Page 1

ARTIK BİR

ŞİRKETİM VAR E-KİTAP

THE

START-UP FOR BEGINNERS

Şirketi kurduktan sonra aklınıza takılan sorulara yanıtlar

ş

Özmen Mali Mü avirlik

ş

CPA/Mali Mü avir Evren ÖZMEN-Partner  evrenozmen@ozmconsultancy.com

(c)

İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz.


ÖZMEN

Ş

İ İ

MÜ AV RL K

Merhaba, ŞİRKET KURMA SÜRECİNİZİ TAMAMLADIKTAN SONRA ARTIK SİZİ ŞİRKETİNİZ İLE İLGİLİ BAZI SORUMLULUKLAR BEKLİYOR.

Bu sorumlulukların neler olduğunu, aylık ve belli dönemler itibari ile yapmanız gereken işlemleri ve aklınızdaki diğer soruların tamamının cevabını bulabileceğiniz tek ve anlaşılır bir kaynak olmaması nedeni ile sizin için bu rehberi hazırladık. Şu an olmasa bile ileride karşılaşabileceğiniz konular ile ilgili aklınıza takılabilecek sorular için dönüp bakabileceğiniz bir kitapçık olması nedeni ile her zaman yakınınızda bulundurmanızı öneririz.

her n a l ı k a t a Aklınız ze i b n i ç i u r türlü so n her zama iz. n i s r i l i b a ş la u


ÖZMEN

Ş

İ İ

MÜ AV RL K

Bu kitapçıkta neler var? Sigorta ve Bağ-kur nedir ? Ne kadar ödenir ?

Beyanname Nedir ? Tahakkuk fişi Nedir ?

Ne Zaman ve Nasıl Ödenir ? Kimler Ödemez ?

ş

29 Ya ından Küçük olanlar için durum nedir ?

ş

ş

Personel çalı tırmaya ba lamadan

Şirket Sahibi olarak hangi

önce neler yapmam gerekli ?

beyannamelerin sorumlusuyum ?

Ödeme Yapmayı unutursam ne

Bu beyannameleri kim nasıl hazırlıyor ?

olur ?

Benim bu süreçte yapmam gerekenler var mı ? Ne zaman ve Nasıl ödeme yapmam gerekiyor ? Ödeme yapmayı unutursam ne olur ?

Aylık Muhasebe Süreci ş

Aylık olarak mali mü avirlik ofisine göndermem gereken evraklar nelerdir ? Bu evrakları zamanında hazırlayamazsam ne olur ? Ön Muhasebe Programı almak zorunda mıyım ?

ş

Mali Mü avirlik ofisini seçerken hangi

Fatura Düzenlenmesi ve diğer ilgili hususlar

noktalara dikkat etmem lazım ? Bana göndermeleri gereken bilgi, belge ve evraklar nelerdir ?

Fatura nereden temin edilir ? Fatura nasıl kesilir ? E-fatura kullanmak istiyorum ne yapmam gerekli ?

ş

Ka e yaptırmak zorunlu mudur ? Açık/Kapalı Fatura Nedir ? Yabancı dilde ve döviz cinsinden fatura düzenlenir mi ? Faturayı keserken hata yaparsam ne olur ?

ğiniz herkes ile sözleşme

Fatura düzenlendi

yapmak zorunda mısınız ? Hangi durumlarda

ş

sözle me yapılması size faydası olur ?

Genç Girişimcilere Sağlanan Avantajlar tam olarak nedir ? ş

Genç giri imciler için geçerli olan 3 yıllık vergi istisnası hangi

şirket türleri

için geçerli ?

ş

Genç giri imciler için geçerli olan 3 yıllık vergi istisnası hangi vergiler için geçerli ?

ş

ğ-kur desteği nedir ?

Genç Giri imci Ba


ÖZMEN

Ş

İ İ

MÜ AV RL K

Bu kitapçıkta neler var? Vergiden düşülebilecek giderler nelerdir ? ş

Hangi giderlerinizi gelirinizden dü erek ödenecek verginizi azaltabilirsiniz ?

Vergi & Sigorta ve Satıcılara yapılan ödemeler Ödeme yaparken dikkat edilecek konular Vergi ve Sigorta ödemelerini ne zaman yapacaksınız ? Düzenli ödeme yapmamanın

ş

Yurtdı ından alınan hizmet, üyelik,

ş

abonelik v.b. giderler vergiden dü ülür mü ?

ğitim, Sağlık ile ilgili giderler

E

ödenecek verginizi azaltabilir mi ?

ğer vergisi iadesi kimler nasıl

Katma de alabilir ?

Kanuni sınırlar içinde nasıl daha az

yaptırımları nelerdir ?

ş

Mali Mü avirlik firmasına vergi ve sigorta

vergi öderim ?

ödemelerinde neden aracılık yapmamalı ?

