Page 1

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty cvbnmqwertyuiopasuiopasdfghjklzx dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert klzxcvbnmqwertyuiopayuiopasdfghj sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui ‫קרנות נאמנות וחישובי תשואה‬

‫קורס מקצועית א' עם עוז שמש‬ 4102 ‫מעודכן ליוני‬

.‫ המכללה‬-‫מקצועית א' עם עוז שמש‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫תוכן עניינים‬ ‫שאלות תיאורטיות – חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה‬

‫‪3‬‬

‫דצמבר ‪3102‬‬

‫‪3‬‬

‫פברואר ‪3102‬‬

‫‪3‬‬

‫דצמבר ‪3103‬‬

‫‪3‬‬

‫חישוב סכום המס‬

‫‪4‬‬

‫דצמבר ‪3102‬‬

‫‪4‬‬

‫דצמבר ‪3101‬‬

‫‪4‬‬

‫חישוב האינפלציה‬

‫‪4‬‬

‫דצמבר ‪3112‬‬

‫‪4‬‬

‫חישוב שער הקרן‪ -‬מחיר מכירה‬

‫‪5‬‬

‫יוני ‪3102‬‬

‫‪5‬‬

‫דצמבר ‪3100‬‬

‫‪5‬‬

‫יוני ‪3100‬‬

‫‪5‬‬

‫יוני ‪3112‬‬

‫‪6‬‬

‫חישוב שער הקרן‪ -‬מחיר רכישה‬

‫‪7‬‬

‫דצמבר ‪3103‬‬

‫‪7‬‬

‫חישוב תשואת הקרן‬

‫‪7‬‬

‫פברואר ‪3102‬‬

‫‪7‬‬

‫יוני ‪3100‬‬

‫‪7‬‬

‫חישוב תשואת המשקיע (נטו)‬

‫‪8‬‬

‫דצמבר ‪3117‬‬

‫‪2‬‬

‫דצמבר ‪3116‬‬

‫‪2‬‬

‫תשואה עודפת ממוצעת וכוללת‬

‫‪8‬‬

‫יוני ‪3102‬‬

‫‪2‬‬

‫יוני ‪3103‬‬

‫‪2‬‬

‫יוני ‪3103‬‬

‫‪9‬‬

‫תשואת הלקוח שהחליף בין ההשקעות במהלך התקופה‪,‬‬

‫‪9‬‬

‫בלי תזרים (פתרון בטבלה)‬

‫‪9‬‬

‫מילות מפתח ‪" :‬בסכום שהתפנה"‪" .‬בכל התמורה" "בתמורת המכירה"‬

‫‪01‬‬

‫דצמבר ‪3102‬‬

‫‪01‬‬

‫פברואר ‪3102‬‬

‫‪01‬‬ ‫‪00‬‬

‫דצמבר ‪3101‬‬ ‫יוני ‪3101‬‬

‫‪00‬‬

‫דצמבר ‪3119‬‬

‫‪03‬‬

‫דצמבר ‪3112‬‬

‫‪03‬‬

‫עמוד ‪ 0‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫תשואת הלקוח שמימש השקעה במהלך התקופה מבלי רכוש אחרת‬

‫‪03‬‬

‫עם תזרים (פתרון בטבלה‪ ,‬תקופות זהות חישוב במחשבון)‬

‫‪03‬‬

‫דצמבר ‪3115‬‬

‫‪02‬‬

‫דצמבר ‪3116‬‬

‫‪02‬‬

‫אוגוסט ‪3116‬‬

‫‪04‬‬

‫יוני ‪3115‬‬

‫‪04‬‬ ‫‪05‬‬

‫אגח(לא ניתן להסיק)‬ ‫תשואה לפדיון מול תשואת החזקה בתיק "‬ ‫פברואר ‪3102‬‬

‫‪05‬‬

‫דצמבר ‪3119‬‬

‫‪05‬‬

‫יוני ‪3119‬‬

‫‪05‬‬

‫שאלות תיאורטיות כלליות‬

‫‪01‬‬

‫אגד קרנות‪ ,‬מדיניות השקעה ומיסוי‪ ,‬הוצאות הקרן‪.‬‬

‫‪01‬‬

‫יוני ‪3103‬‬

‫‪06‬‬

‫יוני ‪3100‬‬

‫‪06‬‬

‫דצמבר ‪3101‬‬

‫‪06‬‬

‫יוני ‪3101‬‬

‫‪02‬‬

‫דצמבר ‪3119‬‬

‫‪02‬‬

‫יוני ‪3112‬‬

‫‪09‬‬

‫דצמבר ‪3110‬‬

‫‪09‬‬

‫יוני ‪3110‬‬

‫‪09‬‬ ‫‪01‬‬

‫תשואת מנהל מול תשואת לקוח‬ ‫סגנון שאלות חדש‪ ,‬תיאורטי‬

‫‪01‬‬

‫פברואר ‪3102‬‬

‫‪31‬‬

‫מקצועית ב'‪ -‬דצמבר ‪3113‬‬

‫‪30‬‬

‫סגנון שאלות ישן‪ -‬חישובי‬

‫‪00‬‬

‫יוני ‪3114‬‬

‫‪30‬‬

‫דצמבר ‪3112‬‬

‫‪30‬‬

‫יוני ‪3112‬‬

‫‪33‬‬

‫דצמבר ‪3113‬‬

‫‪33‬‬ ‫‪03‬‬

‫פער בין מחיר רכישה לפדיון‬ ‫ספטמבר ‪3116‬‬

‫‪32‬‬

‫יוני ‪3115‬‬

‫‪32‬‬ ‫‪04‬‬

‫דגשים בשאלות קרנות נאמנות וחישובי תשואה‪:‬‬

‫‪04‬‬

‫דגשים בשאלות תשואה עודפת ממוצעת וכוללת‪:‬‬

‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫שאלות תיאורטיות – חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה‬ ‫חשיפה מקסימלית וחשיפה בפועל‪.‬‬ ‫דצמבר ‪1023‬‬ ‫‪ .2‬איזו מהטענות הבאות ‪,‬הנוגעות לקרן נאמנות פטורה ‪,‬היא הנכונה ביותר?‬ ‫א‪ .‬קרן שבשמה לא מופיע סימן קריאה לא יכולה להחזיק בפועל חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בשיעור‬ ‫הגבוה מחשיפתה למניות‪.‬‬ ‫ב‪ .‬קרן שבשמה לא מופיע סימן קריאה אינה יכולה להיחשף למניות‪.‬‬ ‫ג‪ .‬קרן המוגבלת בחשיפה של ‪ 20%‬במניות ובשמה מופיעה סימן קריאה‪ ,‬אינה יכולה להיחשף ליותר מ‪-‬‬ ‫‪ 01%‬אג"ח שאינן בדירוג השקעה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬חשיפה מקסימלית לאג"ח לא מדורגות ומניות לא תעלה על ‪ 50%‬בקרן ללא סימן קריאה‪.‬‬ ‫ה‪ .‬היעדר סימן קריאה בשם הקרן אינו מהווה מגבלה בכל הנוגע לחשיפת הקרן למניות‪.‬‬

