Page 1

SPONSORLUK DOSYASI


İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER Bakanın Mesajı …………………………………………………............................................ 1 Dünya İSG Kongreleri Genel Bilgi ………………………………………………….................. 2 19. Dünya İSG Kongre Programı Ve İçerik Bilgisi ......................................………. 4 Kongre Organizasyon Komiteleri & Kurullar ………………………………………………..... 5 Kongre Merkezi …………………………………………………............................................ 7 Önemli Tarihler / Kayıt Ücretleri ……………………….............................................. 8 İSG Fuarı Hakkında Bilgilendirme / İSG Fuarı’nın Misyonu ……………………………… 9 Katılımcı Profili .............................................................................………………. 10 Ziyaretçi Profili ..............................................................................……………… 11 Fuar Yerleşim Planı ........................................................................................ 12 Stant Katılım Bedelleri .................................................................................. 13

SPONSORLUK TANIMI PREMIUM SPONSORLUK .................................................................................. PLATIN SPONSORLUK ...................................................................................... ALTIN SPONSORLUK ........................................................................................ GÜMÜŞ SPONSORLUK .....................................................................................

14 16 18 19

İletişim Bilgileri ………………………………………………………………………………………….…… 21

2


GENEL BİLGİLER

3


BAKANIN MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (ÇSGB), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (İSSA) ile birlikte 11-15 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul'da 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine ev sahipliği yapacağını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Son yıllarda tüm dünya ülkelerini etkileyen küresel mali ve ekonomik krizin, istihdama, çalışma hayatına ve aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliğine olumsuz etkileri olmuştur. Küresel sorunlar küresel işbirliğini gerektirir. Bunu sağlamanın en etkili ve verimli yollarından birisi iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme yoluyla çalışanların refahını ve iş verimliliğini artıracak güvenli çalışma ortamına yatırım yapmaktır. 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul, 2500 yılı aşan tarihiyle, Asya ve Avrupa'yı birleştiren bir şehir olarak geçmiş medeniyetlerin ve kültürlerin beşiğidir. Aynı zamanda İstanbul yakın çevresi ile birlikte endüstri ve uluslararası ticaret yönünden de çok büyük bir öneme sahiptir. Bu kongre; kamu ve özel sektör yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işçi ve işveren temsilcileri ile iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan tüm tarafların dünyanın her yanından gelen uzmanlarla bilgi alışverişine zemin oluşturacaktır. Aynı zamanda dünyanın en ünlü kentlerinden ve kültürlerinden birisi olan İstanbul'un keşfedilmesi açısından önemli bir fırsat olacaktır. Bu vesile ile ilgili tüm tarafları İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine davet ediyor ve sizleri orada görmek istiyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir gelecek dileğiyle...

Faruk ÇELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

1

4


DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRELERİ 1955 yılından bu yana, her üç yılda bir tekrarlanmakta olan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kongresi 2011 yılında Türkiye’de gerçekleştirilecektir. İlki Roma’da yapılan, 2008 de Seul’de 18 incisi gerçekleştirilen ve konuyla ilgili çalışan tüm tarafları bir araya getirerek birbirleri ile bilgi alış verişinde bulunmalarını, meslek hastalıkları ve iş kazalarını önlemede yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan kongre, bu alanda yapılan en önemli ve büyük etkinliktir. 1993 yılından itibaren son altı kongre sırayla Hindistan, İspanya, Brezilya, Avusturya, ABD ve Güney Kore’de düzenlenmiştir. Dünya Kongresinin amacı; önleme kültürünün dünya çapında tanıtılması amacıyla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ilgili kişilere yeni bilgi alışverişi imkânını sağlamaktır. Dünya Kongresine katılacaklar için hedef; dünya genelinde, çalışanların yaralanması ve hastalıkları önlemenin geliştirilmesi için hükümetler, işverenler, sivil toplum kuruluşları, işveren temsilcileri, çalışanlar ve onların örgütleri ile iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri arasındaki ilişkilerin nasıl Güçlendirileceği konusunda fikir kazanmaktır. İş sağlığı ve güvenliği pratisyenlerinin, de hemen uyumlaştırıp kullanabilecekleri pratik fikirler hususunda bilgi kazanacakları beklenmektedir. Dünya Kongresi, iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kişilere yöneliktir: •İş güvenliği mühendisleri ve teknikerleri, hijyenistler, mesleki bilim adamları, •Yüksek düzey hükümet temsilcileri, yüksek düzey karar vericiler, tepe yöneticiler, pazar liderleri, işyeri hekimleri ve işletme tabiplerinin yanı sıra iş sağlığı alanında çalışan kişiler, •İş müfettişleri, fabrika teknik müfettişleri, •Eğiticiler ve öğretmenler ile eğitim alanındaki diğer kişiler, •Çalışanlar ve temsilcileri, •İşverenler ve işveren örgütleri, •Kamu ve sosyal güvenlik sektöründeki karar vericiler, •Kamusal veya kamusal olmayan kuruluşlar, •Uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, •İmalatçı ve ithalatçılar, •İletişim ve halkla ilişkiler alanındaki uzmanlar, •Medya temsilcileri ve gazeteciler. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongrelerinin hazırlık aşamasında, •Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), •Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA) •Kongrenin yapılacağı ülkenin İSG’den sorumlu kurumu sıkı bir işbirliği içinde çalışmaktadır.

