Page 1

Nyistandsat etplans villa

Helen Falkenberg

Beliggende på stille villavej Vinkelvej 15 3520 Farum

Kfh dkg il 140

800

4

1938

34

12

600

300

Sag 122-00157 Kontantpris Udbetaling Brutto/Netto

3.698.000 185.000 21.215 / 17.713

Ejendomsmægleren er tilknyttet og har samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab og andre jf. siden 'Diverse oplysninger'. Ejendomsmægleren og dennes ansatte modtager provision/vederlag/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikring, annoncering og andet, jf. siden 'Diverse oplysninger'. Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytningen til omsætning af fast ejendom: X Ja_____ Nej_____ jf. siden 'Diverse oplysninger'

VIGTIG INFORMATION Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selvom det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver.


Sag 122-00157

Nyistandsat etplans villa Beliggende på stille villavej

Fuldstændig istandsat og delvist nybygget familiebolig - bedste beliggenhed i Farum Vest. Til den krævende familie, der ønsker at flytte direkte ind i en lækker og indbydende bolig, har vi her muligheden for at tilbyde en godt indrettet villa. Der er netop lavet en stor tilbygning, hvor man samtidig har sat det gamle hus fuldstændigt istand. Der er nyt tag på hele huset, nye el-installationer, nyt gasfyr, nye gulve, nye lofter, nye vægge, nye vinduer. Så det er som at flytte ind i et nyt hus. Man træder ind i en entre med adgang til lækkert nyt badeværelse, derfra videre til køkken/alrum der ligger i direkte forbindelse med stuen, hvorfra du har adgang til haven. Fra stuen er der adgang til 2 rigtig gode værelse. Fra stuen er der også adgang til tilbygningen, der byder på 2 meget store værelser og et helt nyt og meget lækkert badeværelse. Bryggers er bygget sammen med den eksisterende garage - så der er masser af opbevaringsplads.

home Farum · farum@home.dk · Tlf. 4495 2077 www.home.dk

side 2

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


Sag 122-00157

Nyistandsat etplans villa Beliggende på stille villavej

Køkken

Stue

Stue

Badeværelse

Bryggers

Krakkort_fra_beliggenhed home Farum · farum@home.dk · Tlf. 4495 2077

www.home.dk

side 3

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


Ejendomsoplysninger Adresse:

Vinkelvej 15, 3520 Farum

Dato:

26-10-2012

Sag 122-00157 Kontantpris: 3.698.000

Ejendomsoplysninger Matr.nr. 14af Farum By, Farum

Antal fulde etager

1

Faste oplysninger Tag

Fibercement

Ejendomstype

Antal etager incl. kælder

1

Ydermur

Letbeton

Gulve

Parket, klinker

Vinduer

Termo

Overtagelse

Fleksibel

Varmeinstallation

Fjernvarme

Villa

Kommune

Furesø Andre bygninger

Opført/ombygget år

1938/1968

Zonestatus

Byzone

Må benyttes til - iflg.

BBR-meddelelse

- heraf grundværdi - pr.

1.750.000 960.000 01-10-2011

Ejerboligværdi Grundskatteloftværdi Grundlag for ejendomsværdiskat

- heraf vej

34/0

- heraf udhus

0

beboelse

Offentlig ejendomsværdi

Grundareal udgør

- heraf garage/carport

34

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på: sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes insekt Ukendt rørskade Ukendt svamp Ukendt home SundhedsAttest/tilstandsrapport/elinstallationsrapport/byggeteknisk gennemgang Der foreligger byggeteknisk rapport vedrørende ejendommen Tilstandsrapport, elinstallationsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og skal foreligge, før købsaftale indgås

Forbehold i eksisterende forsikring 784.800 1.350.000 800 0

Energimærkning Energimærkning pr. - - er udarbejdet med energimærkningskarakteren C

- iflg. Bygningsarealer Oplyst af ejeriflg. (eller af dennes repræsentant) - af dato

30-12-1899

Hovedbygn. bebyg. areal

140

- heraf garage/carport

0/0

- heraf udhus

0

Udnyttet tagetage

0

Kælder Boligareal i alt

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger:

