Page 1

INDEKS: 357286 ISSN: 1509-1767 Cena: 10,00 zł (w tym 0% VAT)

Nr 02/09

Haute couture czy Prêt-à-Porter? Marc Jacobs czy Christian Dior? Donna Karan czy Coco Chanel? Wybór jest trudny, tym bardziej, że dotyczy wody mineralnej. I to w butelkach w każdej wersji.


RAFLACOAT PLUS ZWIĘKSZONA SZYBKOŚĆ PRZETWARZANIA W UPM Raflatac zawsze mamy na uwadze naszych klientów. Dlatego postanowiliśmy ulepszyć nasz wiodący na rynku półbłyszczący papier Raflacoat. Rezultatem ciągłego rozwoju produktu jest Raflacoat Plus. Dodatkowe zalety naszego nowego, maszynowo powlekanego, 80-gramowego, półbłyszczącego papieru ze średnią sztywnością sprawiają, że jest on specjalny. Na początek Raflacoat Plus jest jeszcze mocniejszy i sztywniejszy niż przedtem, co oznacza mniej przestojów i większą szybkość przetwarzania. Posiada także bardziej imponującą możliwość zadruku, pozwalającą na produkowanie etykiet o żywszych kolorach i większym kontraście. Raflacoat Plus nadaje się do zadruku wszystkimi konwencjonalnymi metodami. Te cechy pozwolą Ci stworzyć przyciągające uwagę dekoracyjne etykiety. Właściwie uważamy, że Raflacoat Plus pomoże Ci osiągnąć jeszcze większy sukces w biznesie. Ale nie musisz wierzyć nam na słowo – skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem UPM Raflatac. Pro Label. www.upmraflatac.com


EDITORIAL

Magazyn dla nowoczesnego przemysłu opakowaniowego

Wydawca i redakcja European Media Group Sp. z o.o. ul. Fredry 1/18, 61-701 Poznań tel./fax 061/855 19 90, 855 14 51 www.packaging-polska.pl Redaktor Naczelny Izabela E. Kwiatkowska izabella@printernet.pl Redaktor Prowadzący Monika Mikołajczak monika@printernet.pl Reklama Maciej Karwowski reklama@printernet.pl Administracja Anna Marciniak office@printernet.pl Autorzy wydania dr hab. inż. Marzena Ucherek, Monika Batko, Aleksandra Andruszko, Monika Mikołajczak, mgr inż. Krzysztof Kosidłowski, Paweł Kamiński Konsultacja Grzegorz Karolczak Pack Park Grupa Kwiatuchi Grafika i DTP Maria Meller, Paweł Cklebowski Korekta Przemysław Ruks Tłumaczenia Elżbieta Drużdż Skanowanie: CGS, Poznań Druk i oprawa: PAW DRUK

Cena prenumeraty w kraju: 110 zł netto. Nakład: 5000 egz.

Cennik reklam redakcja wysyła na życzenie. Materiałów redakcyjnych wydawnictwo nie wysyła do autoryzacji.

Okładkę wydrukowano na kartonie EnsoGloss 270g/m2 produkowanym przez firmę Stora Enso.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, a także zmiany tytułów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk materiałów lub ich części tylko za pisemną zgodą redakcji. Za treść ogłoszeń reklamowych i artykułów autorskich redakcja nie odpowiada. Artykuły te nie muszą odzwierciedlać poglądów wydawnictwa.

PACKAGING POLSKA jest członkiem Polskiej Izby Opakowań

Prawo natury

Z

godnie z prawami natury samiec reprezentujący jeden gatunek (zwierząt lub ludzi) - używając terminologii biologicznej – nie pokrywa z reguły samicy innego gatunku. Czasem jednak na skutek oszalałego instynktu, bądź raczej jego braku, dochodzi do kopulacji wbrew ogólnie przyjętym prawom natury. I z reguły taki związek nie ma szans na przetrwanie. Z kolei w populacji tego samego gatunku, niekoniecznie w ramach obopólnej wymiany partnerów, coraz częściej dochodzi do przyrodniczych fascynacji, z których, jak z każdej fascynacji, może zrodzić się związek idealny. Czy ma szansę na przetrwanie? Niemniej samiec i samica w wyborze swojego partnera kieruje się tym, czym współczesny przedstawiciel gatunku konsumentów kieruje się podczas podejmowania decyzji o zakupie produktu, którego w mniejszym lub większym stopniu potrzebuje. Czasem nie potrzebuje go wcale, ale trudno mu oprzeć się pragnieniu, instynktowi czy fascynacji… I choć żaden z nich nie przyzna się do tego, że swojego wyboru dokonuje przede wszystkim po ocenie wyglądu zewnętrznego, to zgodnie z prawami natury, tak właśnie jest! Bo jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze partnera - zarówno wśród samic, jak i samców są: dogodność użytkowania (69,3 proc. wskazań), pojemność (68 proc.) oraz wygląd zewnętrzny (65,2 proc.). Te możliwe do oszacowania na pierwszy rzut oka cechy, w dalszej kolejności determinowane są przez: termin przydatności do spożycia (96,4 proc. proc. wszystkich badanych respondentów), a także warunki przechowywania (51,7 proc.). Według ankietowanych, tzw. warstwa wizualna powinna być zaś taka, aby nie ograniczając czytelności i zrozumienia informacji, przyciągała uwagę i stwarzała bodziec zachęcający do bycia razem. Jest to tym bardziej istotne, że poprzez ciągłe zmiany demograficzne, zmiany w zakresie stylu życia, poziomu zdrowotnego i higienicznego społeczeństw oraz w związku z ochroną środowiska naturalnego i rozwojem rynków zbytu, a także coraz większej dostępności i różnorodności „towarów” (co z kolei przyczynia się do zaostrzenia konkurencji na rynku), z jednej strony następuje stały rozwój rozlicznych dodatkowych, zyskujących na znaczeniu funkcji: ochronnej, marketingowej i zarządzającej, ale z drugiej - mimo wszystko dochodzi do rozpadu coraz większej ilości związków… Oczywiście, wbrew prawom natury, tworzą się również związki stanowiące zaprzeczenie wszelkich wyników badań. Może się jednak okazać, że ich smak był najlepszy w dziejach ludzkości! Przytoczony wyżej fragment badań konsumenckich dotyczy rzecz jasna opakowań, a do zapoznania się z jego mniej metaforyczną wersją zapraszam na łamy tego wydania PACKAGING POLSKA. Przyjemnej lektury! Monika Mikołajczak

PACKAGING POLSKA jest organizatorem konkursu ART OF PACKAGING

02/09Packaging Polska

3


SPIS TREŚCI

EDITORIAL

Strona 14

Prawo natury..................................................3

W roli głównej: opakowanie.........................30

AKTUALNOŚCI Eko Audyt ......................................................6 Swiadoma powłoka.........................................6 Zmiana nazwy................................................6 Codziennie w Natureflex...............................7 Laminator bezrozpuszczalnikowy.................8 Dispaly roku...................................................8

trendy

Strona 30

Zakręcone!......................................................9

D o g o dn o ś ć uż y tko w a nia , ins tr ukcj e użytkowe, pojemność opakowania i jego wygląd zewnętrzny. Nie bez znaczenia jest także rodzaj materiału opakowaniowego. Funkcjonalność, zabezpieczenie towaru oraz masa produk tu (w t ym opakowania). Kalor yczność, termin prz ydatności do spożycia, skład chemiczny produktu, warunki przechowywania, znaki reklamowe oraz znaki ekologiczne. Między innymi na takie cechy zwracali uwagę respondenci w badaniach przeprowadzonych w kontekście roli współczesnych opakowań.

TECHNOLOGIA Wyróżnienie przez uszlachetnienie.............38

NAPOJE

Opakowania ekskluzywne typu premium kojarzone z luksusem i indywidualnością, w yszukane i funkcjonalne, w ykonane z ogromną starannością są symbolem wyrafinowanego gustu. Ich produkcja wymaga procesu uszlachetniania, który nadaje szlachetny wygląd opakowaniu, stwarza wrażenie bogactwa i podkreśla jego indywidualność. Dlatego proces produkcji opakowań luksusowych wymaga przemyślanego wyboru dostępnych opcji i możliwości.

Szto chotiesz pit?.......................................... 10 Sok czy energy drink? Pouch, butelka czy kartonik? Aluminium, szkło, tektura, PET? Butelka z warstwą ochronną czy bez? Tradycyjna zakrętka czy sportscap? Zadruk ceramiczny czy etykieta shrink sleeve? Oto są pytania…

3100 ton.........................................................12 To jest to!...................................................... 14 Logo napoju Coca Cola bywa najczęściej palone, darte, przedrukowywane i naklejane. Symbol Coca – Coli jest doskonale znany na całym świecie. Butelka to historia i legenda. Przedmiot sztuki i temat piosenek. Znak naszych czasów. Receptura jest przedmiotem sporów, walki i procesów sądowych. I niezależnie od kontrowersji, jakie wzbudza jest najbardziej rozpoznawalnym opakowaniem na świecie. Sukcesem, który chciałoby osiągnąć każde opakowanie na napoje.

Strona 42

Art-eco..........................................................42 Gea (i) fika...................................................43

WYDARZENIA Małpki w kredensie......................................44

Viva l'Evian...................................................20 Szyte na zamówienie, unikatowe, w pojedynczych egzemplarzach czy produkcja seryjna dostępna w sklepach? Haute couture czy Prêt-à-porter? Marc Jacobs czy Christian Dior? Donna Karan czy Coco Chanel? Wybór jest trudny, tym bardziej, że dotyczy wody mineralnej. I to w butelkach w każdej wersji.

DESIGN I MARKETING

Strona 44

Kiedy pada pytanie o parę idealną, ekonomista odpowie: orzeł i reszka, aktor: Flip i Flap, lekarz: przyczyna i skutek, filozof: byt i niebyt. Nasza odpowiedź brzmi: produkt i opakowanie. Oczywiście to opakowanie interesuje nas przede wszystkim, ale poświęcamy uwagę także produktowi, który przecież je determinuje. W tym roku po raz trzeci wyłoniliśmy i nagrodziliśmy najlepsze pary, przyznając im miano pereł wśród opakowań.

EMBALLAGE

PACK PARK

C’est la vie!....................................................24

Miej swojego portwelucha............................58

38. edycja targów Emballage, która odbyła się w dniach od 17 do 21 listopada 2008 roku przyciągnęła do miasta nad Sekwaną ponad 100.000 zwiedzających.

4

Realizowane w technologii opartej na poszanowaniu środowiska, wykorzystującej odpady, Portfeluchy powstały ze zużytych opakowań po sokach w kartonie.

Packaging Polska 02/09


AKTUALNOŚCI

zEko Cykl wprowadza Audyt Produktowy

Eko Audyt Firma recyklingowa - Eko Cykl wprowadza na rynek usługę pozwalającą producentowi na rzetelne wywiązanie się z obowiązków związanych z opłatą produktową. Audyt Produktowy polega na wizycie przedstawiciela Eko Cyklu na terenie zakładu produkcyjnego bądź firmy importera i precyzyjnym określeniu oraz weryfikacji szczegółowych aspektów realizacji obowiązków, które wynikają z ustawy o opłacie produktowej. W trakcie wizyty można dowiedzieć się, jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu, jak prowadzić ewidencję opakowań wprowadzanych na rynek z produktami, jak wyliczać masę tych opakowań, jak minimalizować koszty związane z odzyskiem i recyklingiem, a także jakie zmiany zaszły w prawodawstwie (m.in. o nowych poziomach odzysku i recyklingu na lata 2008 – 2014 i dodatkowych obowiązkach w odniesieniu do palet drewnianych). Dzięki audytowi można

uzyskać odpowiedź na wszelkie nurtujące pytania związane z opłatą produktową oraz z tym, jak unikać wysokich opłat i zaoszczędzić. Według specjalistów z Eko Cyklu bardzo często przedsiębiorcy mają problem z właściwym zdiagnozowaniem, które z wprowadzanych przez nich opakowań podlega obowiązkowi zapewnienia odzysku i recyklingu oraz w jaki sposób prowadzić poprawną ich ewidencję. Wszelkiego rodzaju niedociągnięcia oraz błędy związane z wyliczaniem masy opakowań wprowadzanych na rynek wiążą się z dodatkow ymi kosztami (w yższe opłaty do organizacji odzysku, urzędów marszałkowskich czy kar y środowiskowe). Możliwość skorzystania z usługi Audytu Produktowego jest szczególnie cenna w świetle zbliżającego się terminu 31 marca, kiedy to przedsiębiorcy zobligowani są do złożenia z raportu we właściwym Urzędzie Marszałkowskim. 

zIggesund Paperboard oferuje karton powlekany biotworzywem

Świadoma powłoka Przedsiębiorstwo Iggesund Paperboard otrzymało pierwsze zlecenia na dostarczenie kartonu powlekanego biotworzywem. Jest nim Invercote z degradowalną pow łoką produkowaną z surowców odnawialnych. Do obszarów jego zastosowania należą opakowania na produkty spożywcze i kubki do picia. „Produkt ten powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, jest również całkowicie zgodny z kompleksową polityką ekologiczną Holmen Group” - wyjaśnia Ola Buhrman, menedżer odpowiedzialna za produkty powlekane tworzywem sztucznym i kaszerowane folią w Iggesund Paperboard. „Istnieje jednoznaczne zapotrzebowanie na tworzywa barie-

rowe, które są biodegradowalne i kompostowalne” – dodaje. W ostatnich latach Iggesund przeprowadził testy z biotworz y wami jako materiałem barierow ym. Ponadto przedsiębiorstwo sporządziło zestawienie z oceną tworzy w dostępnych na r ynku. Powlekanie bio tworzywem odbywa się w należącym do przedsiębiorstwa zakładzie uszlachetniającym w Strömsbruk. Najczęściej dotąd stosowanym materiałem barierowym na opakowania kartonowe jest polietylen (PE) - tworzywo sztuczne, które nie jest wytwarzane z surowców odnawialnych i nie jest biologicznie degradowalne. Biotworzywo, które Iggesund stosuje obecnie jest biodegradowalne i spełnia euronormę EN 13432 potwierdzającą kompostowalność. „Niestety, zastąpienie konwencjonalnego polietylenu biotworzywem nie jest łatwe. Nowe tworzywa stawiają wyższe wymagania technologii produkcji i urządzeniom” - komentuje Buhrman. Aktualne ceny biotworzyw są znacząco wyższe niż polietylenu, jednak zgodnie z oczekiwaniami będą spadać, gdy wzrośnie ich dostępność oraz uruchomione zostaną kolejne i większe zakłady produkcyjne. „To pewne, że ta tendencja rozwojowa jest sterowana zapotrzebowaniem rynku na większą świadomość ekologiczną, a klienci są gotowi zapłacić więcej za produkt biologicznie degradowalny” z wyjaśnia Buhrman.

zKlejo zamiast UES © Iggesund Paperboard

Zmiana nazwy Firma UES Polska Jolanta Osojca poinformowała o zmianie nazwy na Klejo Jolanta Osojca. Nowa nazwa obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku oraz nie pociąga za sobą żadnych innych zmian danych – tzn. adresu, numerów telefonów oraz faksów, nr NIP, numerów kont z bankowych itp.

