Page 1

Výročná správa za rok 2008 Adresa: o.z. Laputa, Cesta k nemocnici 29, 974 01 Banská Bystrica Telefón:+421 908 966 555 E-mail: zmajlingova@gmail.com Web: http://ozlaputa.tumblr.com/, www.bastapribrane.sk Predseda: Mgr. Zuzana L. Majlingová Členovia: Mgr.art. Maroš Rovňák ArtD., Mgr.art. Michal Šimonfy, Mgr.art. Lenka Súkeniková Spolupracovníci: Mgr.art. Katarína Kucbelová, Mgr.art. Erik Bartoš Založenie združenia Občianske združenie Laputa je dobrovoľným, demokratickým a ochranným združením umelcov a teoretikov umenia, občanov Slovenskej republiky, nezávisle od ich národnosti, vierovyznania a politickej príslušnosti, alebo členstva v iných organizáciách a združeniach.. Ťažiskom činnosti o. z. Laputa je podpora a propagácia umeleckej činnosti, informačná, organizačná a produkčná podpora umeleckých diel, kultúrnych a umeleckých podujatí, festivalov a pod., vydávanie periodických a neperiodických publikácií, organizovanie seminárov, workshopov, sympózií a prezentácií súvisiacich s umením a kultúrou. Záujem o.z. Laputa sa sústredí na podporu a rozvoj kultúrnych aktivít v Banskej Bystrici, kde združenie v apríli 2008 vzniklo a pôsobí. Nadviazanie spolupráce Rok 2008, kedy o.z. Laputa vzniklo bolo zamerané na nadväzovanie spolupráce a partnerstva so združeniami a organizáciami, ktoré sa venujú príbuznej činnosti. Hlavným cieľom združenia bolo nadviazanie dlhodobej spolupráce pri realizácii kultúrnych podujatí v prostredí mesta Banská Bystrica. Festival Intermedia.bb, nultý ročník Po svojom vzniku o.z. Laputa nadviazalo spoluprácu s o.z. Tvor a jeho predsedom Erikom Bartošom. V spolupráci s o.z. Tvor sme realizovali nultý ročník festivalu Intermedia.bb , ktorý sa uskutočnil v novembri 2008 v Banskej Bystrici a bol zameraný na prezentáciu umenia nových médií. Festival bol realizovaný vďaka finančnému príspevku MKSR a podpore, ktorý získalo o.z Tvor. Výsledkom úspešnej spolupráce bol spoločný plán, realizovať festival Intermedia.bb aj v nasledujúcich rokoch už pod hlavičkou o.z. Laputa. Erik Bartoš sa stal neformálnym členom o.z. Laputa a hlavným dramaturgom podujatia pre nasledujúci ročník. Miesto konania : Europa culture center (bývalý Dom kultúry B. Bystrica) Námestie Slobody 3, Banská Bystrica Termín konania : sobota 26.4.2008 od 19.00h. - do 24.00h., pondelok 28.4. 2008 od 19.00h. 24.00h., utorok 29.4. 2008 od 19.00h. - 24. 00h. festival Intermedia.bb 2008 bol nultý ročník festivalu nových médií , ktorý prebehol v Banskej Bystrici v rámci medzinárodného networku Multiplace, siete ľudí a organizácii venujúcich sa interakcii médií a technológií s umením, kultúrou a spoločnosťou.


