Turguide Birkenes

Page 1

Kr. 50,-

Ut på tur i

BIRKENES


Turoversikt: 4 7 12 15 18 21 24 26 28 29 32 34 36 38 40 42 43 44 46 48 50 52 54 56

På topp i Birkenes Friluftsområder i Birkenes Birkeland sentrum Birkeland sør Birkeland øst Birkeland vest Mollestadeika Havsåsen – topptur Liråsen – topptur Kulturorientering Ogge Rislåknuten – topptur Tvitjennknatten – topptur Kolåsen – topptur Heimdal – Tjønntveit Heimdalsknuten – topptur Skiløyper i Birkenes Håstølknuten – topptur Engesland/Vegusdal Tillarknappen og Bellandsheia – topptur Storemyrknuten – topptur Himmelsyna – topptur Barnevandringsstien gjennom Birkenes Geocaching

1. utgave utgitt i 2007 2. utgave utgitt 2014 av Birkenes kommune, Kulturkontoret Brosjyren er et samarbeidsprosjekt mellom frivillige krefter i Birkenes og Kulturkontoret som har hatt hovedansvaret. Birkenes kommune er med i Midt-Agder Friluftsråd

www.midt-agderfriluft.no Turløypene er tilgjengelige på kommunens websider. Her vil det også etterhvert bli lagt ut ny turinfo og evt nye turstier.

www.birkenes.kommune.no Geocaching:

www.geocaching.com Alle kart: © Statens Kartverk (NE21928) Layout og trykk: Synkron Media AS, Birkeland

2


Opplev Birkenes Birkenes kommune består av vakker og variert natur med utallige fiskevann, mye skog og heieterreng. Naturen gir glede, velvære og ikke minst mulighet for mange fine opplevelser. Turer i skog og mark er god trim og gir god kunnskap om natur og lokalhistorie. I denne brosjyren får du en oversikt og beskrivelse av merka turstier og toppturer i Birkenes, samt enkelte severdigheter/kulturminner i området.

- en naturkommune

Noen turstier er lange, noen korte, noen går i lett terreng og noen i litt mer kronglete terreng. Mulighetene er mange og varierte, og vi håper her skal være turer for enhver smak! Noen løyper ble merket for en del år siden, og noen er nymerket. Alle løypene er merket med røde trekanter eller rød maling og skilthenvisninger.

- nature at its best! Erleben Sie Birkenes - Natur von ihrer besten Seite

Takk til grunneiere

På vegne av alle glade turgåere takker vi grunneierne for positiv velvilje til merking og skilting av turstier.

Samarbeid med frivillige

Merking og rydding av stier er et samarbeid mellom Birkenes kommune

De fleste turløypene i Birkenes passer både for store og små!

Visit the borough of Birkenes

og ulike foreninger, bl.a er Birkenes IL, IL Gry, Herefoss IL, Birkenes Skytterlag og seniorturgruppa involvert. Aktive pensjonister likeså.

Det er flere steder satt opp slike infoskilt.

Experience the natural beauty of Birkenes - woodlands, lakes and rivers. In Birkenes we want to encourage our own inhabitants as well as tourists to use our beautiful surroundings as much as possible. Go for walks, either alone – giving yourself time to think - or as a more social trip with others.

During the recent years several footpaths have been upgraded and marked for walking. These trips give you exercise and knowledge about nature and cultural monuments.

Das Gebiet um Birkeland besteht aus variierter, prachtvoller Natur mit vielen Wäldern und Flüssen. Wir möchten sowohl unsere eigene Bevölkerung in Birkenes als auch Touristen auffordern, unsere prachtvolle Umgebung so viel wie möglich zu nutzen.

In den letzten Jahren sind viele Wanderwege ausgebessert und markiert worden. Die Wanderwege bieten neben gutem Training auch wunderschöne Naturerlebnisse und Einblicke in die Kultur und Lokalgeschichte der Gegend. Diese Broschüre beschreibt eine Vielzahl der markierten Wanderwege in Birkenes.

This brochure gives an outline of all the marked routes in Birkenes.

3


På topp i Birkenes! I 2005 startet Birkenes med toppturer som et av flere tiltak innen folkehelse. Fra begynnelsen var det kun noen få topper som var med i opplegget, men siden har både antall topper og antall besøkende økt. Det er plassert postkasse med bok og klippetenger på hver topp. Bøkene samles inn hvert år på høsten, og alle som har skrevet seg inn er med på trekning av fine premier. I 2012 ble det startet et eget toppturprosjekt med ny brosjyre med

Det er postkasse på 15 topper i Birkenes.

4

beskrivelse av alle toppene og eget klippekort. Det var utrolige 12789 besøk på toppene i 2012! I 2014 har vi utvidet med to nye topper, og besøker du minst 14 topper får du egen toppturpremie ved å levere klippekortet på kulturkontoret/ servicetorvet i kommunen. Det er folkehelse i hvert et steg!

Noen av toppene ligger i nærmiljøet der folk bor, mens noen er plassert litt lengre vekk. Målet med toppturene er 3-delt: 1. Du får god trim og økt puls som er viktig for god helse 2. Du får en fin naturopplevelse underveis til toppen og en spesiell god følelse når du kommer litt høyt og kan skue utover 3. Du blir kjent i naturen og i kommunen

Fra kulturorienteringsfrokost i 2010 på Rislåknuten.

As a public health act starting in 2005, Birkenes has made hilltops available as walking destinations. All the hilltops in the project are mapped and described in a special leaflet. You write your name in a book at the top and the lucky ones can win prizes. In 2012 amazing 12789 visits were

registered. The three main purposes are; get to know your environment, better your health and give you a good feeling every time you reach a new goal.

Um die allgemeine Gesundheit zu fördern, wurden im Jahre 2005 mehrere Aussichtspunkte in Birkenes beschildert und öffentlich zugänglich gemacht. Alle Aussichtspunkte die Teil des Projektes sind, sind in einer Broschüre beschrieben. Am Aussichtspunkt trägt man seinen Namen in ein Buch

ein, und kann mit ein bisschen Glück verschiedene Preise gewinnen. Die Aussichtspunkte erfüllen gleich mehrere Zwecke: Man tut etwas für die Gesundheit, lernt die Umgebung kennen, kann die Aussicht genießen, und mit jedem neuen Gipfel den man besteigt, kann man das gute Gefühl genießen, sein Ziel erreicht zu haben. Heimdalsknuten sett fra helikopter.


På disse toppene er det postkasse med bok og klippetenger.

På disse toppene er det postkasse med ut bok og klippetenger. Nærmere beskrivelse og kart lengre i brosjyren. Nærmere beskrivelse og kart lengre ut i brosjyren. Sør/vest for BIRKELAND nærmilø: VEGUSDAL: BIRKELAND nærmiljø:

Eskedalsbalkongen

Eskedalsbalkongen på Flakkeheia

på Flakkeheia

Galtetjønnåsen

på Flakkeheia Galtetjønnåsen

på Flakkeheia

Skaftåsen

Skaftåsen

Sør for Birkeland skole

sør for Birkeland skole Morhommer

Vest for Birkeland skole

Morhommer

vest forSpelefjell Birkeland skole

Nord for Birkeland sentrum

Spelefjell

nord forSenetoppen Birkeland sentrum

Birkeland sentrum

Senetoppen

Birkeland:

Sør/vest for Birkeland Havsåsen

Havsåsen

Mollestad/Rugsland

Mollestad/Rugsland

Liråsen

Liråsen Ås/Steinsland

Ås/Steinsland

VEGUSDAL

Tillarknappen

Engesland Tillarknappen

Engesland Storemyrknuten

Røyland gård Storemyrknuten

Røyland gård

Nord for Birkeland:

HEREFOSS:

Heimdal

Herefoss

Nord for Birkeland Heimdalsknuten Heimdalsknuten

Heimdal Rislåknuten Rislå

Rislåknuten

Håstølknuten Rislå Kylland

HEREFOSS Kålåsen Kolåsen

Herefoss Tvitjennknatten

Toplandsheia Tvitjennknatten

Toplandsheia

Håstølknuten

Kylland Birkeland sentrum Toppturbrosjyre og klippekort fåes kjøpt på BEST, på servicetorvet, på biblioteket og på butikken på Engesland og Herefoss. Info om turer og toppturer finnes også på www.birkenes.kommune.no under kultur og fritid

Toppturbrosjyre og klippekort fåes kjøpt på BEST, på servicetorvet, på biblioteket og på butikkene på Engesland og Opplegget er et samarbeid IL Gry, Herefoss IL og kulturkontoretunder Birkenes kommune Herefoss. Info om turer mellom og toppturer finnes også IL, på Birkenes www.birkenes.kommune.no kultur og fritid Opplegget er et samarbeid mellom IL Gry, Herefoss IL, Birkenes IL og kulturkontoret Birkenes kommune

5


Friluftsliv krever hensyn! Allemannsretten

I Norge har alle rett til å ferdes fritt i skog og mark, på sjø og fjell. Dette er en av grunnpilarene i norsk friluftsliv, og retten kalles allemannsretten. - Friluftsliv krever hensyn. Naturen er rik, variert – og sårbar. Derfor pålegger Friluftsloven alle som ferdes i naturen å opptre hensynsfullt, slik at miljøet ikke blir skadet og at ferdselen ikke er til skade for eier, bruker eller andre som ferdes ute.

Treat nature with respect! In Norway the public are allowed to move freely in all wood and mountain areas. This common privilege is fundamental for Norwegian outdoor life. Our natural environment is vulnerable. Norwegian law demands responsibility by:

Bitte behandeln Sie die Natur mit Respekt! In Norwegen darf man sich überall im Wald und in den Bergen frei bewegen. Da unsere Natur jedoch verwundbar ist, schreiben die Norwegischen Gesetze vor, dass man sich verantwortungsvoll zu verhalten hat: Keinen

6

Vi oppfordrer derfor:

- Ta all søppel med hjem - Bruk tilrettelagte bålplasser - Vis hensyn ved båltenning. Bruk kun kvist og kratt og ikke kutt eller hugg i større trær. Ta med deg ved hjemmefra. -Husk bålforbudet i perioden 15.april til 15.september og ellers ved skogbrannfare. - Si gjerne fra til Birkenes kommune, servicetorvet hvis skilt eller merker er

falt ned, hvis stien er uframkommelig eller noen av bøkene i postkassene er fullskrevet eller ødelagt. Båndtvang: 1. april til 20. august.

GOD TUR!

No littering, use ready made fireplaces, Use common sense when making fire – use twigs, branches and dead trees only. Report to local council any damage to signs or tracks.

ALL USE OF OPEN FIRE IS FORBIDDEN BETWEEN APRIL 15 AND SEPTEMBER 15

Müll in die Natur schmeißen, die dafür angelegten Grillplätze benutzen, beim Feuer machen nur Zweige, Äste und tote Bäume verwenden. Beschädigte Wanderwege oder Schilder können Sie im Rathaus melden.

VOM 15. APRIL BIS 15. SEPTEMBER IST DAS FEUERMACHEN VERBOTEN.

HAVE A NICE TRIP!

GUTE WANDERUNG!


Birkenes

- tilrettelagte friluftsområder

Birkenes er en naturkommune med et mylder av muligheter for et aktivt friluftsliv. Her er heier, vann og vassdrag, skog og ikke minst Tovdalselva som innbyr til aktivitet.

Det ble etablert flere friluftsområder og grønne lunger i nærmiljøet rundt Birkeland i årene 2010-2012. Områdene er åpne for allmennheten.

Birkenes is a commune surrounded by forests, lakes and the Tovdal-river with great opportunities for outdoor life. Several areas have been made available to the public.

Berge, Wälder und nicht zuletzt der Fluss Tovdalselva - die Natur in Birkenes ermöglicht eine Vielzahl von Aktivität im Freien und viele Anlagen sind öffentlich zugänglich.

Digerhaug

I 2011 ble det tilrettelagt et friluftsområde på Digerhaug. Kommunen hadde kjøpt området noen år tidligere, og det ble bygget en del boliger der for utviklingshemmede. Hensikten er å bruke anlegget i rehabiliteringsøyemed, for brukere på sykehjem og andre som trenger fysisk stimulans. Her er turløype, gapahuk med peis og enkle balanse- og styrketreningsapparater. Anlegget er åpent for allmennheten og brukes blant annet av barnehager i nærheten. Senetoppen er en del av prosjektet «På topp i Birkenes». Her er det postkasse og klippetang, og den lokale smeden har smidd «helsehuldra» som sitter på toppen. Området er universelt utformet med unntak av deler av turstien opp til Senetoppen. Her er imidlertid tilrettelagt med trapper og gelender.

LIONS har tilrettelagt med trapp opp til Senetoppen.

There are two points of interest for the walker in Birkeland centre, Digerhaug – a public area with a shelter, barbecue, footpath and some simple challenges for strength and balance. Senetoppen is a small hill in a urban setting. It’s easy accessible by a footpath with steps and railings at the steep bits. Look for our local blacksmith’s troll!

Der Wanderpfad zum überdachten Grillplatz Digerhaug wurde ursprünglich zu Rehabilitierungszwecken errichtet. Der Platz ist größtenteils behindertenfreundlich angelegt, bis auf Teile des Pfades hinauf zum Aussichtspunkt Senetoppen, wo es Treppen und Geländer gibt.

Det er enkle styrketreningsapparater ved Solplassen på Digerhaug.

På Senetoppen kan du sitte og nyte utsikten og skrive deg inn i toppturboka

Turstien til Solplassen er tilrettelagt for rullestolbrukere.

7


Berse

Berse naturreservat ble opprettet 07.05.1982. Området er på 395 daa. Området er vernet fordi det er et verdifullt våtmarksområde omkranset av frodig vegetasjon bl.a. or og sjøsivaks. Det er hekkeområde for flere sjeldne fuglearter. Spesielt Lille-Berse er viktig i denne sammenheng. I alle år har Berse vært benyttet som badeplass, både sandstranda og litt lengre ut på østsiden ved Skorvann og Ufsa. I 2010 og 2011 renoverte kommunen hele Berseområdet. Toalettet fikk en totalrenovering, ny lekeplass ble bygget, sandstranda ble utvidet, og det ble bygget steinkant mellom grasset og sanden. Grøntområdet ble utvidet, og det ble laget tursti med bru fra badeplassen og ut til Møllebekken og opp til parkeringsplassen. En ny sti ble også laget fra badeplassen ut til Skorvann. Det ble satt ut flere bord og benker og laget en stor grill. Hver sommer er det et yrende liv her.

Skorvann er en del av Berse og her er det brygge og stupebrett.

Lake Berse Lake Berse is protected by law because of it’s unique wetlands and bird life. The lake is popular for bathing, it has a sandy beach, diving bord and barbecues.

Der Berse See Das Berse Naturreservat ist ein wertvolles Feuchtbiotop umrandet von üppiger Vegetation und Brutplatz für mehrere seltene Vögel. Der Berse See mit seinem Sandstrand ist ein beliebter Badeplatz. Hier befinden sich außerdem ein Spielplatz, eine Toilette und Grillmöglichkeiten.

