Page 1

Treball de S铆ntesi

Cosmin Oancea Pedro Arancibia M贸nica Castillo Laura Bravo


Index

1-.El telegraf__________________________________________________2 2-.CaracterĂ­stiques_____________________________________________2 3-.Qui el va inventar____________________________________________2 4-.Com funciona_______________________________________________3 5-.Tipus______________________________________________________3 6-.Codi Morse_________________________________________________4

1


1-.El telègraf

El telègraf és un dispositiu de telecomunicacions destinats a la transmisió de senyals a distancia, el més ampli al llarg del temps més utilitzat va ser el telègraf elèctric per que era el més pràctic que hi havia abans.

2-.Característiques

Així mateix, mitjançant l'ús de l'anomenada telegrafia harmònica, es pot utilitzar un circuit telefònic per a l'enviament de múltiples comunicacions telegràfiques simultànies, mitjançant la utilització de tons de deiferent freqüència a la banda vocal.

3-.Qui el va inventar?

El 6 de maig de 1833, Gauss matemàtic, astrònom i físic alemany en col.laboració amb un altre físic, Weber va instal.lar una línia telegràfica de 1000 metres sobre les teulades de Göttingen( poble on treballaven) unint la universitat amb l'observatori aastronòmic. Aquest dispositiu fou inventat per Samuel Finley Breese Morse, nordamericà, el 1840. A principi no tenien cap codi per a comunicar-se, però aviat van crear un alfabet basat en l'amplitud dels senyals donant-li així una veritable capacitat de comucnicació al seu invent. 2


4-. Funcionament

Quan a l'estació emissora es tanca l' interruptor circula un corrent pel següent circuit: pol positiu, línia, electroimant, sigui atreta una peça metal.lica acabada en un punxó que pressiona una tira de paper, que es desplaça mitjançant uns rodets d'arrosegament, moguts per un mecanisme de rellotjeria, sobre un cilindre impregnat de tinta, de tal manera que, segons la durarda de la pulsació de l'interruptor, es traduirà en la impressió d'un punt o una ratlla en la tira de paper.

La caombinació de punts i ratlles es pot traduir en lletres mitjançant l'ús d'un codi convingut, en la pràctica l més utilitzat durant molts anys ha estat el codi Morse.

5-. Tipus

Telègraf de Hugles: la necesitat de codificar el text en punts i ratlles per a transmetre i descodificar abans d'escriure el telegrama va portar al desenvolupament d'altres tipus de tegrafia que realitzaran aquestes tasques de forma automàtica. Telègraf de Baudot: Ve a ser una evolució de de Huygens. Es basa en la codificació dels caràcters no el la posició d'un unic pols, sinó en cinc slots o intervals de temps en que es podia transmetre un pols o no. 3


6-. Codi Morse

El codi Morse es un mètode per transmetre informació telegràfica, utilitzant seqüències d'elements curts i llargs per representar les lletres, nombre, puntuació i altres caràcters especials d'un missatge. Els elments curts i llargs poden estar representats per sons i normalment se solen conèixer per punts i ratlles, el codi Morse està compost per sis elements: 1-.Una marca curta(.) 2-.Una marca més llarga(-) 3-.Espai entre palabres 4-.Espai curt(entre lletres) 5-.Espai mitja(entre paraules) 6-.Espai llarg(entre frases)

4

Tecnologia  

treball del telègraf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you