ş

Bize olan mali mü avirlik hizmet bedeli ödemelerinizi nasıl yapabilirsiniz ? Bizden gelen mailleri takip etmeniz neden önemli ?

Ne zaman neyi ödeyeceğimi nereden bileceğim ? Aylık Vergi Takvimlerinin takibi neden önemli ?

ş

Mali Mü avirlik ofisine evraklarımı

ğimi

göndermeden ne kadar vergi ödeyece bilebilmem nasıl mümkün olur ?

ğim Katma Değer Vergisini

Ödeyece

önceden nasıl hesaplayabilirim ?

Şirketinize ait hangi belge ve bilgiler soft/hard copy sizde bulunması gerekiyor ? İnternet vergi dairesi şifreniz sizde mevcut

ğim Muhtasarı

Ödeyece

Beyannamesindeki tutarı önceden nasıl hesaplayabilirim ?

ğim Gelir/ Kurumlar Vergisi

Ödeyece

tutarını önceden nasıl hesaplayabilirim?

ş Tablosu nasıl hazırlanır ?

Temel Nakit Akı

mu ? Vergi Levhanız bilgisayarınızda mevcut mu ?

ş

Kira sözle menizin orijinali nerede ? Fatura koçanınız sizde mi ?

ş olduğu bilgi formunu

Matbaanın vermi

saklıyor musunuz ?

ş dökümanları sizde mi ?

Vergi Dairesi Açılı

İmza beyannameniz veya sirküleriniz sizde mi?

Şirketinizin ticaret sicil gazetesi sizde mi ?

Dikkat etmem gereken başka konular var mı? ş

Personel maa larının bankadan ödenmesi konusu Belgesiz harcama yapılmaması

ş

ş

Mali Mü avirlik firması ile ileti im

Bitirirken


ÖZMEN

I

Ş

Beyanname Nedir ? Tahakkuk fişi Nedir ?

İ İ

MÜ AV RL K

Kısa ve özet olarak beyannamenin ne

ğunu açıklamak istersek her ay, üç ayda bir veya yıllık olarak şirketiniz oldu

tarafından maliyeye sunulması gereken

ğu

hesaplama ve bazı bilgilerin bulundu dökümanlar diyebiliriz.

ş

Beyannameler mali mü aviriniz tarafından onaylandıktan sonra ödeme yapmanızı

ğlayan yandaki dökümana ise tahakkuk fişi diyoruz. sa

a. Şirket Sahibi olarak hangi beyannamelerin sorumlusuyum ? Şirketinizi kurduktan sonra hangi vergilerin mükellefi olacağınız ile ilgili olarak aşağıdaki liste sizin için bilgilendirici olacaktır.

b. Bu beyannameleri kim nasıl hazırlıyor ? Beyannameler sizden gelen bilgi ve

ğrultusunda mali

belgeler do

ş

mü avirlik ofisleri tarafından

Katma Değer vergisi beyannamesi- Aylık beyan

hazırlanmaktadır. Beyannamelerin

edilir. En son beyan tarihi her ayın 24 üdür.

zamanında ve do

Muhtasar Beyannamesi- Üç ayda bir verilir. Çalışan

ğru hazırlanabilmesi

için evrakların bir düzen içinde, ayın

sayınız 10 ve 10’dan fazla ise aylık olarak verilir. En son

belli tarihini geçmemek üzere mali

beyan tarihi, beyan edilmesi gereken ayın 23 üdür.(

mü avirlik ofisine ula tırılması çok

Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarında beyan edilir)

önemlidir. Dosya payla ım siteleri

Geçici Vergi Beyannamesi- Üç ayda bir verilir. En

üzerinden veya mail üzerinden

son beyan tarihi, beyan edilmesi gereken ayın 14 üdür.

ula tırılan bilgi ve belgelerin mutlaka

ğustos-Kasım-Şubat beyan edilir)

(Mayıs-A

Kurumlar Vergisi/Gelir vergisi Beyannamesi-

ş

ş

ş

ş

ş

mali mü avirlik ofisiniz ile kar ılıklı

Şahıs

şirketine sahip iseniz Mart ayında, limited veya anonim şirketiniz var ise Nisan ayında yıllık beyannameniz verilir.

ş

teyit edilmesi gerekmektedir.


ÖZMEN

I

Ş

Beyanname Nedir ? Tahakkuk fişi Nedir ?

