Page 1

Het belang uan een bevlogen fractieuoo rzitter Nummer tz in een reeks discussiestukjes

waarmee het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) aangeeft

welke onderwerpen van belang zijn. Deze keer fractievoorzitter en Iijsttrekker André Stremler aan het woord. door de PAB-froctie

Fractievoorzitter André Stremler.

-

Een fractievoorzitter gaat vooral over PAPENDRECHT

de politieke

hoofdlijnen,

duidelijke taal en visie in de

maar doet net als de andere

gemeenteraad. "Wat het PAB

raadsleden ook de inhou-

betreft breidt een dergelijk

op

milieubelastend bedrijf zeker niet verder uit." Ook in de dossiers rond de lokale vrijwilligers van dierenopvang en RTV-Papendrecht staat André met het PAB op de bres. Initiatieven

delijke woordvoering

diverse dossiers. En André doet dit mel een niet aflatende bevlogenheid, zeker als de inhoud hem na aan het hart gaat en er een duidelijk belang voor Papendrecht en haar inwoners is.

en de discussie durven aangaarl over de zin en onzin vaí gemeenschappelijke regelingen is een instelling

die past bij de mentaliteit

van Papendrechters!"

Vanuit zijn kennis erl erva-

ring als raadslid en voo.rmalig wethouder is al snel duidelijk dat de lijsttrekker van het PAB niet zomaar de eerste de beste is. Er wordt altijd goed geluisterd naar wat hil te zeggen heeft, ook door andere partijen. En de inzet van André is helder:

driesprong op'de politieke

van, door en voor Papendrechters verdienen in principe altijd de ondersteuning van de gemeente. Zeker als dit leidt tot professionele en daadkrachtige voorzienin-

agenda heeft geplaatst. Om

gen voor Papendrecht waar-

"Samen ervoor zorgen dat

van we allemaal de meer-

Papendrecht zelfstandig, Ieefbaar, schoon en veilig blijft! Ook voor de jeugd en

Zo is hij in maart 2013 de eerste die de milieuproblemen (geluid en stof) met de puinbreker van Rivieren-

daarna de inwoners met raad en daad terzijde te staan. Niet schreeuwend als actievoerder, maar met hulp aan de omwonenden (POR) rond de op te stellen zienswijze naar de omgevingsdienst (OZHZ). En met

waarde zien.

Met

maximale

Drechtsteden

5Oplusser.

Ook de Drechtsteden is zo'n dossier waar André zijn bevlogenheid telkens opnieuw laat zien. "Er juist bijblijven

zorg voor iedereen die daar-

op aangewezen is. En juist

daarom: stem lokaal in het stemlokaal op 19 maart!"

PAB over 'Het belang van...' een bevlogen fractievoorzitter  

Papendrechts Nieuwsblad Deel 12 2014-03-19

Advertisement