Page 1

ULUSLARARASI ARAŞTIRMACI DOLAŞIMI DESTEK PROGRAMLARI Ulusal /Uluslararası Burslar ve Araştırma İmkanları: TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Programları


Giriş

Bu broşürde farklı deneyim seviyelerindeki araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerin, Özyeğin Üniversitesi’nde belirli sürelerde kalışını destekleyen TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının özeti sunulmaktadır. Bu programlar kapsamında, 1) Yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta/öğrenim görmekte olan kendi uzmanlık alanlarında seçkin bilim insanlarının/ araştırmacıların Özyeğin’de, 2) Özyeğin Üniversitesi araştırmacılarının yurtdışındaki üniversite ve/veya araştırma kuruluşlarında araştırma yapma, laboratuvarda çalışma, ürün geliştirme, seminerler verme, ortak proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek sağlanmaktadır. Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ÖzÜ TTO), bu destek programlarına takvim oluşturma, uygun adayların belirlenip bilgilendirilmesi, başvuru/proje hazırlığı ve başvuru yapılması konularında araştırmacılara destek vermektedir.


Yabancı Uyruklulara Yönelik Eğitim Burs Destekleri TÜBİTAK Destekleri 2215-Yabancı Uyruklular Lisansüstü Burs Programı

Destek süresi: Yüksek lisans için 24 ay/ Doktora için 48 ay Destek miktarı: • Yüksek Lisans için 1.500 TL/ay • Doktora için 1.800 TL/ay (Sağlık sigortası için aylık bir destek de ayrıca sağlanmaktadır) Başvuru Zamanı: Her yıl 2 dönemde başvurular alınmaktadır (2013 yılında Nisan –Eylül)

2235-En Az Gelişmiş Ülkeler Lisansüstü Burs Programı Destek süresi: 36 ay Destek miktarı: • Yüksek Lisans için 1.500 TL/ay • Doktora için 1.800 TL/ay Başvuru Zamanı: Her yıl 2 dönemde başvurular alınmaktadır (2013 yılında Mart –Eylül)

2216-Yabancı Uyruklular için Araştırma Burs Programı

Destek süresi: 12 ay (max) Destek miktarı: • Burs: 2.250 TL/ay • Araştırma: 5.000 TL/yıl (fatura karşılığında sarf, tetkik, tahlil masrafları karşılanır) Başvuru Zamanı: Her yıl 2 dönemde başvurular alınmaktadır (2013 yılında Nisan - Ekim)


Yabancı Uyruklulara Yönelik Araştırma Burs Destekleri TÜBİTAK Destekleri 2221-Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı* Destek süresi: Bir hafta (min) - 12 ay (max) Destek miktarı: • Burs: 2500 – 3500 USD/ay (yol ve sağlık giderleri de karşılanmaktadır) Başvuru Zamanı: Her ayın son işgünü * Programın 2014 yılında değiştirilmesi beklenmektedir.

2236-Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı Destek süresi: 20 - 24 ay Destek miktarı: • Burs: 4.167- 4.792 Euro/ay Başvuru Zamanı: Eylül ayı sonu

2232-Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

Yurtdışında doktora sonrası 2 yıllık çalışma deneyiminiz varsa ve Türkiye’ye döneli 3 ay olmamışsa bu programa başvurabilirsiniz: Destek süresi: 24 ay (max) Destek miktarı: • Burs: 3.250 TL/ay • Araştırma: 25.000 TL/proje Başvuru Zamanı: Her ayın son cuma günü

TTO size nasıl yardımcı olabilir? ÖzÜ TTO, fakülte yönetimleri ile koordineli olarak (1) fakültelerde tanıtım turu gerçekleştirme, (2) konuk araştırmacıları belirleme, (3) davet etmek için takvim oluşturma ve (4) başvuruları gerçekleştirme çalışmalarını yürütmektedir.

