__MAIN_TEXT__

Page 1

KJMV KontaKt

KlassieKe Japanse Motorfietsen Vereniging

1

juni 2009


Colofon Voorzitter    

045 5456680 joscreusen @planet.nl

Jos Creusen Bosweidenweg 4 6468 AL Kerkrade

Secretaris  Documentatie  

020 6451432  r.witbraad  @ziggo.nl

Rob Witbraad Branding 20 1186 DH Amstelveen

Peningmeester  045 5326214  Ledenadm.  bolledennis    @home.nl

Dennis Martin Prickeleenstraat 33 6372 GH Landgraaf

Redactie  voor tekst    voor foto's  

kontakt  @kjmv.nl kjmvfoto  @gmail.com

Marianne Kool Jan Witte    

In deze editie              

bijdrages van              

Willem Kort  SmitBros.  Fred Appelman  Peter vd Zon  Ernst Hagen  Jos Creusen  Rob Witbraad  Paul Hof

PR    

06 24527355  John Schermer Voest  jsmschermervoest  Beukenrode 225  @casema.nl  2215 JG Voorhout

Activiteiten    

0594 511911  mariekeknot  @home.nl

Marieke Aalders-Knot  Auwemalaan 45  9351 NA Leek

Webmaster    

0320 260955  theo  @atderooij.nl

Theo de Rooij  Brederode 98  8226 TS Lelystad

Lidmaatschap  Inschrijfgeld  Rabobank

   1170.62.332

€ 27,00 per jaar  € 3,00  KJMV / Landgraaf

Internet Periodiek

   4x per jaar

LEDENLIJST In de statuten van de vereniging staat opgenomen dat het bestuur dient zorg te dragen voor een actuele ledenlijst. De nieuwe actuele ledenlijst zal per 1 juli 2009 in het afge­ schermde gedeelte van onze website www.kjmv.nl op te vragen zijn. Gebubliceerde gegevens zullen zijn Naam; Foto; Telefoon; Mail-adres; Motoren. Leden die bezwaren tegen publicatie van een of meerdere intems gaarne voor 30 juni een mailtje richting

www.kjmv.nl www.kjmv-hyves.nl  KJMV-Kontakt

theo@atderooij.nl

2


Beste Mensen

In Memoriam

Dit is al weer de tweede uitgave van KJMV-Kontakt in full-co­ lour. In de vorige uitgave werd ik aangenaam verrast doordat alle adverteerders overstapten naar advertenties in kleur en verruiming van de adverteerruimte. Derhalve vanaf nu 4 pagi­ na's extra!   Het motor- c.q. verenigingseisoen is weer in volle hevigheid los gebarsten. Met de 4 machtige motordagen is het vereniging­ seizoen gestart. Kort daarna gevolgd door de ALV, de Brase­ merrit, de Kaboutertoer en afgelopen week het weekend in Duitsland. Behoudens van het weekend in Duitsland vinden jullie in dit KJMV-Kontakt een verslag. Opgemerkt dient te worden dat de financiële verantwoording 2008 en de begro­ ting 2009 niet in KJMV-Kontakt zullen worden afgedrukt. Dit is gelegen in het feit dat dit boekje niet alleen bij leden terecht­ komt. De leden welke aanwezig waren op de ALV hebben een papieren versie gekregen. Voor alle anderen is de verantwoor­ ding en begroting te vinden op het afgeschermde gedeelte van onze site. Op de ALV was het aangenaam druk. Een lekker grote groep welke actief mee discussiëerde over het wel en wee van de vereniging.   Ik had de eer om aan Ernst Hagen het erelidmaatschap te mogen aanbieden. Met 4 machtige motordagen nam hij geen genoegen. Ernst had per jaar nog steeds 365 machtige motor­ dagen. Een uitspraak die ook mijn motorbeleving omschrijft. Een dag niet op de motor is een dag niet geleefd. Ook nu weer is ons een lid ontvallen. Henk heeft met name in het hoge noorden vaak de gelederen versterkt en de club mede vertegenwoordigd. Ik heb ook de eer gehad hem eenmalig in het Gerslootweekend te kunnen spreken. Zijn houding en levenslust zijn mij tot op de dag van vandaag bijgebleven.   Van diverse leden zijn artikelen binnengekomen. Ga zo door! KJMV-Kontakt wordt daardoor steeds meer een product van jullie zelf. Schroom niet, maak foto's, vertel over je zelf of over een evenement waar je geweest bent. Ook een uitleg over een motortechnisch probleem wat je bent tegengekomen en misschien wel op een bijzondere manier hebt kunnen oplos­ sen. Vergezeld van foto's maak je het wel heel erg interessant. Dit is voor de redacteuren wel zo fijn, want anders wordt niet alleen hun duim erg nat maar zelfs misschien wel helemaal afgesabbeld.   Zoals sommigen van jullie op het prikbord reeds hebben kunnen zien is mijn CL360 langzaam aan afgerond. Nadat tij­ dens de Pasen de voor het eerst sedert jaren benzine in de tank werd gedaan waren 68 trappen in bijna 4 minuten nodig om hem via 1 cilinder tot leven te wekken. Door het dekseltje over de kontanktpuntjes werd een draadje naar een condensator zodanig geperst dat het inwendige metaal door het plastic omhulsel heen contact maakte met het motorblok en daardoor het vonken van een bougie onmogelijk maakte. Toen dit op­ gelost was liep hij perfekt. Ik heb er zelfs de brasemerrit mee gereden. Hij bleek ook goed waterdicht tezijn, integenstelling tot mij motorpak.        

Henk van Dijk 21 november 1963 28 maart 2009 In Henk verliezen wij een lid met veel plezier en levenslust Diverse leden hebben tijdens zijn ziekbed en op de dag van de crematie laten zien dat Henk als persoon werd gewaardeerd

Ook aan de kaboutertoer heb ik mee kunnen doen. Samen met Tiny had ik slaapplaats geregeld bij familie in Medemblik van waar uit wij op onze kaboutertjes mee konden met kabouter­ gebeuren wat dit jaar voor het grootste gedeelte opTexel heeft plaatsgevonden.   Mijn eerste streven voor dit motorjaar is goed uitgekomen. Ik heb nog een tweede streven en dat is de realisatie van mijn GL1000-Jewell zijspancombinatie. De toekomst zal het leren. Ik gun jullie allen dat wensen op motorgebied en in privé in vervulling mogen gaan. Ik kan wel alles willen. Maar eerlijk gezegd kan het voor mij nu al niet meer stuk.   Jos Creusen    

3


Minicamping VASTHI-hoeve RUIME KAMPEERPLAATSEN - Alle plaatsen voorzien van electra-aansluiting - Privacy door hagen - 2 Toiletten - 2 Douches - Wasruimte met kookmogelijkheid - Auto’s op apart parkeerveld - Kampeerauto’s alleen indien voor meerdere dagen (en vast opgesteld) COMPLEET INGERICHTE 4-PERSOONS VAKANTIEWONING, prijs  55,- per nacht - Woonkamer met telefoon en televisie - Volledig ingerichte (open) keuken - Toilet en douche - Boven 2 slaapkamers - Zonneterras met prachtig en vrij uitzicht EEN LUXE INGERICHTE TREKKERSHUT prijs  35,- per nacht (geschikt voor 4 personen) Is voorzien van: - 2 éénpersoons stapelbedden - Eettafel met 4 stoelen - Electriciteitsaansluiting - Koffiezetapparaat - Externe kookvoorziening en sanitair

Minicamping “de Vasthi-Hoeve”

Ængwirderweg 415 8457 CB Gersloot (nabij Heerenveen) ( 0513 52 99 28 Camping@vasthihoeve.nl

www.vasthihoeve.nl

www.pietparts.nl Pietparts heeft een steeds wisselende voorraad van nieuwe Japanse onderdelen vanaf bouwjaar 1965, alle onderdelen kunt u vinden op de website :

Tevens inkoop van alle soorten nieuwe onderdelen

Peter Janssen tel. 06-25411838 E-mail: info@pietparts.nl

4


Notulen ALV 2009 Bilthoven Aanwezig Bestuur  

Jos Creusen Rob Witbraad Dennis Martin

Voorzitter Secretaris Penningmeester

Marieke Aalders Peter v.d. Zon Theo de Rooij John Schermer Voest

Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Notulen Algemene Ledenvergadering 2008 De agenda ALV 2009 alsmede de notulen ALV 2008 liggen bij de ingang naast de presentielijst. De notulen worden per pa­ gina doorgenomen en, behoudens een kleine tekstuele opmer­ king van Jos, zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.   Jaarverslag 2008 Verslag van de beurzen Marieke doet verslag van de activiteiten en begint bij de grootste verandering. Onze eerste deelname aan de 4 machti­ ge motordagen(4MMD) te Utrecht eind februari 2009. Formeel zou dit pas volgend jaar behandeld moeten worden, doch in verband met de grote impact en actualiteit is dat geen goede zaak. De 4MMD gaf veel publiciteit en goede reacties. Er was duidelijk een heel ander publiek als op de "standaard" beurzen. De standruimte was 4m x 4m. Een volgende sessie is een gro­ tere plek wenselijk. Het is maar de vraag is of dit mogelijk is in verband met oudere rechten van andere standhouders. Ook zal er qua "motoren-donatie" meer vanuit de leden moeten komen.   De "standaard" beurzen in 2008 werden goed bezocht, de grote verandering voor dit jaar is de hierboven genoemde beurs in Utrecht. De planning voor 2009/2010 is in januari Rosmalen, in februari de 4 machtige motordagen, één Vehikel en wel in augustus en Eelde in november.   Verslag van ritten De Brasemerrit (openingsrit) mag zich al sedert jaar en dag op een grote opkomst verheugen. Ook 2008 mag met 32 motoren als geslaagd worden betiteld. De organisator van de Kempenrit is er helaas mee gestopt, in verband met verhuizing naar het buitenland. Naar een alterna­ tief wordt gekeken. Het Zeeuws Vlaanderen Weekend en de daarbij behorende rit wordt steeds beter bezocht.

