Page 1

Nieuwsbrief februari 2013

16/02/13 16:55

Nieuwsbrief februari 2013

This e-mail contains graphics, if you don't see them »view it online.

ACT NOW! Your future will reward you!

Nieuwsbrief n° 1 - 16 februari 2013

Hallo Bezoeker,

Ondernemers Zonder Grenzen is aan het groeien; met de bossen, de ontwikkelingsprojecten, de ideeën,... We werken misschien op een enigzins niet-conventionele manier en hebben soms een andere kijk op de dingen, maar daarom niet minder krachtig. Wel integendeel! Wij ondernemen voor het klimaat en maken woestijnen groen. Profit for People and Planet! Deze maand zijn we genomineerd voor onze innovaties en business-ethiek door "The European Business Awards" 2013-2014 in Londen binnen de categorie "Millicom Environmental and Corporate Sustainability". En daar zijn we best trots op. We delen graag ons succes met u...

Brick in the Wall. "ACT NOW! Your future will reward you!" Hoe CO2 efficiënt uw bedrijfsvoering ook is, er blijft altijd een deel van de CO2 footprint over die niet kan worden weggenomen. Via CO2 compensatieprojecten wordt de reductie van de CO2 gerealiseerd op een andere locatie dan waar de uitstoot plaatsvindt. Op deze manier kunt u uw bedrijf, een bedrijfsonderdeel, een dienst of product, klimaatneutraal maken. CO2 compensatie is een vrijwillig systeem waarbij de CO2 uitstoot hier geneutraliseerd wordt via duurzame projecten. Deze projecten zorgen voor een vermindering van dezelfde hoeveelheid CO2 elders. Voorbeelden zijn bosbouw-, windmolenpark-, zonnepanelen- en biomassaprojecten.

Door bomen of bossen aan te planten in “Brick in the Wall” ondersteunt u de herbebossingsprojecten van Ondernemers Zonder Grenzen vzw en realiseert u duurzame ontwikkelingshulp. Deze bossen zijn V.E.R. gecertificeerd en kunnen later aanleiding geven tot het verkrijgen van groencertificaten of V.E.R.- certificaten. Met dit initiatief toont uw bedrijf op een actieve wijze haar maatschappelijke betrokkenheid. Compenseer uw CO2-fracties door bossen aan te planten en mee te bouwen aan de Grote Groene Muur dwars door Afrika. Laat u zien, toon uw maatschappelijk engagement en verander... www.brickinthewall.org Particulieren die bezorgd zijn om het klimaat zijn eveneens welkom op Brick in the Wall. Al was het maar om uw zorg voor het klimaat te duiden bij bedrijven, overheden en organisaties en http://www.ozg.be/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive…=9-nieuwsbrief-februari-2013&Itemid=472&tmpl=component&lang=nl

Pagina 1 van 3


Nieuwsbrief februari 2013

16/02/13 16:55

hen aan te sporen om iets te doen voor het klimaat.

Wij ondernemen voor het klimaat! Sinds 2009 plant Ondernemers Zonder Grenzen (OZG) agrobossen in de Sahel op gedegradeerde grond om verwoestijning door klimaatverandering tegen te gaan. Het beboste gebied is al meer dan 500 voetbalvelden groot (200.000 bomen) en de intentie is dit aantal, vanaf 2013, jaarlijks te doen aangroeien met 1250 (500.000 bomen per jaar)! Deze doelstelling kadert in het project van de Wereldbank voor een beter klimaat: "De Grote Groene Muur", van west naar oost, dwars door Afrika (7200km lang en 15 km breed). De veranderingen die deze bossen teweeg brengen zijn immens... Lees meer Iedereen is welkom. Wens je naar een maandelijkse vergadering te komen? Wil je meehelpen om met ons woestijnen groen te maken? Of wil je op werkreis gaan om er de handen uit de mouwen te steken? Contact: info@ozg.be

Open en transparant U kent Ondernemers Zonder Grenzen vzw (OZG) nog niet? OZG is de allereerste organisatie in de wereld die V.E.R.-agrobossen (Voluntary Emission Reductions) aanlegt in de Sahel om verwoestijning door klimaatverandering tegen te gaan. We gaan ook uit van de kracht van de mens zelf (empowerment) waardoor we, dankzij de bossen, duurzame ontwikkelingshulp realiseren. We realiseren dit alles zonder structurele subsidies èn met een lage overheadkost! Want bij OZG werken we uitsluitend met vrijwilligers waardoor alle middelen integraal naar het echte doel kunnen gaan zoals de herbebossingsprojecten en duurzame ontwikkeling. Het uitgangspunt van OZG is dat alle betrokkenen een win-win moeten ervaren: de lokale bevolking, het milieu en de donateurinvesteerder. Ontdek op www.ozg.be. Alle bossen die OZG aanlegt worden volgens de Plan Vivo Standaard aangeplant en zijn V.E.R. gecertificeerd (Kyoto-protocol). Elk bos krijgt zijn unieke coördinaten (Latitude en Longitude) en kunnen met Google Maps opgevolgd worden. De bossen die door OZG worden aangelegd worden volgens strikte wetenschappelijke criteria opgevolgd. Deze verslagen zijn op eenvoudige aanvraag te verkrijgen.