TEKNOLOJi TRANSFER OFiSi


Yurda Dönüş Destekleri Avrupa Birliği Destekleri Horizon2020 Marie S. Curie Aksiyonları Bireysel Burslar (IF)

Avrupa dışında ya da Avrupa’da herhangi başka bir ülkede araştırma deneyiminiz varsa, doktora derecesine sahipseniz ve Türkiye’de son üç yılda bir yıldan fazla kalmamışsanız, bu program altındaki çağrılara başvurabilirsiniz. Destek süresi: 12 – 24 ay Destek miktarı: 7.200 Euro/ay Başvuru Zamanı: 12 Mart 2014 - 11 Eylül 2014

Avrupa Birliği Horizon2020 Marie S. Curie Destekleri ve Özyeğin Üniversitesi Horizon2020 Programı, 7.Çerçeve Programı’nın devamı olarak 2014 yılında hayata geçmektedir. Avrupa Birliği’nin araştırma destekleri, Horizon2020 programının şemsiyesi altında toplanmaktadır. Özyeğin Üniversitesi 2012 yılı istatistiklerine göre Türkiye’de AB 7.ÇP Marie Curie Programlarından öğretim üyesi başına en çok yararlanan 3. Üniversitedir. ÖzÜ TTO, geri dönüş yapan araştırmacılar ile proje önerisinin geliştirilmesi sürecinde yakın olarak çalışmakta ve proje önerisinin yazılmasında destek vermektedir.


Yurtdışına Çıkış Destekleri TÜBİTAK Destekleri 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Destek süresi: 12 ay (max) Destek miktarı: • Avrupa için 1.900 Euro/ay • Diğer ülkeler için 2.500 USD/ay Başvuru zamanı: Her yıl 2 dönemde başvurular alınmaktadır (2013 yılında Şubat – Eylül)

2214/A-Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı Destek süresi: 12 ay (max) Destek miktarı: • Avrupa için 1.400 Euro/ay • Diğer ülkeler için 1.800 USD/ay • Gidiş - dönüş yol masrafları Başvuru zamanı: Her yıl 2 dönemde başvurular alınmaktadır (2013 yılında Şubat – Eylül)

2214/B-Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı

Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı’na, doktora programına kayıtlı olduğu üniversitenin ortak doktora protokolü imzaladığı yurt dışındaki üniversiteye eğitim/ araştırma amaçlı gidecek doktora öğrencileri başvurabilir. Destek miktarı: • Avrupa için 1.400 Euro/ay • Diğer ülkeler için 1.800 USD/ay Başvuru zamanı: Her yıl 2 dönemde başvurular alınmaktadır (2013 yılında Mart – Ekim) 2213 - Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı Destek süresi: 12 ay (max) Destek miktarı: • Avrupa için 1900 Euro/ay • ABD için 2500 USD/ay Başvuru zamanı: Her yıl 2 dönemde başvurular alınmaktadır (2013 yılında Temmuz – Eylül)

TEKNOLOJi TRANSFER OFiSi


Yurda Dönüş Destekleri TÜBİTAK Destekleri 2213 - Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı

TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenen alanlarda, yurt dışında doktora eğitimi almak isteyenlere eğitim bursu verilmektedir. Destek süresi: 24 ay (doktora eğitiminin ilk iki yılı) Destek miktarı: • Yaşam gideri: 1.800 USD/ay • Toplam: 60.000 USD/yıl (öğrenim harcı, sağlık sigortası dâhil) • Başvuru bedeli: 2000 USD (Bursa hak kazanan fakat henüz üniversiteden kabul almamış adayların, üniversiteler için başvuru bedelleri; dil seviye tespit sınavları, genel yetenek sınavları ve vize bedelleri faturası karşılığında ödenir.) Başvuru zamanı: Her yıl 1 dönemde başvurular alınmaktadır (2013 yılında Ekim)

Burslar kapsamında desteklenecek alanlar: Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler

2213 Programı -TÜBİTAK tarafından belirlenen alanlar: Malzeme Teknolojileri, Biyomalzemeler, Enerjik Malzemeler, Elektronik-Elektromanyetik Malzemeler, Lazer Teknolojileri, Optik, Algılayıcılar, Nanoteknoloji, Nükleer Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enzimler ve Mikrobiyal Biyoteknoloji, Hayvan ve Bitki Biyoteknolojisi, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Bilgi Güvenliği, Yazılım Doğrulama ve Geçerleme / Yazılım Geliştirme Metodolojileri / Yazılım Gereksinim Mühendisliği / yazılım Tasarım, Güvenlik ve Güvenilirlik Mühendisliği, Uydu / Uzay Aracı Yönelim Belirleme ve Kontrol sistemleri, Uzay Aracı Sistem Tasarımı