                 

Aanwezige Leden Alfons Smit, Erik Hobo, Jules Tebbe, Hans Smit, Gerard van Beuzekom, A.P. de Vries,Frans Forrer, Theo Schilder, Paul Otten, Frans Remmerswaal, Sjon Dragtsma, Cees Vergeer,Hennie van Welbergen, Erwin Hilverda, Ernst Hagen, Ben de Boer, Randal Scobie, Klaas Poutsma, Gerrit Butter, Wessel Slagter, Anton Dijkstra, G.C. Jongejans, Cor Boonstra, Henk op de Weegh, Marinus de Ruiter, Aukje Boonstra, P. van Wingerden, Peter Bothof, Anne Hetnolly, Frans Suurland, Bram Schuurman (A.L.) Afwezig met kennisgeving Peter Halbertsma, Aart Teeuwen, Fred Appelman, Leo Ooster­ om, Wouter Eigelsheim, Jens Akkerman, Luuk van Assema, Felix de Vries, Rob Broek Agenda -Opening voorzitter -Mededelingen -Notulen Algemene Ledenvergadering 2008 -Jaarverslag 2008 (verslag aktiviteiten) -Financieel jaarverslag 2008 -Beoogde activiteiten 2009/2010 -Verkiezing (nieuwe) Bestuursleden -Erelidmaatschap Ernst Hagen -Rondvraag -Sluiting vergadering officiële gedeelte -Pauze -Presentatie “Tetra Boost”door Marcel Sontrop     Opening Jos opent de vergadering, heet iedereen welkom en spreekt zich positief uit over de grote opkomst.Vooraleer met de ver­ gadering te starten geeft Jos aandacht aan het overlijden van ons lid Jan Korver en vraagt de vergadering een moment van stilte.   Mededelingen Jos deelt mee dat de vergadering uit twee gedeelten bestaat, het officiële gedeelte voor de pauze.Na de pauze is er een presentatie van ons lid Marcel Sontrop over het product “Tetra Boost”. Het is de bedoeling om tijdens het officiële gedeelte geen versnaperingen te bestellen in verband met het verstorend effect. Voorts verzoekt Jos de presentielijst bij de ingang te tekenen.

Het drielandenweekend met bijbehorende rit was eindelijk eens geen Honda en Yamaha onderonsje. Kwasaki en Suzuki waren dit jaar ook vertegenwoordigd. De kaboutertoer welke zeker in 2007 qua deelnemers een rampjaar meemaakte, kwam sterk terug. Diverse reuzen (bij gebrek aan kabouters) hadden nu de weg gevonden. Reuzen zullen in de toekomst uiteraard niet geweerd worden, maar als mensen om bij gebrek aan een kabouter maar wel beschikken over een dwerg zou dat ten zeerste worden gewaardeerd.   De data voor het 3-landenweekend en de kaboutertoer zijn veranderd in verband met respectievelijk Francorchamps en de vakantieperiode.De kaboutertoer wordt in 2009verreden op Texel, het startpunt is zo dicht mogelijk bij Den Helder maar moet nog bepaald worden. Het idee is om iedereen een mailing per post te sturen omdat nog niet iedereen E-mail heeft. Betreffende het Harz-weekend is er inmiddels een nieuwe lo­ catie, Marieke wijst op de mededelingen in het clubblad en op de website hieromtrent.   De opkomst op de Bomberdag viel tegen, dit in tegenstelling met 2007, dit moet weer beter kunnen.     5


Financieel jaarverslag 2008 Jos doet verslag in plaats van Dennis gezien de perikelen en machtigingsproblemen rond de Postbankrekening van onze club. Dennis verricht de ledenadministratie.De financiële ver­ werking gebeurt nog steeds door Luuk van Assema omdat Dennis door bovengenoemde problemen formeel nog niets kan doen. Jos vraagt de vergadering om goedkeuring voor het eventueel overstappen naar Rabobank of een andere bank indien de problemen bij de Postbank niet binnen afzienbare tijd kunnen worden opgelost. De leden geven hiervoor toestemming. Voor wat betreft de kascommissie-controle is Luuk niet aan te spreken op fouten en Dennis ook (nog) niet.In een later stadium in 2008 zal Dennis de stukken bij de kascommissie aanbieden ter goedkeuring. De kascommissie kan nog niets doen, pas nadat Dennis zijn ook daadwerkelijk het financieel beheer kan uitvoeren, kan de kascommissie het bestuur decharge verle­ nen. Jos doet verslag over 2008 en licht de cijfers toe. Er is een positief verschil maar het laatste clubblad van 2008 is pas in 2009 verstuurd en dient daarom mee te tellen voor 2009. Ditzelfde is van toepassing op de rekening evenementen en stallingskosten. De overgang naar een nieuwe drukker van het KJMV-Kontakt is derhalve pas goed te merken in 2010. Op moment van vergadering zijn er 4 afmeldingen bekend en 5 á 6 nieuwe leden. He streven is om minimaal 200 leden te kunnen houden.De huidige stand is dat 130 mensen hebben betaald (stand 4 maart). Als de Posbtankperikelen over zijn wordt overgegaan tot internetbankieren hetgeen een sneller en actueler inzicht geeft. Adverteerders zijn allemaal naar kleur overgestapt hetgeen meer meer inkomsten genereert. Daarnaast staan er nog een aantal adverteerders in de wacht. Het clubblad gaat in ieder geval van 28 naar 32 pagina’s. Opmerking van Sam Kool of dat indien de leden niet betalen deze ook geroyeerd worden. Eind maart zal er een volledig overzicht zijn, daarna zal er voor de niet-betalers nog één herinnering worden gestuurd.   Beoogde activiteiten 2009/2010 Marieke licht nog de kosten van de beurzen toe. Op een vraag van de leden of de club niet in Woerden op het Nationale Ve­ teranen Treffen moeten staan, kan op dit moment nog niets gezegd worden. Dit heeft met kosten en animo te maken en zal op de eerstvolgende Bestuursvergadering een agendapunt zijn. Peter Bothof wil, daar de Kempenrit van de kalender verdwijnt, eventueel ook nog een rit organiseren. Hij neemt hierover contact op met Marieke. De activiteiten voor de beurzen en ritten zijn eerder in deze vergadering aan de orde geweest   Verkiezing (nieuwe) bestuursleden Jos geeft aan als voorzitter van de KJMV ver- en herkiesbaar te zijn voor een 2e periode van 4 jaar. Het idee is om het in ieder geval niet langer dan in totaal 8 jaar te doen. Dit betekent dat dit de laatste 4 jaar worden. Met een instemmend applaus geeft de vergadering aan dat de volgende 4 jaar mag beginnen. Komend jaar staat de functie van secretaris verkiesbaar.

teurschap er een punt achter te willen zetten. Dit moment is nu gekomen. Peter stapt, daar het redacteurschap ook een bestuursfunctie betreft, derhalve uit het bestuur maar blijft wel waar nodig ondersteuning geven. Door Jos worden gesprek­ ken gevoerd met Marianne Kool, Jan Witte en Paul Otten. Het idee is om een redactie van 3 mensen te vormen om een situ­ atie zoals die bij Peter is ontstaan te voorkomen. Een van deze nieuwe mensen zal zitting moeten nemen in het bestuur.   Erelidmaatschap Ernst Hagen Op voordracht van de aanwezige leden op de ALV2008 heeft het bestuur besloten om Ernst Hagen een erelidmaatschap te geven. Na een inleidende toespraak van Jos overhandigt  hij Ernst de daarbij behorende oorkonde. Ernst reageert hierop en geeft in zijn dankwoord aan dat wij het in het vervolg niet moeten hebben over 4 machtige motordagen maar over 365 machtige motordagen. Elke dag als hij op de motor zit of daar mee bezig is, kan hij daar nog steeds intens van genieten.   Rondvraag John Schermer Voest neemt nog apart afscheid van Peter, dit zal bij de eerstvolgende gelegenheid (clubdag Alkmaar) uitge­ breider worden gedaan en overhandigt Peter een fles wijn. Daarnaast is John nog bezig om de laatste Hondafilm (35mm) op DVD te zetten, de procedure zal het zelfde zijn als de ande­ re DVD’s. Het bestuur gaat er van uit dat de afhandeling soe­ peler zal verlopen (internetbankieren). John bedankt het bestuur en leden voor de getoonde belang­ stelling en reacties naar aanleiding van zijn ziekte.   Gerard van Beuzekom vraagt wat er moet gebeuren met de inhoud van de aanhanger.  De oude stand is "overbodig" nu de nieuwe sneltent is gearriveerd. Jos zal dit met Luuk van Assema overleggen en het met Gerard terugkoppelen.   Ernst merkt nog op hoe belangrijk het is om te blijven commu­ niceren. Daarnaast merkt Klaas op om in het clubblad ook een e-mailadres van de bestuursleden te zetten. Deze omissie zal vanaf het komende KJMV-Kontakt worden gerepareerd. Het bestuur geeft aan dat op de site standaard alle mail-adressen wel staan vermeld.Ook de rubriek vraag- en aanbod komt weer terug. Zij stond ook niet in het laatste clubblad. Dit had ener­ zijds te maken met het feit dat er geen plaats meer was maar ook dat er geen advertentie binnen was gekomen. Er volgt weliswaar nog een discussie over de communicatie, doch de communicatie middels het KJMV-Kontakt is beperkt.  Leden dienen wel de site te gebruiken. Nieuws, wijzigingen en oproe­ pen zijn hierop actueel. Leden kunnen niet verwachten dat diverse zaken allemaal schriftelijk gebeuren. Dit is een te grote kostenpost voor de vereniging; her bestuur erkent dat sommi­ ge leden niet beschikken over een mogelijkheid om middels het internet actuele gegevens binnen te halen.   Een lid vraagt waarom er geen andere motoren mee mogen met de Bomberrit. Ludy Beumer is fervent tegenstander van andere deelnemers (dit geldt hem inziens ook voor de Kabou­ tertoer). Dit is een discussie die altijd zal blijven bestaan. De rit of de dag is uiteraard bedoeld voor voor de specifieke doel­ groep; dat geeft ook een bepaalde charme, doch het is aan de organisator van het evenement of "anderen" worden toegela­ ten. Het sociale gebeuren is minstens zo belangrijk. (binnen het