Berse badeplass og friluftsområde.

På sommeren er det yrende liv på stranda i Berse.

8

Padling i Berse.


Valtjønn/Øygardstjønn

Uteområdene rundt skolene på Birkeland er åpne for almennheten. Det er ballbaner med kunstgress, utendørs bordtennis, sandvolleyballbane, håndballbane, hinderløype mm. I skogen bak Birkeland skole er det en stor gapahuk med utsikt over Øygardstjønn og med eget taulekområde. I 2012 ble det ferdig ny tursti fra Valstrand skole langs Valtjønn, forbi Hampehaugen barnehage og ned til odden ved Lomholmen, en idyllisk sti på ca 800 m. Den gamle jernbanelinja fra skolene og ut til Tveide har i alle år vært en populær trasé for både turgåing og sykling. I 2012 ble lina gruset opp og ryddet langs. Det ble hugget flere store trær og merket med egne severdighetsskilt ved flere av de fine stikkrennene.

Det er flere stimuligheter med utgangspunkt fra skoleområdet. Se kart Birkeland sør for mer info.

Nye idrettsanlegg ved Birkeland skole kom i 2013.

The Valtjønn/Øygardstjønn – area The sports grounds at the schools are open to the public after closing time. So is a shelter with a fireplace just behind the school. The old railway-track from here to Tveide is part of our cultural heritage and a often used walking route.

Valtjønn/Øygardstjønn Nach Schulschluss sind die Aussenbereiche der Schulen, sowie der grosse überdachte Grillplatz Øygardsbu, für die Öffentlichkeit zugänglich. „Lina“, eine ehemalige Eisenbahnstrecke, ist ein beliebter Rad- und Wanderweg der an den Schulen vorbei Richtung Tveide führt.

Tursti langs Valtjønn til Lomholmen.

Ved Øygardstjønn er det en stor gapahuk og taulek.

Ny rasteplass ved Valtjønn.

9


Tovdalselva /Elveplassen

Tovdalselva har betydd mye for livet i Birkenes, både ifht friluftsliv, næring og andre aktiviteter. Langs elva ser vi i dag rester etter mange fine steinmurer som ble bygget da elva var viktig for transport av tømmer. Tømmerfløtingen tok slutt på begynnelsen av 1960-tallet. Tovdalselva ble regnet som landets tredje beste lakseelv på slutten av 1800-tallet. På 1880-tallet ble det tatt opptil 18 000 kg laks årlig. Gjennom de siste 10-årene har det vært arbeidet aktivt for å bygge opp en ny laksebestand til glede for sportsfiskere fra inn- og utland. Det har ved hjelp av statlige midler vært kalket i flere år, og rundt århundreskiftet begynte endelig fisken å svømme oppover elva igjen.

Gapahuken ved Elveplassen.

Elva har vært en yndet badeplass i mange år, og det er flere «etablerte» badeplasser langs elva; Sandøyra ved Mollestad, ved Flakkebrua og Fiane samt Slågedalsia. Teinefossen og strykene ovenfor har i alle år vært en spennende badeplass for ungdommene i bygda. Hvis vannstanden er for høy, blir det ikke badet her, men med lav vannstand innbyr midtfjellet til avslapning og moro for ungdom. Å stupe og hoppe fra midtfjellet og ut i fossen er vanlig, og enkelte boltrer seg også i noen av de store jettegrytene som finnes i området. Det kan være sterk strøm i området like nedenfor fossen, som kan skape farlige situasjoner. Lytt til kjentfolk før du bader i fossen. I forbindelse med rafting og elvepadling i elva ble gapahuken «Tellefsbu» bygget. Tellefsbu ligger på vestre side av elva ovenfor Teinefossen. Ved hjelp av midler fra fylkesmann og statlige spillemidler kunne man offisielt åpne Elveplassen friluftsområde i 2007. Ny tursti fra Teinefossen til Flakkebrua, toalett og en stor gapahuk ved elva var nå ferdig. I 2010 kom to sandvolleyballbaner, og den store fløtermuren ble restaurert slik at folk nå kan fiske fra muren. Lysløypa går like i nærheten og binder området sammen med den varierte og flotte Birkenesparken.

The Tovdal-river and Elveplassen-shelter The river has always been of major importance for industry, fishing and other activities. It was used for floating timber until the 1960’s, and traces such as elaborate stone walls can be seen along the riverbanks. At the end of the 19th century Tovdal-river was Norway’s third best for salmon-fishing and fishing is still popular. There are many good bathing places along the river. If you are looking for a bit of action try Teinefossen waterfall with it’s underwater potholes, but, beware of the current! The footpath from Teinefossen (waterfall) to Flakkebrua (bridge) passes by the Elveplassen-shelter. This is a good fishing spot. Nearby there are beach volley courts and the Birkenesparken sports grounds..

Laksen er på vei tilbake i elva, og mange prøver fiskelykken!

Tovdalselva und der Grillplatz Elveplassen Der Fluss Tovdalselva hat schon immer eine wichtige Bedeutung für das Leben in Birkenes gehabt, sowohl in Bezug auf Tourismus, Gewerbe und Freizeit. Früher wurde auf dem Fluss Holz transportiert und auch heute noch kann man Reste der Steinmauern sehen die dafür erbaut wurden. Ende des 20. Jahrhunderts galt Tovdalselva als einer der besten Lachsflüsse Norwegens, und ist auch heute wieder beliebt. Tovdalselva ist auch unter Badefreunden beliebt. Der Wasserfall Teinefossen und seine Stromschnellen sind besonders unter den Jugendlichen beliebt. Starke Strömungen unterhalb des Wasserfalls können leicht gefährlich werden. Ein Wanderpfad führt vom Wasserfall zu Elveplassen, einem überdachten Grillplatz. Die alte Flößermauer wurde restauriert so dass man nun von ihr im Fluss angeln kann. In unmittelbarer Nähe führt ein Weg (im Winter eine beleuchtete Skipiste) zum Sportplatz Birkenesparken.

10

Å hoppe fra Flakkebrua er det mange barn og unge som gjør på sommeren.


Flakkeheia

Store deler av Flakkeheia er kommunens eiendom og her er et mylder av turmuligheter. Her er merket flere turstier med utgangspunkt fra Nyhus, Teinefossen og Flakke loner. Klatreklubben har laget noen av Nord-Europas fineste klatreruter på Flakkeheia og de har et eget aktivitetsområde ved Eskedalshelleren med bl. a. zipline over Eskedalstjønna og bålplass. Det er mange naturskjønne områder her. Flakkefossen er et flott syn og er ganske mektig ved høy vannføring. Det er vilt og vakkert langs Dikeelva med sine mange fosser. Fine utsiktspunkt er det flere av på Flakkeheia, men Galtetjønnåsen og Eskedalshelleren er de mest besøkte. For mer info se tekst om Birkeland Vest s.21.

Utsikt fra Galtetjønnåsen.

The Flakkeheia forest has marked footpaths, good climbing routes and a zip-line as well as a spectacular cavern.

Das Gebiet um Flakk bietet eine Vielzahl von Wandermöglichkeiten und einige der schönsten Kletterrouten Nordeuropas. Beim Eskedalshelleren gibt es unter anderem eine Seilrutsche über den See Eskedalsvannet. I fjellveggen ved Eskedalshelleren.

Det er postkasse på Eskedalsbalkongen.

Det er spennende å gå over den gamle brua ved Vrangefoss som ligger et stykke oppe i Dikeelva. Brua er nå restaurert.

En liten rast ved den fine Brattefossen.

Flakkefossen ved liten vannføring.

11


Birkeland sentrum Til Herefoss 41

Nyhus

Teinefossen

Elveplassen

Spelefjell

Vanntårnet

Haugevann

Flakk Birkenesparken STRØGET

Nordåsen Fiane

Digerhaug Senetoppen

Tobias jorde

Fakta Gapahuk Butikk Utkikkspunkt

41

Til Kristiansand

Park

Berse

Badeplass Rasteplass Skiskyting Parkering Informasjon Lysløype

12.06.2014 Målestokk 1:10000

12


Birkeland sentrum – med toppturen Senetoppen Trimturen kan gjerne starte i sentrum av Birkeland med en rolig tur på Tobias` jorde eller en liten runde i Digerhaug friluftsområde med Solplassen og Senetoppen, den «snilleste» av alle toppturene med sine 84 m.o.h. Et annet greit utgangspunkt er Birkenesparken som er det flotte anlegget til Birkenes idrettslag. Der finner du fotballbaner, tennisbane, sandvolleyballbane, lekepark, løpebane, styrketreningsapparater, lysløype og et moderne skiskytteranlegg. Lysløypa leder deg til Elvestien med gapahuk og grillplass, enda en sandvolleyballbane og en fiskeplass som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Ved Teinefossen kan du ta Høst på Tobias jorde. en pause på hvilebenken og speide etter laks som prøver å komme opp fossen. Og både der og ved hengebroa lenger nede er det fine badeplasser. «Rundt Flakk», en tur over begge broene, er kanskje den mest populære av alle turløypene i kommunen. Nær sentrum finner du også badeplassen ved Berse. I tilknytning til den går en liten singelsti bort til Møllebekken og til stupeplassene ved Ufsa og Skorvann.

Ny treningspark i Birkenesparken åpen for allmennheten 13.august 2013 åpnet helseminister Jonas Gahr Støre en ny treningspark i Birkenesparken til bruk for store og små. 14 treningsapparater motiverer til styrke, balanse, fleksibilitet og utholdenhet. På hvert apparat er det tegninger av aktuelle øvelser. Prosjektet er satt i gang av kommunens folkehelsegruppe og finansiert ved hjelp av spillemidler og kommunale midler. En tur i lysløypa med påfølgende styrketrening i treningsparken er en ypperlig aktivitet!

Tobias jorde er Birkenes kommunes tusenårssted og ligger midt i sentrum som en grønn lunge. Det er laget tursti rundt hele jordet. I området er det scene, benker og et lite lekeområde for barn. Adkomst/parkering: Tomta, Digerhaug, Birkenesparken, Tollenes, Berse

På tur langs elva.

Helsehuldra kan du finne på Senetoppen.

13


Birkeland centre Your exercise walk might just as well begin in our town centre. Tobias park has a playground and easy accessible foot- and wheelchair path. Visit Senetoppen hill and find the troll! Birkenes’ Sports Club offer grounds for football, beach volley, tennis, running, skiing and shooting. In 2013 our health minister opened a new fitness park with 14 different apparatus for exercising all parts of your body! Tobias park, situated in the town centre, is a good place to sit down while the children enjoy the public playground.

Der Ortskern von Birkeland Tobias jorde, was so viel heißt wie Tobias‘ Feld, ist der Name von Birkelands Freilichtbühne, einer Grünanlage mitten im Ort. Hier werden das ganze Jahr über verschiedene Veranstaltungen gehalten. Ein Wanderweg führt um die gesamte Grünfläche herum, desweiteren gibt es Bänke und einen kleinen Kinderspielplatz. Senetoppen ist mit seinen 84 m Höhe der einfachste unter den Aussichtspunkten. Der Sportplatz Birkenesparken bietet unter anderem Spielfelder für Fußball, Sandvolleyball und Tennis, einen Spielplatz, Trainingsapparate, eine beleuchtete Langlaufpiste und eine moderne Biathlon Anlage.

Treningsparken er gratis og åpen for alle.

Gapahuken på Elveplassen er ofte i bruk av små og store.

Det er som regel aktivitet i Birkenesparken hver kveld i sommerhalvåret.

14

Fin tursti langs elva


Birkeland sør – med toppturene Morhommer og Skaftåsen I terrenget sør for Birkeland finnes mange fine turløyper. Et greit utgangspunkt for turen er Valtjønnområdet som ligger ca 1 km fra sentrum. Der ligger både Birkeland barneskole og Valstrand ungdomskole. Den idylliske «Valtjønnstien» passer fint til rusleturer i nærområdet. Det samme kan sies om stien til «Øygardsbu», en gapahuk nær barneskolen med utsikt til Øygardstjønna, som kan benyttes fritt til hvilepauser og grilling. «Lina» som er trasèen til den gamle, nedlagte Lillesand – Flaksvandsbanen (1896-1953), er rustet opp med singel og egner seg svært godt for rullestolbrukere og syklende. Flere løyper fører til den idylliske innsjøen Berse, og en noe lenger tur rundt bygda Tveide er også fullt mulig. På Tveide finner du Grasham museum som i november 2013 innviet sitt nye bygg som også huser en naturbarnehage. Museet består i tillegg av to gårdshus, et tømra uthus, stabbur, smie, snekkerverksted, bilverksted med Svalandsruta fra 1946 og en skogssti som kan brukes i undervisningssammenheng. Ved denne stien står ei restaurert, vanndrevet kvern. En del av museet er også nedlagte Myhre torvstrøfabrikk som ligger 2 km lenger sør langs skiltet bilvei. Under gode skiforhold kan du gå ei 7 km lang rundløype i flotte, oppkjørte spor forbi både torvstrøfabrikken og nevnte kvern. Denne løypa som kalles «Fjellskårløypa», egner seg sommerstid ypperlig for gående og terrengsyklister! På Tveide kan du se den gamle jernbanestasjonen, bygningen er nå privateid. Like ved står Skilsteinane, 4 bautasteiner som det er knyttet et lokalt sagn til. Og trenger du en pause, er du velkommen til den private gapahuken ved Skilleveisletta med mulighet til grilling og kaffekoking. «Den vestlandske hovedvei» mellom Oslo og Stavanger gikk forbi der helt til 1869. Litt vestenfor, i bunnen av den imponerende Tveideråskleiva, ser vi fortsatt tuftene etter «Slottet» der veifarende kunne få rom for natta og godt med både mat og drikke. Mye fintfolk, også kongelige, har passert Tveide opp gjennom årene. Ikke langt fra skolene finner vi to av Birkenes kommunes toppturer. Morhommer (98 m.o.h.) er nær bebyggelsen, men har fin utsikt mot sentrum og mot Flakkefossen. En fjellknatte på toppen kalles «Talerstolen». Fra den holdtes festtaler i gamle dager. I 1905 ble unionsoppløsningen feiret av 600 mennesker som gikk i tog til toppen. Og nesten like mange var med på en spesiell tusenårsfeiring 1.januar 2000. Skaftåsen (163 m.o.h.) ligger midtveis mellom skolen og Tveide og har så langt vært den mest besøkte av alle toppene. Korteste vei fra skolen er sørover langs «Lina» som er hovedtrasèen, og deretter opp den bratte bakken som er skiltet. Det er også mulig å følge «Lina» helt til Tveide før du svinger opp. Ellers kan du kombinere turen med en lenger runde f.eks via Røllend, Vassbotn og Tveide. Fra Skaftåsen er det fin utsikt over deler av Birkeland og Tveide. Byttet mellom de to hovedgårdene går forøvrig over toppen. En avstikker mot øst kan føre deg til Bjønnehiet, men da må du krysse Fv405. Begge toppene er utstyrt med bok, så skriv deg inn!