İ İ

MÜ AV RL K

c. Benim bu süreçte yapmam gerekenler var mı ? ğimiz evrakları süresi içinde hazırlamanız gerekli. Bu evraklar temel olarak aşağıdaki listede yer alan kalemlerden oluşuyor. -İlgili aya ait gelir faturalarınızın tamamı ( İptal var ise o da eklenerek) -İlgili aya ait gider faturalarınızın tamamı -Şirketinize ait banka ekstresi -İlgili ay içinde imzalanan sözleşmelerin fotokopisi Evet tabi ki var, ilk olarak aylık olarak sizlerden istedi

-Gider pusulası, banka üzerinden yapılmayan ödeme ve tahsilatların listesi veya makbuzları

ğer isteğimiz ise tarafımızdan muhasebeleştirilen evrakların ofisimizde iç kontrolden geçtikten sonra

Sizden di kontrolü.

Beyannamenizi tahakkuk almadan önce mutlaka görmeniz ve aklınıza takılan soruları sormanız gerekli.

Ş

ş edeceğinizi öğreniyorsunuz. Bu sayede beyannamelerinizin hatasız ve sizin bilginiz dahilinde tahakkuk alınıyor ve sonradan kötü bir süpriz (düzeltme, ceza v.b.) ile karşılaşma riskiniz ortadan kalkıyor irket kurulu tan bir kaç ay sonra bizim de yardımlarımız ile beyannamelerde hangi noktaları kontrol

d. Ne zaman ve Nasıl ödeme yapmam gerekiyor ? ğimiz vergi takvimi

Her ayın ilk haftası içinde gönderdi

ğinizi o takvim

önemli. Ne zaman neyi ödeyece

üzerinden takip edebilirsiniz. Ama genel olarak bilgi

ğer ve muhtasar vergilerini her ayın

verirsek, katma de

ğ-kur/sgk ödemelerinizi ise ayın son

26 sında ba

gününe kadar yapabiliyorsunuz. Ödemelerin son günlerinde bizden mutlaka hatırlatma maili geliyor.

ş

ş

Spam kutunuza dü üyor ise ta ımanızı öneririz.

ğı üzerinden veya

Vergi ödemelerinizi internet bankacılı

bankaların veznelerinden yapabilirsiniz. Ödemelerinizin

ğı üzerinden nasıl yapacağınıza dair

internet bankacılı

ş

yazımıza ula abilirsiniz.

e. Ödeme yapmayı unutursam ne olur ? ğer vergi ödemelerinizi yapmayı

E

unuttursanız, düzenli ödeyenlere

ğlanan indirimler mevcut. Bu indirim hakkını kaybetme olasılığınız bulunuyor.( Ödemeyi unuttuğunuz tutarın büyüklüğüne bağlı). sa

Vadesinden sonra sigorta

ğu gibi ufak bir

ödemelerinde oldu

ğı

gecikme farkı ile internet bankacılı üzerinden ödeme yapabilirsiniz.


ÖZMEN

Ş

Sigorta primi ve Bağkur Nedir ?

II

şahıs şirketi, gerek limited veya anonim şirket ortağı olmanız durumunda Gerek

sosyal sigortalar kurumuna aylık ödemeniz gereken bazı tutarlar olacaktır. Eski ismi

ğ-kur , yeni ismi ile 4/b

ile bu tutara ba

prim ödemesi denilmektedir.

Sigorta primi olarak ifade edilen ise

ş

ğınızda ilgili personel ile

personel çalı tırdı

ödemeniz parasal tutarlardır.

a. Sigorta ve Bağ-kur Ne kadar ödenir ? ğ-

2019 Yılı için asgari ba

kur primi düzenli ödeme

ğı takdirde 754 TL dir. Çalıştırdığınız

yapıldı

b. Sigorta ve Bağ-kur Ne zaman ve Nasıl ödenir ?

c. Kimler Bağ-kur primi ödemez ?

İlgili prim ödemeleri her ayın son günü yapılır. Bağ-kur ödemenizi (4-b) internet bankacılığı üzerinden T.C. numaranızı

ş defa iş kurmuş genç girişimciler bir yıl bağ-

yazarak ödeyebilirsiniz.

kur primi ödemez.

üzerinden

ğınız personellere ilişkin sigorta primlerini ise mali müşavirinizin size göndereceği sigorta tahakkuk fişi üzerindeki numara ile internet bankacılığı

hesaplanmaktadır.

üzerinden ödeyebiliyorsunuz.

personel için ne kadar

ğiniz ile ilgili tutar, personelin maaşı ödeyece

29

ş

Ancak çalı tırdı

29 Ya ından küçük ilk

ş

Ayrıca ba ka bir yerde

ş

sigortalı olan ki iler de

ğ-kur primi

ba

ödemezler.

29

d. 29 Yaşından küçük olanlar için durum tam olarak nasıldır ? ş

ği kapsamında 29 yaşından küçük ve ilk defa şahıs şirketi açmış kişiler için bir yıl bağ-kur primi ödemesi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak bu destek sadece şahıs şirketi sahibi olanlar için geçerlidir. Limited ve anonim şirket ortakları için bu şekilde bir destek söz konusu değildir. Genç giri imci deste

ğkur teşvikinden yararlanabilmek için mükellefin kayıtlı olduğu vergi dairesinden Genç Girişimci İstisnasından yararlandığına dair belge alması ve bu belgeyi ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine teslim etmesi gerekmektedir. Bu belge İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden Diğer Dilekçeler alanından talep edilebilir. Talep üzerine belge yine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 4/b Ba

elektronik imzalı olarak alınacaktır.