6

Packaging Polska 02/09


AKTUALNOŚCI TRENDY

zInnovia Films i torebki ekspresowej herbaty Twinings

Biodegradowalna i kompostowalna folia NatureFlex została wybrana przez firmę Twinings do owijania jednego z jej sztandarowych produktów - herbaty Everyday. ASP Packaging Ltd. z Watford opatrzyła to nowe opakowanie atestowanym, kompostowalnym zadrukiem. „NatureFlex świetnie nadaje się do stosowania na liniach pakujących typu ‘flow wrap’, a zadruk i obróbka tej folii nie sprawiają najmniejszych klopotów ” - mówi Alan Campbell z SASP Packaging Ltd. Folia NatureFlex jest surowcem naturalnym (drewno) i w ciągu paru tygodni ulega rozpadowi w kompostowniku przydomowym (lub w kompostowni przemysłowej). Jak podaje jej producent - posiada również wiele zalet istotnych podczas pakowania czy obróbki, takich jak: naturalne utrzymanie zgięcia i antystatyczność, wysoki połysk i przezroczystość, odporność na działanie olejów i tłuszczy, dobra barierowość wobec gazów i aromatów, a także szeroki zakres temperatur zgrzewania. „Po rynku krąży opinia, że biomateriały nie są w stanie zapewnić barierowości wymaganej dla produktów suszonych” - mówi Andy Sweetman, dyrektor ds. Marketingu Światowego i Technologii Odnawialnych w firmie Innovia Films – „Ale technologia wciąż idzie naprzód i zastosowanie folii NatureFlex NM przez firmę Twinings jest dowodem na to, że coraz więcej takich produktów można z powodzeniem pakować w folie NatureFlex bez szkoz dy dla ich kompostowalności”.

© Innovia Films

Codziennie w Natureflex


AKTUALNOŚCI TRENDY

zRotomec na Converflex 2009

Laminator bezrozpuszczalnikowy

Rotomec CL 850

Laminator SL 850 jest wysokowydajną maszyną kompaktową dedykowaną do laminacji bezrozpuszczalnikowej. Jego cechą charakterystyczną jest bardzo precyzyjny system sterowania i transportu wstęgi, szczególnie istotny, gdy stosowane są kleje bezrozpuszczalnikowe. Wyposażony w automatyczne odwijaki i nawijak SL 850 zapewnia pełną automatyzację procesu łączenia w obu kierunkach przy prędkości produkcyjnej. Technologia druku grawiurowego Rotomec będzie prezentowana zarówno podczas wystawy Converflex, jak i Dni Otwartych. Zespół drukujący maszyny grawiurowej RS 4004XHS, przeznaczonej do druku wysokich nakładów i szybkości produkcyjnych do 600 m/min, zostanie zademonstrowany na wystawie Converflex na stoisku Grupy Bobst. Natomiast gotowa do produkcji, 9-cio kolorowa maszyna RS 4004X będzie z zainstalowana w Centrum Technologicznym Rotomec. 

Na najbliższej wystawie Converflex, któraodbędzie się w Mediolanie we Włoszech, w dniach 24 - 28 marca 2009 r., Rotomec – na stoisku Grupy Bobst – zaprezentuje bezrozpuszczalnikową wersję laminatora wielofunkcyjnego CL 850. Ponadto, w Centrum Technologii Rotomec w San Giorgio Monferrato, w trakcie Dni Otwartych od 24 do 27 marca, będzie można również przyjrzeć się pracy urządzenia.

Rotomec RS 4004X

HIT-KODY KRESKOWE 62-002 Suchy Las k/Poznania; ul. Wierzbowa 7 tel. 61/652 77 50; fax 61/652 77 51 e-mail: biuro@hit-kody.com.pl www.hit-kody.com.pl

WIELU UŻYTKOWNIKÓW W EUROPIE I POLSCE (m.in. Instytut Logistyki i Magazynowania)

WERYFIKATORY - kreskowych kodów

- Pharmacode, PZN - 2D Data Matrix

� weryfikacja symbolik kodów kreskowych zgodnie z normami ISO-IEC 15416 i 15426 � ocena kodu wg standardów Unii Europejskiej (CEN, ANSII, ISO) � możliwość wydruku protokołów weryfikacji � weryfikacja klisz (master film) � weryfikacja kodu dwuwymiarowego DATA MATRIX zgodnie ze standardem ISO 15415

zKonkurs Superstar Poland w Poznaniu

Display roku W dniach 21 – 24 kwietnia br. w ramach poznańskich targów Euro - Reklama po raz czwarty odbędzie się konkurs Superstar Poland. W konkursie może wziąć udział każdy producent instalacji reklamowych (displayów) oraz/lub firma je zamawiająca. Zgłaszać można dowolną ilość displayów, pod warunkiem, że zostały one wyprodukowane lub wykorzystane w 2008 roku. Ponadto, muszą zostać zaliczone do jednej z grup:A – display, B – display tymczasowy, C – display międzynarodowy oraz jednej z 3 kategorii: najlepszy projekt, najlepsza realizacja techniczna, najbardziej innowacyjne rozwiązanie. Nagrodę Superstar otrzymają eksponaty, które przez większość członków niezależnego jury ocenione zostaną jako najlepsze displaye reklamow e r o k u 2 0 0 8 . Pr z y z n a n y c h z o s t a n i e 1 2 n a g r ó d Superstar Gold. Wszystkie zgłoszone eksponaty będzie można oglądać p r z e z c a ł y c z a s t r w a n i a t a r g ó w E u r o - Re k l a m a . Zostaną one także opublikowane w magazynie „Display”. Zdjęcia nagrodzonych ukażą się na stronie: http://www.displaysuperstar.com/de/de/gewinner.php Zwycięzcy złotej statuetki Superstar będą mięli także możliwość wzięcia udziału w międzynarodowej rywalizacji o nagrodę Superstar Platin w przyszłym roku. z info@display.de 

INTEGRA 9505

Packaging Polska 02/09


AKTUALNOŚCI ALKOHOLE

zNowe efekty Siligan White Cap

© Silgan White Cap

Zakręcone!

W celu promocji wizerunku premium Silgan White Cap zastosował serię specjalnych efektów dla swoich zakrętek: wykończenia metaliczne, matowe oraz trójwymiarowy wygląd.

Metaliczne wykończenie powstało poprzez połączenie w odpowiednich proporcjach pigmentów każdego koloru błyszczącego lakieru oraz dzięki specjalnej powierzchni. „Niegładkie” w ykończenie pr z ycz yniło się z kolei do osiągnięcia ostatecznego efektu. Dzięki dwóm różnym matow ym lakierom można znacznie podnieść ilość różnorodnych wykończeń. Technika 3D łączy matowe i błyszczące lakiery. Tło i tekst produkowane są przy użyciu matowego lakieru, podczas gdy grafika lub ilustracje są błyszczące. Różnica między „niegładkim” matem i ultra gładkimi błyszczącymi wykończeniami sprawia wrażenie trójw ymiarowości. „Wprowadzenie t ych dekor acji to doskonały przykład na to, jak ważną rolę w poprawianiu wyglądu opakowań i projektowaniu wysokiej jakości wizerunku mogą odegrać odpowiednie zakrętki” – komentuje Jörn Müller-Kersten, menadżer w Silgan White Cap Europa / Azja. Silgan White Cap posiada siedem fabryk na terenie Europy i Azji. Jest międzynarodowym producentem metalowych, plastikowych i złożonych zamknięć dla wrażliwych na tlen, pr óżniowo i a s ep t ycznie p akowanych pr o duk tów z spożywczych. 


NAPOJE

zBeverage Innovation Awards 2008

Szto chotiesz pit? Aleksandra Andruszko

Sok czy energy drink? Pouch, butelka czy kartonik? Aluminium, szkło, tektura, PET? Butelka z warstwą ochronną czy bez? Tradycyjna zakrętka czy sportscap? Zadruk ceramiczny czy etykieta shrink sleeve? Oto są pytania…

Z

nany wszystkim chłodzący gazowany napój bezalkoholowy, o intensywnie słodkim, pomarańczowym smaku zwany oranżadą trafił do polskiej kuchni w XVIII wieku. Przygotowywano ją wtedy z wody i cukru lub syropu oraz soku pomarańczowego. W czasach produkcji na skalę przemysłową oranżada produkowana jest na bazie soku w proszku, z domieszką substancji słodzących, barwników oraz aromatów i nie ma już nic wspólnego z pierwowzorem. W okresie PRL-u oranżadę można było kupić zapakowaną w foliowym woreczku, którą piło się za pomocą słomki, a także w zakapslowanej butelce z etykietą przedstawiającą cytrynę w przekroju. Dziś foliowy woreczek zastąpiony został pouchem, kapslowana b u t e l k a b u t e l k ą P E T, k a p s e l s p o r t s c a p e m , e t y k i e t a

z cytryną etykietą shrink sleeve lub ceramicznym zadrukiem, a oranżada naturalnymi sokami w różnych smakach. Wszystkie te wymienniki zostały zaprezentowane 10 kwietnia 2008 roku w Moskwie w ramach trzeciej edycji konkursu Beverage Innovation Awards organizowanego przez Zenith International Publishing. Do konkursu zgłoszono 120 produktów z 21 krajów, które oceniano w 10 kategoriach. Opakowania dla branży napojów przedstawiały firmy i organizacje, zarówno małe, jak i duże – od marek znanych na całym świecie po debiutantów, którzy budują niewielką niszę w tym sektorze rynku. W niektórych zgłoszeniach zwracano szczególną uwagę na nowe elementy, inne zmagały się z trudnościami związanymi z pojawieniem się na rynku. Kolejna edycja konkursu odbędzie się we wrześniu 2009 podczas targów Drinktec. Termin wysyłania zgłoszeń mija 30 czerwca br.

zZwycięzca Zgłaszający: SmartSeal, Norwegia Produkt: „nie rozlewające” zakrętki Flex

© Zenith International Publishing

Zamknięcia stały się bardzo istotną częścią wielu opakowań, przynosząc nowe rozwiązania w związku z wygodą i zmniejszaniem w nich ilości aluminium. W tzw. „standardowych” opakowaniach rozmiar redukowany jest także dzięki innowacjom w zakresie plombowania i rozwiązań membranowych. „Sportscapy” pojawiły się z zupełnie nową ideą, taką jak kodowanie kolorem. Ich „nie rozlewająca” funkcja jest z kolei pomocna w definiowaniu i wzmacnianiu marki. Wpisujące się w ideę „on the go” zakrętki firmy SmartSeal powstały z myślą o potrzebach konsumentów. Stanowią rozwiązanie dla zamknięć do napojów niegazowanych w butelkach PET, kartonach i pouchach. Zakrętki Flex dostępne są w różnych rozmiarach: o średnicy 28 mm, 30 mm i 38 mm. Można je otwierać tradycyjnym sposobem – przekręcić o 180° lub poprzez „pstryknięcie” zewnętrznej części. Wykonane zostały z materiałów ulegających procesowi recyklingu, nie posiadają silikonu, ani żadnych niepotrzebnych elementów.

10

Packaging Polska 02/09


ALKOHOLE NAPOJE

zFinalista Zgłaszający: true fruits, Niemcy Produkt: butelka na soki true fruits Firma true fruits z Niemiec zaprezentowała butelkę o pojemności 250 g na soki o różnych owocowych smakach. Opakowanie ma sugerować wysoką jakość produktu i plasować go w segmencie premium. Zawartość jednej butelki jest równa zalecanej dziennej ilości spożycia owoców. Szklana butelka true fruits zyskała sympatię jury, dzięki prostocie i przejrzystości wzoru. Widnieje na niej ceramiczny zadruk, który pozwala na wyraźne zaprezentowanie zawartości. Stopniowa skala przedstawia zawartość różnych owoców w napoju. Taki design zapewnia wyróżnianie się produktu, pośród innych, konkurencyjnych.

zHighly Commended Zgłaszający: Demo Design and Mould Produkt: butelka Blobble Blobble to kwadratowa butelka z zaokrąglonymi krawędziami. Jej kształt pozwala na bardziej ekonomiczne składowanie, niż tradycyjnej okrągłej butelki. Duża podstawa wspierana przez prążki stabilizuje opakowanie. Panel przeznaczony na etykietę sprawia, że butelka jest poręczna. Unikalne bańki zastąpiły częściej do tej pory spotykane żeberka. Dzięki tym cechom opakowanie wyróżnia się na półce.

