Page 1

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

INHOUDSOPGAVE Jaargang 26

Nummer

2

Uitgave juni 2009 Oplage 700

De Wiekslag is een periodieke uitgave van Tennisvereniging De Molen en verschijnt driemaal per jaar

wiekslag

IN DIT NUMMER:

PAGINA:

Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Contributie 2009 Van de redactie Van het bestuur Info TV de Molen Jeugdpagina’s: Jeugd Openingstoernooi Hidde & Hidde Poster K-4 Hypotheekvisie Molentoernooi K-4 Molentoernooi Jeugdcommissie Nike junior tour Succes Molen leden Heteko Inschrijfformulier Open Molentoernooi Hekleuner Commissie Senior Plustennis Windmill Cup Carl Gantois Zondagavond wintertennis Tennis & Gezondheid Inschrijfformulier clubkampioenschap senioren Wedstrijdreglement clubkampioenschap Evenementen

1 2-3 3 4 5 6 7- 9 11 12 13 14 15 17-19 20 21 22 23 25 27 28 29 31 32

Girorek.nummer 29.90.922

Tennisvereniging De Molen Postbus 6080 8902 HB Leeuwarden www.tvdemolen.nl 1


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

SAMENSTELLING COMMISSIES Ledenadministratie Roelof en Marja van Dijk

ledenadministratie@tvdemolen.nl 0582673318

Bestuur Siebren Bonsma Nina Ekas Jeroen Dijkstra Griet Spits Peter Blume Rob Koning

voorzitter secretaris penningmeester bestuurslid technische zaken bestuurslid algemene zaken bestuurslid algemene zaken

info@tvdemolen.nl of secretariaat@tvdemolen.nl 0582673091 0588449600 0582134266 0622943475 0643853737 0582671663

Technische commissie Griet Spits José vd Burg Niels van Eeenenaam Natasja van den Houten Dicky vd Burg Bertus Smidt Ingrid de Jong

voorzitter secretariaat commissielid wedstrijdtennis commissielid jeugdtennis commissilid recreatietennis commissielid seniorplus tennis trainster

technischecommissie@tvdemolen.nl 0622943475 0582134572 0582669911 0621264521 0625288616 0582674512 0515521807

Commissie wedstrijdtennis Niels van Eenenaam Vacature Franke Visser Oukje Meijer Ingrid de Jong

competitieleider senioren competitieleider junioren competitie HATEKO competitie DATEKO trainster

Commissie jeugdtennis Natasja van den Houten Vacature Guus van Loo Ingrid de Jong Vacatures Commissie recreatietennis Dicky vd Burg Christina Kuperus Leonie Bouma Hotze Bouma Sybrand Hamstra Nienke Speelman

wedstrijdtennis@tvdemolen.nl 0582669911 0588449585 0582667060 0515521807

voorzitter secretaris penningmeester trainster

0621264521 0582670321 0515521807

voorzitter secretaris penningmeester commissielid commissielid commissielid

recreatietennis@tvdemolen.nl 0625288616 0611922941 0588446575 0619622134 0621832656 0630575162

Commissie seniorplustennis Bertus Smidt voorzitter Rein Koopal commissielid Marten Rosier commissielid

seniorplustennis@tvdemolen.nl 0582674512 0582132130 0582880777

Commissie PR en sponsoring PR Siebren Bonsma voorzitter Dolinda Toepoel commissielid Marlies Wachter commissielid Rob Koning commissielid

pr/sponsoring@tvdemolen,.nl 0582673091 0582662308 0627163372 0582671663

Sponsoring Peter Blume Erica Bloembergen

0582669997 0651547180

voorzitter commissielid

2


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

SAMENSTELLING COMMISSIES Nienke Speelman Gerard Voordes

commissielid commissielid

0630575162 0582673395

Peter Blume Roelof van Dijk

website beheer website beheer

website@tvdemolen.nl 0643853737 0582673318

Wiekslag Franke Visser Eric Heitmeijer Anja Gort

redactie vormgeving coördinatie bezorging

wiekslag@tvdemolen.n 0588449585 0582670574 0582671876

Coördinatie subcommissies Tom Dijkstra Ronald Agema Roelof van Dijk Hanny van Loo Marten Rosier Rein Koopal

seniorenclubkampioenschappen Open Molentoernooi K4 –toernooi rolstoeltennis Tossen seniorleden Tossen seniorplusleden

0613565567 0582884009 0582673318 0582670321 0582880777 0582132130

Website

Trainers Age Bokma Ingrid de Jong Griet Spits

trainers@tvdemolen.nl 0622797617 0515521807 0622943475

www.tvdemolen.nl of e-mail info@tvdemolen.nl

CONTRIBUTIE 2009 De contributiebedragen per persoon bedragen: • seniorleden van 18 t/m 64 jaar • seniorleden van 65 jaar en ouder, 17-jarigen, studenten en dagleden • junioren: - t/m 8 jaar, inclusief 16 lessen - 9 t/m 16 jaar • - eerste jaars juniorlid (inclusief 16 lessen voor beginners) • rolstoeltennissers

160 euro 130 euro 145 103 145 83

euro euro euro euro

De vereniging heeft een beperkt lidmaatschap ingesteld. Daarmee kunt u overdag van 09.00 tot 17.00 uur een balletje slaan. Uitgezonderd zijn de woensdagmiddag en de competitieweekenden. N.B. Gerekend wordt de leeftijd op 1 januari van het verenigingsjaar. Studentenkorting: studenten dienen bij het afhalen van hun pasje hun O.V.jaarkaart te laten zien! Bij TV De Molen worden geen eenmalige administratiekosten gehanteerd.

3


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

VAN DE REDACTIE Een mooie uitgave, deze zwanenzang van ondergetekende… Veel informatie, mooie foto’s en vooral: een brede inbreng! Misschien staat niet alles erin wat erin moet; aan de andere kant: wat erin móet wordt wel aangeleverd… toch? Toch wel met een beetje weemoed sluit ik een periode af, waarin soms met wat vallen en opstaan een Wiekslag tot stand kwam, waarin de deadline vaak overschreden moest worden maar het resultaat toch immer goed was. Een periode, waarin ik moeiteloos vertrouwde op Eric Heitmeijer (voor de opmaak), Netty Faber en Anja Gort (beide distributie). Zij waren mijn steun en toeverlaat en soms, wanneer dit nodig was, ook mijn geweten en mijn schop onder de kont. Ik heb het redactiewerk graag gedaan, maar geef nu enigszins noodgedwongen de stok weer door aan anderen… Niet helemaal waar

4

natuurlijk, omdat het een keus is van mezelf, maar ik wil de handen vrij hebben om mijn horizonten te verleggen.

nog even naar voren gehaald in het Fries tennisblad; altijd leuk als je iets van je eigen blad hierin becommentarieerd ziet.

Zoals veel mensen al weten, is het mijn intentie om zo gauw ik kan met mijn naar Noorwegen te emigreren; de Wiekslag redigeren en het bijbehorende overleg vanuit het hoge noorden doen lijkt me niet geheel haalbaar.