Ved Bjønnehiet ved Mofia.

Den gamle jernbanelinja ble nygruset i 2013 og passer godt til sykling, rullestoler og barnevogner.

På den årlige Grashamdagen er det et yrende liv på museet.

Adkomst/parkering: Birkeland skole, Natveitåsen byggefelt, Tveide stasjon, Grasham, evnt. Birkeland sentrum. (Kart på side 17)

Idyllisk sti langs Valtjønn.

15


Birkeland south – with the hills Morhommer and Skaftåsen The area south of Birkeland, where the schools are, is a good starting point for several walks. A shelter, «Øygardsbu», is available for all. It’s a short walk from here, has a fireplace and a nice view. A trip to lake Berse can also be recommended. The old railway track previously connecting Lillesand and Birkeland is good for cycling and walking. A longer walk takes you to Tveide where our local Museum is situated. This is the starting point for a 7km track called Fjeldskårløypa, it’s popular for skiing but is also great for mountain-biking or walking! The locals like a walk to Skaftåsen (163MASL), its steep but rewards you with exercise and a good view. A detour from here (crossing the main road) takes you to a bears den no longer in use.. Morhommer is another small hill, despite its urban setting it offers a great view over Birkeland.

Utsikt fra Morhommer

Der Süden Birkelands – und die Aussichtspunkte Morhommer und Skaftåsen Südlich des Ortskerns, bei den Schulen, befinden sich viele schöne Wanderwege. Der Pfad Valtjønnsti führt am Ufer entlang, ein anderer Pfad führt von der Grundschule in den Wald hinauf zu Øygardsbu, einem großen überdachten Grillplatz. Die ehemalige Eisenbahnlinie, Lina, ist heute ein beliebter Wanderweg, und eignet sich für alle – ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Rollstuhl. Der Weg führt bis zum Örtchen Tveide, wo auch das Grasham Museum und die ehemalige Myre Torffabrik liegen. Im Winter wird hier eine 7 km lange Langlaufpiste, Fjellskårløypa, präpariert, im Sommer kann man zu Fuß oder mit dem Mountainbike die Gegend erkunden. Zwischen Tveide und den Schulen liegt Skaftåsen (163 m ü. NHN), der meist besuchte Aussichtspunkt in Birkenes. Auch der Aussichtspunkt Morhommer (98 m ü. NHN) bietet eine schöne Aussicht über den Ortskern und dem Wasserfall Flakkefossen. Stien til Røllend går i lett skogsterreng.

På tur med klassen til Morhommer.

16

Ta en kikk på de fine stikkrennene langs den gamle jernbanelinja


Birkeland sør Birkeland sentrum 41

Til Kristiansand

Berse Rennehaven Piggvoll

Valstrand skole

Morhommer

Birkeland skole

Tøane Valtjønn Røllend

Vassbotn

Tveideveien

Tveideråsen

402

Til Lillesand

Den gamle jerbanelinja

Øygardstjønn

Natveitåsen

Skaftåsen Bjønnehiet

Tveide

Tveide næringspark

Gamle Tveide stasjon

Grasham museum Skilleveisletta

Fakta Gapahuk Severdighet

Kvernhus Til Torvstrøfabrikken

Utkikkspunkt Badeplass Rasteplass Parkering Informasjon

Svartetjønn

12.06.2014 Målestokk 1:15000

17


Birkeland øst Slettene bru

41

Slågedalen Slågedalsbrua Årdalen Håbesland

Årdalsåsen Teinefossen

Stemtjønn Rundetjønn

Spelefjell Vanntårnet

Birkenesparken Nordåsen

Haugevann

Senetoppen Digerhaug

Til Grimenes Haugelia Risvann

Berse

Fakta Øvre Birkeland

Gapahuk Severdighet

Morhommer

Utkikkspunkt

Espe

Badeplass Rasteplass

Valtjønn

12.06.2014 Målestokk 1:17500

18

Øygardstjønn 402 Til Lillesand

Skiskyting Parkering Informasjon Lysløype


Birkeland øst – med toppturen Spelefjell Med utgangspunkt i byggefeltene i Nordåsen kan terrenget øst for Birkeland by på et omfattende og variert løypenett. Går du alle de forskjellige strekkene, kan du fort komme opp i lengde på 12-14 km. «Haugevann rundt» finnes i flere varianter. Du kan f.eks ta med både Rundetjønn, Årdalsåsen og en avstikker til toppturmålet Spelefjell, 131 m.o.h. En annen mulighet er å gå ned til Årdalen og ta seg over elva på Slågedalsbroa. Spelefjell kan forøvrig lett nåes fra Synkron Media (tidl. Birkeland Trykkeri), Vanntårnet eller byggefeltet i Lille Tømmeråsen. Navnet Spelefjell skal visstnok komme av at svenske rallare i sin tid gjerne samlet seg der på fritida for å spille trekkspill og hygge seg. Derfra er det flott utsikt over Birkeland, Flaksvann og dalføret videre sørover. I terrenget rundt Haugevann finnes mye bever, og en av de mange beverstemmene er så nær løypa at du nesten må gjøre en sving utenom. Muligheten for å se rådyr eller elg er også tilstede. Husmannsplassen Haugelia lå ved sørenden av Haugevann. Den ble ryddet så tidlig som før 1630. Nå står det ei lafta hytte omtrent på samme plassen. Med til løypenettet på østsida hører også «Espe rundt». Vannet Espe var drikkevannskilde for Birkeland helt til 1977. Spor etter vannverket kan du se ennå, et av dem er stemmen som løypa går over. I bekken nedenfor er forøvrig rester etter ei gammel sag og hele 3 kverner. For løpsinteresserte kan anbefales terrengløpet Espe rundt som starter i Nordåsv. 43 hver eneste torsdag i sommerhalvåret. En del av Espeløypa går i samme trasèen som noen av barnevandrerne fulgte på 1800-tallet. Det var barn og ungdommer fra fattige kår i indre bygder i Vest-Agder som ble sendt østover til de store gårdene, særlig rundt Grimstad, for å tjene penger til livets opphold. Et annet og hyggeligere sammenfall er at noe av løypa er identisk med skiløypa fra NM i 1963, dette mesterskapet som var «det beste noensinne» og virkelig satte Birkenes på skikartet. Har du lyst og anledning til å gå lengre turer enn våre merka løyper kan tilby, er det mange fine stier i utkanten av området, så bare legg i vei! Prøv gjerne en tur rundt Risvann, eller aller helst finn fram til den flotte utsikten på Håbsåsen!

Fin utsikt langs Spelefjellstien.

Barn på toppen under barnas kulturuke i 2004.

Adkomst/parkering: Nordåsen(innerst i rundkjøring), Nordåsen terrasse, Tømmeråsen, trykkeriet, Årdalen, Øvre Birkeland. Det finnes flere slike infotavler rundt om. Her er infotavle med kart over stinett øst.

19


Eastern Birkeland – and Spelefjell hilltop Starting from the housing estate of Nordåsen, the forests to the east of Birkeland offer varied walks. All the different paths sum up to a distance of 12-14 km. Footpaths take you around lake Haugevann, lake Espe or lake Rundetjønn. On these walks, if you are lucky, you can see roe deer, elk or beaver. One of many beaver-dams is so close to the path you have to make a detour to avoid it! Lake Espe was Birkeland’s source of drinking water until 1977 and the dam can still be seen. At the southern end of lake Haugevann you pass by an old croft “Haugelia”, it was cleared as early as the 1630’s (the present log cabin is newer). In the beginning of the 19th century, Swedish railway workers were said to have gathered at Spelefjell hilltop to relax in their spare time. This hilltops gives you a magnificent view over Birkeland. It’s easily reached from the Water tower or Lille Tømmeråsen housing estate.

Ved Haugevann

Der Osten von Birkeland – und der Aussichtspunkt Spelefjell Hinter dem hochgelegenen Wohngebiet Nordåsen erstreckt sich ein riesiges Netz aus Wanderwegen, das insgesamt eine Länge von 12-14 km beträgt. Der Aussichtspunkt Spelefjell liegt auf einer Höhe von 131 m und bietet eine schöne Aussicht über Birkeland und talabwärts. Ein anderer Wanderpfad führt um den See Haugevann herum, wo sowohl Bieber, Elche und Rehe zu finden sind. Der See Espe war bis 1977 die Trinkwasserquelle Birkelands, und noch immer kann man die Überreste des alten Wasserwerkes sehen.

Livsgledeløype med gode ord underveis.

Kl 18 hver torsdag fra påske til oktober kan de som vil løpe ”Espe Rundt” - en løype på ca 7 km.

20

På vei til Spelefjell.


Birkeland vest – Flakkeheia med toppturene Eskedalsbalkongen og Galtetjønnåsen Vest for Birkeland ligger Flakkeheia med et variert løypenett i et tildels ganske kupert terreng. Det er vest for Topdalselva, men i grei gangavstand fra sentrum om du benytter Flakkebroa eller Teinefossbroa. Lenger nord kan du også komme over elva på hengebroa ved Slågedalen og på nyrestaurerte Slettene bro. Mange liker å gå «rundt broene» langs hovedveien. For de som trives bedre på smale skogsstier, er det et godt valg å følge merka løype opp lia ved Slettene bro. Da vil du passere to «ruggesteiner», flyttblokker fra istida som er plassert på et vippepunkt slik at en enkel person kan bevege dem. Den største har fått det klingende navnet «Slågedalsruggen». Ei skauløe som ble restaurert i 2005, kan også beskues. (Avstikker på 200-300 meter). På Flakkeheia er det mange fine utsiktspunkt der du kan skue mot Birkeland og utover dalen mot havet ved Kristiansand. To av disse er utstyrt med bok og er med i Birkenes kommunes toppturopplegg. Det er Galtetjønnåsen (196 m.o.h.) lengst sør på Flakkeheia og Eskedalsbalkongen (160 m.o.h.) som ligger på toppen av den imponerende Eskedalshelleren. Under helleren kan du sitte tørt i all slags vær. Birkenes klatreklubb trener på ruter av forskjellig vanskelighetsgrad, og de har også montert en «zipline» der du kan renne tvers over Eskedalstjønna. Spennende kan det også være å lete etter troll. . . Løypa opp fra helleren er nokså krevende til tross for sikringstau, så hvis du har høydeskrekk, bør du gå den nordlige løypa på vei til toppen eller til Galtetjønnåsen. Stupstien opp fra Teinefossen er forøvrig også ganske krevende. Med til løypenettet på Flakkeheia hører også den gamle fløterstien langs Dikeelva. Strekningen mellom Flakke loner og Natveit er ca. fire km, en nesten sammenhengende rekke med kulturminner og andre severdigheter som fossefall og jettegryter. Dikeelva kommer fra den kjente innsjøen Ogge, og der ble drevet med tømmerfløting i mange hundre år. Fortsatt ligger store mengder søkkinger i elva. Ved flom kan den strie elva være svært så skummel, så vis forsiktighet! Det var to vaierbroer over elva, og den ved Vrangefoss er restaurert og helt trygg å gå på. Ved Hoggefoss følger stien ei hylle i fjellet, delvis murt opp av grove stein. Der finnes også holdsteinene etter ei sag som var i virksomhet på 1700-tallet. Tuftene etter husmannsplassen Savekjerrane finner du lenger oppe nær Natveit. En kort strekning følger stien den gamle kirkeveien fra Mosfjell. To andre husmannsplasser, Homslia og Eikhola, ligger høyere oppe i dalsida. Begge er med i løypenettet, og egne opplysningstavler forteller om forholdene folk levde under. På dørhella i Eikhola er risset inn OKSM 1909. Huset ble revet i 1947 og gjenoppbygd på Justvik i Kristiansand. Homslihuset ble flyttet på dugnad(!) til Svaland i 1931 og står ennå. Nå står det ei hytte på halve grunnmuren i Homslia og likedan et «halvt» uthus. En stor del av terrenget langs Dikeelva er avgrenset som barskogvern uten at det hindrer vanlig turgåing, det er jo en selvfølge at vi viser hensyn på alle måter og spesielt at vi respekterer bålforbudet i perioden 15.april – 15.september. Statens Naturoppsyn har satt opp ei opplysningstavle om verneområdet ved Flakke loner. Flakkefossen utgjør nederste del av Dikeelva. Her var sag i drift så tidlig som i 1572! Ved stien som går langs fossen ser vi spor etter tømmerrenna som var i bruk fram til 1959 da den ble ødelagt av storflommen, den største på hele 1900-tallet. Tuftene etter Savestaua er også lett synlig. Bilveien til Flakke loner kom i 1960. Både her i Flakkefossen og i Vrangefoss er plassert ut små troll, - finner du dem? Ved Flakk har løypene forbindelse med «Gubbeløypa» som igjen kan knyttes til Havsåsen. Gjelder de som vil ha en skikkelig langtur! Muligheten til en tur rundt Flaksvann er også tilstede.

Jettegryta i Digeelva.

Det er gøy for både store og små å hilse på trollet i Vrangefoss.

Adkomst/parkering:

Birkenesparken, Flakkebroa, Teinefossbroa, Slettene bro, Flakk, Nyhus, Flakke loner. (Kart side 23)

På Eskedalsbalkongen.

21


Western Birkeland – bridges and hilltop-walks Crossing river Tovdal at Teinefossen or Flakk you approach Flakk forest. There are lots of footpaths in this hilly landscape. Admire the views from two of the many small peaks in the area Galtetjønnåsen (196MASL) and Eskedalsbalkongen (160MASL) and write your name in the book at the summit. Explore the fascinating Eskedalshelleren cavern with steep paths, climbing routes and zip-line. Enjoy the 4km footpath along Dikeelva river. It’s packed with cultural heritage such as old (but restored) suspension bridges, deserted crofts and sawmills. The sawmill at Flakksvann was built in 1592, making it one of the districts oldest. There are also spectacular natural places of interest like waterfalls and pot holes. Be careful walking the riverbanks and beware of the current! Most of this area is protected for its pine forests, check out the information signs. Remember, NO open fires between April 15. – September 15.

I Eikhola ser man tydelig murene etter den gamle husmannsplasssen.

