Page 1

<,/6$<,1รบ6$17/

.ยนOWยนU

%XUVD$YUXSD7DULKL 7HUPDO.HQWOHU%LUOLรƒLรขQH WDPยน\HROGX

ร„QVDQ%Dร‹NDQ

(YUHร‹H%HOHGL\H%Dร‹NDQร… $OL.DPLO<ROXDN .RQ\D9DOLVL$\Gร…Q1H]LK'RรƒDQ

ร„QVDQODUร…JยนOHQ LQVDQODUDJยนOยนPVH\HQ

\ร…Oร…QGDPLO\DUGRODU LKUDFDW\DSDQNHQWGยนร‹Oยน\RUX]

085$73$รŠ$ 0XUDWSDร‹D%HOHGL\H%Dร‹NDQร…6ยนOH\PDQ(YFLOPHQ <DSWร…รƒร…Pร…]SURMHOHUOH0XUDWSDร‹DDUWร…N$QWDO\DรขQร…Q YLWULQLYHJยนOยนPVH\HQJยน]ยนROGX

6DNLQรŠHKLU

6L\DK*ยนOยนQGL\DUร… +DOIHWLDUWร…N 6DNLQรŠHKLU


5. YEREL YÖNETİM ÖDÜLLERİ

ÖZELKALEM DERGİSİ

Güzel bir Türkiye mümkün… 5. Özelkalem dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’ne başvuruda bulunan yerel yöneticilerin kararlı adımları, o büyük ve güzel yatırımları bunun kanıtı. Bu yıl Mehmet Ali Birand anısına düzenlenecek ve ödülleri 32. Gün ekibi tarafından takdim edilecek olan gecede ‘güzel bir Türkiye’ hayalimize ilham verecek herkesi yanımızda görmeyi diliyoruz.


Meh met Biran Ali güze d’ın l anı sına

Güzel bir Türkiye için, kentlerin güzel geleceği için ÖzelKalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri heyecanı en güzel projelerle bu yıl 5. kez yaşanacak. Bu büyük hayale ortak olmak, kendi kentiniz için siz de aynı coşkuyu yaşamak isterseniz, törende davetlimiz olmanızdan mutluluk duyarız.

Yer : Adile Sultan Sarayı Tarih: 09 Mayıs 2013 Yerel yöneticilerin ulusal dergisi


2

รฑ07รฑ<$=6$+รฑ%รฑ

7DQร…Wร…P2UJDQL]DV\RQYHร„OHWLร‹LP 'DQร…ร‹PDQOร…N+L]PHWOHULDGร…QD (UHQJยนO%LOHQVHU

<$<,1<ยฐ1(70(1รฑ 0HUYDย“]EHOOL 62580/80ยถ'ยถ5 6HYLO*ยนQVDO$ONRยค 5(./$0 R]HONDOHPUHNODP#HSUFRPWU '$1,รฌ0$.858/8 6DGXQ(PUHDOS 3URI'U&HYDW*HUD\ $OL)XDW*ยนYHQ 3URI'U5Xร‹HQ.HOHร‹ 0LWKDW.ร…UD\RรƒOX $\NXW7DOX\ 3URI'U0HWH7DSDQ 3URI'U+DQGDQ7ยนUNRรƒOX =HNHUL\D<ร…OGร…Uร…P *5$)รฑ.7$6$5,0

%$6., 6&$/$%$6,0 <Hร‹LOFH0DK*LUQH&DG 'DOJร…ยค6RN1R /HYHQWร„67$1%8/  <ยฐ1(7รฑ0$'5(6รฑ $KPHW)HWJDUL6RNDN1LO$SW1R 7Hร‹YLNL\Hร„67$1%8/ 7HO   )DNV  

ZZZR]HONDOHPFRPWU R]HONDOHPKDEHU#HSUFRPWU <D\Jร…QVยนUHOL\D\ร…Q ย“]HONDOHPEDVร…QPHVOHNLONHOHULQH X\PD\ร…WDDKKยนWHGHU

26-35 26-35

0XUDWSDร‹D%HOHGL\H%Dร‹NDQร…6ยนOH\PDQ(YFLOPHQ รฑ16$1/$5,*ยถ/(1รฑ16$1/$5$*ยถ/ยถ06(<(1085$73$รฌ$

36-39

9$/ร„'2ร‚$1 .21<$n1,1+('()รฑ0รฑ/<$5'2/$5

48-49

.ยถ/7ยถ56$1$7 %XUVD$YUXSD7DULKL7HUPDO.HQWOHU%LUOLรƒLรขQHWDPยน\HROGX

52-53 56-57

9$/รฑ(รฌรฑ 6LLUWรขLQJยณQยนOHOยคLVL$U]X$\Gร…Q

58-59

ยฐ=(/.$/(00ยถ'ยถ5/(5รฑ ย“]HO.DOHP0ยนGยนUOHUL$YUXSDรข\DDยคร…OGร…

6$.รฑ1รฌ(+รฑ5 6L\DKJยนOGL\DUร…+DOIHWLDUWร…NVDNLQร‹HKLU


KAPAK KONUSU

<,/6$<,1ร„6$1

nGHQPHUKDED

39 53 57

*ยน]HOKDYDODUEXQODUร„QVDQร…QLยคLQLJยน]HOGX\JXODUOD WD]HOH\HQNHQWOHULQ\ยน]ยนQยนJยน]HOJยน]HOJยนOGยนUHQ KD\DWWDKHUร‹H\LQยคRNGDKDJยน]HOROPDVร…LยคLQKHUNHVH LOKDPYHUHQKDYDODU %L]LPGHKHPEXKDYDODUGDQKHPGHLยคLPL]GHNLEยน\ยนN KH\HFDQGDQNHQGLPL]LEDKDUร…Qร‹HQOLรƒLQHEร…UDNWร…รƒร…Pร…] JยนQOHUEXQODU ย“]HONDOHP'HUJLVLรขQLQ\ร…OOร…NยณPUยนQGHEXJยนQHNDGDUNL HQKH\HFDQGROXVD\ร…Vร…Qร…KD]ร…UODGร…NGL\HELOLULP*ยน]HOELU EHOHGL\H\L]L\DUHWHWWLNEXVD\ร…Pร…]GDรกร„QVDQODUร…JยนOHQ Erengรผl LQVDQODUDJยนOHQ0XUDWSDร‹DรขVORJDQร…LOH$QWDO\DรขQร…Q Bilenser YLWULQLYHJยนOHQ\ยน]ยนRODQ0XUDWSDร‹DรขGD\Gร…NYH%HOHGL\H %Dร‹NDQร…6D\ร…Q0XUDW(YFLOPHQLOHJยน]HOJยน]HOVRKEHW HWWLN .RQ\DรขQร…Q\ร…Oร…QDNDGDUNLร‹LEDร‹ร…PLOOLJHOLULELQGRODUร…Dร‹DQYHPLO\RQ WXULVWDรƒร…UOD\DQELUNHQWROPDKHGHILQL6D\ร…Q9DOL$\Gร…Q1H]LK'RรƒDQLOHNRQXร‹WXN %LU\DQGDDGร…QD7ยนUNยนOHU\DNร…ODQ(YUHร‹HรขQLQ%HOHGL\H%Dร‹NDQร…'U$OL.HPDO 6R\XDNGLรƒHU\DQGDD\UDQร…LOHPHร‹KXU6XVXUOXNรขXQPDNDPDUDFร…VHNUHWHUL NRUXPDVร…ROPD\DQWDNร…PHOELVHJL\PH\HQ%HOHGL\H%Dร‹NDQร…7DKVLQ%R]RรƒOX 6ร…UDGร…ร‹ร…LNLEHOHGL\HEDร‹NDQร…EXVD\ร…Pร…]GDELUDUD\DJHOGL 6LLUW9DOLVL$KPHW$\Gร…Qรขร…QHร‹L$U]X$\Gร…Q6LLUWรขLQJยณQยนOHOยคLVL.HQWWHNLVRV\DO VRUXPOXOXNSURMHOHULQLQยคRรƒXQGDRQXQDGร…RQXQHPHรƒLYDU$U]X+DQร…P JยณQOยนQGHNLOHULNH\LIOHDQODWWร….HQWVHOGยณQยนร‹ยนPยนQDUGร…QGDQยคHYUHVHOGยณQยนร‹ยนP GHEDร‹ODGร…ย„HYUHYHรŠHKLUFLOLN%DNDQOร…รƒร…ND\QDรƒร…QGDQRWRPDWLNJHULGยณQยนร‹ยนP SURJUDPร…LยคLQ7RNDWSLORWLOVHยคLOGL ย“]HONDOHP0ยนGยนUOHUL3ODWIRUPX$YUXSDรข\DDยคร…OGร…3ODWIRUP$YUXSD%LUOLรƒLยน\HVL %XOJDULVWDQLOHยณQHPOLELULร‹ELUOLรƒLSURWRNROยนQHLP]DDWWร… ร„(77*HQHO0ยนGยนUยน+D\UL%DUDยคOร…RWREยนVLOHร„VWDQEXOรขDXODร‹ร…PNRQIRUXJHOL\RU YHPDOL\HW\ยน]GHD]DOร…\RU 7ยนUNL\HรขQLQ(+77$ยน\HVLLONNHQWL%XUVDรก$YUXSD7DULKL7HUPDO.HQWOHU%LUOLรƒLรขQH WDPยน\HROGX6L\DKJยนOยนQGL\DUร…GยนQ\DGDVL\DKJยนOยนQ\HWLร‹WLรƒLWHN\HUรช +DOIHWLGHDUWร…Nรก6DNLQรŠHKLUรข 7ยนUNL\H2PXULOLN)HOยคOLOHUL'HUQHรƒL%H\NR]รŠXEHVLรขQLQยณQFยนOยนรƒยนQGH7ยนUNL\H 3HUDNHQGHFLOHU)HGHUDV\RQXLร‹ELUOLรƒLLOH(QJHOOLย™UHWL\RU'RรƒD.D]DQร…\RU3URMHVLLOH HQJHOOLNLร‹LOHULQยนUHWWLNOHULEยนWยนQ7ยนUNL\Hรข\HXODร‹DFDN+HSVLLOHLOJLOLD\Uร…QWร…ODUร… EXVD\ร…Pร…]GDRNX\DELOLUVLQL] %L]LPKH\HFDQร…Pร…]VยนUยน\RUย“]HONDOHP'HUJLVL<HUHO<ยณQHWLPย“GยนOOHUL7ยณUHQLรขQLQ \ร…Oร…QGDRUJDQL]DV\RQXPX]XKHUDยคร…GDQEยน\ยนWPH\LKHGHIOHGLNYHEXQXEDร‹DUGร…N GDรŠLPGLVร…UDGDYHWOLOHULPL]LQYHELUVRQUDNLVD\ร…\D\DQVร…PDODUร…LOHVL]GHรƒHUOL RNXUODUร…Pร…]ร…QGX\JXODUร…Qร…JยณUยนร‹OHULQLDOPDNWDQ(VDVKH\HFDQร…Pร…]EX 'HUJLPL]LEXVD\ร…GDGDNH\LIOHRNXPDQร…]ร…NH\LIOLELUEDKDU\Dร‹DPDQร…]ร…GLOHUL] 6HYJLOHULPOH

59

erengulbilenser@epr.com.tr

3


4

KISA HABERLER

$'$3$=$5,

$'$3$=$5,n1'$%$5,é0$1£23$5.,$£,/',

Adapazarı Belediyesi 14 yıl önce yaşamını yitiren sanatçı Barış Manço’nun anısına  Şeker Mahallesi’nde bir park yaptı. Barış Manço Çocuk Parkı’nın açılışı, Manço’nun oğlu Batıkan Manço tarafından yapıldı. Parkın açılışına  Barış Manço’nun oğlu Batıkan Manço dışında  Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Adapazarı Kaymakamı İsmail Gündüz, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Serdivan Belediyesi Başkan Vekili Selvet Karaoğlu ile Barış Manço Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, Şeker İlköğretim Okulu Müdürü Müdür Turan ve okul öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı. Babasının adının taşıdığı parkın açılışına gelen Batıkan Manço, “Babamın ölümünün üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen hala böyle projelerle yaşatılıyor olması beni çok onurlandırdı. Beni ne kadar onurlandırdınız anlatamam. Annem adına ve ağabeyim Doğukan adına çok teşekkür ediyorum. Manço soyadı çok gururla taşıdığım ve sorumluluğu

çok büyük bir soyadı. Doğukan ağabeyim Panama’da olduğu için açılışa katılamadı. Böyle projeleri görmek bizi gururlandırıyor. Babam diye söylemiyorum ama büyük küçük herkese çok değer kattı. Böyle projelerle gelecek nesiller de babamı tanıyacak ve yaşatacak” dedi.     (1*(//Ä/(5ĄÄ16$/,1&$. Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ise gelişen dünyada isteklerin de değiştiğini belirtti. Dişli, “Böyle değişik bir park olsun

istedik. İçinde büyüklerin spor yapabileceği küçüklerin eğlenebileceği ve en önemlisi ilçemizde bir ilk olan engellilerin de rahatlıkla sallanabilecekleri bir park olsun istedik. Arkadaşlar parkın yapımında büyük emek verdi.Hepsini kutluyorum. Bu parkları yapmak belediyeler için zor değil kolay ancak bunu yaşatabilmek önemli.Parkın adını da ülkenin önemli değerlerinden biri olan bize ve çocuklarımıza hep örnek olan sevgili sanatçımız Barış Manço’nun adını verdik” diye konuştu.