Ik wens jullie wederom veel leesplezier en vooral een fijne tenniszomer, Franke Visser

Uiteraard blijf ik in het begin zeker bereikbaar voor de nieuwe redactieleden, al acht ik hen goed in staat dit zelfstandig uit te voeren. Deze Wiekslag is dus in principe mijn laatste; zoals ik al zei is het een mooie geworden met een leuk stukje van Hidde en Hidde, de nodige foto’s en verslagen en uiteraard de terugkerende items zoals Van het bestuur en Hekleuner. De laatste werd overigens Kopij inleveren vóór 22 september 2009, in de groene bus in de hal van T.V. De Molen of per e-mail: wiekslag@tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

VAN HET BESTUUR

Siebren Bonsma

Wat een prachtige start van het seizoen. Heel veel mooi tennisweer tot nu toe. De competities hebben het getroffen. Als u dit leest zijn deze alweer voorbij en is bekend welke teams erin blijven, degraderen of promoveren. Heel veel teams hebben meegedaan; de grens is eigenlijk wel bereikt. Willen er meer mensen competitiespelen dan zal dat moeten door het aantal teamleden uit te breiden en niet door meer teams in te schrijven. Met name in het weekend is al gebleken dat er overdag nauwelijks ruimte is voor recreanten, terwijl dit eigenlijk wel zou moeten. Zij betalen ook contributie! Voor volgend jaar zullen hierover betere afspraken gemaakt moeten worden. Op de open dagen hebben we krap 100 nieuwe leden kunnen inschrijven; dit betekent een lichte groei ten opzichte van vorig jaar. Daar zijn we erg blij mee en ik hoop dat de nieuwe leden zich al een beetje thuis voelen bij de vereniging. Als

het tennis al een beetje lukt kom dan naar het tossen. Hier kun je kennismaken met andere leden, waar mee je dan weer kunt afspreken om te tennissen. Hiermee voorkom je dat je alleen maar lest en tussendoor niet tennist. Alleen door te doen leer je tennissen! Om financiële redenen heeft het bestuur aan de ledenvergadering voorgesteld om de lessen op de buitenbanen te laten plaatsvinden. Het is gebleken dat dit met name op dinsdag- ( tossen) en woensdagavond ( veteranencompetitie) problemen gaf. Het bestuur heeft besloten om op deze avonden op 2 banen binnen te lessen; voor de dinsdagavond voor het hele seizoen; voor de woensdagavond gedurende de competitie. Overigens doe ik nogmaals een beroep op de leden om niet allemaal om 19.30 naar de baan te komen; later op de avond zijn er vaak genoeg banen beschikbaar. In samenwerking met Mutasport heeft de sponsorcommissie een kledinglijn voor de Molen samengesteld. Een aantal competitieteams heeft hiervan gebruik gemaakt. Voor de uitstraling van onze vereniging zou het goed zijn als er meer teams of leden in de Molen Kledinglijn gaan tennissen.

Hiervoor kun je rechtstreeks contact opnemen met Mutasport ( naast sporthal en zwembad Kalverdijkje), telefoonnummer 2660315. Ook voor de jeugd willen we een kledinglijn opzetten. Hiervoor zijn sponsors gevonden, waardoor voor een klein bedrag een kledingsetje beschikbaar kan worden gesteld voor de jeugdleden, te beginnen bij de competitieteams. Binnenkort volgt hierover meer nieuws. Waar vroeger baan 1 en 2 waren ligt nu een hele hoop grond. Dit heeft te maken met de voorbereidingen van de bouw van een fitnesscentrum van Health Club dat naast de tennisbanen komt. De voorbereidingen / vergunningen hebben lang geduurd, maar nu lijkt het dan toch te gebeuren. We hopen op een goed vervolg van het seizoen; let op het activiteiten overzicht in de Wiekslag en op de Website voor de komende activiteiten. Hoe actiever, hoe leuker! Met sportieve groet, namens het bestuur, Siebren Bonsma, voorzitter

5


TENNISCENTRUM

DE MOLEN seizoen 2009 Nieuws Op de website van het tenniscentrum/ de tennisvereniging vindt u o.a informatie over tennislessen, toernooien, biljardvereniging, sponsoring, ect.

Tennisshop • • • • •

Bespanning vanaf € 17,50 Rackets Schoenen Grips Ballen

Zomerseizoen verhuur banen • • • •

Buiten/binnen € 13,50 per uur Baan voor studenten € 10,00 per uur Tennisclinics Schooltennis

INFORMATIE: Tenniscentrum De Molen Kalverdijkje 76B - 8924 JJ Leeuwarden

tel. 058 2666 966 info@tenniscentrumdemolen.nl

www.tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

JEUGDPAGINA

JEUGD OPENINGSTOERNOOI

En toen was het zover mijn vuurdoop als toernooi organisator van het openingstoernooi van het buiten seizoen. Van de zijkant dacht ik altijd, ach dat doe je toch “effe”, maar de praktijk is anders. Van te voren ga je natuurlijk nadenken, hoe kan je het beste de indeling maken, wie kan tegen wie spelen, hoeveel banen, duur van de partijen enzovoort. En dan blijkt na 10 minuten dat er iemand voor je staat die niet op lijst staat, wegens ziekte en familie omstandigheden kunnen er spelers niet komen. Als je zelf een toernooi mag organiseren, krijg je wel respect voor al die mensen die alles op zulke dagen in goede banen leiden. De weersvoorspelling beloofde veel goeds voor deze dag, maar de realiteit was anders. Koud, veel wind en grijze wolken boven het tennispark de Molen. Na enkele omzettingen in het schema, begonnen de eerste partijen en zoals altijd is alle begin moeilijk, maar als het eenmaal loopt dan gaat het wel (dacht ik). Maar enkele ouders kwamen er al snel achter dat er enkele partijen tegelijk waren gepland op 1 baan en ook de spelers begrepen niet helemaal de bedoeling van de indeling. Gelukkig was de hulp van Henk en Ans geweldig en dan merk je al snel dat het met ervaring binnen de club wel goed zit.

Suikerspin En toen stond daar een suikerspin machine, maar wie gaat er achter staan en vooral hoe werkt dat apparaat? Twee teleur gestelde jonge dames kwamen het clubhuis binnen, omdat alle banen bezet waren (we hadden meer dan 45 aanmeldingen). Dus de eerste vraag was natuurlijk of ze een suikerspin wilden hebben en dat

lusten ze wel. Ik heb voor de dames de suikerspin machine aangezet en de jonge dame heeft ongeveer 100 suikerspinnen gemaakt. Na een uur kwam ze verkleunt de kantine binnen om te zeggen dat ze koude, kleffe handen had en dat ze het genoeg vond. Ik ben je naam vergeten maar langs deze weg nogmaals ontzettend bedankt.

7


O P E N I N G ST O E R N O O I J E U G D

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

8


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

JEUGDPAGINA

JEUGD OPENINGSTOERNOOI

Na de poulewedstrijden volgen de finales, ook hier waren enkele misverstanden, wat op zich wel leuke reacties opleverden (vooral van de oudste), want degene met de meeste games gingen naar de finale. En dat betekent niet automatisch dat de speler die alles had gewonnen ook in de finale stond. De Uitslag Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie

1: 2: 3: 4: 5: 6:

1ste 1ste 1ste 1ste 1ste 1ste

Ik hoop dat iedereen een leuke middag heeft gehad, ik heb in ieder geval genoten van het plezier en het fanatisme van alle spelers. Daarnaast zal ik mijn best doen om het volgende toernooi beter te organise-

plaats plaats plaats plaats plaats plaats

Ronald en 2de plaats Tjibbe Klais en 2de plaats Hidde Leon en 2de plaats Pieter Dirk Melissa en 2de plaats Maxime Linde en 2de plaats Lisanne Mabel, 2de plaats Jasper en 3de plaats Renzo

ren en daar kan de jeugd commissie weer alle hulp bij gebruiken. Dus als u zin heeft om iets meer te doen dan alleen te genieten van uw eigen kind(eren), laat het ons dan weten.

Langs deze weg wil ik iedereen die heeft geholpen bedanken. Tot bij het volgende toernooi. Ron van den Houten

9


BEL 058 288 20 82 snelle service en lage prijzen stap dan binnen bij:

KOERIERSDIENSTEN PAKKETSERVICE PALLETTRANSPORT

SPORTPRIJZEN Voorstreek 42 8911 JR Leeuwarden Tel: (058) 215 35 09 b.g.g.: (058) 255 20 07 Icarusweg 5a Leeuwarden

WWW.SPEEDCARGO.NL


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

JEUGDPAGINA

HIDDE & HIDDE

Op zaterdag 4 april was het Openingtoernooi. We hadden gehoopt op mooi weer. Maar helaas stond er veel wind en was het koud, gelukkig bleef het wel droog. Er deden ongeveer 50 deelnemers mee. Iedereen was ingedeeld in poultjes van 4. De wedstrijden duurden ongeveer 20 minuten. De 2 met de meeste games gingen door naar de kruis finales. Als je dat won ging je naar de finale. Dan kregen de 1ste en 2de een beker. Als je even niet hoefde te spelen kon je genieten van een lekkere suikerspin. Om een uur of 5 was de prijsuitreiking. Het was een leuk, geslaagd toernooi. Groetjes Hidde Sander en Hidde Ydema

