Page 1

Výročná správa za rok 2012

Adresa: o.z. Laputa, Cesta k nemocnici 29, 974 01 Banská Bystrica Telefón:+421 908 966 555 E-mail: zmajlingova@gmail.com Web: http://ozlaputa.tumblr.com/, www.bastapribrane.sk Predseda: Mgr. Zuzana L. Majlingová Členovia: Mgr.art. Maroš Rovňák ArtD., Mgr.art. Michal Šimonfy, Mgr.art. Lenka Súkeniková Spolupracovníci: Mgr.art. Katarína Kucbelová, Mgr.art. Erik Bartoš

o.z.Laputa Občianske združenie Laputa je dobrovoľným, demokratickým a ochranným združením umelcov a teoretikov umenia, občanov Slovenskej republiky, nezávisle od ich národnosti, vierovyznania a politickej príslušnosti, alebo členstva v iných organizáciách a združeniach.. Ťažiskom činnosti o. z. Laputa je podpora a propagácia umeleckej činnosti, informačná, organizačná a produkčná podpora umeleckých diel, kultúrnych a umeleckých podujatí, festivalov a pod., vydávanie periodických a neperiodických publikácií, organizovanie seminárov, workshopov, sympózií a prezentácií súvisiacich s umením a kultúrou. Záujem o.z. Laputa sa sústredí na podporu a rozvoj kultúrnych aktivít v Banskej Bystrici, kde združenie v apríli 2008 vzniklo a pôsobí. Členovia o.z. Laputa nie su zamestanci združenia, pracujú ako dobrovoľníci, bez nároku na finančnú odmenu. Financie, ktoré získavajú z grantov a darov slúžia výlučne na realizáciu projektov. Spolupráca Rok 2012 bol zameraný na rozvíjanie spolupráce a partnerstiev so združeniami a organizáciami, ktoré sa venujú príbuznej činnosti. Hlavným cieľom združenia bolo pokračovať v dlhodobej spolupráci s partnermi z predchádzajúceho roka pri realizácii kultúrnych podujatí v prostredí mesta Banská Bystrica. Združenie pokračovalo v realizácii plánovaných dlhodobých projektov, ktoré započalo v roku 2008, kedy vzniklo. Podarilo sa mu zrealizovať ďalší ročník festivalu Intermedia.bb a pokračovať v projekte literárnych soirée Anasoft Litera v spolupráci s o.z. ars_litera a Stredoslovenskou galériou. Hlavné projekty V roku 2012 o.z. Laputa pokračovalo v realizácii dlhodobých projektov, ktoré tvoria hlavnú činnosť združenia. Festival Intermedia.bb 2012 (od roku 2008) a Anasoft Litera v Banskej Bystrici (od roku 2008). V spolupráci so Stredoslovenskou galériou sme sa podieľali na príprave monografického katalógu Júliusa Flaché, maliara, ktorý žil a tvoril v Banskej Bystrici. V spolupráci s Katarínou Kucbelovou sme započali aktivity na záchranu objektu vzácnej historickej pamiatky – Bašty pri Lazovnej bráne s cieľom jej rekonštrukcie a plánom zriadenia novej kultúrnej inštitúcie Rezidenčného literárneho domu. Zriadili sme novú web. stránku bastapribrane.sk. Bašta pri Lazovnej bráne. Bašta pri Lazovnej bráne je jednou z najstarších pamiatok Banskej Bystrice. Hoci je zachovanou súčasťou stredovekého hradného opevnenia s nevšedným geniom loci, dodnes o nej skoro nikto nevedel. Rozhodli sme sa, že ju skúsime zrekonštruovať a to tak, aby sa o nej dozvedeli Bystričania, ale tiež, aby sa stala známou aj za hranicami Slovenska. Bašte pri Lazovnej bráne sme vytvorili nové


využitie – Rezidenčný literárny dom. Otvorí sa tak slovenským aj zahraničným spisovateľom, ale tiež Bystričanom prostredníctvom rôznych podujatí.V minulosti bašty podporovali cechy. Bašty niesli názov podľa toho, ktorý cech ich udržiaval v obrannej pohotovosti. Chceli by sme, aby o bašte ľudia vedeli. Chceli by sme, aby sa vďaka nej dozvedeli aj to, že len aktívnym prístupom a vzájomnou spoluprácou môžme zachovať staré a zároveň dať možnosť vzniknúť novému. V roku 2012 sme preto intenzívne komunikovali s mestom Banská Bystrica, ktoré objekt Bašty vlastní. Nadviazali sme spoluprácu s odborníkmi a Pamiatkovým úradom a snažili sme sa upriamiť pozornosť verejnosti na tento vzácny už 10. rokov chátrajúci a nevyužitý objekt. Našim cieľom bolo získať objekt do dlhodobého prenájmu. Podrobné informácie o projekte sú uvedené na www.bastapribrane.sk, ktorý sme zriadili.

Anasoft Litera v Banskej Bystrici V roku 2012 sme pokračovali v spolupráci s Katarínou Kucbelovou, predsedkyňou o.z. ars_litera, ktoré organizuje prestížnu Literárnu cenu Anasoft litera a Stredoslovenskou galériou. Spoločne sme zorganizovali viacero autorských čítaní finalistov, tejto prestížnej ceny. Autorské čítania boli realizované v priestore Vily Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici, ktorú spravuje Stredoslovenská galéria na jeseň v roku 2012. Projekt sa konal vďaka finančnej podpore MKSR, ktoré získalo združenie ars_litera.


