego podłoża jest energooszczędna – zużywa się w niej mniej energii niż w przypadku wytwarzania kartonu z włókien pierwotnych. Karton recyklingowy można wykorzystać w niemal wszystkich segmentach rynku opakowaniowego, również w segmencie opakowań na żywność. Dlatego podłoże to stanowi ekonomiczną alternatywę dla podłoży drukowych z włókien pierwotnych.

z Zidentyfikowane ślady oleju W spotkaniu „Performance is the key“ wzięło udział niemal 300 specjalistów w dziedzinie poligrafii.

S

potkanie w Radebeul rozpoczęli: Wolfgang Suerbaum (Smurfit Kappa Carton), Joachim Erlach (Epple Druckfarben) i Ralf Sammeck (KBA), którzy w kilku słowach powitali uczestników imprezy. Następnie Steffen A. Rapp, dyrektor sprzedaży firmy Smurfit Kappa Carton, przedstawił kartony recyklingowe Multiprint oraz Twin Coat jako wysokiej jakości tworzywa do produkcji pudełek składanych. Dotychczas pojęcie „karton High Performan-

38

ce” odnosiło się niemal wyłącznie do kartonów z włókien pierwotnych, jednak oba podłoża przedstawione przez Steffena A. Rappa pokazują, że również należą do najwyższej klasy jakościowej. Kartony cechuje m.in. wysoki poziom bieli oraz nieprzezroczystości, optymalna wsiąkliwość farby drukarskiej, gładka powierzchnia oraz połysk. W druku kartony wyróżniają się przede wszystkim minimalnym zabrudzeniem obciągów kurzem makulaturowym, co sprawia,

Antje Kersten z Uniwersytetu Technologicznego w Darmstadcie omówiła w swojej prezentacji znaczenie i możliwości zmniejszenia zawar tości olejów mineralnych w opakowaniach na produkty spożywcze. Badania wykazały, że karton pochodzący z recyklingu, z którego produkuje się pudełka na żywność, może zawierać ślady olejów mineralnych. Dotychczas jeszcze nie wykazano, w jakim stopniu te substancje mogą być niebezpieczne dla konsumenta. Śladowe ilości olejów mineralnych mogą pochodzić z makulatury, a ściślej mówiąc z farb drukarskich do zadruku papieru gazetowego, z którego produkowany jest karton recyklingowy. Na przykładzie farb offsetowych Antje Kersten wyjaśniła obecność olejów mineralnych w poszczególnych procesach druku. Podkreśliła również, że w analizie ole-

Packaging Polska 06/11


DRUK

jów mineralnych naukowcy napotykają na szereg problemów, jak brak wartości granicznych dla zawartości tych substancji w papierze i kartonie czy brak ustandaryzowanej metody pomiaru związków MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) i MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons). Co więcej, migracja składników olejów mineralnych z opakowania do produktu spożywczego zależy od wielu różnych czynników. Nie bez znaczenia pozostaje design opakowania, rodzaj zapakowanej żywności, warstwa wewnętrzna kartonu, transport, a także czas i warunki przechowywania. Istnieją różne metody pozwalające zredukować przedostawanie się olejów mineralnych do żywności. Jedną z nich jest zastąpienie kartonu recyklingowego podłożem z włókien pierwotnych. Są i inne sposoby, jak na przykład stosowanie do produkcji kartonu recyklingowego wyłącznie specjalnie wyselekcjonowanej makulatury, tzn. takiej, która zawiera małą ilość odpadów gazetowych, za to składa się niemal wyłącznie z papieru, do produkcji którego nie stosowano olejów mineralnych. Niezawodnym sposobem ochrony pakowanej żywności jest stosowanie warstw barierowych lub dodatkowych, wewnętrznych opakowań, jak np. torebki foliowe czy aluminiowe. Wiele z tych metod nie znajduje jednak jeszcze zastosowania w zrównoważonej gospodarce odpadami i opakowalnictwie.

Antje Kersten z Uniwersytetu Technologicznego w Darmstadcie omówiła w swojej prezentacji znaczenie i możliwości zmniejszenia zawartości olejów mineralnych w opakowaniach na produkty spożywcze.

z Diabeł tkwi w farbie Matteo Piller, product manager ds. farb do druku opakowań firmy Epple Druckfarben, zaprezentował serię farb BoFood MU i SensPrint MU, przy zastosowaniu których nie występuje problem migracji szkodliwych związków do żywności. Piller wskazał na różnice w wymaganiach stawianych przez różne grupy związane z opakowaniami. Konsumenci oczekują, że opakowanie będzie bezpieczne i nieszkodliwe dla środowiska, z kolei producenci produktów markowych chcą uniknąć konfliktów z konsumentami – im także zależy na bezpieczeństwie. Tym, czego oczekują producenci pudełek składanych jest wydajna, stabilna produkcja w zgodzie ze standardami PSO. Powstanie dzisiejszych farb „bezmigracyjnych” poprzedziło kilka etapów rozwoju tej technologii. Pierwszym krokiem były niemal bezzapachowe farby z serii GA: posiadają one bardzo dobre cechy organoleptyczne, minimalną skłonność do tzw. puchnięcia, nie zawierają olejów mineralnych oraz są zoptymalizowane pod kątem druku. Dzięki temu wykorzystywano je do produkcji opakowań dla produktów niespożywczych, opakowań wtórnych dla żywności oraz barierowych opakowań pierwotnych. Kolejnym krokiem były farby niskomigracyjne, jak np. seria CareFood MAW, które spełniają wszystkie europejskie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dzięki temu nadają się do produkcji

06/11 Packaging Polska

Steffen A. Rapp, dyrektor sprzedaży firmy Smurfit Kappa Carton, przedstawił kartony recyklingowe Multiprint oraz Twin Coat jako wysokiej jakości tworzywa do produkcji pudełek składanych.

Matteo Piller, product manager ds. farb do druku opakowań firmy Epple Druckfarben, zaprezentował serię farb BoFood MU i SensPrint MU, przy zastosowaniu których nie występuje problem migracji szkodliwych związków do żywności.

39


DRUK

Swoje możliwości pokazała wielkoformatowa Rapida 142. Najpierw wydrukowano na niej plakat, a następnie opakowanie do głębokiego mrożenia.

nie wymaga wstępnego przygotowania, co pozwala wyeliminować błędy ustawiania i redukuje ogólny czas narządzania. Margines marki bocznej wynosi tu +/- 5 mm. Dodatkowo próżniowe elementy napędowe wspierają transport arkusza w linii nakładania. Inną opcją jest niezależny napęd cylindrów płytowych DriveTronic SPC (Simultaneous Plate Change). Dzięki temu, że każdy cylinder posiada osobny napęd, można zrezygnować ze sprzęgieł oraz dodatkowych napędów. Co więcej wyeliminowanie mechanizmu, który łączy cylinder płytowy i główną jednostkę napędową, pozwala na symultaniczną realizację większości procesów narządzania, a to prowadzi do znacznego skrócenia czasu przygotowania maszyny do druku. Dzięki CleanTronic Synchro mycie cylindrów drukowych i obciągów oraz wymiana płyt mogą odbywać się w tym samym czasie, co pozwala na zaoszczędzenie ok. 30 proc. czasu narządzania. Programy mycia dla każdego zespołu drukującego mogą być dobierane indywidualnie. W offsetowym druku wielkoformatowym kompletny proces zmiany płyt, włączając w to ustawienie registrów, zajmuje ok. 2,5 minuty. Zautomatyzowana zmiana form do lakierowania, którą oferują maszyny Rapida, jest wyraźnie szybsza niż w porównywalnych modelach. Rapidy wyposażono również w ekologiczne rozwiązanie VariDryBlue – system suszenia opar ty na zamkniętym obiegu powietrza, który w znaczący sposób redukuje zużycie energii w porównaniu z konwencjonalnymi suszarkami na promienie IR i gorące powietrze. Rozwiązanie to nie tylko pozwala zmaksymalizować w ydajność, ale też zmniejsza wpływ produkcji poligraficznej na środowisko naturalne. Wszystkie te rozwiązania czynią maszyny serii Rapida idealnymi do druku opakowań.

z Od teorii do praktyki Wydajność i ekonomiczność w druku opakowań były tematem prezentacji Jürgena Veila, szefa marketingu ds. maszyn arkuszowych KBA. opakowań na żywność i artykuły wrażliwe sensorycznie oraz mogą mieć bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi. Póki co, niedoścignionym ideałem w ofercie farb bezmigracyjnych wydają się być te produkowane przez firmę Epple: BoFood MU oraz SensPrint MU (zoptymalizowana pod kątem maszyn KBA Rapida). Farby cechuje zredukowany zapach i brak niebezpieczeństwa migracji szkodliwych substancji. Eliminacja składników odpowiedzialnych za zapach farby skutkuje niestety zmniejszoną odpornością na ścieranie, dlatego producent zaleca pokrywanie wydruków lakierem.

40

z Krótszy odpoczynek Wydajność i ekonomiczność w druku opakowań były tematem prezentacji Jürgena Veila, szefa marketingu ds. maszyn arkuszowych KBA. Omówił on dwa kluczowe zagadnienia: sposoby skrócenia przestojów w druku opakowań na maszynie Rapida 106 drukującej w popularnym średnim formacie, jak również nowości w wielkoformatowym druku arkuszowym. Sensoryczny system nakładania bez marki bocznej Sensoric Infeed System, który wykorzystywany jest w Rapidzie 106,

Uczestnicy spotkania w Radebeul mogli przekonać się, jak produkty KBA, Smurfit Kappa Carton oraz Epple Druckfarben współgrają ze sobą. Najpierw przy pomocy maszyny Rapida 106 wydrukowano plakat na kartonie Twin Coat o gramaturze 350 g/m2. Następnie urządzenie szybko przestawiono na produkcję opakowań na słodycze. W projekcie wykorzystano kolory CMYK i złoty oraz lakier dyspersyjny. 18 tys. arkuszy z siedmiu palet przeszło przez Rapidę w niecałą godzinę. Swoje możliwości pokazała również wielkoformatowa Rapida 142. Najpierw wydrukowano na niej plakat, a następnie opakowanie do głębokiego mrożenia w kolorach CMYK oraz zielonym, wykorzystując do uszlachetnienie lakier dyspersyjny. Jako podłoże wybrano karton Multiprint o gramaturze 400 g/m2. W druku wszystkich prac wykorzystano farby bezmigracyjne SensPrint MU.

Packaging Polska 06/11


DRUK

zCentrum Innowacji Reprograf

W Centrum zainteresowania W tym wydaniu: wkładka wydrukowana w technologii Waterless

Z technologią druku offsetowego pozwalającą drukować bez roztworu nawilżającego, niewymagającą stosowania specjalnych maszyn, przy której wykorzystywane są dedykowane płyty silikonowe oraz specjalne farby można było zapoznać się 7 czerwca br. w Drukarni Centrum. To jedyna drukarnia w Polsce, która dysponuje tą metodą i chyba jedyny taki dzień w branży poligraficznej, kiedy drukarze z całej Polski zwiedzali i podziwiali konkurencyjną firmę.