6

KISA HABERLER

$17$/<$.(3(=

0Ä0$56Ä1$1.21*5(9(6(5*Ä0(5.(.=Äâ1Ä1 7(0(/Ä$7,/',

0Ä/<21/Ä5$<$0$/2/$&$. Kültür merkezinin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türel, belediyeciğin insan yaşamını kolaylaştıran bir beceri sanatı olduğunu dile getirdi. Türel, Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezinin 40 milyon liraya mal olacağını bildirerek, belediye başkanlığına seçildiği 2003 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesinin toplam yatırım bütçesinin 60 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Türel, “Bugün ne mutlu bizlere ki geçmişte büyükşehir belediyesinin toplam yatırım bütçesine eşdeğer bir bütçeyi Kepez Belediyesi neredeyse tek bir projeye harcayabiliyor” dedi. Antalya’da uluslararası düzeyde kongrelere ev sahipliği yapabilecek bağımsız kongre merkezinin yok denecek kadar az olduğuna işaret eden Türel, önümüzdeki süreçte Antalya’nın 5 bin kişilik kongre merkezini hedeflemesi gerektiğini vurguladı.

Antalya Kepez Belediyesi tarafından yaptırılan Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi’nin temeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türel tarafından atıldı. Kepez’de hayata geçirilecek olan ve 29 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi’nde 2 bin kişilik çok amaçlı salon ile 500 kişilik salon, cafe, restoran, 200 kişilik nikah salonu, seyir balkonu ve 81 araçlık otopark yer alacak. 2015 yılında tamamlanması planlanan kültür merkez i ile ilgili konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezini kentin ortak aklıyla inşa etmek için Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile ulusal bir yarışma düzenlendiğini, 49 projenin katıldığı yarışmada birinciliği kazanan eser kapsamında tesisin inşa edileceğini anlattı.


8

KISA HABERLER

(5=8580

(5=8580â'$7$5Ä+785/$5,'™=(1/(1Ä<25 Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayıp bugüne kadar tarihi mekanları görmeyenler için ‘ücretsiz gezi’ düzenliyor. Merkez Yakutiye İlçesi’ndeki Yoncalık Semti’nden hafta sonları saat 10.00 ila 14.00 arasında kalkan otobüslerle 250’şer kişilik gruplar, ilk olarak 5 kilometre uzaklıktaki Aziziye Tabyaları’na götürülüyor. Vatandaşlara tarihi mekanların dışında Palandöken Dağı ve 2011 kış oyunları için yaptırılan Kayakla Atlama Kulesi ile buz hokeyi

salonları da tanıtılıyor. Geziye katılanlara gittikleri mekanlar hakkında bilgiler verilirken çay ve simit ikram ediliyor. ‘93 Harbi’ olarak anılan 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı sırasında çarpışmalara sahne olan Aziziye Tabyaları’nı 76 yaşında gören Fikri Coşkun, “Babam tabyaları hep anlatırdı. Şehirden görebildiğim bu tarihi mekanı ölmeden gezdiğim için çok mutluyum” dedi.

(6.ñì(+ñ5

%(/('Ä<(%Ä1$6,.(1'Ä(/(.75ÄÂÄ1Ä.(1'Ä6Ä™5(7Ä<25

Eskişehir Tepebaşı Belediye binası kendi elektriğini kendisi üretiyor. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, BEBKA desteğiyle kendi elektriğini kendisi üretmek için bir proje başlattı. Belediye binasının çatısına kurulan 396 güneş paneliyle, güneş enerjisini, elektrik enerjisine çeviriyor. Böylece hem belediye tükettiği elektrik enerjisinden yüzde 20 tasarruf ederken hem de tesiste ürettiği elektriği TEDAŞ ile paylaşıyor. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 2011 yılı Çevre ve Enerji Mali Destek Programı kapsamında ‘Düşük Karbon Ayak İzi İçin Enerji Etkin Bina Projesi’ ile katılan Tepebaşı Belediyesi bu projeyle birinci oldu ve hibe desteği alamaya hak kazanarak, belediye hizmet binasında elektrik üretimine başladı. Tepebaşı Belediyesi; belediye binasını üzerine

kurduğu güneş panellerinin bir yılda 180 bin kw/saat elektrik enerjisini üretecek.  %Ä1/Ä5$<$0$/2/'8 ‘Düşük Karbon Ayak İzi İçin Enerji Etkin Bina Projesi’ ile ilgili bilgi veren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç; Tepebaşı Belediyesi’nin bir yıllık elektrik tüketiminin 960 bin kw/saat olduğunu söyleyerek, kurulan paneller sayesinde üretilecek yıllık 180 bin kw/saat elektriğin yaklaşık yüzde 20 tasarruf anlamına geldiğini belirtti. Ataç; belediye binası üzerine 396 güneş paneli kurduklarını ifade ederek; TEDAŞ yetkililerinin binaya gelerek inceleme yaptıklarını ve sistemin doğru çalıştığının tespit edilmesi sonucu, sistemin şebekeye bağlandığını söyledi. Hizmet binasının hemen hemen her tarafının camlarla çevrili olması nedeniyle binayı kışın ısıtmakta, yazın da soğutmakta zorluk yaşadıklarını aktaran Ataç, “Ankara’dan gelen bir ekibe, binayla ilgili bu sorunumuzu belirttiğimizde, çözüm için binanın bir köşesinde bu sorunu giderebilecek bir simülasyon uyguladık ve başarılı

olduğunu gördük. Daha sonra bu projemizle BEBKA’nın açmış olduğu çevre projesi yarışmasına katıldık. Projemiz bu yarışmada değer gördü ve birinci oldu. Önemli tarafı ise bunun bir hibe yarışması olmasıydı. BEBKA’dan, proje maliyetinin yaklaşık yüzde 75’ini karşılayan yaklaşık 450 bin lira civarında hibe aldık ve arkasından güneş panelleri ve sistemin kurulması adına bir ihale yaptık. İhale sonucunda da belediyenin çatısındaki bütün güneş panelleri kondu ve sistem çalışmaya başladı” şeklinde konuştu.


10

.,6$+$%(5/(5

ñ67$1%8/)$7ñ+

<7Jä>½J;ºwE9KA=zP{OB;IEA7â?DH;D=ä» I;H=äIä7w?B:?

Yaşadıkları Tarihi Yarımada’nın fotoğraflarını çeken Fatihli çocukların, 23 fotoğrafından oluşan “Çocuk Gözüyle Sokağın Rengi” sergisi Fatih Belediyesi İstanbul Fotoğraf Müzesi’nde açıldı. Fatih Belediyesi, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı-Kültür Karıncaları ve Fotoğraf Dostları Derneği katkılarıyla hazırlanan  serginin açılışını Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptı. Tarihi Yarımada’da sokağı ve yaşamı Canon Türkiye’nin kendilerine hediye ettiği fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiren çocuklar, sergiyi gezen Demir’e fotoğraflar hakkında bilgi verdi. weYkabWhJWh_^_OWhÕcWZWdÕd H[dab[h_d_OWdiÕjjÕ Sergideki her fotoğrafla yakından ilgilenen ve bilgi alan Demir, “Her çocuğun başarılı, yetenekli olduğu bir yönü vardır. Önemli olan o yeteneği keşfetmek, çocukların önünü açmak

ve imkanları sağlamaktır. Bu sergi, 23 fotoğrafçı çocuğumuzun Tarihi Yarımada’nın çeşitli yerlerinden sokağın ve yaşamın rengini yansıtan çok başarılı bir çalışma. Çocuklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum”

dedi. Serginin müzedeki ilk çocuk sergisi olduğunu belirten Fotoğraf Dostları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selim Seval, fotoğraf sanatının önemine dikkat çekti ve çocuklarla projelere devam edeceklerini söyledi.


Enerji Verimli, Çevre Dostu ve Daha Aydınlık Yollar Yeni nesil LED teknolojisiyle donatılmış yol, sokak, park ve bahçe aydınlatma armatürleri, konvansiyonel armatürlere göre; hem daha az enerji harcıyor, hem de yüksek renksel geriverim oranlarıyla, daha iyi aydınlatılmış, daha güvenli ve daha estetik yollara sahip şehirler yaratıyor.

İnönü Bulvarı / Ankara

SpeedStar LED SpeedStar LED Yol aydınlatma uygulamalarında sınıfının en iyisi, en verimlisi Speedstar LED’li Yol Aydınlatma Armatürü. Sıfıra yakın karbon emisyonu ile çevreci, aldığı Reddot Dizayn ödülüyle fark yaratan bir tasarım ikonu. SpeedStar LED’li yol aydınlatma armatürlerini şehiriçi, şehirlerarası her tip yol aydınlatma uygulamalarında kullanmak, %40’ın üzerinde enerji tasarrufu sağlamak ve kontrol sistemi entegre ederek bu oranı yukarılara taşımak da mümkün!

www.lighting.philips.com.tr facebook.com/PhilipsTurkiye twitter.com/PhilipsTurkiye

Selenium LED Selenium LED Selenium LED, düşük ilk yatırım maliyeti ve özel soğutma kanalları sayesinde geniş sıcaklık çalışma aralığına sahip... Ayrıca, 250W’a kadar konvansiyonel yol aydınlatma armatürleri yerine Selenium LED kullanılarak %40’ın üzerinde enerji tasarrufu ve daha efektif aydınlatılmış yollar!


12

.,6$+$%(5/(5

ñ67$1%8/.$57$/

Ä67$1%8/.$57$/â'$+(50$+$//(<(%Ä5.5(Ê Gelişim Merkezleri, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle hizmete sunuldu

Kartal Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geliştirdiği her mahalleye bir kreş projesinde şu ana kadar 7 çocuk gelişim merkezini hizmete soktu. Cumhuriyet ve Kordonboyu mahallelerindeki Çocuk

'“57<,/'$.5(Ê$„7,. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Dört yıl önce bir kreşle aldığımız Kartal’da bugün 7. kreşimizi açıyoruz. Açılan bu kreşler anneleri rahatlatacak. Sosyal hayatın içinde onları daha çok görebileceğiz. Şimdiye kadar sosyal hayata katılan kadınlarımızı hep destekledik. Bu sosyal demokrat anlayışın resme yansımasıdır. Kadınlara öncelik tanıdık. Biz yönetime geldiğimizde 0-6 yaş grubunda 140 öğrenci vardı. 2010’da bu sayıyı 200’e, 2011’de 233’e ve 2012’de 357 öğrenciye çıkardık. Şimdiden planladığımız,

yerini belirlediğimiz 4 yeni kreşimiz daha olacak. Böylece öğrenci sayımızı 700’e çıkarmak istiyoruz. Seçim bildirgemize koyduğumuz her mahalleye bir kreş sözümüzü tutmaya devam ediyoruz. Niyetimiz anneleri eve bağlamak değil. Sosyal hayatın içine katmak” diye konuştu. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki merkezin açılışta konuşan Selvi Kılıçdaroğlu, çocuk gelişim merkezlerinin çoğalmasını dileyerek, bunun sosyal devletin gereği olarak yapılması gerektiğini söyledi. Bu merkezlerde 3-6 yaş grubundan çocukların eğitim ve öğrenim görmeleri sağlanacak. Kreşte sınıflar, oyun odası, çok amaçlı salon, yemekhane, veli bekleme odası, tuvaletler, yönetim odası ve danışma gibi bölümler yer alıyor.