‫פברואר ‪1023‬‬ ‫‪.1‬‬

‫איזו מהטענות הבאות המתייחסות לקרן הנאמנות "משעולים אג"ח ‪ ")!( )2B( 20 +‬הנכונה ביותר‬ ‫א‪ .‬שיעור החשיפה בפועל של אג"ח שאינה בדירוג השקעה‪ .‬לא יפחת משיעור החשיפה למניות‪.‬‬ ‫ב‪ .‬שיעור החשיפה המקסימאלי הכולל של מניות‪ ,‬אג"ח שאינו בדירוג השקעה ומט"ח לא יעלה ‪,‬בכל מקרה‪ ,‬מ‪-‬‬ ‫‪.31%‬‬ ‫ג‪ .‬שיעור החשיפה המקסימאלי של אג"ח שאינה בדירוג השקעה לא יעלה על שיעור החשיפה למניות‪.‬‬ ‫ד‪ .‬שיעור החשיפה המקסימאלי של אג"ח שאינה בדירוג השקעה יכול לעלות על שיעור החשיפה למט"ח‪.‬‬ ‫ה‪ .‬שיעור החשיפה בפועל במניות לא יכול להיות גבוה משיעור החשיפה לאג"ח שאינה בדירוג השקעה‪.‬‬

‫דצמבר ‪1021‬‬ ‫‪ .3‬איזו מהטענות הבאות המתייחסות לקרן "אחריות אג"ח תאגידים ‪(20 +‬פ)" ‪ ,‬היא הנכונה ביותר?‬ ‫א‪ .‬סך החשיפה למניות ואג"ח שאינו ב"דירוג השקעה" לא יעלה בכל מקרה על ‪ 01%‬מנכסי הקרן‪.‬‬ ‫ב‪ .‬בהיעדר סימלן קריאה בשם הקרן‪ ,‬אסור לקרן להשקיע באג"ח שאינו בדירוג השקעה‪.‬‬ ‫ג‪ .‬החשיפה לאג"ח לא תעלה על ‪ 61%‬מנכסי הקרן‪.‬‬ ‫ד‪ .‬מנהל הקרן אינו רשאי בכל מקרה להחזיק אחוז גבוה יותר באג"ח שאינו "בדירוג השקעה" משיעור‬ ‫ההשקעה בפועל במניות‪.‬‬ ‫ה‪ .‬שיעור החשיפה בפועל למניות ולאג"ח שאינו "בדירוג השקעה" לא יעלה בכל מקרה ‪,‬יחד‪ ,‬על ‪ 41%‬מנכסי‬ ‫הקרן‪.‬‬

‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫חישוב סכום המס‬ ‫דצמבר ‪1023‬‬ ‫‪ .4‬משקיע רכש את קרן הנאמנות "סביון אג"ח אגרסיבית ‪ "D4‬בסכום של ‪ .₪ 00,000‬לאחר שמונה חודשים‪,‬‬ ‫בהם עלה שער הקרן ב‪ ,00.0%-‬החליט לממש את השקעתו‪ ,‬להלן מספר נתונים נוספים‪ :‬שיעור האינפלציה‬ ‫לתקופה ‪ ,1.0%‬עמלת הפצה ‪ ,0.0%‬דמי ניהול שנתיים‪ .2..0% :‬שיעור מס רווח הון ‪ .10%‬בהתעלם מעמלות‬ ‫קנייה ומכירה‪ ,‬מהו סכום המס ששילם המשקיע במועד המכירה?‬ ‫א‪ 01,304 .‬ש"ח‪.‬‬ ‫ב‪ 01,190 .‬ש"ח‪.‬‬ ‫ג‪ 6,600 .‬ש"ח‪.‬‬ ‫ד‪ 01,,00 .‬ש"ח‪.‬‬ ‫ה‪ 6,,69 .‬ש"ח‪.‬‬

‫דצמבר ‪1020‬‬ ‫‪ .0‬משקיע פרטי רכש ‪ 10,000‬יחידות בקרן נאמנות פטורה במחיר ‪ .220‬לאחר ‪ 6‬חודשים מימש את כל אחזקותיו‬ ‫במחיר ‪ .246.0‬הניחו כי שיעור האינפלציה בששת החודשים עמד על ‪ .2.0%‬נתונים נוספים‪ :‬שיעור המס ‪,10%‬‬ ‫אין עלויות קנייה ומכירה או שיעור הוספה‪ ,‬עמלת הפצה‪ ,0.0% :‬דמי ניהול שנתיים בקרן‪ .2..% :‬האינפלציה‬ ‫באותה תקופה הסתכמה בשיעור של ‪ .%2.0‬מה סכום המס שהלקוח שילם?‬ ‫א‪ 0411 .‬ש"ח‪.‬‬ ‫ב‪ 511 .‬ש"ח‪.‬‬ ‫ג‪ 03,5 .‬ש"ח‪.‬‬ ‫ד‪ 0421 .‬ש"ח‪.‬‬ ‫ה‪ 0501 .‬ש"ח‪.‬‬

‫חישוב האינפלציה‬ ‫דצמבר ‪1000‬‬ ‫‪ .6‬נתונות שתי קרנות נאמנות שנרכשו באותו יום בשער ‪ 200‬ומחזיקות החזקה זהה באותה אג"ח‬ ‫ממשלתית שקלית‪ :‬הקרן הראשונה היא פטורה והשנייה חייבת‪ .‬כעבור שנה נמכרה הקרן‬ ‫החייבת ב‪ .200-‬למשקיע שימכור באותו היום גם את הקרן הפטור‪ ,‬מה יהיה שיעור האינפלציה באותה השנה‬ ‫שייצור אדישות בין שתי ההשקעות אחרי תשלום המס?‬ ‫א‪.0.55%. .‬‬ ‫ב‪.4.4% .‬‬ ‫ג‪. 3.2% .‬‬ ‫ד‪.3.65% .‬‬ ‫ה‪.3.45% .‬‬

‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫חישוב שער הקרן‪ -‬מחיר מכירה‬ ‫יוני ‪1023‬‬ ‫‪ .0‬משקיע פרטי רכש את קרן הנאמנות "אילנות צמודה דינמית (פ)" במחיר של ‪ 22..10‬אגורות‪ .‬בהיקף כספי‬ ‫של‬ ‫‪ 00,000‬שקל‪ .‬לאחר ‪ 20‬חודש‪ ,‬מכר את הקרן ושילם מס בסך ‪.₪ 000‬נתונים נוספים‪ :‬אינפלציה לתקופה‪:‬‬ ‫‪,3.3%‬‬ ‫עמלת הפצה ‪ 0.30%‬שיעור המס ‪10%‬דמי ניהול שנתיים ‪ .0..0%‬אין עלויות קנייה ומכירה‪.‬‬ ‫באיזה מחיר מכר המשקיע הפרטי את הקרן?‬ ‫א‪ 039.41 .‬אגורות‪.‬‬ ‫ב‪ 031.39 .‬אגורות‪.‬‬ ‫ג‪ 045.2, .‬אגורות‪.‬‬ ‫ד‪ 049.99 .‬אגורות‪.‬‬ ‫ה‪ 040.30 .‬אגורות‪.‬‬