D

Na przygotowany przez Reprograf cykl wykładów i prezentację druku w technologii Waterless do Zduńskiej Woli zjechali się drukarze, technolodzy druku i właściciele drukarni z całej Polski.

Zaciekawieni drukarze oglądający prezentację druku bezwodnego, na 6-kolorowej maszynie Komori Lithrone S640 w formacie B1 UV, pokazywanej w Drukarni Centrum.

42

ostawca maszyn poligraficznych, systemów pre-pressowych, maszyn drukujących, systemów druku cyfrowego oraz maszyn wielkoformatowych – Reprograf – postanowił zostać propagatorem mało jeszcze znanej na polskim rynku poligraficznym metody druku bezwodnego. Technologia Waterless, jak sama nazwa wskazuje, to drukowanie bez użycia wody, gdzie brak roztworu nawilżającego zapewnia większą intensywność wydruku, dzięki wyższej pigmentacji barw. Wraz z partnerami (Baldwin, Drukarnia Centrum, EFI, Komori, Mabeg, Toray, X-rite) Reprograf zorganizował w Zduńskiej Woli konferencję poświęconą tematyce innowacyjnych rozwiązań dla branży opakowaniowej, skupiając się w dużej mierze na druku bezwodnym. Na cykl wykładów i prezentację druku w technologii Waterless zjechali się drukarze, technolodzy druku i właściciele drukarni z całej Polski. Pierwszy panel konferencji przybliżył zgromadzonym podstawy technologii druku bezwodnego, profesjonalne wyposażenie do druku UV i wdrożenia technologii Waterless. Na przykładzie maszyn Komori pokazano przystosowanie maszyn offsetowych do druku UV i druku bezwodnego. W drugim panelu nazwanym „Innowacja” goście zapoznali się m.in. z metodą kontroli jakości z opcjonalną personalizacją inkjet, z nowoczesnymi narzędziami software’owymi w produkcji opakowań oraz z trendami w kontroli barw w opakowaniach. Każdy wykład wzbogacały multimedialne prezentacje, a prowadzący odpowiadali na liczne pytania dociekliwych drukarzy. Punktem kulminacyjnym tego kreatywnego spotkania był przejazd do Drukarni Centrum i prezentacja druku w technologii „Waterless”. Po wejściu do drukarni można było zauważyć nagłe ożywienie gości, którzy, zdawałoby się, czekali na ten moment cały dzień. Drukarnia Centrum to arkuszowa drukarnia offsetowa, która należy do WaterLess Printing Association (stowarzyszenia zrzeszającego producentów wykazujących troskę o ochronę i stan środowiska) i posiada prawo umieszczania jego logo na produktach wykonanych techniką druku bezwodnego. Na dwóch maszynach offsetowych – w tym na 6-kolorowej Komori Lithrone S640 w formacie B1 UV – firma zadrukowuje materiały niechłonne, jak kartony metalizowane, holograficzne, folie PET, polipropylen, 3D. Drukarnia posiada ponadto pełne studio prepress, introligatornię (sztanca B1 z podgrzewaną płytą), sklejarki (w tym sklejarka z systemami Nordsona i klejeniem PUR). Firma audytowana jest przez SGS Group. Pracownicy drukarni pilnowali, by podczas pokazu zachowane były wszelkie środki bezpieczeństwa oraz dumnie pokazywali tajniki i efekty swojej pracy przy maszynie dru-

Packaging Polska 06/11


DRUK

kującej w technologii Waterless. Następnie odbył się pokaz działania linii inspekcyjnej Mabeg, o której wcześniej mówiono w teorii podczas wykładów. Przedstawiciele Reprografu, Drukarni Centrum, Komori i z firmy Toray na każdym kroku podkreślali zalety druku bezwodnego, gdzie zdecydowanie największym atutem tej technologii jest jej ekologiczność. Mówi się, że przemysł poligraficzny jest jednym z największych konsumentów wody. Maszyna offsetowa drukująca w formacie B1 w standardowej technice pracy jednozmianowej zużywa ponad 12 tys. litrów wody rocznie. Drukarnie bezwodne mogą w dużej mierze ograniczyć ogólne zużycie wody. Dla przykładu jedna z pierwszych drukarni bezwodnych – szwajcarska AVD Goldach zmniejsz y ła zuż ycie wody o 250 t ys. litrów tylko w ciągu roku. Formy drukowe stosowane w Drukarni Centrum przygotowywane w wywoływarkach Toray, które pracują z zamkniętym obiegiem wodnym, również ograniczają zużycie wody. Ponadto farby dla suchego offsetu nie zawierają substancji lotnych i zdecydowanie lepiej spełniają wymagania ekologiczne, niż te przeznaczone do innych technologii. Również wyeliminowanie alkoholu izopropylowego z druku powoduje ograniczenie praktycznie do zera emisji dwutlenku węgla. I pomimo, iż technologia Waterless nadal jeszcze należ y do drogich, to jej poz y t y wny wpływ na środowisko, wysoka wydajność i dokładność druku są według znawców warte swojej ceny.

Zalety druku bezwodnego według Drukarni Centrum: • mniejsza ilość odpadów początkowych: np. 20 arkuszy zamiast 200, • dokładniej wydrukowany punkt rastrowy, dokładniejszy rysunek, niewielki przyrost punktu rastrowego, offset bezwodny nadaje się do rastrów o liniaturze powyżej 400 lpi zamiast 200 lpi jak w offsecie wodnym; nadaje się do rastrów częstotliwościowych, a nawet do wysokiej rozdzielczości rastrów amplitudowych, daje wyższy kontrast druku, • cienkie linie negatywowe pozostają otwarte, • wyższa jednolitość tonów barw w obszarach druku, ponieważ wielkości punktów są w całym zleceniu bardziej jednolite, • na arkusz można przenieść grubsze warstwy farby, co jest przydatne we współczesnym wysokojakościowym druku czterokolorowym, • brak emisji lotnych związków organicznych, ponieważ nie jest stosowany już izopropanol,

• mniej źródeł błędów, szczególnie w zakresie utleniającego wysychania farb, • brak pęcznienia papieru na skutek działania wody, mniejsze ryzyko rejestru, lepsze drukowanie na papierze z włóknami równoległymi do krótszej krawędzi (short grain), • stabilność kolorystyczna nakładów (brak wody w maszynie), • eliminacja kontaktu roztworu zwilżającego i farby pozwala uniknąć problemów związanych ze zjawiskiem emulgacji, tonowania itp., • brak zjawiska odkształcania cienkich podłoży (np. etykiety), wskutek wyeliminowania zwilżania arkuszy, • farby UV do druku bezwodnego, zostały zaakceptowane przez producentów żywności, leków i zabawek dla dzieci, ponieważ wykazują najmniejszą migrację w porównaniu do innych technik druku.

W Drukarni Centrum metodą Waterless zadrukowuje się materiały niechłonne, jak kartony metalizowane, holograficzne, folie PET, polipropylen, 3D.

06/11 Packaging Polska

43


© Drukarnia Centrum

DRUK

Druk bezwodny UV na kartonach metalizowanych z zastosowaniem lakierów hybrydowych.

Japońska firma Toray Industries, której oficjalnym przedstawicielem na terenie Polski jest Reprograf, produkuje płyty przeznaczone do druku offsetowego bez nawilżania. Z okazji zorganizowanej przez Reprograf w Zduńskiej Woli konferencji do Polski przyjechali przedstawiciele firmy Toray. My rozmawialiśmy o rozwoju technologii Waterless z Junichi Ishii, managerem sprzedaży w Toray International Europe.

zMonika Mikołajczak: Kiedy Pana zdaniem technologia Waterless będzie popularna na polskim rynku poligraficznym? Junichi Ishii: Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie i oferuje wiele możliwości do poszerzania udziałów w rynku druku bezwodnego. Zaczęliśmy promowanie tej technologii w Polsce cztery lata temu, dziś nasze rozwiązania stosowane są w drukarkach arkuszowych drukujących opakowania, w zadruku CD / DVD, kart plastikowych oraz przy tzw. zastosowaniach specjalnych, jak drukowanie na papierze przy użyciu tuszu wodnego lub w druku mikro zabezpieczeń stosowanych na opakowaniach ekskluzywnych marek. Drukarnia Centrum jest ważnym partnerem w edukowaniu rynku polskiego o zaletach technologii Waterless, jak i pokazywaniu nowych jej zastosowań. Centrum korzysta z technologii utrwalania UV, która zapewnia najlepszy efekt nawet na mało chłonnych podłożach. Szerokie zastosowanie druku bezwodnego daje naszym klientom możliwości dywersyfikacji i pomaga w osiągnięciu konkurencyjnej pozycji na rynku.

zP.P.: Jak na świecie sprzedają się płyty przeznaczone do stosunkowo nowej przecież technologii druku bezwodnego? Które kraje są najbardziej zainteresowane Waterlessem?

44

zJ.I.: Toray zajmuje się produkcją płyt do druku bezwodnego od ponad 30 lat i jesteśmy wiodącym dostawcą na świecie. W ciągu ostatniej dekady znacznie wrosło zainteresowanie drukiem bezwodnym w krajach europejskich, Waterless szczególnie popularny jest w krajach Europy Zachodniej. Niemcy są liderami we wdrażaniu technologii druku bezwodnego. W ciągu ostatnich 5 lat sprzedaż silikonowych płyt Toray na europejskim rynku potroiła się. Zaadaptowanie druku bezwodnego w wydawnictwach przyczyniło się do znacznego wzrostu popularności technologii Waterless, gdzie wprowadzenie dedykowanej bezwodnej maszyny drukującej przez KBA było kluczowym momentem. Ponad 80 urządzeń drukujących Waterless zainstalowanych jest w Szwecji, Danii, Finlandii, Niemczech, Belgii, Holandii, Francji, Szwajcarii i Dubaju, co jest dowodem rosnącej świadomości korzyści płynących z tej technologii. W Japonii z powodu dużej popularności ekologicznego trybu życia, technologia druku bezwo dne go zo s t ała p r z y j ę t a w w i ę ksz ym stopniu, do ogólnego zastosowania w druku komercyjnym. Około 10 proc. japońskich firm poligraficznych korzysta dziś z technologii Waterless.

Packaging Polska 06/11


Etykiety

zPark maszynowy Fano

Progres po polsku W Przewijarka Lesko zapewnia w zakładzie Fano kontrolę jakości i wykrywanie brakujących etykiet.