11


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

GOEDGEKEURD DOOR DE KNLTB JONGENS/MEISJES T/M 12 JAAR, ENKEL JONGENS/MEISJES T/M 14 JAAR, ENKEL TEVENS WORDT ER EEN TOERNOOI T/M 10 EN T/M 16 JAAR GEORGANISEERD EN EEN DUBBEL TOERNOOI (HD, DD en GD) IN ALLE CATEGORIËN

HET TOERNOOI WORDT GEHOUDEN OP TENNISCENTRUM ‘DE MOLEN’, KALVERDIJKJE 76B, 8924 JJ LEEUWARDEN

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVEN

UITERLIJK 20 JULI 2009 BIJ: WWW.TVDEMOLEN.NL K4molentoernooi@tvdemolen.nl

INLICHTINGEN TEL. 058-2669981

12


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

JEUGDPAGINA

K4 MOLENTOERNOOI

K4 Molentoernooi 2009 In 2009 vindt het 7e K4 Molentoernooi voor de jeugd plaats. Na het vertrek van enkele commissieleden zijn we weer op volle sterkte om met veel plezier ons jeugdtoernooi te prolongeren. Als vanouds wordt het K4 Molentoernooi weer in de laatste week van de basis schoolvakanties (week 33) gehouden. Dit is van 10-16 augustus 2009. Het toernooi heeft dit jaar een spectaculaire aanvulling gekregen . Wat blijft is een gezellig prestatief toernooi voor alle jeugd tennisspelers uit het gehele land. Nieuw is dat het K4 Molentoernooi in 2009 onderdeel is geworden van de

Ongeveer 26 toernooien in Nederland doen hieraan mee. Er wordt dus niet alleen gestreden om de KNLTB ranglijstpunten, maar er worden er ook punten toegekend voor de DUNLOP JUNIOR SERIES MASTERS. Dit toernooi, waar de beste 16 voor uitsluitend de categorieën t/m 12, t/m 14 en t/m 16 zowel voor de jongen als de meisjes, zal gehouden worden op 19 en 20 september in Almere.

In deze Wiekslag vind je het inschrijf formulier en de bijzondere wedstrijd bepalingen, maar nog veel makkelijker is om je via de website in te schrijven. Kijk op www.tvdemolen.nl bij “k4Molentoernooi” voor meer informatie.

Gedurende de week worden er diverse activiteiten georganiseerd en er worden naast de bekers prachtige prijzen beschikbaar gesteld. Wat voor prijzen dat precies zijn houden we nog even geheim, maar in ieder geval wordt er een DUNLOP MATCHPLAY TENNISKAMP als prijs weggeven.

STEL JE VOOR DAT JE DE WINNAAR WORDT VAN EEN VAN DIE FANTASTISCHE PRIJZEN…………….

Ook kun je dan alvast een kijkje nemen op de site van DUNLOP MATCHPLAY TENNISKAMP. Ook kun je je direct inschrijven via www.toernooi.nl .

Tot in augustus,

Namens de commissie, Roelof van Dijk

13


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

JEUGDPAGINA

JEUGDCOMMISSIE

Beste jeugdleden, ouders, Zoals jullie gewend zijn van de JeugdCommissie(JC) hebben wij ook dit jaar een Jeugdactiviteiten boekje samengesteld voor deze zomer. Als het goed is heeft iedereen deze ontvangen, zo niet kun je bij trainster Ingrid één opvragen. Alle geplande toernooien voor deze zomer vind je in dit boekje met de inschrijfformulieren. Let wel op de sluitingsdatum, wees er dus op tijd bij! Alle inschrijfformulieren zijn ook te downloaden via de website van T.V. De Molen (www.tvdemolen.nl). Graag wil ik gelijk van de gelegenheid gebruik maken om mezelf aan jullie voor te stellen. Ik ben Natasja van den Houten, de nieuwe voorzitter van de JC. Ik ben getrouwd met Ron (die mij ook veel helpt bij de JC) en ben de moeder van Kaylee (8) en Ezra (5). Wij zijn sinds vorig jaar lid geworden van T.V. De Molen en proberen op deze manier ons steentje bij te dragen. Helaas hebben vorig jaar verschillende commissieleden de JC verlaten. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de activiteiten van de Jeugd, dus wil ik een beroep op jullie doen om aan jullie ouders te vragen of zij mij willen helpen in de JC, want vele handen maken licht werk! Alle hulp is welkom en voor eventuele vragen ben ik bereikbaar op onderstaand telefoonnummer.

14

Als ik bedenk wat er van iemand die deelneemt aan de JeugdCommissie wordt verwacht, kom ik op de volgende drie punten: Een goed humeur Betrokken- en verantwoordelijkheid bij ± 2 activiteiten Aanwezigheid bij JC vergaderingen (deze worden zo weinig mogelijk gehouden, alleen wanneer nodig)

(zomer) tennis seizoen wensen Met vrendelijke groet, Natasja van den Houten 06 21 26 45 21

De jeugd zomeractiviteiten worden mede mogelijk gemaakt door:

Mijn mening is dat het gezellig moet zijn om iets voor de jeugd te doen, het is tenslotte toch vrijwilligerswerk. Een hoop ouders zijn bij een activiteit van hun kind(eren) meestal wel aanwezig op de tennis, dus is het eigenlijk een kleine moeite om een handje mee te helpen. Ouders die er niets voor voelen om aan de JC deel te nemen, maar wel eens een keer willen helpen bij een activiteit kunnen zich bij mij aanmelden als ‘hulpouder’. Hier zal ik een lijst van samenstellen en deze mensen zal ik tijdig benaderen, wanneer we een paar handen te kort komen bij een activiteit. Hopelijk heb ik een aantal ouders enthousiast weten te maken om samen met Ans Scholten, Guus van Loo (penningmeester) en mij een team te vormen om activiteiten zo leuk mogelijk te kunnen organiseren voor onze kids. Ten slotte wil ik jullie een ontzettend LEUK en SPORTIEF

Om de activiteiten zo leuk mogelijk voor de jeugd in te blijven richten, blijven wij altijd op zoek naar sponsors. Met iedere bijdrage zijn wij blij (klein of groot), dus tips zijn van harte welkom.


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

NIKE JUNIOR TOUR

De Nike Junior Tour In maart kreeg ik, Floris Ozinga, een brief waarin stond dat ik aan de Nike Junior Tour mee kon doen in Meppel, Beneden Leeuwen, Enschede of Hoorn. We gingen naar Meppel

want dat was voor ons dichterbij. Waarschijnlijk was ik voor het toernooi gevraagd, omdat ik het competitieseizoen 2008 niet één wedstrijd met het enkelspel had verloren en was gepromoveerd van speelsterkte 8 naar speelsterkte 7.

Ik heb me toen ingeschreven voor het toernooi en moest de eerste wedstrijd op dinsdag 28 mei spelen. Het was een pittige tegenstander en daardoor wist ik niet door de 1e ronde te komen. De uiteindelijke winnaar van Nederland van dit internationale toernooi mag naar de wereldfinale in Punta Canja in de Dominicaanse Republiek. Maar het was hele leuke ervaring en ik kreeg een Nike junior tour t-shirt en een grote poster van Gael Monfils. Volgend jaar ga ik het nog een keer proberen om hoger te eindigen. Floris Ozinga

15


van der Sluis & van der Zee ADVOCATEN EN PROCUREURS Van der Sluis en Van der Zee Advocaten biedt met 6 advocaten aan particulieren, het bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf en non-profitinstellingen, een op maat gesneden juridisch dienstenpakket aan. Tot het werkterrein behoren onder meer insolventierecht, letselschades, huurrecht, ontslagrecht, contractenrecht, ondernemings- en vennootschapsrecht, onroerend goed- en bouwrecht en administratief recht. Aan een goed persoonlijk contact tussen advocaat en cliĂŤnt wordt grote waarde gehecht. Voor informatie kunt u terecht bij: mr. P. van der Sluis, mr. C.W. van der Zee, mr. A.H. Punt-Koopmans, mr. M.D. Kalmijn, mr. L. Hoekstra of mr. S.C.M. Juinen.