ñ=0ñ5

Ä=0Ä5â(„Ä„(.25*$1Ä=(6$1$<Ä%“/*(6Ä.858/$&$. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’de Çiçek Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında 4 milyon mevsimlik çiçek, yer örtücü, ağaç ile ağaççık alımına ilişkin 3,5 milyon liralık protokol imzalandı. Kocaoğlu, Bayındır Dutluköy mevkiinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Küçük Menderes bölgesinin kalkınması amacıyla 2007 yılından bu yana bölge üreticilerinden toplam 63 milyon 200 bin liralık tarım ürünü satın aldıklarını belirtti. Başarıda en önemli payın, kooperatifte örgütlenmiş çiftçilere ait olduğunu ifade eden Kocaoğlu, “Eğer üretim gücüne tek başına ulaşamıyorsak,

üreticileri birleştireceğiz. Böylece kooperatif ya da birlik pazarda büyük oyuncu olur” dedi. Bayındır’ın, Türkiye’de çiçekçiliğin başkenti olduğuna işaret eden Kocaoğlu, şöyle konuştu:  “Buradaki iş, sadece alışveriş yapmak, üreticinin cebine para koymak değil. Bugün çiçekçilerimiz ekonomik olarak güçlendiler, ihracat yapar hale geldiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, dışarıya çiçeklerini satıyorlar. Önce Türkiye’ye açıldılar, sıra Avrupa’ya çiçek satmaya ve Hollanda’yla yarışmaya geldi. Hollanda gibi sınırlı toprakları olan bir kentin, denizi doldurarak yaptığı tarımla, böyle verimli ovaları olan bir yerin yarışması iş bile değil. Yeter ki biz birbirimize güvenelim. Yaklaşık iki yıldır Büyükşehir Belediyesi Tarım Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile İl Tarım

Müdürlüğü’nün Arıkbaşı’nda 600 dönüm arazide bir çiçekçilik organize bölgesi kurması için çalışıyoruz. Prosedürler devam ediyor. El birliğiyle İzmir’de Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi’ni kuracağız.”


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


14

.,6$+$%(5/(5

.$<6(5ñ

.$<6(5ín'(0(<'$1$ (67(7í.'2.818é %$é/$',

AWoi[h_8”o”aá[^_h 8[b[Z_o[i_½d_d^WoWjW ][‚_hZ_ã_A”bj”hOebk Fhe`[i_aWfiWcÕdZW 9kc^kh_o[jC[oZWdÕ l[‚[lh[i_dZ[ Y[f^[Z”p[db[c[ ‚WbÕácWbWhÕdW XWábWdZÕ$ Şehrin güzelleşerek estetik bir görünüm kazanması amacıyla hazırlanan projeye, ilk etapta Park Caddesi’nden start verildi. Ardından da Cumhuriyet Meydanı ile birlikte meydana çıkan Yoğunburç, İstasyon ve Sivas Caddeleri’nde aynı uygulama devam edecek. Tabela kirliliğinin önüne geçmek için tabelalar sökülürken binalar, meydan’ın tarihi dokusuna uygun olarak yeniden kaplanacak. Buna göre; dükkan katları, Kayseri taşı ile üst katlar ise özel bir kaplama malzemesi ile kaplanarak daha estetik bir görünüm elde edilecek. Kademeli olarak meydana bakan bütün cepheler yenilenecek ve binalar, meydan ve çevresindeki tarihi eserlerin arkasında bir fon etkisi yaratacak.


IHRACAT-235x305-ozelkalem-c.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

14.02.2013

14:45


16

.,6$+$%(5/(5

260$1ñ<(

KONYA’DA HEDEF;<,/,1'$ %Ä1.Ä/20(75(%Ä6Ä./(7<2/8

Konya Büyükşehir Belediyesi ‘Bisikletli Yaşam Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayda, Konya’da mevcut bisiklet kültürünün nasıl geliştirilebileceği ve bisiklet yollarının nasıl daha etkin kullanımının sağlanacağı gibi konular ele alındı. Çalıştayda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Akyürek, 9 yılda 196 kilometre bisiklet yolu inşa ettiklerini belirterek, “Hedefimiz, 2023 vizyonunda Konya’da bin kilometre

bisiklet yolu yapmak” dedi. Bisikletin toplumun huzuru, mutluluğu, sağlığı ve ekolojik şehirler için önem bir faktör olduğunu anlatan Akyürek şunları dile getirdi: “Amaç, bisikletin gündem yapılması, bu tartışmaların halka yansıtılmasıdır. Konya’da bisikletli yaşam konusunda yeni bir dönem başladı. Konya’da  yaptığımız bisiklet yolu çalışmaları, AK Parti Yerel Yönetimler Yarışması’nda Türkiye birinciliğini aldı. Bu, takdire şayan

bir olay, fakat daha almamız gereken çok mesafe var. Bisiklet yolları bir başlangıçtı. Boya işaretleri, tabelaları, çağdaş şehirlerde olanın önüne geçecek şekilde yapmamız gerekiyor. Trafik ışıkları ile bisiklet yollarının ışıklarını, trafiğe entegre etmemiz gerekiyor. “Akyürek, yapılan konuşmaların ardından, belediyenin “Akıllı Bisiklet” uygulamasında en fazla bisiklet kullanan üç kişiye birer çeyrek altın hediye etti.


18

.,6$+$%(5/(5

Ăą67$1%8/6$5,<(5

6$5,<(5ĂĄ.(176(/'Â&#x201C;1Â&#x2122;Ă&#x160;Â&#x2122;0=Ă&#x201E;59(6Ă&#x201E;â1((96$+Ă&#x201E;3/Ă&#x201E;Ă&#x201A;Ă&#x201E;<$37,

Ev sahipliÄ&#x;ini SarÄąyer Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;nin yaptÄąÄ&#x;Äą, Yeni ArayÄąĹ&#x;lar GiriĹ&#x;imi Platformu DerneÄ&#x;i (YAPDER)â&#x20AC;&#x2122; in organizasyonuyla gerçekleĹ&#x;en â&#x20AC;&#x2DC;Kentsel DĂśnĂźĹ&#x;Ăźm Zirvesiâ&#x20AC;&#x2122; Cevahir Sosyal Tesisleriâ&#x20AC;&#x2122;nde gerçekleĹ&#x;tirildi. Gazeteci Celal Toprakâ&#x20AC;&#x2122;Äąn moderatĂśrlĂźÄ&#x;Ăźnde gerçekleĹ&#x;irken ilk bĂślĂźmde, Cumhuriyet Halk Partisi

Genel BaĹ&#x;kan YardÄąmcÄąsÄą Umut Oran ve SarÄąyer Belediye BaĹ&#x;kanÄą Ĺ&#x17E;ĂźkrĂź Genç konuĹ&#x;tu. SarÄąyer Belediye BaĹ&#x;kanÄą Ĺ&#x17E;ĂźkrĂź Genç, niteliksiz yerleĹ&#x;im alanlarÄąnÄąn yanÄą sÄąra deprem riskini de barÄąndÄąran Ăźlkemiz açĹsÄąndan Kentsel DĂśnĂźĹ&#x;Ăźmâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn hafife alÄąnamayacak, bilimsel ve ahlaki kurallarÄąn dÄąĹ&#x;Äąnda tutulabilinecek bir proje olamayacaÄ&#x;ÄąnÄą sĂśyledi. HatalÄą yapÄąlan bir kentleĹ&#x;menin toplumsal birlikteliÄ&#x;in ve kĂźltĂźrel geliĹ&#x;menin de ĂśnĂźne bir set koyacaÄ&#x;ÄąnÄą belirten BaĹ&#x;kan Genç, bu projenin en bĂźyĂźk handikapÄą olarak da; hiçbir muhalefet partisinin, sivil toplum ĂśrgĂźtĂźnĂźn, meslek odasÄąnÄąn, kamu kuruluĹ&#x;unun

veya hiçbir yurttaĹ&#x;Äąn gĂśrĂźĹ&#x;ĂźnĂźn alÄąnmasÄą olarak gĂśsterdi. Zirvenin ikinci bĂślĂźmĂźnde sĂśz alan Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel BaĹ&#x;kanÄą Murat KarayalçĹn, mevcut iktidarÄąn sadece kentsel katliam ve çevresel felaket getirmediÄ&#x;ini, toplum dĂźzenini ve ahlaki yapÄąyÄą da tarumar ettiÄ&#x;ini sĂśyledi.

260$1Ăą<(

260$1Ă&#x201E;<(.(170Â&#x2122;=(6Ă&#x201E;*(Â&#x201E;0Ă&#x201E;Ă&#x160;Ă&#x201E;*(/(&(Ă&#x201A;(7$Ă&#x160;,<25

Osmaniyeâ&#x20AC;&#x2122;nin sosyal hayatÄą, ticareti, siyaseti ve sanatÄąnÄąn Balmumu heykellerle anlatÄąldÄąÄ&#x;Äą Osmaniye Kent MĂźzesi, geçmiĹ&#x;i geleceÄ&#x;e taĹ&#x;Äąyor. Osmaniye Belediye BaĹ&#x;kanÄą Kadir Kara, belediye sosyal tesisleri olarak kullanÄąlan binayÄą Selçuklu mimarisine uygun Ĺ&#x;ekilde restore ederek mĂźze haline getirdiklerini belirtti. Kara, kentte tarihsel sĂźreçteki yaĹ&#x;am biçimi, Ăśrf, adet ve geleneklerin hafÄązalarda tazeliÄ&#x;ini korumasÄą ve gelecek nesillere

aktarÄąlmasÄą amacÄąyla kent mĂźzesini hayata geçirdiklerini anlattÄą. MĂźzede yaklaĹ&#x;Äąk 600 eserin sergilendiÄ&#x;ini ifade eden Kara, Ĺ&#x;unlarÄą sĂśyledi: â&#x20AC;&#x153;Ä°nsanlarÄąmÄąz kĂśylerden, kentlerden kendilerinin veya yakÄąnlarÄąnÄąn kullandÄąÄ&#x;Äą birtakÄąm materyalleri getirdiler. DolayÄąsÄąyla bu mĂźzeyi Osmaniyeli hemĹ&#x;ehrilerimizin baÄ&#x;ÄąĹ&#x;ladÄąÄ&#x;Äą eĹ&#x;yalarla oluĹ&#x;turmuĹ&#x; olduk. Hala baÄ&#x;ÄąĹ&#x;lar devam ediyor. Sergilenen eserler binleri bulacak.