Zgłaszający: Claessens Products Consultants, Niderlandy Produkt: butelki na soki Ya Dessert W niektórych segmentach rynku, takich jak woda i napoje, opakowanie i etykieta są jedynym aspektem, który wpływa na wybór klienta. Design może zdecydowanie wzmocnić markę. Waga prezentowanej butelki ewoluowała w związku z technicznymi wyzwaniami, które nadeszły wraz z jej produkcją na coraz szerszą skalę. Zgodnie z oceną jury estetyka (kształt, proporcje, styl) wraz z kreatywnością są pierwszorzędne. Claessens Products Consultants z Niderlandów rozwinął prezentację marki Ya Dessert dla rosyjskiego producenta soków Lebedyansky. Ya Dessert posiada w swojej ofercie cztery egzotyczne smaki w 38,5 cl butelkach PET. Użycie innowacyjnych termokurczliwych etykiet miało zakomunikować wizerunek marki i uplasować ją w segmencie premium.

02/09Packaging Polska

Zgłaszający: Cubis, Szwecja Produkt: pudełko Cubis Cubis bazuje na kwadratowym pudełku i posiada zamknięcie typu flip – top w postaci zakrętki umieszczonej w górnym rogu opakowania. W rezultacie powstał łatwy do układania i przyjazny użytkownikowi pojemnik o unikalnym i ekskluzywnym kształcie. Stworzono go w celu podniesienia jego wartości na półce sklepowej, zredukowania kosztów transportu i zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Opakowania dostępne są w kilku rozmiarach: o pojemności 30 cl i 50 cl. Planowana jest także wersja jednolitrowa. Wykonane zostały z HDPE (niskociśnieniowy polietylen o dużej gęstości) i PP (polipropylenu). Trwają prace nad wykorzystaniem do jego produkcji odnawialnych surowców. Trzy 30 cl pojemniki Cubis zajmują mniej więcej tyle samo miejsca, ile jedna tradycyjna butelka PET o pojemności 50 cl.

11


NAPOJE

Zgłaszający: Arkema GmbH Produkt: Tegoglas 3000+ warstwa ochronna na butelki Post Washer Coating Arkema GmbH zgłosiła Tegoglas 3000+ - warstwę ochronną dla szklanych butelek. Butelki bezzwrotne są zabezpieczone powłoką hot and coating lub cold and coating, które chronią powierzchnię butelki przez zadraśnięciami. Butelki zwrotne z kolei, nawet jeśli mają taką powłokę, tracą ją podczas wielokrotnego mycia i procesu napełniania. Arkema wprowadziła ochronną powłokę pod marką Tegoglas 3000+, którą nakłada się w fabryce, gdzie napełniane są butelki. Celem jej zastosowania jest przedłużenie „życia” butelki zwrotnej. W praktyce odnotowano 50 proc. redukcję zadraśnięć na butelkach z powłoką ochronną. Post Washer Coating System nie wpływa na przepływowość butelki, ani na jej wydajność podczas napełniania.

Zgłaszający: Waterwerkz Produkt: system pouchy PouchLink Podejmując wyzwanie obniżenia ilości aluminium w opakowaniu, w ciągu ostatnich 18 miesięcy znacznie wzrosła popularność pouchy. Odpowiednie dla napojów dla dzieci, pouche (stworzone z myślą o szkolnych pojemnikach na drugie śniadanie) stanowią także „elastyczną” alternatywę dla energy drinków dla dorosłych. Są jednym ze sposobów różnicowania marki, tworzą także nową kategorię i niszę, zwiększając możliwości ich zastosowań. PouchLink to system opracowany przez Waterwerkz, przeznaczony do urządzeń wytwarzających napoje produkowane na bazie wody (wodę witaminizowaną, owocową, ice tea). Pouche są ze sobą połączone, pozwalając tym samym na gęste ułożenie w zwojach bezpośrednio umieszczanych w maszynie napełniającej. System zakłada napełnianie do 2000 pouchy 80 litrami syropu, co oznacza, że operator musi uzupełniać inwentarz rzadziej niż w tradycyjnym systemie.

zWyniki recyklingu kartonów po mleku i sokach za 2008 rok 3100 ton Rekarton ogłosił wstępne wyniki swojej działalności w 2008 roku. Łącznie zebrano i poddano recyklingowi ponad 3100 ton kartonów po mleku i sokach. Stało się to możliwe dzięki nowatorskiej inicjatywie branży mleczarskiej i producentów soków, stworzonej na podstawie Dobrowolnego Porozumienia zawartego pod patronatem Ministra Środowiska w lipcu 2007 roku. Program Rekarton powstał, aby rozwijać w Polsce zbiórkę i recykling kartonów do płynnej żywności w sposób efektywny i ekonomicznie uzasadniony. Zebrana masa odpadów została poddana recyklingowi, czyli użyta powtórnie zamiast surowców pierwotnych, tym samym zmniejszając obciążenie składowisk odpadów komunalnych. 3100 ton odpadów poddanych recyklingowi stanowiło cel założony przez producentów uczestniczących w Programie Rekarton na rok 2008. Cel wytyczony sobie przez Rekarton na rok 2009 to 4200 ton odpadów po kartonach do płynnej żywności poddanych recyklingowi. Na rzecz Programu pracuje wiele firm zbierających selektywnie odpady, zarówno przedsiębiorstw komunalnych, jak i firm prywatnych. Rekarton nawiązał też współpracę z kilkoma recyklerami, którzy uruchomili moce recyklingowe dedykowane dla tego rodzaju odpadów. Są wśród nich większe firmy, takie jak Mondi Świecie S.A. i mniejsze, m.in. papiernia Packprofil ze Śląska Opolskiego. Środki finansowe na rozwój Programu Rekarton pozyskiwane

12

są od przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek produkty pakowane w kartony do płynnej żywności na podstawie dobrowolnej „dopłaty recyklingowej”. „Osiągnięte wyniki oraz doskonała sprawność organizacyjna Programu Rekarton dają nie tylko gwarancję osiągania zakładanych celów w przyszłości, ale także dobrze wróżą przyszłość porozumień dobrowolnych w Polsce, jako pozaustawowej formie rozwiązywania problemów gospodarczo-społecznych” – powiedział Jan Jasiński przewodniczący Rady Dobrowolnego Porozumienia. Wstępne wyniki ogłoszone przez Rekarton będą weryfikowane po zewnętrznym audycie wykonywanym do końca pierwszego kwartału 2009 roku, zgodnie z założeniami przejrzystości zawartymi w Dobrowolnym Porozumieniu. Porozumienia dobrowolne to jedna z form partnerstwa publicznoprywatnego, szeroko rozpowszechniona w krajach Unii Europejskiej. Porozumienie podpisane w połowie 2007 roku przez organizacje reprezentujące producentów ma charakter całkowicie dobrowolny i jest pierwszym tego typu działaniem w Polsce. Wspólna inicjatywa branży mleczarskiej i sokowej w Polsce spotkała się z bardzo przychylnym nastawieniem Ministra Środowiska, który objął nad nią patronat. Wykonawczym ramieniem Dobrowolnego Porozumienia stał się Program Rekarton. z

Packaging Polska 02/09


INNOWACYJNA I ZYSKOWNA ALKOHOLE NAPOJE TECHNOLOGIA DRUKU ETYKIET Firma Digiprint zajmuje si´ dostarczaniem innowacyjnych maszyn i rozwiàzaƒ dla firm poligraficznych. Na rynku polskim jesteÊmy dystrybutorem marki HP Indigo – linia przemysłowa i komercyjna. HP Indigo ws4500 to maszyna cyfrowa do druku etykiet samoprzylepnych i opakowaƒ, która dzi´ki innowacyjnej technologii daje nowe mo˝liwoÊci drukarniom. HP Indigo ws4500 i WS6000 gwarantuje: - Siedmiokolorowy druk jakoÊci offsetowej - Druk do 16 warstw farby w jednym przebiegu - Personalizacj´ tekstu i obrazu - Opłacalny druk małych i Êrednich nakładów. Maszyna pozwala na płynnà produkcj´ i ogranicza straty materiału. Ma szerokie zastosowanie w druku etykiet bezpieczeƒstwa (kody alfanumeryczne), kodów kreskowych i mikrotekstów.

HP Indigo WS6000

HP Indigo ws4500

Odwiedê nas: Digiprint Sp. z o.o., ul.Okopowa 47, 01-059 Warszawa Zadzwoƒ: +48 022 838 82 83 Napisz: digiprint@digiprint.pl Wejdê na stron´: www.digiprint.pl


nAPOJE

zOpakowania w kontekście napojów

To jest to! Logo napoju Coca Cola bywa najczęściej palone, darte, przedrukowywane i naklejane. Symbol Coca – Coli jest doskonale znany na całym świecie. Butelka to historia i legenda. Przedmiot sztuki i temat piosenek. Znak naszych czasów. Receptura jest przedmiotem sporów, walki i procesów sądowych. I niezależnie od kontrowersji, jakie wzbudza jest najbardziej rozpoznawalnym opakowaniem na świecie. Sukcesem, który chciałoby osiągnąć każde opakowanie na napoje.

C

oca – Cola występuje zarówno w butelkach PET, jak i szklanych, klasycznych. Właściwości tego napoju, a także jego ranga sprawia, że nikt nie czuje dysonansu pijąc Colę z plastiku. Jednak w przypadku wina kwestia opakowania pozostaje bardziej znacząca. Tu liczy się sposób podania i spożycia tego trunku. Ważne są m.in. temperatura wina, dobór odpowiedniego gatunku, kieliszków i opakowanie. W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez Newton Research za winem w szkle opowiedziało się aż 96 proc. konsumentów. 86 proc. przyznało, że wino najlepiej zachowuje swoje właściwości w szkle. A 87 proc. potwierdziło, że szklane opakowanie lepiej od innych chroni walory samych winogron. Zdaniem 89 proc. konsumentów szkło najlepiej dba o czystość wina oraz zachowuje jego właściwości zdrowotne (91 proc.). Pomimo jednak tych opinii wino w kartonie (od Tetra Pak) czy w puszce (od Rexam) podbija kolejne rynki. Wino opakowane w aluminium jest jednym z najbardziej interesujących trendów na rynku napojów w puszkach. Pojedynczo serwowane idealnie pasuje do szybkiego trybu życia nowoczesnych konsumentów i oferuje także korzyści dla środowiska – opakowanie tego typu jest recyklingowane. „Produkty te stają się popularne w bardzo szybkim tempie właśnie ze względu na aktywny tryb życia dzisiejszych konsumentów” – powiedział Christian Huisman, właściciel marki Wild Pelican. „Puszki są także kluczem do rozwiązania kwestii środowiska i utrzymują zawartość świeżą, co jest ważne dla konsumentów” – dodaje Tomas Sjolin, dyrektor działu puszek Rexam Europa/Azja, który wierzy we wzrost popularności wina w pojedynczo serwowanych puszkach. Zatem, sposobów na podanie napoju jest mnóstwo i, chociaż ostatnie badania WRAP (United Kingdom Waste and Resources Action Programme) donoszą, że 66 proc. konsumentów uważa, że produkty zużywają za wiele opakowań, a połowa konsumentów w ogóle by z nich zrezygnowała jeśli miałoby to zbawienny wpływ na środowisko, to nie sposób nie opakować napoju. Jest to ten rodzaj produktu, który ze względu na swoje właściwości opakowanie mieć musi. I te właśnie opakowania, nagrodzone w konkursie WorldStar Awards, zaprezentujemy w tym wydaniu miesięcznika Packaging Polska.

14

Wieczko zmieniające kolor Producent: Smart Lid System, Australia Krajowy konkurs: AmeriStar 2007, USA Opakowanie posiada nietypowe wieczko, które zmienia kolor w zależności od temperatury zawartego w nim napoju. Gdy jest zimny, wieczko ma kolor brązowy, gdy gorący – jasno czerwony. W ten sposób użytkownicy otrzymują jasny przekaz i ostrzeżenie, gdy kawa jest zbyt gorąca. Warunkiem jego poprawnego funkcjonowania jest odpowiednie umieszczenie wieczka na kubku. Opakowanie zostało dopuszczone do interakcji z żywnością.

Packaging Polska 02/09


nAPOJE

Piratinha PET Producent: Design Inverso, Brazylia Krajowy konkurs: Abre 2008, Brazylia Firma Multidrink oferuje klientom napoje Piratinha w przyjaznej, niskiej cenie. Grafika opakowania wykazuje większą interakcję z młodymi odbiorcami w związku ze swobodnym „językiem” etykiety, na której przedstawiono wizerunek piratów. Dodatkowo, na każdej umieszczono inny żart. Redesign opakowań rodziny napojów Piratinha otworzył przed nimi nowe możliwości dystrybucyjne.

„Tao Tao” Producent: Chengdu JES Adverting Co., Ltd., Chiny Krajowy konkurs: PackStar 2008, Chiny Dwa złote zamknięcie zostały tak zrobione, by połączyć okładkę i podstawkę. Pasują do siebie zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. Wzór na podstawce przedstawia dwie połączone ryby, które w chińskiej kulturze symbolizują szczęście. Projekt graficzny wykonany został specjalnie dla tego opakowania. Podstawa może zostać użyta jako tacka do filiżanek.

Likier Yangshao Producent: Henan Weifeng Adv. Design & Planning Co., Chiny Konkurs krajowy: PackStar 2008, Chiny Inspiracją dla tej butelki w kształcie tykwy było garncarstwo sprzed 6000 lat. Butelka podzielona jest na część niższą i wyższą. Górna ma pojemność 50 ml, niższa - 450 ml. Dzięki temu w opakowaniu napój może być przechowywany w różnych temperaturach.

02/09Packaging Polska

Likier Kouzijiao Producent: Oracle creativity agencies, Chiny Krajowy konkurs: PackStar 2008, Chiny To wystawowe opakowanie może ulegać recyklingowi. Może również prezentować inne typy produktów. Powstało zgodnie z ideą designu „hollow out”, osiągając w ten sposób pozytywy i negatywy, siłę i słabość, co jest odzwierciedleniem filozofii ZEN.