‫דצמבר ‪1022‬‬ ‫‪.0‬‬

‫י‬

‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫יוני ‪1000‬‬ ‫‪..‬‬

‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫חישוב שער הקרן‪ -‬מחיר רכישה‬ ‫דצמבר ‪1021‬‬ ‫‪ .20‬משקיע פרטי רכש את קרן הנאמנות "שפלים אג"ח לא מדורגות(!)" בסכום של ‪ 63,000‬שקל‪ .‬לאחר‬ ‫‪ 6‬חודשים מכר אותה בשער של ‪ 2.1‬אגורות ושילם מס בגובה ‪ 030‬שקל‪.‬‬ ‫נתונים נוספים‪ :‬שיעור האינפלציה לתקופה‪ , 1% :‬שיעור המס ‪ , 10%‬עמלת הפצה‪ , 0.4% :‬דמי ניהול‬ ‫שנתיים‪ .2.6% :‬הניחו שאין עלויות קנייה ומכירה או שיעור הוספה‪ .‬באיזה שער רכש המשקיע את הקרן?‬ ‫א‪ 0,4 .‬אגורות‪.‬‬ ‫ב‪ 000.2 .‬אגורות‪.‬‬ ‫ג‪ 001 .‬אגורות‪.‬‬ ‫ד‪ 002 .‬אגורות‪.‬‬ ‫ה‪ 0,9.9 .‬אגורות‪.‬‬

‫חישוב תשואת הקרן‬ ‫פברואר ‪1023‬‬ ‫‪ .22‬משקיע פרטי רכש את קרן הנאמנות "יובל מניות ‪ "4D‬ומכר אותה לאחר שנה תוך שהוא יוצר לעצמו רווח‬ ‫נטו(לאחר מיסים) של ‪ .200%‬להלן נתונים נוספים‪ :‬שיעור המס ‪ ,10%‬שיעור האינפלציה לתקופה‪ ,3%:‬עמלת‬ ‫הפצה‪ ,0.0%:‬דמי ניהול שנתיים‪ 1.6% :‬מנהל הקרן משלם את העמלות מאמצעיו‪ .‬בכמה עלה שער הקרן במהלך‬ ‫התקופה?‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬

‫‪024.4%‬‬ ‫‪035.9%‬‬ ‫‪034.3%‬‬ ‫‪040.0%‬‬ ‫‪030.0%‬‬

‫יוני ‪1022‬‬ ‫‪ .21‬משקיע פרטי התלבט בין שתי השקעות‪ :‬אג"ח שקלית לשנה‪ ,‬הנסחרת בתשואה של ‪ 4.10%‬או קרן נאמנות‬ ‫שקלית פטורה‪ .‬האינפלציה הצפויה לשנה הקרובה עומדת על ‪ ,1.0%‬דמי הניהול של הקרו הם ‪ 0.0%‬לשנה‪.‬‬ ‫בהתעלם מעלויות אחרות‪ ,‬בכמה צריך שער הקרן לעלות כדי שהמשקיע יהיה אדיש בין בתשואות נטו (אחרי‬ ‫מס)?‬

‫עמוד ‪ ,‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫חישוב תשואת המשקיע (נטו)‬ ‫דצמבר ‪1000‬‬ ‫‪ .23‬משקיע רכש את קרן הנאמנות הפטורה "פסגות הפחד" במחיר ‪ ,200‬ומכר אותה לאחר שנה בשער ‪.221‬‬ ‫האינפלציה השנתית‪ .4.3% :‬דמי ניהול‪ .1.0% :‬שכר נאמן ‪.0.00%‬‬ ‫מה התשואה הנומינאלית שהשיג המשקיע אחרי עלויות ומיסים?‬

‫דצמבר ‪1006‬‬ ‫‪ .24‬משקיע רכש יחידות השתתפות בקרן הנאמנות " תלוי בגמישות" (פ) בתחילת שנה במחיר ‪223.0‬‬ ‫ומכר את השקעתו בקרן כעבור חצי שנה במחיר ‪ .212‬הקרן גובה דמי ניהול בשיעור ‪ 1..%‬ושכר נאמן בשיעור‬ ‫‪ . 0.0%‬במהלך התקופה‪ ,‬עלה מדד המחירים לצרכן ב ‪ .2.0%‬מהו הרווח של המשקיע בקרן לאחר מיסים‬ ‫ועמלות ?‬

‫תשואה עודפת ממוצעת וכוללת‬ ‫יוני ‪1023‬‬ ‫‪ .20‬משקיע פרטי א'‪ :‬רוכש בתחילת כל שנה קרן נאמנות פטורה‪ ,‬מוכר אותה בסוף השנה ובתמורה נטו‬ ‫משתמש לרכישת קרן פטורה אחרת וחוזר חלילה‪ ,‬כך במשך ‪ 6‬שנים‪ .‬כל הקרנות בהן השקיע השיגו‬ ‫בתקופה זו תשואה שנתית ריאלית ברוטו של ‪...10%‬‬ ‫משקיע פרטי ב'‪ :‬משקיע בכל אותן שנים בקרן פטורה אחת‪ ,‬ששערה עלה ב‪ 00.0%-‬במונחים‬ ‫ריאליים‪ .‬לאחר ‪ 6‬שנים נמכרה הקרן לראשונה‪.‬‬ ‫הניחו ‪ 10%‬מס רווחי הון‪.‬‬ ‫איזו מהטענות הבאות‪ ,‬המתייחסת לתשואה הריאלית המצטברת נטו של המשקיעים (בתום ‪ 6‬שנים)‪ ,‬היא‬ ‫הנכונה ביותר?‬ ‫) 𝑹‪(𝟏+‬‬

‫תשואה עודפת = ]𝟏 ‪[(𝟏+𝑹𝟏 ) −‬‬ ‫𝟐‬

‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬

‫משקיע ב' השיג תשואה עודפת של ‪.6.,%‬‬ ‫משקיע ב' השיג תשואה עודפת של ‪.9.3%‬‬ ‫משקיע א' השיג תשואה עודפת של ‪.5.9%‬‬ ‫התשואה שהשיגו שני המשקיעים זהה‪.‬‬ ‫משקיע א' השיג תשואה עודפת של ‪.01.0%‬‬

‫יוני ‪1021‬‬ ‫‪ .26‬שני משקיעים מתחרים ביניהם בניהול תיק ההשקעות שלהם‪ .‬שניהם השקיעו סכום התחלתי זהה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 0‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫המשקיע הראשון – משקיע בכל שנה במניה אחת‪ ,‬ומחליף אותה במניה אחרת בסוף השנה‪ .‬לאחר תשלום מס‬ ‫רווחי הון‬ ‫(בשיעור ‪ )10%‬משקיע זה הצליח בכל שנה להשיג תשואה ריאלית לפני מס של ‪ 21%‬על המנייה‪ ,‬כך במשך‬ ‫חמש שנים‪.‬‬ ‫המשקיע השני – השקיע בקרן נאמנות פטורה‪ ,‬שהניבה במשך חמש שנים תשואה ריאלית ממוצעת של ‪21%‬‬ ‫ברוטו‪ .‬לאחר חמש שנים מכר אותה המשקיע ושילם מס רווחי הון‪.‬‬ ‫בנסיבות המתוארות‪ ,‬איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר ביחס לתשואה הריאלית נטו?‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬

‫כיוון שהתשואות השנתיות זהות‪ ,‬ושיעור המס זהה‪ ,‬גם התשואות נטו שהשיגו המשקיעים זהות‪.‬‬ ‫המשקיע הראשון השיג תשואה עודפת של ‪4.0%‬‬ ‫המשקיע השני השיג תשואה עודפת של ‪.4.0%‬‬ ‫המשקיע הראשון השיג תשואה עודפת של ‪.9.02%‬‬ ‫המשקיע השני השיג תשואה עודפת של ‪.9.02%‬‬

‫יוני ‪1021‬‬ ‫‪.71‬‬

‫תשואת הלקוח שהחליף בין ההשקעות במהלך התקופה‪,‬‬ ‫בלי תזרים (פתרון בטבלה)‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫מילות מפתח ‪" :‬בסכום שהתפנה"‪" .‬בכל התמורה" "בתמורת המכירה"‬ ‫דצמבר ‪1023‬‬ ‫‪ .20‬משקיע רכש בתחילת השנה קרן נאמנות אג"חית ב‪ 00% -‬מכספו וקרן נאמנות מנייתית ב‪30% -‬‬ ‫מכספו‪.‬‬ ‫במהלך השנה‪ ,‬לאחר שהקרן האג"חית ירדה ב‪ ,1.0% -‬החליט המשקיע למכור ‪ 30%‬מההחזקות‬ ‫בה‪ ,‬ובסכום שהתפנה רכש את הקרן המנייתית שהניבה עד לאותה עת ‪.0.0%‬‬ ‫בסיום השנה התברר כי שתי הקרנות הניבו ‪ 0%‬במהלך כל השנה‪.‬‬ ‫בהתעלם מעמלות ומיסוי‪ ,‬מה התשואה שהשיג המשקיע במהלך אותה שנה?‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬

‫‪-3.05%‬‬ ‫‪-0.65%‬‬ ‫‪0.45%‬‬ ‫‪-4.95%‬‬ ‫‪-1.05%‬‬

‫פברואר ‪1023‬‬ ‫‪ .2.‬משקיע רכש בתחילת השנה קרן נאמנות אג"חית ותעודת סל על מדד תל בונד ‪ 10‬בחלקים שווים‪.‬‬ ‫במהלך השנה מכר המשקיע שליש מהשקעתו בקרן‪ ,‬שהסבה עד לאותו זמן תשואה שלילית של ‪-0%‬‬ ‫ובאותו עיתוי רכש בכל התמורה את תעודת הסל תל בונד ‪ ,10‬שהניבה עד אז תשואה חיובית של ‪.1%‬‬ ‫בסיום השנה התברר שהן הקרן והן תעודת הסל הניבו תשואה שנתית של ‪.1.0%‬‬ ‫מהי התשואה השנתית שהניב המשקיע? (התעלמו מעמלות ומיסים)‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬

‫‪1%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-0.45%‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪0.33%‬‬

‫עמוד ‪ 01‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫‪.10‬‬ ‫דצמבר ‪1020‬‬

‫יוני ‪1020‬‬ ‫‪ .12‬משקיע רכש בתחילת השנה שלוש קרנות נאמנות בחלקים שווים‪ .‬כעבור חצי שנה בדיוק ירד‬ ‫שער אחת הקרנות ב ‪ . 0%‬המשקיע מכר חצי מהשקעתו בקרן בהפסד ורכש בתמורת המכירה‬ ‫אחת משתי הקרנות האחרות ‪,‬ששערה עלה ב‪ .20%‬שעריהן של כל קרנות הנאמנות שבידי המשקיע‬ ‫בסוף השנה זהה לשעריהן בתחילת השנה‪ .‬מהי התשואה השנתית שהשיג המשקיע?‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬

‫‪-4.4,%‬‬ ‫‪-3.59%‬‬ ‫‪-1.92%‬‬ ‫לא ניתן לחשב מכיוון שחסרים נתונים אודות הקרן השלישית‪.‬‬ ‫‪-0.9,%‬‬

‫עמוד ‪ 00‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫דצמבר ‪100.‬‬ ‫‪.11‬‬

‫דצמבר ‪1000‬‬ ‫‪ .32‬משקיע פרטי השקיע סכומים שווים בשתי קרנות נאמנות‪ ,‬שנסחרו בשער ‪ 200‬בתחילת השנה‪.‬‬ ‫כעבור חצי שנה‪ ,‬מכר חצי מאחזקותיו בקרן א'‪ ,‬לאחר שזו ירדה ב‪ ,20%‬והשקיע את התמורה בקרן ב'‪ ,‬לאחר‬ ‫שזו עלתה ב‪ .0%‬בסוף השנה מחיר הפדיון של שתי הקרנות היה ‪ .200‬מהי התשואה השנתית של המשקיע?‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬

‫‪,.52%‬‬‫‪1%‬‬ ‫‪3.46%‬‬‫‪3.5,%‬‬‫‪4.55%‬‬

‫עמוד ‪ 04‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫תשואת הלקוח שמימש השקעה במהלך התקופה מבלי רכוש אחרת‬ ‫עם תזרים (פתרון בטבלה‪ ,‬תקופות זהות חישוב במחשבון )‬ ‫דצמבר ‪1000‬‬ ‫‪.14‬‬

‫דצמבר ‪1006‬‬ ‫‪.10‬‬

‫עמוד ‪ 03‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫אוגוסט ‪1006‬‬ ‫‪.16‬‬

‫יוני ‪1000‬‬ ‫‪.10‬‬

‫עמוד ‪ 02‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫תשואה לפדיון מול תשואת החזקה בתיק אג"ח(לא ני תן להסיק)‬ ‫פברואר ‪1023‬‬ ‫‪ .10‬התשואה ה שנתית הממוצעת לפדיון (ברוטו )הגלומה בתיק איגרות החוב המוחזק ע"י קרן הנאמנות‬ ‫"אג"ח קונצרני מדדי אגרסיבי" עומדת על ‪ .0.10%‬משך החיים הממוצע של תיק האג"ח ‪ 3.0‬שנים‪.‬‬ ‫בנסיבות המתוארות‪ ,‬איזו טענה מהבאות נכונה?‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬

‫משקיע שירכוש את הקרן היום וימכור בעוד שנה ירוויח בוודאות‪ ,‬כל עוד שיעור האינפלציה בשנה זו יהיה גבוה מ‬ ‫‪.3%‬‬ ‫משקיע שירכוש את הקרן היום ויחזיק בה ‪ 3.5‬שנים עלול להפסיד על השקעתו‪.‬‬ ‫משקיע שירכוש את הקרן היום וימכור בעוד שנה יקבל את התשואה הנתונה(‪ )0.45%‬בניכוי דמי ניהול‪.‬‬ ‫משקיע שירכוש את הקרן היום וימכור בעוד שנה יפסיד בוודאות‪ ,‬אם באותה עת‬ ‫תעמוד התשואה הפנימית הממוצעת לפדיון של תיק איגרות החוב בקרן על ‪.01%‬‬ ‫התשואה שתשיג הקרן ברבעון הקרוב תהיה בוודאות נמוכה מתשואת מדד אג"ח ‪,HIGH YIELD‬‬ ‫הנסחר בתשואה לפדיון של ‪.01%‬‬