2

5


Ülkemizde bu görev, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Uluslararası Organizasyon Komite toplantısında alınan karar neticesinde ise, Kongrenin 11-15 Eylül 2011 tarihleri arasında, İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılması karara bağlanmıştır. Ülkemizin ve özellikle İstanbul’un tarihi ve kültürel özellikleri göz önünde bulundurulunca, kongreye katılacak kişi sayısının 2000’i yabancı olmak üzere toplam 5000 kişinin üzerine çıkması beklenmektedir. Ayrıca Kongre kapsamında, aynı tarihlerde iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ulusal ve uluslararası düzeydeki firmaların, kurum ve kuruluşların ürün ve hizmetlerini sergileyecekleri bir de fuar tertip edilecektir. Bu büyüklükteki bir kongre aynı zamanda Uluslararası ve Ulusal kurum, kuruluş ve şirketler açısından da görünürlülüklerini artırmak için önemli bir fırsat sağlamaktadır. Bu kapsamda Kongre destekleyicisi olmayı kabul eden kurum ve firmalara kongre kapsamında aşağıda belirlenmiş imkanlar sağlanacaktır.

Yıl

1993

1996

1999

2002

2005

2008

Yer

Yeni Delhi, Hindistan

Madrid, İspanya

San Paulo, Brezilya

Vienna, Avusturya

Orlando, ABD

Organizatör

Indian Safety Association

Labour & Social Safety Dept.

Brazil CIS Center (FUNDACENT RO)

AUVA

NSC

KOSHA

Period

4/4-4/8 (5 Gün)

4/22-4/26 (5 Gün)

4/12-4/16 (5 Gün)

5/26-5/31 (6 Gün)

9/18-9/22 (5 Gün)

6/29-7/02 (4 Gün)

Katılımcı Detayları

50 ülkeden 1,080 kişi

105 ülkeden 2,200 kişi

73 ülkeden 2,000 kişi

77 ülkeden 2,400 kişi

Seul, G.Kore

111 ülkeden 121 ülkeden 4,550 kişi 3,000 kişi

3

6


19. DÜNYA İSG KONGRE PROGRAMI ve İÇERİK BİLGİLERİ KONGRE TARİHİ KONGRE MERKEZİ DÜZENLEYEN KURULUŞLAR

KONGRENİN DİLİ İNTERNET SİTESİ

: 11-15 Eylül 2011 : Haliç Kongre Merkezi / İstanbul / TÜRKİYE : International Labour Organısatıon (ILO) International Social Security Association (ISSA) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı : Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca : www.safety2011turkey.org

Ana Konu Başlıkları •Küresel Ekonomi ve Değişen İş Dünyasında ortaya çıkan yeni güçlükler •İş Sağlığı ve Güvenliğinde Sosyal Diyalog, Ortaklıklar ve Yenilikçi Yaklaşımlar •İş Sağlığı ve Güvenliğine Sistem Yaklaşımı •İş Sağlığı ve Güvenliğine Kapsamlı, Öngörülü ve Önleyici Yaklaşım Program Program; genel ve teknik oturumlar, sempozyumlar ve üst düzey katılımlı açılış ve kapanış törenlerinden oluşacaktır. Dünya kongresinin parolası ve ana konu başlıkları kapsamında yapılacak konuşmacı köşeleri, poster sunumları, İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı ve Uluslararası Film ve Multimedya Festivali ile kongre programı tamamlanacaktır. Uluslararası Film ve Multimedya Festivali Uluslararası Film ve Multimedya Festivali, 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi´nin önemli bir bölümüdür. Festivalde geniş kapsamda dünya çapında Film ve Multimedya eserleri sergilenip büyük bir uzman izleyici kitlesine sunulacaktır. Dereceye giren en iyi eserler uluslararası üyelerden oluşan bir jüri tarafından Kongre sırasında İstanbul’da seçilecek ve Dünya Kongresi Kapanış Töreninde ödülleri verilecektir.