ğimiz ile gerçekleştirmeniz mümkündür.

Yukarıda yazılı süreci bizim deste

İ İ

MÜ AV RL K


ÖZMEN

Ş

Sigorta primi ve Bağkur Nedir ?

II

e. Personel çalıştırmaya başlamadan önce neler yapmam gerekli ? ş

ş ş açılması gerekmektedir. İşveren dosya açılışını vekalet verdiğiniz mali müşavirlik ofisi sizin adınıza açar ve çalışacak personelleri bu dosyaya kayıt eder. Aylık olarak işveren numaranız ile sigorta primleriniz beyan edilen şekilde tahakkuk eder. Çalıştırdığınız personel için biz özlük Personel çalı tırmaya ba lamadan önce mutlaka sigorta kurumunda bir i veren dosyası

dosyası hazırlamanız gerekmektedir. Özlük dosyasında bulunması gereken asgari olarak   -Kimlik Bilgileri -Agi Formu

ğlık Belgesi

-Sa

İ

- kametgah -Adli Sicil Kaydı

ğitim ile ilgili belgeler -Acil durumda iletişim kurulacak kişiler bilgileri -E

f. Ödeme Yapmayı unutursam ne olur ? ğer sigorta veya bağkur ödemeniz ise düzenli ödeyenlere sağlanan % 5 oranında indirim

E

hakkınızı kaybediyorsunuz. Bu nedenle özellikle sigorta ödemelerinizi önceliklendirmenizi

ğunuz takdirde ise ufak bir gecikme farkı ile internet bankacılığı

öneririz. Ancak unuttu

üzerinden ödeme yapabilirsiniz.

Bagkur prımı

754 TL

personel için dosya olustur

ayın son günü internetten ödeme

İ İ

MÜ AV RL K

29 yasından küçükler prim ödemez

ödemeyi unutursan yuzde 5 indirim kaybolur


ÖZMEN

Aylık Muhasebe Süreci

III

Şirketiniz kurulduktan sonra her ay çalıştığınız mali müşavirlik ofisi ile beraber ve uyum içinde yürütmeniz gereken bir süreç olacak. Bu süreçte tarafların bazı yükümlülükleri mevcut. Bu bölümde bunlardan bahsetmek istiyoruz.

İ İ

töre Firmanızın faaliyet gösterdiği sek esi göre bazı farklılıklar arz edebilm ık mümkün olsa da asgari olarak ayl eken mali müşavirinize ulaştırmanız ger dır. bilgi, belge ve evraklar aşağıda z satış faturaları ( e1 - Kesmiş olduğunu si) fatura ise excel liste

Şirketiniz adına düzenlenmiş olan gid .) fişler, makbuzlar v.b belgeleri ( Faturalar, er

2-

Seçim noktasında bir çok kriter olsa da öncelikli olarak

ş ğıdaki kriterleri göz önüne almanızı öneririz.

a a

ş

Ş

MÜ AV RL K

iz, pos cihazı var ise 3- Banka ekstrelerin

Mali Mü avirlik ofisiniz Sektörünüz hakkında bilgi sahibi mi ?

ş

ilgili dökümler

ş olduğunuz sözleşmeleriniz

Teknoloji kullanımı ve muhasebe süreçlerinin geli tirilmesi

4- Düzenlemi

konusunda yenilikçi mi ?

ş

Konu urken tercümana ihtiyaç duyuyor musunuz ? Mesleki terimler nedeni ile bir

ş

süre sonra konu ma anlamsız hale geliyor mu ? Kurumsal bir ofis mi yoksa mali

ş

mü avir ve bir, iki personelden mi

ş

olu uyor ? Sizin aylık

ş

i lemleriniz ile ilgilenecek

ş

çalı ma

ş

Mali Müşavirlik ofisini seçerken hangi noktalara dikkat etmem lazım ? Bana göndermeleri gereken bilgi, belge ve evraklar nelerdir ?

arkada larının yeterlilik düzeyi,

ş

ileti im kabiliyeti

Aylık olarak mali müşavirlik firmasına göndermem gereken evraklar nelerdir ?

