Page 1

U I T G AV E V O O R J A A R 2015

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

“Een goed concept creëert waarde” BEN TEN HOVE, KVL TERREIN

AKOESTICUM EDE

“Herbestemming kazerne aanjager voor gebiedsontwikkeling” Harold Lenselink nam samen met Victor van Haeren en architect Hans Sluijmer het initiatief voor de oprichting van het Akoesticum: de Frisokazerne is getransformeerd tot nationaal trainingscentrum voor de podiumkunsten.

7

2

3

6

In multidisciplinair teamverband heeft Ozive een visie ontwikkeld voor het herbestemmen van het monumentale ensemble Franciscanessenklooster in het centrum van Tilburg.

Ozive investeert risicodragend in herontwikkeling historisch mannenpaviljoen. Hierdoor wordt het waardevolle monument behouden voor de toekomst.

Kantoor Mommersteeg heeft een nieuwe bestemming: Nico de Bont realiseerde moderne monumentale huisvesting voor vernieuwende zorgconcepten.

BISSCHOP ZWIJSENSTRAAT

DE LOET CASTRICUM

KANTOOR MOMMERSTEEG

Ozivekrant 03/2015  

Inspirerende herbestemmingsprojecten, initiatiefnemers en gebruikers in beeld.

Ozivekrant 03/2015  

Inspirerende herbestemmingsprojecten, initiatiefnemers en gebruikers in beeld.

Advertisement