15


nAPOJE

Agro Labs Producent: Printpack, Inc., USA Krajowy konkurs: Flexible Packaging Association 2008, USA Opakowania dla AgroLabs zostały redesignowane z myślą o ekologii i redukcji surowców wykorzystywanych do ich wyprodukowania. Dwie etykiety PSL (pressure sensitive labels – przezroczyste, samoprzylepne z nadrukiem) zastąpione zostały etykietą termokurczliwą. Nowe opakowanie od Printpack Seal-it Division wykorzystuje całościową etykietę zadrukowaną dziesięcioma jaskrawymi kolorami, na której zawarte są wszystkie informacje dotyczące marki. Etykieta wykonana została z folii PLA firmy Earthfirst, która jest w całości kompostowalna i stworzona w przyjaznym dla środowiska procesie produkcji. Ponadto jest ona podatna na przetwarzanie automatyczne i drukowanie.

„100 – year Anniversary langjiu Liquor” Package Producent: Sichuan Langjiu Group, Chiny Krajowy konkurs: PackStar 2008, Chiny Wewnętrzna strona butelki to czysta, nietoksyczna, nieszkodliwa i wolna od pierwiastków chemicznych powierzchnia, która zapobiega wyciekaniu płynu z butelki i utrzymuje jakość likieru. Wewnątrz kartonu znajdują się przyjazne środowisku i spełniające warunki Inżynierii Chroniącej Środowisko (EPE) materiały piankowe, chroniące delikatne produkty.

„Nitropouch” Producent: Krones AG, Niemcy Krajowy konkurs: German Packaging Award 2008, Niemcy Koncepcja tej butelki oparta jest na idei: minimum materiału i energii, a maksimum korzyści dla konsumenta i środowiska. Do produkcji butelki o pojemności 500 ml wykorzystano 6.6 g materiału PET. Kształt i wygląd opakowania ma odzwierciedlać ideę ochrony środowiska. Nietypowy design i graficznie ograniczona etykieta kierują uwagę na zasadniczy element – produkt.

16

Vin – O – Presenter - Kartonowe opakowanie na wino z rączką Producent: A & R Carton Bremen GmbH Krajowy konkurs: German Packaging Award 2008, Niemcy Nowe opakowanie ochronne na butelki do wina zrobione zostało z siarczanowej tektury o wysokiej wytrzymałości, która umożliwia zadruk oraz tłoczenie wzorów. Kształt winnej półki pozwala na odpowiednią prezentację zarówno w sklepie, jak i w domu. Zintegrowane rączki umożliwiają bezpieczne i wygodne przenoszenie bez oddziaływania na możliwość układania. Butelki wina mogą zostać wyciągnięte poprzez usunięcie perforowanej frontowej klapki okalającej butelkę.

Packaging Polska 02/09


napoje

Rakija Kara EFE raki 70 cl + 2 szklanki Producent: Elda Icecek ve Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A. S., Turcja Krajowy konkurs: TSE 2008, Turcja Zestaw: rakija Kara EFE o pojemności 70 cl i dwie szklanki zapakowane zostały w polipropylenowe czarne pudełko w formie ramki. Wolna i przezroczysta przestrzeń pozwala prezentować zawarty produkt. Czarny kolor opakowania nadaje elegancji i wskazuje na wysoką jakość alkoholu.

Tuborg Fici Can Producent: Tasarim üssü Ltd. Company, Turcja Krajowy konkurs: TSE 2008, Turcja

Erdinger Oktorberfest Producent: Starlite Printers Pte Ltd. Krajowy konkurs: Asiastar 2007, Azja

Aluminiowa puszka piwa Tuborg Fici utrzymana w odcieniach błyszczącego złota ma przywoływać na myśl kolor piwa lanego bezpośrednio z beczki. Design puszki zaprojektowany został przez agencję designerską Claessens, a puszka przez Rexam w Szwecji. Produkt zwiera 5 proc. alkoholu i dostępny jest w puszkach o pojemności 50 cl.

Opakowanie posiada unikalną symetrię – jest wypukłe kiedy patrzy się z przodu i wklęsłe, kiedy patrzy się z boku. Taka geometria pozwala zaaranżować opakowanie w różnym układzie w punktach sprzedaży. Opakowanie jest przyjazne użytkownikowi – całą zawartość widać przez frontowe „okno” oraz wygodne do przenoszenia, dzięki załączonej „rączce”.

Del Brujo Coffee Producent: Ovum Packaging Solution, Kolumbia Krajowy konkurs: Pack Andina 2007, Kolumbia To opakowanie wyróżnia się grafiką, jakością zadruku, wykrojnikiem i ergonomicznością, która łamie paradygmatyczną formę opakowania. Projekt pudełka rozwinięty został w harmonii z produktem, a także segmentem rynku, na którym funkcjonuje. Spośród innych tego typu opakowań, wyróżnia je topografia, kolor tła i graficzne niuanse.

18

Packaging Polska 12/08


digital signage

conference '2:,('=6,ö:,ö&(-2'1$-/(36=<&+ ,:<35=('Ŏ.21.85(1&-ö

3$75210(5<725<&=1<

KOMPLEMENTARNA KOMUNIKACJA WIZUALNA W DIGITAL SIGNAGE I CYFROWYCH 12IJ1,.$&+=(:1ö75=<&+ 32=1$Ġ(8525(./$0$ 9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10

5R]SRF]÷FLHNRQIHUHQFML

t 

(IHNW\ZQRijåQRijQLNÐZ'6t.WRSDWU]\LMDNGğXJR":SRV]XNLZDQLX RGSRZLHG]Lt0DULXV]6WDFKRZLDN0HQDGőHU3URGXNWX3RO7Y0XOWLPHGLD6S]RR

t 

.LHUXQNLUR]ZRMXF\IURZ\FKQRijQLNÐZ]HZQ÷WU]Q\FKt3DZHğ%RURZLHF G\UHNWRUKDQGORZ\7RPDV].÷G]LRUG\UHNWRUGVVLHFL6HOOV\V9LVLRQ6S]RR

t 

0RQLWRU\/&'ZV\VWHPDFK'LJLWDO6LJQDJHSU]\NğDG\UR]ZLã]Dġ t0DULXV]2U]HFKRZVNL'LUHFWRU6DOHV 0DUNHWLQJ1(&'LVSOD\6ROXWLRQV(XURSH*PE+

11.25 – 11.40 

SU]HUZDNDZRZDZWUDNFLHNWÐUHMRGE÷GãVL÷ZDUV]WDW\SWe.RU]\ijFL]'LJLWDO 6LJQDJHZWUDGHPDUNHWLQJXr

t  

:LUWXDOQ\0DQHNLQe/XF\rMDNRLQQRZDF\MQHPHGLXPZNRPXQLNDFML LNUHDW\ZQ\SU]\NğDG326t/OR\G&ROH(XURSHDQ0DUNHWLQJ0DQDJHU 'LVSOD\ *UDSKLFV02SWLFDO6\VWHPV 'LJLWDO2XW2I+RPH

t 

5RODQRijQLNÐZF\IURZ\FKZNDPSDQLDFKUHNODPRZ\FKt0DUFLQ%RUXWD SUH]HV]DU]ãGX6FUHHQ1HWZRUN

t 

&\IURZ\PHUFKDQGLVLQJZSODFÐZFHEDQNRZHMQDSU]\NğDG]LH$OLRU%DQN t/HV]HN*RORQNDF]ğRQHN]DU]ãGX''63RODQG

12.55 – 13.10

3U]HUZDNDZRZD

t 

1LHZ\NRU]\VWDQHPRőOLZRijFL'LJLWDO6LJQDJHLVWRWDSOD\HUÐZLFRQWHQWX t0LFKDğ5÷G]LDNNLHURZQLNGVVSUDZV\VWHPÐZDXGLRZL]XDOQ\FK9HUDFRPS6$

t  

0RőOLZRijFLF\IURZHMNRPXQLNDFML]HZQ÷WU]QHMğãF]HQLH]NODV\F]Q\PL IRUPDWDPLLQWHUDNW\ZQRijåSHUVRQDOL]DFMDLFRGDOHM"t/HFK.DF]Rġ 3UH]HV,]E\*RVSRGDUF]HM5HNODP\=HZQ÷WU]QHM

14.00 – 14.30

3DQHOG\VNXV\MQ\

14.30 –

Lunch

:DUXQNLHPXF]HVWQLFWZDZNRQIHUHQFMLMHVWZ\SHğQLHQLHIRUPXODU]D]JğRV]HQLRZHJR ]QDMGXMãFHJRVL÷QDVWURQLHZZZYLVXDOFRPPXQLFDWLRQSORUD]SU]HVğDQLH QDQUIDNVXOXEPDLOUHGDNFMDYF#SULQWHUQHWSO .RQWDNW0DUWD0DFKPDUWD#SULQWHQHWSOWHOH[W

3$7521,0(',$/1,

3$571(5=<7(&+12/2*,&=1,

3$571(53/$7<12:<

3$571(5=Ğ27<

3$571(5=<


nAPOJE

zSzklana kolekcja butelek na 2009 rok

Viva l’Evian Szyte na zamówienie, unikatowe, w pojedynczych egzemplarzach czy produkcja seryjna dostępna w sklepach? Haute couture czy Prêt-à-porter? Marc Jacobs czy Christian Dior? Donna Karan czy Coco Chanel? Wybór jest trudny, tym bardziej, że dotyczy wody mineralnej. I to w butelkach w każdej wersji.

W

oda Evian to naturalna woda mineralna, która z geologicznego punktu widzenia ma 8000 lat. Została odkryta w 1789 roku przez Marquisa de Lesserta we francuskich Alpach, u źródła Cachat, które w 1869 roku nazwano Źródłem d’Evian-les-Bains. W trwającym 15 lat naturalnym procesie filtracji woda powoli przedziera się przez kolejne warstwy polodowcowych skał morenowych. Naturalne filtry sprawiają, że składniki mineralne zawarte w wodzie stanowią odpowiednio zbalansowaną kompozycję, niezmienną od chwili jej pozyskania ze źródeł. W celu utrzymania czystości wody butelkuje się ją bezpośrednio u źródła oraz testuje 300 razy dziennie. Zdrowotne właściwości Evian docenione zostały już w 1878 roku przez francuską Akademię Medyczną. Do dziś jest ona rekomendowana jako woda do zastosowania w szpitalach: dla osób z poważnymi poparzeniami ciała oraz woda, którą można podawać bezpośrednio z butelki bardzo małym dzieciom. Powstało także Evian Thermal Spa, gdzie można cieszyć się jej leczniczymi oraz zdrowotnymi właściwościami. Na jej bazie stworzono linię produktów p r zeznac zo nych dla skór y.

20

Packaging Polska 02/09


OPAKOWANIA nAPOJE Luksusowe

zJPG

Prêt-à-Porter

Poprzez konsekwentne działania marketingowe woda Evian stała się symbolem francuskiego wyrafinowanego stylu życia. Serwowana w prestiżowych restauracjach świata i sprzedawana w modnych miejscach, klubach oraz najlepszych sklepach jest szczególnie ceniona przez znane gwiazdy, jak: Madonna, Liz Hurley, Serena Williams, Elton John czy Brad Pitt. Evian nierozerwalnie związana jest ze światem mody, którego stała się częścią oraz inspiracją. Towarzyszy takim projektantom, jak: Dolce & Gabanna, Versace, Pucci, Fendi, Kenzo, Victor & Rolf, Gaspard Yurkievich, André Walker, Alexandre Matthieu, Ann Demeulemester Sébastien Meunier czy Icarius. W 2008 roku butelkę dla tej luksusowej wody przygotował Christian Lacroix, z kolei rok 2009 należy do Jean’a Paul’a Gaultier. Projektant zaproponował miłośnikom wody dwie butelki: Prêt-à-Porter i Haute Couture. Jak podkreśla artysta: „Inspiracją była dla mnie sama woda Evian, którą piję od czasu, kiedy byłem dzieckiem”. 

zPrêt-à-Porter

Rok 2009 należy do Jean’a Paul’a Gaultier, który zaproponował, miłośnikom mody dwie butelki: Prêt-à-porter i Haute Couture.

02/09 Packaging Polska

Propozycja ta jest połączeniem ulotnych, krystalicznych wzorów oraz ogromnych, błękitnych liter owijających butelkę. Kreacja Jean’a Paul’a Gaultier to zabawa pomiędzy przejrzystością, a optyczną iluzją. Butelka przypominająca alpejski lodowiec ma podkreślać czystość wody i zachęcać do jej sięgnięcia. Woda w butelkach kreacji Prêt-à-Porter jest dostępna w Polsce, ale w bardzo ograniczonej ilości.„Charakterystyczna butelka wody Ev ian to p r o duk t luk sus o w y. D la te g o w na s z y m k r aju już w połowie lutego dostępnych będzie jedynie 1650 sztuk i będzie można je kupić tylko w sieci sklepów Alma” - informuje Zuzanna Kaczanowska, brand manager marki Evian.

21


nAPOJE

zHaute Couture To propozycja pięciu unikalnych butelek, których projekty inspirowane były wodą i jej krystalicznością. Kreacje te w pełni oddają to, czym jest serce i dusza wody Evian – czystość oraz cenny neutralny smak. Unikalne projekty Jean Paul Gaultier Haute Couture będą prezentowane na całym świecie. Następnie zostaną zlicytowane, a uzyskane w ten sposób środki przekazane na potrzeby ratowania naturalnych źródeł wody. To specjalnie dla wody Evian powstały limitowane serie butelek Haute Couture.