12 140 home Farum · farum@home.dk · Tlf. 4495 2077

www.home.dk

side 4

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


Ejerudgift / anvendelsesudgift Sag 122-00157

Adresse: Vinkelvej 15, 3520 Farum

Dato: 26-10-2012

Kontantpris: 3.698.000

Udbetaling: 185.000

Kontant

Bruttoudgift/ ejerudgift 1.år Prioritetsydelser Ejendomsskatter 2012 Renovation

Brutto md.: 21.215

Finansieret 0

225.548

22.367

22.367

Netto md.: 17.713

v/ 34,85 %

Nettoudgifter 1.år

Kontant

Finansieret

Fradrag (renter, bidrag, fradragskonto)

0

-159.320

Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 34,85%

0

-55.523

Ejendomsværdiskat

13.500

13.500

Skat, overskud/underskud 1. år

13.500

-42.023

+ bruttoudgift 1. år

29.029

254.577

Nettoudgift 1. år

42.529

212.554

Særlig Realkredit type Garanti Optaget Rente kont./ ÅOP Restløbetid Saldo stillelse- i valuta pålyd Fradragskonto Overtagelsesvilkår Kontant Nej DKK 0,3476 1,3 27,7 0,00 Kontant Nej DKK 0,2827 1,3 29,3 0,00

Kontant regulering 0 0

2.612

2.612

Rottebekæmpelse - anslået

50

50

Forsikringspræmie - anslået

4.000

4.000

0

Gæld uden for købesummen

29.029

Bruttoudgift 1. år

254.577

Anvendelsesudgift Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger

Det seneste års forbrug Vand/vandafledning Varme

Ejerpantebrev og afgiftspantebrev Ejerpantebreve kr. Afgiftspantebreve kr.

Udgiften hertil

anslået/anslået

7.000,00

anslået

12.000,00

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art

Restgæld

Nordea Kredit Nordea Kredit

1.560.000 1.163.000

Obl.restgæld 1.534.728 1.153.156

Kontantværdi 1.560.436 1.165.175

1. års ydelse 17.997 14.668

home Farum · farum@home.dk · Tlf. 4495 2077 www.home.dk

side 5

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


Standardfinansiering Adresse: Vinkelvej 15, 3520 Farum

Dato: 26-10-2012

Kontantpris: 3.698.000

Udbetaling: 185.000

Kontantprisen er udbudsprisen. Brutto- og nettoydelsen er baseret på kurser af Standardfinansiering Prio. Lån art 1 Realkreditlån 2 Sælgerpantebrev Udbetaling I alt

Hovedstol 2.991.000 616.303 185.000 3.792.303

Realkredittype Obligation Privat

Rente kont./pålyd 3,50 / 5,25 /

Sag 122-00157 Brutto md.: 21.215

Netto md.: 17.713

25-10-2012

Restløbetid 30 30

Kontantbehov ved køb

Kontant

Kontantpris/udbetaling

3.698.000

185.000

23.600

23.600

7.347

7.347

10.000

10.000

3.738.947

225.947

Tinglysningsafgift af skøde, anslået Halv ejerskifteforsikringspræmie

I alt

v/% 34,85 34,85 34,85 34,85 34,85 34,85 34,85 34,85 34,85 34,85

Finansieret

Stiftelses-/og overtagelsesomkostninger, anslået Købers rådgiver(e), anslået

Finansieringens samlede afviklingsforløb og låneydelser Restgæld År Brutto Netto 1 3.541.075 225.548 171.537 3.472.341 2 225.093 173.649 3 3.401.003 224.622 175.722 4 3.326.960 224.134 177.753 5 3.170.335 223.628 179.740 2.819.697 10 220.820 185.121 15 2.300.578 217.477 188.039 1.673.845 20 213.498 191.636 25 916.391 208.762 196.079 30 0 203.219 201.627

v/ 34,85 %

Oplysning om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor bruttoog nettoydelsen i så fald kan afvige.

Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

home Farum · farum@home.dk · Tlf. 4495 2077 www.home.dk

side 6

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


Diverse oplysninger Adresse: Vinkelvej 15, 3520 Farum

Dato: 26-10-2012

Kontantpris:

Udbetaling: 185.000

3.698.000

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Nej X Ja Realkredit Danmark Realkreditinstitut Pengeinstitut Nej X Ja Danske Bank Forsikringsselskab Nej X Ja Topdanmark Andre Nej X Ja Inframe, Boligsiden.dk, Xbo arkitekter og Postdanmark

Sag 122-00157 Brutto md.: 21.215

Netto md.: 17.713

v/ 34,85 %

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger

Diverse

Servitutter:

Købers kontantbehov: Købers eventuelle udgifter til bankgarantistillelse, samt eventuelle udgifter til kurssikring er ikke medregnet i købers kontantbehov.