Teknik Ziyaretler, Kültürel Geziler ve Sosyal Etkinlikler İlgilenen gruplar için önceden kayıt yaptırmak koşuluyla İstanbul ve civarındaki yerlerde bulunan endüstriyel, ticari ve hizmet kuruluşlarına teknik ziyaretler tertip edilecektir. Aynı şekilde kongre öncesinde, kongre esnasında ve kongre sonrasında kültürel geziler, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecektir. Özel Toplantılar Profesyonel iş sağlığı ve güvenliği organizatörleri ve diğer ilgili grupların toplantıları için isteğe bağlı olarak salonlar tahsis edilecektir. 4

7


19. DÜNYA İSG KONGRE ORGANİZASYON KOMİTELERİ & KURULLAR International Organizing Committee ILO • Seiji Machida, Director, Global Programme on Safety and Health at Work and The Environment (Safe Work) (ILO) • Valentina Forastieri, Coordinator, Health Promotion and Training Cluster, SafeWork (ILO) • Igor Fedotov, Coordinator, Occupational and Environmental Health Cluster, SafeWork (ILO) • Annick Virot, Coordinator, CIS Centers Network, Safe Work (ILO) ISSA • Hans Horst Konkolewsky, Secretary General, International Social Security Association (ISSA) • Walter Eichendorf, Deputy Director General, German Social Accident Insurance (DGUV) • Olaf Petermann, Chair of the Special Commission on Prevention of the ISSA • Bernd Treichel, Project Manager, International Social Security Association (ISSA) MoLSS • Birol Aydemir, Undersecretary of MoLSS • Dr. Sıddık Topaloğlu, Deputy Undersecretary of MoLSS • Kasım Özer, Director General of DGOSH, MoLSS • İsmail Gerim, Deputy Director General of DGOSH, MoLSS

National Organizing Committee Chairperson, Birol Aydemir, Undersecretary of MoLSS Members Government • Ministry of Health • Ministry of Environment and Forest • Social Security Institution, MoLSS • Labour Inspection Board, MoLSS • Directorate General of Labour, MoLSS • Directorate General of Occupational Health and Safety MoLSS • Occupational Health and Safety Centre (İSGÜM) MoLSS

5

8


Employer Organizations • Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) • Turkish Confederation of Employer Associations (TİSK) • Turkish Confederation of Tradesmen and Craftsmen (TESK) Employee Organizations • Confederation of Turkish Trade Unions (TÜRK-İŞ) • Confederation of Turkish Real Trade Unions (HAK-İŞ) • Turkish Confederation Progressive Trade Unions (DİSK) Professional Organizations & Association • Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB) • Turkish Medical Association (TTB) • Turkish Nurses Association • Labour Inspectors Association • Society of Public Health Specialists (HASUDER) • Turkish Thoracic Society • Turkish Ergonomics Association • OSH Services and Training Institutions Association • OSH Experts Association (ISGUDER) • Architects and Engineers Group (MMG) Scientific Advisory Committee • Professor Rüçhan Işık, Chair, Bilkent University • Professor Nazmi Bilir, Hacettepe University • Assoc. Professor Levent Akın, Ankara University • Assoc. Professor Murat Gündüz Middle East Technical University • Rana Güven, PhD., Coordinator, MoLSS

6

9


KONGRE MERKEZİ Haliç (Sütlüce) Kongre ve Kültür Merkezi Tarihte, Sütlüce Mezbahanesi olarak hizmet veren Haliç Kongre ve Kültür Merkezi Avrupa’nın sayılı kongre ve kültür merkezlerinden birisi olup Türkiye’nin en büyük ve modern kongre ve kültür merkezi özelliğini taşımaktadır. Yaklaşık 65 bin metrekarelik bir alana kurulan merkez, 88 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olup 3 bin 35 kişilik konser, 1120 kişilik tiyatro, 900 kişi kapasiteli 3 sinema salonu, 14 çalışma salonu ve 650 kişilik restoran, ile farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, 7 bin 700 metrekarelik açık hava etkinlikleri alanı, kapalı fuar alanı olarak ta kullanılabilen 8 bin 250 metrekarelik bir rıhtım ve 700 araçlık otopark ile 17 bin metrekarelik yeşil alan bulunmaktadır. . Toplam alan Toplam Kapalı Alan Toplam Kapalı Fuar Alanı

: 102.000 m2 : 86.000 m2 : 8.250 m2

Toplam Fuar Alanı Toplam Restoran Sayısı Toplam Banket Alanı Toplam Otopark Kapasitesi Salon Sayısı (Sütlüce) Toplam Salon Sayısı Toplam Koltuk Kapasitesi