Kreacje Evian od Jean’a Paul’a Gaultier w opinii polskich projektantów:

zPaprocki & Brzozowski Uważamy, że takie projekty są zawsze ciekawe, zarówno dla samego projektanta, jak i odbiorcy. Projektant, podejmując wyzwanie mierzy się z nową materią. Za każdym razem ważne jest, aby przemycił swojego ducha, swój styl, nawet jeśli dotyczy to dziedziny różnej od tej, którą zajmuje się na co dzień. Taka współpraca marek nie związanych z modą z projektantami mody jest zawsze nobilitująca dla produktu. Pokazuje go w innym świetle, w innym wymiarze, awansując do rangi swoistej sztuki. Moda jest sztuką. Dlaczego więc specjalna limitowana butelka nie może też nią być? Dla odbiorcy jest to gratka, ciekawostka. Sygnowane przez projektanta przedmioty stają się bardziej pożądane, snobistyczne. Są pomysłem na wyróżnienie się, na oryginalny prezent, na doświadczenie czegoś nowego. Przybliżają również przeciętnemu odbiorcy świat mody. Tegoroczny projekt JPG ujmuje czystością formy. Inspirowany krystalicznie czystą wodą kojarzy się z czymś pierwotnym, dziewiczym, a jednocześnie wyjątkowo ozdobnym i nowoczesnym. Dla nas oprócz tego, że ewidentnie jest zainspirowany strukturą wody, kojarzy się również z nowoczesną architekturą – także przez kontrastowe połączenie delikatnych, ażurowych, białych wzorów

22

Packaging Polska 02/09


OPAKOWANIA Napoje Luksusowe

z odważnymi i spektakularnymi w formie, wielkimi graficznymi niebieskimi literami. Oglądając wzory pod światło, graficzna siatka linii wygląda jak kalejdoskopowy kalendarz. JPG słynie z ujarzmiania kontrastów. Wyjątkowo piękne są także butelki Haute Couture – prawdziwe dzieła sztuki!

z Viola Śpiechowicz Seria pięciu butelek Evian Haute Couture Jean’a Paul’a Gaultier to zachwycające prostotą pomysłu i czystością formy małe dzieła sztuki. Przejrzysta jak kryształ koncepcja artysty została perfekcyjnie zrealizowana przez House of Baccarat - legendarną firmę od trzech stuleci tworzącą unikalne przedmioty ze szkła. W tym przypadku nie musimy się zastanawiać, co artysta miał na myśli - małe rzeźby emanują zmysłowością zimnej, krystalicznie czystej, źródlanej wody, z którą butelka stapia się tworząc zamkniętą całość. Rezygnacja z wprowadzenia koloru wzmaga efekt ekskluzywności i wyjątkowości produktu.

Kalendarium: - - - - - - - - - - - -

1962: Powstaje atomizer Evian przeznaczony do pielęgnacji skóry; 1969: Evian wprowadza na rynek pierwszą plastikową butelkę; 1980: Evian wprowadza na rynek pierwszą 2-litrową butelkę; 1984: Otwarcie Evian Thermal Spa, gdzie do dziś można cieszyć się leczniczymi oraz zdrowotnymi właściwościami wody; 1985: Pierwszy zakręcany korek; 1992: Z okazji Olimpiady w Albertville Evian wprowadza rzeźbioną butelkę; 1995: Evian, w trosce o środowisko, wprowadza na rynek pierwszą, zgniataną, plastikową butelkę; 1999: Powstaje limitowana milenijna seria szklanych butelek; 2000: Evian wprowadza butelkę Evian Nomad, którą bez trudu można przymocować do plecaka lub torby; 2004: Evian wprowadza wodę w nowych 1-litrowych butelkach; 2007: Limitowana seria butelek przeznaczonych do sprzedaży HoReCa – „Palace”; 2008: Limitowana seria butelek projektu Christian’a Lacroix Prêt-à-Porter i Haute Couture.

Znani francuscy projektanci co roku projektują nowe opakowanie wody Evian. W 2009 roku kreację nowej butelki przygotował Jean Paul Gaultier. Jak podkreśla artysta „Inspiracją była dla mnie sama woda Evian, którą piję od czasu, kiedy byłem dzieckiem”.

02/09 Packaging Polska

23


OPAKOWANIA EMBALLAGE Luksusowe

zEmballage Paryż 2008

C’est la vie! Monika Mikołajczak

38. edycja targów Emballage, która odbyła się w dniach od 17 do 21 listopada 2008 roku przyciągnęła do miasta nad Sekwaną ponad 100.000 zwiedzających.

W

sześciu halach targowych można było zapoznać się z ofertą 2.200 wystawców. 40 proc. ekspozycji Emballage poświęcono opakowaniom, środkom opakowaniowym i pojemnikom, a 60 proc. maszynom, wyposażeniu oraz usługom i serwisowi. Z uwagi na fakt, iż opakowania biodegradowalne przeżywają rozkwit i zgodnie z prognozami w okresie 2006 - 2011 mają zanotować wzrost rzędu ok. 22 proc w Paryżu biomateriałom poświęcono oddzielną powierzchnię wystawienniczą. Ponadto ekspozycja opakowań luksusowych, strefa poświęcona trendom i tendencjom w sektorze opakowań (Trends Area), a także strefa zrównoważonego rozwoju to główne obszary targów Emballage 2008. Na listopadowej wystawie Polskę reprezentowały firmy: Coffee Sernice, Dekorglass Działdowo, Elplast, Huta Szkła Czechy, Huta

Szkła Tur, Inline Poland, International Paper Kwidzyn, Invento SP, LonzaPet, Plast-Box. Podczas konferencji z paryskimi targami pożegnała się dotychczasowa przewodnicząca wystawy, Juana Moreno. „Po tych wszystkich latach spędzonych w świecie opakowań, chciałabym po raz ostatni podziękować wszystkim zespołom, które odegrały znaczącą rolę w ulepszaniu tego wydarzenia aż do obecnego poziomu. Na skrzyżowaniu dróg świata opakowaniowego, wystawa stała się kluczowym międzynarodowym wydarzeniem. Jestem szczęśliwa, że pieczę nad nią mogę przekazać zespołowi Veronique Sestriéres, który będzie odpowiedzialny za utrzymywanie bliskich relacji z naszymi partnerami”- powiedziała i tymi słowami zakończyła karierę zawodową związaną z organizacją targów Emballage. Następna edycja targów odbędzie się w dniach 22 – 26 listopada 2010 roku w Paris Nord Villepinte.

z Trends Area

24

© EMG

Niezwykle interesujący okazał się sektor trendów (Trends Area), w którym zaprezentowano ok. 40 innowacyjnych produktów wybranych spośród 200 nowości dostarczonych przez wystawców i prezentowanych na targach Emballage 2008. Wcześniej z tychże 200 zgłoszeń pre-jury wybrało 69, które poddano ocenie i głosowaniu dziennikarzy z 19 krajów: Argentyny, Austrii, Brazylii, Chile, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Korei Płd., Maroka, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Dziennikarze dokonali wyboru po 8 produktów do 5 kategorii: „Bezpieczniejsze”, „Wygodniejsze”, „Tańsze-bardziej ekonomiczne”, „Bardziej ekologiczne” i „Bardziej różnorodne - Inne”. I tak, jak międzynarodowe było jury, tak innowacyjne okazały się wybrane produkty. Niektóre z nich prezentujemy na łamach PACKAGING POLSKA.

Packaging Polska 02/09


OPAKOWANIA EMBALLAGE Luksusowe

zBezpieczniejsze Cale Rosace Miti firmy CGL Pack Service to polipropylenowa okrągła tacka, która ma w atrakcyjny sposób eksponować krewetki i umożliwić ich gotowanie w opakowaniu. Wieczko wykonane zostało z mono materiału APET, bez domieszki polietylenu, co czyni je łatwiejszym do recyklingu. Wewnątrz opakowania, pomiędzy Cale Rosace Miti i przypieczętowaną folią znajduje się mała torebka z sosem. Cale Rosace Miti został tak zaprojektowany, by uniemożliwić przemieszczanie się zawartości (krewetek) podczas gotowania, a jednocześnie zapewnić ich prezentację.

Urządzenie firmy Claranol France do napromieniowania impulsowego (pulsacyjnego) wykorzystującego antybakteriologiczne działanie promieni UV w celu odkażania wnętrza kubków i tub przed napełnieniem produktem. Zastępuje odkażanie nadtlenkiem wodoru. Jednostkę można połączyć z nowymi liniami napełniającymi lub zainstalować w istniejącym już urządzeniu. Moduł składa się z optycznego otworu zawierającego jedną lub więcej lamp, dopasowanych do linii opakowaniowej oraz elektroniczny stojak, który generuje i kontroluje światło. Kubki przekazywane są na jednym lub więcej paskach transportowych i poddawane promieniowaniu światła. Proces odkażania jest kompatybilny z przemysłową produkcją tempa istniejących maszyn. Wydajność urządzenia wynosi ok. 18.000 opakowań/godzinę.

W torebce Topmatic firmy Flexico nad suwakowym zamknięciem strunowym znajduje się klapka gwarancyjna na stałe przyklejona klejem, która stanowi bezpieczne przypieczętowanie opakowania, przez co gwarantuje jego nienaruszalność. Konsumenci mają łatwy dostęp do produktu poprzez oderwanie klapki: może ona być usunięta tylko jednorazowo, a dodatkowo - poprzez użycie perforowanej kropkowanej linii – bardzo starannie. Suwakowe zamknięcie strunowe umożliwia z kolei wielokrotne otwieranie i zamykanie torebki.

Blister farmaceutyczny „no touch” (bez dotyku) francuskiej grupy Velfor to opakowanie umożliwiające maksymalną ochronę produktu. Pofałdowane wieczko wymaga takiego gestu przy otwieraniu (oburęczne zgięcie oraz przełamanie), dzięki któremu nie dotyka się zawartości opakowania. Sposób otwierania redukuje ryzyko zanieczyszczenia lub skażenia przez dotyk zawartości opakowania: strzykawki lub innego medycznego narzędzia.

02/09 Packaging Polska

25


OPAKOWANIA EMBALLAGE Luksusowe

Ta inteligentna etykieta RFID firmy PICDI z czujnikiem temperatury pozwala na obserwowanie temperatury łatwo psujących się produktów (przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny, elektroniczny). Etykieta może zostać zindywidualizowana (rozmiar, forma, design) oraz zaadaptowana przez wiele opakowań.

Proces Prelactia firmy PDG Plastiques France – to formowanie dwuwarstwowych preform PET metodą wtryskową. Charakteryzują się wewnętrzną warstwą w kolorze szarym i zewnętrzną białą oraz posiadają właściwości barierowe. Standardowo zakręcane zamknięcie jest odporne na temperaturę. Butelki można łatwo i bezpiecznie zamykać/otwierać. Wagę zredukowano o 15 proc.

zBardziej ekologiczne Opakowanie firmy CGL Pack Service o nazwie Optimum Pack zostało zaprojektowane z przeznaczeniem na artykuły spożywcze i składa się z połączonych ze sobą: tekturowego pudełka i termoformowanej tacki wykonanej z bardzo cienkiej folii z tworzywa sztucznego. Materiały (tektura i plastik) zostały podzielone na dwie części, dzięki czemu opakowanie jest przyjazne dla środowiska – łatwo je poddać procesowi recyklingu. Optimum Pack wzmocnione innymi materiałami, np. polipropylenem, może być podgrzewane wraz z zawartością w kuchence mikrofalowej. Zaprojektowane zostało w celu zastąpienia tradycyjnego opakowania, czyli bardzo grubo termoformowanej tacki, która pakowana była dotąd w kartonowy pojemnik.

Opakowanie produkowane z PET o nazwie Rfresh firmy Linpac Packaging Pontivy France w minimum 50 proc. zawiera materiały wtórne (recyklat) i spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej dotyczące opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Rfresh został dopuszczony do przechowywania świeżego mięsa, ryb i drobiu, do 10 dni w konwencjonalnie chłodzącym systemie dystrybucyjnym. Opakowanie było testowane pod względem zachowania jakości materiałów PET: termicznej stabilności i barierowości, niezbędnej do ochrony i przechowywania żywności. Asortyment opakowań Rfresh jest kompatybilny z automatyczną podstawką i może być używany zarówno do ręcznego, jak i automatycznego plombowania.

26

Packaging Polska 02/09


OPAKOWANIA EMBALLAGE Luksusowe

zBardziej różnorodne - Inne Aluminiowa butelka firmy Boxal jest estetyczna, dekorowana na całej powierzchni wysokiej jakości znakami graficznymi. Dzięki specjalnemu efektowi „połysku w ciemności” wzmocniono wizualny design tego opakowania. Wysokobarierowa dla światła, lekka i odporna na wstrząsy aluminiowa butelka jest wygodna w przenoszeniu i całkowicie podlega procesowi recyklingu. Stanowi alternatywę dla opakowań w sektorze napojów i drinków.

Butelka PET na wino (PDG Plastiques France) o pojemności 75 cl z gwintowanym zamknięciem oraz barierą tlenową umożliwia przechowywanie płynnej zawartości do 24 miesięcy. Przezroczyste butelki nie tłuką się, a w porównaniu z tradycyjnymi - szklanymi są lekkie oraz łatwo zamykane/otwierane.

zWygodniejsze Dziobek wylewowy Clean Valve wyprodukowany przez holenderską firmę IPN Europe przeznaczony jest do elastycznych pouchy do napojów. Jego działanie opiera się na unikalnym systemie połączonym z zamontowanym zaworkiem, który uaktywnia się (otwiera się) w trakcie ssania, umożliwiając tym samym swobodny przepływ płynu. W chwili zaprzestania ssania następuje zamknięcie zaworu. Dzięki temu napój nie rozlewa się, nawet wtedy, kiedy pouch jest ściśnięty. Clean Valve przeznaczony jest szczególnie do opakowań typy „on the go” oraz używanych przez dzieci, sportowców i ludzi starszych.

RKW zaprezentował nowy produkt – folię Easy Use wyprodukowaną w celu zawijania palet z cegłami, kartonowych pudełek i żywności w puszkach. Easy Use ma za zadanie zredukować czas związany z układaniem produktu na półkach oraz jego ochroną. Nowa folia Easy Use z poziomymi nacięciami przeznaczona jest do produktów gotowych do sprzedaży w supermarketach. Wystarczy ją zerwać, bez używania nożyczek, by dokładnie zapoznać się z właściwościami produktu.