Willemskade 7 Postbus 2610, 8901 AC Leeuwarden

Telefoon 058-2121464 Telefax 058-2133025

Voorstreek 93 - Leeuwarden - tel: 058-2126155


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

SUCCES MOLEN LEDEN

Succes voor De Molen leden op 25e Harlinger Indoorkampioenschappen. Op een oude plank van de oude en afgebroken kantine, staat de naam Cleem Heeger Park met gouden letters geschreven en vast getimmerd op de muur van de huidige kantine van de tennisvereniging TV Ready in Harlingen. Deze ‘oud Leeuwarder’ Cleem Heeger, dreef jarenlang een modezaak aan de stationsweg in Leeuwarden en is de grondlegger van het huidige tennispark in Harlingen dat na een tweetal verhuizingen in 1963 zijn deuren aan de Achlumerweg opende. In 1983 kwam er een ballon en wederom was het Mijnheer Heeger die met het idee kwam om jaarlijks ‘Harlinger Indoorkampioenschappen’ te organiseren. Dit tennisballetje werd opgepakt door Klaas en Tjitske Hofman die, toen nog samen met oud hoofdklasse kaatser Johan Halbesma, de organisatie op zich namen. Dit jaar (20 t.e.m. 29 maart) werd voor de 25e keer de ‘Harlinger Indoorkampioenschappen’ georganiseerd waar traditiegetrouw altijd een groot aantal Molenleden aan deelneemt. Na 25 jaar nog steeds onder de bezielende leiding van de familie Hofman, daarbij gesteund door Harry en Fenny die vanachter de bar met een betaalbare catering voor een bindende factor zorgen richting de toernooi deelnemers. Het is mooi om te zien dat het toernooi ieder jaar nog steeds plaats vindt onder toeziend oog van de inmiddels 91 jarige Mijnheer Cleem Heeger die tijdens de finale wedstrijden nog steeds acte de précense geeft. Ook dit jubileum jaar waren er weer de nodige successen weggelegd voor de leden van TV De Molen. In poule DDC waren Yvonne Kuipers en Marjan Sander succesvol. Beide poule wedstrijden werden in winst omgezet met 10-4 en 7-6. De finale wedstrijd op zondag werd verloren, maar het behalen van de tweede prijs was een uitstekend resultaat voor Yvonne en Marjan die daarnaast ook nog eens het grote geld verdienden.. In de poule GDC moesten Annelies Slagter en Maurice Bonnema aan de bak door het spelen van drie poule wedstrijden. De eerste twee werden vrij eenvoudig gewonnen met 12-3 en 10-6. Een gelijkspel (9-9) in de derde poule wedstrijd bracht Annelies en Maurice in de finale. Dat werd een bloedstollende aangelegenheid. Uiteindelijk viel de beslissing pas bij een stand van 11-10 in het voordeel van Annelies en Maurice die daarna de beker, de bloemen, de eeuwige roem en € 35 in ontvangst mochten nemen. In de HDC waren Johan de Jong en Edward Tjam succesvol. Beide poule wedstrijden werden ‘vrij’ eenvoudig gewonnen met 13-3 en 8-6. De finale op zondag werd een spannende aangelegenheid. Uiteindelijk moesten Johan en Edward met de tweede prijs genoegen nemen. Zij verloren de finale met 7-5, maar dat had evenzo andersom kunnen zijn. In de DDA was er ook succes weggelegd voor de Molenaars Marlies en Marjolein Wachter. In een poule van vier moest er drie keer aangetreden worden om in de finale te komen. De eerste wedstrijd werd vrij eenvoudig gewonnen met 11-7. De tweede wedstrijd verliep aanvankelijk ook naar wens en de Marretjes stonden snel op een 6-1 voorsprong. Daarna liep de Mar machine even vast. In een oogwenk kwam de tegenstander langszij en zelfs

17


Wie het eerst bij Mient de Vries is! Bij Mient de Vries vindt u altijd de nieuwste Gazelles die u alles geven wat u van Gazelle mag verwachten: ultiem fietsplezier. Dus wat doet u nu? Precies,

Doeltreffende reclame in stadions: scoreborden, lichtreclame, toegangspoorten, roterende borden

u roept uw familie, vrienden en vriendinnen en u gaat zo snel mogelijk naar uw Gazelle Select Center Mient de Vries. Bij hem krijgt u de beste service die u zich kan wensen! Wie er het eerste is!

Robinsonstraat 82 Leeuwarden http://members.lycos.nl/topscore1/ Leden van de Molen 27-11-2006 krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas 10% korting*!

216-03-953 Adv MientdeVries GSC.1 1

15:12:25

* Geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen en/of inruil.

PIET'S BLOEMENBOETIEK Wilgenstraat 2 b 8924 AC Leeuwarden Tel.: (058) 266 33 33 Fax: (058) 266 77 44

Voor al uw snijbloemen, potplanten, plantenbakken, bruids- en grafwerk. Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag

E-mail ovangelderen@chello.nl mobiel 06 53834659


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

SUCCES MOLEN LEDEN

VERVOLG

met 7-6 voor. Na een smeerbeurt begon de Mar machine weer te lopen en uiteindelijk was er de verdiende winst( 9-7). De derde partij werd een formaliteit voor (Lytse)Lies en Marjo(Lein) met een simpele 10-4 zege, waarna iedereen met spanning uitzag naar de finale op zondag die zou gaan tegen de gedoodverfde winnaressen Saskia Zuiderhof en Tineke Hopma die de finale simpel hadden bereikt met een 36-14 score in de drie poule wedstrijden. In die finale namen de beide Harlinger dames al snel een 3-0 voorsprong. Vanaf dat moment werd het een bloedstollend gevecht op het Harlinger kunstgras waarbij het talrijk aanwezige publiek genoot van een prima partij tennis tussen beide koppels. De Wachters knokten zich terug in de wedstrijd en op een stand van 7-6 in het voordeel van de Harlinger dames kwamen Mar&Mar met 40-15 voor. Na twee ‘lucky’s’ werd het 40-40 waarna de Wachters de game helaas alsnog verloren en uiteindelijk ook de partij met 9-7. De Wachters moesten genoegen nemen met een uitstekende tweede plaats maar kunnen beiden terug zien op een uitstekend gespeeld toernooi. De dames werden ieder € 25, - , een ervaring en een bloemetje rijker. Winnares Saskia Zuiderhof schreef met haar winst in deze finale tennis geschiedenis. Saskia won haar zesde Harlinger Indoorkampioenschap op rij. In de poule HDA was er ook Groot Molen succes voor Alwin Huizinga die deze keer ‘vreemd ging’ met Peter van Aken van TV De Bontekoe. Beide poule wedstrijden in de hoogste heren categorie werden ruim gewonnen 10-7 en 11-5 waarbij de winst van 11-5 tegen Erik Hofman en Eddy Melchers het meest tot de verbeelding sprak omdat de naam Erik Hofman ook al in de kampioensbeker gegraveerd stond maar nu afgeserveerd werd door (Kn)Alwin en Peter. Erik Hofman was daarna wel succesvol in de finale GDA. Hij won die GDA samen met Saskia Zuiderhof die in de poule Marjolein en Peter (9-6) hadden verslagen. In de finale moesten Alwin en Peter het opnemen tegen de Harlinger toppers Ido de Jong en Patrik Purvis. Purvis zijn naam stond ook al menig keer op de wissel beker. Ido en Patrik sloegen zich met het grootste gemak door de poule wedstrijden heen met een score van 43 games voor en slechts 6 tegen. Beide links potige Harlingers waren dan ook zwaar favoriet bij alles en iedereen wat Harlingen ademde. Maar zij kwamen door de kracht van (Kn)Alwin en Peter van een koude kermis thuis. De wedstrijd zelf ging volledig gelijk op. Het was een HDA finale waardig waarbij beide koppels één keer werden gebroken. Bij een 8-7 voorsprong en 30-0 in het voordeel van Alwin en Peter ging de zoomer en was de verdiende winst binnen. Alwin en Peter kregen daarna de wissel beker uitgereikt en waren ieder ook € 35, - en een bloemetje rijker. Maar nog belangrijker: DE EEUWIGE ROEM. Met vriendelijke groet, Klap van de Molen.

