Ozonas 54 — Gyvybės troškulys

Page 2

Tvarus gyvenimas

Verslas atsakingai

Eko karta

ekokarta.lt

ekorekomendacijos.lt

4

PERMAINOS

6

VEŽLIŲ PAPLŪDIMYS

8

PASTATYTI DAUGIAU NEI LAIVĄ

14

PRABUDINANT MŪSŲ LAUKINIUS JAUSMUS

18

GYVENĘS SU SBIRIO KLAJOKLIAIS

20

AUTOCHTONAI IR APLINKOSAUGA

26

PASAKA APIE GIRIĄ, KURIOS NĖRA

30

KUR SLEPIASI BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ?

34

SĄŽININGOS PREKYBOS GRANDINĖ

36

PIENAS AR „PIENAS“?

40

PREKYBOS TINKLAI SUSIRŪPINO GYVŪNŲ GEROVE

46

KARTĄ INDIJOJE...

48

PELKĖS – ŽEMĖS INKSTAI

54

9 BŪDAI ĮMONEI PRISIDĖTI PRIE APLINKOSAUGOS

58

MEDITACIJA: SAVĘS PAIEŠKOS

62

MAŽIAU TVARKOS VAIKŲ ŽAIDIMŲ ERDVĖSE

66

VAIKAI, KURIE NIEKADA NEUŽAUGS

70

JUODASIS AUKSAS

74

KARTU SU KETURKOJU

76

33 DIENOS DVIRAČIU

80

KAIP HENRIKAS SU MIEGUISTUMU KOVOJO

VYRIAUSIOJI REDAKTORĖ Lina Bakšytė / lina@ozonas.lt

LEIDĖJAS VšĮ „Rūpi“, Latvių g. 64A-10

REDAKTORĖ Saulė Bakšė / saule@ozonas.lt

Tiražas 5 000 vnt. ISSN 1822-6191

DIZAINERIS + VIRŠELIO AUTORIUS Algimantas Bakšys

SPAUSDINO UAB „Druka“. Spaustuvė turi EMAS, ISO9001 ir ISO14001 sertifikatą bei Lietuvos spaustuvininkų asociacijos suteiktą Žaliausios spaustuvės Lietuvoje sertifikatą

ILIUSTRATORĖS Eglė Baltušnikienė, Greta Alice DIREKTORIUS Aurimas Stabingis / aurimas@rupi.lt

verslasatsakingai.lt

namaigamtai.lt

www.ozonas.lt