02/09 Packaging Polska

27


OPAKOWANIA EMBALLAGE Luksusowe

zBardziej ekonomiczne

Przemysłowa drukarka atramentowa termograficzna marki Apsolute od APS France.

System Roflo firmy TNA Europe to serwosterowany zwrotny system transportu i dystrybucji do podawania produktów do maszyny formuj ą c ej, n a p e ł niaj ą c ej i zamykającej torebki (system FFS).

Maszyny termoformujące firmy Multivac France z systemem oczyszczania CIP, który zapewnia maksimum higieny. Prezentowane urządzenia pracują z wydajnością do 250 opakowań/min.

Firma Cermex France zaprezentowała kombinowane urządzenie pakujące, które składa się z modułu SD58 pakującego wyroby do pudeł oraz modułu P5 paletyzującego pudła tekturowe.

Weigh/Batcher Ishida od Ishida Europe to zintegrowane urządzenie ważąco – pakujące kawałki mięsa i drobiu do tacek. Jego wydajność wynosi 50 opakowań/min.

Paris – mon Amour… Paryż z 2,1 milionami mieszkańców w centrum miasta i 11,5 milionami na obszarze aglomeracji należy do największych metropolii Europy. Stolica Francji leży na wysokości od 65 do 130 m n.p.m., przy czym najwyższe wzniesienie znajduje się na wzgórzu Montmartre. W tym miejscu wybudowana została także bazylika Sacré Coeur. Stamtąd, przy dobrej widoczności, rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na metropolię. Co roku do Paryża przyjeżdża ok. 20 milionów turystów. Zainteresowani są głównie dziedzictwem kulturowym. Duża liczba muzeów, teatrów, kościołów i galerii sprawia, że jest tu wszystko, co zapewnia urozmaicony i przyjemny pobyt. Wieża Eiffla, katedra Notre Dame, Sacré Coeur, Kościół Inwalidów lub Bastylia - wszystkie te paryskie zabytki mają swoją historię i urok. Oczywiście należy także zajrzeć do Revuetheater i skosztować szampana w Lido, Moulin Rouge, Follies Bergère lub Paradise Latin.

28

Packaging Polska 02/09


OPAKOWANIA EMBALLAGE Luksusowe

W strefie opakowań luksusowych dominowały szklane opakowania do alkoholi i perfum.

z Wystawa Art & Packaging

Wystawa Art & Packaging (Sztuka i Opakowanie) zorganizowana we współpracy z INDP (National Package Design Institute - Francuski Instytut Projektowania Opakowań) miała podkreślić ścisłe zależności między sztuką a opakowaniem.

Fabrice Petlier - dyrektor INDP, twórca ponad 10.000 projektów opakowań, autor książki „Art, échanges créatifs" z oryginalnymi fotograficznymi kreacjami Patricii de Gorostarzu, która w ramach wystawy Emballage wybrała siedem paryskich obiektów i wspólnie z agencją projektową P’Reference umieściła swoje fotografie na etykietach szampana.

02/09 Packaging Polska

29


trendy

zPostrzeganie roli współczesnych opakowań przez konsumentów UE

W roli głównej: opakowanie Dr hab. inż. Marzena Ucherek mgr inż. Krzysztof Kosidłowski Katedra Opakowalnictwa Towarów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dogodność użytkowania, instrukcje użytkowe, pojemność opakowania i jego wygląd zewnętrzny. Nie bez znaczenia jest także rodzaj materiału opakowaniowego. Funkcjonalność, zabezpieczenie towaru oraz masa produktu (w tym opakowania). Kaloryczność, termin przydatności do spożycia, skład chemiczny produktu, warunki przechowywania, znaki reklamowe oraz znaki ekologiczne. Między innymi na takie cechy zwracali uwagę respondenci w badaniach przeprowadzonych w kontekście roli współczesnych opakowań.

P

rzedmiot oferty rynkowej kierowanej do konsumentów stanowią przede wszystkim produkty w postaci opakowanej. Produkt wraz z opakowaniem bezpośrednim tworzy tzw. produkt zintegrowany, czyli wyrób połączony w sposób inherentny z innym wyrobem. Integracja niezależnych od siebie wyrobów, czyli produktu i opakowania sprawia, iż w większości przypadków dopiero opakowany produkt może stać się przedmiotem obrotu towarowego, a także oferty rynkowej.

zWymagania dla opakowania Znaczenie opakowania jako narzędzia informacji, promocji i edukacji oraz środka sprzedaży produktu rośnie wraz z rozwojem sprzedaży samoobsługowej w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, wzrostem konkurencji na rynku oraz zmianami oczekiwań i wymagań nabywców dotyczących opakowanych produktów. Warstwa wizualna opakowania, zwłaszcza jednostkowego, jest bardzo ważnym nośnikiem zakodowanych w określony sposób komunikatów

30

Packaging Polska 02/09


trendy

rynkowych. Tworzy ona swoisty „język”, który powinien prowadzić do spostrzeżenia produktu, zdekodowania komunikatu, wywołania zainteresowania, doprowadzenia do aktu zakupu i trwałego zapamiętania. Warstwę wizualną opakowań tworzy wiele znaków wyrażanych przede wszystkim przez: rodzaj zastosowanego materiału, kształt, barwę, wszelkiego rodzaju napisy z uwzględnieniem odmian zastosowanego liternictwa, wielkości czcionki, grafiki, rozwiązań ergonomicznych (łatwość przemieszczania, opróżniania, chwytania), zabezpieczenia przed użyciem produktu przez osoby niepożądane itd.

w celu optymalnego wykorzystania opakowań, palet ładunkowych, półek w regałach oraz urządzeń przeładunkowych podczas przemieszczania i magazynowania produktów; uwzględnienia zaleceń w zakresie informacji, prezentacji wyrobu i promocji (tj. treści i formy informacji, która powinna znaleźć się na opakowaniu zgodnie z regulacjami prawnymi, oczekiwaniami oraz potrzebami nabywców, aby zachęcić ich do zainteresowania się produktem w punkcie sprzedaży, a także wzornictwa i kolorystyki w celu najkorzystniejszego sposobu prezentacji wyrobu w miejscach przeznaczonych do demonstra-

z Warunkiem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku jest dokładne poznanie otoczenia rynkowego firmy, czyli zbiorowych jak również indywidualnych nabywców produktów i opakowań, ich potrzeb i preferencji oraz stopnia zaspokojenia tych potrzeb, a równocześnie monitorowanie zachodzących w tym otoczeniu zmian i dostosowywanie do nich strategii opakowania w ramach strategii marketingowej firmy. Znaki tworzące warstwę wizualną opakowania wraz ze znakami nie będącymi składnikami opakowań, czyli różnego rodzaju promocjami uzupełniającymi, takimi jak np. bezpłatne próbki, premie, kupony konkursowe doczepiane do opakowania, względnie umieszczone wraz z produktem w opakowaniu stanowią środki informacyjno-promocyjne opakowań jednostkowych. Rola opakowania w komunikacji rynkowej tylko wówczas jest spełniona w sposób właściwy, jeśli już na etapie procesu jego projektowania uwzględniono szereg wymagań, wynikających z kryteriów funkcjonalnych opakowań. Zakres tych wymagań może być bardzo zróżnicowany, bowiem wymagania definiuje się jako potrzebę lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. Wymagania stawiane tutaj dotyczą dostosowania rodzaju i wyglądu opakowania (projektu graficznego, barwy, wielkości, materiału opakowaniowego, estetyki itp.) do produktu (tj. do jego cech fizyczno-chemicznych, wielkości, formy, walorów użytkowych, zdrowotnych itp.), jak również do segmentu rynku, na którym produkt ma być sprzedawany (miejsca produktu w hierarchii potrzeb konsumentów, skali przyjmowanych przez nich wartości, przyzwyczajeń i sytuacji ekonomicznej różnych grup odbiorców oraz roli opakowania w zaspakajaniu tych potrzeb i oczekiwań nabywców); uwzględnienia zaleceń w zakresie logistyki

02/09 Packaging Polska

cji lub sprzedaży); uwzględnienia zaleceń oraz wytycznych ujętych w obowiązujących regulacjach prawnych w zakresie ochronykonsumenta, zapewniając bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w wyniku nieszkodliwości opakowań i pakowanych produktów dla ich nabywców; przeprowadzenia analizy kosztów różnych wariantów opakowań i ich wpływu na cenę wyrobu, w celu wyboru optymalnego wariantu. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, poprzez konieczność sprostania wysokim wymaganiom rynku, spowodowało znaczący rozwój opakowań i materiałów opakowaniowych, a także stworzyło szansę szybkiego dostosowania się do istniejących kierunków europejskich i światowych.

zCo na to respondenci? W 2008 roku wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeprowadzono pilotażowe badania dotyczące postrzegania roli opakowań przez konsumentów na wspólnym rynku europejskim. W celu odniesienia uzyskanych wyników do opinii i postaw studentów innych uczelni ekonomicznych w UE analogiczne badania ankietowe przez internet przeprowadzono także na Wirtschaftsuniversität Wien

Rys.1.Zainteresowanie konsumentów rodzajem opakowania przy zakupie produktów, % wskazań Źródło: badania własne.

Austria

Polska 5

17

29

6

15

32

48

49

tak

Austria

Niemcy 12

2 37

49

nie

raczej nie

raczej tak

6

14

32

48

31


trendy

(Austria), Fachhochschule Mannheim (Niemcy) oraz University of London (Wielka Brytania). W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, iż około 80 proc. badanych respondentów zwraca uwagę na rodzaj opakowania. Potwierdza to przekonania o roli opakowania, jaką spełnia w kształtowaniu decyzji zakupu i wyboru produktu. (rys. 1). Na to, jaki rodzaj opakowania zostaje wybierany przez konsumentów przy zakupie określonych produktów ma wpływ wiele różnych czynników. Nabywca zwraca głównie uwagę na jakość produktu, w coraz mniejszym stopniu na jego cenę. Bardzo ważną rolę odgrywają walory promocyjne opakowania.

Coraz częściej o zakupie produktów i wyborze opakowań decydują także cechy ekologiczne. Fakt, że opakowanie i produkt są przyjazne dla środowiska zwiększa konkurencyjność produktu i jego opakowania. Cechy te są także mocno akcentowane w reklamach i działaniach promocyjnych przynosząc wiele korzyści dla producentów. Czynniki decydujące o wyborze danego rodzaju opakowania przez konsumentów w poszczególnych krajach zaprezentowano na rysunkach 2-5. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że czynnikami decydującymi w największym stopniu o wyborze danego

Rys. 2 Czynniki decydujące o wyborze rodzaju opakowania w opinii ankietowanych z Polski, % wskazań* Źródło: badania własne. Polska 100 90 80

70

% wskazań

70

65

59

60 50

39

40 30

18

20

10 2

10 0

wygląd zewnętrzny

pojemność

rodzaj materiału opakowaniowego

dogodność użytkowania

przydatność do ponownego użycia

inne

nie zwracam uwagi

* % wskazań nie sumuje się do 100 ( pytanie z możliwością wskazania więcej niż 1 odpowiedzi).

Rys. 3. Czynniki decydujące o wyborze rodzaju opakowania w opinii ankietowanych z Austrii, % wskazań*. Źródło: badania własne Austria

100 90

76

% wskazań

80 70 60

68 57

51

48

50 40 30

13

20 10 0

wygląd zewnętrzny

poj emność

rodzaj materiału

dogodność

przydatność do

opakowaniowego

użytkowania

ponownego użycia

inne

6 nie zwracam uwagi

* % wskazań nie sumuje się do 100 ( pytanie z możliwością wskazania więcej niż 1 odpowiedzi).

32

rodzaju opakowania są: dogodność użytkowania (69,3 proc. wskazań), pojemność (68 proc.) i wygląd zewnętrzny opakowania (65,2 proc.). Nie bez znaczenia jest także rodzaj materiału opakowaniowego – prawie co druga osoba uznała, iż ten czynnik jest znaczący pr zy wybor ze rodzaju opakowania. O ile przy pierwszych wymienionych czynnikach nie było większych różnic w odpowiedziach respondentów w poszczególnych krajach, o tyle w kwestii przydatności do ponownego przetwórstwa różnice są już wyraźne. W Polsce około 18 proc., w Wielkiej Brytanii zaledwie 8 proc. respondentów stwierdziło, iż przydatność do ponownego użycia decyduje w ich przypadku o wyborze danego rodzaju opakowania, podczas gdy w Austrii i Niemczech zwraca na to uwagę odpowiednio około 48 i 42 proc. ankietowanych. Opinie takie są bez wątpienia związane z uregulowaniami prawnymi w zakresie ekologii opakowań obowiązującymi w tych krajach oraz większym naciskiem, jaki kładzie się na kształtowanie proekologicznych postaw konsumentów. Wśród innych czynników wymienianych przez respondentów, a nie uwzględnionych w pytaniach ankietowych, wskazano także: użyteczność, zabezpieczenie towaru oraz masę produktu (w tym opakowania). Zaledwie około 8 proc. wszystkich ankietowanych stwierdziło, iż nie zwraca uwagi na opakowanie przy wyborze danego produktu. Bardzo często czynnikiem decydującym o wyborze opakowania jest jego wygląd zewnętrzny. Na pytanie ankietowe: czy ich zdaniem wygląd zewnętrzny opakowania sugeruje jakość zapakowanego produktu, zdecydowana większość respondentów odpowiedziała twierdząco: zdecydowanie tak (ponad 32 proc. wskazań) albo raczej tak (ponad 46 proc.). Około 7 proc. badanych stwierdziło, iż wygląd zewnętrzny opakowania nie ma w ogóle wpływu na jakość zapakowanego w nim produktu. Na podstawie uzyskanych wyników badań ankietowych można stwierdzić, iż w świadomości obywateli wszystkich badanych narodowości opakowanie stanowi integralną część produktu i ma istotny wpływ na ocenę jego jakości. Wraz z przekształceniem się rynku producenta w rynek konsumenta i zaostrzającą się walką konkurencyjną, obserwuje się stały rozwój rozlicznych funkcji opakowań. Obok takich funkcji jak: ochronna, marketingowa, ekologiczna czy zarządzająca wyróżnia się również funkcję informacyjną i edukacyjną, które w warunkach sprzedaży samoobsługowej nabierają coraz większego znaczenia. Przeprowadzone badania ankietowe wskazały, iż zdecydowana większość respondentów w każdym z czterech badanych krajów (ponad 61 proc. wskazań), korzysta z informacji znajdujących się na opakowaniach, przy czym najbardziej zainteresowani tymi informacjami są młodzi ludzie w Niemczech (79 proc.) oraz Austrii

Packaging Polska 02/09


BIZNES trendy I FINANSE

Rys. 4. Czynniki decydujące o wyborze rodzaju opakowania w opinii ankietowanych z Niemiec, % wskazań*. Źródło: badania własne. Niemcy

100 90 80

% wskazań

69

64

70 60

52

46

50

42

40 30 20

0

9

5

10 wygląd zewnętrzny

pojemność

rodzaj materiału

dogodność

przydatność do

opakowaniowego

użytkowania

ponownego użycia

inne

nie zwracam uwagi

* % wskazań nie sumuje się do 100 ( pytanie z możliwością wskazania więcej niż 1 odpowiedzi). Rys. .5. Czynniki decydujące o wyborze rodzaju opakowania w opinii ankietowanych z Wielkiej Brytanii, % wskazań*. Źródło: badania własne. Wielka Brytania

100 90

% wskazań

80

78

70

71 57

60

54

50 40 30 20 0

14

8

10 wygląd zewnętrzny

poj emność

rodzaj materiału

dogodność

przydatność do

opakowaniowego

użytkowania

ponownego

2 inne

nie zwracam uwagi

użycia

* % wskazań nie sumuje się do 100 ( pytanie z możliwością wskazania więcej niż 1 odpowiedzi).