: 11.000 m2 : 450 : 6.500 kişi : 739 araç :12 : 20 : 6.887 koltuk

7

10


19. DÜNYA İSG KONGRESİ ÖNEMLİ TARİHLER

BİLDİRİ ÖZETLERİ SON GÖNDERİM

28 Şubat 2011

MULTİMEDİA FİLMLER SON GÖNDERİM

30 Nisan 2011

ERKEN KAYIT SON TARİH

30 Nisan 2011

ONLINE KAYIT SON TARİH

31 Ağustos 2011

KAYIT ÜCRETLERİ KATILIMCI

30 Nisan 2011 Tarihine Kadar

01 Mayıs 2011 Tarihinden Sonra

Günlük Giriş

ULUSLARARASI

250 UDS

300 USD

125 USD

ULUSAL/ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER

125 USD

150 USD

75 USD

EŞLİK EDENLER

100 USD

125 USD

-

ÖĞRENCİ

25 USD

50 USD

25 USD

8

11


19. DÜNYA İSG KONGRESİ FUARI GENEL BİLGİLENDİRME 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine paralel olarak, İSG konusunda stantlar kurulması yoluyla, ticarete konu mal ve hizmetleri, bunlarla ilgili teknolojik gelişimi bilgi ve yeniliklerin tanıtımını ve aktarımını amaçlayan, ziyaretçi ve katılımcı arasında bilgi alış verişini düzenlemek amacıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı” düzenlenecektir. Fuar’da iş güvenliği malzemeleri, iş elbiseleri, yol ve trafik güvenliği, kişisel koruyucular, yangın güvenliği, ölçümleme teknolojileri ve dedektörleri, yükleme-boşaltma-kaldırma-stoklama ekipmanları, çevresel hijyen ve sınai temizlik malzemeleri üreten ve pazarlayan ulusal ve uluslararası firmalar yer alacaktır. İSG Fuarı’nda katılımcılar ürünlerini ve hizmetlerini profesyonel alıcılara tanıtma imkanı bulacaklardır. Aynı zamanda dünyanın en ünlü kentlerinden ve kültürlerinden birisi olan İstanbul'un keşfedilmesi açısından önemli bir fırsat olan bu kongre ve fuar ülkemizin tanıtımı açısından da çok büyük önem taşımaktadır.

19. DÜNYA İSG KONGRESİ FUARI MİSYONU Önleme kültürünün dünya çapında tanıtılması amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda firmaların ürünlerinin, bunlarla ilgili teknolojik gelişimi bilgi ve yeniliklerin tanıtımını ve aktarımını amaçlayan, ziyaretçi ve katılımcı arasında bilgi alış verişini düzenlemektir. Fuar’a katılacaklar için hedef; dünya genelinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili üretim yapan firmalar arasındaki bilgi alış verişi ve iletişimin nasıl güçlendirileceği ve iş kazası ve meslek hastalıklarının nasıl önlenebileceği konusunda fikir kazanmak ve ürünlerini tanıtmaktır. Ayrıca, yine İş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla kongre katılımcıları ile fuar ziyaretçileri arasında bilgi, uygulama ve deneyimleri paylaşmak için ortam bulmaktır.

9

12


19. DÜNYA İSG KONGRESİ FUARI KATILIMCI PROFİLİ

Kişisel Koruyucular Baş Koruyucuları Göz ve Yüz Koruyucuları Solunum Yolları Koruyucuları İşitme Yolları Koruyucuları El Koruyucuları Gövde Koruyucuları Ayak Koruyucuları Yüksekten Düşmeyi Önleme Ekipmanları Tek Çalışanları Koruma Ekipmanları

İklimlendirme(Toz Arındırma Aspiratörler ) Ölçümleme Teknolojileri, Cihazları ve Dedektörleri Toksik Gazlar Yanıcı Patlayıcı Gazlar Radyasyon ölçümleme Alarm ve İkaz Sistemleri Arama ve Kurtarma Ekipmanları

İş Güvenliği Malzemeleri İlk Yardım Malzemeleri ve Yanık Sargıları İş Elbiseleri Acil Vücut ve Göz Duşları Çevre Sağlığı ve Yönetimi Yol ve Trafik Güvenliği İş Güvenliği Uyarı Levhaları İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitim Kuruluşları Risk Analizi Danışmanlık

Önleyici ve Tedavi Edici Kremler ve Ecza Malzemeleri Onaylanmış Kuruluşlar ve Sertifikasyon Hizmetleri Ergonomik Ekipmanlar Yükleme-Boşaltma -Kaldırma –Stoklama

Yangın Güvenliği Makine Koruma Ekipmanları Çevresel Hijyen ve Sınai Temizlik Malzemeleri Sigorta ve Sigortalama Medikal Cihaz Üreten Firmalar Medya ve Enstitüler İlaç Üreten Firmalar

10

13


19. DÜNYA İSG KONGRESİ FUARI ZİYARETÇİ PROFİLİ •

İş güvenliği mühendisleri ve teknikerleri, hijyenistler, mesleki bilim adamları,

Yüksek düzey hükümet temsilcileri, yüksek düzey karar vericiler, tepe yöneticiler, pazar liderleri, işyeri hekimleri ve işletme tabiplerinin yanı sıra iş sağlığı alanında çalışan kişiler,