8-kolorowa maszyna Nilpeter FB 3300A umożliwiająca druk wysokiej jakości flekso do 8 kolorów w maksymalnej szerokości 350 mm z liniaturą do 175-200 linii.

arszawska firma Fano, produkująca etykiety samoprzylepne i opakowania z roli, zwiększa swoje możliwości produkcyjne inwestując w park maszynowy. W kwietniu br. zainstalowano nową, 8-kolorową maszynę Nilpeter FB 3300A umożliwiającą druk flekso wysokiej jakości do 8 kolorów, w maksymalnej szerokości 350 mm. Jest to już druga zainstalowana maszyna tego typu, a piąta marki Nilpeter. Producent zapewnia, że dwie najnowsze, uzupełniające się maszyny z serii FB gwarantują bezpieczeństwo i elastyczność produkcji, w dużej mierze przyczyniając się do skrócenia terminów zamówień. Bogate wyposażenie dodatkowe maszyn umożliwia wykonywanie wysokiej jakości druku z liniaturą do 175-200 linii, zdobionego w procesie sitodruku rotacyjnego, złocenia, tłoczenia, laminowania czy nadruku od strony kleju. Ponadto inwestycja warszawskiej drukarni objęła również instalację dwóch przewijarek polskiego producenta Lesko, które mają zapewnić kontrolę jakości i wykrywanie brakujących etykiet, a serwomotory i prowadzenie wstęgi umożliwić właściwy nawój rolek dostarczanych przez klientów.

zWspółpraca Sato i Ravimed

Krwiste etykiety P

roducent pojemników do pobierania, przechowywania i preparowania krwi – Ravimed, decydując się na zmianę etykiet dla swoich opakowań poszukiwał firmy, która zapewni funkcjonalne rozwiązania wysokiej jakości. Wcześniejsze problemy jakie producent miał z etykietami sprawiły, że długo weryfikował decyzję o nawiązaniu kooperacji ze specjalistą w zakresie etykietowania, technologii kodów kreskowych i AIDC – firmą Sato. Pojemniki na krew muszą być odporne na odkażanie w parze wodnej w temperaturze do 120˚C oraz ochładzanie do temperatury -4˚C. Stosowane dotychczas przez firmę Ravimed etykiety nie były przystosowane do takich warunków, przez co sztywniały i stawały się mniej czytelne po wyjęciu z lodówek. Innym problemem dotyczącym etykiet był tusz, który nie łą-

46

czył się odpowiednio z materiałem PCW, z którego wykonane są pojemniki na krew. Firma Ravimed ostatecznie podjęła decyzję o współpracy z uwagi na szerokie doświadczenie firmy Sato w produkcji etykiet o wszechstronnym zastosowaniu w branży medycznej. Po przetestowaniu kilku rodzajów materiałów wybrano etykiety SE z syntetycznego papieru powleczonego mocnym klejem. Etykiety okazały się odporne na zmiany temperatury, którym poddawane są zwykle pojemniki na krew, zachowując jednocześnie czytelność, co jest niezbędnym warunkiem przy wysyłaniu pojemników do wykorzystania w transfuzjach. Zadowolona z jakości wybranych etykiet firma Ravimed rozszerzyła ich zastosowanie na całą serię pojemników na krew oraz wybrała Sato na swojego wyłącznego dostawcę tego rodzaju produktów. 

Producent pojemników na krew Ravimed zdecydował się na etykiety SE firmy Sato, które wykonane są z syntetycznego papieru powleczonego mocnym klejem.

Packaging Polska 06/11


THINK LABEL! Wartość dodaną w procesie toworzenia etykiety i etykietowania zapewnia nasz zupełnie nowy materiał podkładowy. PP30 to gwarancja większej liczby etykiet na rolce, mniejszej liczby przestojów oraz mniejszej ilości odpadów. Większa wartość, lepsza funkcjonalność oraz ochrona środowiska - wszystko to dla Twojego biznesu. Witamy w świecie materiałów podkładowych przyszłości. www.upmraflatac.com


TECHNOLOGIA

zLinia produkcyjna pod kontrolą dzięki In-Sight Explorer 4.5

Inteligentne spojrzenie Kompaktowe i niezależne systemy wizyjne In-Sigt dostosowywane są do różnych aplikacji. W wyjątkowo prosty sposób mogą być zintegrowane z linią produkcyjną, by nadzorować bieżące procesy. Najnowsze oprogramowanie In-Sight Explorer 4.5 firmy Cognex pozwala na precyzyjną detekcję krawędzi i powierzchni, dokładną kontrolę szerokości i pozycji ściegów kleju oraz na jednoczesne odczyty kilku kodów 1D i 2D.

48

© Cognex

P

roducentem automat ycznych systemów obróbki obrazu, które umożliwiają różnorodnym maszynom „inteligentne spojrzenie” jest, mająca swoje siedziby na całym świecie, firma Cognex. Nowością producenta jest oprogramowanie In-Sight Explorer 4.5, które znacznie zwiększa skuteczność systemów wizyjnych. Zintegrowane w nim narzędzia pozwalają na precyzyjną detekcję krawędzi i powierzchni, dokładną kontrolę szerokości i pozycji ściegów kleju oraz na jednoczesne odczyty kilku kodów 1D i 2D. Nowe narzędzie Flexible Flaw Detection (FFD) do inspekcji krawędzi i powierzchni jest w stanie zanalizować, dzięki wyjątkowo skutecznie działającym algorytmom, zarówno aplikacje kolorowe, jak i tonacje szarości. Zapewnia to kontrolę błędów linii granicznych, jak na przykład wady zgodności obrysu czy skazy powierzchni. FFD można także stosować do inspekcji nadruków sitodrukowych, na przykład logo. Użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy kryterium precyzji, a prędkości lub włączenia funkcji ignorowania wad. „Flex Flaw Detection umożliwia dokładniejszą inspekcję, eliminującą wady wynikające z dystorsji optycznej, zmian skalowania, błędów ustawień druku oraz rozciągnięcia obrazów skanowanych liniowo” – w yjaśnia Bhaskar Banerjee z firmy Cognex. Co więcej, oprogramowanie In-Sight Explorer 4.5 dysponuje dwoma nowymi narzędziami na interfejsie EasyBuilder: Bead Finder oraz Bead Tracker. Te przyjazne dla użytkownika narzędzia mogą wykrywać nieprawidłowe ułożenie części oraz wady w zakresie szerokości i luk, a także dostarczać kompletnych parametrów ściegów kleju, które konieczne są do nadzoru procesów produkcyjnych. Kolejnym zintegrowanym z oprogramowaniem In-Sight Explorer 4.5 narzędziem jest ReadIDMax, któ-

Kompaktowe i niezależne systemy wizyjne In-Sight mogą być zintegrowane z każdą siecią fabryczną lub systemem automatyzacji procesów, umożliwiając różnorodnym maszynom „inteligentne spojrzenie”.

re potrafi jednocześnie odczytywać do 128 kodów, niezależnie od ich przyporządkowania w polu widzenia. Podstawę narzędzia ReadIDMax stanowią wydajne i sprawdzone w praktyce algorytmy identyfikacyjne 1DMax i 2DMax do odczytu kodów 1D i 2D Data Matrix. Użytkownik może teraz przeprowadzać symultaniczny odczyt kilku kodów i w tym samym czasie wykonywać kompleksową

inspekcję części. Oprogramowanie In-Sight Explorer 4.5 dysponuje ponadto udoskonalonymi funkcjami w zakresie komunikacji, jak na przykład implementacją protokołu CIP-Sync do precyzyjnej synchronizacji zegarów oraz protokołu UDP. Obsługiwana jest również funkcja wysyłania komunikatów do sterowania kamery ze sterownika Mitsubishi PLC za pośrednictwem protokołu MC. 

Packaging Polska 06/11


TECHNOLOGIA

zMarbach greenplate – zrównoważona ekologicznie sklejka

Przebiła się na rynku Ponad rok temu firma Marbach wprowadziła na rynek pierwszą przyjazną dla środowiska sklejkę o nazwie „greenplate”. Od tamtego czasu zyskała ona dużą popularność wśród klientów.

T

ina Dost, kierownik działu marketingu w firmie Marbach powiedziała: „Dla naszych licznych klientów bardzo ważnym tematem jest obecnie równowaga ekologiczna. Dopiero dzięki Marbach „greenplate” możliwe stało się osiągnięcie całkowicie ekologicznej produkcji opakowań, szczególnie tych podlegających dalszej obróbce, jak chociażby sztancowaniu”. Pytając o zdanie klientów, którzy stosują „greenplate” stwierdzono, że dbałość o równowagę ekologiczną nie była jedynym powodem zaistnienia czy wręcz przebicia się tej sklejki na rynku. „Przy długotrwałym zastosowaniu doszliśmy do wniosku, że „greenplate”, oprócz ochrony środowiska naturalnego, oferuje dla naszych klientów również liczne korzyści techniczne. Stworzyliśmy więc coś genialnego: materiał przyjazny dla środowiska, który wnosi także szereg korzyści w produkcji dla naszych klientów. Czego można chcieć więcej?” – przekonuje Tina Dost. Bowiem nie tylko sklejka jest ekologiczna dla środowiska, ale również obligatoryjne elementy chroniące jej krawędzie – do tej pory wykonywane z tworzywa sztucznego – a obecnie z biologicznie rozkładającego się naturalnego materiału.

z Referencje Klienci firmy Marbach są zachwyceni zaletami „greenplate”. Heiko Eichhorn, kierownik działu rozwoju opakowań firmy Lewell Kartonagen mówi: „Znakomite właściwości techniczne sklejki „greenplate” pozwalają nam osiągać bardzo dobre wyniki w procesie sztancowania. I co najważniejsze – dzięki bardzo równomiernemu osadzeniu noży zredukował się czas przygotowania produkcyjnego!”. Także firma Siemer Kartonagen jest przekonana do stosowania „greenplate”. Laura Groney, członek zarządu powiedziała:

06/11 Packaging Polska

„Stwierdziliśmy, że bardzo dobra płaskość sklejki „greenplate” jest dla nas dużą zaletą. Nie tylko w zakresie redukcji czasu przygotowania, i w związku z tym większej produktywności, ale również bardzo spokojnego przebiegu arkusza. Ze względu na nasz specjalny krąg klientów bardzo istotnym aspektem jest wciąż ochrona środowiska”. Harald Hartmann, kierownik zespołu działu sztancowania firmy Mensing Druck & Verpackung wypowiada się z kolei na temat bardzo wysokiej stabilności wymiarowej sklejki „greenplate”: „skrzywienie nowej płyty jest znacznie mniejsze niż przy płycie Multiplex. Dzięki temu oszczędzamy czas przy przygotowaniu oraz osiągamy jeszcze dokładniejsze rezultaty sztancowania i zwiększamy przez to nie tylko naszą wydajność, ale również jakość. Także przy tłoczeniach Braille możliwa jest łatwiejsza obsługa, dzięki dobrej płaskości płyty”. Marbach opracował nową sklejkę, która spełnia oczekiwania rynku dotyczące jakości i ochrony środowiska naturalnego.

