Page 1

DYŻURY PRAWNIKA W BIURZE PORAD PRAWNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI WRZESIEŃ 2012R. DZIEŃ

DATA

GODZINY

7 WRZEŚNIA 2012R.

PIĄTEK

7:15 – 15:15

10 WRZEŚNIA 2012R.

PONIEDZIAŁEK

15:00 – 17:00

21 WRZEŚNIA 2012R.

PIĄTEK

7:15 – 15:15

24 WRZEŚNIA 2012R.

PONIEDZIAŁEK

15:00 – 17:00

Z bezpłatnych porad

prawnych mogą skorzystać

podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Projekt „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL Projektodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

biuro-porad-prawnych  
biuro-porad-prawnych