Ozonas 54 — Gyvybės troškulys

Page 21

U G N Ė B A R B O R A S TA R K U T Ė

Autochtonai ir aplinkosauga kokias pamokas vertėtų išmokti pasauliui?

Š

iandien, susiduriant su didžiausiomis klimato kaitos ir aplinkosaugos problemomis per visą žmonijos istoriją, vis labiau atsigręžiama į autochtonus ir jų žinias bei teises. Šios etninės grupės užima netoli ketvirtadalio pasaulio ploto, tačiau saugo net 80 proc. išlikusios biologinės įvairovės. Šiandien autochtonai laikomi gamtos ir ekologiško gyvenimo būdo saugotojais.

Jungtinių tautų duomenimis, pasaulyje yra apie 370-500 milijonų autochtonų, gyvenančių 70-yje šalių ir sudarančių 5000-7000 skirtingų kalbų ir kultūrų. Anglų kalboje plačiai naudojamas terminas indigenous, tačiau tikslaus vertimo į lietuvių kalbą nėra. Paprastai sutinkami terminai – autochtonai, čiabuviai arba vietiniai, pirmieji žmonės. Tai etninės grupės, gentys, gyvenusios teritorijose iki atkeliaujant dominuojančiai tautai, vadinasi iki kolonizuojant kraštą. Dažnai autochtonai yra išlaikę savo kalbas, kultūrą, socialinę sandarą. Tai yra gerai mums žinomos įvairios Šiaurės ir Pietų Amerikos indėnų ar Australijos aborigenų gentys, maoriai - Naujojoje Zelandijoje, inuitai – Grenlandijoje, Kanadoje ir Aliaskoje, samiai – Europoje ar čiukčiai – Rusijos šiaurėje bei begalės kitų tautelių pasaulyje. Tai nepamainomi žmogaus ir visuomenės veiklos pavyzdžiai – gebėjimas prisitaikyti prie aplinkos, kasdienybėje ir kalbose slypinčios šimtmečiais kauptos žinios apie žmogų ir aplinką. Šiandien autochtonai laikomi bioįvairovės sergėtojais ir ekologiško gyvenimo propaguotojais dėl artimo ryšio su gamta bei apsirūpinimu pragyvenimui iš vietinių išteklių. Visgi, autochtonai susiduria su daugybe politinių, ekonominių ir socialinių problemų.

Autochtoniškumas yra kultūrinė ir politinė kategorija, kuri mažai ką nusako apie individo ekonominę veiklą, profesiją ar vertybes. Teisių apsauga ir besikeičiantis požiūris Tarptautiniai autochtonų judėjimai pradėjo formuotis maždaug nuo aštuntojo dešimtmečio vidurio. Kūrėsi įvairios organizacijos, autochtonai įgijo tarptautinį statusą. Antropologas Jonathan Friedman teigia, jog autochtonų judėjimai kilo iš naujos globalios vakarietiškų valstybių santvarkos, kuomet pradėjo mažėti nacionalinių valstybių reikšmė. Šis silpnėjimas leido atsirasti įvairioms politinėms-kultūrinėms grupių iniciatyvoms, taip pat ir autochtonų iniciatyvoms, siekiančioms kultūrinio išsilaisvinimo nuo homogenizuojančios valstybės.

OZONAS

21