MĂźzede, ayrÄąca ilin sosyal hayatÄą, ticareti, siyaseti ve sanatÄąnÄąn balmumu heykellerle anlatÄąldÄąÄ&#x;Äą Arasta Ă&#x2021;arĹ&#x;Äą da bulunuyor. Ă&#x2021;arĹ&#x;Äąda, kalaycÄąlÄąk, kaĹ&#x;ÄąkçĹlÄąk, bĹçakçĹlÄąk, semercilik yapan, sabanla topraÄ&#x;Äą sĂźren, geçmiĹ&#x;te kalan oyunlarÄą oynayan çocuklarÄąn balmumu heykelleri yer alÄąyor.â&#x20AC;? GeçmiĹ&#x;in tarihsel izlerini birtakÄąm figĂźr ve heykellerle geleceÄ&#x;e taĹ&#x;Äąmak istediklerini dile getiren Kara, mĂźzenin ikinci katÄąnda kentin tarihiyle ilgili resmi kaynaklara dayalÄą gĂśrsel materyallerden oluĹ&#x;an bir bĂślĂźm hazÄąrladÄąklarÄąnÄą da kaydetti. MĂźzede kentin kurtuluĹ&#x; mĂźcadelesini anlatan resimlerin de yer aldÄąÄ&#x;ÄąnÄą aktardÄą.


19


20

.,6$+$%(5/(5

(6.ñì(+ñ5

<,/0$=%™<™.(5Ê(1)5$1.)857â7$.218Ê78 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Almanya’nın Frankfurt kentinde, Almanya genelindeki 1300 belediye başkanının katıldığı toplantıda bir konuşma yaptı. Frankfurt’un tarihi opera binasında gerçekleştirilen Almanya Belediyeler Birliği’ne üye 1300 belediye başkanının bizzat katıldığı Frankfurt toplantısında ilk kez yabancı bir belediye başkanı konuşma yaptı. Büyükerşen konuşmasında şunları dile getirdi: “Son yıllarda sürekli gelişen ve yaklaşık 720 bin nüfusa sahip kentimiz Eskişehir'in, değişen yüzü ve değişim hızıyla sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok bölgesinden yakın takibe alındığını gözlemliyorum. Frankfurt ile Eskişehir arasında imzalanan ve kardeşliğin resmi yolunu açan proje gibi, tüm ülke sathında

benzeri modelleri denemesini en samimi duygularımla öneriyorum. Çünkü bugüne kadar, Türkiye ile Almanya arasında kardeş kent projelerinin sayısının sadece 50-60 arasında kaldığını biliyorum. Çünkü kardeş kent modellerini, entegrasyonu, aidiyet duygusunu güçlendirici, ama mutlaka değerlendirilmesi gereken önemli bir araç olarak görüyorum.

Kardeş şehir olma istencini Frankfurt ve Eskişehir olarak bizler gösterdik. Kısa sürede yakınlaştık. Geçen yılın Eylül ayında, Frankfurtlu mevkidaşım Sayın Peter Feldmann ve 23 kişilik heyet, kentimizdeydi. Bu adımın karşılığı olarak dün sabah 3100 km mesafeden yola çıktık ve bugün buradayız.

<2=*$7

£(95(&í%(/('í<(1í1$7,.7(6í6í1(0¸+¸5

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından 2009 yılında hizmete açılan ve çevre konusunda birçok ödüle sahip Yozgat Belediyesi’ne ait Katı Atık Bertaraf Tesisi, çevre ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle mahkeme kararı ile kapatılıp mühürlendi. 2009 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘En Çevreci Belediyeler’ yarışmasında ikinci olup, ‘Eskavatör Kepçe’ kazanan Yozgat Belediyesi, 2011 ve 2012 yıllarında da yine çevre konusunda Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirildi. Son

olarak AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yaşanabilir ve Estetik Şehirler’ konulu 4’üncü Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda mansiyon ödülüne layık bulundu. Tesisi’nin bulunduğu bölgedeki Azizli Bağları ve Salmanfakılı köylüleri, atıklarının iyi depolanıp muhafaza edilmediği iddiasıyla çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini ileri sürüp yargıya başvurdu. Bilirkişi tarafından bölgede yapılan incelemede, tesislerden kaynaklanan nedenlerle suların kirlendiği, çevreye dağılan atıkları yiyen hayvanların ise hastalandığı, çevre ve insan sağlığına zarar verdiği belirlendi. Yozgat İdare Mahkemesi, tesisin kapatılması yönünde karar verdi. Kararın Yozgat

Valiliği’ne intikalinin ardından tesis mühürlendi. Tesise getirilen atıklar geri götürüldü. 7(6Ä6(5$3259(5(13(5621(/( 6258Ê7850$ Bu arada yapılan soruşturmada, tesisin kurulması konusunda hazırlanan raporda imzaları bulunan Yozgat İl Özel İdaresinde görevli 5 teknik personel hakkında da soruşturma başlatıldı.


21


22

.,6$+$%(5/(5

08ĂŻ/$

6$5,*Â&#x2122;/)(7+Ă&#x201E;<(â<(+$<5$1.$/', Kumluova Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;nce yapÄąlan Prof. Dr. Ayhan Ă&#x2013;nder Ă&#x2021;ok ProgramlÄą Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;nin açĹlÄąĹ&#x;Äą için Fethiyeâ&#x20AC;&#x2122;ye gelen Ĺ&#x17E;iĹ&#x;li Belediye BaĹ&#x;kanÄą Mustafa SarÄągĂźl, arkadaĹ&#x;Äą Fethiye Belediye BaĹ&#x;kanÄą Behçet SaatcÄąâ&#x20AC;&#x2122;yÄą da ziyaret etti. SarÄągĂźl, BaĹ&#x;kan SaatcÄą, belediye meclis Ăźyeleri ve birim amirleri tarafÄąndan bandoyla karĹ&#x;ÄąlandÄą. Belediye Meclis Salonuâ&#x20AC;&#x2122;nda bir konuĹ&#x;ma yapan SarÄągĂźl, Ĺ&#x;unlarÄą sĂśyledi: â&#x20AC;&#x153;SaatcÄąâ&#x20AC;&#x2122;yÄą uzun yÄąllardÄąr tanÄąyorum. SaatcÄą bir delikanlÄą. Kendine ĂśzgĂź bir tarzÄą var. Kadrosuna son derece hakim. DostlarÄąna ve dostluklarÄąna bĂźyĂźk Ăśnem veriyor. Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;ma arkadaĹ&#x;larÄąyla çok gĂźzel bir baÄ&#x; kurmuĹ&#x;.â&#x20AC;? Fethiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin çok gĂźzel olduÄ&#x;unu vurgulayan SarÄągĂźl, â&#x20AC;&#x153;BaĹ&#x;kanÄąn gĂźzel çalÄąĹ&#x;malarÄą var. En Ăśnemlisi ise korkmuyorâ&#x20AC;? dedi. SaatcÄą ise, â&#x20AC;&#x153;Buradan geçerken bizi çiÄ&#x;nemedi ve buraya uÄ&#x;radÄą. Kendisine teĹ&#x;ekkĂźr ediyoruz. ArkadaĹ&#x;lar TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de siyaset Allah var, açmaza gidiyor. Mustafa SarÄągĂźl gibi farklÄąlÄąklarÄą kiĹ&#x;ilerin siyasete yeni bir renk katacaÄ&#x;Äąna inanÄąyorum â&#x20AC;? diye konuĹ&#x;tu.


23


24

.,6$+$%(5/(5

(0$.

(0$.$OPDQODUDDVIDOW WHNQRORMLVLVDWWÞ Dünyanın ilk tozsuz asfalt fabrikasını geliştiren Bursa'da krulan E-MAK, Almanya'ya 3 milyon euroluk fabrika satmayı başardı. Hedefte bu teknolojiyi dünyaya açmak var. Bursa'da kurulan Simge Group'un iştiraki E-Mak, asfalt üretme alanında ortaya çıkardığı kendine ait teknolojiyi bu konuda lider olan Almanlara satmayı başardı. Asfalt fabrikasını Münih'te dünyanın en büyük fuarı olarak bilinen ve üç yılda bir gerçekleşen uluslararası İnşaat ve Maden Makineleri Fuarı (BAUMA) 2013'di sergiledi ve yoğun ilgi gördü.

her iki ülke için de tarihte bir ilk oldu" dedi. 

7(6/Ä0JzH;DäD;87A7D:7A7J?B:? E-MAK teknolojisinin teslim töreni Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanı Binali Yıldırım, E-MAK Yönetim Kurulu Başkanı Nezir Gencer ve AMW-HTV firmasının sahibi Peter Stamer'in katılımıyla fuar alanında gerçekleştirildi. Bakan Yıldırım, Simge Group'un E-Mak markasıyla yüzde yüz yerli bir ürünü Almanya'ya satarak önemli bir başarıya imza attığını ve rüzgarı Türklerin lehine terse çevirdiğini söyledi. 

7$5Ä+7(%Ä5Ä/. Makine, yeni bir donanımla oluşan tozun havaya karışmasını engelleyip, özel cihazlarda hapsediyor. Burada biriken toz ise çimento sanayiinde kullanılarak ekonomiye geri kazandırılıyor. hem çevreci hem de yüzde tasarruf yapan bir makine. 2004 yılında sergilediği makineleri, Türkiye’den 18 TIR ile getiren fuara götüren E-MAK, 2007’de 28, 2010’da 40, bu yıl ise tam 60 TIR ile götürerek Türkiye’nin dünya fuarlarında sergilediği hacim olarak en büyük, parasal olarak da en değerli(3.000.000€) makinelerle BAUMA’ya ağırlığını koydu. E-MAK bünyesinde yürütülen fuar çalışmalarını değerlendiren Simge Group Başkanı Nezir Gencer, "2 ayrı model asfalt fabrikasından birini Avrupa'ya ihraç etmeyi başardık. Fabrikanın tasarımı ve lisans hakları bize ait. 200 ton saat kapasiteli asfalt ve geri dönüşüm fabrikasını Almanlar'a sattık. Bu çapta bir teknolojinin Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilmesi

+('()Ä0Ä/<21'2/$5 Bursa'daki fabrikasına ek olarak yine aynı şehirde 2014'te faaliyet girecek bir fabrika kuran E-Mak, kısa süre önce Ankara'da yeni bir fabrika aldı. Yılda 35 tane asfalt fabrikası üretebilen şirket, 2016'da 250 milyon dolar, 2019 ise 500 milyar dolar ciro hedefliyor. Avrupa'nın tamamı, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile Orta ve Kuzey Afrika'ya ihracat gerçekleştiren E-Mak'ta 300 kişi çalışıyor.


25


26

íQVDQODUÞJØOØPVH\HQ LQVDQODUDJØOØPVH\HQ 085$73$é$ 0XUDWSDêD%HOHGL\H%DêNDQÞ6ØOH\PDQ(YFLOPHQ

oíQVDQODUÞJØOØPVH\HQLQVDQODUDJØOØPVH\HQ 0XUDWSDêDVORJDQÞLOH\RODÃÞNWÞN<DSWÞìÞPÞ] SURMHOHUOHEXKHGHILPL]HXODêWÞN0XUDWSDêDDUWÞN $QWDO\DnQÞQYLWULQLYHJØOØPVH\HQJØ]ØpGHGL


.$3$..21868

7djWboW½dĂ&#x2022;dCkhWjfWĂĄW_bÂ&#x201A;[i_+(_bZ[daWbWXWbĂ&#x2022;a dÂ&#x201D;\kik"a_ĂĄ_XWĂĄĂ&#x2022;dWZÂ&#x201D;ĂĄ[do[ĂĄ_bWbWdl[dÂ&#x201D;\kioWfĂ&#x2022;iĂ&#x2022;

yapmayÄąp hizmet Ăźretim. 7â&#x20AC;&#x2122;den 77â&#x20AC;&#x2122;ye herkes için proje Ăźrettik. VerdiÄ&#x;imiz sĂśzleri tutuk. *O?B:7(+&FHE@;8äJäH:äA

