Ozonas 54 — Gyvybės troškulys

Page 54

9 būdai įmonei prisidėti prie aplinkosaugos DIANA LIETUVININKĖ

A

plinkos būklė yra vienas iš svarbiausių veiksnių, darančių įtaką ne tik žmogaus socialinei raidai, ekologiniam saugumui, bet ir verslo plėtros perspektyvai. Gamtos, gyvūnijos ir bioįvairovės išsaugojimas – tai sritis, kurioje vis dar trūksta atsakingų įmonių įsitraukimo.

Tyrimai atskleidžia, kad įmonių vykdomos veiklos aplinkos apsaugos srityje stiprina įmonės reputaciją, darbuotojų ir vartotojų lojalumą, mažina įmonės daroma neigiamą poveikį aplinkai bei didina darbuotojų ir bendruomenės sąmoningumą. Apžvelgėme Lietuvos įmonių aplinkosauginių projektų praktinius pavyzdžius ir paruošėme devynis pasiūlymus, kaip įmonei prisidėti prie aplinkosaugos.

54