(77 proc.). Tylko około 5 proc. respondentów stwierdziło, że raczej z nich nie korzysta, a niespełna 3 proc. uznało, iż w ogóle nie jest zainteresowana tym rodzajem informacji (rys. 7). Uzyskane wyniki potwierdziły istotną rolę opakowania w przekazywaniu konsumentom rzetelnej i przejrzystej informacji o zapakowanym produkcie, jego producencie oraz o zastosowanym materiale opakowaniowym. Wśród informacji umieszczonych na opakowaniach, na które konsumenci najczęściej zawracają uwagę należy wskazać (rys. 8-11): termin przydatności do spożycia (96,4 proc. wszystkich badanych respondentów); skład chemiczny produktu (55,6 proc.); warunki przechowywania (51,7 proc.); znaki reklamowe (48,3 proc.) oraz znaki ekologiczne (32,3 proc.). W Wielkiej Brytanii zauważyć można większy stopień korzystania ze znaków reklamowych umieszczonych na opakowaniach – prawie co 3 osoba przyznała, że korzysta z tego typu informacji na opakowaniach. Wynikać to może z dużej konkurencji występujących na rynku opakowań i tym samym niejako „zmuszenia” producentów do stosowania coraz bardziej wyszukanych technik promocji i reklamy swoich produktów, również poprzez umieszczanie odpowiednich znaków reklamowych na opakowaniach w celu przyciągania uwagi konsumentów. Natomiast konsumentami w największym stopniu korzystającymi z ekoznaków umieszczanych na opakowaniach są respondenci z Niemiec (39 proc. wskazań) oraz Austrii (37 proc.). Wyniki powyższe potwierdziły wysoką świadomość proekologiczną konsumentów w tych krajach. Wśród innych informacji umieszczonych na opakowaniach, które nie były zawarte w pytaniach ankietowych, a na które zwrócili uwagę respondenci wyróżnić należy: kaloryczność, pojemność opakowań oraz instrukcje użytkowe. Na atrakcyjność opakowań ma wpływ szereg czynników, w tym grafika, liternictwo, rodzaj użytego materiału opakowaniowego, forma konstrukcyjna opakowania, a także barwa. W kolejnym z pytań ankietowych zapytano właśnie o to czy konsumenci zwracają uwagę na barwę opakowań oraz jakie barwy opakowań są najbardziej przez nich preferowane.

Rys. 6. Wpływ wyglądu zewnętrznego opakowania na ocenę jakość zapakowanego produktu w opinii konsumentów, % wskazań. Źródło: badania własne.

02/09 Packaging Polska

33


TRENDY

Wśród informacji umieszczonych na opakowaniach, na które konsumenci najczęściej zawracają uwagę należy wskazać: termin przydatności do spożycia (96,4 proc. wszystkich badanych respondentów); skład chemiczny produktu (55,6 proc.); warunki przechowywania (51,7 proc.); znaki reklamowe (48,3 proc.) oraz znaki ekologiczne (32,3 proc.).

Rys. 7. Stopień korzystania przez konsumentów z informacji znajdujących się na opakowaniach, % wskazań. Źródło: badania własne

Rys.8. Informacje, z których najczęściej korzystają ankietowani w Polsce, % wskazań*. Źródło: badania własne.

100

100

40 20 0

80

64

61

26

18 6

4

Polska

Austria

tak

24

16 4

raczej tak

3

1

Niemcy

raczej nie

% wskazań

% wskazań

60

79

77

80

98

90

2

8

Wielka Brytania

7

65

70 60 50

35

40 30

29 20

20

22

10 0

termin przydatności do spożycia

skłąd chemiczny warunki znaki ekologiczne znaki reklamowe produktu przechowywania

inne

nie

* % wskazań nie sumuje się do 100 ( pytanie z możliwością wskazania więcej niż 1 odpowiedzi)

Uzyskane wyniki dla ankietowanych reprezentujących poszczególne kraje przedstawiono na rysunkach 12-15. Przeprowadzone badania wykazały, iż ankietowani zarówno z Polski, jak i z pozostałych badanych krajów tj. Austrii, Niemiec i Wielkiej

34

Brytanii, zdecydowanie preferują opakowania o barwach jasnych (około 48 proc. wszystkich ankietowanych) oraz kontrastowych (około 53 proc. wskazań). Około 12 proc. badanych respondentów nie zwraca uwagi na barwę opakowań, przy czym naj-

więcej, bo 16 proc. w Polsce i 14 proc. w Wielkiej Brytanii. Wśród barw na opakowaniach najbardziej preferowanych przez konsumentów na wspólnym rynku europejskim należy wskazać: czerwoną, niebieską, żółtą, zieloną oraz białą.

Packaging Polska 02/09


TRENDY

Rys. 9. Informacje, z których najczęściej korzystają ankietowani w Austrii, % wskazań*. Źródło: badania własne

100 90

87

liczba osób

80 70

57

60

49

50

46 37

40 30

15

20 10 0

termin przydatności do spożycia

skłąd chemiczny warunki znaki ekologiczne znaki reklamowe produktu przechowywania

inne

* % wskazań nie sumuje się do 100 ( pytanie z możliwością wskazania więcej niż 1 odpowiedzi)

Rys.10. Informacje, z których najczęściej korzystają ankietowani w Niemczech, % wskazań*. Źródło: badania własne

100

96

zWarstwa wizualna Wraz z rozwojem produkcji towarów i coraz większym ich zróżnicowaniem zaostrza się konkurencja pomiędzy firmami, a równocześnie rośnie na rynku rola konsumentów dokonujących ostatecznego wyboru i zakupu oferowanych towarów. Opakowanie staje się jednym z podstawowych czynników decydujących o zakupie, dlatego też nabiera ono w warunkach zaostrzającej się konkurencji i rynku konsumenta szczególnego znaczenia. Wraz z ciągłymi zmianami demograficznymi, zmianami w zakresie stylu życia, poziomu zdrowotnego i higienicznego społeczeństw oraz w związku z ochroną środowiska naturalnego i rozwojem rynków zbytu, opakowaniom stawia się bardzo wysokie wymagania. Producenci coraz większą uwagę zwracają na doskonalenie właściwości materiałów opakowaniowych, opakowań i maszyn pakujących; handlowcy i specjaliści od marketingu – na ich znaczenie dla promocji sprzedawanych wyrobów, dzięki odpowiedniej szacie graficznej i odpowiedniemu oznakowaniu, a ekolodzy – na ograniczenie obciążenia środowiska zużytymi opakowaniami.

90

liczba osób

80 70

58

60

56

50

39

40

zReasumując

42

30 20

9

10 0

termin przydatności do spożycia

skłąd chemiczny warunki znaki ekologiczne znaki reklamowe produktu przechowywania

inne

* % wskazań nie sumuje się do 100 ( pytanie z możliwością wskazania więcej niż 1 odpowiedzi)

Rys.11. Informacje, z których najczęściej korzystają ankietowani w Wielkiej Brytanii, % wskazań*. Źródło: badania własne

100 90

90

liczba osób

80

69

70 60

51

50

42

40

28

30 20

10

10 0

termin przydatności do spożycia

skłąd chemiczny warunki znaki ekologiczne znaki reklamowe produktu przechowywania

inne

* % wskazań nie sumuje się do 100 ( pytanie z możliwością wskazania więcej niż 1 odpowiedzi)

02/09 Packaging Polska

Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, konsumenci zwracają dużą uwagę na rodzaj opakowania przy zakupie produktu. Potwierdza to przekonanie o roli opakowania, jaką spełnia w kształtowaniu decyzji zakupu i tym samym wyboru produktu. O wyborze rodzaju opakowania decyduje wiele różnych czynników, wśród których do najważniejszych należą: dogodność użytkowania, pojemność, wygląd zewnętrzny, rodzaj materiału opakowaniowego oraz informacje zamieszczone na opakowaniu. Informacjami zamieszczonymi na opakowaniu, z których najczęściej korzystają konsumenci na wspólnym rynku europejskim są przede wszystkim: informacja o trwałości zapakowanego produktu, następnie informacja o składzie produktu, warunkach jego przechowywania oraz o sposobie jego użycia. Nie bez znaczenia są także znaki ekologiczne, szczególnie dla konsumentów pochodzących z Niemiec i Austrii. Przeprowadzone badania ankietowe potwierdziły także istotny wpływ wyglądu zewnętrznego opakowania, w tym barwy opakowań na kształtowanie wyobrażenia o jakości zapakowanego produktu.

35


TRENDY

żeń konsumentów. Warstwa wizualna opakowania powinna być taka, aby nie ograniczając czytelności i zrozumienia informacji, pr zyciągała uwagę konsumenta i stwarzała bodziec zachęcający do dokonywania zakupu. z

śnik rzetelnej informacji i edukacji oraz element promujący produkt i producenta. Z tego względu należy wskazać na konieczność poszukiwania i projektowania nowych form znakowania oraz rozwiązań plastycznych dostosowanych do oczekiwań i wyobra-

W podsumowaniu zaprezentowanych rozważań można stwierdzić, iż zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich, opakowania w opinii konsumentów odgrywają znaczącą rolę. Obok zabezpieczenia jakości zapakowanego produktu, występują jako no-

Rys.12. Preferencje ankietowanych w zakresie barwy opakowań w Polsce, % wskazań*. Źródło: badania własne

Rys.14. Preferencje ankietowanych w zakresie barwy opakowań w Niemczech, % wskazań* Źródło: badania własne

Kraj: Polska

Kraj: Niemcy

5 46

kontrastowe

5

51

nie zwracam najasne to uwagi

46

kontrastowe jasne

53 7

kontrastowe

niewskazania zwracam * % wskazań nie sumuje się do 100 ( pytanie z możliwością 51 na to uwagi więcej niż 1 odpowiedzi)

ciemne

6

ciemne

16

jasne

Kraj: Niemcy

46

ciemne

Kraj: Polska

46

6

jasne

53

nie zwracam ciemne na to uwagi

kontrastowe nie zwracam na to uwagi

* % wskazań nie sumuje się do 100 ( pytanie z możliwością wskazania więcej7 niż 1 odpowiedzi)

16 Kraj: Austria

Rys.13. Preferencje ankietowanych w zakresie barwy opakowań w Austrii, % wskazań* Źródło: badania własne jasne 9

54

Kraj: Austria

9

54

12

42

Kraj: Austria

nie zwracam na to uwagi jasne

ciemne kontrastowe

42

11

ciemne kontrastowe

Kraj: Austria

Kraj: Wielka Brytania Rys.15. Preferencje ankietowanych w zakresie barwy opakowań w Wielkiej Brytanii, % wskazań*. Źródło: badania własne

ciemne

39

11 58

39 14

nie zwracam na to uwagi

12

* % wskazań nie sumuje się do 100 ( pytanie z możliwością wskazania więcej niż 1 odpowiedzi)

jasne

Kraj: Wielka Brytania

kontrastowe jasne nie zwracam na to uwagi ciemne

kontrastowe

58

nie zwracam na to uwagi

14

* % wskazań nie sumuje się do 100 ( pytanie z możliwością wskazania więcej niż 1 odpowiedzi)

LITERATURA:

36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Baker M. and Hart S., Product Strategy and Management, Prentice Hall, London 1999. Grabowska B., Rola opakowania w strategii marketingowej firmy, „Opakowanie” 2001, nr 2. Grover R., Vriens M., The Handbook of Marketing Research: Uses, Misuses and Future Advances, Sage Publications Inc. Thousand Oaks, 2006. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Opakowania w ochronie konsumenta, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Współczesne opakowania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2003. Lynch R., Corporate Strategy, Prentice Hall, New Jersey 2000. Rudnicki L., Zachowania rynkowe konsumentów. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004. Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003. Sudoł S., Szymczak J., Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 2000. Szulce H., Znaczenie i funkcje opakowań w działaniach marketingowych, [w:] Towaroznawstwo-opakowania-logistyka, praca zbiorowa pod red. Z. Foltynowicza, J. Jasiczaka i G. Szyszki, AE, Poznań 2008. Szymczak J., Ankiel-Homa M., Opakowanie jednostkowe produktów jako narzędzie komunikacji rynkowej, Marketing i Rynek 2007, nr 6. Walden-Kozłowska A., Wzornictwo przemysłowe, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000. Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 2000.

