Ozonas 54 — Gyvybės troškulys

Page 4

~Permainos

Atliekos

Žiedinės ekonomikos kūrimas

01.

4

Europos Sąjungos narės pritarė naujoms taisyklėms, grindžiamoms Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkiniu. Jomis siekiama išvengti atliekų susidarymo ir gerokai padidinti komunalinių bei pakuočių atliekų, kurių neįmanoma išvengti, perdirbimą. Dėl naujųjų taisyklių palaipsniui bus mažinamas sąvartynuose šalinamų atliekų kiekis. Tuo pačiu šalys jomis bus skatinamos naudoti ekonomines priemones, tokias kaip didesnės gamintojo atsakomybės sistemos. Naujaisiais teisės aktais bus stiprinama atliekų hierarchija, reikalaujama, kad valstybės imtųsi konkrečių priemonių teikti pirmenybę prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, o ne šalinimui sąvartynuose ir deginimui. Tokiu būdu kuriama žiedinė ekonomika. Iki 2025 m. ketinama perdirbti 55 proc. komunalinių atliekų, iki 2030 m. – 60 proc., o iki 2035 m. – 65 proc. Pavojingos buitinės atliekos atskirai turės būti pradėtos rinkti iki 2022 m., biologinės atliekos – iki 2023 m., o tekstilė – iki 2025 m.

1,6 mln. Už saugų geriamąjį vandenį

02.

Europos piliečių iniciatyva „Right2Water“, kurią pasirašė 1,6 mln. piliečių, pritariančių, kad reikia gerinti prieigą prie saugaus geriamojo vandens visiems europiečiams, buvo išgirsta. Europos Komisija pateikė pasiūlymą peržiūrėti Geriamojo vandens direktyvą, siekdama gerinti geriamojo vandens kokybę bei prieigą prie jo. Siūlomas teisės aktas užtikrins kokybiškas vandens tiekimo paslaugas europiečiams, padės mažinti plastiko naudojimą bei riboti ES anglies pėdsaką. Naujomis taisyklėmis bus užtikrinama, kad vandens tiekėjai teiktų vartotojams aiškesnę informaciją apie išlaidų struktūrą ir litro vandens kainą, kurią vartotojai galės palyginti su vandens buteliuose kainomis; iš valstybių narių bus reikalaujama gerinti prieigą prie geriamojo vandens visiems gyventojams. Šalys turės pasirūpinti geriamojo vandens tiekimo įrenginiais viešosiose erdvėse, piliečių informavimu apie jų vandens kokybę ir geriamojo vandens pasiūla administraciniuose bei viešuosiuose pastatuose.