Grupa Marbach Grupa Marbach, zatrudniając 1.100 pracowników na całym świecie jest wiodącym dostawcą systemowym dla przemysłu opakowań. Założone w 1923 roku rodzinne przedsiębiorstwo z siedzibą w Heilbronn (Niemcy) posiada obecnie, oprócz licznych zakładów, globalną sieć partnerów oraz przedstawicielstw. Nazwa Marbach oznacza dobrą jakość, innowacje, serwis oraz dbałość o środowisko naturalne. Więcej informacja można uzyskać: • Marbach Polska Sp. z o.o. Mariusz Bronakowski • E-mail: mariusz.bronakowski@marbach.com Tomasz Zientek • E-mail: tomasz.zientek@marbach.com • www.marbach.com

49


TECHNOLOGIA

zUrządzenia do znakowania

Kody z wody Podczas tegorocznych targów Interpack, grupa Travtec zaprezentowała – pracujące w trybie on i offline – urządzenia do znakowania opakowań.

R

© Travtec

Maszyna TR-750 jest w pełni regulowana w zależności od wielkości pudełka.

osnące wymagania stawiane przez europejskie prawodawstwo nakładają na producentów jednostkowych opakowań farmaceutycznych obowiązek umieszczania na nich kodów 2D DataMatrix. Zarówno urządzenie Pharmacarton Lite, jak i TR-750-TT Speed Feeder zapewniają wysokiej jakości druk kodów 2D dostosowanych do standardów ECC200/GS, a także wysokiej gęstości kodów kreskowych. Pierwsze z wymienionych urządzeń można bez problemu włączyć do istniejących linii pakowania, z kolei głównym atutem modelu TR-750-TT jest możliwość pracy offline. Obie maszyny są w pełni regulowane w zależności od wielkości kartonu. Ponadto każda z nich zawiera system Wolke m600, który umożliwia wysokiej rozdzielczości zadruk atramentowy oraz optyczny system kontroli w postaci OCR/OCV. Urządzenia są w stanie drukować w czasie rzeczywistym, natomiast dane mogą zostać wprowadzone ze zdalnego serwera poprzez wbudowany port Ethernet. Przyjazne dla użytkownika drukarki HP o zaawansowanych technologiach atramentowego zadruku na bazie wody zapewniają czyste i bezobsługowe kodowanie na wielu podłożach, a także produkcję znaków i kodów kreskowych o rozdzielczości do 600 dpi. 

Stworzone do pracy offline urządzenie TR-750, które może zostać włączone do już istniejących linii pakujących.

50

Packaging Polska 06/11


TECHNOLOGIA

zEskoArtwork i VTales Graphics

© EskoArtwork

Wyczaruj półkę Dzięki wspólnym wysiłkom firm EskoArtwork i VTales Graphics, właściciele marek oraz detaliści mogą skorzystać z nowoczesnego oprogramowania, które daje unikatową możliwość wizualizacji produktu w punkcie sprzedaży. Za jego pomocą, na ekranie komputera można sprawdzić, jak będzie wyglądał display w przestrzeni sklepu oraz jak zaprezentuje się konkretne opakowanie wśród innych produktów.

S

oftware, opracowany przez obie firmy, nosi nazwę Esko Store Visualizer. Daje możliwość umieszczenia określonego projektu opakowania na modelu sklepowej półki bądź przestrzeni sklepu. Dzięki temu można sprawdzić, jak produkt będzie „zachowywał się” w punkcie sprzedaży i ocenić jego wizualne oddziaływanie na klienta w porównaniu z towarami konkurencji. Wirtualny, trójwymiarowy model opakowania opracowywany jest przy pomocy jednego z dwóch programów stworzonych przez EskoArtwork: ArtiosCAD lub Studio. Następnie, Esko Store Visualizer umieszcza model w wizualizacji sklepowej półki lub display'a. „Większość decyzji o zakupie podejmowanych jest na miejscu sprzedaży” - wyjaśnia Kris Van Bael, product manager odpowiedzialny w EskoArtwork za rozwiązania do prezentacji 3D i wizualizacji. - „Dlatego dla sprzedawców detalicznych oraz właścicieli marek tak ważne jest, aby jak najwcześniej ocenić wygląd projektu opakowania, display'a lub koncepcji prezentacji towaru w realnym otoczeniu, w którym mają się znaleźć. Jeszcze na etapie tworzenia projektu można się przekonać, w jaki sposób produkt będzie funkcjonował w sklepie. Bez wątpienia jest to olbrzymia oszczędność czasu i pieniędzy”. Wizualne zaprezentowanie modelu opakowania w rzeczywistym punkcie sprzedaży to korzyść również dla badaczy rynku, którzy mogą w ten sposób sprawdzić oddziaływanie różnych koncepcji opakowań czy regału. Do tej pory ocena wyglądu opakowania na półce sklepowej odbywała się na podstawie fizycznych modeli lub za pomocą odpowiednio wyretuszowanych fotografii, których przygotowanie zajmowało sporo czasu. Pod tym względem rozwiązanie Esko i VTales Graphics stanowi duże ułatwienie dla projektantów opakowań, drukarń opakowaniowych, grafików i właścicieli marek, podnosząc komfort pracy i jakość wizualizacji. Alexander Heiner, kierownik firmy VTales Graphics, podsumowuje: „Wizualizacja, którą w efekcie otrzymujemy, stanowi znaczącą pomoc w handlu detalicznym i przekłada się na wzrost zysków i udziałów w rynku”. 

06/11 Packaging Polska

Esko Store Visualizer to innowacja w projektowaniu opakowań. Komputerowy model można umieścić w wizualizacji punktu sprzedaży i w ten sposób sprawdzić jego wygląd w otoczeniu innych produktów.

51


MATERIAŁY OPAKOWANIOWE

zKampania O-I propagująca szkło

Szkło to życie

© O-I Europe

Badania rynku dowodzą, że coraz więcej konsumentów chciałoby, by produkty, które kupują były opakowane w szkło. Co więcej, jeśli chodzi o artykuły spożywcze chęć taką wyraziło aż 91 proc. konsumentów na całym świecie, podczas gdy paradoksalnie tylko ok. 10 proc. produktów żywnościowych sprzedawanych jest w szklanych opakowaniach. „Nadszedł czas, by poinformować świat o korzyściach szkła”.

Kampania marketingowa Glass is Life koncernu Owens-Illinois ma zwrócić uwagę producentów żywności na możliwości szklanych opakowań w tworzeniu marek produktów spożywczych i napojów.

52

dujący najniższy poziom zanieczyszczenia środowiska. „Jasne jest, że szkło tworzy markę i jest preferowane przez konsumentów, ale przy coraz większej liczbie dezorientujących informacji dotyczących opakowań czasem się o tym zapomina. Czuliśmy, że nadszedł czas, by ponownie wprowadzić szkło do gry umożliwiając ludziom z pasją wypowiedzenie się w swoim imieniu” – powiedział Jose Lorente, dyrektor O-I Europe. 

Za szkłem opowiadają się: • Prezes i dyrektor Sanpellegrino S.p.A. Stefano Agostini, który mówi, że szkło stanowi wizytówkę jakości marki S. Pellegrino. • Dyrektor firmy Monini Zefferino Monini, który wybiera szkło, gdyż ono najlepiej zachowuje smak jego oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. • Ekolożka Celine Cousteau, wnuczka Jacquesa Cousteau, która woli szkło, gdyż jest naturalne, zdrowe i ekologiczne. • Współzałożyciel True Fruits Nic Lecloux, według którego szkło pokazuje jakość i wysoką klasę jego produktów. • Szef kuchni Geir Skeie, który lubi szkło, gdyż dzięki niemu składniki jego dań nie przesiąkają żadnym innym zapachem.

© O-I Europe

P

roducent szklanych opakowań, koncern Owens-Illinois, rozpoczął właśnie kampanię marketingową Glass is Life. O-I od 1903 roku produkuje, stanowiące niekiedy rynkowe ikony, opakowania szklane dla głównych marek konsumenckich, takich jak : Coca-Cola, PepsiCo, Heinz, Anheuser-Busch InBev, Nestlé, Pernod Ricard i SABMiller. Dzisiaj O-I dostarcza opakowania szklane firmom w ponad 80 krajach. Glass is Life to pierwsza na świecie kampania marketingowa zakrojona na taką skalę, która ma prezentować właściwości opakowań szklanych i ich niezrównane możliwości w tworzeniu marek produktów spożywczych i napojów. Kampania wystartowała jednocześnie w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Łacińskiej, w krajach Azji i Pacyfiku przy pomocy prasy, Internetu i portali społecznościowych. Głównym celem twórców kampanii Glass is Life jest podkreślenie wrodzonej miłości konsumentów do szkła, dlatego osoby z całego świata – prezesi firm, menedżerowie marek, szefowie kuchni, ekolodzy, projektanci i inni opiniotwórcy – opowiadają w różnorodnych przekazach medialnych dlaczego szkło jest dla nich tak ważne i tym samym zachęcają firmy do jego wybierania. Opierając się na badaniu przeprowadzonym we współpracy z firmą InSites Consulting zleconym przez FEVE (Europejska Federacja Opakowań Szklanych), w grudniu 2010 r. z udziałem 8 tys. konsumentów z 17 europejskich krajów, O-I odkryło, że to zachowanie smaku (65 proc.), jakość i zdrowie (63 proc.) oraz ekologiczność szkła najbardziej przemawiają do konsumentów na całym świecie. Ponadto 74 proc. respondentów odpowiedziało się, że woli opakowania szklane i że „na pewno” lub „prawdopodobnie” poleciliby je znajomym i rodzinie. Szkło jest postrzegane przede wszystkim jako materiał najmniej szkodliwy dla środowiska, o najwyższym poziomie recyklingu i powo-


MATERIAŁY OPAKOWANIOWE

zNowa butelka Absolut Vodka

Jak San Francisco N

Na butelce limitowanej wódki Absolut SF nadrukowany jest najbardziej rozpoznawalny most w San Francisco – Golden Gate Bridge.

© Absolut Vodka

ajnowsza z limitowanej edycji inspirowanej miastami butelka Absoluta, po Nowym Orleanie, Los Angeles, Bostonie i Brooklynie, nawiązuje do San Francisco. Absolut SF oprócz specjalnie zaprojektowanej kolorowej butelki również mieszanką smaku winogron, pitaji i papai ma odwoływać się do tego barwnego miasta. „Takie połączenie ma być smakiem kultury San Francisco, a projekt butelki odnosi się do różnorodności miasta i panującej w nim wolności wypowiedzi. Nadrukowane na butelce hasła, jak „równe prawa”, „bądź dumny” czy „uprzejmy wojownik” mają być głosem kulturowej mieszanki ludzi tam zamieszkujących. Ponieważ każda okolica ma w sobie coś wyjątkowego, zaprosiliśmy mieszkańców San Francisco, by się tym podzieli na naszym produkcie” – powiedziała Laura Stephen, dyrektor marki w Absolut Vodka. Żywe i dynamiczne nadruki na butelce sprawiają, że produkt wyróżnia się na półce sklepowej. 