Peter heeft 1,5 jaar geleden aangegeven er na 15 jaar redac­

6


bestuur zijn de eerste geluiden over een scramblerdag al te horen). Dat de doelgroep bij elkaar rijdt en de "rest" er achter moge duidelijk zijn. Zijdens de gebroeders Smit komt de vraag hoeveel kopij er nog in voorraad is voor het clubblad, Peter zet dat er nog maar 1 artikel is. (leden, u weet wat u te doen staat). Een serie maken over leden in de vorm van “even voorstellen” namens hun misschien een idee.   Ludy stelt dat 200 leden misschien wel het maximum is voor een club zoals de onze, en benadrukt nog een keer hoe belang­ rijk het gebruik van internet is.   Gerrit Butter vraagt of er, net als de vorige keer bij het organi­ seren van een beurs in Oostzaan, steun te verwachten is van de KJMV. Het bestuur geeft aan dat op steun gerekend kan worden, doch dat in verband met de verschijningsdata op tijd zaken gecommuniceerd dienen te worden.   Frans Forrer vraagt of het mogelijk is om de clubkleding te actualiseren. Jos heeft dit in het verleden compleet uit eigen beurs voorgeschoten. Ernst vindt dat dit niet meer moet, doch dat dit door de vereniging dient te gebeuren. In de eerstvol­ gende bestuursvergadering komt dit item het op de agenda. In het komende (dus dit clubblad) KJMV-Kontakt zal een wen­ sen oproep geplaatst worden. In dit verband is er een aanvul­

ling van Sjon Dragtsma. Hij geeft aan dat er bedrijven zijn die ad hoc kunnen leveren op afroep, desnoods per stuk. Ernst laat nog weten dat het voor liefhebbers mogelijk is om op het circuit van Zandvoort te rijden en geeft hier nadere in­ formatie over.   Sluiting vergadering officiële gedeelte Jos sluit het officiële gedeelte van de Algemene Ledenverga­ dering 2009 en dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.   Presentatie “Tetra Boost”door Marcel Sontrop Ons clublid Marcel Sontrop heeft naast klassieke motorfietsen ook klassieke auto’s en neemt met een Bugatti (1927) deel aan klassieke autoraces. Hij geeft een presentatie over de voordelen van de benzinetoevoeging “Tetra Boost” die werkt als een goede loodvervanger en daarnaast als een octaanverhoger. Het middel heeft binnen de klassieke autoracerij een hele goede naam. Naast enkele kritische opmerkingen gaf ook een aantal leden aan dat zij de goede ervaringen van Marcel deel­ den en brachten dit ook naar voren.       Rob Witbraad  

Ve r k oop,r e s t a ur a t i ee nonde r houd v a nk l a s s i e k emot or e n

www. Smi t Br os . nl s mi t br os @he t ne t . nl 0638894304 7


8


Terug in Nederland heeft het wat jaren geduurd voordat ik weer ging motor rijden. Huisje boompje beestje jullie kennen dat wel. In 1990 ben ik weer begonnen met motorrijden en dat was op een Suzuki 750 GS. Deze motor heb ik gehad tot 1998, waarna ik een Honda Magna V30 gekocht heb. Deze heb ik in de zomer van 2007 weggedaan. Ik wilde wat klassieks. Ik ben bezig geweest met een Norton Commando, maar deze motor gaf zoveel problemen dat ik ben afgehaakt.

Even voorstellen Om mijn conditie een beetje op peil te houden sport ik elke vrijdagmorgen bij sportschool ‘de Geus’ te Langedijk. Hier fitness ik en ga daarna lekker zwemmen en de sauna in. Re­ gelmatig kom ik daar ons Bergense clublid Paul Hof tegen. Wederom een paar weken geleden zaten we in de sauna en Paul begon over het motorrijden en over de activiteiten die hij bezocht. Vorig jaar bezocht hij het Honda CBFour treffen te Frankrijk. Daar hij een mooie CB750 K2 heeft was hij daar ook naar toe gegaan. Naast onze club is hij ook nog lid van de CB Four Club en de V.I.M. Uiteraard vroeg ik direct waarom hij geen verhaaltje geschreven had van bovenstaand evene­ ment. “Ja”, zei hij, “dat had ik eigenlijk moeten doen, maar laat ik maar eens eerst beginnen met een verhaaltje over mijzelf.” En ja hoor, dat heeft hij gedaan. Hij heeft beloofd dat de andere verhalen ook nog komen. Peter van der Zon   Bij deze wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Paul Hof, ik kom uit Bergen (NH) en ben geboren in 1950. Mijn eerste motor was een Bridgestone,175 cc. Deze kocht en bereed ik in 1970 in Amerika. Daar verbleef ik toen voor een jaar en heb daar ook mijn rijbewijs (ook voor de auto) gehaald. Ik had net een paar lessen gehad voor de auto (nog in Nederland) in een Opel Ka­ detje. Daar (Amerika) kon ik aan de bak in een Chevrolet Impa­ la, van mijn oom. Je moest eerst theorie doen en dan kreeg je een vergunning om te lessen in je eigen auto met iemand naast

Ik ging op bezoek bij motorzaak Romana te Alkmaar. De ei­ genaar ken ik al jaren door motor weekenden in b.v. Limburg, ja d'n Toerstop. Daar kom ik al jaren en ben dus ook bij het Euro 2008 evenement aanwezig geweest. Deze man, Peter, rijdt zelf mee op de races in Nederland, en wel op de klassieke race evenementen, ook wel regelmatiheids wedstrijden. En op een Norton Commando. Via via had hij gehoord dat ik met de aankoop bezig was van zo'n motor. Dus bij mijn bezoek vroeg hij hoe het ging met de aankoop van een Norton. Ik was afge­ haakt vertelde ik hem. Zo, en nu? “Nou, er staat bij mij wel eens zo'n Honda CB750 in de straat, als nieuw en daar heb ik wel eens bij staan kijken” vertelde ik hem. Misschien weet jij zo’n motor te staan. “Nou”, zei de man, “loop maar even mee”. En daar stond zo’n Honda in de rij voor de verkoop. Een prachtige Honda CB 750 K2. Bijna als nieuw. De vorige eigenaar had deze motor al 9 jaar hier in onderhoud, dus wist hij veel van de motor. Na een kwartiertje om de motor heen te hebben gelopen, als was het een slagroom taart, heb ik hem gekocht. En ik moet zeggen, geweldig...    Ik heb vlak daarna aan een toertocht meegedaan.

je die al wel een rijbewijs had. Het afrijden stelde niet veel voor. Als je eenmaal je autorijbewijs had kon je met een vergunning motor Ieren rijden. Dan kon je zo de straat op als er iemand meereed die zijn motor rijbewijs al had. Het examen was een eitje. Hoewel, vanaf het bureau reed je een paar straten door gevolgd door de examinator. Op een bepaalde plek moest je dan wat oefeningen doen. Drie rondjes zonder de stoep te raken of je been op de straat te zetten. Daarna nog 3 maal een achtje draaien. Ik begon daar mooi mee, maar bij het derde fi­ guur stond de examinator in de weg. Op dat moment moest ik beslissen om, of te krap, waardoor ik mijn voet op de straat zou moeten zetten, of achter de man langs waardoor ik waarschijn­ lijk de stoep zou raken. Dus dan maar recht op de man af en die moest aan de kant springen. Sh¡t dacht ik, dat is fout. Maar na deze oefening stapte ik af en verwachte gezakt te zijn. Echter, de man maakte zijn excuses dat hij in de weg stond. Geslaagd dus en heb heel wat mijlen gereden daarna.

9


Het geeft me echt een kick. En door de positieve woorden van de andere deelnemers kreeg ik het gevoel van YES, dit heb je goed gedaan. Hij staat nu lekker in mijn inmiddels verwamde en geïsoleerde schuurtje, met twee ouderwetse koeien likstenen. Dit is om het vocht tegen te gaan. Zo, dit is het even. Mijn eerder vertelde Amerika-avontuur zit in nog in mijn genen. Mijn huiskamer is gevuld met jukeboxen, flipperkast, gokkast en alles uit die periode. Daarnaast ben ik ook nog een VIM-lid waar ik mijn gezicht ook zo nu en dan laat zien. In een volgen nummer zal ik verslag doen van het eerste Europees Honda CB-treffen van vorig jaar. Groeten van Paul Hof.    

Onderhoud, reparatie en restauratie van klassieke motorfietsen. Uitgebreide sortering onderdelen, nieuw en gebruikt van klassieke Japanse motoren. Geopend op: woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Gerard Numeijer Molenveld 9 1777 HN Hippolytushoef T 0227 59 36 90 F 0227 59 34 72 M 06 25448565 e info@nubomotors.nl

www.nubomotors.nl 10


Bikers Classics

Drielandenweekend

De eenmalige comeback van Boet van Dulmen Boet van Dulmen, één van de Nederlandse toppers in de jaren zeventig en tachtig, maakt tijdens de Bikers’ Classics op 19, 20 en 21 juni aanstaande een eenmalige comeback op de racemo­ tor. Van Dulmen zal op een Suzuki RG500 aan de start verschij­ nen. De Nederlander won in 1979 de Grand Prix van Finland en was jarenlang één van de beste privérijders in het Continental Circus. Hij stopte met racen in 1986. 

Op 12, 13 en 14 juni 2009 is het weer zo­ ver! De 7e editie van het Drielandenwe­ ekend.                     Aankomst vrijdags vanaf 12.00. Om verband het regelen van slaapplaatsen en inkoop van eten en drinken is aanmelding voor het weekend verplicht. Op de vrijdag is er als vanouds een barbecue, zaterdagmorgen worden broodjes en beleg geregeld, de zaterdagavond wordt geregeld door een chinees of italiaan (meeste stemmen gel­ den) en op de zondagmorgen wordt zoals bekend een uitsmij­ ter als uitsmijter geserveerd. De kosten van verteer op de locatie worden op het einde van het weekend door de deelnemers gedeeld.   De rit start op zaterdag om10 uur. Zoals de naam al aangeeft zullen het grondgebied van Duitsland en België deel uitmaken van de route. Totale lengte van de route zal ongeveer 150 tot 160km bedragen. Aanmelding voor de rit, alsmede deelname aan het weekend, is niet verplicht. Als je aangeeft dat je onder­ weg bent en misschien in de file staat kan er rekening mee worden gehouden anders kon de groep wel eens weg zijn als je aankomt.  