Bu evrakları zamanında hazırlayamazsam ne olur ?

ve problem çözme

ği var mı?

yetene

Ön Muhasebe Programı almak zorunda mıyım ? Evraklarınızı eksik veya zamanında hazırlayamaz iseniz aylık olarak verilmesi gereken beyannamelerin son

Tarafımıza çok fazla sorulan bir soru olması nedeni ile bu kitapçıkta ön muhasebe programına gerçekten ihtiyacınız olacak mı olmayacak mı bu konu

ş

ğız. Aslında bu sorunun cevabı sizin iş hacminiz ğrudan doğruya ilişkili.

ile ilgili bilgi vermeye çalı aca

ve büyüme potansiyeliniz ile do

Ön muhasebe programına neden ihtiyaç duyuyorsunuz ? Ön muhasebe

ği olan ancak özelliklerinin çoğunu kullanmayacağınız veya kullanamayacağınız lüks bir eşya mı yoksa iyi ki almışım diyeceğiniz kullanışlı bir ürün mü bunun değerlendirmesini yapalım. Öncelikle bu değerlendirme için bazı soruların cevaplarına ihtiyacımız var. Ayda kaç adet satış faturası kesiyorsunuz ? Aylık kaç adet gider/alım faturanız var ? Satıcılara vadeli ödeme veya müşterilerinizden vadeli tahsilat yapıyor musunuz ? Çalışan personeliniz var mı ? Gelir ve gider faturalarınızın sayısı çok fazla değil ise ve çok fazla cariniz yok ise ve aynı zamanda çalıştığınız mali müşavirlik firması size istediğiniz temel raporları sağlayabiliyor ise  ön muhasebe programına gerek programı sizin için bir çok özelli

bulunmamaktadır.

ğu için

tarihleri oldu

beyannamenizin hatalı veya eksik hazırlanması söz konusu olabilir. Bu nedenle sizden ricamız muhasebe evraklarınızı ayın ilk 15 günü içerisinde hazırlamanızdır.


ÖZMEN

IV

Ş

İ İ

Fatura Düzenlenmesi ve diğer ilgili hususlar

MÜ AV RL K

Şirketinizi kurduktan sonra sıra ilk faturanızı kesmeye geldi. Peki nereden faturayı temin edecekseniz, nasıl düzenleyeceksiniz, bu bölümde fatura ile ilgili aklınıza takılan sorulara cevap vermeye çalışacağız. ğı ile anlaşmalı matbaalardan bastırabilirsiniz. Fatura koçanlarınız size teslim

Faturanızı maliye bakanlı

edilirken ayrıca bir bilgi formu veriliyor, o formu da saklamanızı öneririz. Fatura en az bir asıl bir suret

Fatura nereden temin edilir ? Kaç nüsha bastırmam gerekli ?

olarak 2 nüsha bastırılır.

ğınız ( bu sefer anlaşmalı ş

Faturalarınızı isterseniz noterden de yaptırabilirsiniz. Kırtasiyeden aldı

olmasına gerek yok ) fatura koçanını notere giderek mühürlettikten sonra kullanmaya ba layabilirsiniz.

E-fatura ile ilgili mevcut durumda en pratik çözüm bu hizmetleri veren kurumlardan anahtar teslim hizmet almanızdır. Bu firmalardan uzun süredir sektörde olan firmaları tercih etmenizi öneririz.

ğilseniz kaşe yaptırmanız gerekmektedir. Kaşe E-fatura mükellefi de

E-fatura kullanmak istiyorum ne yapmam gerekli ?

Fatura nasıl kesilir ?

üzerinde firmanızın ismi, vergi numarası, adresinizin olması yeterlidir.

Kapalı fatura bedelin tahsil

ğiniz gibi, printerden da şablonu bilgisayarınızda oluşturarak Faturanızı elde yazarak düzenleyebilece

bastırabilirsiniz. Eliniz ile yazarak faturanızı

ğini gösterir ve kaşe

Kaşe yaptırmak zorunlu mudur ? Kaşe üzerinde hangi bilgilerin olması gerekmektedir ?

edildi

faturanın altına basılır ve imzalanır.

ş

Açık faturada ise ka e faturanın üzerine basılır ve

ğini

düzenleyecek iseniz mutlaka sonradan silinmesi

bedelin tahsil edilmedi

mümkün olmayan tükenmez veya mürekkepli kalem

gösterir.

ile yazmanız gereklidir. Faturayı okunaklı ve güzel

Açık/Kapalı Fatura Nedir?

bir yazı ile yazmanız faturanızı kaydını yapacak

ş

ğı büyük ölçüde azaltır.

ki ilerin hata yapma olasılı

tahsilatlarınızı banka üzerinden yapmanızı öneririz. Ayrıca elden ödeme

ğer printerdan bastıracaksanız, bilgisayarınızda oluşturduğunuz şablonun hatalı bastırma riskine karşılık bir iki adet fotokopi üzerinde deneme E

yapıyorsanız mutlaka faturada

ş

ş ğıya basıldığını

ka enin a a

kontrol ediniz.

Yabancı dilde ve döviz cinsinden fatura düzenlenir mi ?

yapmanızı öneririz.