19


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

HETEKO

Heteko na zes ronden beslist Een oude gezegde is ‘de eersten zullen de laatste zijn’. Bij de Heteko 2009 is dit niet geheel waar; niet alleen zijn de eersten van vorig jaar nu niet de laatsten, de laatst aangemelden zullen zelfs als eerste eindigen. Andries Weiland en Guus van Loo hebben zich op de voorlaatste speeldag verzekerd van de eerste plaats in de eindrangschikking en mogen vanaf volgende week

de titel Heteko-winnaars 2009 dragen, een recht dat Guus al eerder heeft gehad, toen met Lammert Weijkamp. Zij zijn absoluut de terechte winnaars, daar geen enkele tegenstander tot op dit moment het genoegen mocht smaken om van hen te winnen. Integendeel, zij bonden elke tegenstander met tenminste 10 games verschil aan de zegekar… De strijd om de tweede plaats daarentegen ligt nog

geheel open. Maar liefst vijf teams, met een puntentotaal van 15, 14, 13, 13 en 12 punten(dus binnen de marge van één keer winst) mogen in dezen nog kansrijk worden geacht en strijden hiervoor op het scherpst van de snede tijdens de laatste speeldag, 4 juni. Hieronder de voorlopige stand, kijkt u voor de uiteindelijke eindstand op www.tvdemolen.nl(bij activiteiten, heteko).

Tussenstand na 6 ronden: Andries Weiland/ Guus van Loo Peter Eysbroek/ Elwin Visser Doede Postma/ Franke Visser Marten Rosier/ Folkert Attema /Lammert Wijkamp Gary Harpert/ Marc Nederlof Marten de Haas/ Geert Veurman (1 wedstrijd minder gespeeld Bertus Smidt/ Jan Oeds Veenstra Jan Mellink/ Roland de Jong (1 wedstrijd minder gespeeld)

Advertentie

20

24 pnt 15 pnt 14 pnt 13 pnt 13 pnt 8 pnt 3 pnt 2 pnt


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

INSCHRIJFFORMULIER OPEN MOLENTOERNOOI

Inschrijfformulier

OPEN MOLENTOERNOOI 2009 22 juni t/m 28 juni 2009 Enkel: heren / dames* Dubbel: heren / dames* Gemengd:

5 17+ / 5 35+ - 6 17+ / 6 35+ - 7 17+ / 7 35+ - 8 17+ / 8 35+ 5 17+ / 5 35+ - 6 17+ / 6 35+ - 7 17+ / 7 35+ - 8 17+ / 8 35+ 5 17+ / 5 35+ - 6 17+ / 6 35+ - 7 17+ / 7 35+ - 8 17+ / 8 35+

Uw partner dient ook een inschrijfformulier in te leveren. Gegevens partner: Naam dubbel: Naam gemengd:

.................................................................................................................. tel: ................................................. Pasnummer: .................................. .................................................................................................................. tel: ................................................. Pasnummer: ..................................

Naam Adres

: ........................................................................................................... : ...........................................................................................................

Postcode

: ...........................................................................................................

Woonplaats : ........................................................................................................... Telefoon

Gegevens speler/speelster:

:................................................................... Mobiel: ............................................

E-mail (verplicht): ........................................................................................................................ Bondsnummer: ................................................................. Speelsterkte : ............/............. Lid van: ................................................................................... Ondergetekende schrijft zich hierbij in voor het toernooi en verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere wedstrijdbepalingen, die gelden voor inschrijving en deelname aan dit toernooi.

Handtekening: .............................................................................

* doorhalen wat niet van toepassing is. Sturen naar: Reina Adama, Bleekhof 14, 8921 MB Leeuwarden

21


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

HEKLEUNER

Presteren onder druk Het is niet allen gegeven om goed met druk om te gaan; sterker nog, ik durf te stellen dat niemand beter wordt van druk… Je hoort het velen wel zeggen: Ik presteer beter onder druk! En toch: ik zie het nimmer terug. Natuurlijk, als je voor een examen of een deadline zit, dan moet je presteren. Want hoe je het ook wend of keert, geen resultaat zonder inspanning en die inspanning wil je op dat moment wel leveren. Maar of het resultaat er beter van wordt? Ik betwijfel het. Volgens mij is je focus dan korte tijd wel goed, maar was deze langdurig goed geweest dan was het resultaat ook beter geweest. Het is juist de ontspanning, die het beste resultaat geeft… Ik heb menigmaal(ook door mezelf) mensen horen verklaren dat ze er niets van snapten dat ze zo slecht speelden: ‘Gisteren op de training ging het nog zo lekker!’. Natuurlijk, op de training… de kracht ligt echter bij de ontspanning in de wedstrijd, niet daarbuiten… Echter, deze ontspanning wordt vaak zowel negatief als positief beïnvloed door ons eigen verwachtingspatroon. Heb je niets te verliezen, dan is het goed mogelijk dat je je beste spel speelt. Op die momenten, die vaak door de buitenwacht ‘boven je kunnen spelen’ worden genoemd, speel je naar maximaal vermogen. Boven je kunnen spelen bestaat dus niet. Onder je kunnen wel, dat doen we eigenlijk bijna doorlopend. Hoe dat kan? Druk, in meerdere gradaties… Ik bedoel geen wedstrijdspanning; die heb je voor een wedstrijd, en zorg voor de juiste concentratie en adrenalinestoot. Nee, gewone druk, die je jezelf oplegt door je eigen verwachtingspatroon –opgedaan bij een lekkere training of een potje tennissen tegen een sterkere speler- te projecteren op een echte wedstrijd. Helaas liggen beide niveaus altijd mijlen uit elkaar… op enkele keren per jaar na! Dan sla je de sterren van de hemel, en stel je het verwachtingspatroon voor de volgende keren even fors naar boven bij… NIET DOEN!!! De volgende wedstrijd wordt wederom een lijdensweg! Ongetwijfeld heb je bovenstaand stukje hoofdschuddend gelezen en weet je gelukkig: Dit overkomt mij nooit! Prijs je gelukkig en denk bij je zoveelste klinkende overwinning nog even aan Hekleuner, die zwoegend en stampend zijn zoveelste wedstrijd verliest…

Advertentie

22


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

COMMISSIE SENIORPLUS TENNIS

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2009 COMMISSIE SENIORPLUS TENNIS We zullen in samenwerking met de Commissie Tennis Stimulering KNLTB district Friesland weer organiseren een open recreatief senior-plus ééndagstoernooi. De wens is dit te doen op woensdag 19 augustus van 09.30 uur tot ± 15.30 uur. (op 8 banen) Het slottoernooi voor senior-plus leden op vrijdag 25 september van 09.30 uur tot ± 12.30 uur met gebruik van 6 banen. Het winter tosstennissen In de winterperiode 2009-2010 wordt het senior-plus tosstennissen weer georganiseerd (in principe 2 x 12 maandagmiddagen en 2 x 12 vrijdagmiddagen in de periode okt. 2009 tot april 2010). Het eindejaarstoernooi Op dinsdag 28 december zal opnieuw een eindejaarstoernooi worden georganiseerd.

HET SENIORPLUS zomerTENNISPROGRAMMA Om alvast in uw agenda op te nemen hier een overzicht van de tennisactiviteiten in de periode juni juli en augustus. -

Donderdag 11 juni een seniorplus ééndagstoernooi op het Tenniscentrum TV Dokkum – inschrijfformulieren in het “formulierenschap” in de kantine.

-

Donderdag 25 juni een seniorplus ééndagstoernooi op het Tenniscentrum van TV Gaasterland in Balk – inschrijfformulieren in het “formulierenschap” in de kantine.

-

Donderdag 16 juli een seniorplus ééndagstoernooi op het Tennispark van TV De Drie Posten in Bolsward – inschrijfformulieren in het “formulierenschap” in de kantine.

-

Vrijdag 7 augustus een seniorplus ééndagstoernooi op het Tennispark van TV Appelscha – inschrijfformulieren in het “formulierenschap” in de kantine.

-

Woensdag 19 augustus een seniorplus ééndagstoernooi op het Tennispark van TV de Molen in Leeuwarden – inschrijfformulieren in het “formulierenschap” in de kantine.