Van Dulmen maakt zijn unieke, eenmalige comeback uit sym­ pathie voor Ferry Brouwer, de man achter de Centennial Classic TT in 1998 en achter het Yamaha Classic Race Team. Van Dul­ men besloot in 1986 te stoppen met racen en heeft sindsdien ook niet meer in het zadel van een racemotor gezeten. “Ik had er een streep onder gezet. Ik heb heel veel plezier beleefd aan het racen, maar op een gegeven moment was het over. Anders was ik wel doorgegaan met racen,” aldus Van Dulmen. Zelfs bij de Centennial Classic TT in 1998 (een van de grootste reünies - zo niet de grootste - van Grand Prix-coureurs in de geschiedenis) was ‘Den Boet’ er niet bij. Maar omdat Ferry Brouwer hem in het verleden wel eens geholpen heeft, komt Van Dulmen nu voor Bikers’ Classics 2009 op zijn stappen terug. Ferry Brouwer heeft immers de GP Parade van de Bikers’ Classics mee onder zijn hoede genomen en heeft ook een van de Suzuki’s waarmee Van Dulmen in het verleden gereden heeft, opgespoord. Die staat nu in Engeland en wordt voor Van Dulmen weer raceklaar gemaakt. Voor Van Dulmen is de deelname aan de GP Parade op 19, 20 en 21 juni ook een hernieuwde kennismaking met het circuit van Francorchamps. Hij heeft zowel op het oude, ultrasnelle circuit gereden als op de in 1979 in gebruik genomen nieuwe omloop. “Het oude circuit was speciaal, heel mooi, heel héél snel (de 500 cc reed er gemiddeld tegen 220 kilometer per uur), maar ook heel gevaarlijk. Met de motoren van vandaag zou er niet meer op te rijden zijn. De nieuwe baan is ook mooi, zo tussen de heuvels. Er zit van alles in.” Van Dulmen herinnert zich ook dat altijd veel van zijn supporters vanuit Nederland naar de Ardenner-baan trokken in de tijd dat de Belgische GP nog op Francorchamps werd verreden. Hoe denkt hij overigens dat het zal aanvoelen op een wedstrijdmotor na al die jaren niet racen? Van Dulmen: “Iets wat je goed gekend hebt, verleer je niet. Ik zal wel een paar rondjes nodig hebben om er weer in te komen.” Peter van der Zon

                                  Info en aanmelding Jos Creusen Bosweidenweg 4 6468 AL Kerkrade 045-5456680 11


plaar van jou opknapper voor een heel veel hogere prijs wordt te koop wordt aangeboden (kan je nagaan waar die eigenaar in de fout is gegaan). **Dat kostenbewaking er voor zorgt dat elke klus ook daad­ werkelijk wordt afgemaakt tegen een acceptabele totaalprijs.

Honda VFR400 bj.1987 Over het opknappen van een 22 jarige Honda VFR400.   Je weet nooit hoe het lopen kan: Twee jaar geleden verscheen een kennis met een kleine honda. Het was een Honda vfr400 van het type NC30. Nu ben ik niet snel enthousiast van een motor, maar deze vormde een uitzon­ dering. Vreemd genoeg werd ik er niet hebberig van en bleef het er bij.   Een jaar later heb ik een Yamaha fzr400 van 1986 aangeschaft. Deze verkeerde in slechte staat. Ik heb deze schoon gemaakt, gespoten, en verdwenen onderdelen toegevoegd. Echte pro­ blemen ben ik niet tegen gekomen. Eenmaal gereed ben ik er op gaan rijden en ik heb me verbaasd over hetgeen de fzr alle­ maal kon en op welke manier deze dat deed: Een lichtgewicht gooi en smijtfietsje met meer dan genoeg vermogen en een rood gebied dat begint bij 14000. Een vergelijking met een eveneens in mijn stal aanwezige fzr1000 viel uit in het voordeel van de 400. De 1000 heb ik toen verkocht. Dit is 'm   Over kennis en zo. Ik heb geen verstand van young – en oldtimers. Over restaureren en hoe je dat benaderd heb ik in de loop van de tijd het een en ander gelezen en denk on­ geveer te weten wat je niet moet doen en waarom je dat niet moet doen. Daarom noem ik mijn bezigheid “opknappen”. Gelukkig heb ik veel tijd om over oplossingen na te denken, een verwarmde schuur en een grote werkbank.   Wat ik het dankbaarste vind ? Om een motor die in slechte staat verkeert weer een nieuw leven te geven. Na twee Honda’s 750 SOHC, een Honda VF700 sabre, een Honda VFR750 rc24, twee Yamaha’s XS750 en een yamaha FZR400, weet ik dat opknap­ pen gemakkelijk leidt tot projecten zonder einde, een overvol­ le schuur, echtelijke ruzies en tot advertenties in een vakblad “… te koop …., voor 80% gerestaureerd …. “.   Over kostenbewaking: Soms koop ik een oldtimerblad. Deze bladen gaan meestel over oude auto’s en soms over oude motoren. Maar toch kan je er veel van opsteken, b.v.: **Dat een opknapper een motor is die in een terminale fase verkeert. **Dat je de prijs moet betalen die analoog is aan die fase en niet méér. **Dat je bij het opknappen regelmatig keuzes moet maken: Of een dure oplossing, of een compromis, en dat je daarbij op je eigen intuïtie af moet gaan (kan je ook niemand de schuld geven als het vervolgens tegen zit). **Dat goedkoop geen duurkoop hoeft te zijn en evenmin een de kat in de zak. **Dat je alle opknapkosten noteert. **Dat je adviezen waarom je niet gevraagd hebt bij voorkeur naast je neer legt. **Dat de waarde van de opknapper na afloop van de klus een rekbaar begrip is; steeds blijkt weer dat een heel mooi exem­

Over de historie van de Honda VFR400. Vanaf de vroege 80-er jaren tot het midden van de 90-er jaren produceerde Honda een serie 400cc motoren met een V4 blok. De serie was gebaseerd op de succesvolle 750 cc V4 viertakt racers. De 750 modellen noemde Honda RC, de 400cc modellen kregen de aanduiding NC. De eerste generatie van de VFR400R was de NC21, gebouwd van 1986 – 1987, welke de VF400F opvolgde. De NC21 had een volledige stroomlijn, een dubbele achtervork en 1 koplamp.   De tweede generatie was de NC 24, gebouwd van 1987 – 1988. Dit was de eerste Honda met een door ELF ontwikkelde enkel­ zijdige achterwielophanging (later zo kenmerkend voor de VFR-modellen) met een opgebogen uitlaat aan de rechterkant. De NC24 was in 1987 leverbaar met 3 kleurschema’s inclusief de Rothmans replica en 1 kleurschema in 1988. De 1e en 2e generatie werden alleen voor de Japanse thuis­ markt gebouwd. Zogenaamde grijze import zorgde er echter al snel voor dat ze o.a. ook in Nederland rond reden. De derde generatie was de bekendste: De NC30. Deze is gebouwd van 1989 tot 1992 en in diverse Europese landen officieel door Honda verkocht. Uiterlijk leken de NC24 en NC30 veel op elkaar; “onderhuids” waren er veel verschillen: Behalve dubbele koplampen had de NC30 een andere CDI, geen restrictie tot 180 km/uur, een snelheidsmeter tot 240 en grotere carburateurs voor 5-6 pk meer. Voor de Japanse markt waren 8 kleurschema’s beschik­ baar, de exportversie beschikte over 2 kleurschema’s. De laatste generatie in de serie was de RVF NC35, gebouwd van 1994 tot 1996.   Over de NC24 in het bijzonder. Sterke punten: Veel rijplezier door zijn uitbundige karakter boven de 8.000 toeren en zijn handelbaarheid in bochten. Hij is klein en licht, en heeft een lage zit. De kwaliteit van de mo­ torblokken is erg goed. Naar mijn bescheiden mening is de honda bij normaal gebruik niet stuk te krijgen. Zwakke punten: Hij is niet erg comfortabel; een lange afstandrit kan wel, maar er zijn betere alternatieven. Persoonlijk vind ik het V4 blok niet sleutelvriendelijk. 12


Het opknappen van mijn Honda vfr NC24. Met in het achterhoofd de mooie rijervaringen met de fzr400, ontdekte ik onlangs een verwaarloosde Honda vfr400 NC24 van 1987. Nu werd ik wèl hebberig: De prijs was laag en de koop was snel gesloten. Zo zag ie er ongeveer uit.

Het duozitje: Het blauwe dek vertoonde een scheur. Door tijds- en klimaats­ invloeden was deze scheur nog breder geworden. In afwach­ ting van een een mooi zitje heb ik tussen het schuim en het dek een ondersteunend vel linnen geplakt en daarna de scheur afgedekt met blauwe verf. Het uiterlijk: Zoals al vermeld was de VFR uiterlijk nogal verwaarloosd. Alles goed schoonmaken is naar mijn ervaring voldoende om een motor van deze leeftijd er weer pico bello uit te laten zien. Als er al gebreken zijn, je komt ze allemaal tegen. Dit schoonmaken leidde slechts tot het opnieuw wit spuiten van de wielen. Het achterste subframe kreeg ook een nieuwe laklaag. De tank, de kuip en de achterste zijpanelen wilde ik in wit/rood/donker­ blauw/lichtblauw. Omdat me dat te lastig werd heb ik dit spuitwerk laten doen. De stickers kwamen uit Duitsland en Frankrijk. Alternatieven: Er zijn genoeg alternatieven. Ik heb al een yamaha fzr400 ge­ noemd, terwijl ook suzuki en kawasaki vergelijkbare motoren hebben gebouwd. Ik zie niet in waarom deze laatsten beter of slechter zouden zijn dan Honda. Tenslotte: Een aanpak als hiervoor beschreven kan er toe leiden dat je een zo goed als nieuwe motor krijgt. Je moet wat geluk hebben dat er geen belangrijke verborgen gebreken zijn. Onderdelen voor dit type motor zijn overal te krijgen tegen vriendenprijzen. De Honda fabriek moet veel tijd hebben gestoken in de con­ structie en de keuze van materialen. Het is mogelijk om tegen lage kosten en in korte tijd een VFR400 NC24 – of daarmee vergelijkbare motor – op te knappen. Zo hier en daar een compromis sluiten is een must.   Het resultaat – beschrijvende tekst is natuurlijk overbodig:  

