Ozonas 54 — Gyvybės troškulys

Page 22

tema Nors autochtonai sudaro tik apie 6% pasaulio populiacijos, tačiau atstovauja net 90% pasaulio kultūrinės įvairovės.

Amerikietis per dieną suvartoja 230 000 kilokalorijų energijos, kai rankiotojų medžiotojų išnaudoja 100 kartų mažiau energijos per dieną, apie 2000-3000 kilo kalorijų žmogui.

Keystone dujotiekis, besitęsiantis per Kanadą ir JAV bei sulaukęs didelių aplinkosauginių protestų, prakiuręs išleido beveik 800 tūkstančių litrų naftos Pietų Dakotoje.

Nors autochtonų teisės vis labiau girdimos, tačiau apimdamos tik 6% pasaulio populiacijos, šios tautos sudaro net apie 15% gyvenančiųjų skurde. Tai vis dar yra vienos menkiausiai apsaugotų teisių pasaulyje, iniciatyvos mažiausiai finansuojamos ir pripažįstamos.

Autochtonai patiria įvairių suinteresuotų grupių intervenciją į savo žemes kaip, pavyzdžiui, kenčia nuo įvairių kompanijų vykdomų miškų kirtimų, taip niokojamos kultūriškai ir ekonomiškai svarbios autochtonų gyvenamos teritorijos. Didžiulio tarptautinio dėmesio susilaukė protestai JAV, kai vietos indėnų gentys pasisakė prieš per jų šventas žemes tiesiamą naftotiekį (Dakota access pipeline).

Manoma, kad visoje Aliaskoje slypi apie 50 mlrd. barelių naftos. Pajamos iš šios pramonės sudaro net 90 proc. valstijos biudžeto, todėl kalbas apie klimato kaitą seniesiems vietos gyventojams, dažnai nustelbia poreikis plėsti gavybą. 22

Panašiu metu keitėsi požiūris ir į aplinkosaugą. Iki devintojo dešimtmečio pagrindinis aplinkosaugininkų tikslas buvo saugoti augaliją ir gyvūniją, o žmogus buvo priešinamas gamtai ir laikomas pagrindine žala jai. Vėliau aplinkosaugininkai pradėjo kreipti dėmesį į darnaus gyvenimo praktikas ir autochtonus, kaip puikius tokios gyvensenos pavyzdžius, laikančius žmogų gamtos dalimi. Tradicinė autochtonų gyvensena, ankščiau laikyta siaurai suvokiamu žemesniu „evoliuciniu lygiu“, įgavo visai kitokią reikšmę. Atkreiptas dėmesys į šių grupių tradicines žinias – gilų aplinkos pažinojimą bei tvarų aplinkos išteklių naudojimą.

Klaidinantis įvaizdis Su šiuo nauju požiūriu į autochtonus paplito ir nauji stereotipai. Neretai vakarietiškų medijų, įvairių organizacijų, ekologinės politikos ir net pačių autochtonų, šios grupės yra egzotizuojamos. Populiariai autochtonai siejami su archajišku gyvenimo būdu ir natūriniu ūkiu, vaizduojami kaip tyrūs, nepaperkami ir gyvenantys darnoje su gamta. Autochtonams šis įvaizdis yra naudingas įrankis siekti politinių tikslų – užsitikrinti teises į savo žemes, kultūrą bei išteklius. Visgi, tai nevisai atitinka realybę ir taip sukuria neadekvačius reikalavimus. Daugelis autochtonų šiandien gyvena miestuose. Tie, kas gyvena savo žemėse palaiko vietines tradicijas, vietinę produkciją ir stipriai priklauso nuo aplinkos teikiamų gėrybių, tačiau nėra izoliuoti nuo modernaus gyvenimo būdo, pavyzdžiui, samių elnių ganytojai Šiaurės Europoje elnius gano sniegaeigiais, o didžioji dalis dirba biuruose ar kitus įprastus moderniai vakarų visuomenei darbus. Tik nedidelė dalis autochtonų yra savanoriškoje izoliacijoje ir vengia kontakto su civilizacija. Tokių yra priskaičiuojama apie šimtas genčių daugiausiai Pietų Amerikoje, Centrinėje Afrikoje ir Naujoje Gvinėjoje. Taigi, didžioji dalis autochtonų turi kontaktų su modernia visuomene ir lygiai taip pat yra įtraukti į rinkos ekonomikos sistemą. Pavyzdžiui, yra buvę atvejų kai Brazilijos Amazonės vietinių indėnų bendruomenės, turėdamos savo žemėse svarbių gamtinių resursų pasirinko gamtai žalingus sprendimus ir pasipelnė iš resursų. Samių elnių auginimo praktikos, kad ir kokios tradicinės, visgi, yra labai paveiktos komercijos, o technologijų įvedimas į elnių ganymo praktikas, kaip ir bet kokioje kitoje modernioje technologinėje visuomenėje, pakeitė darbo rinką ir savotiškai segregavo visuomenę. Tai toli gražu nereiškia, jog autochtonai yra prasti aplinkosaugininkai. Atvirkščiai, reikia atsikratyti egzotizuojančio ir apibendrinančio požiūrio į šias kultūras, suvokti įvairovę bei nustoti tikėtis stebuklingo aplinkosauginio atsakymo. Autochtoniškumas yra kultūrinė ir politinė kategorija, kuri kaip ir kokia rasės kategorija, mažai ką nusako apie individo ekonominę veiklą, profesiją ar vertybes. Vienaip ar kitaip, šių kultūrų siunčiamos žinutės ir tai ką simbolizuoja jų kova už savo teises į žemes ir kultūras, aiškiai parodo, kur yra didžiulės mūsų pasaulio problemos ir klaidos.

Autochtonai ir darnus aplinkos panaudojimas Mokslininkai, kalbėdami apie aplinkos ir žmogaus veiklos ryšį, pastebi žmonijos maisto gavybos sistemų svarbą. Gentinės medžiotojų rankiotojų bendruomenės pasižymi natūriniu ūkiu,