‫דצמבר ‪100.‬‬ ‫‪.1.‬‬

‫יוני ‪100.‬‬ ‫‪.30‬‬

‫עמוד ‪ 05‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫שאלות תיאורטיות כלליות‬ ‫אגד ק רנות‪ ,‬מדיניות השקעה ומיסוי‪ ,‬הוצאות הקרן‪.‬‬ ‫יוני ‪1021‬‬ ‫‪ .32‬איזו מהטענות הבאות‪ ,‬המתייחסות לקרנות נאמנות פטורות‪ ,‬היא הנכונה ביותר?‬ ‫א‪ .‬דמי הניהול המפורסמים על ידי אגד קרנות כוללים בתוכם גם את דמי הניהול של הקרנות בהן משקיע האגד‪.‬‬ ‫ב‪ .‬קרנות שבשמן לא מופיע סימן קריאה אינן יכולות להיחשף לאג"ח לא מדורגות‪.‬‬ ‫ג‪ .‬בעלי היחידות בקרנות אינן משלמים את עמלת ההפצה‪ -‬זו משולמת על ידי מנהל הקרן‪.‬‬ ‫ד‪ .‬השקעה המבוססת על החלפה בין קרנות מתמחות‪ ,‬עדיפה מיסוית על השקעה באמצעות קרנות גמישות או‬ ‫מעורבות‪.‬‬ ‫ה‪ .‬קרנות שמדיניות ההשקעה שלהן אינה מתירה חשיפה למניות‪ ,‬אינן רשאיות לרכוש אג"ח להמרה למניות‪.‬‬

‫יוני ‪1022‬‬ ‫‪ .31‬נתונה קרן נאמנות פטורה " מיטב (‪ )D4‬אגד ישראלי מנייתי"‪ .‬בנסיבות המתוארות‪,‬‬ ‫איזו מהתשובות אינה נכונה?‬ ‫א‪ .‬החשיפה המקסימלית למט"ח המותרת באגד הינה ‪.011%‬‬ ‫ב‪ .‬מנהל האגד אינו רשאי להשקיע במניות גם באופן ישיר‪.‬‬ ‫ג‪ .‬הקרן משקיעה בקרנות נאמנות של אותו מנהל ‪.‬‬ ‫ד‪ .‬לפחות ‪ ,5%‬מנכסי הקרן מושקעות ביחידות השתתפות של קרנות נאמנות‪.‬‬ ‫ה‪ .‬באגד קיימת הגבלת אחזקה לקרן בודדת של עד ‪ 45%‬מנכסיו‪.‬‬

‫דצמבר ‪1020‬‬

‫עמוד ‪ 09‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫‪.22‬‬

‫עמוד ‪ 0,‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫יוני ‪1020‬‬ ‫‪ .34‬איזה משהמשפטים הבאים אינו נכון בכל הנוגע להשקעה באגד קרנות ישראלי (‪:)OC‬‬ ‫א‪ .‬מתוך הקרנות המנוהלות ייגבו דמי ניהול‪.‬‬ ‫ב‪ .‬בהנחה שהקרן פטורה‪ ,‬בזמן החלפת הקרנות בתוך האגד לא ישולם מס‬ ‫ג‪ .‬עד ‪ 50%‬מנכסי הקרן יהיו חשופים למט"ח‪.‬‬ ‫ד‪ .‬לא ייגבו דמי ניהול על האגד עצמו‪.‬‬ ‫ה‪ .‬מנהל הקרן יכול שלב באגד קרנות אשר אינן בניהולו‪.‬‬ ‫דצמבר ‪100.‬‬ ‫‪.30‬‬

‫‪.36‬‬

‫עמוד ‪ 00‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫‪.30‬‬

‫יוני ‪1000‬‬ ‫‪ .30‬התשואה של קרנות נאמנות פטורות המופיעות בתקשורת‪:‬‬ ‫א‪ .‬הינן בניכוי דמי ניהול ודמי נאמן‬ ‫ב‪ .‬הינן בניכוי דמי ניהול ומיסים‬ ‫ג‪ .‬הינן בניכוי דמי ניהול ושיעור הוספה‬ ‫ד‪ .‬הין בניכוי דמי ניהול דמי נאמן ושיעור הוספה‬ ‫ה‪ .‬הינן בניכוי דמי נאמן ומיסים בלבד‪.‬‬

‫דצמבר ‪1002‬‬ ‫‪ .3.‬קרן נאמנות שעל פי מדיניות ההשקעות שלה עשויה להשקיע מעל ‪ 20%‬בניירות ערך חוץ ‪-‬‬ ‫א‪ .‬אינה רשאית להשקיע יותר מ‪ 51%-‬מנכסיה בבורסה של ת"א‪.‬‬ ‫ב‪ .‬רשאית להשקיע עד ‪ 51%‬מנכסיה בבורסות בחו"ל‪.‬‬ ‫ג‪ .‬ניתנת לרכישה או לפדיון בימים ב‪-‬ה בלבד‪.‬‬ ‫ד‪ .‬פתוחה להשקעה של תושבי חוץ בלבד‪.‬‬ ‫ה‪ .‬בתשובות הנ"ל אין תשובה נכונה‪.‬‬

‫יוני ‪1002‬‬ ‫‪ .40‬למנהל קרן נאמנות נודע שיש ביקושים רבים ליחידות ההשתתפות (יצירות לקרן)‪ .‬מה יקרה בהכרח?‬ ‫מנהל הקרן ירכוש ניירות ערך לפחות בגובה הביקושים‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫מנהל הקרן יזרים פדיונות כנגד הביקושים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מנהל הקרן יגדיל את המזומן שברשותו‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫מחיר היחידה יעלה באופן משמעותי‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫אין תשובה נכונה‬ ‫ה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 06‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫תשואת מנהל מול תשואת לקוח‬ ‫סגנון שאלות חדש‪ ,‬תיאורטי‬ ‫‪.42‬‬

‫פברואר ‪1023‬‬ ‫‪ .41‬נדב‪ ,‬שתיק ההשקעות שלו‪ ,‬המושקע כולו במניות ישראליות‪ ,‬מנוהל ע"י מנהל תיקים‪ ,‬התבשר‬ ‫בדו"ח שנשלח אליו בסוף ‪ 1022‬שתיק ההשקעות שלו הניב ‪.3%‬‬ ‫לפי חישוביו‪ ,‬היה שווי התיק בסוף השנה נמוך משוויו בתחילת השנה‪ ,‬בתוספת ההפקדה‬ ‫שביצע במהלך השנה‪ ,‬כך שלדעתו התיק הניב דווקא הפסד‪.‬‬ ‫בנסיבות אלה‪ ,‬איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬

‫המצב המתואר אפשרי רק אם בתקופה שלפני ההפקדה התיק איבד מערכו‪.‬‬ ‫המצב המתואר אפשרי רק אם שוק המניות על לאורך כל השנה‪.‬‬ ‫המצב המתואר אינו אפשרי ‪ ,‬מדובר בטעות בחישוב‪.‬‬ ‫המצב המתואר אפשרי רק אם שוק המניות ירד לאורך כל השנה‪.‬‬ ‫המצב המתואר אפשרי רק אם בתקופה שלאחר ההפקדה התיק איבד מערכו‪.‬‬