Packaging Polska 02/09


DESIGN TECHNOLOGIA I MARKETING

zKompletne rozwiązania do produkcji opakowań

Wyróżnienie przez uszlachetnienie Monika Batko Opakowania ekskluzywne typu premium kojarzone z luksusem i indywidualnością, wyszukane i funkcjonalne, wykonane z ogromną starannością są symbolem wyrafinowanego gustu. Ich produkcja wymaga procesu uszlachetniania, który nadaje szlachetny wygląd opakowaniu, stwarza wrażenie bogactwa i podkreśla jego indywidualność. Dlatego proces produkcji opakowań luksusowych wymaga przemyślanego wyboru dostępnych opcji i możliwości.

Pudełko z okienkiem standardowym.

Pudełko z okienkiem zewnętrznym z perforacją.

O

pakowania luksusowe, powstałe najczęściej z kartonu, zdobią i reklamują między innymi wyroby alkoholowe, perfumy i kosmetyki znanych marek. Ich produkcji towarzyszy niezwykle złożony proces technologiczny, obejmujący specyficzne sposoby uszlachetniania, takie jak: lakierowanie, laminowanie i tłoczenie kartonu umożliwiające uzyskanie wyjątkowych efektów wizualnych, wykrawanie skomplikowanych kształtów czy też wklejanie okienek dla osiągnięcia wyszukanych form opakowań. Wyprodukowanie luksusowych opakowań nie musi oznaczać wysokich kosztów ponoszonych przez drukarnie, a wręcz przeciwnie – tworzenie czegoś w yjątkowego ma pociągać

38

Opakowanie z okienkiem wycinanym z zadrukowanej uprzednio folii, wklejane z kontrolą pasowania.

Packaging Polska 02/09


TECHNOLOGIA SZKŁO

za sobą możliwie niskie nakłady. Dlatego też drukarnie prześcigają się w tworzeniu opakowań dobrej jakości, przyciągających oko potencjalnego konsumenta, ale starają się zarazem ograniczać zbędne koszty poprzez wprowadzanie nowych technologii, upraszczanie procesów produkcji oraz automatyzację, głównie dzięki coraz bardziej uniwersalnym maszynom.

Wysokowydajny podajnik oraz łatwość narządzania na maszynie wykrawająco-tłoczącej Sanwa pozwala na efektywną produkcję wyszukanych form opakowań.

Tłoczenie kartonu.

zWykrawanie Bardzo interesującą i dającą zadziwiające efekty końcowe metodą uszlachetniania jest wykrawanie, które pozwala nadać opakowaniom wykwintny wygląd. Ponadto, dzięki zastosowaniu skomplikowanych wykrojników, można skutecznie podkreślić przeznaczenie danego produktu. Pomocą dla producenta opakowań premium staje się włączenie w cykl produkcyjny automatu wykrawającotłoczącego oferującego wysoką precyzję sztancowania i tłoczenia. Urządzeniem, który z powodzeniem wysztancuje nawet najbardziej skomplikowany kształt opakowania jest japońska Sanwa (dostępna w pełnym zakresie formatów), przeznaczona właśnie do trudnych i wymagających prac. Unikatowe rozwiązania technologiczne zastosowane w automatach wykrawająco-tłoczących Sanwa z najnowszej linii Axia, umożliwiające precyzyjne prowadzenie wykroju przez maszynę, wysokie zautomatyzowanie poszczególnych sekcji oraz osiąganie wysokich prędkości pozwalają na wyprodukowanie w krótkim czasie wyrafinowanego kształtu i doskonałej jakości opakowania gotowego do dalszego procesu uszlachetniania.

02/09 Packaging Polska

Wycinanie tektury litej.

Moletowanie kartonu.

39


TECHNOLOGIA SZKŁO

zOkienka Obecnie dużą popularnością cieszy się również wklejanie okienek do wykrojów kartonowych, które z powodzeniem wspomaga maszyna niemieckiej firmy Heiber+Schroeder – WPS 1100, przeznaczona do automatycznego wklejania okienek i oklejania wykrojów. Okienka oprócz tego, że przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności opakowania, pozwalają także na wyeksponowanie produktu bez konieczności otwierania pudełka. W zależności od projektu i dzięki wykorzystaniu skomplikowanych wykrojników na okienka, można uzyskać ciekawe i niezwykle złożone konstrukcje. W podstawowej konfiguracji maszyna produkuje opakowania z okienkami standardowymi. Natomiast wyposażenie jej w dodatkowe moduły pozwala na produkcję szerszej gamy opakowań. W dobie ekonomicznego podejścia klienta należy wziąć pod uwagę jeszcze jeden czynnik - koszt. Nawet produkty z najwyższej półki podlegają teraz tej samej ostrej konkurencji co marki masowej produkcji. W tym przypadku maszyna WPS 1100 pozwala drukarniom na wykonywanie opakowań na najwyższym poziomie jakościowym przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ich produkcji, uzyskiwanym dzięki automatyzacji i przyspieszeniu czynności produkcyjnych w wielu przypadkach wcześniej wykonywanych ręcznie lub przez kilka innych urządzeń. Znacznemu zwiększeniu wydajności pracy maszyny sprzyja wyposażenie jej w moduł do produkcji dwutorowej. Uniwersalność modelu WPS podkreśla zastosowanie budowy modułowej i możliwości konfigurowania maszyny zgodnie z potrzebami klienta. Ponadto, maszyna WPS 1100 umożliwia wklejanie szerokiego wachlarza okienek do wykrojów, dzięki czemu produkcja różnego rodzaju opakowań nie wymaga zaangażowania szeregu skomplikowanych urządzeń. Zakup maszyny WPS 1100 może być optymalnym rozwiązaniem dla drukarni, której asortyment produkcji opakowań obejmuje zarówno standardowe opakowania z okienkiem, jak i bardziej skomplikowane i wyszukane wzory, łącznie z wkładkami foliowymi i papierowymi, rękawami wewnętrznymi z zamknięciem oraz uchwytami i taśmami wzmacniającymi i zrywalnymi.

Wydajną produkcję na maszynie WPS 1100 zapewnia jedno, dwa lub trzy okienka wklejane na jeden obrót podciśnieniowego cylindra przenoszącego oraz napędzana serwo sekcja nakładania folii.

Opakowanie z okienkiem bigowanym wzdłużnie na gorąco, z wycięciami w kształcie litery V, formowane z roli folii na maszynie wklejającej okienka.

Opakowanie z okienkiem o dowolnym kształcie, podawane ze stosu, wykrawane i bigowane na zewnętrznej maszynie sztancującej.

zZłożyć - skleić

Opakowanie z okienkiem wklejanym „wykrój do wykroju”.

40

Na rynku, gdzie wizerunek marki jest niezwykle istotny, producenci opakowań nie mogą pozwolić sobie na łatwe oszczędności w prostym na pozór odcinku procesu uszlachetniania, jakim jest składanie i klejenie, który mógłby niefortunnie wpłynąć na jakość produkowanego opakowania. Dlatego też warto podkreślić, że aby osiągnąć perfekcjonizm w każdym calu każdego z opakowań, a zwłaszcza opakowania luksusowego, istotne jest użycie w końcowym procesie uszlachetniania właściwej składarko-sklejarki, która pozwoli na wydajną pracę z najbardziej wyszukanymi i skomplikowanymi wykrojami. Przykładem takiej maszyny jest najnowszy produkt hiszpańskiej firmy Inramik - składarko-sklejarka Pyrena. Maszyna ta prze-

Packaging Polska 02/09


TECHNOLOGIA SZKŁO

znaczona jest do pracy ze skomplikowanymi pudełkami z kartonu i tektury falistej, a dzięki przeniesieniu napędu przy pomocy centralnego wału z przekładniami redukcyjnymi jest niezwykle wydajna i osiąga prędkość pracy do 500 m/min., co przekłada się szczególnie na ekonomiczny aspekt produkcji opakowań luksusowych. Podstawową różnicą w stosunku do poprzednich modeli jest wzmocnienie i wydłużenie konstrukcji maszyny – długość Pyreny to 18 m. Pozwala to na prace z wysokimi prędkościami oraz na znacznie dokładniejsze składanie i płynne prowadzenie nawet bardzo trudnych wykrojów tekturowych o gramaturze do 600 g/m² i z tektury falistej w fali B, E, F lub N. Wachlarz prac, możliwych do wykonania na Pyrenie, jest szeroki i różnorodny dzięki zastosowaniu modułowej konstrukcji maszyny. Dodatkowo najnowszy system klejowy Nordson LogiComm pozwala na dokładną kontrolę nakładania kleju i weryfikację jego jakości. Dzięki zastosowaniu ekranów dotykowych, które mogą być umieszczone w dowolnym miejscu maszyny, obsługa systemu jest bardzo prosta. System reguluje klejenie na zimno i na gorąco z prędkością do 1200 m/min. i dokładnością nakładania do +/- 0,25 mm. Jest łatwy do zaprogramowania i może równocześnie wykrywać i kontrolować kilka różnych parametrów, jak np.: ilość i tolerancję nakładania kleju, zachodzące i przekrzywione wykroje, kody kreskowe o różnych formatach, aplikacje zabezpieczające, wadliwe złożenia, klapki i wkładki, okienka foliowe.

wykra

wa

tłoczy

ja

le wk

skl

eja

sk

ład

a

Najnowsza składarko-sklejarka Inramik – Pyrena zapewnia precyzję składania i klejenia.

Wymienione procesy uszlachetniania, wspomagane przez odpowiednie maszyny i urządzenia z najwyższej półki technologicznego rozwoju, pozwalają na wyprodukowanie opakowania wysokiej jakości i nadanie mu szlachetnego wyglądu oraz stworzeniu wrażenia bogactwa i podkreśleniu jego indywidualności. Wbrew pozorom produkcja tego typu opakowań nie wymaga szeregu niezwykle skomplikowanych urządzeń, a jedynie przemyślanego wyboru dostępnych opcji i możliwych do zastosowania technologii. www.ittp.com.pl

02/09 Packaging Polska

41


OPAKOWANIA Design i marketing Luksusowe

zEkofashion Weekend

Art - eco

Paweł Kamiński

© KSA

W

Zwycięzca „Konkursu na projekt Ekotorby”. popularne walonki. Najciekawsze prace studentów zaprezentowano w telewizji, m.in. w programie „Kawa czy Herbata”. W trakcie pokazu ogłoszono zwycięzców „Konkursu na projekt Ekotorby”. Przedstawiciele patronów konkursu, firma Big Star oraz portal 4Girls pierwsze miejsce przyznali Anecie i Piotrowi Boroszczowskim za kolorową torbę zmieniającą rozmiar w zależności od potrzeb. Publiczność obejrzała także edukacyjny happening na temat segregowania czystych śmieci wykonany przez studentów Szkoły Aktorskiej Spot. z

© KSA

dniach 24 – 26 stycznia 2009 roku w Krakowie odbył się Ekofashion Weekend zorganizowany w celu zachęcenia do mody z recyklingu, kreatywnego podejścia do używanych ciuchów oraz uwrażliwienia na segregację śmieci. Ponieważ tendencje w modzie są z natury papierowe, a ich żywot zwykle nie dłuższy niż nabłyszczanych kartek luksusowych magazynów, na których są prezentowane, studenci Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie przy współpracy z polskimi firmami: Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku oraz MPO postanowili ten żywot papieru nieco przedłużyć, a tym samym podtrzymać tendencję na ekologiczną modę. Pokaz Junk Fashion Show pod patronatem Myspace Polska zgromadził rekordową liczbę publiczności, której część nie zmieściła się na sali widowiskowej Nowohuckiego Centrum Kultury i oglądała pokaz na telebimie. Modelki ze współpracującej z SAPU agencji Reklamex, podczas papierowej części pokazu, prezentowały m.in. kreacje ze skrzydłami. Na wybiegu dominowały kolory indygo i głębokiego fioletu. Ubrania z tkanin z drugiej ręki były inspirowane kulturą Rosji. Studenci drugiego roku uciekli od oczywistych nawiązań i poszukali ich nieco głębiej - w sztuce współczesnej oraz nieco bliżej - na moskiewskiej i podmoskiewskiej ulicy. Na pokazie pojawiły się błyszczące legginsy, bogate suknie dla nuworyszek oraz do dziś

42

Packaging Polska 02/09


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


Performa Alto

The High Way to Extravagance

Zadziwiajćcć róŧnorodnoŋþ kosmetyków i produktów luksusowych moŧna porównaþ z bogactwem gatunków kwiatów na ŋwiecie. Muszć byþ one piĕknie opakowane, by jak wspaniaãy bukiet kwiatów, przycićgnćþ spojrzenie klienta. W Stora Enso znaleťliŋmy na to doskonaãy sposób tworzćc wysokogatunkowy karton opakowaniowy – Performa Alto.

Stora Enso Polska Sp. z o.o. 00-546 Warszawa Ul. Ks. Skorupki 5 Tel. 0 22/ 583 68 68 Fax 0 22/ 583 68 84 www.storaenso.com/cosmetics

Performa Alto, w peãni powlekany karton CTMP z biaãym spodem, jest produktem wysokiej klasy w peãnym tego sãowa znaczeniu. Karton Performa Alto polecamy do produkcji luksusowych opakowaĸ. Piĕkne opakowania, zachowujćce swć urodĕ przez dãugi czas, z pewnoŋcić przyczynić siĕ do rozkwitu Paĸstwa dziaãalnoŋci. Gdy chcecie podćŧaþ prostć drogć ku piĕknym opakowaniom, skontaktujcie siĕ z przedstawicielem Stora Enso i niezwãocznie wypróbujcie karton Performa Alto.

02/2009 Packaging Polska  
02/2009 Packaging Polska  

Packaging Polska

Advertisement