Yurtdışına Çıkış Destekleri Avrupa Birliği Destekleri Horizon2020 Marie S. Curie Aksiyonları Personel Değişim Desteği (RISE)

En az ikisi Avrupa içinden olmak üzere en az üç farklı ülkeden ortağın biraraya gelerek hazırlanan araştırmacıların dolaşımını hedefleyen projeler için programa başvuru yapılabilir. Doktora öğrencisi ya da doktora derecesine sahip araştırmacılar ise son altı aydır araştırma ve yenilikçilik alanında araştırmacı, tekniker, idari kadroda çalışıyorsa, RISE kapsamında Avrupa içi ya da Avrupa dışında, sektöriçi / sektörlerarası dolaşıma katılabilir. Destek süresi: 1- 12 ay Destek miktarı: • Araştırmacı için 2.000 Euro / ay • Kurum için 2.500 Euro/ay Başvuru zamanı: 11 Aralık 2013 – 24 Nisan 2014

COFUND

Kurumlar kendi kurdukları burs programlara eşfinansman desteği için COFUND programına başvuru yapabilmektedir. COFUND programı kapsamında desteklenen burs programlarına ise başvurular bireysel olarak yapılmaktadır. Destek süresi: 3 ay (min.) Destek miktarı: • Araştırmacı için 3710 Euro/ay ya da 5250 Euro/ay • Kurum için 650 Euro/ay Başvuru zamanı: 10 Nisan 2014 – 2 Ekim 2014

TEKNOLOJi TRANSFER OFiSi


Yurtdışına Çıkış Destekleri Avrupa Birliği Destekleri Horizon2020 Marie S. Curie Aksiyonları 2Bireysel Burslar (IF)

Doktora derecesine sahipseniz ve gideceğiniz ülkede son üç yılda bir yıldan fazla kalmamışsanız, bu program altındaki çağrılara başvurabilirsiniz. Destek süresi: 12 – 24 ay Destek miktarı: 7.200 Euro/ay Başvuru Zamanı: 12 Mart 2014 – 11 Eylül 2014

Araştırma Eğitim Programları (ITN)

Kurumsal olarak diğer ortaklarla bir araya gelerek yüksek lisans ya da doktora programı kurmak için programa başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca ITN desteğiyle kurulan programların çağrılarına bireysel başvuru yapılabilmektedir. Destek süresi: 3 – 36 ay Destek miktarı: • Araştırmacı için 4.210 Euro/ay • Kurum için 3.000 Euro/ay Başvuru zamanı: 11 Aralık 2013 – 9 Nisan 2014

ITN programı altında üç farklı destek bulunmaktadır: • European Training Networks (ETN): En az üç farklı ülke • European Industrial Doctorates (EID): En az iki farklı ülke, iki farklı sektör • European Joint Doctorates (EJD): En az üç farklı ülke, en az üç üniversite


Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO Ekibi Direktör Nilay Papila

Hibe Projeleri Geliştirme Aslı Yılmaz Uçar & F. Gülsün Eryılmaz Üniversite -Sanayi İşbirliği Proje Geliştirme Gizem Gözde Asker & Zeynep Büküm Proje Yönetimi Selçuk Tuncer & Tuğçe Sağdur Akdik

Dolaşım Programları ile ilgili iletişim:

• Horizon2020 Marie S. Curie Programı ile TÜBİTAK 2215, 2216, 2218, 2219 ve TÜBİTAK 2221, 2232, 2235, 2236 programlarıyla ilgili irtibata geçebileceğiniz kişi: Aslı Yılmaz Uçar (asli.ucar@ozyegin.edu.tr) • Horizon2020 Marie S. Curie Programı ile TÜBİTAK 2209/A, 2209/B, 2209/C, 2241/A) ve TÜBİTAK 2211, 2213, 2230, 2214/A, 2214/B programlarıyla ilgili irtibata geçebileceğiniz kişi: F. Gülsün Eryılmaz (gulsun.eryilmaz@ozyegin.edu.tr)

* ÖzÜ TTO TÜBİTAK 1513 programı kapsamında desteklenmektedir. Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Nişantepe Mahallesi Orman Sokak No:13 Alemdağ Çekmeköy İstanbul, 34794 www.ozyegin.edu.tr tto@ozyegin.edu.tr Tel: (216) 5649451

Co funded brain circulation scheme  
Co funded brain circulation scheme  
Advertisement