festival Intermedia.bb 2008 bol medzinárodný festival nových médií, experimentálnych filmov a alternatívnej hudby predstavujúci aktuálne umelecké stratégie mladých slovenských a zahraničných autorov pochádzajúcich z viacerých európskych krajín (Taliansko, Rakúsko, Čechy, Poľsko). Festival prebehne počas troch dní a širokej verejnosti predstaví vzorku súčasného umenia , prevažne performanciu, sound art a video art. program festivalu Intermedia.bb 2008 sobota 26.4.2008 (Komorné dibvadlo ECC) 19.00 - Juraj Hubinak (SK) Experimentovaniu s hlasom sa venuje od roku 2004, má na konte dva internetové albumy, jeho hudobná produkcia pozostáva z vrstvenia jednotlivých hlasových záznamov sminimálnymi digitálnymi úpravami 20.30 - Romina Daniele (IT) - Aisthánomai, il dramma della coscienza. Za svoju tvorbu, ktorá je výsledkom voľnej improvizácie a spájania jednotlivých zvukových stôp do jednej kompozície, získala Romina Daniele v roku 2005 cenu Dimitria Stratosa. Viac ako muzikálnosť ju zaujíma akustika, jej hlas sa strieda v rôznych polohách, akoby strarobylý nádych niektorých melódií sa stretáva s modernými digitálnymi technológiami. Na festivale sa predstaví v programe Aisthánomai, tragédia vedomia. 21.30 - Maros Rovnak (SK) - Hyaena / Litánie Maroš Rovňák pracuje s textom, ktorý je deklamovaný alebo spievaný s využitím elektronickej modulácie hlasu, za sprievodu niekoľkých na seba navrstvených hlasových a zvukových stôp a videoprojekcie. Obsahový rámec jeho multimediálnych performancií tvoria témy diskriminácie, odsúdenia a izolácie. pondelok 28.4.2008( Estrádna sála ECC) 19.00 - Sound Bus (EU) NomadSPACE / Potulná galéria je mobilná platforma zameraná na prezentáciu súčasného umenia na neštandardných miestach v priestore nákladného auta. Parazituje na iných výstavných projektoch, túla sa po Slovensku a zahraničí ako súčasť programu rešpektovaných kultúrnych podujatí, hudobných a filmových festivalov. Reprezentačný výber diel a umelcov pripravila rešpektovaná rakúska kurátorka Ursula Maria Probst, ktorá sa programovo zaoberá soundartom. 20.00 - Videoset (SK, CZ) Vybrane videa poslucháčov vysokých škôl umeleckého smeru v Brne, Košiciach a Banskej Bystrici. 21.00 - Table (CZ) Audiovizuálna performancia alternatívnej elektroakustickej dvojice Roman Štetina a Dominik Gajarský. 22:00 - Job Karma (PL) Dark-ambientný, audiovizuálny projekt Job Karma kombinuje v precízne pripravených hudobných podkladoch analógové a digitálne zvuky so slučkami filmových sekvencií. Projekt Černobyľ priamo odkazuje na jednu z najväčších novodobých katastrof a je venovaný všetkým jej obetiam. utorok 29.4.2008 (Kino ECC) 19.00 - videoset- vybrané videá z umeleckých škôl v Brne, Košiciach a Banskej Bystrici + prezentácia troch mladých slovenských atutorov (M. Mlynárčíková, M. Gáberová, R. Labuda) 20.00 - Iný film (SK)Prezentácia videí a krátkych experimentálnych filmov z internetovej databázy inyfilm.sk 21.00 - Konvalinky (SK) Audiovizualna performancia Thrash Noiz prechadzajici do širokých industrialnych plôch.


Anasoft Litera v Banskej Bystrici – Literárne soirée. V roku 2008 sme nadviazali spoluprácu s Katarínou Kucbelovou, predsedkyňou o.z. ars_litera, ktoré organizuje prestížnu Literárnu cenu Anasoft litera. Spoločne sme zorganizovali autorské čítania finalistov, tejto prestížnej ceny. Autorské čítania boli realizované v priestore Vily Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici, ktorú spravuje Stredoslovenská galéria. Projekt sa konal vďaka finančnej podpore zamestnaneckého grantu spoločnosti Orange, ktorá projekt podporila sumou 30.000 Sk. Autorské čítania sa stretli s veľkým a pozitívnym ohlasom verejnosti, na základe čoho sa rozhodla Stredoslovenská galéria ako aj o.z. ars_litera vstúpiť do projektu aj v nasledujúcom roku a s o.z. Laputa dlhodobo spolupracovať. A.1.Zhodnotenie a popísanie cieľov a aktivít Zámerom projektu „Literárne soirée“ bolo zorganizovať cyklus večerov čítania pôvodnej slovenskej prózy. Verejnú čítačku , za účasti autora, spojenú s besedou a koncertom v príjemnom kultúrnom prostredí. Aj preto sme cyklus realizovali vo vile Dominika Skuteckého (dnes je tu inštalovaná stála expozícia D.Skuteckého v správe Stredoslovenskej galérie), na mieste kde sa narodil a žil významný slovenský dramatik a spisovateľ Peter Karvaš (vnuk Dominika Skuteckého). K spolupráci na projekte sme získali dôležitého partnera OZ ars_litera, ktoré každoročne organizuje prestížnu cenu za pôvodnú domácu prózu Anasoft Litera. V spolupráci s predsedkyňou OZ ars_ litera – Katarínou Kucbelovou sme vyberali a kontaktovali spisovateľov, ktorí sa zúčastnili jednotlivých čítačiek. Oslovili sme redaktora Slovenského rozhlasu Egona Tomajka, ktorý jednotlivé čítačky moderoval. Egon Tomajko je kultúrny redaktor a znlaca literatúry, takže jeho odborná pripravenosť a moderátorská prax významne prispeli ku kvalitnému profesionálnemu zvládnutiu jednotlivých akcií. Ku každej čítačke sme zabezpečili hudobný sprievod v podaní kvalitných domácich interpretov , rôznych žánrov. Počas mesiacov júl, august, september 2008 sme sa zamerali na získavanie partnerov,finančných zdrojov, sponzorov a zmlúv s účinkujúcimi . V tomto období sa nám podarilo získať sponzorov na občerstvenie, ktoré sme podávali počas čítačiek návštevníkom zdarma, aby sme podporili pocit komfortu a vnímania umeleckého zážitku. Okrem financií z Konta Orange sa nám podarilo získať týchto sponzorov : Oishi – Green Tea, cafffé Costadoro, BAR ZUZ – čerstvá káva, Caffé Arabes, DRU, Tekmar, Herbex, Víno Fiala, Aqua Dol. Z pôvodne naplánovaných 7. čítaní sa nám v rámci finančného rozpočtu a načasovania podarilo zorganizovať 3 večerné soirée. V praxi sa ukázalo, že ideálny interval organizovania akcie je v mesačných intervaloch. Preto sme nedodržali pôvodný plán organizovať čítačku každé 3. týždne, čo sa ukázalo v rámci menšinového žánru ako neefektívne, v rámci kapacity banskobystrického publika. Ale získali sme finančného partnera OZ ars_litera – anasoft Litera, ktorý sa na základe pozitívnej skúsenosti s našou produkciou, prípravou a návštevnosťou akcií rozhodol projekt Literárne soirée finančne podporiť v roku 2009. Takže projekt bude pokračovať. Zorganizovali sme nasledovné Literárne stretnutia.