Over het opknappen van deze Honda gaat het vervolg van dit verhaal.   Een grove beschrijving van de conditie bij aankoop: De benzinetank + de achterste zijpanelen waren bronskleurig. De kuip was met een verfrol mat zwart geverfd. De linker vleugel van de topkuip was afgebroken. De voorband was versleten. Het voorwiel liep zwaar. De bekleding van het duo zitje was kapot. Het motorblok liep slecht. De tank was van binnen roestig. 50.000 km op de teller. Het motorblok: Omdat het blok liep niet goed. Nieuwe olie + oliefilter, een nieuw luchtfilter en nieuwe bougies gemonteerd. Het gevolg: Een perfect lopend blok. Omdat ik goede ervaringen heb met Honda V4 blokken, was voor mij hiermee het hoofdstuk ‘mo­ torblok’ afgesloten. De wielen en remmen: De velgen zagen er niet uit; reden om ze wit over te spuiten. Het voorwiel liep zwaar; een schoonmaakbeurt voor de rem­ klauwen zorgde voor de beoogde verbetering. Bij die gelegen­ heid is een nieuwe voorband omgelegd. De tank: Normaliter zit aan de benzinekraan een filter dat de in de benzinetank aanwezige ongerechtigheden opvangt. Bij deze VFR was geen filter aanwezig. In de benzinetank zat roest en ik had dus alle reden om aan te nemen dat de carburateurs als benzinefilters hadden gefungeerd, reinigen dus. Omdat het demonteren en monteren van carburateurs bij een V4 een klus is die ik vriend noch vijand toewens, heb ik het maar uitbesteed (dit is logica). Ik heb de tank schoon gekregen door deze aan aantal keren uit te spoelen. De kunststofdelen: De kunststofdelen bleken een zwaar leven te hebben gehad. Veel kleine reparaties waren nodig: scheurtjes, ontbrekende montagepunten en de afwezige linker ‘vleugel’ van de kuipruit. Ik heb het voor elkaar gekregen met polyestermatjes en 2-com­ ponentenlijm.

Bronnen. Clubblad van de KJMV. Diverse sites over Honda vfr400, vooral uit Engelstalige landen. Willem Kort

13


Brasemerrit 2009 Deze keer werd het de vierde keer dat ik mee zou doen aan de Brasemerrit, georgani­ seerd door Johan van der Veer.   De brasemerrit is al sinds jaar en dag, op de algemene leden vergadering, de eerste activiteit van het KJMV-seizoen.   Ik stond deze keer voor een dilemma. Weer met de motor op­ rijden of dan toch maar met de auto. In het verleden ben ik elke keer met mijn GL1500 gereden. Niet zozeer dat dit een klassie­ ker is (hij is van 1989, dus voldoet momenteel aan de vereni­ gingseisen van het klassiekerschap) maar om de grote afstand voor een dag. 248km heen, de rit en dan weer 248km terug deed ik in mijn jonge jaren nog wel op een CB250. Doch de leeftijd slaat toe. Zo'n 600km op één dag, dan is de GL1500 het aangewezen vervoermiddel.   Maar het jeuk­ te! Mijn "nieu­ we" scrambler de Honda CL360 was zo'n 3 weken van te voren na ruim 10 jaar weer tot leven gewekt. Ik had er inmiddels 3 proefritjes met een totale leng­ te van 150km mee gereden. En elke rit liep hij beter. Ik had er vertrouwen in. Maar om de gehele afstand op een enkele dag te rijden was toch een beetje veel van het goede.   Ondanks de sombere weersvoorspellingen voor de kuststrook heb ik toch besloten de rit mee te doen en wel op de CL. De avond van te voren werd de CL en andere noodzakelijke dingen in m'n Ford Transit geladen zodat ik dat niet in de morgen hoefde te doen. Het opstaan zou dan nog vroeger moeten plaats vinden.   Rond 7 uur in de ochtend stak ik de sleutel in het contactslot en de reis kon beginnen. Rond 10.20 uur deed ik de deur open van het café Ys de Jong in Weteringbrug. Het aantal leden was in tegenstelling tot het afgelopen jaar, toen 33 motoren aan­ wezig waren, beberkt tot 7 stuks. Uit eindendelijk kwamen nog 4 man en 2 dames aanzetten. zodat er in totaal 11 motoren aan de start verschenen. Zolang nog niet gereden werd bleef mijn scrambler blinken.   Samen met de 4 dames welke als duo fungeerden (waarom eigenlijk) werd rond 11.30 uur gestart. De miezerregen (ook hiet kun je behoorlijk nat van worden) ging tijdelijk ook nog over in "echte" regen. Johan heeft daarop toch een beetje aan de route gesleuteld. De twee laatst aangekomen op een Honda CB500 en een CB550 hebben na een uurtje afgehaakt. Dit had mijn inziens te maken met het feit dat de dames welke achter­ op zaten niet beschikten over adequate regenkleding.    Regenkleding is ook niet alles. Een van de deelnemers (op de

motor gekomen vanaf Almelo) bleek toch be­ hoorlijk veel w­ ater gevangen te hebben. De laarzen waren in ieder geval waterdicht. Toen hij deze tijdens de pauze uit­ deed kon met de inhoud gemakkelijk een bierglas gevuld worden. De laarzen en regenbroek weer aandoen: "Dat is pas lekker!"   De tussenstop werd gemaakt bij het theehuis gelegen naast het stoomgemaal Cruquius. Mijn "super"-uitsmijter met een grote bak hete koffie deed wonderen. Tijdens de pauze werd het, zoals normaal te verwachten was, natuurlijk weer droog!  De amper gedroogde kleding weer aan! Brrrrrrr. Het aanslui­ tende bezoek aan het stoomgemaal deed veel ongemakken vergeten.

Gezien het late tijdstip werd door Johan gezorgd voor een re­ delijk snelle terugreis naar Weteringbrug. Conform afspraak werd de groep gedurende dit stuk steeds kleiner. Ook een stukje A4 werd meegepikt. Ik heb wel gemerkt dat je aan zo'n breed (bijna cross) stuur je veel wind en regen vangt. Ook de wegligging wordt boven de 100km/u duidelijk minder. Maar leuk is het wel!   Mederijders gaven allen aan dat zij precies wisten wanneer ik schakelde en wat mijn rechterhandje deed. Wat hebben zij geweldig goede ogen! Ik vindt dat zij zich op de weg moeten concentreren en niet op zo'n minuscule bewegingen mijner­ zijds.   Rest mij te vertellen dat Johan mij nogeven hielp om de CL in mijn Transit te krijgen. Waarvoor dank! Rond 19.30 uur arriveer­ de in het Kerkraadse, waar een friture zorgde voor het aanvul­ len van de nodige calorieën. Jos Creusen

14


Frank Lemstra M O T O R E N

Dubbele Buurt 24, 1521 DC Wormerveer

✆ 075 621 02 42

15


16


17


“Ernst Hagen Motoren� Witte Paal 332 Q te Schagen

t: 0224 29 20 08 m: 06 20975139 e: ernsthagenmotoren@zonnet.nl

18

Onderhoud, reparatie en verkoop Japanse motoren & Honda Classic-specialist


Shin Meiwa bouwde op de ruïnes van Naruo Kawanishi aircraft een nieuwe fabriek genaamd Naruo Nishinomiya Factory. Hier werden niet alleen motorfietsen gebouwd maar ook driewie­ lers onder de merknaam Akitsu, welke na verloop van tijd evolueerden in vierwielers met de merknaam Daihatsu. Hiernaast zie je een brochure van Akitsu met de toenmalige fabriek in Hyogo. Dit is mis­ schien ook wel interessant, maar we gaan uiteraard met de motorgeschienis van Pointer door. Onder de naam Pointer werden veelal tweetakt machines ge­ fabriceerd van 50 tot 250cc en een enkele kwartliter viertakt. De 250cc grote PA-modellen waren de viertakten; de PA-II Ace (de beginfolder) en de PA-7 (hieronder) zijn voorbeelden hiervan.  Let eens op de gigantische knipperlichten, het Engel­ se blok en een voorvork die zo van een BMW gejat zou kunnen zijn. Met zijn gewicht van 182Kg en een top van 100Km/u was het geen fiets die uitnodigde om snel even te pakken.

POINTA / POINTER Nu eens geen Honda, Kawaski, Suzuki, Yamaha. Pointa/Pointer staat nu in de schijnwerper. Enkele jaren geleden heb ik een paar foto's gevonden op inter­ net. Deze heb ik toenterijd met de beperkte informatie die ik toen had verkregen van Tatsuwo Sato uit Osaka Japan op onze website in het afgeschermde gedeelte gezet. Daar ik toevallig weer eens op een foto van een Pointer (niet de rashond met die naam) stuitte was mijn ineteresse weer eens gewekt. Ik heb een kleine twee weken op internet liggen zoeken en zeumeren voor elke additionele informatie die ik over dit merk kon vinden.

Alhoewel er geen grote modellen palette was, waren de tweetakten HET exportproduct van Pointer in de USA. De 250cc grote Ace (zie hieronder) met 15Pk bij 6.000 toeren haalde 117Km/u en was optisch een kloon van de 125cc grote Senior welke met een vermogen van 9Pk tot 100Km/u snel was.  

Hierboven zien jullie de merknaam in het Japanse Katakana. De 4 karakters staan voor de volgende klanken PO - I - N – TA. Dat dit een Japanse intepretatie c.q. fonetische weergave is van het Engelse woord Pointer moge duidelijk zijn. De afbeelding van de hond is boven in de brochure zelfs verwerkt. Het moge duidelijk zijn dat het model “SuperLassie” en “Senior”, in Japan respectievelijk Suparasshi en Senia heten. Voor de rest van mijn verhaal zal ik mij beperken tot de Engelse benamingen. De Pointer motorfietsen werden gebouwd van 1946 tot 1962. Hier betrof het de firma Shin Meiwa welke gedurende de 2e WO met name vliegtuigen bouwde. Deze had een hoop kennis, doch deze mocht niet meer worden ingezet om vliegtuigen te De verkoopsuccessen, voorzover je van successen kunt spre­ bouwen. Dan maar iets op wielen; een vliegtuig had immers ken als je noodgedwongen moet stoppen, waren de 90 en 125cc grote Superlassie en Lassie Let. ook wielen.     19    


Het verkoopsucces van Pointer was met name de 90cc Super­ Lassie. Niet zozeer omdat hij ergens in uitblonk, maar omdat hij zeer sterk leek op een ander bestaand verkoopsucces: de Honda C110. Mocht je het beeld van een C110 niet meer voor ogen hebben heb ik hieronder een foto aangebracht. Je ziet

overduidelijk dezelfde lijnen in de voorvering, het plastic voorspatbord, het geperst stalen achterspatbord, de rubber­ flap in het voorspatbord, ingebouwde koplamp, enz. Beide motorfietsen staan op 2.25 x 17 banden. Desondanks zijn beide fietsen volledig anders.De Pointer Su­ perLassie heeft een 90cc tweetaktmotr terwijl de Honda over een 50cc OHV beschikt. Alhoewel zij beiden beschikken over een vergelijkbare omhoog lopende uitlaat en een voetbedien­ de drie versnellingsbak, kan deze bij de Pointer doorgeschakeld worden.     Met alle gevolgen van dien........        