Festival Intermedia.bb 2012

Intermedia.bb je festival venovaný súčasnému umeniu a jeho presahom do rôznych druhov médií. V roku 2012 sa konal v Stredoslovenskej galérii a v Centre nezávislej kultúry ZÁHRADA v Banskej Bystrici v termíne od 12. 11. do 14. 11. 2012. Počas troch dní sa na festivale odprezentovali rôzne audiovizuálne a multimediálne projekty zo Slovenska aj zahraničia. Festival Intermedia.bb bol založený v Banskej Bystrici v roku 2008 a jednou z jeho úloh je rozširovať progresívne umelecké tendencie z oblasti mediálneho umenia aj mimo Bratislavu, preto sú súčasťou festivalu nielen živé performancie, ale aj rôzne workshopy, filmové projekcie, diskusie a prezentácie. Festival bol podporený MKSR sumou 6000,-Eur.


5. ročník medzinárodného festivalu nových médií program Pondelok 12. november 2012 Miesto: Záhrada - CNK, Nám. SNP 16, Banská Bystrica Od 14:00 workshop s Kryštofom Peškom (CZ) venovaný téme processingu v Stredoslovenskej galérii. 19.30 Boris Vaitovič (SK) Prezentácia tvorby multimediálneho umelca. 1. svetelný kinetický objekt - No box (number box, miesto pre strohú číselnú informáciu alebo aj neprítomnosť kocky), tento svetelno-kinetický objekt je výsledkom dlhodobej práce na fenoméne ilúzie vo výtvarnom umení, ktorého zámerom je v reálnom fyzickom prostredí vytvoriť "neuveriteľnú" situáciu. 2. interaktívny film - konfrontačné video medzi krásou a úpadkom súčasného urbánneho prostredia. 3. dokumentácia interaktívnych inštalácíí 2008 -2012 www.borisvaitovic.com 20.00 Kryštof Pešek (CZ) Prezentácia autora, ktorého tvorba sa pohybuje na pomedzí computer-artu, generatívnej grafiky a videoartu. 20.30 Linda van Dalen (NL) a Beáta Kolbašovská (SK) - V každej z vás je kúsok zo mňa Multimediálna performance založená na kombinácii live vjingu a súčasného tanca. 21.00 Slavo Herman (SK) - Casi Cada Minuto CCM je kombináciou jedinečných zvukových textúr s ambientnými krajinami pretkanými množstvom ruchov. Napriek minimalistickému prevedeniu ponúka táto hudba poslucháčovi bohatý a podnetný zážitok. Vstup na všetky podujatia je voľný. Utorok, 13.11.2012 Miesto: Stredoslovenská galéria, Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica 19.00 Schrei 27 Projekcia krátkeho filmu talianskeho nezávislého režiséra Davida Pepeho a legendárnej americkej speváčky a performerky Diamandy Galás. Pôvodná rovnomenná zvuková nahrávka Diamandy Galás z roku 1994 pre newyorskú rozhlasovú stanicu American New Radio, venovaná ľuďom, ktorí sa stali obeťami inštitucionalizovaného týrania, sa v roku 2010 stala súčasťou expresívneho vizuálneho diela talianskeho režiséra krátkych filmov Davida Pepeho. Film mal premiéru v apríli 2011 na festivale performancie Spill v Londýne.

19:30 Čítanie eseje D. Galás o projekte Schrei 27 spojené s vystúpením Davida Pepeho a diskusiou o filme. Esej D. Galás Sklady ľudí, väzenské tábory, umelecké kolónie a Schrei 27 prečíta Viera Dubačová. 20:00 Krátke filmy Davida Pepeho 1) Body Electric #1 2) A piece of my sky is missing 3) Simple Present / Future Perfect 4) Last Kodachrome 40 for a Nizo S800 5) Giardini di Luce 20.30 Diskusia s Davidom Pepem. Vstupné: 2 EUR Streda, 14. 11. 2012 Miesto: Záhrada - CNK, Nám. SNP 16, Banská Bystrica Centrum Music Club, Nám. SNP 12, Banská Bystrica 19.00 Prezentácia výstupov z workshopu s Kryšofom Peškom 20:00 The Receivers (CZ) Experimentálne zoskupenie The Receivers prijíma elektromagnetické signály z rôznych frekvencií. Ich zvuková performancia naživo mixuje hlasy pilotov lietadiel, železničiarov posúvajúcich vozne a policajtov, s hlukmi a rytmami dátových prenosov. The Receivers poslucháčom odhalia všetko, čo práve letí vzduchom na aktuálnom mieste a v aktuálnom čase. 21:00 BIOS (SK) Vystúpenie dvojčlennej zostavy vizuálnych umelcov v zložení Boris Sirka a Jozef Tušan. Ich živé vystúpenia sú charakteristické audiovizuálnym site specific live actom a žánrovo sa prikláňajú k postupom analógového komponovania starej školy industrial music a k súčasnej drone scéne. Príležitostný spev kombinuje blackmetalové vokály s recitáciou. Táto hudobná "osnova" je sprevádzaná autorskou videoprojekciou, ktorá uzatvára tento temný kruh vrstiev a hlukových plôch. 22:00:00 Chaosdroid & Postman Abstract, noise, idm, techno, challenging, layered afterparty v Centrum Music Clube, Nám. SNP 12. Banská Bystrica

Vyročná správa laputa 2012  
Vyročná správa laputa 2012  
Advertisement