Page 1

re -Wí

Drechtsteden

W MoïE Ht[**ffi]i6t#A

GRDrechtsteden Onderwerp 2" vtARAP Drechtstedendinsdag) A/9a(avondgedeelte Agendapunt 2010; b'rjeen op 7 december in vergadering DeDrechtraad gehoordde beraadslaging; vanenkeleaanhet bestuur bij de beantwoording dat het Drechtstedenbestuur, overwegende krediet€ 6 dat hetvaneenaanvullend 2010heefttoegegeven gestelde vragen,op 16 november had voorafpolitiekegoedkeuring daaraan zonderdat de Drechtraad miljoenheeftuitgegeven verleend; ten spijt, zijdenshet Drechtstedenbestuur verklaringen ontlastende dat,de aangedragen constateert Drechtraad; vande dit eenernstigeinbreukvormtop het budgetrecht

-->

te treffendatdit in de toekomsthoedan maatregelen op zodanige roepthet Drechtstedenbestuur toe te zeggen datzulksinderdaad hedenavond en de Drechtraad ookniefmeerzalgebeuren zalzijnen bl'tjven; geregeld en gewaarborgd en gaatovertot de ordevande dag.

RuudLammers Nellekede Smoker-vanAndel Michaelvander Plaat MarianPater MarijkeGommans-Dane Renévan Engelen AndréStremler Lenvan Rekom T,

L. Iuoet

D66Papendrecht . 'V[$ D66Dordrecht D66Alblasserdam D66Zwijndrecht D66 Hendrik-ldo-Anibacht GroenLinksPapendrecht

PABPapendrecht WD Sliedrecht

6 L. 2-',j\d"texhF

'A\b,",*P!^

K

& *

Ë\ *

Motie 6 miljoen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you