De folder hierboven is van de met name op de vrouwelijke markt gerichte 90cc grote Let. Er bestond ook 50cc uitvoering, deze werd echter niet gexporteerd. De 125cc uitvoering, de oranje/crème kleurige Let waar je op de volgende pagina een folder van ziet kon het tij, met een drooggewicht van 135Kg en maar 8Pk, de dames niet echt charmeren; 5 maanden na de lancering sloot de fabriek.  

OLDTIMER/KLASSIEKER EIGENAAR!

Als U een oldtimerverzekering hebt voor uw auto, motor etc., bewaar dan deze advertentie bij Uw polis! WANT: - Een taxatierapport dat voldoet aan de door de FEHAC gestelde normen, opgemaakt door een taxateur die sinds 1970 door verzekeraars wordt erkend, kost inderdaad niet meer dan € 80,00 (incl. btw) en is nodig voor een oldtimerverzekering op basis van artikel 960 BW nr. 7. - Een afspraak voor een taxatie op locatie, waar ook in Nederland, is zo gemaakt, via een van mijn telefoonnummers, fax of E-mail. Met kantoortijden hoeft u geen rekening te houden. - Mijn naam is Outjert Dol, ik ben sinds 1962 schade-expert (expertise-bureau Rijnders, Dol + Mandema B.V.) en sinds 1970 erkend taxateur van oldtimers. Voorts ben ik lid van het notarieel geregistreerde EXPERTISE-TEAM TAXATEURS, waarvan de leden minimaal 30 jaar taxatie ervaring hebben.

070 404 29 22 - M 06 51387903 F 070 404 29 23 E info@oldtimertaxateur.nl T

Zie ook mijn website: www.oldtimertaxateur.nl

20


De doorschakelende versnellingsbak was eind vijftiger jaren populair in Japan. Je kon blijven “opschakelen” van 0 naar 1, naar 2, naar 3, naar 0 dan weer naar de 1. Bij niet-Japanse mo­ torfietsen was dit een onbekend verschijnsel. Op tempo van de 3 naar 0, omdat je dacht dat je nog in de 2 zat en dan nogmaals door­ schakelen omdat je dacht de 3 niet getroffen te hebben, heeft menige versnellingsbak ge­ kost. De Superlassie's die dit doorstaan hebben kregen op termijn met een definitief einde te maken. De tank was namelijk vastgelast aan c.q. in het frame. Was op een gege­ ven moment de tank doorge­ rot of beschadigd door een val, dan kon hij niet gerepareerd worden.

Een blunder van formaat. De leuke jongedame zwaait hiernaast tot afscheid.

"Pointers komen echt niet meer terug"

WOESTHOFF Used parts & motorcycles in- en verkoop gebruikte motoren en onderdelen

Joost Woesthoff Hazenberg 16 6971 LC Brummen

21

Tel.: 0575 56 00 15 Fax.: 0575 56 03 42 Mobiel: 06 53332181 www.woesthoff.nl


Stichting Historisch Weekend Den Helder Secretariaat:J. van Beveren, Postbus 6002, 1780 KA Den Helder E-mail: info@historischweekend.nl

Betreft : Historisch Weekend in Den Helder Den Helder, 27 maart 2009. Geacht bestuur, Het Historisch Weekend in Den Helder is voor deelnemers en bezoekers uitgegroeid tot een waar begrip. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni 2009 wordt alweer de 13e editie georganiseerd. Het unieke aan dit evenement is dat zowel rijdende als varende historische vervoersmiddelen te bewonderen zijn. De uit 1822 daterende oude Rijkswerf “Willemsoord” biedt een passend decor voor de aanwezige schepen en voertuigen. De afgelopen jaren bezochten ruim 30.000 bezoekers het evenement. De belangstelling van de pers is aanzienlijk en zonder meer positief. Het aantal deelnemers varieert tussen 400 en 500. De oudste deelnemer in 2008 was een tjalk uit 1876. Wat tot nu toe aan ons evenement heeft ontbroken is deelname van merkenclubs zoals bijvoorbeeld de uwe. De aanwezigheid van meerdere vervoermiddelen van hetzelfde merk betekent voor bezoekers en deelnemers een extra dimensie. Wij nodigen U dan ook van harte uit met een afvaardiging van uw vereniging op ons Historisch Weekend in Den Helder aanwezig te zijn. Gezien het grote aantal bezoekers, is dit evenement voor u een prachtige gelegenheid om uw club te presenteren. Enkele feiten. -Welkom zijn alle mogelijke categorieën zoals personenauto’s, vrachtwagens, brandweerwagens, militaire voertuigen, bussen, motorfietsen fietsen, bromfietsen etc. Bouwjaar 1975 of ouder. -Geen inschrijf- en of deelname kosten . -Voor deelnemers gratis catering waaronder een smakelijk nasihap. Voor nadere informatie en aanmeldingen verwijs www.historischweekend.nl of bovenstaand e-mailadres. Met vriendelijke groeten, Ir B.A. Mooiman, voorzitter

Uitnodiging Merkenclubs HWDH 2009

22

ik

u

naar

onze

website


Het huis uit... Ernst Hagen...   Er komt doorgaans een dag, dat men het huis uitgaat. Nee, niet om zich naar school of werk te begeven, maar om zich zelfstan­ dig, al dan niet met een partner elders te vestigen. In mijn geval was dat in ’72, in mijn uppie op een kamer te Oostzaan. Ik was, ondanks de biologieleraar uit een vorig verhaal, er toch in ge­ slaagd mijn proeve van bekwaamheid als onderwijzer met succes af te leggen en mocht dit nu in de praktijk gaan bewijzen op een LOM-school te Amsterdam Noord.   Op zekere dag vond mijn moeder, wier ‘grote schoonmaak hormonen’ kennelijk danig opspeelden, het nodig dat er eens drastisch opgeruimd diende te worden in het schuurtje achter het ouderlijk huis. Nu is het voor het juiste begrip en dito voortgang van het verhaal handig te weten wat er zich in de voorgaande jaren allemaal had afgespeeld in dit rommelhok. Nee, geen dingen die het daglicht niet verdragen konden of anderszins schimmige toestanden, nee, redelijk onschuldige activiteiten allemaal. Mijn broer had na een kortstondige bromen motorfietscarrière zich even geheel qua werk en hobby overgegeven aan het laborantengebeuren. Hij had daartoe in het schuurtje een soort minilaboratorium ingericht op en in een oude commode…

hoge druk in het blik. Natuurkunde laat niet met zich spotten. Het gevolg van deze overdruk was een ferme straal afgewerk­ te olie die precies op de opening van de wagen gericht bleek, waarop natuurlijk precies op dát moment een dame op een bromfiets met een kek suède jasje passeerde… Zet zoiets in scene en het lukt je nooit…, bij mijn moeder kwam alles samen op dat ene moment! De straal trof de dame midscheeps, vol en meedogenloos… Wat volgde laat zich wel raden. De getroffen dame werd er niet echt vrolijk van, net zomin als vuilnisman en moeders in blijheid oreerden. Nadat de partijen een en ander min of meer in der minne geschikt hadden besloot mijn moeder mij nog eens met een telefoongesprek te verblijden. Na het verhaal gehoord te hebben, was ik geheel bij de les, of eigenlijk juist niet en ik wist ook nog in een euvele poging tot humor en olie op de golven, haar vlam weer geheel in de pan te krijgen met de opmerking dat het ook niet erg handig is om olieblikken bij het vuil te deponeren. Dit was pas echt olie op het vuur, rapen die daardoor ineens erg gaar werden enzovoort. Enkele weken later…, de gemoederen waren weer wat be­ daard en de schoonmaakdrift weer geheel terug…, belde moederlief mijn broer op met de vraag wat zij met de inhoud van enige bruine flesjes uit het ex-laboratorium kon aanvan­ gen. “Kan ik die gewoon door de gootsteen spoelen…?... Ja, doe maar..!”, sprak mijn broer, allang blij met de zelf geopperde oplossing van ma. Mogelijk was ook hij met zijn gedachten éven elders,… een familiekwaal wellicht? Wat later ledigde mijn moeder daarop de flesjes (natrium of kalium) in de goot­ steen, niet beseffende dat de inhoud ervan beter niet met zuurstof en helemaal niet met water in aanraking dient te ko­ men… Toen de ontsnapte scheikundige elementen akelig begonnen te bruisen, probeerde mijn brave moeder de narig­ heid weg te spoelen met krachtige waterstralen. Het bruisen veranderde nu in alleraardigste ontploffinkjes, waar ons moe­ der echter geenszins de olijkheid van inzag. Daarna was het de beurt aan mijn broer om telefonisch enkele auditieve, onge­ wenste intimiteiten over zich heen te krijgen Volkomen terecht natuurlijk, want tja, in vergelijking met wat onschuldige oliespatjes was dit gebeuren toch wel van ernstiger aard…   Toch beweert onze, thans 86 jarige en nog goedgezonde moeder, dat zij erg content met haar kinderen is…  

Zelf had ik het schuurtje in een later stadium jarenlang gebruikt om aan de Harley of delen daarvan te sleutelen. De Harley paste er eigenlijk niet eens echt in! Zodoende bevonden zich nog wat afgedankte vloeistoffen van zeer uiteenlopende aard in het opslagbouwwerk. Mijn moeder ambieerde dus zoals gezegd op zeker moment weer haar schoonmaakwoede, het zal zonder enige twijfel voorjaar geweest zijn en had haar kordate werklust nu geheel op het schuurtje gemunt. Ik werd op school gebeld door moederlief met de vraag of zij die vijfliter blikken afge­ werkte olie wellicht gewoon bij de vuilniszakken aan de straat kon voegen… Het zal zijn, dat ik met mijn gedachten net iets teveel met pedagogisch/didactische problematiek bezig was, waardoor ik mijn ma de niet geheel adequate raad gaf dat maar te doen… Mijn moeder voegde daarop de daad bij de raad en daar verscheen alras de vuilniswagen. De dienstdoende asman wierp vervolgens zonder veel sporen van twijfel de blikken in de laadruimte van het vuilvehikel. Nu waren deze voertuigen toen reeds voorzien van een krachtig roterend metalen mecha­ nisme dat de ingeworpen goederen naar achteren perste om zodoende meer ruimte te creëren. De oplettende lezer begrijpt waarschijnlijk reeds wat er zich vervolgens ongeveer afspeelde… Inderdaad kwam in ieder geval één van beide blikken klem onder een stalen arm en ontstond er door de plotselinge volumeverkleining een nogal

Ernst Hagen

23


Voor alles wat klassiek is op twee wielen! Het oudste, grootste èn dikste blad in de Benelux over alles wat klassiek is op twee wielen: motoren, scooters, techniek, brommers, beurzen, shows en treffens. Dat alles in authentiek zwart-wit, afgewisseld met sprankelende kleurenreportages! En natuurlijk nieuws over klassieke motorsport: classic speedway, race-demo’s, cross en trial.