İş müfettişleri, fabrika teknik müfettişleri,

Eğiticiler ve öğretmenler ile eğitim alanındaki diğer kişiler,

Çalışanlar ve temsilcileri,

İşverenler ve işveren örgütleri,

Kamu ve sosyal güvenlik sektöründeki karar vericiler,

Kamusal veya kamusal olmayan kuruluşlar,

Uluslararası ve bölgesel kuruluşlar,

İmalatçı ve ithalatçılar,

İletişim ve halkla ilişkiler alanındaki uzmanlar,

• • •

Medya temsilcileri ve gazeteciler,

Sendika temsilcileri,

Kamu yöneticileri,

Sigorta ve sosyal güvenlikten sorumlu kişiler,

Üreticiler ve ithalatçılar,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen herkes

Tüm iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri,

11

14


19. DÜNYA İSG KONGRESİ FUARI YERLEŞİM PLANI

12

15


19. DÜNYA İSG KONGRESİ FUARI STANT KATILIM BEDELLERİ

STANT TİPİ

BOŞ STANT ALANI Boş Stant ( 1 tarafı açık) Köşe Stant ( 2 tarafı açık) Yarım Ada Stant (3 tarafı açık) Ada Stant ( 4 tarafı açık) SİSTEM STANT ALANI Sistem Stant Sistem Stant DEKORE STANT Dekore Sistem Stant Dekore Sistem Stant

AÇIK TARAFLAR Köşe Stant ( 2 tarafı açık) Yarım Ada Stant (3 tarafı açık)

Min. Satış Alanı

01 Ağustos 2011 – 15 Eylül 2011

01 Nisan 2011 - 30 Temmuz 2011

01 Şubat 2011 - 30 Mart 2011

18 m² 18 m² 36 m² 100 m²

Satış Fiyatı / m² 300 € 310 € 305 € 285 €

Satış Fiyatı / m² 250 € 260 € 255 € 250 €

Satış Fiyatı / m² 210 € 235 € 230 € 210 €

9-24 m² 27 m² ve üzeri

325 € 320 €

275 € 270 €

220 € 215 €

9-24 m² 25 m² ve üzeri

340 € 330 €

290 € 280 €

245 € 240 €

(Sadece Sistem Stant ve Dekore Sistem Stant için ek ücret ile tahsis edilir) (Sınırlı sayıdadır) 500 € / stant 800 € / stant

•Belirtilen fiyatlara KDV dahil değildir.

Boş Stant Alanı:

Zemin işaretleme, etkinlik kataloğuna giriş, yaka kartları ve 10 Sergi davetiyesi içerir.

Sistem Stant Alanı: Sistem stant, etkinlik kataloğuna giriş, her 3m2 ye 1 adet 100w spot, 2kw monofaze elektrik, 1 adet grup priz, alınlık yazısı, yaka kartları ve her 9 m2 için 10 Sergi davetiyesi içerir. Dekore Stant Alanı: Dekore Sistem Stant, etkinlik kataloğuna giriş, her 3m2 ye 1 adet 100w spot, 2kw. Monofaze elektrik, 1 adet grup priz, alınlık yazısı, yaka kartları ve 10 Sergi davetiyesi, 1 masa, 3 sandalye, 1 çöp kutusu, 1 askılık içerir. 26 m2’den büyük stantlara ek olarak 1 danışma bankosu ve 2 m2 depo alanı verilir.

13

16


SPONSORLUK TANIMI

17


PREMIUM SPONSORLUK

400.000 $

Verilecek Haklar • Sponsorun logosu, Kongre ve Fuar’ın tüm baskılı malzemelerinde (broşür, poster, kongre programı , fuar kataloğu), alt kategori sponsor logolarına göre daha büyük, ölçekte yer alacak ve grafik Tasarım uygulamalarda ilk sırada yer alacaktır. • Kongre ve Fuar kataloglarının iç sayfalarında ikişer tam sayfa renkli ilan ücretsiz olarak sağlanacaktır. • Kongre öncesi veya sonrası belirlenen gün ve saatte tanıtım/toplantı yapılabilecek bir Salonun yarım günlüğüne ücretsiz kullanım hakkı verilmesi, (Bu toplantılarda sunulacak yiyecek-içecek ve kullanılacak teknik ekipman sponsor tarafından sağlanacaktır. Yapılacak tanıtım ve toplantıların İçeriği Organizasyon Komitesi tarafından onaylanacaktır.) • Kongre ve Fuar basın tanıtım dosyalarında ve CD’lerinde sponsorun logosu kullanılacaktır. • Basın toplantılarında yer alacak teşekkür panosunda sponsorun logosu • kullanılacaktır. • Kongre ve Fuar sırasında basına dağıtılmak üzere hazırlanacak basın dosyasında sponsorun 2 sayfayı geçmeyen basın bülteni yer alacaktır. • Sponsor firma Organizasyon Komitesi ile eşgüdümlü olarak belirlenecek sayıda konuşmacıları Kongre programına dahil edebilecektir. • Sponsorun logosu, etkinliğin web sitesinde yer alacak ve sponsorun kendi web sitesine link verilecektir. • Sponsor firmaya Kongreye ücretsiz 20 kişilik katılım hakkı verilecektir. (Katılacak kişilerin isimlerinin en geç 01 Eylül 2011 tarihine kadar İdareye bildirilmesi gerekmektedir.) • Sponsor firmaya VIP yemek salonuna 5 kişilik giriş hakkı verilecektir. (Katılacak Kişilerin isimlerinin en geç 01 Eylül 2011 tarihine kadar İdareye bildirilmesi gerekmektedir.)