Der Westen Birkelands – Brücken und Aussichtspunkte Westlich von Birkeland liegt Flakkeheia mit vielen verschiedenen Wanderpfaden. Man kann sowohl über die Teinefoss Brücke oder die Hängebrücke nach Flakk gelangen. Der Aussichtspunkt Galtetjønnåsen (196 m ü. NHN), liegt im Süden von Flakkeheia. Der Eskedalsbalkon (160 m ü. NHN) liegt über dem beeindruckenden Eskedalshelleren, einer großen Steinplatte unter der man auch bei Regen im Trockenen sitzen kann. Der lokale Kletterclub trainiert hier und hat unter anderem eine Seilrutsche installiert, auf der man über den Eskedalstjønna See schweben kann. Der Pfad von der Steinplatte nach oben ist trotz Sicherungsseil recht anspruchsvoll, und wer unter Höhenangst leidet sollte lieber den nördlichen Pfad nach oben wählen. Der 4 km lange Pfad der am Fluss Dikeelva entlang führt, bietet zahlreiche Kulturdenkmäler und andere Sehenswürdigkeiten wie Wasserfälle und Gletschertöpfe. Bei hohem Wasserstand ist Vorsicht geboten, da der Fluss schnell gefährlich werden kann. Dagens Slågedalsbru er spennende å gå over. Bare prøv!

En glad gjeng på Galtetjønnåsen med flott utsikt over Birkenes.

22

I Eskedalshelleren kan man sitte tørt når det regner.


23

Lysløype

a

Jettegryte

Flakkefossen

Flakke loner

Flaksvann

Nyhus

Stupstien

Fiane Birkeland sentrum

Birkenesparken

Teinefossen

Eskedalsbalkongen Eskedalshelleren

Flakkebrua

Flakk

Galtetjønnåsen

Sa

n

le

a ld

Krossvollmyra

F LAK K E H E IA

s ue

Homslitjønn

Nåvertjønn

Homslia

Eikhola

Brattefoss

elv

Di ge

12.06.2014 Målestokk 1:20000

Mange merkeløyper på Flakkeheia med mulighet for både korte og lengre turer.

Parkering

Klatring

Skiskyting

Skyting

Severdighet

Rasteplass

Badeplass

Utkikkspunkt

Gapahuk

Fakta

Vrangefoss

Hoggefoss

Nedre Natveitfoss

Øvre Natveitfoss

Birkekand vest

Slågedalsbrua

Slettene bru

41

Til Mosfjell Til Herefoss


– en severdighet

Mollestadeika Lokalhistorie: Mollestadeika er Norges tredje største tre når vi går ut fra omkrets. Bare ei eik i Ullensvang og ei ved Horten er større. Mollestadeika er ca 1000 år gammel. Eika er innhol, men den vokser fremdeles. Holet har en diameter på 1,30 m. Treet har seks store greiner, det er ca 15 m høyt og trekrona har en diameter på 16-17 m. Vetteeika er et annet navn på Mollestadeika. Det er knyttet en rekke sagn om overnaturlig voksterkraft og underjordiske vetter til eika. Forfedrene våre trodde at mannen som ryddet gården, fortsatte å leve som en verneånd i gravhaugen sin. Haugen han bodde i, ble et fredhellig sted, og trærne som vokste opp på gravhaugen, ble kalt vettetre og måtte vernes om. Gjennom tidene er det derfor ofret mat, melk og øl til eika. Ikke minst var det viktig å gi eika det første ølet som ble tappet av øltønna. Dersom ikke dette ble gjort, trodde folk at trivselen på gården ville bli borte, og at fattigdom og armod ville komme til å rå. Også hvis et vettetre ble skada, kunne det komme ei ulykke over gården. Vestre Mollestad er blant de eldste gårdene i Birkenes. Både navnet og godt bevarte oldfunn fra gravhauger vitner om bosetting fra vikingtida eller tida før. Gården var tidligere samlet rundt ett tun. Samme ætt har bodd på gården siden rundt 1550.

Løypebeskrivelse: Det er laget tursti ut til selve eika . Denne går over åkeren på nordsiden av eika. Det er en fin tur å sykle fra Birkeland. Det er sykkelsti til Mollestadbrua, og derfra er det ca 700-800 m til eika. Hvordan komme dit: Mollestad ligger ca 4 km sør for Birkeland sentrum. Følg RV 41 mot Kristiansand. Det er skiltet til Mollestadeika.

Mollestadeika

The Mollestad oak This great oak tree is situated 4km south of Birkeland. Measured by trunk thickness, the Mollestad oak is Norway’s third largest. It’s hollow and about 1000 years old. It’s got 6 branches, is about 15 metres high and the trunk-diameter is 16-17m. The legend says for the farm to keep prosperous the tree had to be taken care of, given food and the first beer to be poured from the barrel. There is a path across the field (100m) to the tree and also a information sign. The location is easy accessible by bike. Infotavle ved Mollestadeika

Die Mollestad Eiche Die 1000 Jahre alte Mollestad Eiche ist mit ihren 16-17 m Durchmesser und 15 m Höhe die drittgrößte Eiche Norwegens. Die Eiche galt als Beschützer des Hofes und wurde mit Opfergaben wie Essen, Milch und Bier beschenkt. Mollestad ist einer der ältesten Höfe in Birkenes und sowohl der Name als auch verschiedene Fundstücke gehen in die Zeit der Wikinger zurück. Mollestad liegt ca. 4 km südlich von Birkeland, ein neuer Radweg führt von Birkeland bis zur Mollestad Brücke. Von der Brücke zur Eiche sind es etwa 800 m, die letzten 100 m folgt man einem Pfad über den Acker. Stien ut til eika går over jordet.

24


Mollestadeika

41

Til Birkeland Mollestadbrua

Vestre Mollestad

Mollestadeika

Fakta Severdighet

Tovdalselv a

Til Ogge/Svaland

Gamle Mollestadbru

Turstien ut til eika er ca 100 m Fra Birkeland ca 4 km Parkering mellom gĂĽrdene Fin sykkeltur fra Birkeland Sykkelsti langs RV 41

41 12.06.2014 MĂĽlestokk 1:5000

Til Kristiansand

25


TOPPTUR: 234 moh

Havsåsen

– med rundløype

Havsåsen ligger på vestsida av Topdalselva ca 5 km sør for Birkeland. Den har i «alle» tider vært et yndet turmål for folk fra Mollestad og Rugsland. Så går da også byttet mellom de to gårdene tvers over toppen. Med sin flotte utsikt fortjener virkelig Havsåsen en plass blant kommunens offisielle toppturmål. Herfra ser man som navnet antyder, havet. Og Birkeland, elva med Flaksvann, kirka og de enorme sandforekomstene på Rugsland og Høygilt kan også beskues.

Løypebeskrivelse: Det er mange måter å komme til Havsåsen på. Vi har merka to greie ruter, fra Urdalen som ligger mellom Mollestad og Svaland og fra Rugslandsveien ved Bjorhuskrysset. Fra Rugslandsida venter en total stigning på nærmere 200 m, men løypa går i en bue for å unngå det aller bratteste. Kulturorienteringsfrokost på Havsåsen 2.pinsedag 2014. Velger du å starte fra Urdalen, får du en lettere tur, til og med skogsbilvei den første kilometeren. Begge løypene passerer varden på toppen, men fortsetter til utsiktspunktet der du kan skrive deg inn i boka. Turen til toppen er snaue 2 km. Ønsker du en lengre tur kan det anbefales å følge stien via Snaremyr og gubbeløypa til Rugsland.

Hvordan komme dit: Følg RV 41 fra Birkeland mot Kristiansand. Før Mollestad tar du

til høyre over brua mot Svaland. Urdalen er mellom Mollestad og Svaland. Skogsbilveien til Havsåsen går inn til venstre midt i bakkene opp Urdalen. Stien fra Rugslandsveien ligger ved Bjorhuskrysset. Rugsland/Urdalen ligger ca 5 km sør for Birkeland sentrum. Mulighet for parkering.

Havsåsen hilltop-walk (234 masl)

Det er merket løype fra Urdalen.

Havsåsen is situated to the west of Tovdal-river 5km south of Birkeland. The name meaning «Sea-hill» - from the top you can see the sea. Looking in the other direction you get a good view of the river and the impressive sand-dunes of the Rugsland area. The 4km/1 hour walk is popular among the locals. Two routes have been marked, both of them starting from Urdalen-valley between Mollestad and Svaland. Distance from Birkeland 5 km.

Aussichtspunkt Havsåsen (234 m ü. NHN) Der Aussichtspunkt Havsåsen (234 m ü. NHN) liegt westlich des Flusses Tovdalselva, ca. 5 km südlich von Birkeland. Havsåsen, was so viel heißt wie „Meereshügel“, bietet eine tolle Aussicht. Wie der Name schon sagt, kann man bis zum Meer sehen, und auch die Sanddünen von Rugsland bewundern. Man kann den 4 km langen, ca. einstündigen Ausflug von zwei Stellen beginnen, beide starten von Urdalen zwischen Mollestad und Svaland, ca. 5 km südlich von Birkeland. Varden på Havsåsen.

26


27

12.06.2014 Målestokk 1:25000

Steinsland

Til Vennesla

Liråsen

Ås Øvre Ås

Svalandsheia

Svaland

Dalane

Til Oggevatn

Havsåsen/Liråsen

Den letteste løypa er fra Urdalen

Ved Urdalen eller v/Rugsland

Ca 4 km tur/retur Hele rundløypa ca 7,5 km

Ca 4 km tur/retur Hele rundløypa ca 7 km Ca 45 min - 1 t på raskeste vei til toppen og ca 2-3 t hele rundløypa

Ved lasteplass, ca 500 m etter Ås skole. Evt. ved Steinsland

Ca 1 t på raskeste vei til toppen og ca 3-4 t hele rundløypa

Utkikkspunkt

Fakta Liråsen

Rugsland

Havsåsen

Til Birkeland

Utkikkspunkt

Fakta Havsåsen

Snaremyr

Lofthus myrer

Urdalen


TOPPTUR: 300 moh

Liråsen

– med rundløype Ås, Steinsland

Ås og Steinsland er to bygder lengst sørvest i Birkenes kommune. Mellom dem går den gamle kjerreveien som egner seg fint til turgåing og for den saks skyld også til terrengsykling. På Liråsen er det en fantastisk utsikt, så belønninga for å ta seg opp den lange, bratte bakken er upåklagelig! Du ser ikke bare kystlandskapet i sør, men også hvordan husene og jordene på Svaland og Ås ligger på høydedragene som er en del av morenelandskapet istida etterlot seg.

Løypebeskrivelse: En grei plass å starte turen er ved Ås gamle skole som nå er grendehus eller enda greiere ved lasteplassen lenger nede. Dette er også den korteste veien til toppen. Du kan også starte fra Steinsland i tuna til Odd Gunnar Tveit der det er mulighet for parkering. Lokalhistorie: Ved Steinsland følger løypa en gammel vei over innmarka. Vis hensyn hvis dyr går på beite! I tillegg benyttes deler av «Byveien», den gamle ferdselsåra mellom Svaland og Kristiansand. På den rundt 2 km lange strekningen mellom Ås og Steinsland krysses Åsbekken der det tidligere var både sag og kvern. Første del av tilbaketuren mot Ås går langs «Thomas` vei». Der denne skogsbilveien krysser Åsbekken heter det Steane. Der ser du rester etter en stem som ble brukt under fløtningstida.

Jenter på Liråsen.

Turen kan godt avsluttes ved å ta hovedveien opp til Ås, da blir lengda ca 6 km medregnet toppturen. Men for å få en kilometer ekstra anbefales å følge den mer svingete Byveien til Øvre Ås. Dette er en idyllisk sti gjennom et kupert terreng som bærer preg av at det er formet av isbreen som lå der. Ved Øvre Ås går løypa gjennom et privat tun for så å fortsette til utgangspunktet ved grendehuset.

Hvordan komme dit: Ås ligger på Svalandsheia, ca 12 km fra Birkeland. Kjør et par kilometer forbi Svaland. Til Steinsland må du kjøre mot Vassbotn/Ogge og ta av ved Dalane. Følg skilt til Steinsland. Ligger ved veien, ca 13 km fra Birkeland. (Se kart side 27)

Hilltop-walk to Liråsen (300 masl) The old track between the parishes Ås and Steinsland is ideal for walking or mountain-biking. Liråsen hill is on this walk. It rewards you with a great view over the moraine-landscape shaped by the last ice age. You cross the Åsbekken-stream. Like most of the small waterways this one was dammed up and used for floating timber and to power a sawmill and mill. This walk is either 3,5 or 7km long depending on your choice of route, check the map! A good starting point is from Ås old school. To get there you drive 12km from Birkeland towards Svaland.

På vei til toppen kan man se en fin gammel stem.

Der Aussichtspunkt Liråsen (300 m ü. NHN) Der alte Weg zwischen den beiden Ansiedlungen Ås und Steinsland sind ideell zum Wandern oder Mountainbike fahren. Der lange und steile Aufstieg zu Liråsen wird durch eine fantastische Aussicht belohnt. Man sieht nicht nur die Küstenlandschaft im Süden, sondern auch die Häuser und Felder in den hoch gelegenen Orten Svaland und Ås, die auf Moränen aus der Eiszeit liegen. Der Weg kreuzt den Åsbekken Bach, auf dem früher Holz geflößt wurde. Der kürzeste Weg zu Liråsen beginnt bei der alten Schule von Ås (3,5 km), alternativ kann man auch von Steinsland beginnen (7 km). Der Aussichtspunkt liegt 12 km südlich von Birkeland, Richtung Svaland.

28

Langs stien kan man på rette årstid finne nydelige konvaller.


Kulturorientering Orienteringsgruppa i Birkenes IL sammen med Birkenes kommune, kulturkontoret, begynte med kulturorientering i 1998. Den tidligere turorienteringen fikk en ny vri der de fleste postene nå ble lagt til kulturminner og spesielle steder som forteller og viser den lokale historien. Derfor ble navnet kulturorientering. Et eget hefte med bilder og tekst forteller om de ulike kulturminnene, og det følger med kart og et klippekort som skal klippes på hver post. 40 poster blir lagt ut hver vår og står ute hele sommeren til elgjakta begynner. Dette er blitt et meget populært tiltak, og mange gleder seg hver vår til å kunne gå på «skattejakt» i Birkenesnaturen. Hver høst samles alle kulturorientererne til felles avslutning med premiering og gjerne et foredrag om et lokalhistorisk emne. Konvoluttene selges bl. a på bensinstasjonen på Birkeland og på biblioteket. Enkelte år er det valgt ut et spesielt historisk tema som flere av postene er med å synliggjøre. I 2003 var Tovdalselva og tømmerfløtingen tema. Da ble mange av postene plassert langs elva på f.eks fløtningsmurer, fløtningshytte, rester etter bomfester, bomhus, rester etter sagbruk, osv.

Noen er helt ville etter kulturorientering!

Målet med tiltaket er tredelt • Gi god trim • Gi kunnskap om lokalhistorien i kommunen • Bli kjent med den flotte naturen i Birkenes Kulturorienteringsfrokost Hvert år siden starten har det vært kulturorienteringsfrokost 2. pinsedag kl 10 på en av postene. En naturlos har ofte vært med for å fortelle fra det aktuelle området. Frokosten har ofte stor oppslutning, med opp mot 100 små og store deltakere. Trioen Trygve Løland, Bjørn Stormoen og Ivar Skåre i Birkenes IL er ildsjelene bak kulturorienteringa!

