Page 47

DRUK

z Kombi wśród grawerek Maszyny HelioKlischograph wzięły swój początek z  druku gazet, czasopism oraz katalogów i właśnie do produkcji takiego typu były przez długi czas dostosowane. Oczywiście na urządzeniach Hella można było grawerować również cylindry do druku opakowań i etykiet, ale kto kupuje ciężarówkę, jeśli w  rzeczywistości potrzebuje kombi? Dopiero w 1999 roku powstało rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla rynku opakowaniowego – K500. Statystyki sprzedaży pokazują, że sektor ten potrzebował właśnie takiego urządzenia. Sprzedano ponad pół tysiąca egzemplarzy modelu K500, co pozwala uznać go za najpopularniejszy z całej rodziny HelioKlischograph.

z Silny partner Nawet dla solidnego, średniej wielkości przedsiębiorstwa, jakim bez wątpienia jest firma Hell Gravure Systems, zaprojektowanie i budowa dużej maszyny stanowi r yzyko ekonomiczne, z  któr ym zawsze trzeba się liczyć. Niemiecki producent przekonał się o tym na przełomie tysiącleci. Wydawnictwo Springer – to samo, które przed laty zainicjowało powstanie pierwsz ych grawerek HelioKlischograph – w 2001 roku praktycznie „w ciemno” poprosiło Hell Gravure Systems o  stworzenie modelu K6. Intencją Springera było osiągnięcie najwyższego pułapu technologii produkcji. Hell zobowiązał się do zbudowania maszyny, a wydawnictwo zagwarantowało, że kupi od producenta dwa egzemplarze. Odpowiedni zapis w umowie pomiędz y d wiema fir mami b r zmia ł: „ A SV deklaruje swoją gotowość do pilotażowej instalacji urządzenia do grawerowania cylindrów K6 i  zgadza się podjąć ryzyko związane z realizacją i terminowością zamówienia, podkreślając tym samym swoje zaufanie wobec know-how i  sprawności firmy HGS”. Na tak duże zaufanie Hell Gravure Systems pracowała przez dziesięciolecia, udowadniając swoim klientom i  partnerom swoją kompetencję i  niezawodność. Model K6, który powstał na zamówienie wydawnictwa Springer, jest dziś uznawany za standard w  produkcji form drukowych do publikacyjnego druku wklęsłego oraz sztandarowy produkt w  serii maszyn HelioKlischograph. Motto Hell Gravure Systems brzmi „Based on Innovation”. Hasło to wydaje się paradoksalne, bo jak można bazować na czymś, co jeszcze nie powstało? Jednak właśnie to jest główną ideą, jaka przyświecała Rudolfowi Hellowi. Produkcja niepowtarzalnych maszyn to wprawdzie rezultat, ale bodźcem jest chęć i umiejętność nieustannego tworzenia czegoś nowego i bardziej wydajnego. Innowacja w pełnym tego słowa znaczeniu.

12/12 Packaging Polska

HelioKlischograph K190 (u góry po lewej) miał swoją premierę dokładnie 50 lat temu, podczas drupy 1962. Pierwszym użytkownikiem systemu grawerującego Hella (u góry po prawej) było wydawnictwo Axel Springer. Maszyny K500 i K6 (u dołu) to dziś sztandarowe rozwiązania Hell Gravure Systems.

47

Packaging 12/12  

Packaging Polska

Packaging 12/12  

Packaging Polska

Advertisement