Ozonas 54 — Gyvybės troškulys

Page 23

kai gamyba ir vartojimas skirti pragyvenimui. Populiariuosiuose šaltiniuose natūriniai ūkiai dažnai prilyginami primityvumui, tačiau tai atrodytų visai kitaip jei palygintume maisto gavybai sunaudojamą energiją. Natūriniai ūkiai padidina produktyvumą reikalingą išgyvenimui – energijos sąnaudas ir gautą produktą. Skaičiai rodo, jog natūriniai ūkiai yra daug efektyvesni šiuo klausimu. Pavyzdžiui, JAV pasitelkiant modernias ūkines technologijas vienai maistinės vertės kalorijai pagaminti išnaudojama dešimt kalorijų. Tuo tarpu, medžiotojų ir rankiotojų bendruomenės, apsirūpindamos maistu iš aplinkos, vidutiniškai išnaudoja vieną kaloriją pagaminti dešimt kalorijų energijos. Tai reiškia, jog efektyvumo santykis yra 100 kartų didesnis negu JAV. Ką šie skaičiai mums sako? Jie neneigia to, kad technologijos gali efektyviai aprūpinti maistu didelę populiaciją ar kad paspartina maisto gavybą. Pateikti skaičiai kalba apie ilgą ir sudėtingą grandį gamybinių procesų iki produktui pasiekiant vartotoją ir didžiules energijos sąnaudas. Amerikiečių žurnalistas Richard Manning ironiškai teigia, jog mes tiesiog valgome naftą. Vieno produkto gamybiniame procese dalyvauja tiek daug įvairių gamybos ir transportavimo procesų. Taip pat pastebėta, jog pakilus naftos kainoms, kyla ir maisto kainos. Ką tai turi bendro su autochtonais? Energijos sunaudojimas maisto gavyboje ir turėtų būti vienas svarbiausių aspektų aplinkosaugoje. Autochtoniškos bendruomenės, išlaikiusios tradicinę gyvenseną,

savanoriškoje izoliacijoje gyvenančios gentys, ar nedidelės kaimo bendruomenės, kurios net nebūtinai yra autochtoniškos, bet taip pat gyvenančios gana toli nuo modernaus pasaulio, užsiima ar dalinai užsiima natūriniu ūkiu. Šios bendruomenės didžiąją dalį maisto ir kitų resursų gauna iš vietinės aplinkos ir būtent taip propaguoja darnų gyvenimo būdą, dalyvauja ekosistemoje ir efektyviai naudoja resursus.

Iššūkiai: socialinės ir aplinkosauginės problemos Nors per pastaruosius dešimtmečius pasiekta daug, šiandien autochtonų teisės yra įtvirtintos svarbiausių tarptautinių organizacijų kaip JTO, Tarptautinė darbo organizacija, Pasaulio bankas, tačiau tai vis dar yra vienos menkiausiai apsaugotų ir girdimų teisių pasaulyje. Problemos kyla, nes teisiniai dokumentai arba nėra pasirašyti dalies šalių, arba nėra tinkamai įgyvendinami. Prieš dešimtmetį JTO paskelbta autochtonų deklaracija buvo pasirašyta daugumos 144 šalių, 11 šalių susilaikė, tačiau keturios šalys – Australija, Kanada, JAV ir Naujoji Zelandija, kuriose gyvena daug autochtonų grupių balsavo prieš, pateikdamos savus teisinius argumentus, visgi, šiandien jų pozicija šiek tiek švelnesnė. Dar 1989 metais paskelbta Tarptautinės darbo organizacijos autochtonų ir gentinių žmonių teisių konvencija, plačiau žinoma kaip ILO 169, yra ratifikuota tik 22-vejų šalių, neįskaitant tokių šalių, kuriose gausiai gyvena autochtonų kaip Kanada, JAV,

OZONAS

23