Obkurczając na szkle N owatorski proces zdobienia szkła proponuje firma Sleever International, która mając na celu zastąpienie tradycyjnych technik, oferuje krótsze terminy oczekiwania i niższe koszty produkcji. Używanie sleeve’a – według producenta – pozwala ozdobić szkło bez naruszania jego właściwości, nie wymaga lakierowania, metalizacji, sitodruku i innych tradycyjnych oraz często kosztownych technik. Ponadto umożliwia bezbłędne odtwarzanie obrazów i tekstów na ca-

06/11 Packaging Polska

łej powierzchni szklanego opakowania, bez względu na jego kształty. Sleeve i zdobienie szkła to system w pełni kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi technikami druku od 10-kolorowej rotograwiury po fleksografię. Co więcej proces ten doskonale się zachowuje podczas zdobień specjalnych, jak świecenia czy fluorescencja. Producent zapewnia, iż jest w stanie zagwarantować pełną obsługę łańcucha dostaw, dzięki ulokowaniu jednostek firmy w różnych częściach świata.

©Sleever International

zSleever International dla szklanych opakowań

53


ROZWIĄZANIA OPAKOWANIOWE

zWspółpraca Aptar Beauty + Home i Bioplan-Socoplan

Saszetka z korkiem U mowa o współpracy firm Aptar Beauty + Home i Bioplan-Socoplan zaowocowała produkcją i spr ze da ż ą opakowania CO SM’IN. Ta mała saszetka wyposażona jest w system dozowania umieszczony w specjalnym korku, który zapewnia łatwe opróżnianie zawartości oraz umożliwia zamykanie i ponowne otwieranie opakowania. COSM’IN może być próbką, która wspiera sprzedaż produktu lub opakowaniem na artykuły higieniczne używane w podróży. Duża powierzchnia do zadruku pozwala na umieszczenie elementów graficznych i tekstu, budujących tożsamość wizualną marki. Saszetki dostępne są w różnych formatach – kwadratowe lub prostokątne, o pojemności od 3 do 20 ml. Na mocy umowy zawartej przez obie firmy Bioplan-Socoplan zobowiązał się produkować i napełniać saszetki, w tym zadrukowywać je do 9 kolorów, wytłaczać, tworzyć matowy lub

Opakowanie COSM’IN dostępne jest w różnych formatach – kwadratowe lub prostokątne, o pojemności od 3 do 20 ml. Może być próbką, która wspiera sprzedaż produktu lub opakowaniem na artykuły higieniczne używane w podróży. błyszczący efekt, uszczelniać za pomocą ultradźwięków itd. Z kolei Aptar Beauty + Home dostarcza opatentowane korki dozujące, które są montowane w tych mini opakowaniach. 

zAplikatory Rexam Personal Care

Osiem możliwości M iędzynarodowy projekt koncernu opakowaniowego Rexam zakładał, że pracownicy firmy z Centrum Innowacji w Chicago, z działu marketingu we Francji i z działu rozwoju w Chinach wspólnie skupią się nad jednym projektem. Zdolności do sprawnego zarządzania oraz pracy w zespole pracowników Rexam podkreśla produkt, który powstał w wyniku tego eksperymentu. Glossy Days to osiem opatentowanych aplikatorów błyszczyków do ust, każdy o innym kształcie i właściwościach. Promocja aplikatorów wykorzystuje zabawne i świeże obrazy, gdzie modne i młode kobiety prezentują styl życia klientek docelowych. „To coś więcej, niż wprowadzenie na rynek nowej linii opako-

54

wań. Debiut Glossy Days niesie ze sobą wszystkie wartości z jakimi podeszliśmy do tego projektu. Nasze Centrum Innowacji z działem marketingu określa możliwości

Glossy Days firmy Rexam to osiem aplikatorów z miękkiego, przejrzystego i elastycznego materiału TPE.

produktu, by opracować i opatentować takie opakowanie, które zapewni sukces na rynku naszym klientom” – powiedział Eric Soubeiran, dyrektor marketingu i innowacji w Rexam Personal Care. Zamiast prostego, powszechnie stosowanego w tego typu artykułach, pędzla – każdy aplikator Glossy Days ma geometryczną konstrukcję i wykonany jest z miękkiego, przejrzystego i elastycznego materiału TPE. Aplikatory zaprojektowane są z myślą o użytkowniku, gwarantując wykonanie perfekcyjnego makijażu. Ponadto Glossy Days mają umożliwiać łatwe i efektywne zastosowanie. Producent zapewnia, że dzięki wdrożeniu opakowań z serii Glossy Days produkty będą się wyróżniać na półkach sklepowych. 

Packaging Polska 06/11


ROZWIĄZANIA OPAKOWANIOWE

zTrzy w jednym od Sealed Air

Podano do stołu Czy jest możliwe transportowanie, sprzedaż i przygotowanie posiłku w tym samym opakowaniu? Firma Sealed Air dowiodła, że tak.

© Sealed Air x 2

O Opakowanie typu cook-in Simple Steps podczas podgrzewania posiłku w kuchence mikrofalowej samoistnie uwalnia parę wodną.

ferta rozwiązań opakowaniowych Cryovac została wzbogacona o opakowanie typu cook-in Simple Steps, które podczas podgrzewania posiłku w kuchence mikrofalowej samoistnie uwalnia parę wodną. Ponadto system zapewnia również szybsze chłodzenie i mrożenie produktów. Rozwiązanie powstało w technologii pakowania próżniowego z efektem „skin”, które sprawia, że gotowe do zjedzenia produkty prezentują się atrakcyjnie i smakowicie. Posiłek przygotowuje się zaledwie w minutę, bez potrzeby nakłuwania czy otwierania opakowania. Żywność w podgrzanym opakowaniu długo utrzymuje ciepłą temperaturę, a jego otwieranie nie przysparza trudności. Materiał Simple Steps jest cienki, dzięki czemu można z niego formować dowolne kształty. System z zamykaniem LID jest dostępny w dwóch wariantach: z tackami formowanymi z folii z roli oraz z wykorzystaniem gotowych tacek. Pro-

Producent automatów z żywnością Jofemar w oparciu o produkty zapakowane w Simple Steps opracował innowacyjne maszyny Jofemar Gourmet, które niczym w restauracji podają ciepłe posiłki.

dukt szybko zwrócił uwagę producenta automatów z żywnością Jofemar, który postanowił współpracować z Sealed Air. Owocem tej kooperacji są innowacyjne maszyny Jofemar Gourmet, które niczym w restauracji podają ciepłe posiłki. W automatach zainstalowana jest mikrofalówka i moduł grilla, które w zależności od wymagań kupującego „gotują mu obiad”. Rozwiązanie przeznaczone jest m.in. do stosowania na dworcach kolejowych, stacjach benzynowych, w supermarketach i małych hotelach.

zPolistyren polecany

Bezpieczny polistyren N iemieckie stowarzyszenie IK (Industrievereinigung Kunststoffverpackungen) propaguje opakowania z polistyrenu. Podstawowymi cechami pudełka z polistyrenu są lekkość, izolacja i duża odporność na wstrząsy. „Głównym zadaniem tego opakowania jest ochrona zawartości” – mówi Ulf Kelterborn, managing dyrektor IK. Polistyren spełnia swoje zadania doskonale, bo właściwości izolacyjne tego materiału pozwalają na utrzymywanie stałej temperatury przez wie-

56

le godzin, a duża odporność na wstrząsy minimalizuje uszkodzenia produktu. Ponadto zastosowanie styropianu jest ekologiczne, gdyż przyczynia się do oszczędzania zasobów i niższej emisji CO ² podczas produkcji materiału. Opakowania z polistyrenu nadają się szczególnie do przewożenia lekarstw, narządów do transplantacji i delikatnych urządzeń elektronicznych. W Niemczech recykling polistyrenu wynosi aż 98 proc. i jest on powtórnie wykorzystywany przy izolacji budynków i fasad.

Packaging Polska 06/11


–wystarc–zyt lkowystarczy przenieść tylko przenie eprograf.com.pl Torba roku reprograf.com.pl nnfo@reprograf.com.pl ieopłacnieopłacalną lnączęśćprodukcji E częśćinfoprodu @reprograf.com.pl el.zWas(22) 00 flekso! tel.(2 )53940 0 zejzmaszynWaszej flekso! 539 40maszyny ROZWIĄZANIA OPAKOWANIOWE

zNagroda Grand Prix stowarzyszenia Eurosac

Mocna torba Effusion Bag firmy Modni wyposażona jest w system łatwego otwierania, gdzie jednym ruchem uzyskuje się otwór w kształcie lejka zapewniający precyzyjne dozowanie produktu. Opakowanie szczególnie polecane jest dla towarów, których nie zużywa się naraz.

ffusion Bag to papierowa torba produkowana przez Mondi, która zdobyła nagrodę Grand Prix w konkursie „Torba Roku 2011”. Konkurs organizowany jest przez Eurosac – europejskie stowarzyszenie działające od 1952 roku i zrzeszające z całej Europy producentów wielowarstwowych, papierowych worków. Jego nadrzędnym celem jest promocja i rozwój sektora związanego z produkcją tego typu opakowań. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w Atenach, a jury skupiło się przede wszystkim na ocenie worków przemysłowych. Nagrodzone w konkursie torby cechowały się praktycznością i funkcjonalnością w użytkowaniu oraz efektywnością podczas napełniania. Effusion Bag zostało stworzone pod konkretne produkty, w ścisłej współpracy z producentem materiałów budowlanych Rigips (Saint-Gobain Group). „To rozwiązanie jest świetnym przykładem tego jak firmy budowlane i producenci opakowań mogą kooperować, by opakowanie idealnie pasowało do produktu, który ma się w nim znaleźć” – podsumował Claudio Fedalto, dyrektor sprzedaży i marketingu Mondi Industrial Bags. Mocna torba Effusion Bag wyposażona jest w system łatwego otwierania, gdzie jednym ruchem uzyskuje się otwór w kształcie lejka zapewniający precyzyjne dozowanie produktu. Za pomocą specjalnej rączki znajdującej się na dnie worka końcowy użytkownik może wygodnie i celnie opróżniać opakowanie. Po wysypaniu zawartości z torby jej kształt zostaje niezmieniony, jeśli jednak towar nie zostanie zużyty do końca, opakowanie można zamknąć i złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca w magazynie – to główny aspekt wyróżniający Effusion Bag na tle rozdzieranych toreb papierowych. Effusion Bag zapewnia opakowanym produktom wysoką ochronę przed wilgocią, a szczelne zamknięcie wydłuża czas ich przechowywania. 