19.11.1925 - Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. 17.12.1935 - Dok om hegn, hegnsmur mv. 07.08.1936 - Dok om bebyggelse, benyttelse mv. 01.07.1958 - Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. 29.08.1964 - Byplanvedtægt nr. 10

AREAL: Boligarealet er anslået da byggesagen endnu ikke er færdigmeldt.

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/ rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Danske Bank koncernen Forsikringer Annoncering

Nej Nej

X Ja Topdanmark X Ja Berlingske Tidende, lokalavisen og Børsen

Andre ydelser

Nej

X Ja Inframe, Xbo arkitekter og Postdanmark

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionsens/rabattens størrelse. Øvrige forhold Vi kan oplyse, at der tidligere er udført en historisk undersøgelse af tidligere aktiviteter på ejendommen. Ejendommen er på baggrund heraf ikke kortlagt som forurenet eller muligt forurenet

Oplysninger om ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskat er beregnet på basis af det laveste grundlag for ejendomsværdibeskatning, dvs. det laveste af beløbene for 2001-vurderingen + 5%, 2002-vurderingen og den aktuelle vurdering.

home Farum · farum@home.dk · Tlf. 4495 2077 www.home.dk

side 7

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


Bilag om finansiering Adresse: Vinkelvej 15, 3520 Farum

Dato: 26-10-2012

Kontantpris: 3.698.000

Udbetaling: 185.000

Sag 122-00157 Brutto md.: 21.550

Netto md.: 18.077

v/ 34,85 %

Finansieringens Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 4,9 Finansiering Prio. Långiver/art Nr. 1 Danmark (RD) 2 Danske Bank

Hovedstol 3.131.000 590.998

Udbetaling

1 2

3,00 / 7,25 /

Restgæld 1. års ydelse 1. års afdrag 1. års fradrag

Realkredittype

3.131.000 590.998

Obligation Banklån

185.000 3.906.998

I alt Finansiering fortsat Prio. Rente Nr. Kont./pålyd.

Restgældsdato d.d d.d

ÅOP 4,3 7,8

Terminer pr. år

Stiftelses/overtagel- Saldo frasesomk. kontant dragskonto

12 12

0 0

181.373 48.196

65.459 5.795

115.914 42.401

229.569

71.254

158.315

Kontantregulering 0 0

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Debitorgodkendelse

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Ja 2 mdr. til kreditortermin Nej Når som helst

Afdragsvilkår Optaget i valuta Ann DKK Ann DKK

Restløbetid 30,0 30,0

Bemærkninger

ad 2. Den årlige rentesats på boliglånet er fra 6,75 til 11,60 %. Renten er variabel og kan derfor ændres af banken. ÅOP (årlige omkostninger i procent) ved et lån på 250.000 kr., løbetid 30 år er fra 7,6 % til 12,9 %. Kræver kreditgodkendelse og et betydeligt forretningsomfang med banken. Satserne er pr. 4.4.2012. Vi gør opmærksom på, at ikke alle kunder kan opnå den i eksemplet anvendte rente.

Finansieret fortsat Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrie lån

Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser og rentefradragsret samt gældende regler. Obligatorisk PBS for lån: 1 Finansieringens samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 3.650.744 1 229.569 175.687 2 3.577.073 229.084 177.745 3.500.891 3 228.586 179.765 4 3.422.103 228.072 181.745 5 3.340.606 227.542 183.681 10 2.888.626 224.644 189.019 2.350.737 15 221.279 191.768 20 1.707.452 217.371 195.321 933.699 25 212.833 199.965 30 0 204.622 203.102

v/% 34,85 34,85 34,85 34,85 34,85 34,85 34,85 34,85 34,85 34,85

Kontantbehov ved køb

Kontant

Kontantpris/udbetaling

3.698.000

185.000

23.600

23.600

7.347

7.347

10.000

10.000

3.738.947

225.947

Tinglysningsafgift af skøde, anslået

Finansieret

Stiftelses-/og overtagelsesomkostninger, anslået Halv ejerskifteforsikringspræmie Købers rådgiver(e), anslået

I alt

Bemærkninger til finansieringen: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 34,85 pct. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler


