Page 1


NEDEN OSGB ? İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri hakkındaki Yönetmeliğe göre; •

50 ve üstü çalışanı olan her kurum 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren iş yeri hekimliği yanı sıra iş güvenliği hizmetini de çalışanlarına sunmaya başlayacak. Burada bahsi geçen bir iş güvenliği elemanını istihdam etmek veya bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden bu hizmeti almaktır.

Çok tehlikeli ve tehlikeli kolunda olan ve 50 kişinin altında çalışanı olan kuruluşlar iş sağlığı ve güvenliği hizmetini 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren çalışanlarına sunacak. Yani bir işyeri hekimi ve bir iş güvenliği uzmanı istihdam edecekler veya bir OSGB’den bu hizmeti alacaklar.

50 kişinin altında çalışanı olan az tehlikeli iş kolundaki firmalar ve kamu kurum ve kuruluşları ise 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren kapsama alınacaklar.

Özetle 1 Temmuz 2014 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti tüm şirketlerde zorunlu hale gelecektir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetini dışarıdan alacak olan firmaların dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise, Danışmanlık adı altında verilen iş güvenliği hizmetlerinin hiçbir yasal sorumluluğu ve geçerliği bulunmadığıdır.


BİZ KİMİZ ? PortClinic markası ile 2005 yılında Atatürk Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayan Tez Medikal, bugün 42 havalimanında 100 milyon yolcuya sağlık, iş sağlığı ve güvenliği çözümleri sunmaktadır. 2009 yılında iş sağlığı ve güvenliği ruhsatı alarak, hizmet vermeye başlayan Tez Medikal OSGB, bugün 22 ilde faaliyet göstermektedir. Tez Medikal OSGB, nitelikli iş sağlığı ve güvenliği hizmetini tüm Türkiye’ye ulaştırmayı amaçlamaktadır. Tez Medikal OSGB ; 60 kişilik yönetim ekibi, 40 iş güvenliği uzmanı, 180 hekim ve işyeri hekimi kadrosu, 250 yardımcı sağlık personeli, 75 ambulans sürücüsü, 210 hasta ve engelli taşıma personeli, toplamda 1000’e yakın uzman kadrosu ile iş sağlığı ve güvenliğinde hizmetinizdedir.

VİZYONUMUZ Ülkemiz sağlık ve iş güvenliği hizmetlerinin çağdaş ve uluslararası standartlara taşınması için özellikli ve uzmanlaşmış sağlık, iş güvenliği ve eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası toplu yaşam alanlarında etkin ve lider bir kurum olmaktır.

MİSYONUMUZ Çağdaş, etkili, verimlilik artıran, rekabete açık, yenilikçi ve butik sağlık ve iş güvenliği hizmetlerinin ulusal çapta yaygınlaştırılması ve uluslararası pazara taşınması amacıyla danışma, eğitim ve hizmet sunucu olarak belirleyici rol almaktır.

STRATEJİMİZ Öncelikle kamu ve özel sektördeki tüm firma ve kuruluşlara Hastane Öncesi Sağlık Sektöründeki ve İş Güvenliği ile ilgili tüm hizmetleri teker teker ve birbirini tamamlayan bir bütünlük içindeki ürünler ile giderek derinleşen ve çeşitlenen bir anlayış ile sunmak.


NASIL ÇALIŞIYORUZ ? Tez Medikal OSGB, öncelikli olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alacak işletmeyi analiz etmektedir. Bu ön risk analizi ile işletmenin; • • • • •

Konumu Yapısı Tehlike Sınıfı Büyüklüğü Faaliyet Alanı

incelenmektedir. Bu analiz sayesinde, işletmenin iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden riskleri, görev yapacak ekibin yapısı ve çalışma şekli belirlenmektedir. Daha sonra işletmede görevlendirilecek ekip belirlenir. Ekip, işetmeyi özel riskleri hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirir. İşetmeye özel «Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı» hazırlanır. Bu doküman; temel iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ve işletmenin faaliyet alanına bağlı olarak taşıdığı özel risklere yönelik spesifik önlemler içermektedir. Tez Medikal OSGB, verilecek hizmetlerin sürekliliğine önem vermektedir. Bu doğrultuda ekip, çalışma süresi boyunca : • • • •

İşletmeyi izleyerek riskleri belirler. Önlemleri saptayarak önerilerde bulunur. Uygulamaları izler Ara değerlendirmelerle önlemleri iyileştirir

Tüm bu süreç boyunca, işletmenin özellikleri ve gereksinimleri ile uyumlu olarak verilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri; özel bir yazılım ile takip edilmekte, düzenli olarak kontrol edilerek, firmaya rapor edilmektedir. Hazırlanan tüm raporlar, Tez Medikal OSGB’nin kurumsal hafızasında saklanarak, herhangi bir görev değişikliğinde, hizmetin kalitesinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi sağlanmaktadır.


