Page 1

HAKLAR SAHNESİ: ÇOCUK HAKLARI PROGRAMI Özgür Şensoy Terakki Vakfı Okulları Program Geliştirme Uzmanı

Terakki Vakfı Okulları


Terakki Vakf覺 Okullar覺


AMAÇ VE HEDEFLER

Terakki Vakfı Okulları


YAYGINLAŞTIRMA HAKLAR SAHNESİ KULÜBÜ • Kılavuzun Hazırlanması • Öğretmen Eğitimi • Kulüp Tanıtım Çalışmaları • Uygulamalar

Terakki Vakfı Okulları

ÇALIŞMALARI –23 Nisan-19 Mayıs-20 Kasım Kutlamaları –Dönem Sonu Etkinlikleri –Müfredatla Bütünleştirme Çalışmaları


HAKLAR SAHNESİ KULÜBÜ

Terakki Vakfı Okulları


HAKLAR SAHNESİ KULÜBÜ’NDE ÇOCUKLAR… • Haklar ve haksızlıklar üzerine konuşur, • Düşüncelerini ve hissettiklerini paylaşır, • Hak olan ile olmayanı tespit ederek gündelik hayatlarındaki olaylarla ilişkilendirir, • Haklar bağlamında kendi davranışlarını düşünür, • Haklar ihlal edilirken seyirci kalmamak için sorumluluk hisseder, • Yardım temelli olmaktan ziyade hak temelli çözüm önerileri geliştirir ve uygular, • Edindikleri bilgi ve donanımı okuldaki diğer öğrencilere ve okulun kültürel atmosferine yaygınlaştırmaya katkı sağlar.

Terakki Vakfı Okulları


KILAVUZDA NELER VAR? • Tanışma ve kaynaşma etkinlikleri • Ekip çalışması ve güven etkinlikleri • Tematik oturumlar • Çocuk hakları ve insan haklarına ilişkin genel oturumlar • Proje yönetimine ilişkin oturumlar • Değerlendirme etkinlikleri • Hareketlendirme veya canlandırma etkinlikleri Terakki Vakfı Okulları


KILAVUZDAKİ TEMALAR ran Ak alığı rb Zo ile le de a c Mü

To p Ci lum n Eş siye sal itl t iği

Ayrım Yapmama k

Sporda Şiddet

Terakki Vakfı Okulları

Doğa Korum a

Medya


NASIL ETKİNLİKLER?

Düşünme-Tartışma

Çizerek Anlatma Terakki Vakfı Okulları

Kukla YapmaOynatma

Rol Oynama

İnceleme-Araştırma


KOLAYLAŞTIRICI ÖĞRETMENLERE EĞİTİM

Kulüp çalışmasını gönüllü yürütecek öğretmenlere ve psikolojik danışmanlara verildi. Terakki Vakfı Okulları


TANITIM ÇALIŞMALARI Kostümlü Yürüyüş

Kulüp Tanıtım Sunumları

Terakki Vakfı Okulları

Flash Mob

Tanıtım Afişleri


Terakki Vakf覺 Okullar覺


Terakki Vakf覺 Okullar覺


Terakki Vakf覺 Okullar覺


Terakki Vakf覺 Okullar覺


Terakki Vakf覺 Okullar覺


YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Terakki Vakfı Okulları


20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ETKİNLİKLERİ Resim Sergisi

Terakki Vakfı Okulları

Flash Mob

Gösteriler


1. DÖNEM SONU ETKİNLİKLERİ

Terakki Vakfı Okulları


23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

Terakki Vakfı Okulları


19 MAYIS ETKİNLİKLERİ

Terakki Vakfı Okulları


MÜFREDATLA BÜTÜNLEŞTİRME ETKİNLİKLERİ 5. SINIF TÜRKÇE DERSİ

Terakki Vakfı Okulları

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ


Terakki Vakf覺 Okullar覺


HAKLAR SAHNESİ ÇALIŞMALARI Çocuk Hakları Farkındalık Düzeyi

Terakki Vakfı Okulları


HAKLAR SAHNESİ ÇALIŞMALARI Hak – İstek Dengesi

Terakki Vakfı Okulları


HAKLAR SAHNESİ ÇALIŞMALARI Haksızlık Tespit Etme Becerisi

Terakki Vakfı Okulları


YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Haksızlık Tespit Etme Becerisi

Terakki Vakfı Okulları


YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Terakki Vakfı Okulları


BİREYSEL GÖRÜŞMELERDEKİ İFADELERDEN... • “Çocukların haklarını daha çok öğrendim... Çocukların hakları da en az büyükler kadar önemlidir.” •

“Zorbalıkla mücadele etmeyi öğrendik. Çocukların öğrenim hakkı, hizmet hakkı... Haksızlık yapanları uyarmayı öğrendim.”

• “Aklımda zorbalıkla mücadele kaldı... Her çocuğun hakları olduğu, öğrenme hakkı olduğu aklımda kaldı. Özel hayatımda da değişiklik oldu, hayat benim için kolaylaştı.” • “Çok güzel bir kulüp çalışması. Herkese önermek isterim. Bence herkes de katılabilir. Haklarımızı öğrenmek de çok güzel bir duygu.” • “Bu kulüpte haftada bir gün yerine daha fazla gün geçirmeyi isterdim.” Terakki Vakfı Okulları


YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Terakki Vakfı Okulları


YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Terakki Vakfı Okulları


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK • Müfredatla bütünleştirme çalışmaları • Devlet okullarında yaygınlaştırmaya yönelik görüşmeler

Terakki Vakfı Okulları


TEŞEKKÜRLER… Terakki Vakfı Okulları

Cocuk Haklari  

Cocuk Haklari

Advertisement