Od

nas

oczekuj

w

Ekonomia przyszłości

Innowacyjny i wielok nagradzany system d wąskowstęgowej pro etykiet i opakowań na dostępnych podłożac Jetrion® Inkjet UV Sy pełnokolorowa masz cyfrowa, pozwalająca ekonomicznie drukow nakłady do 100.000 e – bez matryc i strat. 3 pracy dziennie na ma Jetrion spłaca jej wa – wystarczy tylko prz nieopłacalną część p z Waszej maszyny fle

*wyliczeniebazujenatypowychwielkościachzlec ńirat chleasingowychnaokres5lat –chętniezaktualizujemydanedoWaszychwarunkówprodukcji.


SYSTEMY PAKUJĄCE

zCombi Predis firmy Sidel w zakładach Sokpol

Suche napełnianie System Combi Predis umożliwia zachowanie sterylności opakowania oraz zakrętki na każdym etapie produkcji, poprzez umieszczenie procesów rozdmuchu, rozlewu i zamykania butelek w jednym urządzeniu.

P

rzetwórstwo napojów Sokpol już po raz drugi kupiło system Combi Predis – linię do rozlewu aseptycznego marki Sidel. To 50. urządzenie tego modelu sprzedane przez szwajcarskiego producenta rozwiązań i maszyn pakujących. „Kiedy zainwestowaliśmy w pierwszy Combi Predis w 2008 roku zyskaliśmy nowe możliwości napełniania aseptycznego i zamykania napojów w butelkach PET. Przy zakupie drugiej maszyny chcemy podwoić nasze obecne moce produkcyjne” – podsumował prezes firmy Sokpol, Roman Sobczyk.

Technologia Predis w maszynach Combi to unikalny, suchy proces trwałego usuwania zanieczyszczeń, gdzie płukanie butelek kwasem nadoctowym (PAA) zastąpione zostało suchą dezynfekcją preform z wykorzystaniem nadtlenku wodoru (H2O2). Maszyna najczęściej używana jest do wrażliwych aplikacji, gdy wymagana jest zaawansowana higiena, a korzystanie z wody do odkażania butelek jest unikane (napełnianie aseptyczne). W ramach procesu rozdmuchiwania butelki, podgrzewa się preformy aż do osiągnięcia temperatury 100°C

Systemy Combi Predis, produkujące między 8 tysięcy a 40 tysięcy butelek na godzinę, nadają się do instalacji na rozdmuchiwarkach SBO Universal dla produktów ESL. Ta sama technologia suchej dezynfekcji preform jest dostępna w odkażaniu zakrętek systemem Capdis.

58

i wreszcie wdmuchuje do formy. Czas i temperatura do podgrzania preformy podczas procesu ogrzewania w piecu są wystarczające, aby aktywować małej ilości zimny kondensat H2O2. To z kolei zapewnia stuprocentową dezynfekcję butelek w całkowicie bezpiecznym procesie ich produkcji. Pełny cykl sterylizacji i czyszczenia Combi Predis osiąga w ciągu 3 godzin „bottle–to-bottle” po 120 godzinach ciągłej produkcji bez pośredniej sterylizacji. Połączenie wydajnych urządzeń do dezynfekcji UV-C, sterylnego powietrza stosowanego do formowania butelek, a także higienicznego środowiska w maszynie Combi sprawia, że butelki są rozdmuchiwane i przechowywane w sterylnym miejscu aż do czasu zapełniania i zamykania. Dzięki transportowi na linii produkcyjnej za szyjkę butelki i braku nacisku termicznego, rozwiązanie oferuje duże możliwości w zastosowaniu lekkich butelek i pełną swobodę przy projektowaniu ich kształtu. Wydajność roczna maszyny wynosi 180 mln szt. opakowań, a zastosowana w niej technologia pozwala na produkcję napojów bez użycia konserwantów i sztucznych barwników. To monoblokowe rozwiązanie przystosowane jest do przetwarzania m.in. 100 proc. soków, nektarów, wody mineralnej, wód smakowych, a nawet mleka UHT. Opakowania mogą być zamykane aseptyczną zakrętką lub aseptycznym sportcapem. Maszyna pozwala także na aplikację różnorodnych etykiet: od papierowej, przez foliową, po nowoczesną typu sleeve. Proces produkcyjny prowadzony jest w obiegu zamkniętym, gwarantującym utrzymanie stałej jakości produktów, higieny oraz zminimalizowanie tzw. błędu ludzkiego. Ponadto system z szybkimi zmianami formatu i produktu jest łatwy w utrzymaniu i wymaga tylko jednego operatora do nadzorowania produkcji. Ciąg technologiczny, połączenia i wszelkie zbiorniki w urządzeniu Combi Predis wykonane są w całości ze stali chromoniklowej, kwasoodpornej, przeznaczonej dla przemysłu spożywczego. 

Packaging Polska 06/11


© Sidel x2

SYSTEMY PAKUJĄCE

Monoblokowe rozwiązanie Combi Predis cechuje zapewnienie wysokiego poziomu higieny przez cały proces produkcyjny, brak zużycia wody oraz niskie koszty eksploatacyjne.

z125 lat Bosch Packaging Technology

2011 roku Grupa Bosch obchodzi podwójny jubileusz: 125 lat od założenia firmy oraz 150. rocznicę urodzin swojego założyciela – Roberta Boscha. Na targach Interpack firma zaprezentowała na stoisku o powierzchni ponad 2000 m² retrospekcję ze 150 letniej historii opakowań i systemów pakujących. Wystawiając ok. 50 historycznych eksponatów maszyn i animacji koncepcji przyciągnęli wielu zainteresowanych. Z okazji jubileuszu producent otworzył również dla zwiedzających swoje fabryki na całym świecie. Historia Bosch Packaging Technology zaczęła się w 1861 r. wraz z założeniem firmy Hesser Friedrich Hesser i Otto Geiger w niemieckiej miejscowości Bad Canstatt, później przejętej przez firmę Bosch. Dwóch inżynierów w małym warsztacie początkowo opracowało falcerkę do składania kopertowego papieru, by szybko rozwinąć zakres swoich możliwości i stać się specjalistą w dziedzinie pakowania. Dziś Bosch Packaging Technology zatrudnia około 4.500 pracowników w 25 różnych zakładach produkcji i montażu umiejscowionych w 16 krajach świata. Producent oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie pakowania i procesów technologicznych dla branży farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej. Pod szyldem Bosch sprzedawane są: Demaurex, Doboy, Elematic, Makat, Moeller, Devicon, Pharmatec, Sapal, Schoeller-Bleckmann Medizintechnik, Sigpack, Tevopharm, Togum i Valicare. Założyciel firmy Robert Bosch mówił, że „lepiej stracić pieniądze, niż stracić zaufanie klientów". Działalność firmy w dalszym ciągu ma być podporządkowana temu motto, które odzwierciedla zaangażowanie producenta w ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług. „150 wartościowych lat działalności firmy można osiągnąć tylko poprzez pełne zaufania i solidne partnerstwo z klientami. Z wieloma utrzymujemy od dziesięcioleci stosunki oparte na partnerstwie. Każdy klient Bosch jest częścią naszej historii i udanych rozwiązań, ponieważ wiele innowacji można dokonać jedynie w wyniku ścisłej współpracy z klientem” – przyznaje Friedbert Klefenz, prezes Bosch Packaging Technology.

06/11 Packaging Polska

© Bosch

Podwójny jubileusz W Historia Bosch Packaging Technology zaczęła się w 1861 r. wraz z założeniem firmy Hesser Friedrich Hesser i Otto Geiger w niemieckiej miejscowości Bad Canstatt, później przejętej przez firmę Bosch. Dwóch inżynierów w małym warsztacie początkowo opracowało falcerkę do składania kopertowego papieru, by szybko rozwinąć zakres swoich możliwości i stać się specjalistą w dziedzinie pakowania.

W 2011 roku Grupa Bosch obchodzi podwójny jubileusz: 125 lat od założenia firmy oraz 150. rocznicę urodzin swojego założyciela – Roberta Boscha.

59


WYDARZENIA

zOtwarcie nowej fabryki Smurfit Kappa Pruszków

Poland is No. 1 Pomimo, iż Smurfit Kappa Group to globalny koncern, który ma swoje siedziby w prawie 400 lokalizacjach na całym świecie, od Azji aż po obie Ameryki, to ostatnie inwestycje grupy jasno wskazują, że to właśnie w Polsce zamierza rozwinąć swoje ogromne skrzydła. „Każdy kraj, w którym mamy siedzibę jest inny. Najważniejsza w biznesie jest produktywność, a w Polsce zapewniają nam ją bardzo mądrzy ludzie, z wyznaczonymi do osiągnięcia celami” – powiedział Gary McGann, Prezes Smurfit Kappa Group, podczas uroczystego otwarcia nowej inwestycji w Pruszkowie.

O

ficjalne otwarcie nowej fabryki grupy Smurfit Kappa w Pruszkowie odbyło się z wielką fetą w czerwcu br. Obecność takich gości, jak: Ambasador Irlandii, Zastępca Prezydenta Pruszkowa czy cały management Smurfit Kappa Group podkreślała rangę wydarzenia. Klienci, pracownicy firmy, władze lokalne oraz dziennikarze zebrali się przed zakładem, by zobaczyć pruszkowską fabrykę od kuchni i poznać plany grupy Smurfit Kappa na kolejne lata.

z Jeden cel Uroczystość rozpoczął Emmanuel Rougier, Dyrektor Naczelny Smurfit Kappa Warszawa i Pruszków, i choć nie jest Polakiem, ku zaskoczeniu wszystkich przygotował powita-

nie w naszym ojczystym języku. Następnie Jacek Niewęgłowski, Dyrektor Handlowy Smurfit Kappa Warszawa i Pruszków, podsumował: „Dziś jest oficjalne zakończenie rozbudowy fabryki w Pruszkowie, która trwała 3 lata i obejmowała automatyzację produkcji i logistyki wewnętrznej oraz budowę nowego magazynu. Całe przedsięwzięcie powstało w jednym celu: zapewnieniu satysfakcji klientów poprzez wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom”. Multimedialne prezentacje, stanowiące uzupełnienie wygłaszanych przemówień, przybliżyły zgromadzonym organizację i politykę koncernu Smurfit Kappa, możliwości produkcyjne całej grupy, jak i przedstawiły sytuację na rynku opakowań kartonowych w Polsce. Ambasador Irlandii Eugene Hutchinson przypomniał, że rozwój Smurfit Kappa w Polsce nie byłby możliwy, gdyby nie ważne wydarzenia

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): zastępca Prezydenta Pruszkowa Andrzej Kurzela, Ambasador Irlandii Eugene Hutchinson, Prezes Smurfit Kappa Group Gary McGann oraz Prezes Smurfit Kappa Corrugated Group Roberto Villaquiran.