Kijk ook op: WWW.MOTORRIJWIEL.NU Verschijnt elke twee maanden. Losse nummers € 4,95. (België € 5,50). Jaarabonnement (6 nrs.) € 24,75 (buitenland v.a. € 28,75) door overmaking op girorekening 5135 t.n.v. Stichting Historische Motor Documentatie, Den Haag. Of bel +31-(0)70 - 3650 860 en wij sturen een acceptgiro.

Zoekt u iets of wilt u iets kwijt? In elk nummer vindt u vele honderden particuliere advertenties. Als abonnee kunt u zo’n advertentie GRATIS plaatsen!

Levering van nieuwe en gebruikte onderdelen met niet goed geld terug garantie ! Duizenden onderdelen voor alle oldtimer Suzuki’s , 2 en 4 Takt . Verder kun je bij ons terecht voor krukas revisie , boren/ hohnen en een kleine selectie rijdende motoren. Bezoek onze website voor de zeer uitgebreide actuele voorraad : www.suzukitandgtparts@planet.nl 2e paasdag geopend van 10.00 tot 17.00 , kom gewoon even een bakkie halen !

www.suzukitandgtparts@pla net.nl

Bezoek op afspraak! ✆ 06 41454847

Marcel Vlaandere De Marne 136B in Bolsward

24


De velg bleek niet alleen aan de buitenkant roestsporen te hebben, maar ook aan de binnenkant en met name aan een zijde van de velg. Vermoedelijk de plek waar hij lang op heeft gestaan tijdens de opslag.

Honda CB77 Restauratie (3) Beste KJMV-ers   Door wat digitale problemen mijnerzijds heb ik in de laatste twee KJMV-Kontakt uitgaves jullie niet kunnen verblijden met te voortgang van de res­ tauratie van mijn CB77.  Ik pak nu de draad weer op van mijn restauratie verhaal.   Ik zou zeggen: " Veel leesple­ zier!".              

Verchroom perikelen Nadat alle framedelen in de rode lak waren gezet werd het tijd om alle losse delen die naar de verchromer moesten, eens uit te zoeken.   Als eerste de wielen. Ik wilde graag de originele velgen herge­ bruiken omdat deze voorzien zijn het DID-logo (een soort van wiebertje met DID er in). Mede door de pittige corrosie moesten de velgen uit elkaar gehaald worden.

Met het verwijderen van de spaken, kwam ik er achter dat deze toch wel bijzonder waren. De spaken van het voorwiel hadden namelijk de verjonging alleen in het midden. (red: Verjonging van spaken: Het al dan niet geleidelijk dunner worden van spaken.) Dat had ik nog niet eerder gezien. Meestal hebben spaken een verjonging die doorloopt tot aan de nippel. (dus een heel geleidelijk dunner worden) Deze dus niet! Ondanks het feit dat ik reeds rvs-spaken had laten maken zonder die verjonging, ( Ik heb geen leverancier gevonden die zulks nog maakt.) vond ik dit wel zo’n origineel detail, dat ik besloten heb de spaken van het voorwiel toch maar een rondje verchromer moesten maken. Aangezien ik de rvs-spaken wel wou gebruiken voor het achterwiel liet ik de originele spaken voor het voorwiel vernikkelen. De kleur van vernikkelen komt namelijk aardig in de buurt van de kleur van de nieuwe rvs-spaken van het achterwiel.

Als eerste moesten de banden er af. Bij het voorwiel zat de binnenband niet alleen aan de buitenband maar ook aan de velg en het velglint verkleefd. Eigenlijk niet zo gek. De gemonteerde yokohama en was ver­ moedelijk de eerste montage, hooguit de tweede. Met een 500grams hamer en een blok hout werd de buitenband van de velg los geslagen. De binnenband werd middels brute trek­ kracht met geweld tussen velg en buitenband verwijderd. Daarna kon ik de buitenband met behulp van standaard bromfiets bandenwippers van de velg wippen. Eigenlijk wel logisch als je bedenkt dat een SS50 bandenmaat heeft van 2.50X17” en de CB72 maar een maat van 2.75X18”.

 Als voorbereiding voor het vernikkelproces had ik de spaken zelf gestraald, helaas is de verjonging niet te zien op de foto (volgende bladzijde).   25


Tijden mijn diverse jachten op ebay stuite ik op Corwim (ook hij bleek KJMV-lid te zijn). Ook hij was op zoek naar een scha­ kelpook voor zijn CB en kaapte er een voor mijn neus weg. Shit happens! Achteraf was hij wel zo behulpzaam om mij op het juiste spoor te zetten naar de speciale scharnierbouten alsme­ de naar een andere schakelpook. Dankuwelzeerbeleefd. (red: Zo hoort het in een vereniging te zijn!)                           Die toch wel essentiële boutjes worden niet meer door Honda gemaakt, en het is toch wel prettig als je strak kan schakelen in plaats van roeren met een zwabberpookje. Om het strak schakelen te vervolmaken heb ik de scharnierpengaten op de schakelverstelstangvorkjes eerst dicht gelast en daarna weer opnieuw geboord. De originele gaten waren namelijk ovaal. De schakelarm welke op de schakelas bevind had ook, een ovaal gat. Ook hier werd met wat lassen en boren dit ook weer verholpen.    

Bij de demontage van het achterwiel had ik toch wat meer problemen met de band dan met het voorwiel. Niet dat deze band verkleefd was. Hij zat gewoon te strak om de velg waar­ door ik hem met mijn bandenwippers (bedoeld voor de brommer) er niet afkreeg. Gelukkig is Visser Twee Wielers in Santpoort maar 5 minuten fietsen. Zij waren zo vriendelijk de achterband er even voor me af te halen met hun bandende­ montagemachine.

                    Nadat alle delen schoongemaakt, uitgezocht en gesorteerd waren voor de behandeling ben ik maar eens op zoek gegaan naar een verchromer.     Maar welke? Nu was ik al een paar keer bij Heijchroom in Am­ sterdam geweest doch had ik daar wat gemende gevoelens van over gehouden.   Sam Kool wist raad; Galvano van Wolveren in Wieringerwerf. Hij had daar wel goede ervaring mee. Even gebeld met van Wolveren of het schikte en hoppa de spullen achter in de auto. Tourritje uitgezet in de gps en rijden maar. Ik woon toch echt verkeerd, @$#^#% randstad%^#@%$ $@. Over dijkjes en bruggetjes binnendoor naar Wieringerwerf. Zelfs met de auto is dat plezant. Door de week, dat wel. In het weekend zal het ongetwijfeld veel drukker zijn op die dijkjes en bruggetjes.

Ik heb momenteel Heidenau banden op de velgen gemonteerd bij gebrek aan klassiek ogende Japanse banden. Dus als er ie­ mand onder de lezers weet of er ergens Dunlop-, Bridgestone-, Yokohama- of Nikko-banden te verkrijgen zijn in de maten 2.75X18 en 3.00X18 met een klassiek ogend profiel en de snelheids indicatie S of hoeger, mail me op goudreignet@g­ mail.com   Met het selecteren van de losse delen welke naar de verchro­ mer moesten, kwam aan het licht dat het rempedaal en ook de schakelpook beiden wat verbogen en beschadigd waren. Het rempedaal bleek alleen verbogen en kon met wat moeite ge­ lukkig in zijn oorspronkelijke vorm teruggebracht worden. Voor de schakelpook was de situatie erger. Deze diende ver­ vangen te worden samen met de speciale scharnierbouten waar het hele spulletje om heen draait als je dient te schakelen of te remmen.  

26


Steve McQueen op Honda Superhawk CB77

Daar aangekomen werd alles netjes geïnventariseerd. Nadat het beoordeeld was op haalbaarheid werd een prijsafspraak gemaakt. Helaas verchromen ze geen aluminium. Dit beteken­ de dus dat de voorvorkringen weer mee naar huis mochten. Er gaat toch niks boven een bedrijf waar de baas zelf mee werkt. Het is zelfs zo dat van Wolveren senior het restauratie-verchro­ men begeleidt en uitvoert.   Wordt vervolgt met polijst genoegen en voorvork opbouw in het september nummer   Fred Appelman  

Onderdelen gebruikt, NOS, nieuw. Een gebouw vol… Bridgestone Honda Kawasaki Lilac Suzuki Yamaha 1959 tot nu. Bewerkingen: van ‘gewoon onderhoud’ tot revisie, schadeafwikkeling en schadeherstel tot restauratie. Ook werken we aan klassieke racers. Wij zijn ook de makers van Motor Revue, dat blad met die eigenwijze mix van klassiek en modern, met die mooie grote kleurenfoto’s.