‫עמוד ‪ 41‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫מקצועית ב'‪ -‬דצמבר ‪1001‬‬ ‫‪ .43‬לקוח קיבל דיווח בחודש מרץ ‪ ,‬כי תיק ההשקעות שלו ירד בכ‪ 20% -‬החליט בעקבות כך‬ ‫למשוך חצי מהיתרה‪ .‬בחודש ספטמבר ‪,‬לאחר שהשוק השתפר ‪,‬החליט להפקיד בחזרה את הסכום שמשך‪.‬‬ ‫בדו"ח השנתי דיווח לו מנהל התיק שהתשואה שהשיג לו הייתה ‪ +8% ,‬אך מהנתונים עלה‬ ‫ששווי התיק נמוך משוויו הראשוני‪ .‬כיצד תיישבו את הסתירה בין הפסד הלקוח לתשואה החיובית עליה דיווח‬ ‫מנהל התיק?‬

‫סגנון שאלות ישן ‪ -‬חישובי‬ ‫יוני ‪1004‬‬ ‫‪.44‬‬

‫דצמבר ‪1003‬‬ ‫‪.40‬‬

‫עמוד ‪ 40‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫יוני ‪1003‬‬ ‫‪.46‬‬

‫דצמבר ‪1001‬‬ ‫‪ .40‬משקיע השקיע ‪ ₪ 400,000‬אצל מנהל תיקים‪ .‬לאחר תקופה שווי התיק ירד ל ‪ ₪ 360,000‬והמשקיע משך‬ ‫מהחשבון ‪ 10%‬מהסכום שנותר‪ .‬לאחר שנה חזר הסכום להפקדתו הראשונית מה התשואה שהשיג מנהל‬ ‫התיקים בתיק הלקוח?‬ ‫א‪21%. .‬‬ ‫ב‪1%. .‬‬ ‫ג‪.41% .‬‬ ‫ד‪ .‬אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 44‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫פער בין מחיר רכישה לפדיון‬ ‫ספטמבר ‪1006‬‬ ‫‪.40‬‬

‫יוני ‪1000‬‬ ‫‪ .4.‬מחיר הפדיון בקרן הנאמנות "משחק המשקיעים " בתחילת השנה הוא ‪ .0.‬ידוע‪ ,‬כי קיים פער של ‪ 0.0%‬בין‬ ‫מחיר רכישה למחיר פדיון‪ .‬כעבור חצי שנה מחיר הרכישה שווה ‪ ..0‬מהי תשואת הלקוח (ברוטו) בחצי שנה‪ ,‬אם‬ ‫ידוע שהקרן גובה ‪ 1.0%‬דמי ניהול שנתיים?‬ ‫א‪3.40%. .‬‬ ‫ב‪5.49%. .‬‬ ‫ג‪4.45%. .‬‬ ‫ד‪.9.5% .‬‬ ‫ה‪ .‬אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 43‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫דגשים בשאלות קרנות נאמנות וחישובי תשואה‪:‬‬ ‫‪ .0‬אגד קרנות (‪ )FUND OF FUNDS‬הינו מכשיר השקעה המעניק באמצעות קרן אחת חשיפה לתמהיל‬ ‫קרנות מנוהל של מנהל קרן מסוים (באגד ישראלי) או של מנהלי קרנות שונים (באגד חוץ)‪.‬‬ ‫מנהל הקרן רשאי לקנות ולהחזיק באגד ישראלי יחידות לשל קרן נאמנות פתוחה שבניהולו בלבד (ושיעורן‬ ‫המינימאלי מנכסי הקרן ‪ ,5%‬כאשר שיעור ההשקעה בקרן מסוימת לא יעלה על ‪ 45%‬מנכסי הקרן)‪.‬‬ ‫פיקדון לזמן קצוב ומזומנים‪ .‬מנהל הקרן אינו רשאי להחזיק באגד ישראלי יחידות של אגד קרנות שאינן‬ ‫בניהולו‪ .‬באגד ישראלי אין דמי ניהול על האגד עצמו‪ ,‬אך קיימים דמי ניהול כאלה באגד חוץ‬ ‫‪ .4‬שם הקרן וסימול החשיפה מציינים את החשיפה המקסימאלית ולא את החשיפה בפועל‬ ‫‪ .3‬החשיפה המקסימאלית למט"ח נקבעת לפי סימול האות‪.‬‬ ‫‪ .2‬סימן הקריאה מתייחס אך ורק לחשיפה המקסימאלית לאג"ח שאינן בדירוג השקעה(ללא הגבלה)‬ ‫‪ .5‬בהיעדר סימן קריאה החשיפה המקסימאלית לאג"ח שאינן בדירוג השקעה נקבעת לפי ספרת‬ ‫החשיפה‪ -9 5-411% 2-041% 3-51% 4-31% 0-01%(.‬מעל ‪)411%‬‬ ‫‪ .9‬החשיפה המקסימאלית למניות נקבעת לפי הגבוה מבין ההגבלה בשם הקרן(אם קיימת) או ספרת החשיפה‪.‬‬ ‫‪ .,‬יתכן מצב בו החשיפה המקסימאלית לאג"ח שאינו בדירוג השקעה תעלה על החשיפה המקסימאלי‬ ‫למניות‪ ,‬גם בהיעדר סימן קריאה (לדוגמא‪ ,‬בקרן "אג"ח ‪ )A2( ,"41+‬החשיפה המקסימאלית למניות עד‬ ‫‪ 41%‬בעוד החשיפה המקסימאלית לאג"ח עד ‪.31%‬‬ ‫‪ .0‬ה חשיפה המקסימאלית עשויה להיות נמוכה מהחשיפה בפועל‪ ,‬אך לעולם לא גבוהה ממנה (בלי‬ ‫לחרוג ממדיניות השקעות)‬ ‫‪ .6‬אם לפי מדיניות ההשקעה אסור להחזיק מניות ‪,‬ומתקבלות מניות בהסדר חוב יש למוכרן בתוך ‪ 31‬יום מיום‬ ‫קבלתו בפועל של נייר הערך או בתוך ‪ 61‬יום אם קיים סימן קריאה בשם הקרן (גם אם אין חשיפה בפועל‬ ‫לאג"ח שאינן בדירוג השקעה)‪ .‬בכל מקרה בלשון הבחינה "חלק מהקרנות יאלצו למכור בטווח הארוך" ‪,‬‬ ‫בהיעדר נתון אחר יש להניח כי לחלק מהקרנות מותרת חשיפה מנייתית וחלקן האחר החשיפה אסורה‬ ‫‪ .01‬לא ניתן להסיק מתשואת החזקה על התשואה לפדיון ולהיפך ‪.‬אם נתון כי שער הקרן עלה) תשואת‬ ‫החזקה חיובית (עלייה במחיר) – לא ניתן להסיק מכך ‪,‬אודות התשואה לפדיון של איגרות החוב בקרן‪.‬‬ ‫‪ .00‬לא ניתן להסיק אודות תשואת ההחזקה העתידית בקרן על סמך התשואה הנוכחית לפדיון ‪.‬נניח שנתונה‬ ‫התשואה הפנימית ‪ 8.25‬לא ניתן לדעת אם המחיר יעלה לא ישתנה או יירד ‪,‬כלומר אם המשקיע הרוויח‬ ‫יפסיד או שמצבו לא ישתנה‪.‬‬ ‫‪ .04‬יש להבחין בין תקופה לפדיון למח”מ ובין אג”ח ספציפי לתיק אגרות חוב ‪.-‬משקיע פרטי הרוכש את האיגרת‬ ‫בתשואה חיובית ומחזיק עד לפדיון ירוויח כסף ‪,‬בהנחה שגורם ההצמדה אינו שלילי ‪.‬ואין דיפולט‪ ,‬לעומת‬ ‫זאת ‪,‬אין לדעת מה יהיו ביצוע משקיע המחזיק תיק אג”חים‪ ,‬או קרן אג”ח ‪,‬במח”מ זהה‪.‬‬ ‫‪ .03‬שינוי במדד ניירות ערך מהווה ממוצע משוקלל של ניירות הערך המרכיבים את המדד ולכן לא ניתן לומר‬ ‫בוודאות אם על סמך תשואת ההחזקה של המדד מהי תשואת מרכיבי המדד) לא ניתן לקבוע אם כל המניות‬ ‫עלו או ירדו אם רב המניות עלו או ירדו או אם מנייה ספציפית עלתה או ירדה רק על סמך תשואת המדד‪.‬‬ ‫‪ .02‬אם מופיעה חשיפה לאג"ח בשם הקרן‪ ,‬הקרן מתמחה באג" (ברב המקרים החשיפה לאג"ח תהיה לפחות ‪),5%‬‬ ‫אם מופיעה חשיפה למניות בשם הקרן‪ ,‬ברב המקרים החשיפה תהיה לפחות ‪ 51%‬מניות‪(.‬קרן מנייתית)‬ ‫דגשים בשאלות תשואה עודפת ממוצעת וכוללת‪:‬‬ ‫‪ .05‬המילים ברוטו ‪ -‬נטו מתייחסות תמיד למושגים לפני ואחרי מס‪.‬‬ ‫‪ .09‬תשואת הקרן החייבת תמיד נטו תשואת הקרן הפטורה תמיד ברוטו‪.‬‬ ‫‪ .0,‬שיעור המס למשקיע פרטי באיגרות חוב שקליות ‪( 05%‬על כל הרווח) ובכל השקעה אחרת‪ ,‬ללא תלות‬ ‫בהרכבה ‪ 45%‬על הרווח הריאלי (שמעל ההצמדה) ‪ .‬קרן חייבת משלמת מס כאילו הייתה משקיע פרטי‪.‬‬ ‫‪ .00‬תשלום המס מתבצע ברגע המכירה (אלא אם הלקוח מוכר קרן חייבת ולכן פטור ממס)‪.‬‬