60

historyczne (transformacja ustrojowa i wstąpienie Polski do Unii Europejskiej), które otworzyły nasz kraj na międzynarodowych inwestorów. „Polska jest dla Smurfit Kappa Group wielką szansą, gdyż właśnie teraz kraj ten rozwija się bardzo szybko, rok przed Euro 2012 można zauważyć jak wiele się zmieniło” – podkreślił Saverio Mayer, Prezes Smurfit Kappa Polska. Kulminacyjnym momentem uroczystości było przecięcie symbolicznej wstęgi przez Ambasadora Irlandii Eugene’a Hutchinsona, zastępcę Prezydenta Pruszkowa Andrzeja Kurzelę, Prezesa Smurfit Kappa Group Gary’ego McGanna oraz Prezesa Smurfit Kappa Corrugated Group Roberto Villaquirana, po czym otworzyły się drzwi do zakładu, gdzie na gości czekała niebanalna wystawa kartonowych możliwości Smurfit Kappa i wycieczka po fabryce z przewodnikiem.

Na kreatywnej wystawie przygotowanej przez Smurfit Kappa Pruszków dosłownie wszystko wykonane było z tektury.

Packaging Polska 06/11


WYDARZENIA

z Jeden organizm Zakłady Smurfit Kappa w Pruszkowie i w Warszawie, choć znajdują się w dwóch różnych lokalizacjach, łączy jedna filozofia, jeden zarząd, jeden system zarządzania. Oddział w Warszawie specjalizuje się w opakowaniach na owoce i warzywa P84 oraz w opakowaniach o dużych rozmiarach XL, XXL i havy duty m.in. dla rynku elektronicznego, branży budowlanej, RTV i AGD. Specjalizacja oddziału w Pruszkowie to opakowania klapowe oraz wykrojnikowe dla rynku FMCG i chemii gospodarczej. Jak twierdzi Dyrektor Naczelny Smurfit Kappa Warszawa i Pruszków, Emmanuel Rougier, wspólne zarządzanie daje zakładom możliwość szerokiej obsługi produkcyjnej i logistycznej, a certyfikaty jakości i zarządzania pozwalają spełniać życzenia nawet najbardziej wymagających klientów. Fabryka w Pruszkowie zaczęła działać w 1997 roku jako Munksjö Packaging, w roku 2002 została kupiona przez Jefferson Smurfit Group. Aktualna powierzchnia zakładu wynosi 16 tys. m², gdzie naraz magazynować można 5 tys. palet. Możliwości produkcyjne Smurfit Kappa Pruszków w zakresie produkcji opakowań z tektury wynoszą ok. 100 mln m² rocznie, a w fabryce zatrudnionych jest 120 pracowników. Największym rynkiem obsługiwanym przez zakład w Pruszkowie jest sektor żywności, środków higienicznych i elektroniki. „Ta inwestycja powstała, by realizować przyszłe potrzeby naszych klientów. Nasz nowy magazyn pozwoli Wam na składanie zamówień ogromnych ilości opakowań” – powiedział do klientów Emmanuel Rougier. Inwestycja w Pruszkowie objęła budowę nowego budynku (o powierzchni 8300 m²), zakup nowych maszyn oraz modernizację tekturnicy. „Dla Smurfit Kappa Group centralna i wschodnia Europa jest teraz bardzo ważnym miejscem rozwoju. Polska jest dla nas klasycznym przykładem tego, że warto tu inwestować. Duża populacja, rosnące zadowolenie, międzynarodowa aktywność bizneso-

wa, bardzo dobrze wykształceni ludzie i co ważne dla nas – głębokie historyczne i mentalne powiązanie Polski z Irlandią. Podsumowując, z powodów biznesowych, demograficznych i rozwojowych Polska jest bardzo interesującym punktem na mapie biznesu międzynarodowego” – uzasadnił lokowanie ogromnego kapitału grupy Smurfit Kappa w naszym kraju Gary McGann.

z Więcej niż opakowania Chociaż Smurfit Kappa jest firmą produkcyjną świadczy również usługi. W oparciu o indywidualne życzenia klienta producent dostosowuje rodzaj papieru, parametry tektury, konstrukcję kartonu oraz zadruk opakowania. Wyszkolona kadra specjalistów zaangażowana jest w proces narodzin opakowania, począwszy od analizy samego produktu poprzez pakowanie i magazynowanie, aż do jego sprzedaży i ekspozycji w sklepie. W każdym oddziale Smurfit Kappa Group znajdują się laboratoria, gdzie papier, tektura i opakowania poddawane są kompleksowym badaniom w celu ich optymalizacji. Wszelkie działania podejmowane przez Smurfit Kappa Group zgodne są z polityką zrównoważonego rozwoju, którą potwierdzają publikowane każdego roku raporty. Gary McGann w swoim przemówieniu zdradził przepis na sukces grupy: „Działamy zawsze dla dobra krajów i w zgodzie ze społecznościami, z którymi mamy przyjemność współpracować. Najważniejsi są dla nas nasi pracownicy, dlatego staramy się stwarzać im możliwości ciągłego rozwoju, a za wszystkie postępy nagradzać, bo przecież tak naprawdę to oni generują wysoki poziom satysfakcji naszych klientów”. Jak przystało na prawdziwie światową firmę wszystkie materiały stosowane do produkcji opakowań są czyste ekologicznie i przyjazne dla środowiska. Posiadając w naszym kraju pięć zakładów, Smurfit Kappa Poland ma udziały rzędu 12 proc.

Uroczyste otwarcie nowej inwestycji nie przeszkodziło w normalnym funkcjonowaniu fabryki.

06/11 Packaging Polska

Zasadzone przed fabryką drzewko ma rosnąć wraz z możliwościami produkcyjnymi zakładu. w rynku. Ze sprzedaży swoich opakowań w zeszłym roku polskie zakłady zarobiły 440 mln zł. Szybki rozwój grupy i stałe inwestycje zaprzeczają powszechnie wygłaszanej opinii o zastoju w opakowalnictwie. Plotki te dementuje z uśmiechem na twarzy Gary McGann: „Kryzysu nie ma i nie było w branży opakowaniowej, a wręcz przeciwnie rynek ten sale się rozwija. Nasza firma w 2009 roku osiągnęła wzrost rzędu 15-16 proc. Ludzie nie przestali, w związku z głośnymi w mediach zapowiedziami kryzysu, jeść i pić, stale kupują sprzęty AGD, środki chemiczne, a każdy produkt potrzebuje przecież opakowania”.

Szef zakładu Michael Maher tłumaczy zwiedzającym działanie monitoringu poszczególnych maszyn, który pokazuje etap pracy i poziom produktywności danego urządzenia.

61


WYDARZENIA

zNowy zakład Heinz Plastics Polska

More than plastics Działdowo to nieduże, spokojne miasto w województwie warmińsko-mazurskim. Dzięki zakładom grupy Heinz stało się prawdziwie opakowaniową metropolią.

S

potkania z klientami organizowane przez Heinz Glas Działdowo i Heinz Plastics Polska zyskały już rozgłos kultowej niemal tradycji. Rokroczne imprezy przybliżające przedstawicielom świata kosmetyków tajniki produkcji szklanych opakowań, jak również opakowań, nakrętek z tworzywa i nasadek z surlynu cieszą się ogromną frekwencją. Interesujące są bowiem zarówno wanny

i piece wykorzystywane przy produkcji szklanych flakonów, jak i mazurska okolica oraz ludzie, z którymi współpraca jest wręcz przyjemnością. W tym roku okazją do kultowego sp otkania br anż y by ło 17 nowoczesnych maszyn pracujących w technologii wtrysku (też dwukomponentowego), wtrysku z rozdmuchem oraz rozdmuchu zainstalowanych w nowym zakładzie produkcyjnym Heinz Plastics Pol-

„Heinz Plastics Polska jest zakładem nowoczesnym, stawiającym na innowacje oraz wysoką jakość wyrobów i obsługi klienta. Państwa zaufanie jest dla nas zaszczytem i zobowiązuje nas do ciągłego polepszania naszych usług” – tak do gości reprezentujących firmy kosmetyczne zwrócił się Grzegorz Peć, Prezes Zarządu Heinz Plastics Polska.

62

ska, którego oficjalne otwarcie odbyło się 26 maja br., oczywiście – w Działdowie. Działalność Heinz Plastics Polska zaczęła się trzynaście lat temu, gdzie przy czterech maszynach pracowało dwanaście osób. W roku 2005 z sukcesem rozpoczęto produkcję wysokiej jakości nasadek wykonanych z surlynu do butelek perfumeryjnych. Odtąd rozwój i ciągłe poszerzanie oferty, przy jednoczesnym zachowaniu wy-

Blanka Chmurzyńska-Brown, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego podczas ceremonii otwarcia zakładu Heinz Plastics Polska powiedziała: „Niech nowy zakład produkcyjny Heinz Plastics Polska rośnie w siłę. Niech branża kosmetyczna wspomaga Was, a Wy branżę kosmetyczną!”.

Packaging Polska 06/11


WYDARZENIA

Nowoczesna hala produkcyjna w Heinz Plastics Polska.

sokiej jakości produktów, stało się celem nadrzędnym Heinz Plastics Polska. Dziś zakład zatrudnia 79 pracowników, a park maszynowy składa się z 17 wspomnianych wcześniej urządzeń. Do produkcji butelek, zamknięć, słoików oraz butelek typu rollon firma wykorzystuje różnorodne materiały: HDPE, LDPE, PP, PETG, PMMA, Surlyn, PCTA i inne. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce, Heinz Plastics Polska posiada certyfikat Systemu Społecznej Odpowiedzialności – Norma SA 8000, który zapewnia godne traktowanie pracujących w zakładzie osób. Ponadto w celu efektywnego zarządzania jakością wdrożono System Zapewniania Jakości zgodny z normą ISO 9001:2008. Certyfikat zgodności ze standardem SA 8000 pozwala w firmie wprowadzać procedury zapewniające najwyższą jakość w dziedzinie etyki biznesu, prowadzić dialog społeczny i zapewniać lepszy wizerunek w oczach obecnych i potencjalnych klientów. Ciągłe monitorowanie i kontrola procesu produkcyjnego pozwalają na wychwycenie najmniejszej nawet niezgodności i tym samym na wprowadze-

06/11 Packaging Polska

Urządzenia do automatycznego wklejania uszczelek w nakrętkach.

nie w szybkim tempie środków korygujących i zapobiegawczych. Otwarcie nowego zakładu o powierzchni zabudowanej 4500 m2 jest początkiem nowej ery Heinz Plastics Polska. Obszerny plan rozwoju firmy zakłada tylko w tym roku wprowadzenie do produkcji technologii wtrysku z rozdmuchem i rozciąganiem (ISBM) na bazie dwóch nowych maszyn typu Nissei, dzięki czemu z zakładu w świat wyruszą nowoczesne opakowania do kosmetyków z PET. Nowa hala produkcyjna w dużej mierze sfinansowana została ze środków własnych, przy wsparciu środków z Unii Europejskiej z programu „Innowacyjna Gospodarka”. „Projekt zakłada dalsze wzbogacanie naszego parku maszynowego w nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne, jak i konsekwentne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników. Otwieramy nowy etap w rozwoju Heinz Plastics Polska, stajemy przed kolejnym poważnym wyzwaniem – patrzymy jednak w przyszłość z nadzieją i optymizmem. Dołożymy wszelkich starań, aby Wasze zaufanie do nas oraz satysfakcja z naszej współpracy przekładały się na nasze wspólne sukcesy” – powiedział na ceremonii uroczystego otwarcia zakładu Prezes Zarządu Heinz Glas Działdowo i Heinz Plastics Polska, Grzegorz Peć. Opakowania produkowane przez Heinz Plastics Polska.