ş

Öncelikle bütün ödeme ve

Faturayı kestikten sonra ka enizi vurarak üzerini

ş

imzalamanız gereklidir. E-fatura için bu i lemi yapmaya gerek bulunmamaktadır.

ğer vergisi dahil fatura kesemezsiniz, mutlaka kestiğiniz faturada katma değer vergisi tutarını ayrıca gösteriniz. Ek olarak mali müşavirinizden keseceğiniz faturadaki katma değer vergisi oranını öğrenmeniz gerekmektedir.

Faturanızı düzenlerken herhangi bir nedenle hatalı bir rakam veya

Faturanızı katma de

yazı yazarsanız kesinlikle

Faturayı keserken hata yaparsam ne olur ?

karalama yapmamanız gerekmektedir. Faturanın bütün nüshalarının üzerini çapraz

ş

olarak çizerek mali mü avirinize aylık faturalarınız ile beraber

ş

ula tırmanız gerekmektedir.

Faturanızı düzenlerken herhangi bir nedenle hatalı bir rakam veya yazı yazarsanız kesinlikle karalama yapmamanız gerekmektedir. Faturanın bütün nüshalarının üzerini çapraz

ş

olarak çizerek mali mü avirinize aylık faturalarınız ile beraber

ş

ula tırmanız gerekmektedir.

ş

ğunuz ğiniz firmalar

Bir firmaya fatura düzenlemek için sözle me yapma zorunlulu bulunmamaktadır. Ancak düzenli olarak hizmet verece

ş

var ise ileride çıkabilecek anla mazlıkları minimuma indirebilmek için

ş

sözle me yapmanızı öneririz.

Fatura düzenlendiğim firmalar ile sözleşme yapmak zorunda mıyım ? Hangi durumlarda sözleşme yapılması size faydası olur ?


V

Genç Girişimcilere Sağlanan Avantajlar tam olarak nedir ?

ÖZMEN

Ş

İ İ

MÜ AV RL K

Loading...

{

19-25 yas 75.000 TL

18-29 yaş arasında olan ve ilk defa şirket kurmuş genç girişimcilere sağlanan vergi avantajı en kısa anlatımı ile yıllık olarak kesilen 75.000 TL ye kadar olan faturalar için gelir vergisi ödenmemesini ifade etmektedir. Üç yıl için toplamda 225.000 TL kesilen faturalar için gelir vergisi söz konusu olmayacaktır. Ancak bu avantajda yıl hesaplanırken yıl içinde kuruluş gerçekleşmiş olsa dahi o yıl tam sayılacaktır. Bu nedenle yıl sonuna doğru kuruluş yapılması durumunda 75.000 TL den kullanılmayan tutar devretmeyeceği için avantajdan tam anlamı ile istifade edilememiş olacaktır.

Genç girişimciler için geçerli olan 3 yıllık vergi istisnası hangi şirket türleri için geçerli ? ş

ğlanan vergi avantajı sadece şahıs firmaları için geçerlidir. Limited ve anonim

Genç giri imcilere sa

şirket kuranlar bu avantajdan faydalanamaz.

Genç girişimciler için geçerli olan 3 yıllık vergi istisnası hangi vergiler için geçerli ? ş

ğınızda

Bu avantaj sadece gelir vergisi için geçerlidir. Kira stopajı veya personel çalı tırdı

ğiniz gelir vergisi veya kestiğiniz faturadaki katma değer vergisini kapsamamaktadır.

ödeyece

Genç Girişimci Bağ-kur desteği nedir ? ş

ş

şahıs şirketi kurmuş iseniz, şahıs şirketinizi kurduktan sonra 12 ay süre ile aylık ödemeniz gereken bağ-kur priminlerini ödemek zorunda değilsiniz. 18 ya ından büyük 29 ya ından küçük iseniz ve ilk defa

sahıs firması

gelir vergisi için

18-29 yaş arası

}


ÖZMEN

VI

Ş

Vergi & Sigorta ve Satıcılara yapılan ödemeler

İ İ

MÜ AV RL K

1

3

2

Vergi ve Sigorta ödemelerini ne

ş

Mali Mü avirlik firmasına vergi

Ödemeyi Yaparken Dikkat

zaman yapacaksınız ? Düzenli

Edilecek Konular

ödeme yapmamanın yaptırımları

ve sigorta ödemelerinde neden aracılık yapmamalı ?

nelerdir ?