Adres en route: Bellstraat 3A 4004 JN Tiel (A 15 afrit 33, ri Maurik, ná grote kruising met stoplichten 1e rechts, 2e rechts. Derde gebouw rechts (we voeren op het pand geen naam meer omdat de gemeente daarvoor €1185,- per jaar (‘reklamebelasting’) wenst te roven.

www.chclassics.nl

Direct mailen: info@chclassics.nl, dat werkt het best als iets op de site (nog) niet te vinden is. En er is nog altijd de telefoon: 0344 61 45 45. Open: di – za 10.00 tot 17.00 uur (do tot 21.00)

27


Ingezonden stukken

TE KOOP van leden

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Inzendingen onder anoniem worden niet geplaatst. Tevens zal niet worden geaccepteerd als "op de man" wordt ge­ speeld, gediscrimineerd of ongepast taalgebruik wordt ge­ bezigd. De redactie

CB72 bj. 1972 Wegens inkrimping hobby. Te koop mijn Honda CB 72 + veel reserve spullen o.a. compleet motorblok, extra cilinderblok met zuigers, frame, voorvork, tank, klokken, spatborden (bijna complete fiets). Nieuwe toerenteller- en kilometertellerkabel, nieuwe pakkingsets en het originele onderdelenboek. 

Drukpers Met een snelle controle van uw blad zag ik dat u een artikel heeft geplaats over het nieuwe drukwerk.Nou wil ik u erop wijzen dat dit niet op een laserprinter, maar op een digitale drukpers gedrukt wordt.Misschien leuk om te weten, want een laserprinter haalt de resolutie en kwaliteit van een digitale drukpers niet. SMIC Support, Giesbeek

GEZOCHT door leden Op de foto’s is de motor “kaal”met racezitje en megafoon uit­ laten te zien.De originele uitlaten, buddy, zijkappen (4x) en startmotor (2x) heb ik er bij en is de fiets weer terug naar origi­ neel te bouwen. Interessant is dat de bekende “zeldzame” onderdelen zoals de originele claxon het accuhuis binnenrub­ ber en het afschroefbare handvat onder de buddy er bij zitten. Nog goede banden.De motor start, rijdt, remt en stuurt goed. (beetje rook als hij koud is).  Prijsgedachte voor het geheel: € 2500 a 3000. Losse items be­ spreekbaar. Info of afspraak: 06-24563209  Groet, Lex

Suzuki GT380 Zoek voor m'n Suzuki GT380(M) nog een buddyseat en voor­ spatbord, wie heeft nog iets? Peter Bothof 030-2204655

Honda CB750F1 Wie kan mij helpen? Zoek een goede originele uitlaat voor Honda CB750 F1 1976 SOHC. Theo de Rooij 0320-260955

Frame Yamaha FZR1000 / Honda VFR400 Ik heb nog een compleet frame - incl. kenteken - van een ya­ maha fzr1000 genesis. vraagprijs €100. I.v.m. aanschaf nieuw project bied ik mijn gerestaureerde VFR400 NC24 aan. vraagprijs € 2499 Willem Kort 050-3023436

Honda CL72 Ik ben op zoek naar een remka­ bel voor de achterrem en een koppelingskabel voor mijn Honda CL72 uit 1964. Niet al­ leen dat de buitenkabels grijs zijn. Met name de koppelings­ kabel heeft een ingebouwde stelmoer welke wordt vastge­ houden via een borgveer.   Jos Creusen 045-5456680

Clubartikelen Tijdens de Algemene Leden Vergadering is de wens geopperd voor aanvulling van de clubartikelen. Daar dit een behoorlijke voorfinanciering betreft is het wenselijk dat er wel duidelijk­ heid bestaat over de behoefte die binnen de vereniging leeft. Het heeft geen zin om 50 stuks van iets aan te schaffen terwijl er mar 5 nodig zijn.

Gedacht wordt momenteel aan de aanschaf van T-Shirts en Sweaters in de kleur Ash. De T-shirts met groot logo en de Sweaters met klein logo. Mochten er nog andere wensen zijn, dan zal bij voldoende navraag gekeken worden of zulks haal­ baar is. Mensen die interesse hebben, verzoeken wij dit door te geven aan Jos Creusen. 045-5456650 of joscreusen@planet.nl

28


Zeeuws Vlaanderen Weekend                     Levien de Blaey organiseert dit jaar voor de 4e keer het Zeeuws Vlaanderen Weekend.   De aankomst is mogelijk vanaf vrijdagmiddag 3 juli 2009. Le­ vien zorgt voor een natje en een droogje; de kosten die hij maakt worden gedeeld door de  deelnemers.  Voor  de   in­ koop  is  het  van belang dat je je aanmeldt. Levien heeft de beschikking over een boerderij en ruimte zat. Kom je met de tent of met een caravan; geen probleem!!! Indien je alleen maar de mogelijkheid hebt om een luchtbed en slaapzak met me te nemen, dan bestaat de mogelijkheid om in een schuur te sla­ pen.   Mocht je niet in de gelegenheid zijn om het gehele weekend mee te maken, dan kun je ook alleen meedoen aan de geplan­

de rit op zaterdag. De start is gepland rond 10.00 uur; ook hier geldt:  Als je je aanmeldt kan er rekening mee worden gehou­ den.   Op zondag wordt het weekend afgesloten.   Vragen en aanmelden kan bij Levien de Blaey Maatstraat 2, 4543 PX ZAAMSLAG 0114-671436

29


het andere. Dat de gebroeders niet eenkennis zijn bewijst de aanwezigheid van merken als Norton, Hercules, Masserati, Honda, Kawasaki, Bridgestone, Suzuki en Yamaha. Hier eindigde de kaboutertoer. Een groep pakte het veer van 4.00 uur en een andere groep­ je (waarvan Tiny en ik deel uit­ maakten) die van 5.00 uur. Gaandeweg onze terugreis naar Medemblik loste ons groepje steeds verder op.   Gememoreerd moet worden dat Erik Hobo die dag 430km op zijn Suzuki GT185 heeft vol­ bracht. Ik persoonlijk had het meeste respect voot Peter Bot­ hof welke ongeveer evenveel kilometers moet hebben ge­ draaid. Hij heeft met zijn eigen lengte van 2 meter samen met zijn zoon welke qua lengte niet echt voor hem onder doet de gehele dag samen op het zadel van een Kawasaki Z200 moeten doorbrengen.

Vorig jaar kon ik voor het eerst na 8 jaar, door een bij het tref­ fen nvan Nippon-Classics op­ gelopen bacteriële ontstre­ king, niet aanwezig zijn op de kaboutertoer. Mijn zoon Hans die ook in de morgen klaar stond pakte toen resoluut zijn XBR en flitste naar Raalte. Dat de politie teruggeflitst heeft merkte hij enkele weken later. Dit jaar zou alles anders gaan. Geen Nippon Classic Treffen en Hans moest werken. De Kabou­ tertoer werd weer als vanouds in de kop van Noord-Holland gehouden. Voor Tiny en mij betekende dit dat ik weer (mis)bruik kon maken van fa­ milie in Medemblik.    Op de zondagmorgen werd, op de Honda CD175 en C90C vroeg vertrokken naar "t Zand. Gebruik makend van een fietspondje konden wij ons reeds bij zo'n 7 kaboutertjes en 5 reuzen voegen. Uiteindelijk werden het 15 kaboutertjes, een 4tal dwergen (voorzover je een een black bomber nog als dwerg kunt betitelen) en 8 reuzen.   Langs de dui­ nen van de Noordzee naar Den Helder. Ernst had het nog niet warm ge­ noeg en ver­ wijderde het hit­ teschild van zijn Dax. Frans For­ rer was zo vrien­ delijk het bij zich thuis op te bewaren. Op naar de boot. Na zo'n  20 minuten wachten en een net iets langere overtocht werden wij opge­ vangen door de gebroeders Smit.   Hans en Alfons Smit beiden op een Yamaha RD125 lieten ons alle punten van Texel zien. Niet dat je daar extreem veel tijd voor nodig hebt. Maar op een kaboutertje gaat het nou een­ maal wat langzamer. Na een door Theo geregelde lunch ein­ digde hte tweede gedeelte van de tocht over Texel in het museum van de gebroeders Smit. Ik dacht dat ik veel gezien had, maar hun onderkomen sloeg alles. Het ene juweeltje naast

Jos Creusen foto's: Jos Creusen en gebroeders Smit     30


Activiteitenkalender

Datum

Plaats

Activiteit

Beurs ToerritEven. Race

06/06-07-06 12/06-14/06 19/06-21/06 24/06-27/06 27/06-28/06 03/07-05/07 10/07-12/07 29/08-31/08 04/09-06/09 05/09 ??/09 20/09 26/09 03/10 15/11 28/11-29/11

Reiden (CH) Kerkrade Francochamps (B) Assen Den Helder Zaamslag Butterstadt (D) Brabant Gersloot Basse Schagen Groot-Ammers Woerden Hardenberg Alkmaar Eelde(Gr.)

Japan-Oldies-Meeting 3 Landen Weekend Bikers Classics TT van Assen Historisch Weekend Zeeuws Vlaanderen Weekend IG-Jahrestreffen (nippon-classics) Treffen Honda First Turbo Club Gerslootweekend Basser TT / Classic Races Black Bomberdag Lek en Graafstroom Rit Nationaal Veteranen Treffen Motormarkt Hardenberg Clubdag Oldtimerbeurs Flowerdome

                      X X   X

KJMV       KJMV     KJMV   KJMV KJMV        

X KJMV X X KJMV X X KJMV   KJMV       KJMV  

  X X           X            

Tel.: 0595 41 35 53 Fax: 0595 41 31 00 Adres: Stoitsweg 7 9983 PJ Roodeschool (NL) e-mail: info@siccamasales.nl website: www.siccamasales.nl

MOTORFIETSONDERDELEN Exclusieve import Electrex motorfietselectro HR. Groningen 02035494 BTWnr. NL083199469B01

“Wat voor onze eigen motoren niet goed genoeg is, verkopen we ook U niet!”

Hajé, Matthijs & Onno

 Postorderservice  Stators, regelaars, startmotoren etc.  Motorfietsonderdelen, nieuw en gebruikt.  Jama uitlaatsystemen.  Gevraagd: sloop en schade motorfietsen,  Nieuwe originele onderdelen voor: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha Tel. info: di. t/m zaterdag van Geopend voor bezoek: wo. wo. za. Verder op afspraak.

31

10.00 - 16.00 uur 13.00 - 17.00 uur 19.30 - 22.00 uur 10.00 - 16.00 uur


32

Profile for Peter van der Zon

KJMV-KONTAKT_2009-2  

Clubblag Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

KJMV-KONTAKT_2009-2  

Clubblag Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Advertisement