Page 1

Περί Διαχείρισης Γνώσης (Μέρος 4ο)

(MBA in p .konto www.skydivertech.gr

Κοντονάτσης Πέτρος – IS Consultant Information Systems) natsis@gmail.com

Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης Όσοι περίμεναν την ολοκλήρωση της σειράς άρθρων περι Διαχείρισης Γνώσης για να διαβάσουν μια έτοιμη συνταγή «επιτυχίας» που θα μπορούσαν γρήγορα και εύκολα να την προσαρμόσουν στην επιχείρηση τους και να την εφαρμόσουν άμμεσα εγκαθιστώντας το x πρόγραμμα της τάδε εταιρίας θα απογοητεύθουν. Γιατί όμως; Τα συστήματα Διαχείρισης Γνώσης περιλαμβάνουν τρία επικαλυπτόμενα συστατικά:

• •

Ανθρώπους, Οργανωτικές Διαδικασίες,

και χρήση της τεχνολογίας.

Η σειρά αναφοράς δεν είναι τυχαία αλλα συνάδει με την σπουδαιότητα και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε παράγοντα. Η γνώση πρώτα δημιουργείται στον ανθρώπινο νου. Οι πρακτικές Διαχείρισης Γνώσης πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουν τρόπους για να ενθαρρύνουν και να κινητοποιήσουν την ικανότητα των εργαζομένων για ανάπτυξη νέας γνώσης μέσω συγκεκριμένων Οργανωτικών Διαδικασιών. Η τεχνολογία θα διευκολύνει έπειτα την διανομή καθώς και την επιταχυνόμενη ανάπτυξη της γνώσης. Η τεχνολογία θα επιτρέπει την γρήγορη και αποτελεσματική μετακίνηση πληροφορίας. Ο Ιδανικός οργανισμός είναι εκείνος που οι εργαζόμενοι ανταλλάσσουν γνώση δια-τμηματικά με την χρήση της τεχνολογίας και καθορισμένων διαδικασιών για το χειρισμό στρατηγικών θεμάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς η για την επίλυση προβλημάτων. Πολλοί οργανισμοί λανθασμένα υποθέτουν ότι η τεχνολογία μπορεί να αντικαταστήσει της ικανότητες και την κρίση ενός έμπειρου εργαζομένου. Το να αντικαταστήσει η τεχνολογία την ανθρώπινη γνώση ή να δημιουργήσει αντίστοιχη γνώση έχει αποδειχθεί λάθος, αν και πολλές τεχνολογίες είναι διαθέσιμες σήμερα που μπορούν να κάνουν συγκεκριμένες μορφές δομημένης γνώσης ευκολότερο να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν ή να διαμοιραστούν. Ο πιο σημαντικός ρόλος που μπορεί να παίξει η τεχνολογία στην Διαχείριση Γνώσης είναι να βελτιώσει την ταχύτητα της μεταφοράς γνώσης. Η Τεχνολογία είναι το μέσο όχι το μήνυμα ... Αν και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το μήνυμα! Εργαλεία Διαχείρισης Γνώσης Τα πιο κοινά εργαλεία περιλαμβάνουν την χρήση του internet και intranet, Βάσεις Δεδομένων, αποθηκευτικούς χώρους εγγράφων, Ψηφιακές βιβλιοθήκες, συστήματα video-conference, συστήματα αναζήτησης Βάσεων Δεδομένων, εργαλεία καταγραφής ροής εργασιών και εργαλεία διαδικτυακής επεξεργασίας.


Τα εργαλεία αυτά συνδέουν άτομα και πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την παραπάνω λίστα τα συστήματα intranet και video-conference έχουν ειδική σημασία, μιας και επιτρέπουν στους εργαζόμενους να έχουν πρόσβαση από οπουδήποτε, οποτεδήποτε και επιτρέπουν σε απομακρυσμένους συναδέλφουςσυνεργάτες να έχουν διαπροσωπικές συζητήσεις. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στα εργαλεία CRM, ERP και CMS των οποίων ο συνδυασμός και σωστή χρήση μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες μιας εταιρίας σε όλα τα στάδια του κύκλου διαχείρισης γνώσης (βλέπε άρθρο 3). Το σύνολο των λύσεων-εφαρμογών ανα κατηγορία και επίπεδο παρατίθεται στο σχήμα που ακολουθεί.

(πηγή: www.mindingtheplanet.net) Πιστεύεται οτι εαν η εταιρία σας εφάρμοζε αύριο κάποιο απο τα παραπάνω συστήματα-εργαλεία, θα ακολουθούσε επιτυχώς το μοντέλο Διαχείρισης Γνώσης; Δεν είστε σίγουροι; Μπορείτε να απαντήσετε ειλικρινά στις παρακάτω ερωτήσεις έχοντας στο μυαλό σας την εταιρία σας;

Τι συμπεριφορά ηγεσίας εφαρμόζετε στην εταιρία σας;

Τι είδους γνώση εκτιμάτε απο τα ανώτερα διοικητικά στελέχη;

Ποια είναι η Πληροφοριακή δομή της εταιρίας;

Πώς διαχειρίζονται τα λάθη;

Τι επιβραβεύετε και τι τιμωρείτε;

Πως διανέμονται η πληροφορίες;

Κρίσιμοι παράγοντες Επιτυχίας


Για την επιτυχή εφαρμογή ενός συστήματος Διαχείρισης Γνώσης χρειάζεται κυρίως Όραμα και Υποστήριξη από την Διοίκηση, ώστε να υπάρξει ευθυγράμμιση της εταιρικής κουλτούρας και του συστήματος επιβράβευσης. Εννοείται πως θα πρέπει αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει να εγκατασταθεί, αρκετή τεχνολογία και εργαλεία για να διευκολυνθεί ο διαμοιρασμός της γνώσης, τόσο σε επίπεδο Hardware οσο και Software. Δεν πρέπει να εκτιμηθεί λάθος ο χρόνος που θα χρειαστεί και να δεσμευτούν οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι για εκπαίδευση αλλα και να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων. Συμπέρασμα Η Τεχνολογία από μόνη της δεν θα κάνει ένα άτομο με εμπειρία και γνώσεις να τις μοιραστεί με άλλους. Η Τεχνολογία από μόνη της δεν θα κάνει έναν εργαζόμενο που είναι αδιάφορος να τρέξει σε έναν υπολογιστή και να ξεκινήσει να πλοηγείται και να ψάχνει το διαδίκτυο για να κάνει την εργασία του πιο αποδοτική. Η ύπαρξη τεχνολογίας δεν θα δημιουργήσει έναν οργανισμό που μαθαίνει. Παρόλα αυτά εάν υπάρχει η διάθεση, οι ικανότητες και η κατανόηση της σημασίας της γνώσης σε έναν οργανισμό, η τεχνολογία, με την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, μπορεί να εξαπλώσει την πρόσβαση και να βρει και να προσφέρει την κατάλληλη γνώση στο κατάλληλο άτομο την κατάλληλη στιγμή, δίνοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. May the Knowledge be with you!

Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης  

Αρθρο σχετικά με όρους και θεωρίες σχετικές με την διαχείριση γνώσης

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you