23


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

ADVERTORIAL

Je hoeft geen ervaren golfer te zijn om Pitch&Putt te spelen. Iedereen kan bij ons terecht voor een middagje golfplezier aan de rand van Leeuwarden in de nieuwbouwwijk Zuiderburen. Na het lezen van een artikel over Pitch&Putt in een golfmagazine besloten Wietse en Mieke Ytsma een golfbaan te beginnen aan de rand van Leeuwarden. Sinds november 2006 is Pitch&Putt Leeuwarden geopend. “Het is relaxt recreëren aan de rand van Leeuwarden, langs het Van Harinxmakanaal. Je bent hier even helemaal weg.” Omdat de golfbaan langs een drukke vaarroute ligt, komt er ook een steiger bij het clubhuis van Pitch&Putt Leeuwarden. Zo kunnen mensen hun boten bij ons aanleggen om een potje te golfen of gewoon een bakje koffie te drinken en te genieten van het uitzicht. Bij Pitch&Putt speel je golf op een 18-holes golfbaan van ongeveer 5 hectare. Van de afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes tussen de dertig en zeventig meter. Dit is relatief kort voor golfbanen. Door deze kortere afstanden is het spel geschikt voor ervaren golfers met een golfvaardigheidsbewijs, maar ook voor mensen die het nog nooit gedaan hebben. Doordat golfervaring niet vereist is kunnen gezinnen en groepen ook golfen bij Pitch&Putt Leeuwarden. Het beste is om even te bellen voor een plekje op de baan. Vanaf 1 maart is de baan geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur ‘s morgens tot zonsondergang. Een rondje 18 holes duurt ongeveer twee uur en kost €13.50 per persoon. Het materiaal en een spelinstructie zijn bij de prijs inbegrepen. Als je de smaak te pakken hebt zijn er meerrittenkaarten en abonnementen tegen zeer aantrekkelijke prijs. Pitch&Putt golf kan ook in competitie verband gespeeld worden. Er is een nationale bond, het NPPB. deze organiseert wedstrijden op nationaal en internationaal niveau. Wil je meer informatie, ga dan naar www.pitch-putt.nl > Banen > Leeuwarden Pitch&Putt Leeuwarden Noarder Stienplaat 3 8939 DA Leeuwarden tel: 058-2889666

24


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

WINDMILL CUP CARL GANTOIS ‘09

SOS: BEDDEN TEKORT!!! WINDMILL CUP CARL GANTOIS 2009 Van 13-19 juli op Tenniscentrum ‘De Molen’ Dit jaar wordt voor de 19e keer gestreden om de Windmill Cup Carl Gantois. In de afgelopen jaren is het toernooi uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende jeugdtennisevenementen ter wereld, waar de sterkste jeugd tot 15 jaar graag acte de présence geeft. Ook dit jaar kan men weer live genieten van absoluut toptennis van 13 tot en met 19 juli op tenniscentrum de Molen. In het recente verleden speelden hier vele huidige toppers, zoals de zusjes Kim en Eva Clijsters uit België, de Poolse Agnieszka Radwanska(12de van de wereld), Fabiola Zuluaga uit Colombia, top-twintig speelster Kaia Kanepi uit Estland, de Argentijnse school met Juan Martin del Potro(de mondiale nummer 5), Mariano Zabaleta, Roland Garrosfinalist Guillermo Coria, Wimbledonfinalist David Nalbandian en Roland Garros winnaar Gaston Gaudio uit Argentinië, de Nederlanders Raymond

Sluiter, Robin Haase, Antal van der Duim en Michaëla Krajicek, en uiteraard US Open- en Wimbledonwinnaar Lleyton Hewitt uit Australië, winnaar in 1995 en de huidige nummer drie van de wereld bij de heren, de Schot Andy Murray! Overigens werd de laatste in de halve finales uitgeschakeld… Ook deze en nog verschillende andere latere toppers werden door de gastgezinnen in Leeuwarden en omstreken ontvangen… De Windmill Cup maakt deel uit van het ‘Young Stars’ circuit, dat elke zomer onder auspiciën van de European Tennis Association wordt georganiseerd. Alleen de beste spelers van elk land kunnen deelnemen. Dit jaar rekent de organisatie weer op 128 deelnemers uit bijna 50 landen, waaronder zeker een aantal toppers van morgen. Mede om de spelers een fijne week te bezorgen is door de organisatie gekozen voor inkwartiering bij gastgezinnen. Een gastouder zorgt voor een bed en ontbijt en vervoer van en naar de tennisbaan. De kinderen worden normaal gesproken om 8.00 uur ’s ochtends op het tennispark verwacht en ze blijven er tot ongeveer 19.00 uur. De lunch en het avondeten wordt verzorgd op ‘de Molen’. Mede door de inzet van onze gastouders staat de ‘Windmill Cup’, dat overigens vergeleken wordt met een grand slam voor de

jeugd, bekend als het meest kindvriendelijke toernooi. Vorig jaar al stond er in de Wiekslag een artikel over Lleyton Hewitt, die tijdens een verblijf in Nederland nog even de moeite nam om contact op te nemen met zijn gastouders van het door hem gewonnen toernooi(1995). Bekijk ook eens onze website, met de videopresentatie, om kijken hoe het er allemaal aan toegaat! Vinden jullie het leuk om een keertje gastouder te zijn, om dit allemaal van dichtbij mee te maken en misschien de toekomstige nummer 1 van de wereldranglijst in de zomer van 2009 onderdak te bieden, neem dan contact op met ons op. We horen graag van jullie, Hanna van Poppelen, Werkgroep Huisvesting, Tel; 058-2667608 e-mail; rhm.poppelen@chello.nl website; www.windmillcup.com

25


Je hoeft geen studiehoofd te zijn om te weten wat de beste supermarkt is!

Winkelcentrum Camminghaburen Lieuwenburg 81/85 8925 CJ Leeuwarden Tel. 058-2663344 s.offenga@chello.nl

C1000 Zeijlemaker Lieuwenburg 165 8925 CJ Leeuwarden Telefoon: (058) 233 07 10 Fax: (058) 233 07 12 Bestellen@c1000zeijlemaker.nl Wij bezorgen graag uw boodschappen ĂĄ â‚Ź 3.00 bij u thuis!


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

ZONDAGAVOND WINTERTENNIS

De hele winterperiode is er weer lekker en sportief binnen getennist op de zondagavonden. Er werd behoorlijk gestreden om de punten zowel bij de gevorderden als bij de aankomend gevorderden. Jammer dat de nummer 1 (Jacob en Marjan) bij de gevorderden wel heel ver uitliepen omdat Hung Tieu en Ngoc Yen een avond verhinderd waren en hun invallers helaas niet veel punten konden scoren. Maar niet getreurd volgend seizoen gaan ze het vast opnieuw proberen evenals Guus en Henny. Tussendoor worden natuurlijk de sociale contacten onderhouden en na de wedstrijden drinken de meesten nog even gezellig een drankje, biertje of een borreltje. Al wordt dat nazitten wel een stuk minder aantrekkelijk door de gestegen barprijzen. Aan het eind van het seizoen was er nog de slotavond voor beide groepen met tevens de prijsuitreiking. De opkomst was behoorlijk (56) en de avond was erg leuk, alleen jammer dat de regen halverwege de avond wat roet in het eten gooide waardoor we wat moesten improviseren. Volgens ons hebben we het redelijk kunnen oplossen door in de pauze een aantal teams die vanwege de regen niet buiten konden/wilden spelen naar binnen te halen. Al met al was het een geslaagde avond met een

heerlijk buffet van Age en de bediening van onze ouwe trouwe Arnold. Bedankt!! Alle prijswinnaars nog van harte gefeliciteerd en ik hoop dat jullie volgend seizoen allemaal weer meedoen.

Wie zich nog niet heeft opgegeven kan dit doen bij Tjittie Ploegstra (h.ploegstra@chello.nl) Ook nieuwkomers (in alle speelsterkten) zijn natuurlijk van harte welkom. Tjittie Ploegstra.