_b[7djWboW½dĂ&#x2022;dXWĂĄa[dj_]_X_$I[o^Wdl[7djWaoW½dĂ&#x2022;d WhZĂ&#x2022;dZWd7aZ[d_p8Â?b][i_½d_dÂ&#x201D;Â&#x201A;Â&#x201D;dYÂ&#x201D;aWbWXWbĂ&#x2022;a_bÂ&#x201A;[i_ 7djWboW½dĂ&#x2022;d_baa[djo[hb[ĂĄ_c_ebWdXk]Â&#x201D;daÂ&#x201D;AWb[_Â&#x201A;_½d_ XÂ&#x201D;do[i_dZ[XWhĂ&#x2022;dZĂ&#x2022;hWdCkhWjfWĂĄW"jWh_^_oWfĂ&#x2022;bWhĂ&#x2022;l[ X[b[Z_o[d_d][hÂ&#x201A;[ab[ĂĄj_hZ_ĂŁ_o[d_fhe`[b[h_b[7djWboW½dĂ&#x2022;d Â&#x201A;WĂŁZWĂĄoÂ&#x201D;pÂ&#x201D;l[l_jh_d_$CkhWjfWĂĄW8[b[Z_o[8WĂĄaWdĂ&#x2022; IÂ&#x201D;b[ocWd;lY_bc[d"'*oĂ&#x2022;bZWCkhWjfWĂĄW½oĂ&#x2022;dWiĂ&#x2022;b Z[ĂŁ_ĂĄj_h_fZÂ?dÂ&#x201D;ĂĄjÂ&#x201D;hZÂ&#x201D;ĂŁÂ&#x201D;dÂ&#x201D;zP;BA7B;C½[WdbWjjĂ&#x2022;$ 6D\Ă&#x2026;QEDĂ&#x2039;NDQVL\DVHWL VHYPHGLĂ&#x192;LQL]L]DPDQ]DPDQ VÂł\Oš\RUVXQX]6L]LEHOHGL\H EDĂ&#x2039;NDQOĂ&#x2026;Ă&#x192;Ă&#x2026;QDJÂłWšUHQQH\GL" Siyasetle iliĹ&#x;kim ilk olarak 20â&#x20AC;&#x2122;li yaĹ&#x;larda baĹ&#x;ladÄą ancak aktif siyasete daha geç girdim. Meslek odalarÄą sivil toplum kuruluĹ&#x;larÄąnda baĹ&#x;kanlÄąk yaptÄąm. Her kesim beni tanÄąr ve severdi. Uzun sĂźre siyasetsen uzak durmaya çalÄąĹ&#x;tÄąm. Ama rahmetli BĂźlent Ecevit teklif getirince 12 gĂźn dĂźĹ&#x;ĂźndĂźkten sonra kabul edip aday oldum. Ă&#x2013;yle bir insanÄą kÄąramazdÄąm. Ă&#x2021;ok yakÄąnÄąnda çalÄąĹ&#x;tÄąm çßnkĂź.

yaĹ&#x;amÄąyorum. Halkla iç içe olmanÄąn onlara yakÄąn olmanÄąn gĂźvenlik ordusu kullanmadan her yere tek baĹ&#x;Äąna gitmenin, tek baĹ&#x;Äąna olmanÄąn hep sempatisini yakaladÄąm.Benim arkama bakar vatandaĹ&#x; ne var diye? Ama beni hep tek gĂśrĂźrler. BaĹ&#x;kanlar hep bir grupla dolaĹ&#x;manÄąn gĂźvenlik koridoru içinde kalma geleneÄ&#x;ini yaĹ&#x;atÄąyorlar. Ben bunlarÄą kÄąrdÄąm. Tek baĹ&#x;Äąma pazar gezerim, sabah tek baĹ&#x;Äąma koĹ&#x;abilirim. Bunlar bana artÄą deÄ&#x;er kazandÄąrdÄą. Rol

3URMHOHUšUHWLUNHQQHOHUHGLNNDW HGHUVLQL]" Stratejik olarak planlarÄąmÄąz vardÄą. Neyin ne zaman hangi kaynakla yapÄąlacaÄ&#x;Äą bellidir. Biz sadece stratejik hedeflerimizi ortaya koyarken tek taraflÄą olmasÄą istemedik. Kentte yaĹ&#x;ayanlarÄąn talepleri beklentilerini proje haline getirip uygulamaya geçirdik. Ä°nsanlarÄąn sempatisini kazanmÄąĹ&#x; oluyorsunuz. Biz bĂśylece kent yaĹ&#x;amÄąnÄą bĂślĂźĹ&#x;erek ortaya koyduÄ&#x;umuz bir sĂźreç iĹ&#x;letiyoruz. Son 4 yÄąl bizim için hizmet patlamasÄą Ĺ&#x;eklinde geçti. 30 proje baĹ&#x;lÄąÄ&#x;Äą altÄąnda 250â&#x20AC;&#x2122;yi aĹ&#x;kÄąn proje geliĹ&#x;tirmiĹ&#x;iz. Bu da her hafta bir proje baĹ&#x;layÄąp bitiriliyor anlamÄą taĹ&#x;Äąyor.Son derece dikkate deÄ&#x;er bir sonuç. ĂĄĂ&#x201E;QVDQODUĂ&#x2026;JšOHQLQVDQODUD JšOšPVH\HQ0XUDWSDĂ&#x2039;DâKHGHILQL QDVĂ&#x2026;OJHU¤HNOHĂ&#x2039;WLUGLQL]" Biz gĂśreve baĹ&#x;larken insanlarÄą gĂźlĂźmseyen, insanlara gĂźlĂźmseyen MuratpaĹ&#x;a sloganÄąnÄą gerçekleĹ&#x;tirdik. GĂśrev yaptÄąÄ&#x;ÄąmÄąz sĂźreçte geliĹ&#x;tirdiÄ&#x;imiz

6L]Hš¤GÂłQHPVH¤LPND]DQGĂ&#x2026;UDQ VĂ&#x2026;UQHGLUDFDED"  52 ilden bĂźyĂźk MuratpaĹ&#x;a, yaz aylarÄąnda 1 milyonu aĹ&#x;an nufusu ile Antalyaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn baĹ&#x;kenti. Biz yarÄąĹ&#x;ÄąmÄązÄą Antalya ĂślçeÄ&#x;inde deÄ&#x;il Avrupa ile yapÄąyoruz. MuratpaĹ&#x;a TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin eÄ&#x;itim dĂźzeyi en yĂźksek ilçelerinden biri. Seçim kazandÄąran sÄąr samimi, içten olmak. Ä°lkesel siyaset yapÄąyorum. AyrÄąmcÄąlÄąk yapmam. BabamÄąn oÄ&#x;lu olsa aykÄąrÄą talebi varsa reddetmekten hiç çekinmem. Beni de herkes Ăśyle bilir. Bu da beni rahatlatÄąyor. Ä°nsanlarda beni artÄąk tanÄądÄąlar bu nedenle sÄąkÄąntÄą )DOH]OHU3URMHVL

27


28

6(03$7Ä0<™.6(. %,5$.0$<$1Ä<(7Ä0<2.

projeler bu sloganı doğruladı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki insanların gülmesi ve gülümsemesinde benimde payım var. 14 yıl içinde çok güzel bir gelişim eğrisi yakaladı. Yokları varlara döndürdük. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, emekliler herkes için projeler ürettik. 40 kalıcı mekan ürettik. Kültür merkezleri, yarı olimpik spor kompleksleri, çarşılar gibi projeleri de yaşama geçirdik.. 0XWOXELUH\YHPXWOXDLOHOHULRUWD\D ¤ÅNDUPD\ÅQDVÅOEDËDUÅ\RUVXQX]" Ben gençlik yıllarımda profesyonel futbol ve atletizmle uğraştım. Bir süre Manisaspor’ da futbol oynadım. Her gün erken kalkıp spor yapıyorum. Bu sporcu yanım benim projeler üretirken ön plana çıktı. Gençleri sporla kötü alışkanlıklardan uzaklaştırma imkânı verdi. Bu fikirden hareketle tesisler yaparak çocukların enerjilerini spora dönük kullanmalarını sağladık ve böylece mutlu birey ve mutlu aileler yarattık. Çünkü çocuğun sporla uğraşması aileyi doğrudan etkiliyor. Kötü alışkanlıklardan uzak kalıyorlar. Bunun keyfini sürüyorum örnek olmaya çalışıyorum.Bundan çok memnunum. 6L]EHOHGL\HEDËNDQOÅÃÅQÅPÅ VL\DVHWLPLVHYL\RUVXQX]" Ben siyaseti sevmiyorum. Ama benim hizmetin siyasetini iyi yaptığımı söylüyorlar. Bende onu

yapmaya çalışıyorum. Siyasetin bir kaygan zemini var ben o ayak oyunlarını sevmiyorum. Ama belediye başkanlığını çok seviyorum. Bir şeyler üretmenin açıkça keyfini sürüyorum. Yapılan hizmetlerden insanların yararlanması beni mutlu ediyor. 6L\DVHWLQH]DPDQDNDGDU V¹UG¹UPH\LSODQOÅ\RUVXQX]" Belediyeler yaşayan canlı organizmalardır. Sürekli yenilik gerektirir. Kentlere yeni mekanlar katmak gerekiyor. Bu konuda yüksek heyecan duyuyorum. Ben belediyenin makam avantajını hiç kullanmam.

Herkesin bana karşı bir yakınlığı vardır. Çok kabul gördüğümü biliyorum. Sempatim yüksek. Bundan sonra siyaset beni bırakana kadar devam edeceğim. Zaten genelde muhalefet beni ve ekibimi çok eleştirmez. Eleştirilerde soyuttur. Benim için önemli olan kent yaşayanlarının takdiridir. 2009 seçimlerinde %59 oy aldım. Yeniden aday olup %60’ ın üzerinde oy almayı hedefliyoruz. Başarmanın üst limiti yoktur. +¹N¹PHWWHQGHVWHNDOPDGDQEX NDGDUSURMH\LQDVÅO\DSÅ\RUVXQX]" Ben belediye başkanlığında 15’inci yılıma girdim. Hükümetten 1lira dahi destek almadık. Bazı iktidar belediyelerinin başkanları hükümetin bir çok fonunu kullanabiliyor. Biz tümüyle kendi öz kaynaklarımızı kullanıyoruz. Belediyeyi devraldığımda 2 milyon lira borcu olan ve 3 ay personel maaşlarını ödeyemeyen bir belediye vardı. Şimdi borcumuz yok paramız var. İstediğimiz zaman istediğimiz projeleri hayata


.$3$..21868

.šOWšUYH.RQJUH0HUNH]L

7DP2OLPSLN<š]PH+DYX]X

geçirebiliyoruz. 3-5-8-18 milyon TLâ&#x20AC;&#x2122;lik projeleri kendi Ăśz kaynaklarÄąmÄązla yapÄąyoruz. 355 milyon TLâ&#x20AC;&#x2122;lik bĂźtçenin içinde 182 milyon lirasÄą yatÄąrÄąm bĂźtçesi bu belediyelerde çok gĂśrĂźlen bir tablo deÄ&#x;ildir. Bir çok belediyenin borçlarÄą var ama bizim bĂśyle bir derdimiz yok. Ben farklÄą dĂźĹ&#x;ĂźnĂźyorum belediyeler kendi Ăśz kaynaklarÄąnÄą yaratmalÄą. SĂźrekli bĂźtçenizi ev ekonomisi gibi yĂśnetmeniz gerekiyor. Her an her yatÄąrÄąmÄą hayata geçirecek doÄ&#x;ru yĂśnetilen bir bĂźtçenizin olmasÄą gerekir. Belediyeyi ev gibi dĂźĹ&#x;ĂźnĂźp doÄ&#x;ru bĂźtçe yapmak Ăśnemlidir. Bir sĂśzler verirken uçmadan gerçekçi taahhĂźtlerde bulunmanÄąz gerekiyor. Biz baĹ&#x;arabileceÄ&#x;imiz projeleri ifade ettik ve onlarÄąn kaynaklarÄąnÄą yarattÄąk. HalkÄąn talebi olan projeleri de paramÄąz olduÄ&#x;u için yapabiliyoruz. Beni kimse bu sĂśzĂź verdin yapmadÄąn diye eleĹ&#x;tirmez. Ă&#x2021;ĂźnkĂź bĂźtĂźn verdiÄ&#x;imiz sĂśzleri tuttuk. Belediye ile hĂźkĂźmetin yaptÄąÄ&#x;Äą projeler farklÄą olmalÄą. Antalya muhalif olmanÄąn dezavantajÄąnÄą yaĹ&#x;Äąyor. Ben hep bunlarÄą yaĹ&#x;adÄąm. BunlarÄą aĹ&#x;mak gerekir. Ă&#x2013;nemli olan zoru baĹ&#x;armaktÄąr. %LU¤RNSURMH\LKD\DWDJH¤LUGLQL] Ă&#x160;LPGLVĂ&#x2026;UDGDKDQJLSURMHOHUYDU" MuratpaĹ&#x;a estetik yĂśnden bĂźyĂźk yol aldÄą. YabancÄą turistler bunu iyi anlatÄąyorlar. Ă&#x2021;ok Ăśnemli bĂźyĂźk makro projelerimiz var. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin en bĂźyĂźk kĂźltĂźr merkezlerinden birini yapÄąyoruz. Sadece spor, saÄ&#x;lÄąk ya da gĂźneĹ&#x; turizmi deÄ&#x;il, kongre turizmini destekleyici bir mekanÄą Antalyaâ&#x20AC;&#x2122; ya ve Ăźlkemize kazandÄąrÄąyoruz. Yine, kentimizin bĂźyĂźk bir eksiÄ&#x;i olan tam olimpik yĂźzme havuzu da 2013 yÄąlÄą sonunda tamamlanacak. MuratpaĹ&#x;aâ&#x20AC;&#x2122; da daha çok yapÄąlacak iĹ&#x;imiz var.  0XUDWSDĂ&#x2039;DâGDKDQJLNHQWVHO GÂłQšĂ&#x2039;šPSURMHOHULQLKD\DWD JH¤LUGLQL]" Biz apartman kondulaĹ&#x;ma dĂśnĂźĹ&#x;ĂźmĂź yapmadÄąk. Biz GÜçmen Evleri bĂślgesinde  çok sayÄąda gecekonduyu