Şirketinizi kurduktan sonra ş

bizim önerimiz, sadece i iniz için kullanaca

ş

Geçici vergi ödemelerinizi üç

Mali mü avirlik meslek

ayda bir ayın 17 sinde katma

yasasına göre mali

ğınız bir banka

de

ğer ve muhtasar vergisi

ş

mü avirlerin yasal

hesabı açmak ve bütün ödeme

ödemelerinizi ise ayın 26 sında

yükümlülüklerinizi yerine

ve tahsilatlarınızı banka

yapmanız gerekmektedir.

getirmenizde aracılık hizmeti

Muhtasar beyannameniz e

havalesi veya kredi kartınız ile

ş

ğer

vermesi yasak, ayrıca kendi

personel sayınız 10’un altında

gerçekle tirmenizdir.

vergi ve sigortanızı ödemeniz

ise muhtasarınızı üç ayda bir

kendi sorumlulu

ödeyeceksiniz.

4

5

ş

Bize olan mali mü avirlik hizmet bedeli ödemelerinizi nasıl yapabilirsiniz ?

Bizden gelen mailleri takip etmeniz neden önemli ?

ş ve işlemlerin

Firmanıza ait bütün i

yazılı olarak tutulması amacı ile

Banka havalesi, eft veya kredi kartı linki üzerinden ödeme

muhasebe süreçlerini mail üzerinden ilerletiyoruz.

Şirketiniz ile ilgili

beyannamelerin takibi, ayrıca vergi ve

yapabilirsiniz.

son ödeme günlerinin hatırlatılması ile

ğişiklikleri ile ilgili

güncel mevzuat de

bilgilendirmelerin yapılabilmesi için bizden gelen mailleri takip etmenizi öneriyoruz.

ğunuz.


ÖZMEN

VII

Vergiden düşülebilecek giderler nelerdir ?

Ş

İ İ

MÜ AV RL K

Hangi Giderlerinizi gelirinizden düşerek ödenecek verginizi azaltabilirsiniz ? Tarafımıza çok sorulan bir soru olması nedeni ile bu kitapçıkta bu sorunun cevabına da

ş

ş

ğunu kanıtlayabildiğiniz her harcamanızı gider olarak dikkate alabilirsiniz. Limited veya anonim şirketiniz var ise faturanın şahsınıza değil şirket adına düzenlenmesi gerekmektedir. Genel olarak kira, aracınız ile ilgili giderler, mali müşavirlik giderleri, beyannamelerinizin damga vergileri, yemek, temizlik, kırtasiye v.b. harcamalarınız gider olarak verginizden düşülebilir. yer vermeye çalı tık. Temel olarak i iniz ile ilgili oldu

Yurtdışından alınan hizmet, üyelik, abonelik v.b. giderler vergiden düşülür mü ? ş

Evet dü ülür ancak bu giderler ile ilgili ek vergisel yükümlülükler olması nedeni ile bu faturalar tarafınıza

ğinde bize bilgi vermenizi rica ederiz.

geldi

Eğitim, Sağlık ile ilgili giderler ödenecek verginizi azaltabilir mi ? ğer giderlerinizden farklı olmak

Evet ancak di

üzere yıllık gelir vergisi beyanınızda gelirinizin

ş

% 10 unu a mamak üzere gider olarak dikkate alabilirsiniz. Bu tip giderlerinizi her yıl mart ayında tarafımıza göndermeyi unutmayınız.

Katma değer vergisi iadesi kimler nasıl alabilir ? ş faturanızda katma değer vergisi hesaplamanıza gerek olmayan türden işlemler yapıyorsanız ancak alım yaparken katma değer vergisi ödüyorsanız iade alabilirsiniz. Örnek olarak yurtdışına bir ürün veya hizmet satarken faturalarınızda katma değer vergisi olmadığı için iade almanız mümkündür. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Temel olarak ; Satı

Kanuni sınırlar içinde nasıl daha az vergi öderim ? ş ğıda linkleri verilen yazılarımızı okumanızı öneririz.

Bu konu ile ilgili a a TIKLA


Şirketinize ait hangi belge ve bilgiler soft/hard copy sizde bulunması gerekiyor ?

ÖZMEN

VIII

Ş

İ İ

MÜ AV RL K

Şirketiniz kurulduktan sonra bazı bilgi ve belgelerin gerek bilgisayarınızda bir dosya halinde toplu olarak, gerek hard copy olarak dosyanızda tutmanızı öneririz.

Internet vergi dairesi şifreniz sizde mevcut mu ? Internet vergi dairesi

Ayrıca aşağıdaki dökümanlarını da saklamanızı öneririz. 1.     Kira sözleşmenizin orijinali nerede ?

şifreniz ile interaktif vergi dairesi

üzerinden zaman zaman girerek vergi borçlarınızı

ğiniz gibi, bir çok işlemi yapabilirsiniz.

sorgulayabilece

2.     Fatura koçanınız sizde mi ?

ş olduğu bilgi

3.     Matbaanın vermi

Vergi Levhanız bilgisayarınızda mevcut mu ?

formunu saklıyor musunuz ?