‫עמוד ‪ 42‬מתוך ‪49‬‬


‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬

‫‪ .06‬יש לחשב תשואה כוללת נטו לכל משקיע‪( .‬אם שואלים עודפת ממוצעת יש להציב ממוצעים)‪.‬‬ ‫‪ .41‬המילה "אדישות" מתייחסת לתשואה עודפת נטו אפס‪ ,‬עבור לקוח פרטי‪ ,‬כלומר התשואה נטוו בהשקעות זהה‪.‬‬ ‫‪ .40‬אם מבקשים תשואה עודפת של מנהל השקעות (או תיק השקעות) מעל מדד היחס‪ ,‬המדד תמיד במכנה‪.‬‬ ‫הפער בין מחיר יחידה לפדיון‪:‬‬ ‫‪ .44‬מחיר יסודי(נקרא גם מחיר יחידה)‪-‬סך נכסי הקרן לכל יחידת השתתפות בניכוי סך התחייבויות‬ ‫הקרן לכל יחידת השתתפות‪.‬‬ ‫‪ .43‬שיעור ההוספה – "עמלת כניסה" ‪-‬עמלה הנגבית לחשבונו של מנהל הקרן בעת יצירת יחידת ההשתתפות‪-‬‬ ‫זהו הרכיב היחיד בעלויות הקרן שעליו ניתן להתמקח עם מנהל הקרן ולהשיבו ללקוח (גם רטרואקטיבית)‬ ‫‪ .42‬מחיר רכישה‪ -‬המחיר היסודי בתוספת שיעור ההוספה הרלוונטי למשקיע (נע בין ‪ 1%‬ועד מקסימום ‪ 5%‬מההשקעה‬ ‫‪ .45‬עמלת ברוקראג'(בחישוב מחיר הפדיון)העלויות המקסימאליות של הקרן בעבור רכישה של נכסי הקרן (בעת יצירת יחידת‬ ‫השתתפות) ובמכירה של נכסי הקרן (בעת פדיון יחידות ההשתתפות) – נגבות בכל מקרה של יצירה ופדיון של יחידת‬ ‫השתתפות (גם אם מנהל הקרן לא ביצע פעולה של רכישה או מכירה בגינן)‪.‬‬ ‫‪ .49‬התחייבויות הקרן‪ :‬דמי הניהול‪-‬התשלום השוטף למנהל הקרן‪ . .‬שכר נאמן‪ -‬התשלום לנאמן שאחראי לשמירת עניינם של ציבור מחזיקי יחידות‬ ‫ההשתתפות‪ .‬דמי הנאמנות נגבים ע"י מנהל הקרן ומועברים על ידו לנאמן‪ .‬דמי הניהול ושכר הנאמן נקובים במונחים שנתיים אך התחייבויות הקרן‬ ‫בגינן גדלות בכל יום (ומקזזות את שווי נכסי הקרן) ‪.‬עמלות ברוקראג' – העמלות המשולמות לסוכן ניירות הערך של הקרן (חבר הבורסה) שביצע את‬ ‫עסקאות הקנייה והמכירה בעבור הקרן באותו היום‪ – .‬מדובר אך ורק בעמלה עבור עסקאות שבוצעו בפועל בעבור הקרן‪.‬ת‬ ‫תשלום מיסים‪ -‬בקרן נאמנות חייבת בלבד‪ -‬התחייבויות בגין מיסים לשלם בעבור רווחי הקרן ‪.‬‬

‫‪ .4,‬מחיר הפדיון מחושב לאחר הפחתת התחייבויות הקרן שנוצרו באותו היום (דמי הניהול‪,‬דמי הנאמנות‪ ,‬עמלות המסחר‬ ‫ובקרן חייבת גם מיסים)‪ -‬ובנוסח השאלות "מחיר הפדיון כולל את דמי הניהול ‪ ,‬העמלות שמשלמת הקרן לחבר הבורסה ומיסים שמשלמת קרן‬ ‫חייבת)‪.‬‬

‫‪ .40‬מחיר הפדיון אינו תלוי בשיעור ההוספה שגובה מנהל הקרן‬ ‫‪ .46‬מחיר הפדיון לא כולל את שיעור ההוספה שגובה מנהל הקרן‬ ‫‪ .31‬מחיר הפדיון אינו תלוי בביקוש ליחידות הקרן (יצירות ופדיונות)‬ ‫‪ .30‬מנהל הקרן אינו חייב למכור ניירות ערך (על מנת לממן פדיונות) או לרכוש יחידות (בכספי היצירות) כל עוד הקרן‬ ‫עומדת בהתחייבויותיה על פי התשקיף‪.‬‬ ‫‪ .34‬הפער בין מחיר הקנייה למחיר המכירה (באחוזים) מורכב משיעור ההוספה ומעמלות המסחר והינו קבוע‬ ‫(כל עוד לא חל שינוי בעמלות שמשלמת הקרן ובשיעור ההוספה)‪.‬‬

