Ozonas 54 — Gyvybės troškulys

Page 59

Kas yra meditacija? Meditacija – tai savęs pažinimo būdas. Iš pradžių mokomasi lavinti dėmesį, jį sutelkti viduje ar išorėje. Antrasis etapas – savistaba, kai gilinamasi į savo vidų: stebimos mintys, jausmai, įsitikinimai, rolės, pomėgiai ar prisirišimai bei tai, ko nemėgstama ar vengiama. Kai pradedama suvokti, kaip veikia stebėjimo mechanizmas, tada ir prasideda tai, ką rytiečiai vadina tikrąja meditacija. Jei aš mėgstu vaikščioti po mišką, ar galiu tai vadinti meditacija? Žmonės meditacija kartais vadina ir atsipalaiduoti padedančias veiklas, tokias kaip važinėjimas dviračiu, miško ošimo ar upelio čiurlenimo klausymasis. Tai relaksacija. Nuo meditacijos ji skiriasi tuo, kad dėmesys relaksacijos atveju sutelktas ne į vidų, bet kažkur šalia. Poilsiui reikia išorinės sąlygos, kuri ištrauktų dėmesį iš vidaus į išorę – upelio, miško, dviračio, knygos. O meditacija yra sąmoningas dėmesio valdymas. Triukšmingame prekybos centre galima elgtis keliais būdais – jei visai nekreipiame dėmesio į tai, kas vyksta aplinkui, sutelkiame dėmesį savo viduje ir ilsimės, tai irgi gali būti vadinama meditacija. Jei galime ramiai, atsiriboję nuo triukšmo, skaityti knygą – tai relaksacija. Jei kyla visokios mintys, nuo kurių pavargstama – tai įprasta neatsipalaiduojančio, nemokančio valdyti dėmesio žmogaus reakcija. Jeigu pažiūrėtume dar giliau, meditacijos iš viso nėra arba būtų galima pasakyti, kad ji vyksta visą laiką. Kai nebelieka atskirumo tarp būsenų, kai nebereikia daikto arba veiksmo, kad patektume į kitą būseną, tai reiškia, kad mes visą laiką medituojame. Medituoti gali kiekvienas žmogus. Tik kai kuriems reikia daugiau laiko ar pastangų, kad prisimintų, kaip tai daryti. Kiek laiko užtrunkama, kol žmogus išmoksta medituoti? Būna, kad žmogus pirmą kartą pabandęs medituoti, pasiekia kažką tokio, ko kiti nepasiekia net ir medituodami 20–30 metų. Būna, kad žmonės metų metus ant šaltų akmeninių grindų vienuolynuose medituoja ir nenueina toliau nurimusio proto. Tai yra labai individualu ir priklauso nuo mūsų vidinės struktūros – santykio su protu, susitelkimo į protą, nuo to, kokį kelią mes jau esame nuėję.

Meditacija taip pat padeda ieškoti atsakymų į globalius klausimus – kas aš esu, ką aš veikiu, kokia mano paskirtis, ką, kaip ir kodėl turėčiau daryti? Tiesa, galbūt ne visai tiesiogiai. Stebint save įmanoma surasti, ne kas tu esi, o veikiau sužinoti, kas tu nesi. Medituodamas svogūno lupimo principu ir stebėdamas save suprantu, jog turiu tokį įsitikinimą, bet tai nesu aš, turiu tokią rolę, bet tai nesu aš – tokiu būdu po truputį tampu vis labiau savimi, nors galbūt tiesioginio atsakymo į klausimą „kas aš esu?“ taip ir nepavyks atrasti. Kokia pagrindinė meditacijos nauda? Meditacijos nauda pastebima skirtingose verslo ir visuomenės gyvenimo srityse. Meditacija padeda valdyti stresą, mažinti nerimą, didinti kūrybiškumą, ugdyti nuojautą. Vaikų meditacija padeda jiems mokytis susikaupti ir gerinti koncentraciją, valdyti savo elgesį, mažinti nerimo jausmą. Vis daugiau stambių verslo korporacijų ima rūpintis ne tik fizine savo darbuotojų sveikata, bet ir jų dvasiniais, emociniais gebėjimais, padedančiais sudėtingose situacijose susikaupti ir sutelkti dėmesį, valdyti emocijas, nepasiduoti panikai ar stresui, atsistatyti po patirtų psichinių traumų. Pastebėta, jog XXI amžiuje vadovams praktiškai nebeįmanoma aprėpti visos informacijos, reikalingos sprendimų priėmimui, o meditacija padeda tai daryti žymiai efektyviau, naudojantis ne tik racionalia mąstysena, bet ir intuicija. Meditaciją naudoja ir jėgos struktūrų atstovai – policininkai, kariai karštuose taškuose – jiems tai padeda priimti gyvybiškai svarbius sprendimus, patirti mažiau streso. Meditacija ateina ir į mokyklas. Ne tik JAV ir Didžiojoje Britanijoje, bet ir Lietuvoje. Pastebėta, kad vaikų, kurie pradeda medituoti, akademiniai pasiekimai pagerėja. Jie išmoksta susikaupti, naudoti sukauptą informaciją, gauna geresnius pažymius, tampa atsparesni stresui, pagerėja jų emocinis sąmoningumas ir empatija.

Galvodami apie pasiekimus mes linkę lyginti vieną su kitu ir matuoti progresą – lyg tas, kuriam nesiseka, yra blogesnis už tą, kuriam sekasi. Bet iš tikrųjų visi gali gauti naudos išmokę žiūrėti į savo vidų. Pradžia priklauso nuo to, kur esi, o ir kelias labai individualus. Meditacijoje nėra tokio kelio, kurį visi privalo nueiti. Yra tam tikri dėsningumai, technikos, kurios labiausiai pasiteisina vienu ar kitu atveju, tačiau griežtų taisyklių nėra. Tai tik įrodo, kad egzistuoja didelė galybė mokymų ir būdų, padedančių mums išmokti pažvelgti į savo vidų. Ko žmonės dažniausiai siekia užsiimdami meditacija? Vieni nori mažiau pavargti bei nuraminti protą ar emocijas, kiti – pagerinti mąstymą, sprendimų priėmimo efektyvumą.

Tėvų ir vaikų grupė „Vilkės namuose“

OZONAS

59