Page 1

Kielce, dn. 23.06.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 23.06.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: PabloCK Opis usługi: Tłumaczenie pisemne ENG-POL(plik pdf) ilość słów 36016 Tłumaczenie pisemne POL-ENG(plik pptx) ilość słów 887 Tłumaczenie pisemne POL-ENG(plik doc) ilość słów 63271

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2504,35 EUR 2. Kwota uzysku: 1252,17 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 1252,17 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 225,40 EUR 5. Kwota do wypłaty: 2278,95 EUR (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem EUR 95/100)

Uwagi: Nauka wystawienia dokumentów księgowych.

...........................................

...............................................

Zleceniodawca

Zleceniobiorca


Rachunek nr R 1/2013 (oryginał)

Data wystawienia:

23-06-2013

Data sprzedaży:

23-06-2013

Miejsce wystawienia:

Kielce

Sprzedawca:

Nabywca:

PabloCK

mLingua Sp. z o.o

brak

Stary Rynek 100

brak

61-773 Poznań

NIP: brak

NIP: 7781435103 E-mail: info@mlingua.pl

Lp

Nazwa towaru lub usługi

PKWiU

Jm

Ilość

Cena

Wartość 8570.11

1

Tłumaczenie pisemne ENG-POL(plik pdf) ilość znaków 214108

1125 szt.

190.320

45.03

2

Tłumaczenie pisemne POL-ENG(plik pptx) ilość znaków 6334

1125 szt.

5.630

45.03

253.52

3

Tłumaczenie pisemne POL-ENG(plik doc) ilość znaków 434822

1125 szt.

386.510

45.03

17404.55

Forma zapłaty:

przelew

Razem:

26228.18 PLN

Termin zapłaty:

06-07-2013

Zaliczka otrzymana:

0.00 PLN

Bank:

Do zapłaty:

26228.18 PLN

Nr konta:

Słownie:

dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem PLN 18/100

BIC/SWIFT: Uwagi:

Nauka wystawienia dokumentów księgowych.

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru


Faktura nr FV 1/2013 (oryginał)

Data wystawienia:

23-06-2013

Data sprzedaży:

23-06-2013

Miejsce wystawienia:

Kielce

Sprzedawca:

Nabywca:

PabloCK

mLingua Sp. z o.o.

brak

Stary Rynek 100

brak brak

61-773 Poznań

NIP: brak

NIP: 7781435103

E-mail: pablo400@op.pl

E-mail: info@mlingua.pl

Lp

Nazwa towaru lub usługi

PKWiU

Jm

Ilość

Cena netto

Stawk a VAT

Wartość Netto

Wartość VAT

Wartość Brutto

1

Tłumaczenie pisemne ENG-POL(plik pdf) ilość znaków 214108

szt. 1800

118.950

24.53

23%

2917.84

671.10

3588.94

2

Tłumaczenie pisemne POL-ENG(plik pptx) ilość znaków 6334

1800 szt.

3.520

24.53

23%

86.35

19.86

106.21

3

Tłumaczenie pisemne POL-ENG(plik doc) ilość znaków 434822

1800 szt.

241.570

24.53

23%

5925.71

1362.91

7288.62

Wartość Netto

Wartość VAT

Wartość Brutto

23%

8929.90

2053.87

10983.77

Razem

8929.90

2053.87

10983.77

Forma zapłaty:

przelew 14 dni

Razem:

10983.77 PLN

Termin zapłaty:

06-07-2013

Zaliczka otrzymana:

0.00 PLN

Bank:

Millenium Bank

Do zapłaty:

10983.77 PLN

Słownie:

dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy PLN 77/100

Nr konta: BIC/SWIFT: Uwagi:

Nauka wystawienia dokumentów księgowych.

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Rachunek  

Rachunek do umowy o dzieło, faktura VAT i rachunek wystawiony przez osobę prawną. Korzystałem z programu Total Assistant oraz różnych szablo...