Â&#x201E;DĂ&#x192;OD\DQ6SRU6DORQX

29


30


.$3$..21868

6LQDQ0DKDOOHVL.HQWVHO'³Q¹Ë¹P3URMHVL

yıktık ve çok güzel bir akciğer yarattık orada. İnsanları da mağdur etmedik. Bayındır Soğuksu Antalya’ya hiç yakışmayan bir alandı. 450 daire planlama yaparak 88 dönümlük prestij park yaratarak dönüşümü yaptık. Artık yüzme havuzlu evlerde oturuyor insanlar. Bütün bunlar insanların cebinden para çıkmadan yapıldı. Şimdi Sinan Mahallesi’nde bir kentsel dönüşüm yapacağız. Biz burada Türkiye’de ilk açık AVM’yi hayata geçireceğiz. Bütün dükkan cepheleri standart tabelaları gölgelikleri standart estetik kaygısı olan müthiş bir açık AVM yapıyoruz. Avrupa’daki outlet caddeler var onun gibi olacak. Araç girişi olmayacak. 500’ün üzerinde işyerinin bulunduğu bir proje. 150 günü içinde bitecek. Ben restorasyon çalışmalarını da kentsel dönüşüm olarak algılıyorum. Örneğin Değirmenönü çalışması bir taşın bir günde bir usta tarafından yapıldığı çalışma. Asırlık 6-7 ev restore edildi. Bir mahalle yaratıldı. Türkiye’nin üç taşlı son değirmeni de faal hale geldi. Antalya’ nın ilk elektrik santrali denilen bölgeyi olduğu gibi restore ediyoruz. Orada küçük bir mahalle yaratıyoruz.

8_pWfWhjcWdaedZkZd”á”c” oWfcWZÕa$8_p=‚c[d[lb[h_" 8WoÕdZÕh#IeãkaikCW^Wbb[b[h_½dZ[ ‚eaiWoÕZW][Y[aedZkok_diWdbWhÕ cWãZkh[jc[Z[doÕajÕa$7odÕXb][Z[ ceZ[hdaedkjbWhWo[hb[áj_b[hl[Xb][ X_hWaY_ã[haWpWdZÕ$

%D\ÅQGÅU6RÃXNVX.HQWVHO'³Q¹Ë¹P3URMHVL

31


32

Â&#x201C;]HO.DOHP'HUJLVL<HUHO<ÂłQHWLPÂ&#x201C;GšOOHUL

201<Ă&#x2026;OĂ&#x2026;.HQWVHO'ÂłQšĂ&#x2039;šP.DWHJRULVL <Ă&#x2026;OĂ&#x2026;Q%HOHGL\H%DĂ&#x2039;NDQĂ&#x2026;Â&#x201C;GšOš

'HĂ&#x192;LUPHQÂłQš5HVWRUDV\RQ3URMHVL

Ă&#x201E;Â&#x201E;Ă&#x201E;0'(8.'(.$/$1Ă&#x201E;.Ă&#x201E;352-(9$5 Â&#x201E;Âł]HPHGLĂ&#x192;LQL]Ă&#x2039;XQXGD\DSVDPL\L ROXUGXGHGLĂ&#x192;LQL]SURMHYDUPĂ&#x2026;" Falez Projemizi 228 dĂśnĂźmlĂźk alanda 4 etap olarak yaĹ&#x;ama geçirdik. Bu proje ile baÄ&#x;lantÄąlÄą DĂźden Ă&#x2021;ayÄą Projeside hazÄąrlanmÄąĹ&#x;tÄą. Ben o projeyi Antalyaâ&#x20AC;&#x2122; ya bir gerdanlÄąk olarak dĂźĹ&#x;ĂźnĂźyordum. 4 yÄąl proje hazÄąrlÄąklarÄą ve mĂźlkiyet problemlerinin çÜzĂźlmesi ile geçti. Tam kazmayÄą vuracakken, dĂśnemin BĂźyĂźkĹ&#x;ehir Belediyesi

projeyi elimizden aldÄą. YÄąllarca sĂźrĂźndĂź o proje. Ĺ&#x17E;imdide istediÄ&#x;im Ĺ&#x;ekilde olmadÄą. KeĹ&#x;ke o projeyi ben yapsaydÄąm. Ĺ&#x17E;uan kullanÄąmÄą fonksiyonel deÄ&#x;il. Gerçekten içimde ukte olarak kaldÄą. YaĹ&#x;ama geçirmek istediÄ&#x;im bir diÄ&#x;er projede 7 ArÄąklar. Antalyaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn gĂśbeÄ&#x;inde, kimsenin giremeyeceÄ&#x;i kĂśtĂź bir yaĹ&#x;am alanÄą. AslÄąnda Antalyaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn nostaljisi sayÄąlan bir bĂślge. DĂźdenden gelen sularÄąn 7 ArÄąkla kente daÄ&#x;ÄąldÄąÄ&#x;Äą sulama ve doÄ&#x;al yaÄ&#x;mur drenaj sisteminin son kalan parçasÄą bu bĂślgede

bulunuyor. Son kalan arÄąÄ&#x;Äąn çevresinde çok kĂśtĂź 600-700 gecekondu var. MĂźlkiyeti hazineye ait bir yer. Maliye BakanlÄąÄ&#x;Äąâ&#x20AC;&#x2122;ndan istedim. Projeleri ve kaynaÄ&#x;Äą hazÄąrladÄąm. Denize kadar uzanan bir vadide prestijli bir proje olacaktÄą. Ä°nsanlarÄą maÄ&#x;dur etmeden içinde tek bir ticari Ăźnitenin olmadÄąÄ&#x;Äą bir proje alacaktÄą. Bana vermemekte direndiler. Ă&#x2021;eĹ&#x;itli engeller koydular. Ben de Maliye BakanlÄąÄ&#x;Äąâ&#x20AC;&#x2122;nÄą mahkemeye verdim. Mahkemeyi kazanÄąrsam ilk iĹ&#x;im hemen oraya kazma vurmak istiyorum. $QWDO\D%š\šNĂ&#x2039;HKLU%HOHGL\H %DĂ&#x2039;NDQĂ&#x2026;DGD\OĂ&#x2026;Ă&#x192;Ă&#x2026;JLELELU GšĂ&#x2039;šQFHQL]YDUPĂ&#x2026;" Ă&#x2013;nce bir yÄąlÄą vites atarak geçirmek istiyorum. Bir iki ay içinde 5â&#x20AC;&#x2122; e daha sonra 6-7 ve arazi vitesine geçeriz. Benim hedefim çalÄąĹ&#x;mak. Hiç talip olmadÄąm hep aday gĂśsterildim. Talip olmak benim yaĹ&#x;am biçimime aykÄąrÄą. Ama ben gĂśrev adamÄąyÄąm. Siyaseti bÄąrakmayÄą dĂźĹ&#x;ĂźrmĂźyorum. Benim adaylÄąÄ&#x;Äąmla ilgili taktiri de Genel Merkez yapar. Ben çalÄąĹ&#x;Äąyorum  iĹ&#x;lerimi dikkate alacaklardÄąr. GĂśrevdeyken adayÄąm diyen baĹ&#x;kanlarÄąn tavrÄą doÄ&#x;ru gelmiyor. Benimle ilgili ne taktir ederlerse ona varÄąm.


.$3$..21868

(VNL(OHNWULN6DQWUDOL5HVWRUDV\RQX

'HテキUPHQツウQツケ5HVWRUDV\RQ3URMHVL

33


34


.$3$..21868

6¹OH\PDQ(YFLOPHQWRUXQX(OL]LOHELUOLNWH

I”b[ocWd;lY_bc[da_cZ_h5 1950 yılında Manisa’ da doğan Süleyman Evcilmen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliği bölümünden 1975 yılında mezun oldu. Özel bir şirkette, İmalat Müdürlüğü ve Etüt Planlama Müdürlüğü görevlerinden sonra, 1977 yılında Antalya’da serbest projeci olarak çalışmaya başladı. Başta ADD olmak üzere bir çok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Siyasete 1999 yılında dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in ricasıyla girdi. 14 yıldır Antalya’nın Muratpaşa ilçesi

belediye başkanı. Evli ve iki çocuk babası. Belediye başkanlığı yaparken ailesine pek vakit ayıramıyor.

Seyahat etmeyi, daha fazla spor yapmayı, doğada saatlerce yürümeyi özlüyor. Boş vakit bulunca ailesiyle kahvaltı yapmak en büyük keyfi. İyi bir Galatasaray taraftarı. Boş vakitlerimde maç izlemeyi seviyor. Öğrencilik yıllarında yalnız yaşadı için yemek yapma alışkanlıkları var ama artık yapamaya fırsatı yok. Kuru fasulye, nohut ve balık olmazsa olmazları.

