Page 1

Jedną z najpiękniejszych nagród, jakie człowiek otrzymuje w swoim życiu jest to, że zawsze, kiedy z całego serca stara się pomóc drugiemu, pomaga równocześnie samemu sobie Ralph Waldo Ernerson

PODZIĘKOWANIE Podziękowanie i wyrazy uznania

Panu Dyrektorowi Marcinowi Białousowi oraz pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi „Słoneczny Dom” za wrażliwość wobec drugiego człowieka, okazaną życzliwość

i bezinteresowną pomoc. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi Agnieszka Iwanowska

Gołdap, 11 lutego 2014r.

sds-podziekowania-1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you