Page 1

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o wynikach naboru na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych Informuję,

że

w

wyniku

zakończenia

procedury

na w/w stanowisko została wybrana: Pani Jolanta Sztabińska, zam. Gołdap Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Jolanta Sztabińska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracy na w/w stanowisku. Gołdap, 2 lipca 2013r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi Agnieszka Iwanowska

Projekt „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL Projektodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

wyniki-naboru-specjalista-ds-zamowien-publicznych  
wyniki-naboru-specjalista-ds-zamowien-publicznych  
Advertisement