KALİTE STRATEJİMİZ Tez Medikal OSGB, yurt içinden ve yurt dışından önde gelen akademik kuruluşlarla yaptığı işbirliği sayesinde, alanındaki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sektörde yaşanan tüm teknolojik, hukuksal ve yapısal gelişmeler, Tez Medikal OSGB’nin deneyimli personeli tarafından takip edilmekte ve bu sayede işletmeler, güncel bilgilerle donatılarak, en son gelişmeleri yakından gözlemleyebilmektedirler. İşletme çalışanlarının, işle olan ilişkisinin yanı sıra, işletmenin çevre ile olan ilişkisi de göz önüne alınmaktadır. Bu doğrultuda Tez Medikal OSGB, iş sağlığı ve güvenliğinde «Sağlıklı Çevre, Sağlıklı İnsan» stratejisini benimsemektedir.


NASIL FAYDA SAĞLIYORUZ ? Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları önemli iş gücü kayıplarına yol açmaktadır. Üstelik, bu sağlık sorunlarının deneyimli işçilerde daha fazla görülmesi, nitelikli iş gücü kaybını artırmaktadır. Bunun sonucu olarak da, işletmeler önemli maddi ve manevi kayıplar yaşamaktadır. • •

• •

Tüm Türkiye’deki operasyonlarınızın; tek anlaşma ile, tek elden ve standart hizmetle yönetilmesi. Tez Medikal OSGB’nin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti ile işletmeler, nitelikli iş gücünü daha iyi koruyabilecek, iş gücü kaybı ve tazminatlara bağlı ekonomik kayıplardan kurtulacaktır. İşletmeye; çalışanların veriminin artması, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, maliyetlerin kontrol edilmesi ve devamsızlığın azaltılması gibi avantajlar sağlanacaktır. Tez Medikal OSGB, yaygın altyapısındaki doktor ve iş güvenliği uzmanı kodrosunu kullandırarak, bu konudaki giderlerde de elle tutulur tasarruf sağlanacaktır. Personel istihdamı yerine, şirketlerin fatura karşılığı hizmet alması ile brüt maliyeti etkileyen, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin gibi giderlerin maliyeti ortadan kalkacaktır. Profesyonel bir kurumla çalışmak, işletmenin değişen piyasa şartlarından haberdar olmasını ve gerekli önlemleri zamanında alıp, kanuni zorunlulukların gecikmeksizin yerine getirilmesini sağlayacaktır. Şirket Yönetiminin, Tez Medikal OSGB tarafından hazırlanan ritmik raporlar ile süreçleri takip etmesi, riskleri görmesi ve yönetmesi kolaylaşacaktır. Üretirken veya hizmet sunarken iş sağlığı ve güvenliğinin eksiksiz uygulandığının sertifikasyonuna (İSO 14001, OHSAS 18001) destek olunacaktır. Doğru hizmet alan çalışanların mutluluğu ile uzun vadede iş sağlığı ve güvenliğinde marka imajı sağlamlaşacaktır. Bu seviyede riskli ve komplike bir hizmeti dışarıdan almak, işletmelerin tüm enerjisini ve kaynaklarını kendi uzmanlık alanlarına aktarmalarını sağlayacaktır.


HİZMETLERİMİZ •

4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İSG Tüzüğü ve bunlara bağlı yönetmelikler ile İSG mevzuatlarında yer alan hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak. Adli ve idari yetkililerin sorgulama ve denetimlerinde noksansız görülecek biçimde, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak çalışma dosyalarını hazırlayarak, mevzuat gereği istenilen tüm bürokratik işlemlerin tamamlanmış vaziyette muhafaza edilmesini sağlamak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanacak yönetmelik, tebliğ ve İSG mevzuatında yapılan değişiklikler, güncelleme ve iptaller, hakkında işvereni bilgilendirmek ve yeni mevzuat koşullarına göre gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak.

REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ • • • •

İşyeri amirlerine İSG konusunda danışmanlık yapmak. İşyeri amirlerinin konu ile ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek. İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak. Alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak. Meslek hastalığı ve iş kazası ile İSG konularındaki eksikliklerde yasal mevzuat gereği yapılması gereken hususların gerçekleşmesinde işverene yardımcı olmak. Gerçekleşebilecek cezai ve hukuki süreçlerde, işverene ve gerektiğinde işveren avukatlarına danışmanlık yapmak.


SAĞLIK GÜVENLİK PLANI/ DOKÜMANI HAZIRLANMASI Sağlık ve Güvenlik Planı/Dokümanı İçeriği • • • • • • • • •

İş sağlığı ve güvenliği sistemi ve işe giriş işlemleri Acil durum müdahale planı Yıllık eğitim planı Değerlendirme raporu Meslek hastalıkları İş kazaları Yasal mevzuat İş sağlığı ve güvenliği talimatları Risk değerlendirmesi

İÇ YÖNETMELİĞİN HAZIRLANMASI •

Görevlendirilecek işyeri yetkilileri ile birlikte işyerinin niteliğine uygun bir İSG iç yönetmelik taslağı hazırlamak işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ •

• •

Hizmet verilen işyerlerinde çalışanlara risk değerlendirme eğitimleri vererek bilgilendirmek. Çalışanların risk değerlendirme ekiplerinde görev almalarını önererek çalışanlarla birlikte iş yerinin, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk analizlerinin yapılmasını sağlamak. Alınacak önlem ve tedbirleri tespit etmek. işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak. İşvereni bilgilendirmek, risk analiz dosyasını hazırlayarak işverene rapor olarak sunmak.


ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLK YARDIM • •

Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum eylem planlarını hazırlamak. Gerekli tatbikatların yapılmasını işverene önererek tatbikatlarda yer almak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI • • • • • •

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmasına yardımcı olmak. Ataması yapılan kurul üyelerinin eğitim ve sertifikalarını düzenlemek. İSG Kurulu oluşturulan işyerlerinde aylık İSG toplantılarının gündemini yazılı olarak belirlemek. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarında kurul sekreteri olarak görev yapmak. Kurul üyelerine işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak. Kurulda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi, ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması konusunda işverene öneride bulunmak, bu önerilerin karar defterine / rapora yazılmasını sağlayarak tüm kurul üyeleri ile işveren / işveren vekiline imzaya açmak. İSG Kurulu oluşturulmayan işyerlerinde İSG Uzmanı olarak tespitlerini tutanak halinde işyeri amirine sunmak.


ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ • • •

Yapılacak eğitimin usul ve esaslarını “Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik” hükümlerine uygun olarak planlamak. Konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak ve işveren / işveren vekilinin onayına sunmak. Programların uygulanmasını izleme görevlerini yerine getirmek.


İŞ KAZALARI •

İş Kazası ve meslek hastalıklarının oluşmaması için proaktif yaklaşımla güvenlik kültürünü oluşturmak.

İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak,

Alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek.

İşyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak.


YILLIK ÇALIŞMA RAPORU •

İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak.

O yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek

İşverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını değerlendirmek.

ARTI HİZMETLER •

İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde; kurulacak sistem veya alınacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak, sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirlemek ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için işverene tavsiyelerde bulunmak.

Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçiminin sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve öneriler hakkında işverene tavsiyelerde bulunmak.

İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla verilecek eğitimin kim tarafından ve kimlere vereceği, eğitimin kapsamı, süresi ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması konusunda işverene önerilerde bulunmak.

Kadrosundaki İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri ile eğitimlerin gerçekleşmesini sağlamak.


REFERANSLARIMIZ AGD TEMİZLİK AMD İNŞAAT ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG ANEMON HOTELS ARENA BİLGİSAYAR ARVATO TELEKOMİNİKASYON ATAMAN İNŞAAT ATLAS JET ATÜ ASTALDİ İNŞAAT AVİVASA EMEKLİLİK AYOS TEMİZLİK BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU BARSAN LOJİSTİK BAŞARI ELEKTRONİK BELTUR BERRAK TEMİZLİK BİLGİ KÜLTÜR GİRİŞİMİ BMG NAKLİYAT BTA CALLUS CENGİZLER TEMİZLİK ÇELEBİ ÇETİN ÖZEL GÜVENLİK DEMSAN DEVLET MALZEME OFİSİ DHMİ DOLUCA ŞARAPÇILIK DOSAB DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ

BÖLGESİ EFLATUN EĞİTİM KURUMLARI FJORD MARIN EKO İNŞAAT EKER SÜT ENERJİ SA ERDEMİR GÖZEN AIR GENSER GÜVENLİK HAVAŞ HSBC ISG ISS PROSER İÇ KALE GIDA İPEK YOL İTEMSAN JAMAŞ JANT KANÇUL KERVANSARAY OTEL KİĞILI GİYİM KOÇ SİSTEM KOÇTAŞ KURUL TÜKETİM MALLARI LGM GÜVENLİK LGM TURİZM MARENOSTRA MARKS & SPENCER MERİ LOJİSTİK MILTA MARINA

MİGROS MNG FAKTORING MNG TEKNİK MONDİAL MY TECHNIC OZG ENERJİ ORION GÜVENLİK PEGASUS PHILIP MORRIS SABANCI ÜNİVERSİTESİ SAMUR HALILARI SEBİT EĞİTİM SECURİTAS SETUR S.OLIVER SUN EKSPRES ŞENKAR OTOMATİV TAV TAV ÖZEL GÜVENLİK TESCO KİPA TGS TURKISH DO&CO TURKISH ENGINE CENTER (TEC) TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YATIRIM FİNANSMAN YTC ZKYZ İNŞAAT


Siz işinize odaklanın, iş sağlığı ve güvenliğini bize bırakın.


İş kazalarının %97’si önlenebilir.

www.tezmedikal.com.tr

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali 34149 Yeşilköy / İstanbul T. 0212 465 59 69

Tez Medikal OSGB  

Ortak Saglik Güvenlik Birimi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you