‫עמוד ‪ 45‬מתוך ‪49‬‬


‫והרשמה למועד דצמבר‬

‫לפרטים‬

‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג '‪www.miktzoit.com‬‬

‫תשובות לשאלות המתפרסמות און ליין בבלוג ‪www.miktzoit.com‬‬ ‫טלפון ‪03-7446961‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪154-9434366‬‬ ‫טלפון ישיר לעוז ‪052-6232399‬‬

‫אפ רויות‬

‫א ות בנ א ת ואת‬

‫קו מו ת ואת מנ‬

‫ב א‬

‫תיאורטית‪:‬‬

‫יש לזכור כי ההבדל בין תשואת המנהל לתשואת הלקוח נובע מהפקדות או משיכות במהלך התקופה‪.‬אם לא‬ ‫קיים הבדל כזה‪ ,‬הרי שלא בוצעו הפקדות או משיכות‪ ,‬או שלאחר ביצוע הפעולה ערכו של התיק לא השתנה‪.‬‬ ‫משיכה‪:‬‬ ‫‪ .1‬תשואת המנהל חיובית ‪ ,‬תשואת הלקוח חיובית גבוהה ממנה‪ .‬המצב המתואר אפשרי אם לאחר המשיכה‬ ‫התיק איבד מערכו (או הוסיף לערכו לפני המשיכה)‪ .‬משיכה בהיקף גדול יותר מגדילה את הרווח‪ ,‬משיכה‬ ‫בהיקף קטן יותר מקטינה את הרווח‪.‬‬ ‫‪ .2‬תשואת המנהל חיובית ‪ ,‬תשואת הלקוח חיובית נמוכה ממנה‪ -‬המצב המתואר אפשרי אם לאחר המשיכה‬ ‫התיק הוסיף לערכו (לא ניתן לקבוע מה קרה לפני המשיכה)‪ .‬משיכה בהיקף גדול יותר מקטינה את הרווח‪,‬‬ ‫משיכה בהיקף קטן יותר מגדילה את הרווח‪.‬‬ ‫‪ .3‬תשואת המנהל חיובית‪ ,‬תשואת הלקוח אפס‪ .‬המצב המתואר אפשרי אם לאחר המשיכה התיק הוסיף‬ ‫לערכו (או איבד מערכו לפני המשיכה)‪ .‬משיכה בהיקף גדול יותר יוצרת הפסד‪ ,‬משיכה בהיקף קטן יותר‬ ‫יוצרת רווח‪.‬‬ ‫‪ .4‬תשואת המנהל חיובית‪ ,‬תשואת הלקוח שלילית‪ .‬המצב המתואר אפשרי אם לאחר המשיכה התיק הוסיף‬ ‫לערכו (או איבד מערכו לפני המשיכה)‪ .‬משיכה בהיקף גדול יותר מגדילה את ההפסד‪ ,‬משיכה בהיקף קטן‬ ‫יותר מקטינה את ההפסד‪.‬‬ ‫‪ .5‬תשואת המנהל אפס‪ ,‬תשואת הלקוח גבוהה ממנה (חיובית) ‪ -‬המצב המתואר אפשרי אם לאחר המשיכה‬ ‫התיק איבד מערכו (או הוסיף לערכו לפני המשיכה)‪.‬מנהל התיקים הרוויח והפסיד את אותו הסכום‪ ,.‬כלומר ‪,‬‬ ‫ההפסד באחוזים קטן מהרווח באחוזים‪ .‬לאחר המשיכה התיק איבד מערכו אחוז נמוך יותר מזה שהרוויח‬ ‫לפני המשיכה‪ .‬משיכה בהיקף גדול יותר מגדילה את הרווח‪ ,‬משיכה בהיקף קטן יותר מקטינה את הרווח‪.‬‬ ‫‪ .6‬תשואת המנהל אפס‪ ,‬תשואת הלקוח אפס‪ ,‬המצב המתואר אפשרי‪ ,‬אם תשואת מנהל התיקים לפני‬ ‫המשיכה ולאחריה זהה ועומדת על אפס‪ ,‬משיכה בהיקף גדול יותר או קטן יותר לא תשנה את תשואת‬ ‫הלקוח‪.‬‬ ‫‪ .7‬תשואת המנהל אפס‪ ,‬תשואת הלקוח נמוכה ממנה(שלילית)‪ -‬המצב המתואר אפשרי אם לאחר המשיכה‬ ‫התיק הוסיף לערכו(או איבד מערכו לפני המשיכה‪ .‬מנהל התיקים הרוויח והפסיד את אותו הסכום‪ ,‬כלומר‪,‬‬ ‫ההפסד באחוזים קטן מהרווח באחוזים‪ .‬כלומר לאחור המשיכה התיק הוסיף לערכו אחוז גבוה יותר מזה‬ ‫שאיבד לפני המשיכה‪.‬‬ ‫‪ .8‬תשואת המנהל שלילית‪ ,‬תשואת הלקוח חיובית‪ .-‬המצב המתואר אפשרי אם לאחר המשיכה התיק איבד‬ ‫מערכו(לפני המשיכה התיק הוסיף לערכו)‪ .‬משיכה בהיקף גדול יותר מגדילה את הרווח ‪ .‬משיכה בהיקף קטן‬ ‫יותר מקטינה את הרווח‪.‬‬ ‫‪ .9‬תשואת המנהל שלילית‪ ,‬תשואת הלקוח אפס‪ ,‬המצב המתואר אפשרי אם לפני המשיכה התיק הוסיף לערכו‬ ‫ולאחר המשיכה התיק איבד מערכו (משיכה במצב זה בהיקף גבוה יותר תגרום לרווח)‪ .‬או אם לפני המשיכה‬ ‫התיק איבד מערכו ולאחר המשיכה התיק הוסיף לערכו‪(.‬משיכה במצב זה בהיקף גבוה יותר תגרום להפסד)‬ ‫‪ .10‬תשואת המנהל שלילית‪ ,‬תשואת הלקוח שלילית גבוהה ממנה בערך מוחלט‪ -‬הלקוח הפסיד יותר‪ ,‬המצב‬ ‫המתואר אפשרי אם לאחר המשיכה התיק הוסיף לערכו(או איבד מערכו לפני המשיכה)‪ ,‬משיכה בהיקף גדול‬ ‫יותר מגדילה את ההפסד‪ .‬משיכה בהיקף קטן יותר מקטינה את ההפסד‪.‬‬ ‫‪ .11‬תשואת המנהל שלילית‪ ,‬תשואת הלקוח שלילית נמוכה ממנה בערך מוחלט‪ -.‬הלקוח הפסיד פחות‪ ,‬המצב‬ ‫המתואר אפשר אם לאחר המשיכה התיק איבד מערכו‪(.‬לא ניתן לקבוע מה קרה לפני המשיכה)‪.‬משיכה‬ ‫בהיקף גבוה יותר מקטינה את ההפסד(ועשויה ליצור רווח)‪.‬‬

‫עמוד ‪ 49‬מתוך ‪49‬‬

מקצועית א 2014 קרנות נאמנות  

שחזורי בחינות בקרנות נאמנות מאז עוז שמש

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you