Wat we u vragen doen we ook zelf We vinden het belangrijk om als organisatie consequent te handelen en zelf te doen wat we aan anderen vragen. We doen dit binnen een breder MVO-kader die we zowel intern als extern uitdragen. Al onze werkreizen per vliegtuig en het gebruik van tractors, 4x4 jeeps en zware terreinwagens worden CO2 gecompenseerd. We leggen hiervoor extra bossen aan in de regio van Lilengo, noord oost Burkina Faso.

200000 maal dankjewel! Aan de pioniers van het eerste uur 200000 maal dankjewel. Zonder jullie was het ons niet gelukt. De eerste bossen (200.000 bomen) creëren op socio-economisch vlak een ongeziene dynamiek. Dankzij de producten die de bossen leveren en op plaatselijke markten worden verkocht, gaan nu meer dan 350 kinderen naar school. Vrouwen hebben een eigen inkomen en het algemene inkomen per capita is verdubbeld. Ook de biodiversiteit kent een boost die de streek al meer dan 100 jaar niet meer heeft gekend. Tientallen vogelsoorten (klimaatbarometers) zijn teruggekeerd, de Sulcata schildpad (bedreigde diersoort) heeft een nieuw habitat gevonden, tientallen grassen- en kruidensoorten garanderen voedsel voor mens en dier, enz... Jullie pioniersschap heeft er voor gezorgd dat we onze visie en werkwijze hebben kunnen ontplooien. We hebben kunnen aantonen dat door empowerment (zelfredzaamheid) mensen hun lot in eigen handen nemen waardoor ze niet meer afhankelijk zijn van derden. De echte verandering is begonnen... www.ozg.be

OZG in samenwerking met WeForest

http://www.ozg.be/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive…=9-nieuwsbrief-februari-2013&Itemid=472&tmpl=component&lang=nl

Pagina 2 van 3


Nieuwsbrief februari 2013

16/02/13 16:55

WeForest is een non-profit organisatie die wereldwijd bossen aanplant. Voor herbebossing in de De Sahel is echter speciale kennis en inzicht nodig. Daarom heeft WeForest voor OZG gekozen om vanaf 2013 samen bossen aan te planten in de Sahel, een van de moeilijkste streken ter wereld. Samen maken we woestijnen groen!

Opgelet met CO2-berekeningen, standaarden en certificaten Heel wat "CO2-bedrijven" berekenen je CO2-uitstoot voor uw vliegtuigreizen, wagenpark of productieprocessen. Ze bieden u compensatiemogelijkheden aan binnen een MVO kader. Bij het aanbieden van CO2-compensatieprojecten zoals energie uit biomassa, windenergie, herbebossingsprojecten, ed... ontbreken zeer vaak de juiste wetenschappelijke controles en correcte standaarden. Zeker wanneer de projecten zich situeren in het buitenland. Prijzen voor eenmalige CO2-compensaties zijn soms tot 4 maal hoger dan de internationale quoteringen! Bovendien ontbreekt dikwijls transparantie waarvoor deze gelden worden aangewend. Ook de compensatie-investeringen blijken vaak niet meer te zijn dan een "goedkope" manier om geld te vinden voor de (eigen) partnerbedrijven in biomassa, windenergie, ed... Werken aan een groen imago is prima. Controleer daarom steeds de gebruikte standaarden en certificeringslabels. Vergewis u in welke mate MVO wordt toegepast; zowel intern alsook op het terrein waar de compensatieprojecten worden uitgevoerd. Met deze eenvoudige controles voorkomt u "greenwashing" die uw imago schaadt. Meer info: info@sbstrategy.be

Hoeveel MVO bent u? OZG in partnership met Sustainable Business strategy. Samen met Vlaamse universiteiten en hogescholen heeft Sustainable Business strategy (SBstrategy) een MVO-audit ontwikkeld. De audit geeft u een inzicht in welke mate Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in uw bedrijf van toepassing is inzake beleid en bestuur, inkoop en verkoop, financieel, marketing en HR-management en productieprocessen. Een actieplan verankert MVO in uw bedrijf. Deze “benchmark” bepaalt het MVO- niveau van uw bedrijf binnen en buiten de eigen sector, voor andere bedrijven en consumenten. De methodologie voor een MVO-audit kan overgedragen worden aan uw bedrijf voor verder intern en autonoom gebruik op langere termijn. Meer hierover in onze volgende nieuwsbrief.

www.ozg.be | Contact

http://www.ozg.be/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive…=9-nieuwsbrief-februari-2013&Itemid=472&tmpl=component&lang=nl

Pagina 3 van 3

Nieuwsbrief februari 2013  

Compenseer je CO2-uitstoot via Brick in the Wall en verander... www.brickinthewall.org

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you