 Literárno hudobné soirée so spisovateľom Pavlom Vilikovským hudobný sprievod : Klaudius Kováč – klavír, Róbert Ragan – kontrabas, Miroslav Poprádi – saxofón 29. 10. 2008. o 17. 00 hod.  Literárno hudobné soirée so spisovateľom Marekom Vadasom hudobný sprievod : Martin Geišberg – gitara, spev, Patrik Pačes – perkusie 27.11.2008 o 17.00 hod.  Literárno hudobné soirée so spisovateľom Viliamom Klimáčkom


hudobný sprievod : Adam Marec – gitara, Jozef Vohár - gitara 10.12.2008 o 17. 00 hod. 2.Cieľová skupina a personálne zabezpečenie projektu Cieľovú skupinu tvorila široká, viac generačná skupina verejnosť Banskobystrického regiónu. Dôchodcovia, študenti stredných a vysokých škôl, členovia literárnych klubov, vysokoškolský pedagógovia, pracovníci rozhlasu a kultúrnych inštitúcií, milovníci umenia. Jednotlivých čítačiek sa zúčastnil spolu 360 návštevníkov, čo enormne prekročilo naše očakávania. Cieľová skupina reagovala na projekt pozitívne, o čom svedčilo aj to, že jednotliví účastníci prvého stretnutia sa zúčastnili aj nasledujúcich čítačiek. Aktívne sa zapájali do diskusií a ďakovali za program, nielen potleskom, ale aj počas rozhovor s organizátormi podujatia. Projekt je pre cieľovú skupinu prínosný najmä v tom, že ľudia majú možnosť osobne sa stretnúť so spisovateľom – predstaviteľom kvalitnej literatúry, bližšie spoznajú jeho prácu a osobnosť, prostredníctvom diskusie. Projekt prináša do regionálneho mesta významného spisovateľa, ktorý zvyčajne žije v Bratislave a publikum si veľmi váži a oceňuje jeho prítomnosť vo svojom meste, kde je núdza o kvalitný kultúrny program. Tým, že projekt realizujeme v Stálej expozícii maliara D. Skuteckého za sprievodu hudby prinášame publiku špecifický umelecký zážitok spájajúci literatúru, hudbu a výtvarné umenie. Samotná atmosféra Skuteckého vily podporuje vnímanie umenia, túto atmosféru oceňujú rovnako účinkujúci, ako aj diváci, medzi ktorými dochádza k vzájomnej pozitívnej výmene duchovnej energie. Počas príprav projektu sme nadviazali veľmi pozitívnu spoluprácu so zamestnancami Stredoslovenskej galérie, ktorí aktívne spolupracovali pri príprave jednotlivých akcií, zamerali sa na technickú prípravu a zabezpečenie. Podarilo sa nám vytvoriť tím dobrovoľníkov z radu študentov, ktorí roznášali letáky, plagáty, pozvánky a osobne informovali o projekte na strategických miestach. Spoločne dobrovoľne pracovalo 25 mladých ľudí zo SŠ a VŠ. Dobrovoľne pomohli aj 3 dôchodkyne, ktoré informovali svoju cieľovú skupinu. Všetci dobrovoľníci spoločne odpracovali cca. 100 hod. práce. 3.Výstupy projektu Výstupom projektu sú 3. akcie literárno – hudobné soirée. 3 x DVD nahrávky jednotlivých literárno-hudobných soirée. 3x pozvánky, letáky, plagáty. Fotografický materiál dokumentujúci akcie. Projekt má kvalitné personálne zabezpečenie, účinkujúcich a moderátora. Realizuje sa v príjemnom kultúrnom prostredí Skuteckého expozície. Diváci reagujú pozitívne, návštevnosť každej akcie mierne prekračuje kapacity priestoru. Sponzorské občerstvenie podporuje umelecký zážitok a diváci začali vytvárať komunitu, ktorá navzájom komunikuje a vytvára atmosféru spoluúčasti. 4. Podpora Konta Orange Tým, že Konto Orange, pozitívne vyhodnotilo a finančne podporilo projekt získali sme nevyhnutné prostriedky a možnosť projekt vôbec realizovať. Vďaka kontu Orange sa v praxi overilo , že projekt je úspešný a potrebný , dokážeme ho realizovať na vysokej úrovni a vďaka tomu sa nám podarilo získať ďalších finančných partnerov , ktorí podporia projekt v roku 2009, čím zabezpečíme udržateľnosť projektu Literárne soirée. Bez prvotnej podpory Konta Orange by projekt pravdepodobne nemohol vzniknúť a preto si veľmi vážime dôveru, ktorú nám Konto Orange preukázalo. Pri príprave nás nič neobmedzovalo,naopak komunikácia s donorom je vo všetkých fázach projektu perfektná, rýchla, nápomocná a motivujúca. A. 3 Správy v médiá www.port.sk/pls/w/event.event_page?i_event_id=13853&i_area_id=11&i_city_id=1&i_county... -