Kulturorienteringsfrokost på Skaftåsen 2013.

Trygve Løland til venstre og Ivar Skåre til høyre er primus motorer for kulturorientering. Her sammen med Magnhild og Sigmund Knutson og Govert Rislaa på Rislåknuten i 2010.

Også barn og unge liker kulturorientering.

29


EVJE

Røyland gård

405

Fidje

Heimdal

Håstølknuten

Heimdalsknuten

Skreros Skollehaugane

gen

Furholt

n)

ge

Kylland

406

ARENDAL

ve

na

an

llm

(A

406

eve Kong

Ogge

Oggevatn

Bellandsheia

ENGESLAND

Tillarknappen

Storemyrknuten

405

n

ge

ve

te

Fu

VEGUSDAL

ga De n

42

k kir ml e

n ge

30 ev e

Himmelsyna

41

ÅMLI

Toplandsheia

Tvitjennknatten

HEREFOSS

Søre Herefoss

Kolåsen Herefossfjorden


Svaland

lva Flakkeheia

ee

Dik

Mosfjell

Tjønntveit

41

Havsåsen Rugsland

Urdalen Mollestad

vda lse Senetoppen

Spelefjell

Håbesland

41

Flå

To Tveide

402

Rislåknuten

LILLESAND

Skaftåsen

Morhommer

BIRKELAND

Eskedalsbalkongen Galtetjønnåsen Flakke loner

KRISTIANSAND

Liråsen

Steinsland

Ogge

lva

Senumstad

Oversiktskart

BIRKENES KOMMUNE

31


Ogge

– et padleeldorado

Ogge er et innlandsvann som ligger 192 moh i kommunene Iveland og Birkenes. Det er langt og smalt og strekker seg fra Sirekilen i sør til Langekil ved Løland i nord, nokså nøyaktig 14 km i luftlinje. Ogge er et padleeldorado med sine mange små øyer, smale sund og fine viker. Storefjord i sør og Lølandsfjorden i nord kan likevel være svært værharde! Lognøya er den største øya. Det er tilrettelagt rasteplasser langs Ogge med bålplasser, toalett og teltplasser. Det er et samarbeid mellom Iveland og Birkenes kommuner. Det er også flere fine bademuligheter langs vannet. Det er flere muligheter for utsetting av kano og kajakk. Midt-Agder Friluftsråd har tilrettelagt en egen friluftsleir ved Dikesholmane der de driver naturskole. Leiren er åpen for allmennheten. Hvis man ønsker å overnatte, Padling blant kuer i Lølandsfjorden. må det bestilles fra Midt-Agder Friluftsråd som holder til i Kristiansand. Leiren er universelt utformet og brukes mye av grupper og skoleklasser. O-gruppa i Birkenes IL har laget to turkart som omfatter Ogge (målestokk 1:25000); turkart Birkeland som utkom i 1997 og turkart Oggevatn som utkom i 2007. De lager også et padlekart som blir ferdig i løpet av 2014. Fra gården på Skreros går det merket tursti (ca 700-800 m)ned til fornminnefeltet med mange gravhauger på Skollehaugane. Egen infortavle.

Padleorientering: Hvert år setter DNT Sør ut flere orienteringsposter som kan finnes

langs vannet. Kart og beskrivelse fåes kjøpt på Ogge Gjesteheim eller hos DNT Sør i Kristiansand. Ogge Gjesteheim har utleie av kanoer mm. Se www.ogge.no

Lake Ogge Ogge is a 14km long freshwater lake situated in Birkenes and Iveland councils. It’s well known for its wildlife, many Islands and the great opportunities for canoeing. Canoes and kayaks can be rented. Along the lake there are several attractive sites for camping with barbecues and toilets. One of the most elaborate sites, Digesholmane, is easy accessible for all. If you wish to stay overnight please book through Midt-Agder Friluftsråd.

Padling i Skrerosfjorden.

Der Ogge See Der 14 km lange Ogge See (192 m ü. NHN) liegt in den Gemeinden Iveland und Birkenes. Der See ist mit seinen vielen kleinen Insel und schmalen Buchten ein echtes Wasserparadies und besonders unter Kanu- und Kajakfahrern sehr beliebt. Kanus und Kajaks können gemietet werden. Um den See herum befinden sich mehrere Badeplätze, Rastplätze mit Toiletten, Zeltplätze und Grillmöglichkeiten. Das Landschulheim bei Dikesholmane ist öffentlich zugänglich, wer hier übernachten möchte kann sich an Midt-Agder Friluftsråd wenden.

32

Midt-Agder Friluftsråd har friluftsleir på Dikesholmane. Det er utsettingsmulighet for kano her.


Ogge

Lølandsfjorden Fornminne Skollehaugane Skreros

BIR IVE

KEN

LAN

Oggevatn

ES

D

Ogge Gjesteheim

Vatnestrøm

Storefjord

Fakta Dikesholmane

Gravhauger. Det er infoskilt ved fornminne Tilrettelagt med toalett, bord, info, teltplass, grillplass og søppelkasse Badeplass

Vassbotn Sirekilen

Gapahuk Parkering Informasjon

33


TOPPTUR: 376 moh

Rislåknuten

– utsikt i alle retninger

Rislåknuten er et kjempefint utsiktspunkt som ligger øst for Senumstad. Her kan man nyte en fantastisk utsikt over store deler av Sørlandet. Man ser både hav og hei! Terrenget på toppen er åpent og innbyr til flere turer i området.

Løypebeskrivelse: Det er merket sti fra to utgangspunkt. Man kan starte litt nord for Rislå og følge en traktorvei oppover. Ved å gå denne veien kommer man innom et annet flott utsiktspunkt; Hengeknuten. Derfra er det fint terreng innover mot selve Rislåknuten. Den andre muligheten er å gå opp fra Vinterstøa, ca 400 m sør for Senumstadkrysset. Også her går store deler av løypa langs en traktorvei. Det er til tider ganske bratt, spesielt fra begynnelsen. (Total stigning ca 300 meter) For å få en rundtur kan det anbefales å sette bilen ved Senumstad bru og gå langs veien nordover forbi Rislå.(1 km). Det er merket sti opp til høyre.

Hvordan komme dit: Senumstad ligger 11 km nord for Birkeland sentrum – kjør riksvei 41 mot Åmli. Flere parkeringsmuligheter i området.

På toppen av Hengeknuten

A walk to the summit of Rislåknuten (376 masl) Rislåknuten is a beautiful viewpoint 11 km to the north of Birkeland. As you gain height the terrain opens up and you can see all the way to the sea. Park at Senumstad bridge, follow the road 1 km northwards, then turn off to your right and follow the path up the steep hillside. The whole trip is 7km. Use a map.

Der Aussichtspunkt Rislåknuten (376 m ü. NHN) Der Aussichtspunkt Rislåknuten (376 m ü. NHN) liegt 11 km nördlich von Birkeland und ermöglicht eine wunderschöne Aussicht über große Teile Südnorwegens - von den Bergen bis zum Meer. Am besten parkt man das Auto bei der Senumstad Brücke und geht die 1 km an der Straße entlang Richtung Norden und folgt dann dem Pfad nach rechts den Berg hinauf. Hinunter kommt man dann südlich der Senumstad Brücke. Der Rundweg beträgt ca. 7 km. Utsikt nordover.

I 1927 var det nesten 200 mennesker på tur til Rislåknuten.

34

Ordfører Arild Windsland på Rislåknuten i 2013.


Rislåknuten Til Herefoss

41

Sønninga

Rislå Til Evje

Tovd a

lselv

a

406

Hengeknuten

Knutetjønn

Senumstad

Rislåknuten Vinterstøa 41

Fakta Til Birkeland

Utkikkspunkt 5 km. I tillegg 1,5 km langs RV 41 hvis man velger rundløypa 2t

12.06.2014 Målestokk 1:10000

Ved Rislå, ved Senumstad bru ved start nord for Rislå

35


TOPPTUR: 365 moh

Tvitjennknatten

på Toplandsheia

Toplandsheia er, sammen med Øynaheia, et stort utfartssted vinterstid. Da vrimler det av både store og små skiløpere som koser seg i de flotte løypene. Det er imidlertid fine terrengløyper å gå tur i også utenom skisesongen. Det er bygget flere nye fritidshytter på Toplandsheia de siste årene, og det er meget gode parkeringsmuligheter. Tvitjennknatten er et flott utsiktspunkt på Toplandsheia. Fra toppen skuer man sydover mot Rislåknuten. I øst ser man Store Torungen fyr som ligger like utenfor Arendal. Senderen på Hovdefjell ligger nordøst, og i nordvest ser man Himmelsyna.

Lokalhistorie: Området er mye brukt vinterstid og Toplandsheia/Øynaheia er kjent for sine flotte oppkjørte skiløyper. Det ligger flere gamle utmarksløer i området. Løypa går også forbi andre utsiktspunkt som Sandtjennknatten (357 moh). Man passerer ei oppkomskilde og går forbi murene etter den gamle husmannsplassen Toplandsheia, like ved parkeringsplassen. Løypebeskrivelse: Løypa går i lett terreng og starter på parkeringsplassen på

Toplandsheia. Løypa går delvis på vei, i skog og på fjell. Ned fra toppen går løypa på fjellene, forbi Klovetjenn og følger skiløypetraseen tilbake til utgangspunktet. PS! Det finnes eget opplevelseskart over Øynaheia. Selges på servicetorvet i kommunen samt turistkontor.

Tvitjennkantten på Toplandsheia.

Hvordan komme dit: Fra Birkeland kjører man nordover mot Herefoss ca 17 km. Det er skiltet opp til skiløyper Toplandsheia. Veien følges helt opp til parkeringsplassen. Avgift – kr. 30 for dagsparkering.

Tvitjennknatten hill The Topland highlands are popular skiing areas during winter. However there are several footpaths that make Topland attractive in summertime as well. Tvitjennknatten hill is a popular hilltop with a great view. If you are lucky you can see all the way to Torungen lighthouse, Arendal. The path starts from the car park at Toplandsheia. There are several old barns and other viewpoints in the area. (Special maps with more detailed information about the area can be purchased from the tourist office or council).

Tre jenter på fjellene.

Starting point: Drive 17 km. north from Birkeland. Turn right at sign to “skiløyper Toplandsheia”. Follow road to car park (toll road NOK 30,-)

Der Aussichtspunkt Tvitjennknatten Topland ist im Winter ein beliebtes Skigebiet, und im Sommer ideell zum Wandern. Vom Aussichtspunkt Tvitjennknatten (365 m ü. NHN) sieht man Richtung Osten den Torungen Leuchtturm von Arendal, nach Süden den Aussichtspunkt Rislåknuten und nach Nordwesten den Aussichtspunkt Himmelsyna. Der Wanderweg beginnt beim Parkplatz. Wegbeschreibung: Die Straße 41 Richtung Åmli fahren, ca. 17 km nördlich von Birkeland den nach rechts, den Schildern Richtung „Skiløyper Toplandsheia“ folgen bis zum Parkplatz (Maut weg NOK 30,-).

36

Nils Topland ved en naturlig vannkilde som ligger like ved stien.


Tvitjennknatten Herefoss 41

Herefossfjorden

Tvitjenn

Toplandsheia

Tvitjennknatten Sandtjennene

(Avgift)

Topland

Fakta Utkikkspunkt 3,3 km 1t Parkeringsplass på Toplandsheia

41

OBS! Kr. 30,- for dagsparkering. Vinterstid er det merket ca 30 km med skiløyper på Toplandsheia/ Øynaheia.

Birkeland 13.06.2014 Målestokk 1:20000

37


TOPPTUR: 217 moh

Kolåsen Utsikt over den vakre Herefossfjorden Herefoss er ei vakker bygd som ligger idyllisk til ved Herefossfjorden, ca 25 km nord for Birkeland. Kolåsen er et fint utsiktspunkt i nærområdet ved Herefoss sentrum. Fra toppen kan man se 3 fjorder. I sør skuer man utover Herefossfjorden, i nordvest ser man Hanefossdammen og i nordøst ser man Gauslåfjorden. - Man har også god utsikt over den vakre Herefossbygda.

Lokalhistorie: Første del av stien går på den

gamle anleggsveien fra den gangen de bygde jernbanen. Man ser tydelig steinbruddet fra anleggstida.

Løypebeskrivelse: Turstien til toppen er ca 1 km og går i ganske lett fjellterreng. Stien krysser jernbanelinja over tunnelen og er merket med røde trekanter. - Det er merket løype fra veien og opp til toppen.

Fra toppen er det flott utsikt over Herefossfjorden

OBS! Hvis dere går utenom stien: Kryss jernbanelinja kun på tunneltaket! Det kan anbefales å gå fra butikken i sentrum - en nydelig tur!

Hvordan komme dit: Herefoss ligger ca 25 km nord for Birkeland. Liten parkeringsplass ved Hanefossen ca 1,5 km mot Nes. Men fin gangtur fra butikken. Det er mulighet for en rast på vei til Kolåsen der man kan sitte og nyte god utsikt!

Skolebarna på Herefoss er ofte på tur til Kolåsen.

Kolåsen hill Herefoss is a small parish with a picturesque location by Herefoss fjord, 25 km. to the north of Birkeland. Kolåsen hill is a local viewpoint, 217 metres above sea level. On the way up you partly follow an old construction road from when the railway was built. The path is 1 km long and the terrain easy going. Starting point: Drive to Herefoss. Turn left at shop towards Hanefossen waterfall and Nes farm (1,5 km). Footpath on the left side. Caution! Beware of the train, use the tunnel roof only for crossing the railway.

Der Aussichtspunkt Kolåsen KDer kleine Ort Herefoss liegt idyllisch am Herefossfjord, ca. 25 km nördlich von Birkeland. Vom Aussichtspunkt Kolåsen (217 m ü. NHN) kann man gleich drei Fjorde bewundern: Im Süden den Herefossfjord, im Nordwesten den Hanefossdamm und im Nordosten den Gauslåfjord. Der Weg nach oben beträgt nur etwa 1 km und ist einfach zu gehen. Der Weg kreuzt die Eisenbahnlinie und ist mit roten Dreiecken markiert. Wegbeschreibung: Die Straße 41 Richtung Åmli fahren, ca. 25 km nördlich von Birkeland beim Laden nach links Richtung Nes abbiegen. Der Pfad beginnt auf der linken Seite. Vorsicht! Die Eisenbahnschienen ausschließlich über das Tunneldach kreuzen!

38


Kolåsen Til Åmli

Gauslåfjorden

Kolåsen

He

ref os

se

n

Hane

fosse

n

41

Herefoss Storøya

Nes

Fakta Utkikkspunkt Rasteplass Badeplass

Herefossfjorden

Gåsehagen Herefoss skole

Butikk 2 km 0,5 - 1 t 1 - 2 t hvis man går fra butikken Ved start (få plasser) eller ved butikk Fin tur langs vannet inn til start Jernbanelinje Lysløype

41

Til Birkeland 12.06.2014 Målestokk 1:10000

39


Heimdal - Tjønntveit Langs myrer og svafjell Heimdal/Tjønntveit er et naturskjønt område med fjell, heier og vann.

