Ozonas 54 — Gyvybės troškulys

Page 18

Gyvenęs su Sibiro klajokliais J U S T I N A Š U M I L O VA

D

onatas Brandišauskas – Lietuvos kultūros antropologas, socialinės antropologijos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas ir vyresnysis mokslo darbuotojas, Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premijos (2016) laureatas, Nacionalinės Geografijos Draugijos Tyrėjas.

Klajoklių tautos, kurias Jūs tyrinėjate, yra paveiktos modernios kultūros. Kaip kultūrinis dvilypumas daro įtaką žmogui? Jie visi mokėsi mokyklose ir žino, kas yra televizorius, internetas, mobilusis telefonas, tačiau išlaikė tradicines praktikas, tokias kaip elnių ganymas ar medžioklė. Tai žmonės, kurie sugebėdavo prisitaikyti prie kintančios gamtos ir kintančio klimato, o dabar sėkmingai prisitaiko prie kintančių socialinių ir ekonominių sąlygų. Todėl nemanau, kad tai yra dvilypumas. Mūsų aplinka nuolat keičiasi, kažkas išnyksta, pavyzdžiui, mūsų kaimuose nyksta karvių ir arklių ganymas. Tačiau daliai 18

žmonių pokyčiai gali būti tragiški, ypač kai pokyčiai yra staigūs ir prievartiniai. Bet aš sutikau daugybę bendruomenių, kurios sėkmingai adaptavosi. Jos naudojasi šių dienų gerbūviu ir išlaiko savo kultūrines bei ekonomines praktikas. Ar gyvenimas visiškai kitokioje kultūroje pakeitė Jūsų požiūrį į tradicijas ir kultūrą, kurioje užaugote? Sibiro antropologiniai tyrimai padeda suprasti, kaip žmonės suvokia aplinką, kraštovaizdį. Galima suprasti, kas per reiškinys yra animizmas ir subtiliai perteikti jo interpretacijas. Nesakau, kad galima išvesti analogijas, tačiau animizmo tyri-