Page 1


Tussenrapport coalitievorming Papendrecht  

Een tussentijdse evaluatie over de coalitievorming in Papendrecht door het PAB met adviezen m.b.t. mogelijke coalities. (31 maart 2014)

Tussenrapport coalitievorming Papendrecht  

Een tussentijdse evaluatie over de coalitievorming in Papendrecht door het PAB met adviezen m.b.t. mogelijke coalities. (31 maart 2014)

Advertisement