ş dökümanları

Güncel mevzuata göre vergi levhanızı asmak zorunda

4.     Vergi Dairesi Açılı

ğinde

olmanıza gerek bulunmamak ile beraber talep edildi

sizde mi ?

ğu için ayrıca zaman zaman banka v.b. kurumlardan talep edilebileceği için bilgisayarınızda

5.     mza beyannameniz veya

veya bastırarak dosyanızda saklamanızı öneririz.

sizde mi ?

İ

göstermeniz gerekli oldu

sirküleriniz sizde mi? 6.    

Şirketinizin ticaret sicil gazetesi

Ne zaman neyi ödeyeceğimi nereden bileceğim ?

VIII

Aylık Vergi Takvimlerinin takibi neden önemli ? Her ay başında göndermiş olduğumuz vergi takvimi ile o ay ne zaman vergilerinizi ödeyeceğinizi not alarak nakit planınızı ayarlayabilirsiniz. Mali Müşavirlik ofisine evraklarımı göndermeden ne kadar vergi ödeyeceğimi bilebilmem nasıl mümkün olur ? ğrendiğiniz takdirde mali müşaviriniz size bilgi vermeden önce ne kadar ödeyeceğinizi bilebilirsiniz. Temel hesaplama yöntemlerini ö

Ödeyeceğim Katma Değer Vergisini önceden nasıl hesaplayabilirim ? ğiniz faturaların katma

Kesti

ğer vergilerinden,

Ödeyeceğim Muhtasarı Beyannamesindeki tutarı önceden nasıl hesaplayabilirim ? Muhtasar beyannamenizde genel olarak

ğiniz

kira stopajı ve personelinize ödedi

de

ğer

giderlerinizin katma de

ş ğünüzde

vergisini dü tü

ğiniz katma değer

ş

Ödeyeceğim Gelir/ Kurumlar Vergisi tutarını önceden nasıl hesaplayabilirim? ğimiz excel tablosu veya aşağıdaki Tarafınıza gönderece

ücretlere ili kin gelir vergileri ile damga

link üzerinden hesaplamanız

vergileri beyan edilmektedir. Bu ödemeler

mümkündür ?

ş

ödeyece

dı ında bir çok konuda muhtasar

verginizi bulabilirsiniz.

beyannamesi verilse de genelde bu

TIKLA

ödemeler beyan edilmektedir.

Temel Nakit Akış Tablosu nasıl hazırlanır ? Excelde örnekleri mevcut olan nakit akış tablolarını kullanmanızı öneririz. Nakit akış tablosu sayesinde haftalık olarak giriş ve çıkışları takip ederek, hangi haftalarda ne durumda olacağınızı önceden belirleyerek buna göre kredi kullanmak veya atıl durumda olan bakiyenizi değerlendirebilirsiniz. Örnek excel için bize ulaşabilirsiniz.


Dikkat Etmem Gereken Başka Konular Var mı? a. Personel maaşlarının bankadan ödenmesi konusu 5 ve üzeri personel çalıştırıyor iseniz maaş ödemelerini banka üzerinden yapmanız gereklidir. Cezai duruma düşmemek için bu hususa uymanız Ayrıca beş personelden fazla çalıştırıyorsanız bireysel emeklilik sistemine dahil olmanız gerekmektedir.

b. Belgesiz harcama yapılmaması  Yaptığınız harcamaların gelirlerinizden düşülerek ödenecek verginizi azalatması için mutlaka fatura veya fiş karşılığı olması gerekmektedir. Bankanızdaki hesabınızdan gerçekleşen çıkışlara faturası veya fişi olmadığı takdirde gider olarak dikkate alınmaz. c. Mali Müşavirlik firması ile iletişim  Şirket sahibi olduktan sonra çalıştığınız mali müşavirlik firması ile iletişim son derece önemlidir.  

ş

Aklınıza takılan her konuda bize ula abilirsiniz.

Bitirirken..

,,

Şirketinizin başarılı olması, amaçladığınız hedeflere ulaşmanız  bu süreçte çalışacağınız paydaşlarınızı doğru seçmeniz ile mümkün olabilecektir.  

ş

Ba arılar Dileriz.

ş

Özmen Mü avirlik Ailesi www.ozmconsultancy.com

Profile for Özmen Mali Müşavirlik-Ataşehir

Girişimciler için El Kitabı ( E-Rehber ) -Özmen Mali Müşavirlik  

Şirket Kurma sürecinizi tamamladıktan sonra artık sizi şirketiniz ile ilgili bazı sorumluluklar bekliyor. Bu sorumlulukların neler olduğun...

Girişimciler için El Kitabı ( E-Rehber ) -Özmen Mali Müşavirlik  

Şirket Kurma sürecinizi tamamladıktan sonra artık sizi şirketiniz ile ilgili bazı sorumluluklar bekliyor. Bu sorumlulukların neler olduğun...

Advertisement