www.port.sk/pls/w/event.event_page?i_event_id=13853&i_area_id=11&i_city_id=1&i_county... banskabystrica.virtualne.sk/main.php?program=48&module mesta.slovenska.sk/firmy/main.php?id=98&program=kult_akcie&firmy_slovenska_flag=1 250k -

-

Soirée s Pavlom Vilikovským. Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici otvára cyklus literárno-hudobných podujatí s víťazmi a nominovanými spisovateľmi na ... www.sme.sk/c/4148543/pozvanky.html - 31k banskabystrica.virtualne.sk/index.php?program=172&module_action__0__sort_by...action... - 27k Názov: LITERÁRNO- HUDOBNÉMU SOIRÉE - s V. Klimáčkom ... Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Vás pozýva na ďaľšie podujatie z literárno-hudobného ... www.svg.sk/akcia.php?getAkcia=589 - 32k Banská Bystrica 1. januára (TASR) - Aj napriek chladnému počasiu, .... uvedie o 19.30 h hru Viliama Klimáčka Ginsberg v Bratislave (Beat Generation1965). ... www.slovacivosvete.sk/338/sprava-tasr.php?sprava=118025 - 27k Autorská čítačka so spisovateľmi Dušanom Dušekom a Viliamom Klimáčkom spojená ... mesta.slovenska.sk/firmy/main.php?id=98&program=kult_akcie&firmy_slovenska_flag=1 250k – B.2. Finančná správa Položka Grafický návrh pozvánok Honoráre spisovateľom Honoráre hudobníkom Honorár moderátorovi Cestovné náklady Tlač plagátov, letákov,pozvánok Poštové náklady Spolu

Schválený rozpočet 3000 Sk 6000 Sk 7000 Sk 2500 Sk 3500 Sk 4769

Skutočné čerpanie 3000 Sk 6000 Sk 7000 Sk 2500 Sk 3123 Sk 4680 Sk

3231 Sk 30. 000 Sk

3231Sk 29 534 Sk

Grafický návrh pozvánok

Honoráre spisovateľo m

Honoráre Honorár Cestovné hudobníkom moderátorov náklady i

1000,1000,1000,-

2000,2000,2000,-

2000,2000.2000,1000,-

2000,500,-

20,20,240,275,600,500,260,275,933,40,-

Tlač plagátov, letákov,pozv ánok 60,1192,50 240,1477,50 1710,-

Poštové náklady 1017,1152,1062,-


Spolu 3000,- Spolu 6000,-

Spolu 7000,-

Spolu 2500,-

Spolu 3123,40,-

Spolu 4680,-

Fotografická príloha

Spisovateľ P.Vilikovský v rozhovore s redaktorkou TV, v pozadí hudobníci : R.Ragan, K.Kováč, M.Poprádi. Vila D. Skuteckého.

Egon Tomajko so spisovateľom Viliamom Klimáčkom. Vila D.Skuteckého.

Spolu 3231,-


Preplnené publikum, ktoré sa zúčastňovalo autorských čítaní. Vila D.Skuteckého.

Vyrocna sprava laputa 2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you