Lokalhistorie: Trottohytta ligger høyt og fritt ved Sandtjønn. Den eies og drives av Lillesand og omegn turistforening. (nøkkel kan lånes ved henv. til LOT) Trottosteinen ligger like vest for hytta, og det er knyttet et spennende sagn til denne steinen. Løypebeskrivelse: Løypa starter ved

gården Heimdal, går langs skogsbilveien mot Trolldalen. Ved Hegletjønn kan man ta til venstre og følge heiedragene forbi Trottohytta mot Tjønntveit. En alternativ rute er å fortsette skogsbilveien mot Trolldalsvannet og gå langs myrene og svafjellene mot Tjønntveit. Det kan anbefales å ta en avstikker til selve Trolldalen som er en nedlagt gammel gård. Man kan selvfølgelig også starte turen fra Tjønntveit.

Folksomt ved Trottohytta.

Hvordan komme dit: Heimdal ligger nord for Birkeland – kjør riksveien mot

Evje. 16 km fra Birkeland står skilt til Lunden. Fra hovedveien kjører man ca 3 km til Heimdal (parkeringsplass). Tjønntveit ligger på Mosfjellheia, 13 km fra Birkeland. Skiltet til Mosfjell, ta av fra RV 41 i nordenden av Strøget på Birkeland. På Mosfjell, etter 10 km, er det skiltet Tjønntveit (parkeringsplass).

Heimdal - Tjønntveit Follow the gravel road from Heimdal farm to valley ”Trolldalen”. At lake Heggelitjønn you can head towards Tjønntveit passing by Trottohytta (cabin). We recommend a detour to Troll valley with it’s old farm.

Trottosteinen. Foto: Anita Breivold

Trottahytta cabin is owned by Lillesand Trekking Association and a key can be rented for spending the night. You reach Heimdal by following the main road northwards from Birkeland towards Evje. Turn left at sign to Lunden, continue 3 km to car park.

Heimdal und Tjønntveit Heimdal und Tjønntveit ist eine idyllische Gegend mit Bergen, Wäldern und Wasser. Die Trotto Hütte (6 km) wird vom Wanderverein in Lillesand betrieben, wer hier übernachten will kann sich den Schlüssel in Lillesand (bei LOT) ausleihen. Der Weg beginnt in Heimdal. Wegbeschreibung: Von Birkeland der Straße 41, später der 406 Richtung Evje folgen. Ca. 16 km nördlich von Birkeland nach links Richtung Lunden abbiegen. Ca. 3 km weiter fahren bis zum Parkplatz von Heimdal.

40

Det gamle skolehuset på Heimdal


Heimdal/Tjønntveit og Heimdalsknuten Til Lunden

Knutetjønn

Heimdal

Heimdalsknuten

Trolldalen

Hegletjønn

Åneslandsvannet

Trolldalsvannet

Trottosteinen

Trottohytta

Lonane

Fakta Heimdal/Tjønntveit Severdighet Ubetjent hytte Ca 8 km Ca 3 - 4 t Ved Heimdal eller Tjønntveit Lett terreng å gå i. Flere bademuligheter i tjønnene underveis

Fakta Heimdalsknuten Utkikkspunkt Ca 4 km (rundløypa) En god time

Tjønntveit

Ved Heimdal. Det er også plass til 2-3 biler langs veien til Lunden

13.06.2014 Målestokk 1:25000

41


TOPPTUR: 429 moh

Heimdalsknuten Utsikt fra sjø til fjell

Heimdalsknuten er særpreget med sitt store, flate platå helt på toppen av fjellet. Dette er et av de flotteste utsiktspunkt i Birkenes kommune. Fra toppen ser man i sør kyststrekningen fra Kristiansand, Lillesand og østover mot Arendal. Nordover kan man skue mot Åmli, Tovdal og Årdalsnuten i Setesdal og i vest mot Åseralsheiene. Onsdag 22.mai 2013 feiret 220 Birkeneskvinner at det var 100 år siden kvinnene fikk stemmerett i Norge. Det var eget jenteband på Heimdalsknuten denne dagen og alle damene danset polynese på 220 kvinner gikk polynese på toppen! toppen. Fylkesmann Ann Kristin Olsen holdt foredrag og alle hadde med hver sin stein som ble til en flott varde. Den står den dag og dag og kalles kvinnevarden!

Lokalhistorie: Ved gården Heimdal ligger det et gammelt skolehus som eies av Olav Heimdal. Skolehuset er intakt med pulter og møbler slik det var da det ble lagt ned i 1958. Har dere lyst til å besøke det eller vite mer, kontakt Olav Heimdal. Skolehuset er åpent og har egen gjestebok. Vis varsomhet!

Løypebeskrivelse: Fra parkeringsplassen på Heimdal er det merket løype til toppen. Løypa går langs grusvei mot Lunden i ca. 1 km. Deretter tar den av til venstre inn mot Knutetjønn og opp på toppen. Ned igjen går løypa tilbake til Knutetjønn. Derfra til Trolldalsveien (grusvei) og tilbake til Heimdal. Turen er ca 4 km og tar en god time. Andre løyper i området: Hvis man ønsker en lengre tur, anbefales det å ta turen inn til Trottohytta (Lillesand og omegn turistforenings hytte). Her går merket sti fra Trolldalsveien ved Hegletjønn. Turen er på ca. 8 km tur/retur. Det er også en fin tur til Tjønntveit via Trolldalsvannet. Vinterstid er her et nydelig skiterreng.

Hvordan komme dit: Heimdal ligger nord for Birkeland – kjør riksveien mot Evje.

16 km fra Birkeland står skilt inn til Lunden. Fra hovedveien kjører man ca 3 km til Heimdal (parkeringsplass). (Se kart side 41)

Til Heimdalsknuten er det merket med strikkemerker rundt trærne! Originalt og morsomt!

Heimdal hill - (viewpoint) Heimdalsknuten hill (429 m) is one of the most spectacular viewpoints in Birkenes council. The top is a huge, flat slab of rock. You can see the whole coastline from Kristiansand to Arendal. The route starts from the car park at Heimdal. Firstly follow the gravel road then take off to the right and continue on woodland path. Returning you can choose to pass Lake Knutetjønn. Distance 4 km. At Heimdal the old schoolhouse is worth seeing. Other possibilities in the area: walk to Trotto tourist hut (8 km) Starting point: Drive northwards from Birkeland towards Evje. After 16 km turn left to “Lunden”. Follow road 3 km to car park at Heimdal.

Der Aussichtspunkt Heimdalsknuten Der Aussichtspunkt Heimdalsknuten (429 m ü. NHN) mit seinem riesigen, flachen Plateau, ist einer der schönsten Aussichtspunkte in Birkenes. Von hier oben sieht man die Küste von Kristiansand bis Arendal. Der Weg beginnt vom Parkplatz in Heimdal, und geht erst Richtung Lunden (ca. 1 km), danach nach links Richtung Knutetjønn, einem See an dem man auf dem Rückweg vorbeigehen kann. Der Ausflug dauert etwa eine Stunde und ist ca. 4 km lang. Wegbeschreibung: Von Birkeland der Straße 41, später der 406 Richtung Evje folgen. Ca. 16 km nördlich von Birkeland nach links Richtung Lunden abbiegen. Ca. 3 km weiter fahren bis zum Parkplatz von Heimdal.

42

Kvinnevarden.


Skiløyper i Birkenes Det er mange muligheter for å gå på ski på vinteren både utenfor løyper og i oppkjørte spor. Skiløyper i Birkenes kjøres opp av frivillige fra Birkenes IL, IL Gry og Herefoss IL. Det er som regel oppkjørte skiløyper på følgende steder: Birkeland lysløypa Birkenesparken Tveide/Fjellskårløypa Tobias jorde Engesland lysløypa ved Engesland skole Bellandsheia Herefoss lysløypa ved Herefoss skole Øynaheia/Toplandsheia kjøres opp av Øynaheia løypelag For info om løypeforhold alle steder se www.midt-agderfriluft.no

Skileik på Tobias jorde.

Trottohytta eies av LOT.

Fra Heimdalsløpet 2010.

Frittgående gubbers skiklubb på tur til Himmelsyna vinteren 2014.

Øynaheia/Toplandsheia har noen av Sørlandets fineste skiløyper.

43


TOPPTUR: 429 moh

Håstølknuten med den spennende Råmundshelleren Kylland er ei fin lita grend med noen få gårder som ligger ved FV 406 mot Evje, ca 19 km nord for Birkeland. Håstølknuten er et flott utsiktspunkt. På toppen er det bygget en stor varde. Fra toppen ser man kyststrekningen fra Kristiansand til Arendal. Nordover kan man skue mot Åmli, Tovdal og Himmelsyna. I vest ser man mot Åseralsheiene. Man ser flere gårder bl a; Ramslia, Lille Heimdal og Løland.

Lokalhistorie: Råmundshelleren er en meget

stor heller og det er knyttet flere sagn til stedet. Blant annet sies det at det har bodd en fredløs mann der;derav navnet Råmund. Svobergfjella er et unikt naturfenomen og er et flott skue. Varden på toppen er muligens en gammel varslingsvarde.

Toppturdamene på Håstølknuten.

Løypebeskrivelse: Fra parkeringsplassen ved Kylland er det merket løype til

toppen. Løypa går bratt oppover langs en gammel hestevei. Etter ca 1 km kan man ta en liten avstikker (ca 100 m) til Råmundshelleren. Fra helleren går man i lett fjellterreng opp til toppen. Ned igjen går løypa forbi de spesielle Svobergfjella tilbake til Kylland.

Hvordan komme dit: Kylland ligger nord for Birkeland – kjør riksvei 41/406 mot

Evje. Ca 19 km fra Birkeland. Det er parkeringsplass på vestsiden av veien ved Kylland.

Håstølknuten hill and cavern Håstølknuten is a good choice for a grand day out. There is a large cairn on the top and a fantastic view to the coastline. The path is marked from the car park. It’s quite steep but not far. After 1 km cut off to the left and see the large Råmundshelleren-cavern (look for stone arrows…) According to the Legend this was an Outlaws hideout. Continue over bare rock face to the top. Alternative way down. Starting point: Follow road no. 406 about 19 km towards Evje until you pass Kylland with a few farms on your right hand side. Car Park on left side.

Ved Råmundshelleren

Der Aussichtspunkt Håstølknuten Vom Aussichtspunkt Håstølknuten (429 m ü. NHN) kann man in Richtung Süden die Küste von Kristiansand bis Arendal bestaunen, gen Norden und Westen sieht man Wälder und Berge. Der Pfad beginnt am Parkplatz von Kylland. Es ist sehr steil aber nicht besonders weit. Nach 1 km kann man einen Abstecher nach links machen (den Steinpfeilen folgen) und den Råmundshelleren bestaunen, wo der Legende nach ein geächteter Mann gehaust hat. Der Weg geht dann weiter zur Spitze, von wo aus man einen anderen Weg wieder nach unten gehen kann. Wegbeschreibung: Kylland liegt ca. 19 km nördlich von Birkeland. Der Straße 41, später der 406 Richtung Evje folgen bis man Kylland mit seinen paar Bauernhöfen auf der rechten Seite passiert.

Ved de flotte Svobergfjella

44


Håstølknuten Til Vegusdal/Evje Kyllandsvannet 406

Håstølknuten

Råmundshelleren Kylland Svobergfjella

Fakta Utkikkspunkt

406

Severdighet (Råmundshelleren) 4 km

Til Birkeland

2t Ved FV 406 ved Kylland Løypa går i lett terreng, noe bratt fra begynnelsen

12.06.2014 Målestokk 1:10000

45


Vegusdal/Engesland Varpevegen og Kongevegen - Futevegen - Kirkevegen Til sammen 30 km historisk vegnett Vegusdal ligger helt nord i Birkenes. Fram til 1967 var dette en egen kommune. Disse tre gamle «vegene» ble merket for en del år tilbake og danner en trekant. Hver enkel løype er ganske lang og det kan være meget krevende å ta alle 3 løypene på en dag! Til sammen utgjør de ca 30 km. Man kan starte turen fra ulike startpunkt. Løypene er merket med rødbrune hjulskilt og de går stort sett i lett skogsterreng. Det er litt stigning i begge ender av Kirkevegen.

Lokalhistorie: Den gamle Varpevegen går fra Engesland via Ås mot Aggevatn og videre til Kristiansand. Turstien følger Varpevegen fram til Aggevatn og dreier så mot Furholt og følger den gamle Kongevegen. Kongevegen kommer vestfra via Skreros og er en del av vegen mellom Jæren og Tromøya fra 800-tallet. Futevegen går mellom Furholt og Vegusdal. Den ble bygd som hjulveg i 1840- åra og er en del av Allmannavegen. Den gamle Kirkevegen går mellom Engesland og Vegusdal. Kirkevegen var kirkeveg for Nedre Engesland og Ås fram til 1867. Underveis i disse 3 traseene er det satt opp informasjonsskilt som forteller noe om historien langs disse gamle vegene.

Langs disse gamle vegene er det flere kulturminner.

Hvordan komme dit: Fra Birkeland følger man RV 41 i 11 km og tar til venstre over Se-

numstadbrua og følger FV 406 mot Evje i ca 14-15 km. Det er skiltet til Engesland.(FV 405) Varpevegen/Kongevegen: Det anbefales å starte ved Fidjesletta, like etter jernbaneundergangen v/FV 406. Man kan også starte fra Engesland skole. For en ekstratur kan det anbefales og ta en avstikker ved Gluggevarden ned til Fidje og til Furholt. En tur på ca 6-7 km. Futevegen: Du kan starte like etter saga ved Furholt ved FV 406. Du kan også starte fra Vegusdal kapell. Kirkevegen: Man kan starte fra Vegusdal kapell som ligger ca 500 m fra Vegusdalkrysset mot Evje eller man kan starte fra Engesland sentrum. Kjør et lite stykke innover veien mot Frigstad og derfra er det merket sti opp til høyre. Den følger samme sti som til Tillarknappen noen få hundre meter.

Artige varder underveis.

Ancient roads in Vegusdal/Engesland Vegusdal is a small parish in the northern part of Birkenes council. Three of the old roads in this district make up a total walk of 30 km. The Kings road is the oldest, possibly dating back to the 9th century. It connected South western Norway to the Eastern parts. The church road was the route people from the farms in the area used to church. The paths pass through easy-going forest landscape and are marked with brown wheelshaped signs. Engesland is a good starting point.