35


36

.RQ\D9DOLVL$\GÞQ1H]LK'RìDQ

.RQ\DnQÞQKHGHILPLO\DUGRODULKUDFDW AedoWLWb_i_7oZÕdD[p_^  :eãWdº8_p(&()oÕbÕdZW '+c_boWhZebWh_^hWYWj aWfWi_j[i_d[[h_ác_á" a_á_XWáÕdW][b_h_(+X_d ZebWhÕWácÕál['&c_boed jkh_ijWãÕhbWoWdX_hAedoW Z”áb”oehkp»Z[Z_$ Türkiye’nin tahıl ambarı Konya, M.Ö. 7000'li yıllardan itibaren çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Konya tarihi açıdan önemli bir merkez. 1071 yılında Malazgirt savaşından sonra Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış ve Büyük Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Sultan Süleyman Şah tarafından da fetih edilen Konya 1074 yılında Selçuklu Devleti’nin başkenti oldu. 1465 yılında Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından Karamanoğulları Beyliği ortadan kaldırılmış ve Konya Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine alınmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin diyarı, Türkiye’nin tahıl ambarı kadim başkent Konya yatırımlarla 2023'e hazırlanıyor. Konya Valisi Aydın Nezih Doğan kentin 2023 vizyonunu ÖZELKALEM’e anlattı. ID\ÅQYDOLPJ³UHYHJHOGLÃLQL]GH QDVÅOELU.RQ\DYDUGÅ" Konya kadim bir Selçuklu başkenti. Tarih her döneminde önemli bir üretim ve kültür merkezi olarak gelişmiş. Göreve başladığımda Konya Türkiye’nin hem kültür hem de maddi değer üreten önemli merkezlerinden


.(179$/ñ

;áh[\eãbk9Wc__l[I[b‚kabkA[hlWdiWhWobWhÕdÕKD;I9E:”doW C_hWiÕb_ij[i_d_WbÕdcWiÕ_‚_d‚WbÕácWbWhoWfÕoehkp$ 8”o”aá[^_hX[b[Z_o[c_p(X_d+&&jWh_^_[i[hedWhÕoeh$ O[d_c”p[WbWdbWhÕebkájkhkoeh${‚d[cb_c”p[‚WbÕácWiÕlWh$ birisiydi. Biz devraldığımız güzel işleri uluslar arası sistemin doğal sonucu olarak daha ileri daha stratejik hedeflere yönetmeye gayret ettik. 6HNW³UHOELUDQDOL]\DSWÅÃÅQÅ]GD WXUL]PGHNLKHGHILQL]QHGLU" Turizm potansiyeli açısından Konya zengin bir kent. Konya, hem Hz Mevlana’nın şehri olması hem de kadim başkente olması nedeniyle hep bir cazibe merkezi olmuştu. Biz turizm konusunda Konya 2023’e doğru nasıl büyür ve gelişir diye bir çalışma yaptık. Elimizdeki verilere baktığımızda 2009’de 1 milyon 800 bin ziyaretçisi olan bir Konya’yı 2023’te 10 milyon turistin geldiği bir Konya yapmak için çalışıyoruz. Bu potansiyeli geliştirmek için Hızlı Tren projesi çok stratejik bir proje. Bu proje Konya’nın erişebilirlik imkânını arttıracak. Konya’yı dünyaya daha iyi açmış olacak. Konya elindeki mevcut değerleri ortaya çıkarması gerekiyor. Bunun için Konya kent altyapısını elden geçiyor. Elimizde var olan kültür değerlerini tanıtmak

amacıyla çalışmalar yaparken yeni yeni müzeler de oluşturuyoruz. Konya’nın kongre ve sağlık turizmi gibi yeni alanlarda turist çekebilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Kültürel mirasımızın tanıtımı için de çalışmalar yapıyoruz.

.RQ\D7¹UNL\HâQLQWDKÅODPEDUÅ RODUDNELOLQL\RU7DUÅPÅJHOLËWLUPHN L¤LQQHOHU\DSÅ\RUVXQX]" Konya tahılın başkentidir.Türkiye’deki buğdayın yüzde 10’u Konya’da üretiliyor. Ama az yağış alan bir kent. Bunun için kentte ürün çeşitliliği arttırma çalışmaları yapılırken sürdürülebilir tarım alanında da çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamada dış havzalarda Konya Ovası’na su getirmek gerekiyor. Toros Dağlarından Akdeniz’e akmakta olan bir takım su kaynakları önlerine baraj yapılıp tünellerle

37


38

suyunun Konya Ovası’na aktarılması çalışmaları yapılıyor. Şu anda üç Bozkır, Bağbaşı ve Halimi isimli üç baraj yapılıyor ve bir tanesi de su tutmaya başladı. Sular mavi tünelle Konya Ovası’na akıtılacak. Yılda 414 bin metreküp su taşınacak. Böylece tarım alanları sulanmış olacak. Yaptığımız projelerle 1 milyon 100 bin hektarlık tarım arazisini mümkün olduğu ölçekte sulaması hedefleniyor. Şu anda 750 bin hektarlık bölüm sulanabilir hale geldi. Konya sadece buğday, üretmiyor. Şekerpancarı, mısır, havuç, vişne, çilek, kiraz da üretiyor. Konya artık bir tahıl ambarı değil endüstriyel bir ekim alanıdır.  6DÃOÅNDODQÅQGDQHOHU\DSÅ\RUVXQX]" Üç üniversite Tıp Fakültesi ve 4 Tıp Fakültesi hastanemiz var. Özel sektör

sağlın alanında yatırımlar yapıyor. Özellikle körfez ülkeleri ve Afrika’ya yönelik bir sağlık yapılanması var. .HQWLQVRUXQODUÅQÅQDVÅOIÅUVDWD G³Q¹ËW¹U¹\RUVXQX]" Bence kentin sorun gibi görülen bütün hususları fırsattı. Konya’nın ciddi bir enerji arz sorunu vardı. Çok enerji tüketiyor ama hiç enerji üretemiyordu. 2009 yılından itibaren Konya şu anda en iyi enerji güvenliği arz noktasına dönüştü. 2012 Eylül ayında Konya’nın Karapınar ilçesinde 60 kilometrekarelik bir alan enerji üretim bölgesi ilan edildi. Burada güneş enerjisinden enerji üretilmesinin önü açıldı. Linyit kaynağımız termik santral ile enerjiye dönüşecek. 15 milyar dolarlık bir enerji yatırımından bahsediyoruz. Türkiye’nin enerji üretim kapasitesinin yüzde 15’lik kısınmadan ve 8 bin megawatlık bir enerji üretiminden bahsediyoruz. Böylece Konya ilk kez tarihinde ilk kez bir enerji üssü olacak. İkinci sorunumuz Konya’nın denize nasıl açılacağıdır. Konya büyük bir üretim merkezidir. Ürettiklerimizi nasıl olacak ta dünya pazarına göndereceğiz. Bu konuda önemli bir

lojistik altyapı ve demiryolu ihtiyacımız vardı. Demiryolunun ilke etabı olan Konya-Karaman hızlı demiryolu ihalesi yapıldı. 2023 yılına geldiğimizde Konya’da üretilen ürünler hızlı bir şekilde Mersin Limanı’na ulaşacak. Kara, deniz, hava yolu taşımacılığının organize bir şekilde yürütülmesi için Lojistik merkez kuruyoruz. 1 milyon 350 bin metrekarelik alanda Konya Lojistik merkezini yapıyoruz. .RQ\D_‚_dá_cZ_fhe`[i_d[Z_h5 Projenin mimarı benim. Özü şu fikri olanlar ile kaynağı buluşturmak. Üniversite ile sanayi iş birliğini anlamlı kılacağız. Projenin sonuçlarını görmek için yıllara ihtiyaç var. Biz bir ağ gerdik. Bu ağa balıkların takılmasını bekleyeceğiz. Fikri olan hocalar ve öğrenciler projelerini ticarileştirmek isterlerse muhatapları ile bulaşacaklar. >WoWb[jj_ã_d_p\HQLfhe`[b[hlWhcÕ5 Hayal insan için bir çeşit enerji kaynağıdır. İnsanlar hayallerinden vazgeçerse yaşam enerjisini de kaybeder. Benim Konya için hayallerim var. Katma değer üreten bir sektör. Hem silahlı kuvvetlerin ihtiyaçları


.(179$/ñ

B_do_jaWodWãÕcÕpj[hc_aiWdjhWb_b[[d[h`_o[Zd”á[Y[a$'+c_boWhZebWhbÕaX_h [d[h`_oWjÕhÕcÕdZWdXW^i[Z_oehkp$J”ha_o[½d_d[d[h`_”h[j_caWfWi_j[i_d_do”pZ[ '+½b_aaÕiÕdcWZWdl[.X_dc[]WmWjbÕaX_h[d[h`_”h[j_c_dZ[dXW^i[Z_oehkp$ hem de dünya ihtiyaçları karşılamak için Konya’da bir savunma sanayi tesisi kurmayı arzu ediyorum. Savunma sanayiyi geliştirmeyi amaçlıyorum. Kentte un ve şeker var. olduğu bir yer. Biz bununla helva yapmak kalıyor. .RQ\DâQÅQ(&()l_poedkd[Z_h5 Konya Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 3’ünü temsil ediyor. Üretimi ise yüzde 2.5’ Biz diyoruz ki Konya nüfusu kadar üretmelidir. 2023 vizyonu şu; 15 milyar dolar ihracat kapasitesine erişmiş. Kişi başına geliri 25 bin doları aşmış. Nüfusu 2.5 milyon civarına erişmiş bir Konya düşlüyoruz. Konya Hz Mevlana şehridir. Hz Mevlana’nın dünyaya verdiği üç şey vardır biri ilahi, aşk, ikincisi barış üçüncüsü ise hoşgörüdür. Bu üç değeri kuvvetli bir şekilde temsil etmeye devam etmelidir. Ayrıca kadim bir başkenttir. Bir başkent gibi hareket etmelidir. Bu değerlerden vazgeçmeden mali anlamda Konya’yı büyütmek istiyoruz. 8KBC7978;Dä:äDB;D:äHäOEH$ EbcWpiWebcWpbWhÕdÕplWhcÕ5 Başkaları nasıl yapar bilmiyorum. Ben bir işi başarmak için gecemi gündüzüme katarım. Kamusal fayda görüyorsam tutuğunu koparan biriyim. 8kj[cfeobW‚WbÕácWai_p_oehckoehck5 Benim bir arkadaşım var. “Başarı sözlüğü sadece sözlüklerden

çalışmadan önce gelir” der. O nedenle şöyle bakmak gerekir. Başarmak için çalışmak gerekir. Yorulmuyorum.

8kdZWdiedhW^[Z[\_d_plWhcÕ5 Hedefim iyi bir insan olmak ve bunun için çalışmak.

DWiÕbZ_db[d_oehikdkp Kendimi dinlendirmek için şiir okuyorum. Ayrıca sudoku bulmaca çözmek beni dinlendiriyor.

zp[bAWb[cC”Z”hb[h_^WaaÕdZWd[ Z”á”d”oehikdkp5 Dünyadaki değişikliği bütün yöneticilerin iyi fark etmesi gerekiyor. Yöneticiler bunu fark ederken yöneticilerin özel kalemlerinin de değişimi fark etmesi gerekiyor. Özel kalemler bizim başarımızın mimarları. Onlar bize sunduğu katkıyı pek çok daire müdüründen daha fazla görüyorum. Dünya nereye doğru gidiyoruz. Bu evrilen dünyada biz neredeyiz nerede durmamız gerekir konularında onlarında kendilerini iyi eğitimleri gerekir. İyi bilmeleri ve bizi desteklemeleri gerekiyor.

IfehbWWhWdÕpdWiÕb5 Düzenli olarak spor yapardım ama şimdi düzeni bozduk. Şimdi sabah yürüyüşler yapıyorum. Güne daha zinde başlıyorum. Oeãkdj[cfedkpZWd[á_d_pl[ ‚eYkabWhá_a~o[j[Z_oehbWhcÕ5 Çocuklarım Ankara’da kendi hayatlarını yaşıyorlar Eşimin de benimde bir şikâyetimiz yok. Eşimle iyi bir ikili olmuşuz. 26 yıldır evliyiz. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş tabiri tam bize göre. ;á_d_pi_p[dWiÕboWhZÕcYÕebkoeh5 Bir takım alanları paylaşıyoruz. Sosyal projeleri kesinlikle birlikte yürütüyoruz. Sosyal projelerde büyük yol almışsak bunun büyük bölümü eşime aittir. Birlikte haz duyarak yaptığımız iş insanları ziyaret etmektir. Daha önce tanımadığımız bilmediğimiz kesin haber vermeden ziyaretler yaparız. İnsanlarla sohbet etmek bizi dinlendiriyor. Sinema tiyatro da dinlenme amaçlı etkinlikleri de birlikte yapıyoruz.