14

18


• Sadabad toplantı salonuna Sponsorun isminin verilecektir. Tüm Programlar ve yönlendirmelerde salon ismi öncesinde Sponorun ismi ve /veya logosu yer alacaktır. • Basın Sponsorlukları ile sağlanacak olan ücretsiz tanıtım ilanlarında Sponsorun logosunun, alt kategori destekleyici logolarına göre daha büyük ölçekte yer alacaktır. • Sponsora 2011 yılının sonuna kadar kendi reklamlarında kongre logosunu ve Premium Sponsor İbaresini kullanma izni verilecektir. (Sponsorun İdare tarafından belirlenen kurallara uyması gerekmektedir.) • Fuar alanında 40 m2 ücretsiz tefrişsiz (boş) stant alanı sağlanacaktır. • Kongre merkezinde sponsorlara ayrılacak ve düzeni İdare tarafından tespit • edilecek “Sponsor Tanıtım Alanı”nda sponsora broşür ve tanıtım malzemesi konulabilecek bir yer tahsis edilecektir. • Yalnızca Premium Sponsora , kongre katılımcılarına davet verme olanağı sağlanacaktır. (Bu davet ile ilgili tüm masraflar sponsor tarafından sağlanacaktır. Verilecek davetin içeriği, tarihi ve yeri İdare tarafından onaylanacaktır.) • Gala Gecesi ve Boğaz Turunda kullanılacak teşekkür panosunda Sponsorun logosuna • yer verilecektir. • Kongre ve Fuar alanlarında yer alacak teşekkür panosunda, dış alan “banner”ında sponsorun Logosuna yer verilecektir. • Kongre katılımcılarına verilecek olan çanta içine sponsor tarafından sağlanacak el broşürü konulacaktır. Talep Edilen Haklar • Sponsorun kendi basın bültenlerinde ve diğer görsel medya tanıtımlarında kongre ve fuar bilgilerine yer verilmesi istenecektir. • Sponsordan kendi web sitesinde, etkinlik logosunun yayınlanması ve etkinliğin web Sitesine bağlantı vermesi talep edilecektir. • Etkinliğin daha verimli olabilmesi ve istenen nitelikte katılım ve ziyaret için katkı sağlanması beklenecektir. *Fiyatlara KDV dahil değildir

15

19


PLATİN SPONSORLUK

200.000 $

Verilecek Haklar • Sponsorun logosu, Kongre ve Fuar’ın tüm baskılı malzemelerinde (broşür, poster, kongre programı vb fuar kataloğu), alt kategori sponsor logolarına göre daha büyük,Premium sponsordan daha küçük ölçekte yer alacak ve grafik tasarım uygulamalarda ikinci sırada yer alacaktır. • Kongre ve Fuar kataloglarının iç sayfalarında birer tam sayfa renkli ilan ücretsiz olarak sağlanacaktır. • Kongre öncesi veya sonrası belirlenen gün ve saatte tanıtım/toplantı yapılabilecek bir salonun yarım günlüğüne ücretsiz kullanım hakkı verilmesi, (Bu toplantılarda sunulacak yiyecek-içecek ve kullanılacak teknik ekipman sponsor tarafından sağlanacaktır. Yapılacak tanıtım ve toplantıların içeriği Organizasyon Komitesi tarafından onaylanacaktır.) • Kongre ve Fuar basın tanıtım dosyalarında ve CD’lerinde sponsorun logosu kullanılacaktır. • Basın toplantılarında yer alacak teşekkür panosunda sponsorun logosu kullanılacaktır. • Kongre ve Fuar sırasında basına dağıtılmak üzere hazırlanacak basın dosyasında Sponsorun 1 sayfayı geçmeyen basın bülteni yer alacaktır. • Sponsorun logosu, etkinliğin web sitesinde yer alacak ve sponsorun kendi web sitesine lİnk verilecektir. • Sponsor firmaya Kongreye ücretsiz 10 kişilik katılım hakkı verilecektir. (Katılacak kişilerin isimlerinin en geç 01 Eylül 2011 tarihine kadar İdareye bildirilmesi gerekmektedir.) • Sponsor firmaya VIP yemek salonuna 4 kişilik giriş hakkı verilecektir. (Katılacak kişilerin isimlerinin en geç 01 Eylül 2011 tarihine kadar İdareye bildirilmesi gerekmektedir.) • Eyüp-Kağıthane- Ayvansaray toplantı salonlarından birisine Sponsorun isminin verilecektir. Tüm Programlar ve yönlendirmelerde solun ismi öncesinde Sponorun ismi ve /veya logosu yer alacaktır. • Basın Sponsorlukları ile sağlanacak olan ücretsiz tanıtım ilanlarında Sponsorun logosunun, alt kategori destekleyici logolarına göre daha büyük, premium sponsora göre daha küçük ölçekte yer alacaktır.