Historische Straßen in Vegusdal/Engesland Vegusdal liegt im Norden von Birkenes und war früher eine eigene Gemeinde. Die drei historischen Wanderwege bilden ein Dreieck mit einer Gesamtlänge von 30 km. Die Königsstraße, die den Südwesten Norwegens mit dem Osten verbindet, ist die älteste und geht womöglich bis ins 9. Jahrhundert zurück. Die Kirchstraße war der Weg den die Bauern in der Gegend zur Kirche gingen. Die Waldwege sind mit rotbrauen Schildern gekennzeichnet. Engesland ist ein guter Ausgangspunkt. På heia ved Engesland

46


Vegusdal/Engesland 42

Varpet

Krossen

Fu

te ve ge n

Kir

kev eg en

Vegusdal

Breisåsen (a

llm

De

ng am le

an

na ve ge n

)

Brurhella

Stompesteinen

Haukomvannet

Stemlona

Tillarknappen Furholt

Engesland Ljosevannet

De

n

n

e veg nge

ga m

le

Ås

Va r

Gluggevarden

Ko pe ve ge n

Fakta Kirkevegen

Fidje Aggevann

Fakta Kongevegen

Utkikkspunkt

9,4 km

9,7 km

3-4t Engesland sentrum/Vegusdal kapell/Furholt

2-3t Engesland sentrum/Vegusdal kapell/Furholt Løypa er merket med rødbrune hjulskilt. Variert og lett terreng. Litt stigning fra start

Løypa er merket med rødbrune hjulskilt. Variert og lett terreng.

Fakta Futevegen (allmannavegen) Skytebane 6,7 km 2-3t Vegusdal kapell/Furholt Løypa er merket med rødbrune hjulskilt. Variert og lett terreng.

12.06.2014 Målestokk 1:45000

47


TOPPTUR: 357 moh

Tillarknappen og Bellandsheia Utsikt over Engesland Engesland er ei vakker bygd som ligger nord i Birkenes kommune. Bygda er omkranset av flott natur og ligger idyllisk til ved det store Ljosevannet. Tillarknappen er et flott utsiktspunkt som ligger litt nord for Engesland sentrum. Fra toppen kan man i sør og øst skue mot Ljosevannet, Engesland, Bellandsheia, Katteheia, heiedraget mot Heimdal og Håstølknuten. I vest skuer man mot Storemyrknuten og i nord mot Haukomheia (511 moh) og Tvørefjellet. Utsikt fra Tillarknappen mot det vakre Ljosevannet I øst og nordøst ser man mot heiedraga østover mot Mykland og delvis Åmli. Man kan også se mot Hovdefjell med Hovdefjellmasta (525 moh).

Løypebeskrivelse: Det er merket løype fra veien og opp til toppen. Løypa er ca 1.5 km.

Hvordan komme dit: Kjør til Engesland. Ved Engesland kirke kjører man veien mot Frigstad/Iveland. Du passerer to gårder på høyre side før du kommer til stien som går til toppen. Det er mulig å parkere langs veien ved løypestart.

Tursti Bellandsheia

Det er lett og fint terreng innover Bellandsheia mot Pålstjønn og Storemyrløa. Rundløypa er på ca 6 km hvis man inkluderer runden i lysløypa. Det er greit å parkere ved Engesland skole eller ved idrettsplassen. Skolebarna på Engesland skole er flinke til å skrive seg i boka.

Tillarknappen hill – view over Engesland Engesland is a small parish with a picturesque location by Lake Ljosevatnet. Tillarknappen hill is a viewpoint to the north of Engesland. Several lakes and other hilltops can be seen from the top. The path is marked from the main road and is 1,5 km long Starting point: Drive to Engesland (30 km. from Birkeland)

Der Aussichtspunkt Tillarknappen Der kleine Ort Engesland liegt ca. 32 km nördlich von Birkeland, am malerischen See Ljosevannet. Der Aussichtspunkt Tillarknappen (357 m ü. NHN) im Norden des Ortes bietet einen Panoramablick über mehrere Seen und andere Aussichtspunkte. Der 1,5 km lange Pfad ist ab der Hauptstraße markiert. Wegbeschreibung:Nach Engesland fahren.

Fra en fellestur til Storemyrløa 8. mai 2011.

48


Tillarknappen og Bellandsheia

Til Frigstad Tillarknappen

Til Birkeland

Engesland Idrettsplassen Engesland skole

Storemyrløa

BELLANDSHEIA Pålstjønn

Fakta Tillarknappen Utkikkspunkt

Ås

Fakta Bellandsheia Severdighet

1,5 km

Butikk

0,5 - 1 t

6 km rundløype til Pålstjønn inkl. lysløype

Engesland sentrum (butikken) eller langs veien ved løypestart Lett terreng

1 - 1,5 t Engesland setnrum (butikken), Engesland skole eller idrettsplassen Lysløype

13.06.2014 Målestokk 1:15000

49


TOPPTUR: 530 moh

Storemyrknuten Røyland gård ligger idyllisk til vest for Engesland. Gården har en allsidig drift med fokus på mennesker, dyr, kultur og natur. Storemyrknuten er et fint utsiktspunkt i Vegusdal. Fra varden kan du forflytte deg litt så får du en variert og enda finere utsikt.

Lokalhistorie: En tur innom hus-

mannsplassen i Øygarden, like nord for Røyland gård, er en koselig opplevelse. På Øygarden bodde der folk helt fram til 1911, plassen ble slått med ljå helt fram til ut på 60-tallet. Plassen ble rydda på nytt som et 4H-prosjekt i år 2000. Nå er det også laget en leirplass der.

Løypebeskrivelse: Stien går i åpent

skogsterreng med noe myr. En del stigning. Gangtid 1-2 timer. PS! Husk å lukke grinda! Det er fint terreng å gå i også utenfor løypa.

Utsikt fra østre del av Storemyrknuten.

Hvordan komme dit: Kjør til Engesland, derfra er det skiltet til Røyland gård. Gården ligger 37 km fra Birkeland

Storemyrknuten hill Røyland farm offers various activities and is located to the north of Engesland. Storemyrknuten hill is a local viewpoint 530 metres above sea level. The footpath starts at Røyland farm and the walk takes about 1 hour. Remember to close the gate!

Røyland gård.

Starting point: Drive to Engesland and follow signs to “Røyland gård”

Der Aussichtspunkt Storemyrknuten Der Bauernhof Røyland gård liegt nördlich von Engesland und bietet verschiedene Aktivitäten an. Hier beginnt auch der Weg zum Aussichtspunkt Storemyrknuten (530 m ü. NHN), der Ausflug dauert etwa eine Stunde. Bitte vergessen Sie nicht das Tor wieder zu schließen! Wegbeschreibung: Der Straße 41, später der 406 nach Engesland folgen, dort den Schildern zum Røyland gård folgen.

Barn og friluftsliv hører sammen!

50


Storemyrknuten

Storemyrknuten

Til Engesland

Øygarden Røyland gård

Fakta Utkikkspunkt Severdighet Ca 5 km

Dovland Til Frigstad Dovlandsvannet

2-3t Ved veien opp til Røyland gård Variert terreng. Kan være litt bløtt for man passerer en del myrer

12.06.2014 Målestokk 1:15000

51


TOPPTUR: 649 moh

Himmelsyna Høyeste punkt i Birkenes På denne fjelltoppen møtes kommunene Froland, Birkenes og Evje og Hornnes, og du kan skue like ut til havet på en godværsdag. Punktet der disse kommunene møtes, ligger like nedenfor selve toppen. Denne toppturen er en del av toppturprosjektet til Midt-Agder Friluftsråd, og den er tilrettelagt av Evje og Hornnes kommune. Det går et rikholdig løypenett i området, og takket være innsatsen til Otra IL holder løypene, spesielt vinterstid, meget høy kvalitet. Med sine 649 meter over havet er Himmelsyna en av de høyeste toppene i regionen. Det er et flott terreng å gå i både sommer og vinter. (Høyeste punkt innenfor Birkenes kommune er ca 645 moh) I mange av våre bygder er det spennende historier knyttet til naturfenomener, blant annet fjell. Sagnet sier at en farende fant for riktig lenge siden gjemte en skatt nær toppen av Himmelsyna. Ingen vet riktig hva skatten bestod av, men det kan gjerne ha vært både gull og sølv. For å finne den må du finne det stedet hvor sola treffer Himmelsyna med de første og de siste solstrålene på sankthans. Skal du klare dette må du tidlig opp og seint i seng, for dette er dagen hvor sola er lengst på himmelen i løpet av året. Hvordan komme dit: Evje ligger 56 km fra Birkeland. Kjør til Evje og ta nordover på RV 9. Avkjørsel fra RV 9 ved Evje kirke mot Gautestad. Følg skilt til Høgås skiarena og parkering B ved garasjene. Her går det blåmerket sommerløype og rødmerket vinterløype, begge 5,5 km. Alternativt kan turen starte ved Førevatn hyttefelt (5 km), Vikstøl (8 km), Undeland (15 km) eller Flatebygd skianlegg (18 km).

Himmelsyna The summit of Himmelsyna (649 MASL) is one of the districts highest. In good conditions you can see all the way to the sea. The are several paths to the summit. The area is specially well known for it’s well prepared cross country skiing tracks. How to get there: Follow road no. 406 to Evje (56km).Turn North heading towards Hovden on road no. 9. Turn off at Evje church towards Gautestad and follow sign to Høgås skiarena. Choose parking lot B. The 5,5km tracks to the summit are marked blue (summer) and red (winter).

Der Aussichtspunkt Himmelsyna

Himmelsyna (649 m ü. NHN) ist einer der höchsten Gipfel in der Region, hier treffen die drei Gemeinden Birkenes, Froland und Evje og Hornnes aufeinander. Himmelsyna ist sowohl im Sommer als auch im Winter eine Reise wert. Der Wanderweg im Sommer ist blau markiert, die Skipiste im Winter rot, beide sind 5,5 km lang. Wegbeschreibung: Evje liegt etwa 56 km nördlich von Birkeland. Der Straße 41, später der 406 und der 9 Richtung Hovden folgen. Bei der Kirche von Evje Richtung Gautestad und den Schildern Richtung Høgås folgen.

Endelig på toppen.

52

Fra v. Trygve Løland, Harald Vestøl, Martin Uldal og Øyvind Kopperdal Rislå på Birkenes høyeste punkt. Himmelsyna i bakgrunnen.

Nydelig terreng å gå i.


Tjønnslåttjønn

Orregardstjønn

532 557

Småliåsane

Høgås

Prestøygardsvatnet

Finnsteåsen Ulegranåsen

Lisle Stangevatn

Lyngbøåsen

570

Skarvesheitjønnane

602

Grånåsen

0

357

613

565

Liane

Lille Hovvatn

500

Hovvatn

580

1 000

596

2 000 mØyetjønn

Brokevatn

Brokevatn

Brokevatn

Øyevassheia

578

1 500

BIRKENE

S

Mattistjønn 555 Siristjønn

Beindalstjønn

Huseheitjønn Berlandstjønn

Husehei583

455

Tovdalsåna Vatnedalsåna

Vassåsen

Lisleliknuten

326

Bruåsen

Beisdalstjønn Himmelsyna

Beisdalstjønn

Homstjønn

Homsknuten

Krofjellknuten

Bjortjørna Surtetjørna

Lisleøygardsvatnet 590

Stangevatn

Takåsen

Østeråsen

Kjeråsen Store

Belteråsen

Bjørnåsen

Hallmyrbekken Takåstjønn

Blomtjønn Smålitjørna 528

Lille Brennestjønn

530 Kolbjørtjørna

Torjustjørna

Rossevetvatnet

Stuverød Raudestøl

537

612

Hidalsheia

OG H ORN

Prestøygarden Dyplemyråsen Åsen

Til Evje Bjorhusåsen

Kleppslandstjørna

Kvernåna Kleppsland

Tobakkstjørna

Bufjell

Vindmyrnutten

Lisle Bjørnås

595

539

618

Midtsølifjellet

Stavdalsknuten

565

Storebrenntjørna

Kløvåstjørna

Orretjønn

Lønknutan

588

Stavdalstjønn

EVJE

Urdetjørna

557

Tjynnestølsvatnet

570

Munketjønn

567

Buåsen

Lauvås

Høvringsvatnet

Karistjønn Laksetjønn

Ligardstjørna

557

Øygardslitjønn

KvevekjellaBotntjørna

Gautestad

Glopstadtoppen

621

Tostritjønn

Buåsen

Buåsen

Tjønnhomtjønn

FR D O LAN NES

Kartet er hentet fra «På topp i Midt- Agder». Et prosjekt i regi av Midt –Ager Friluftsråd. 3 topper i Birkenes er også med i prosjektet. Se www.patopp.no for mer info.

53


Barnevandringsstien gjennom Birkenes Sammenhengende sti fra Kvinesdal til Landvik – en strekning på 137 km På 1800-tallet var det arbeidsvandringer for barn på Sørlandet. Dette skyldes at det var stor fattigdom, spesielt i enkelte indre strøk i Vest Agder. De små gårdene ga ikke nok levebrød til familien og det endte med at noen av barna måtte sendes vekk for å ta seg arbeid på større gårder. Barn kom fra de midtre og indre bygdene i Vest- Agder, og dro til områdene rundt Kristiansand og til rike gårder i Aust-Agder, til bl.a Landvik, Birkenes og Mykland. I de aller fleste tilfellene gikk de til fots. De gikk de gamle Stien går langs grusveien forbi gården ved Risvann gang- og rideveiene på tvers av heiene. Barna, som kunne være helt ned i 7- årsalderen, jobbet stort sett med fjøsstell, slåttonn eller gjeting. Arbeidet var hardt og barna kom ofte ikke hjem igjen før langt ut på høsten. I Birkenes krysser stien Tovdalselva ved Foss og går over gangbrua til Drangsholt. Stien går så langs riksvei 41 i ca 5 km til Varpelia der den går inn i skogen mot øst. Herfra er det ca 3 km over Tveideråsen til Tveide. Fra Tveide følger du den gamle jernbanelinja til Birkeland skole. Herfra går stien via boligområdet Kalvåsen, over Fv 402 og følger skogsbilveien mot Espe og videre forbi Risvann mot Landvik. Stien går forbi de gamle husmannsplassene Eggevad, Mannfallmyra og Stien. Geocaching: I Løpet av sommeren 2014 vil det plasseres ut 700 geocacher langs hele barnevandrerstien. Mer info om barnevandrerstien Sørlandet på www.barnevandring.no Mange andre barnevandrerstier gikk også gjennom Birkenes.