Dan volgt hier nog even de eindstand van de wintercompetitie voor gevorderden: Poule A 1. Jacob Bosma en Marjan Sander 2. Hung Tieu en Ngoc Yen Ly 3. Guus van Loo en Henny Soldaat 4. Eric Heitmeijer en Aly de Groot 5. Eric Mink en Marjolein Wachter 6. Simon Trommel en Chicky Hospes 7. Edward Tjam en Anke Diks 8. Johan de Jong en Yvonne Kuipers

85 punten 70 67 63 58 39 37 30

Poule B 1. Paul Kappers en Tjittie Ploegstra 2. Henny en Jone Boon van Ochsee 3. Andries Weiland en Jenny Kuperus 4. Dave Katje en Marjon Koetstra 5. Richard Lillipaly en Yvonne Boekema 6. Henk Schaap en Willy Schuurmans 7. Gary Harpert en Karin Smedema 8. Doede Postma en Linda Soldaat

49 punten 46 32 31 30 28 23 16

En natuurlijk de eindstand van de aankomend gevorderden: Poule A 1. Jeroen Robben en Hanny van Loo 2. Mathijs de Vries en Christien de Vries 3. Danny v/d Schaaf en Baukje Tichelaar 4. Roland de Jong en Wilma Klarenbeek 5. Franke Visser en Corrie de Jong 6. Marc Nederlof en Mieke Klerkx 7. Frank Scholten en Ans Scholten 8. André Jager en Joyce Kalsbeek

24 punten 23 20 16 13 11 4 1

Poule B 1. Valentino Tone en Mirjam van Die 2. Hendrik Meyering en Henny Groen 3. Roelof van Dijk en Ingrid Winterdijk 4. Niels Blaauw en Marjette van Eekelen 5. Pieter Louwsma en Leonie Bouma 6. Rohan Ketzer en Aaltje Ruijg 7. Jan Beyert en Ina Potiek 8. Siemen Jager en Tineke Soldaat

22 punten 18 17 15 14 12 10 4

27


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

TENNIS & GEZONDHEID

Tennis is in principe heel plezierig en gezond. In principe, omdat een tennisblessure ook veel ellende kan veroorzaken. Niet alleen voor de speler zelf maar ook voor de vereniging. Als we onze tennisspelers zoveel mogelijk fit en blessurevrij willen houden dan is het belangrijk dat ook de vereniging aan blessurepreventie doet. De redactie van het clubblad heeft dit vaak gedaan door in het blad artikelen op te nemen over blessure preventieve maatregelen, een eerste hulp bij blessures of andere wetenswaardigheden. Dit artikel gaat over een acute hartstilstand op de tennisbaan en de maatregelen die dan moeten worden genomen . ACUTE HARTSTILSTAND OP DE TENNISBAAN. Overlijden binnen een uur na het begin van symptomen tijdens of na de sportbeoefening wordt plotselinge dood genoemd. In Nederland wordt het aantal plotselinge doden door sportbeoefening geschat op 150-200 per jaar ongeacht de leeftijd. Per 100.000 sporters komt het neer op ongeveer 4 plotselinge doden. Bekend is ook dat het merendeel wordt veroorzaakt door hartafwijkingen. Vaak is dat een aangeboren hartprobleem dat pas manifest kan worden door een intensieve lichamelijke inspanning. Bij de jongere sporter (jonger dan 35 jaar) blijkt dikwijls dat ook in de familie hartafwijkingen voorkomen. Bij de jongere sporter kan er dan sprake zijn van aangeboren hartklepafwijkingen, afwijkingen aan de hartspier of rechter hartkamer of van stoornissen in het systeem dat het hartritme bepaald. Bij de oudere sporter (ouder dan 35 jaar) wordt de acute hartdood meestal (85%) veroorzaakt door een aandoening van de kransslagaders. De acute hartdood tijdens het bedrijven van sport kan daarbij helaas het eerste verschijnsel zijn. Dat laatste treedt bijna allemaal op bij mannen (95%), gemiddeld 54 jaar oud. Van alle gevallen gebeurt 20% tijdens voetballen, 10% tijdens

28

fietsen, 10% tijdens joggen 6% tijdens fitness en 7% tijdens tennissen. Genoemd wordt dat er jaarlijks rond de 30 mensen aan hartfalen op de tennisbaan sterven

ook door “niet professionals” kunnen worden gebruikt . Het zou dus ook goed zijn als op elk tennispark een AED aanwezig is!!!

WAT IS EEN ACUTE HARTSTILSTAND EN HOE HERKEN JE DAT? Het is te herkennen omdat iemand plotseling in elkaar zakt, volledig buiten bewustzijn is en vaak een soort snurkende ademhaling heeft. De oorzaak is veelal een fatale hartritmestoornis. Normaal zijn er gecoördineerde hartprikkels die de hartkamers doet samentrekken, maar bij een hartstilstand zijn die hartprikkels zo chaotisch dat de hartkamers niet meer tot samentrekking komen, waardoor het hart geen bloed meer uitpompt. In feite trilt dan elke hartvezel van het hart onwillekeurig, het vibreert maar pompt niet meer. Hierdoor wordt er dus ook geen zuurstof meer door het lichaam vervoerd. Zuurstofrijk bloed bereikt dan ook niet meer de hersenen en vindt er hersendood plaats. Dat is al na een paar minuten het geval en dus moet er dan direct actie volgen!!!

CAMPAGNE HART VOOR DE SPORT De KNLTB werkt samen met de Arbo Unie om de de gevolgen van een hartstilstand op de tennisbaan te bestrijden. Met de campagne Hart voor de Sport proberen de KNLTB en de Arbo Unie zoveel mogelijk tennisverenigingen te stimuleren om over te gaan tot de aanschaf van een AED. Ook vele gemeenten zijn bereid de aanschaf van een AED op sportaccommodaties financieel te ondersteunen. Een AED is eenvoudig te bedienen, zodra je het apparaat aanzet, vertelt deze letterlijk wat je moet doen. De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet het toepassen van de basale reanimatiehandelingen. Directe basale reanimatie is altijd nodig.

WAT MOET ER DAN GEBEUREN? Een combinatie van beademing en hartmassage en als de bliksem 112 bellen. Maar dan moet er dus iemand op het tennispark staan die kan reanimeren.En dat is vaak niet het geval. Het is dan ook een ideaalbeeld dat er op elk tennispark bij elke training of wedstrijd iemand aanwezig is die dat beheerst. Dan moet ook de AED, de Automatische Externe Defibrillator worden gehaald om de hartritmestoornis ongedaan te maken. De AED is een apparaat die een elektrische schok kan toebrengen aan het slachtoffer om het hartritme zo snel mogelijk terug kan halen. Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat als er binnen 5 minuten gedefibrilleerd wordt de overlevingskans circa 70% is. Elke minuut, dat het langer duurt voordat de defibrillator wordt gebruikt daalt de overlevingskans met 10%.AED’s zijn apparaten die

Een cursus volgen om te leren hoe je in eerste instantie moet handelen bij een hartstilstand kost niet veel tijd. In principe is dat in een avond geleerd. Je leert daarin een hartstilstand te herkennen, hoe je de combinatie mondbeademing en hartmassage dient toe te passen en je leert om met de AED te werken. Ook het tenniscentrum “de Molen” samen met de tennisvereniging “de Molen” hebben besloten een AED aan te schaffen en de cursus aan te vragen. Hierover zal spoedig meer informatie volgen. En dus …! trainers/sters, medewerkers/sters van het tenniscentrum, commissieleden en ook leden er wordt op u gerekend!! Bij clubactiviteiten (trainingen, wedstrijden, toernooien, tossen) moet er toch altijd iemand zijn die kan reanimeren en de AED kan bedienen. Bertus Smidt


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

Inschrijfformulier

TV DE MOLEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN Senioren 2009 Speelperiode 7 september t/m 20 september

Sluitingsdatum inschrijving is 20 augustus Bondsnummer. (op pasje): …..…………………………… Man / Vrouw Naam: …………………………………………………….. Voornaam: ……………………. Telefoonnummer: ………………………………………… E-mailadres: ……………………………………………… Indien je in een hogere speelsterkte mee wil spelen dan de speelsterkte op je spelerspas geef dan hieronder aan in welke speelsterkte je mee wilt doen. Enkel: …………..

