Page 5

System EyeC ProofRunnerTM bada zgodność wzoru w  PDF z   obrazem wstęgi zapewniając 100% kontrolę zgodności na maszynie drukującej lub przewijarce. System weryfikuje błędy merytoryczne i   drukarskie, czyta kody 1D, 2D, QR, bada DeltaE oraz sprawdza serializację etykiet (OCR). Operacyjna prędkość działania – do 350 m/min.

100%

100%

Zawartość

Wydruk

100% Jakość

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.eyecpolska.pl

EyeC ProofRunner

TM

spełnia wytyczne GMP, GAMPS i CFR 21 część 11

Integracja systemu EyeC ProofRunner 450 Color z   przewijarką Jurmet Langer 2

EyeC Polska Marcin Weksler Business Development t. +48 512 354 354 e-mail: marcin.weksler@eyecpolska.pl

PACKAGING POLSKA 12_2013  
PACKAGING POLSKA 12_2013  
Advertisement