Ozonas 54 — Gyvybės troškulys

Page 53

„Prie vykdomų projektų mes prisidedame ir finansiškai, ir darbais. Situacija Aukštumalos pelkės teritorijoje, iš pirmo žvilgsnio, dviprasmiška – negali išgauti durpių nenusausinęs pelkės. Tačiau gavybos plotai ribojasi su gamtine pelkės dalimi, kuriai būtinas vanduo. Taigi, su mokslininkais ieškome optimalių sprendimų, kurie padėtų sumažinti abiejų teritorijų neigiamą poveikį vienos kitai.“ Be šių darbų įmonė kartu su botanikais įrengė sklypą, kuriame įkurdino aukštapelkinių augalų bendrijų, daugiausiai kiminų, pradmenis. Karštomis vasaromis juos laistė, stengėsi palaikyti optimalias sąlygas jiems įsitvirtinti. Įmonė taip pat vykdo šviečiamąją veiklą, todėl prisidėjo prie 1,5 km ilgio pažintinio tako atnaujinimo Aukštumaloje, skyrė lėšas apžvalgos aikštelei įrengti. „O šią vasarą neeksploatuojamoje pelkės dalyje dėl įgyvendintų gamtotvarkos projektų ir, žinoma, ypač lietingo meto, sukauptas didelis vandens kiekis per laidų durpinį gruntą filtruojasi į gavybos plotus. Tai ardo čia esančio vietinio siauruko geležinkelio šaką, kuri yra vienintelis transporto kelias išgautoms durpėms išvežti. Turime iššūkį, tariamės su gamtininkais, ieškome išeičių“, – bendrus darbus vardina V. Daukantienė.

Vakarų Europoje sunaikinta arba smarkiai pažeista daugiau nei 90 %, centrinėje Europoje - virš 50 % buvusių pelkių. Lietuvos pelkių plotas per pastarąjį šimtmetį sumažėjo nuo 10 % iki 2,7 % šalies ploto. (Remiantis VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ duomenimis).

Tarptautinis atsakingos veiklos patvirtinimas Dar praėjusiais metais kartu su kolegomis Vokietijoje bendrovė pradėjo siekti RPP (angl. Responsibly Prodused Peat „Atsakingai išgaunamos durpės“) sertifikato patvirtinimo. „Nebuvo lengva, bet iššūkiai – tai naujos galimybės. Teko rengti dokumentus, ruoštis sertifikavimo auditams, o planuojant ateities darbus – kruopščiai analizuoti ir įvertinti aplinkosauginius aspektus. Atsakingas požiūris į durpių gavybą, siekiant suderinti pelkės ekosistemų apsaugos, greta esančių teritorijų ir durpyno eksploatavimo interesus, nebuvo naujiena. Mums pavyko, pastangos įvertintos suteikiant tarptautinį patvirtinimą, kad durpių gavyba Aukštumalos (Šilutė) ir kituose koncerno įmonėms naudoti skirtuose durpynuose – Laukesos, Palių ir Ežerėlio – vykdoma atsakingai, t. y atitinka RPP reikalavimus“, – džiaugiasi V. Daukantienė.

Aukštumala – pirmoji pasaulyje mokslinėje monografijoje aprašyta aukštapelkė. Knyga apie ją yra laikoma pasaulio pelkėtyros mokslo pradžia.

OZONAS

53