16

20


• Fuar alanında 30 m2 ücretsiz tefrişsiz (boş) stant alanı sağlanacaktır. • Kongre merkezinde sponsorlara ayrılacak ve düzeni İdare tarafından tespit edilecek “Sponsor Tanıtım Alanı”nda sponsora broşür ve tanıtım malzemesi konulabilecek bir yer tahsis edilecektir. • Gala Gecesi ve Boğaz Turunda kullanılacak teşekkür panosunda Sponsorun logosuna yer verilecektir. • Kongre ve Fuar alanlarında yer alacak teşekkür panosunda sponsorun logosuna yer verilecektir. • Kongre katılımcılarına verilecek olan çanta içine sponsor tarafından sağlanacak el broşürü konulacaktır.

Talep Edilen Haklar • Sponsorun kendi basın bültenlerinde ve diğer görsel medya tanıtımlarında kongre ve fuar bilgilerine yer verilmesi istenecektir. • Sponsordan kendi web sitesinde, etkinlik logosunun yayınlanması ve etkinliğin web Sitesine bağlantı vermesi talep edilecektir. • Etkinliğin daha verimli olabilmesi ve istenen nitelikte katılım ve ziyaret için katkı sağlanması beklenecektir. *Fiyatlara KDV dahil değildir

17

21


ALTIN SPONSORLUK

125.000 $

Verilecek Haklar • Sponsorun logosu, Kongre ve Fuar’ın tüm baskılı malzemelerinde (broşür, poster, kongre programı vb fuar kataloğu), alt kategori sponsor logolarına göre daha büyük, Premium ve Platin sponsorlardan daha küçük ölçekte yer alacak ve grafik tasarım uygulamalarda üçüncü sırada yer alacaktır. • Kongre programının iç sayfalarında bir tam sayfa renkli ilan ücretsiz olarak sağlanacaktır. • Basın toplantılarında yer alacak teşekkür panosunda sponsorun logosu kullanılacaktır. • Sponsorun logosu, etkinliğin web sitesinde yer alacak ve sponsorun kendi web sitesine link verilecektir. • Sponsor firmaya Kongreye ücretsiz 5 kişilik katılım hakkı verilecektir. (Katılacak kişilerin isimlerinin en geç 01 Eylül 2011 tarihine kadar İdareye bildirilmesi gerekmektedir.) • Sponsor firmaya VIP yemek salonuna 3 kişilik giriş hakkı verilecektir. (Katılacak kişilerin isimlerinin en geç 01 Eylül 2011 tarihine kadar İdareye bildirilmesi gerekmektedir.) • Hasköy-Kasımpaşa-Balat-Aynalıkavak toplantı salonlarından birisine Sponsorun isminin verilecektir. Tüm Programlar ve yönlendirmelerde solun ismi öncesinde Sponorun ismi ve /veya logosu yer alacaktır. • Basın Sponsorlukları ile sağlanacak olan ücretsiz tanıtım ilanlarında Sponsorun logosunun, alt kategori destekleyici logolarına göre daha büyük, Premium ve Platin sponsorlara göre daha küçük ölçekte yer alacaktır. • Fuar alanında 20 m2 ücretsiz tefrişsiz (boş) stant alanı sağlanacaktır. • Kongre merkezinde sponsorlara ayrılacak ve düzeni İdare tarafından tespit edilecek “Sponsor Tanıtım Alanı”nda sponsora broşür ve tanıtım malzemesi konulabilecek bir yer tahsis edilecektir. • Kongre ve Fuar alanlarında yer alacak teşekkür panosunda sponsorun logosuna yer verilecektir. • Kongre katılımcılarına verilecek olan çanta içine sponsor tarafından sağlanacak el broşürü konulacaktır. Talep Edilen Haklar • Sponsorun kendi basın bültenlerinde ve diğer görsel medya tanıtımlarında kongre ve fuar bilgilerine yer verilmesi istenecektir. • Sponsordan kendi web sitesinde, etkinlik logosunun yayınlanması ve etkinliğin web Sitesine bağlantı vermesi talep edilecektir. • Etkinliğin daha verimli olabilmesi ve istenen nitelikte katılım ve ziyaret için katkı sağlanması beklenecektir. *Fiyatlara KDV dahil değildir