Dubbel: …………. Gemengd Dubbel: …………………

17+:

HE

DE

Partner heren dubbel Partner dames dubbel Partner gemend dubbel

HD

DD

Omcirkel de categorie(en) waarin je mee wilt doen: (maximaal 3) GD

: ……………………….. Bondsnummer: ………………… : ……………………….. Bondsnummer: ………………… : ……………………….. Bondsnummer: …………………

Omcirkel de dag van de verhindering (1 verhindering per week per koppel) Week 1: Week 2:

ma 7 ma 14

di 8 di 15

woe 9 woe 16

do 10 do 17

vr 11

za 12

Indien er in een enkelcategorie een groot aantal deelnemers is dan kan ervoor gekozen worden om de betreffende categorie te laten starten op zaterdag 5 september. Indien je verhinderd bent kunt je dat hierboven aangeven. Het inschrijfgeld bedraagt: Deelname 1 categorie Deelname 2 categorieën Deelname 3 categorieën

€ 7,00 € 10,00 € 12,50

Het verschuldigde bedrag dien je voor je eerste wedstrijd te voldoen aan de wedstrijdleiding. De wedstrijden beginnen op ma t/m vr om 18:30 en op za/zo om 9:00 uur. De poulewedstrijden in de dubbel- en gemengd dubbelcategorieën worden in principe gespeeld van ma 7 sept. t/m za 12 sept. De wedstrijden in de categorie enkel worden gespeeld van ma 14 t/m zo 20 sept. Het weekend van vrij. 18, zat. 19 en zon. 20 sept. moet men voor de kwartfinales enkel, cq halvefinales (enkel en (gemengd) dubbel), cq finales (enkel en (gemengd) dubbel) beschikbaar zijn.

29


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

30


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009

WEDSTRIJD REGLEMENT WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2009 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9. 10.

11.

12.

13. 14. 15. 16.

17. 18. 19.

De poulewedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets. Incl. zonodig een tiebreak. Indien er een derde beslissende set gespeeld moet worden, wordt deze set als een tiebreak gespeeld, d.w.z. niet om games maar een normale tiebreak, telling om punten (te noemen: tiebreakset). In de halve- en finales wordt de derde beslissende set volledig gespeeld eventueel met een tiebreak. De eindstand in de poule wordt bepaald volgens het KNLTB wedstrijd- en toernooi reglement. Voorafgaand aan iedere wedstrijd is er 5 minuten inspeeltijd en na afloop van de wedstrijd moet de baan worden geveegd. Spelers zijn verplicht om zich minimaal 15 minuten voor aanvang van iedere wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding. Voor de daaropvolgende wedstrijden bepaalt de wedstrijdleiding hoe laat men aanwezig moet zijn en is het de deelnemers verplicht zich bij hen op de hoogte te stellen. Indien een speler (koppel) niet komt opdagen of te laat komt, is de wedstrijd voor deze speler(s) verloren. De tegenstanders krijgen dan een walk-over. Men kan zich inschrijven voor de volgende categorieën: Senioren 17+: Herenenkel en damesenkel 9,8,7,6,5,4 en hoger Herendubbel en damesdubbel 9,8,7,6,5,4 en hoger Gemengd-dubbel 9,8,7,6,5,4 en hoger Senioren zijn deelnemers die 17 jaar en ouder zijn. De datum 1-1-2009 is bepalend Men mag zich voor maximaal 3 categorieën inschrijven. Dus 1 maal HE/DE; 1 maal HD/DD; 1 maal GD. (een enkel of dubbel in 2 speelsterktes spelen is niet mogelijk) Indeling van de spelers geschiedt op speelsterktes zoals aangegeven op het KNLTB-spelerspasje, tenzij de speler heeft aangegeven in een hogere categorie te willen deelnemen. Bij de dubbels geldt de speelsterkte van de speler met de hoogste speelsterkte. Bij onvoldoende (minder dan 4) inschrijvingen voor een categorie in een bepaalde speelsterkte kunnen speelsterktes samengevoegd worden. Dit besluit zal door de wedstrijdleiding worden genomen. Als een speler, zowel in het enkelspel als in een dubbelspel, uitvalt en hij/zij heeft al een wedstrijd gespeeld of is aan een wedstrijd begonnen, mag er GEEN vervanger komen. De speler cq. het koppel wordt uit de strijd genomen. Alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden worden als gewonnen aan de tegenstanders gegeven. Deze wedstrijden tellen voor de poulestand mee als 60/6-0. De wedstrijden zijn gekoppeld aan het DSS. De uitgevallen en niet gespeelde wedstrijden als 60/6-0 voor de poule worden niet meegenomen voor het DSS. Een wedstrijd kan alleen door de wedstrijdleiding worden afgeblazen bv. bij regen. De wedstrijdleiding bepaalt of de wedstrijd hervat wordt (eventueel binnen) of uitgesteld wordt. Bij hervatting of inhalen van de wedstrijd wordt er verder gespeeld op de afgebroken set en gamestand. Indien de voortgang van het toernooi dit vereist heeft de wedstrijdleiding het recht de wedstrijden te verkorten (bijv. beslissend punt systeem / verkorte sets) en om de wedstrijden op overdekte banen te laten spelen. Het inschrijfgeld moet voor aanvang van de eerste wedstrijd betaald worden. Tevens kan gevraagd worden om het KNLTB tennispasje te tonen. De wedstrijden worden gespeeld op 8 verlichte smashcourt banen en eventueel op 4 overdekte tapijtbanen. In het geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

31


Evenementen 2009

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2009 Week agenda maandag

senior-plus tossen

dinsdag vrijdag

toss-avond senior-plus tossen

Banen 09.00-10.30 10.30-12.00 18.30-23.00 09.00-10.30

6 4 8 6

09.00-18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 09.30-12.30 09.00-18.00 09.00- 18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00

8 2 4 3 4 6 8 8 8 2 4 3

10.00- 18.00

8

13.00- 16.00 14.00- 19.00

4

10.0017.0009.0010.00-

14.00 23.00 18.00 14.00

4 6 6 4

09.00- 18.00

6

Juni ma di wo

1 2 3

do

4

vr za zo di wo

5 6 7 9 10

za zo zo zo wo za za zo ma za/zo za za zo zo

13 14 14 14 17 20 20 21 22 27/28 27 27 28 28

inhaaldag alle competitiesoorten inhaaldag district comp. dinsdag inhaaldag district comp. woensdag jeugd inhaaldag district comp. woensdag veteranen dateko (slotdag) heteko (finales playoff) mallemolen toernooi (senior-plus) inhaaldag district comp.zaterdag inhaaldag landlijke comp. zondag inhaaldag district comp. dinsdag inhaaldag district comp. woensdag jeugd inhaaldag district comp. woensdag veteranen Landskampioenschap district (1e ronde) Diepenmaattoernooi eerste ronde PIP KNLTB Landskampioenschap district (1e ronde) minitoss finale Molenpip Landskampioenschap district (kwartfinales) Nieuw Talententoernooi Start Open Molentoernooi Finaleweekend Open Molentoernooi Lesserstoernooi Landskampioenschap district (halve finales) Jong-Oud toernooi Landskampioenschap district (finale)

Juli ma zo

13 20

start Windmill K1 toernooi einde Windmill K1 toernooi

Augustus ma zo wo

10 16 19

start K4 toernooi jeugd einde K4 toernooi jeugd district senior-plus toernooi

09.00-20-00 09.00-20-00 09.30- 15.30

8 8 8

September zo ma zo

6 7 20

2e ronde PIP KNLTB start seniorenclubkampioenschappen finale weekend seniorenclubkampioenschappen

18.30- 23.00

8

vr zo

25 27

slottoernooi senior-plus slottoernooi senioren

10.00-18.00 09.30-12.30 09.00-18.00

8 6 8

Wijzigingen zijn voorbehouden aan de technische commissie Zomervakantie (basisonderwijs): 4 juli t/m 16 augustus

32

10 10

Wiekslag 1  

Clubblad van tennisvereniging De Molen

Wiekslag 1  

Clubblad van tennisvereniging De Molen

Advertisement