The child wanderer path

Det er plassert ut slike skilt hele veien fra Kvinesdal til Landvik

During the 19th century poor families from the inner parts of Vest-Agder were forced to send their young children out to find work on the more wealthy farms further east. The paths they used have been marked and can be followed for 137 km from Kvinesdal in the west to Landvik in the east. A section of the path passes through Birkenes. During the summer of 2014, 700 geocaches will be released along the path. More information at www.barnevandring.no

Der Pfad der Kinderwanderer Im 19. Jahrhundert wurden viele Kinder von armen Bauernfamilien im Landesinneren von Vest-Agder fortgeschickt um bei den reicheren Höfen in Aust-Agder Arbeit zu finden. Einer der Pfade den die Kinder damals gingen führt von Kvinesdal nach Landvik, eine Strecke von 137 km. Ein Teil des Pfades führt auch durch Birkenes. Im Laufe des Sommers 2014 sollen rund 700 Geocache entlang des Kinderwanderpfades ausgelegt werden. Mehr Informationen über den Kinderwanderpfad finden Sie im Internet, unter www.barnevandring.no

54

Stien passerer det nedlagte småbruket Eggevad


Erkleiv

Da l eb

ke

ek

Raen

RV 41

Grødum Rosseland

Kildalen

99000

Kroken Kilåsen

100000

Ytre Røynås

101000

Krogtjønn

Fjellskår

105000

Bjortjønn

Fylkesgrense

Barnevandrerstien

knuten

Nordbø-

Gaustjønn

102000

Kornbrekke

Skifjellheia

103000

Guritjørn

Annen sti

Saga

Hovedveg

0

104000

Ekvidistanse 20m

Foss

105000

Sauetjønn

Fyldalsbekken

Kiløyna Bumoen

Heimretjørn

Rossåsen

109000

Grødum

RV 41

Sørheim

Storemyr

Ydderstad

Kroken

Drangsholt

Kålegra

Espegra

Låvemoen

Mjøllemoen

se lva

Høygilt

Grimenes

stra nda

Terebutjønn

heiane

Kommunegrense

Fylkesgrense

Barnevandrerstien

Etappe 6 Del 2/2: K

Klepp Kaldvell Myra Barnevandr

114000

Kaldvell

Varden Bytings Fjellskår

Svemåsen

Annen sti

Hovedveg

Jernbane

Kommunegrense

Fylkesgrense

Ka

7 Del 1/2: Birke Barnevandrerstien

113000 Rydningen

S

St

Barnevandrers

Vatne

åsen

Blautetjønn

PlankSjuersåsen

Askedals-

Teinemyr

Hisåsen

Stemtjøn

tjønnane

Annen sti

Hovedveg Hovedvei Saga

Jernbane Vanlig vei Geitåsen

Ytre Røynås

112000

Neset

Tveid Kvensevatnet

Tveite-

Bustølen Etappe

Kaldvelltjønn Øvre Røynås Bjørkøya

Furu-øya

Langodden

austre Grimevannet

Neset

store åsen

Barlind-

Landvik

Lindvannet

Nærebøtj

Stømne Vassbot Nordli Jordås

Nygrenda

Mofjell

Storrheia

Eftevannet

Haveheia

Vat ne

l

Varpelia Stien

Kverntjønn

Vardehei

111000

Hestvannet

Rossåsen

Tvitjønn

110000 Breidehei

Svartetjønn

Ørnehei Olashei

Skjebbetjønn

Bordhaugen Fisketjønn

ytre

MyraneBueheia,

Have Tvieidet

Birkenes

Jordåsen

G G G Sørheim Breivoll

heimre Bueheia

Kartmyrheia

Ormetjønn

Åbåll

øvre Buene

Svartetjønn Raen

Eikelands-

yt Eikeland 108000

Loneknipen

Myren

Skarvedalstjønn

Arnesheia øvre Eikeland

Høystakkmyra

107000

Mannsknuten

Krokvannet

Froholt

Sti g

Storelon

Mannfallmyra

Bjorhus

Langtjønn

Slottet

vestre Grimevannet

Rugsland

Eggevad

Elshåmmeren

Modalstjønn

Åletjønn

Songelitjønn

Sandnes 106000

www.karttjenester.no

Torkelsbuene

1 000 Meter

Kråkebua

±

500

Fiskelausvannet

Eikelandsåsen

106000

Knutevannet

Skjærpe

KleppeViemyrtjønna vannet Koordinatsystem: Euref89 UTM 33 1 : 50 000 (A4) Storehei

Storemyr

Kommunegrense

Jernbane Geitåsen

Rannes-

vestre RV 402 Fjellvannet

Nordbø Kartgrunnlag Statens Kartverk Tillatelsesnummer: NE1388020110

Høyåsen

øvre Fjellvannet

Tengsbekk

Steane

Bjorvann

Fiskås tjønner

Bormåsen hei

Tveitemyrane

Klepp Myra Barnevandrerstien i agderfylkene Grunnevannet Grunnevannet

104000

Stemtjønn

Tretjønnene

Svemåsen

Fjellskårvannet

Fiskelausvannet

Sjuersåsen

Svartetjønn

Følsvatn

Sannesvannet

Fisketjørn Timreheia

Pirketjørn

Tveite-

tjønnane

Bjorvann

Mofia

Etappe 6 Del 2/2: Kristiansand - Birkeland 34 km

Vardåsen

Øvre Røynås

Skådene

Haveheia

Terebutjønn

Stemtjørnåsen

åsen

Tveide

Øyda

Øygard

Risdalen Espe

Bjorvannsheia RV 402

tjønn

Øvre Birkeland

Flaten

Ås

Gullringstjønn

Risvann Risvannet

Bakken

n

Stemtjørn

Barlind-

Vale-

Ljosevatn

Vassbotn

Berse

Birkeland

Svalandsheia

Birkeland Haugevannet Birkeland

Fiskelausvatn Stemtjønn

Brennevann

Varpelia

Birkenes

Sannesheia

Hestvannet

Rebbåsheia

Drangsholt

Kålegra

Espegra

Haugevatnet

Låvemoen

Ørnefjell

Mjøllemoen

Rossåsen

Resvatn

Østre Mollestad

Ugland

Havane

Flakksvann Movatn

Flakk

Flakk

e dal

yna

Åbåll

Bordhaugen

Myrane

Have

Høygilt

Krona

G G G G G G

Vestre Mollestad

Bjorhus

Slettefjell

Rugsland

Grua

Hafsåsen

Urdalen

Moen

Neset

Åltjønn F 263

Flakke loner

stu Bad

Myren

ss

en

n

fjella

Dale-

Buåsen Rosseland

Kleivane

ns-

n

Steane

jønn

Snaremyr

jønnane

åstjønna

ås

K r i s t ia n sa n d

6486000

6485000

6484000

6483000

6482000

6481000

6480000

6486000 6485000

6484000 6483000

6482000 6481000

6480000 6479000

a e lv Mo 6478000

n dale

6477000

s Vas

55


Geocaching Geocaching er nettopp geocaching, mange kaller det for en mellomting mellom orientering, skattejakt og toppturer, og det er kanskje ikke helt feil beskrivelse det. Geocaching er en aktivitet for alle aldersgrupper, både barnefamilier, studenter, voksne, barn og pensjonister driver med geocaching! Alle geocacher inneholder informasjon om hvor vanskelige de er å finne, og hvor vanskelige de er å komme frem til – på denne måten kan alle velge ut cacher som er egnet for deres fysiske form og lyst. Geocaching kan på mange måter kalles et dataspill i ekte 3D. Geocacher finnes nært sagt over hele verden, fordelt på snaut 200 land finnes der godt over 2 milioner geocacher. I skrivende stund er der ca 500 geocacher i Birkenes, alt fra enkle bokser i sentrale strøk, til bokser gjemt langt til skogs eller på fjelltopper. Der er registrert over 6 millioner brukere på www.geocaching.com Det eneste du trenger å gjøre for å komme i gang, er å registrere deg på geocaching. com. Der bruker du et brukernavn, som blir det du signerer i loggbøkene med. Å drive med geocaching er gratis, men ved å betale USD 30 $ i året, får man tilgang til flere nyttige funksjoner og enkelte geocacher som eier har valgt å gjøre tilgjengelig kun for betalende medlemmer. Det du trenger for å komme i gang er egentlig bare en smart-telefon, android eller iphone, men har du en jakt- eller tur-GPS i hus ligger du enda bedre an pga bedre nøyaktighet enn på mobilen selv om mobilen også har sine fordeler.

Geocache

Når man har funnet en cache, er det første man gjør å signere loggboka med brukernavnet sitt. Hvis cachen inneholder bytteting, kan man bytte til seg noe, men da må det man legger igjen ha lik eller høyere verdi enn det man tok ut. Selv om geocaching omtales som skattejakt, er dette ikke skatter som du skal ta med deg eller forsyne deg av, neste som kommer skal finne den minst like fin som du fant den. Dersom det er fuktighet i boksen eller loggen er litt våt, tørker du av den før du gjemmer boksen på SAMME sted som du fant den. Etter å ha logget i boka logger du også digitalt, enten direkte på mobilen, eller på dataen når du kommer hjem. Her skriver du en liten hilsen til den som la ut geocachen og en liten beskrivelse av turen du hadde, legg gjerne med et bilde i loggen. Geocacher kan være alt mulig av bokser og beholdere, men felles for alle er at det er en boks som inneholder en loggbok. De minste er mindre enn et fingerbøl, og de største kan være store nok til å romme et par mannfolk. Det kan være alt fra en normal boks som ligger under en stein eller henger i et tre, til mer kreative saker som glir inn i miljøet så du ser rett på den uten å forstå at dette er boksen du jakter på.

Barnegeo

Som nevnt skal alle geocacher inneholde en loggbok, dette kan være alt fra en liten papirremse du sliter med å få skrevet på, til ei svær bok. De boksene som har plass til det inneholder gjerne en blyant, men du bør selv alltid medbringe skrivesaker da det er langt fra alle bokser som har plass til det eller hvor blyanten er oppbrukt eller ødelagt. De boksene med litt størrelse på inneholder av og til bytteting, det være seg småbiler, kindereggfigurer, klistremerker osv, her kan barna bytte forutsatt at de har med seg noe å bytte med. Noen bokser inneholder også en TB, disse har en sporbar kode og du finner da mer opplysninger på geocaching.com ved å skrive inn den koden. En TB har gjerne ett oppdrag, og din oppgave blir da å flytte den litt nærmere målet i oppdraget ved å legge den ut i en annen geocache. Ønsker du mer info om geocaching kan du kontakte Ole Netland: olenetland@gmail.com og mobil 95961132

56

Blanke bokser.


Geocacher i Birkenes pr juni 2014

a

beløyp

dgub Svalan

What is geocaching? Geocaching is an outdoor recreational activity, in which the participants use a Global Positioning System (GPS) receiver or mobile device and other navigational techniques to hide and seek containers, called “geocaches” or “caches”, anywhere in the world.

Geocaching på Morhommer.

A typical cache is a small waterproof container containing a logbook where the geocacher enters the date they found it and signs it with their established code name. After signing the log, the cache must be placed back exactly where the person found it. Larger containers such as plastic storage containers (Tupperware or similar) or ammunition boxes can also contain items for trading, usually toys or trinkets of little financial value, although sometimes they are sentimental.

Was ist Geocaching? Geocaching ist eine elektronische Schatzsuche, wo mit GPS oder Landkarten versteckte Behälter, sogenannte Cache gesucht werden. Ein typischer Cache ist ein kleiner wasserdichter Behälter in dem sich ein Logbuch und eventuelle Tauschgegenstände befinden. Hat man einen Cache gefunden, signiert man das Logbuch mit seinem Benutzernamen. Manche Cache beinhalten «Schätze» aber wer etwas herausnimmt, muss etwas gleichwertiges wieder hinein legen. Und ganz wichtig: Den Cache unbedingt wieder dort verstecken wo er gefunden wurde – so das der Nächste den Schatz auch finden kann. Cachefunn

57


Andre turkart som omhandler Birkenes Alle bilder: © Birkenes kulturkontor på vegne av ulike fotografer

Svalandsgubben

Fiskekort

Svalandsgubbeløypa merkes kun hvert år før siste søndag i oktober da det store «Svalandsgubben skauløp» på 27 km arrangeres.

Tovdalselva har vært kalket i flere år og laksen er nå på vei tilbake. Det selges kort til 6 soner i vassdraget. Man kan kjøpe på Best bensinstasjon på Birkeland eller på nett. Se mer info på www.lakseelvene.no.

Sykkelmuligheter Det finnes et vell av sykkelmuligheter i Birkenes, og det kunne vært laget en egen brosjyre kun med sykkelmuligheter. «Rundt Grimevann» er en fin sykkeltur for både store og små. Store deler av veien er på grus, og man kan bruke den gamle jernbanelinja mellom Birkeland skole og Eikeland som del av traseen. Rundturen er ca 25 km.

■ Turkart Birkeland ■ Opplevelseskart, Øynaheia ■ Turkart Oggevatn ■ Padle- og turkart Ogge ■ Turkart Grimevann ■ Turutgaver av o-kart: ▶ Øvre Birkeland ▶ Birkeland skole ▶ Flakkeheia ▶ Engesland skole ▶ Svalandsheia ■ Diverse andre turkart Disse kartene gir et mye mer detaljert bilde. Kontakt o-gruppa i Birkenes IL. Det finnes flere lokalhistoriske hefter i Birkenes som kan lånes på biblioteket eller kjøpes på servicetorvet i kommunen.

Tusen takk til alle som har bidratt!

”UT PÅ TUR I BIRKENES” Her er noen av de som har jobbet med merking og rydding eller vært involvert i arbeid med brosjyren. Vil spesielt fremheve de frivillige som har jobbet mange timer dugnad for at det i Birkenes nå er mange merka løyper!

58


59


TROLLJAKT

FINNER DU TROLLENE PÅ FLAKKEHEIA? Flakkeheia er et flott naturområde like vest for Birkeland sentrum (Se side 21-23) og innbyr til turer og gode friluftsopplevelser. Her er merket mange løyper, og man kan gå korte eller lange turer alt etter form og humør. For at det å gå på tur skal bli litt spennende også for barna, er det plassert ut 3 Flakketroll i området. Trollene er laget av smeden Steven Carpenter og er boltet fast til stein eller fjell. De er ikke så store som man kanskje kunne tro troll var, så man må rett og slett lete litt for å finne dem. Å gå på trolljakt i Flakkeskogen kan være spennende, og det er mye moro man kan gjøre sammen med barna.

60

Trollene er plassert ved Eskedalshelleren, ved Vrangefoss i Digeelva og ved Flakkefossen. Ved Vrangefoss kan du hilse på Fløtertrollet. På de andre stedene gjelder det å bruke øynene.

The troll hunt at Flakkeheia - 58°north We have chosen to make 3 walks slightly more exciting for visiting families. Three local trolls have hidden themselves at Eskedalshelleren (The Eskedal cavern), Vrangefoss(waterfall in river Digeelva) and by Flakkefossen (Flakk waterfall). (Page 21-23)

Det finnes også et troll på Senetoppen som heter Helsehuldra. (Se side 12-13)

God trolljakt! Trolljagd in der Flakkeheia Wir haben 3 Wandertouren besonders spannend für Familien eingerichtet. - Auf jeder der 3 Wanderrunden hat sich ein lokaler Troll versteckt. - Einer steht an der Eskedalshelleren (Eskedalshöhle), einer am Vrangefoss (der schwierige Wasserfall´) und ein Troll am Flakkefossen (grosser Wasserfall auf Flakk) (Seite 21-23)