18

22


GÜMÜŞ SPONSORLUK

75.000 $

Verilecek Haklar • Sponsorun logosu, Kongre ve Fuar’ın tüm baskılı malzemelerinde (broşür, poster, kongre programı vb fuar kataloğu), alt kategori sponsor logolarına göre daha büyük, Premium ve Platin ve Altın sponsorlardan daha küçük ölçekte yer alacak ve grafik tasarım uygulamalarda dördüncü sırada yer alacaktır. • Fuar kataloğunun iç sayfalarında bir tam sayfa renkli ilan ücretsiz olarak sağlanacaktır. • Basın toplantılarında yer alacak teşekkür panosunda sponsorun logosu kullanılacaktır. • Sponsorun logosu, etkinliğin web sitesinde yer alacak ve sponsorun kendi web sitesine link verilecektir. • Sponsor firmaya Kongreye ücretsiz 3 kişilik katılım hakkı verilecektir. (Katılacak kişilerin isimlerinin en geç 01 Eylül 2011 tarihine kadar İdareye bildirilmesi gerekmektedir.) • Sponsor firmaya VIP yemek salonuna 2 kişilik giriş hakkı verilecektir. (Katılacak kişilerin isimlerinin en geç 01 Eylül 2011 tarihine kadar İdareye bildirilmesi gerekmektedir.) • Basın Sponsorlukları ile sağlanacak olan ücretsiz tanıtım ilanlarında Sponsorun logosunun, alt kategori destekleyici logolarına göre daha büyük, Premium ve Platin ve Altın sponsorlardan göre daha küçük ölçekte yer alacaktır. • Fuar alanında 12 m2 ücretsiz tefrişsiz (boş) stant alanı sağlanacaktır. • Kongre merkezinde sponsorlara ayrılacak ve düzeni İdare tarafından tespit edilecek “Sponsor Tanıtım Alanı”nda sponsora broşür ve tanıtım malzemesi konulabilecek bir yer tahsis edilecektir. • Kongre ve Fuar alanlarında yer alacak teşekkür panosunda sponsorun logosuna yer verilecektir. • Kongre katılımcılarına verilecek olan çanta içine sponsor tarafından sağlanacak el broşürü konulacaktır. Talep Edilen Haklar • Sponsorun kendi basın bültenlerinde ve diğer görsel medya tanıtımlarında kongre ve fuar bilgilerine yer verilmesi istenecektir. • Sponsordan kendi web sitesinde, etkinlik logosunun yayınlanması ve etkinliğin web sitesine bağlantı vermesi talep edilecektir. • Etkinliğin daha verimli olabilmesi ve istenen nitelikte katılım ve ziyaret için katkı sağlanması beklenecektir. *Fiyatlara KDV dahil değildir

19

23


NOTLAR • Sponsorların kamuoyunda İş Sağlığı ve Güvenliği alanında olumsuz imaj sahibi olmaları ve/veya bunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan denetimlerle de ortaya çıkarılması halinde sponsorlukları derhal iptal edilebilir. • Her bir sponsorluk için geçerli olan özel maddeler sponsorluk isimleri altında belirtilmiştir. • Karşılıklı görüşmelerde oluşabilecek diğer maddeler sponsorluk sözleşmelerine eklenecektir.

20

24


İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Adres: İnönü Bulvarı No:42 Pk: 06520 Emek / Ankara/ Türkiye Tel : +90 312 215 80 86 Faks : +90 312 215 50 27 E-Mail : info@safety2011turkey.org

KONGRE ORGANİZASYON

Adres : Erciyes İşyerleri Sitesi 2. Cad. No: 19 Pk: 06370 Macunköy / Ankara/ Türkiye Tel : +90 312 397 56 66 Faks : +90 312 397 58 88 E-Mail : ebrumete@organizer.com.tr

FUAR ORGANİZASYON

Adres : Mete Caddesi No: 10/11 34437 Taksim/ İstanbul/ Türkiye Tel : +90 212 244 71 71 Faks : +90 212 244 71 81 E-Mail : exhibition@ikonevents.com

21

25


26

SPONSORLUK DOSYASI  

19. DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRE VE FUARI Sponsorluk Dosyası

SPONSORLUK DOSYASI  

19. DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRE VE FUARI Sponsorluk Dosyası

Advertisement