Alternativ finansieringsforslag Adresse: Vinkelvej 15, 3520 Farum Kontantpris:

Sag 122-00157

Dato: 26-10-2012

3.698.000

Låntype

Hovedstol Obligationsrestgæld Tilbudskurs Løbetid i år (fast/variabel) Termin pr. år/valuta Afdragsvilkår Garantistillelse/Kaution fra pengeinstitut med særlige indfrielsesvilkår Lånesagsgebyr Saldo kurstabsfradragskonto

Obligationslån

Obligationslån

Flexlån®

Flexlån®

Flexlån®

Flexlån®

3,0% fast rente

2,5% fast rente

F1K rentetilpasning

F1K rentetilpasning

F5K rentetilpasning

F3K rentetilpasning

3.094.000

3.081.000

95,6250 30/Fast 12/DKK Annuitet

96,0500 20/Fast 12/DKK Annuitet

2.959.000 2.940.329 100,6350 29/Fast 12/DKK Annuitet

2.959.000 2.940.329 100,6350 29/Fast 12/DKK Annuitet

2.959.000 2.875.764 102,8944 29/Fast 12/DKK Annuitet

2.959.000 2.876.222 102,8780 29/Fast 12/DKK Annuitet

Ja 2.000 0

Ja 2.000 0

Ja 2.000 0

Ja 2.000 0

Ja 2.000 0

Ja 2.000 0

Første års ydelser Brutto Netto v/ 34,85 % skat Fradrag Afdrag/opsparing

179.229 140.168 114.544 64.685

218.438 184.982 98.103 120.335

132.614 119.116 39.956 92.658

42.717 28.286 42.717 0

144.811 123.904 61.885 82.926

136.253 120.496 46.640 89.613

4,21/3,04

3,79/2,76

0,52 1,43/1,01

0,52 1,50/1,07

1,31 2,21/1,56

0,79 1,83/1,30

4,2

3,7

1,4

1,4

2,2

1,8

2.973.899 3.153.619

2.858.047 3.017.616

2.795.279 2.424.283

2.959.000 2.304.270

2.811.767 2.606.852

2.800.209 2.517.533

21.303/17.891

24.564/21.631

17.402/16.161

9.910/8.589

18.418/16.540

17.705/16.270

184.900 225.847

184.900 225.847

184.900 225.847

184.900 225.847

184.900 225.847

184.900 225.847

Rente og omkostninger Kontantrente Effektiv rente før/efter skat Maksimal effektiv rente før/efter skat 1) Årlige omkostninger i procent Nutidsværdi Restgæld efter 5. år i DKK Samlet nutidsværdi Ydelser inkl. finansiering og øvrige ejerudgifter iht. salgsopstilling Bruttoydelse/Nettoydelser pr. måned Maksimal ydelse før/efter skat 1) Udbetaling Kontantbehov

Beregningerne forudsætter at rente, bidragssats og andre variable ydelser er uændrede i lånets løbetid. Den faktiske ydelse, rente og omkostningsprocent kan derfor afvige fra det angivne. Den samlede nutidsværdi af lånet er beregnet ud fra en skatteprocent på 34,85 % og ud fra en diskonteringsrente på 2,5000 % årligt. Obligationslån, FlexLån® og FlexGaranti® kan fås med afdragsfrihed i op til 10 år. Afdragsfrihed skal dog særskilt bevilges af Realkredit Danmark. Afdragsfrihed kan etableres og ophøre i forbindelse med ordinære terminer. Ved FlexLån® dog kun i forbindelse med ordinær rentetilpasning. Nærmere oplysninger om Realkredit Danmarks låneprodukter kan fås i mæglerforretningen eller på www.rd.dk. I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommune skatteprocent: 34,85 %. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Der er ikke taget højde for, at skatteværdien af renteudgifter mellem 0 og 50.000 kr. ikke nedsættes med 1 pct. point årligt. Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesater. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet. Forslagene vil ændre sig ved kursændringer 1) Den maksimalt angivne effektive rente før/efter skat samt den maksimale ydelse er beregnet ud fra den forudsætning, at rente loftet træder i kraft ved lånets optagelse. Anvendt skattesats er 34,85 %.

Vinkelvej  

Salgsopstilling Vinkelvej

Vinkelvej  

Salgsopstilling Vinkelvej

Advertisement