63


DESIGN I MARKETING

zOpakowania zaprojektowane przez Blue Marlin

Obiadek z poucha N owe, kolorowe i wyraziste opakowania organicznych obiadków i deserów dla dzieci marki Ella’s Kitchen zaprojektowała agencja brandingowa Blue Marlin. Ella’s Kitchen jest jednym z największych producentów jedzenia dla dzieci w Wielkiej Brytanii i dziewiątą najszybciej rozwijającą się firmą na wyspach. Aby podtrzymać szybki rozwój i sukces firmy zdecydowano się na zmianę opakowań, które teraz są widoczne od razu po wejściu do sklepu, co ma ułatwiać mamom kupowanie produktów Ella’s Kitchen. Na elastycznym stojącym pouchu projektanci wykorzystali proste chwyty komunikacyjne, ograniczyli ilość informacji na opakowaniu do

tych najbardziej potrzebnych i zastosowali kolorowe czcionki, które teraz wręcz krzyczą ze sklepowej półki. Zadaniem Blue Marlin było przede wszystkim zapewnienie większej widoczności i rozpoznawalności marki. Jednak nie było to łatwe, gdyż klienci byli przyzwyczajeni do starych opakowań. „Ella’s Kitchen to produkt z historią. Od początku wiedzieliśmy, że projekt nowego opakowania nie może odbiegać od oryginału. Nowy wygląd opakowania jest wzmocniony, poprawiono jednocześnie rozpoznawalność marki, zachowując tym samym niepow tarzalny i charakterystyczny styl poprzednich etykiet Ella’s” – podsumował dyrektor generalny Blue Marlin, Andrew Eyles. 

Na nowym, elastycznym opakowaniu obiadków i deserów dla dzieci marki Ella’s Kitchen projektanci wykorzystali proste chwyty komunikacyjne, ograniczyli ilość informacji na pouchu do tych najbardziej potrzebnych i zastosowali kolorowe czcionki, które teraz wręcz krzyczą ze sklepowej półki.

zDesignerskie opakowanie czasopisma

Magazyn w torebce N

owy węgierski modowy magazyn Lack, dzięki pomysłowi projektanta i grafika Miklosa Kiss, wchodzi na rynek w zaskakującej oprawie. Bardzo designerskie opakowanie przypomina kształtem i fakturą stylową damską torebkę. Również okładka i wnętrze magazynu utrzymane są w pasującej tonacji i typografii. „Chciałem zaprojektować coś bardzo odkrywczego. Według mnie większość magazynów o modzie ma nudną formę, zawsze na okładce jest zdjęcie i nazwa, a ja poszukiwałem czegoś co będzie się odróżniać. Wiele razy widziałem jak kobiety noszą swoje ulubione czasopisma w rękach, co często jest niewygodne i po prostu niefunkcjonalne. Ponadto zauważyłem, że poruszający się po mieście ludzie są świetną formą promocji. To była podstawa mojej idei, aby utworzyć opakowanie w kształcie torebki. Noszenie magazynów Lack jest komfortowe i bardzo modne, a kobiety z Lack w ręku stanowią żywą reklamę” – komentuje projektant. 

64

Packaging Polska 06/11


DESIGN SYSTEMY I MARKETING PAKUJĄCE

zInhalacje XXI wieku

Wziewna żywność Nie jest dziś łatwo zaskoczyć wybrednego konsumenta produktem spożywczym, którego by wcześniej nie widział lub nie znał. Z pewnością jednak udało się to twórcy czekolady w inhalatorze, prof. Davidowi Edwardsowi, który proces wdychania uważa za naturalny kierunek, w jakim ewoluują nasze nawyki żywieniowe. Dominika Pupkowska

L

© Le Whif x 4

e Whif to innowacyjny sposób jedzenia poprzez wdychanie m.in. czekolady wymyślony i opatentowany przez profesora z Harwardu, Davida Edwardsa. Profesor znany jest również z pionierskich wynalazków w dziedzinie farmacji: inhalatorów ze szczepionkami i insuliną. Czekoladowe inhalacje nie mają kalorii i występują w wybranym przez klienta smaku: czystej czekolady, czekoladowo-malinowym i czekoladowo-miętowym. Jest to produkt w całości naturalny, nie szkodzący konsumentowi, który przykłada inhalator do ust i po prostu zaciąga się czekoladowym smakiem. „Przez wieki byliśmy zmuszeni jeść

06/11 Packaging Polska

mniej czekolady, niż mieliśmy na to ochotę. Wykorzystując aerozol i sztukę kulinarną stworzyliśmy nową jakość w żywieniu, zwaną przez nas whiffing” – chwali się Edwards. Co ciekawe, wdychanie to według Edwards'a naturalny kierunek, w jakim ewoluują nasze nawyki żywieniowe. Streszczając istotę patentu w jednym zdaniu: polega on na tworzeniu substancji odżywczych w postaci cząstek na tyle małych, by unosiły się w powietrzu, a zarazem wystarczająco dużych, by nie przedostały się do płuc. Le whif to sposób na ograniczenie apetytu na słodycze, ale w zupełności go zaspakajający, gdyż mikrodrobinki czekolady powodują, że inhalując smak i zapach czekolady oszukujemy kubki smakowe. Produkty Le Whif opakowane są w biodegradowalne aerozolowe pojemniki w kształcie szminki. Zamykane przez kliknięcie są łatwe w użyciu i zajmują mało miejsca np. w kieszeni. Mikrodrobinki z czekoladowym smakiem wydostają się z inhalatora przez specjalne otwory przy każdym wdechu. Jedno opakowanie 300 mg starcza na 8-10 aplikacji. Jednak czekolada do wdychania to dopiero początek, ponieważ grupa prof. Edwardsa – ArtScience Labs skoncentrowana wokół Le Laboratoire w Paryżu już podbija francuski i amerykański rynek innymi produktami do wdychania. Le Whif kawa smakuje jak ta prawdziwie pita z filiżanki i co więcej zawiera ilość kofeiny niczym espresso. Najnowszym jednak produktem do wdychania Le Whif są witaminy o trzech zastosowaniach i smakach: oczyszczającej zielonej herbaty, multiwitaminowej herbaty z hibiskusa oraz zapewniającej długowieczność herbaty z winem.

Produkty Le Whif opakowane są w biodegradowalne aerozolowe pojemniki w kształcie szminki. Zamykane przez kliknięcie są łatwe w użyciu i zajmują mało miejsca np. w kieszeni. Mikrodrobinki z czekoladowym smakiem wydostają się z inhalatora przez specjalne otwory przy każdym wdechu.

65


DESIGN I MARKETING

zNajbardziej rozpoznawalna tuba świata

Oryginalny pochówek Opakowanie Pringlesów jest niczym ikona. Obok butelki Coca-Coli tuba z chipsami stanowi symbol konsumpcjonizmu i jest obietnicą spełnienia amerykańskiego snu.

T

e popularne na całym świecie ziemniaczane chipsy produkowane są od 1968 roku. Początkowo Pringlesy sprzedawano tylko w Stanach Zjednoczonych, by w latach 70. zacząć je masowo eksportować. Marka Pringles od zawsze należała do globalnego koncernu kosmetycznego Procter & Gamble, jednak w tym roku producent sprzedał prawie połowę udziałów innej amerykańskiej firmie specjalizującej się w przekąskach – Diamond Foods Inc. Rozpoznawalność zapewnia marce Pringles charakterystyczne opakowanie, które od momentu powstania w 1966 roku uległo tylko nielicznym modyfikacjom. Tekturową tubę zaprojektował Fredric J. Baur, wówczas młody specjalista chemii organicznej i technik magazynowania w firmie Procter & Gamble. Opakowanie – w pełni nadające się do recyklingu – powstało w wyniku walcowania tektury w cylindryczny kształt. Z uwagi na kruchość eliptycznych chipsów wynalazca postanowił umieścić je w pojemniku jeden na drugim, by zaś przekąska długo zachowywała świeżość tuba pokryta jest od środka folią aluminiową, która nie przepuszcza powietrza. Możliwość ponownego otwierania i zamykania tuby przypadła do gustu konsumentom, którzy nie muszą zjadać całości opakowania naraz. W 1970 roku Fredric J. Baur opatentował swój pomysł na to opakowanie, które do dziś dnia nie ma lepszego sobie następcy. Zastosowanie opakowania po chipsach Pringles nie zna granic, ludzie przerabiają je na skarbonki, domki dla ptaków, pojemniki na kredki, piłki tenisowe czy na ciasteczka. Pomysłodawca tuby Pringlesów do tego stopnia lubił swój projekt, że jego życzeniem było spoczęcie po śmierci w jednej z takich tub. Gdy kilka lat temu umarł jego dzieci postanowiły spełnić ostatnią wolę ojca, którego część prochów wsypano do czerwonej (czyli smak oryginalny) tuby i zakopano na cmentarzu. 

Rozpoznawalność zapewnia marce Pringles charakterystyczne opakowanie, które od momentu zaprojektowania tekturowej tuby przez Fredrica J. Baura w 1966 roku uległo tylko nielicznym modyfikacjom.

Świeżość eliptycznych w kształcie, jednakowych chipsów zapewnia wewnętrzna powłoka opakowania z folii aluminiowej, która nie przepuszcza powietrza.

66

Packaging Polska 06/11


POLITYK DO WYNAJĘCIA za

* ł 0z

. dzikie.. 2,50 zł czajne, w w cenie od y w z ie n ó , z e a n r b w aty wo ne, kre milionó Klasycz j z ponad 13 nt. ropie! le ta y ta n s w w Eu Skorzy h plikó kreatyw c j y ó n w w s m reaty i nakar nków k śród ba w 1 i w o Numer g Polska ing Zaufaj ackagin lników P lia.com/packag te y z C ie dla l.foto Specjaln tów gratis na p y d re k l % 15 .fotolia.p *

Telefon +

* 9 70 52 48 22 38

www

*Format XS. Format XL od 20 zł (8 kredytów) - Zdjęcie: Olly#18038694 - **Koszt rozmowy lokalnej

2,5


Packaging Polska 06/2011  

Packaging Polska

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you