7oZÕdD[p_^:eãWda_cZ_h5 7daWhWdÕd8WbW_b‚[i_dZ[ZeãWd 7oZÕdD[p_^:eãWd"_bal[ehjWãh[d_c_d_ 7daWhWZWjWcWcbWZÕ$'/.(oÕbÕdZW7daWhW {d_l[hi_j[i_I_oWiWb8_b]_b[h<Wa”bj[i_ I_oWi[jl[äZWh[IWcikdAWocWaWc7ZWoÕ ebWhWaC”ba_äZWh[7c_hb_ã_c[ib[ã_d[]_hZ_$ :W^WiedhW‚[á_jb__b‚[b[hZ[aWocWaWcbÕa ]h[l_dZ[XkbkdZk$C”ba_o[8Wác”\[jj_áb_ã_ Z[oWfWd:eãWdä‚_áb[h_8WaWdbÕãÕ=[d[b I[ah[j[hb_ã_oWfjÕ$(&&+#(&&/oÕbbWhÕ WhWiÕdZWJ[a_hZWãLWb_b_ã_oWfWd7^c[jD[p_^ :eãWd*oÕbZÕhAedoWLWb_b_ã_oWfÕoeh$ ;lb_ebWd:eãWd½Õd(‚eYkalWh$

39


40

íVWDQEXOXODêÞPÞQD

0RGHUQ2WREØVJHOL\RU 

äijWdXkba[dj_‚_kbWáÕcÕdWä;JJ'-&+o[d_ejeX”i_b[d[\[iWbZÕhWYWa$ EjeX”ib[h_doÕb_‚_dZ[\_beoWaWjÕbcWiÕ_b[a[dj_‚_dZ[akbbWdÕbWd ejeX”ib[h_doWáehjWbWcWiÕ'($+½j[d)$+½[Z”á[Y[a$äijWdXkb½ZWä;JJ +X_d)*/ejeX”ib[]”dZ[)"+c_boedoebYkjWáÕoeh$ İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı İETT’nin 2012 Yılı Faaliyet Raporu’nu İstanbul Büyükşehir  Belediye Meclisi’ne sundu ve gelecek hedeflerini anlattı. 2012 yılında İETT’ye ait 2 bin 695 otobüsten oluşan filo ile  641 hatta 5 milyon sefer ile 170 milyon km yol kat ederek, 480 milyon kişiye toplu taşıma hizmeti sunduklarını ve 6 bin 674 açık, Ä(77*HQHO0¹G¹U¹+D\UL%DUD¤OÅ

4 bin 578 kapalı olmak üzere toplam 11 bin 252 durakta İstanbullulara hizmet verdiklerini anlatan Hayri Baraçlı, “5 bin 512 kilometrekarelik yüzölçüme sahip İstanbul’un en uç noktalarına kadar toplu ulaşım hizmeti götüren bir kurum olarak, 2012 yılında 59 yeni hat açtık. Bir taraftan kamu hizmeti sunarken diğer taraftan 2654 adet özel halk otobüsünün denetim


.(17ñ¡ñ8/$ì,0

ve yürütümünü gerçekleştiren kurumumuz, toplamda 5349 otobüs ile günde 3,5 milyon yolcu taşıyor. İstanbul genelinde toplu taşımacılığın yüzde 32’si İETT’nin sorumluluğunda yerine getiriliyor” diye konuştu. C[jheX”i]”dZ[-+&X_doebYkjWáÕoeh İETT Genel Müdürü Baraçlı, şöyle konuştu; “İlk etabı 2007 yılında tamamlanan metrobüsün 4. etabının geçtiğimiz yılın Temmuz ayında açılmasıyla, 42 km’lik hat uzunluğu

52 km’ye çıkarıldı. SöğütlüçeşmeBeylikdüzü arasında 410 araç ile 6 hatta 24 saat hizmet veriyoruz. Bir günde yaklaşık 750 bin yolcu taşıyoruz”. “Hayat geçirdiğimiz AKYOLBİL projesiyle otobüslerin seyir durumlarının izlenmesi ve yolcunun bilgilendirilmesini sağladık” diyen Baraçlı, sözlerini şöyle sürdürdü; “30 bin 291 km’lik yol ağına sahip İstanbul gibi bir şehirde insanların hayatında önemli bir yer tutan ulaşımı rahatlatmak, daha hızlı, konforlu, güvenli ve erişilebilir bir hizmet verebilmek adına filo

yenileme çalışmalarımızı başlattık ve tüm kaynaklarımızı seferber ederek 1705 yeni otobüs alım ihalesi gerçekleştirdik. Son yılların en büyük yatırımları arasında yer alan ve tamamen kurumumuzun geliştirdiği “yeni araç alım modeli” ile alınan bin 705 yeni otobüsün, 2013 yılında teslimlerinin tamamlanmasıyla filomuzun yaş ortalaması 12,5’tan 3,5’a düşmüş olacak. Böylece bakımonarım, garaj işletim, lojistik, stok, yedek parça ve acil müdahale gibi birçok maliyet kalemimizde yüzde 70 oranında tasarruf sağlamış olacağız. Çevreye duyarlı otobüslerle şehrin nefes almasını sağmak için filomuzda bulunan dizel yakıtlı otobüslerimizi CNG’li otobüslere dönüştürüyoruz. Yeni aldığımız ve dönüştürdüğümüz doğalgazlı otobüslerle filomuzdaki CNG’li araç sayısı 360’ı bulmuş olacak. İETT sadece aldığı yeni araçlar ile değil, sağladığı geri hizmetiyle de kısa sürede dünyanın en güçlü filolarından biri haline gelmiş olacak.”

<(1í272%¸6/(5/(0$/í<(7 <¸='($=$/7,/,<25

41


42

<šNVHOWHSH'ÂłQšĂ&#x2039;š\RU

$QNDUDâQĂ&#x2026;Q.H¤LÂłUHQLO¤HVLQLQ JHFHNRQGXVRUXQXQD¤³]šP JHWLUHFHN<šNVHOWHSH.HQWVHO 'ÂłQšĂ&#x2039;šP3URMHVLâQLQWHPHOLDWĂ&#x2026;OGĂ&#x2026; <Ă&#x2026;NĂ&#x2026;ODQJHFHNRQGXODUĂ&#x2026;Q\HULQH PRGHUQNRQXWODULOHL¤LQGH KD\YDQDWEDK¤HVLVSRUVDKDODUĂ&#x2026; JÂłOHWĂ&#x2039;HODOH\š]PHKDYX]XYH VDXQD\Ă&#x2026;GDEDUĂ&#x2026;QGĂ&#x2026;UDQGHYELU SH\]DMDODQĂ&#x2026;LQĂ&#x2039;DHGLOHFHN

Proje ile YĂźkseltepe yÄąllardÄąr kangren haline gelen gecekondulardan arÄąndÄąrÄąlarak modern bir Ĺ&#x;ehir yapÄąsÄąna dĂśnĂźĹ&#x;ecek. Sancaktepe bĂślgesinde dĂźzenlenen temel atma tĂśrenine AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu, KeçiĂśren Belediye BaĹ&#x;kanÄą Mustafa Ak ve KeçiĂśren KaymakamÄą Nusret Dirim ile vatandaĹ&#x;lar katÄąldÄą. 11 dĂśnĂźm araziye inĹ&#x;a edilecek projenin yĂźzde 20â&#x20AC;&#x2122;si konut, yĂźzde 80â&#x20AC;&#x2122;i peyzaj alanlarÄąndan oluĹ&#x;uyor. Projeye gĂśre yapÄąlacak 113 konut, 10 bin 560 metrekarelik alanda yĂźkselecek 17 katlÄą ßçer bloktan meydana gelecek. KeçiĂśrenâ&#x20AC;&#x2122;in çehresini deÄ&#x;iĹ&#x;tirecek peyzaj alanÄąnda ise havuz, hayvanat bahçesi, tÄąrmanma duvarÄą,


.(176(/'°1¶ì¶0

mini bir amfi tiyatro salonu, şelale, gölet, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, manuel aletlerin olduğu spor alanı, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, kapalı yüzme havuzu, fitness ve sauna bulunacak. Keçiören’i Ankara’nın cazibe merkezi haline getirmesi beklenen peyzaj alanındaki şelale ve göletin büyüklüğü ise 800 metrekare olacak. İnşa edilecek şehir alanı akıllı ev sistemi, 24 saat güvenlik prensibi ve 40 güvenlik kamerası ile korunacak.

H{O7=;Hw;â;:zD{à{OEH Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesi ile bir rüyayı gerçeğe dönüştürdüklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ardından Ankara’ daki ikinci kentsel dönüşüm projesinin Keçiören’de hayata geçirildiğine dikkat çekti.Başkan Ak, “Konut, sadece insanların yaşadığı dört duvar değildir. Yaşam kalitesi olarak da oturulan konutların iyi olması gerekiyor. Projemizin Ankara ve Keçiören için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Konuşmalardan sonra Aksu, Ak ve Dirim, temel atma butonuna birlikte basarak inşaatı başlattı. Törende konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu ise “Kentsel dönüşüm projesi ile inşa edilecek modern konutlar ve sosyal donatı alanları Keçiörenli vatandaşların önemli bir ihtiyacını giderecek. Keçiören’i modern, çağdaş yaşanabilir bir kent haline getirmek için gece gündüz çalışan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a da teşekkür ederim. Gerçekten mütevazi bir şekilde ve çok çalışıyor” diye konuştu.

43


44

$WÞNODUDUWÞNND\QDìÞQGDQ RWRPDWLNGÒQØêHFHN

„(95(

w[lh[l[à[^_hY_b_a 8WaWdbÕãÕ"a[dji[b Zd”á”cb[X_hb_aj[ o[d_oWfÕbWYWa X_dWbWhZWWjÕabWhÕ aWodWãÕdZWd ejecWj_a Zd”áj”h[Y[afhe`[o_ ^WoWjW][‚_hZ_$ 8kaWfiWcZWf_bej _bi[‚_b[dJeaWj½jW" JEAä½Z[XkbkdWdX_h WfWhjcWdW"½AWodWãÕdZW ejecWj_a][h_Zd”á”c i_ij[c_½akhkbWhWaWjÕa cWbp[c[b[h_djefbWdcWiÕ XWábWZÕ$ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, valilikler ve belediyeler çevreye daha duyarlı projeler geliştiriyorlar. Bu kapsamda atıkların dönüştürülmesi geliştirilen çevreye duyarlı projeler ile hem  toplum bilinçlendiriliyor hem de ekonomik girdi sağlanıyor.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümle birlikte yeni yapılacak binalarda atıkları ayrı toplayacak. Bu kapsamda Tokat’ı pilot il seçti. Kent merkezi TOKİ’de bulunan bir apartmana atık malzemeler için ’Kaynağında Otomatik Geri

Dönüşüm Sistemi’ kuruldu. Kurulan bu sistemden atılan malzemeler alt tarafta bulunan depoda toplanarak özel atık araçları tarafından alınıp katı atık merkezine götürülecek. Tokat Valisi Mustafa Taşkesen, Belediye Başkanı Adnan Çiçek ve Proje Koordinatörü Yunus Karaca, plastik, cam şişe gibi atıkları sistemin içerisine bırakarak projeyi başlattı. <(1Ä/Ä.„Ä%Ä58<*8/$0$ Proje Koordinatörü Yardımcı Doç. Dr. Yunus Karaca, projenin 3 yıllık bir çalışma sonrası tamamlandığını kaydederek, şöyle dedi:”Nitelikli atıkların ayrılması adına yenilikçi bir uygulama bu. İddiamız şu ki; dünyada benzeri olmayan bir çalışma. Bu çalışmayla vatandaşlarımız rahat bir şekilde evlerine konulan atık pencerelerinden üzerindeki atık türlerini komuta ederek atıklarını atma kolaylığı sağlıyoruz. Dolayısıyla camsa cam, plastikse plastik ve sıvı yağına

kadar atığı atayabileceği özel bölmeleri var. Bütün atıkları tek kanalda ayrıştırıyor, aşağıdaki sistemimiz yukarıda komuta edilen sistemle paralel çalışarak bu ayrıştırma işlemini pratik şekilde yapıyor.” „“3'“.0('(5'Ä<2. Tokat Belediye Başkanı Adnan Çiçek ise, projeyi önemsediğini belirterek, “Bu sistemi daha da geliştirmek gerekiyor. Özellikli hayatı kolaylaştırma anlamında bu sistemlerin mutlaka mutfağa monte edilmesi gerekiyor. Mutfakta bulunan kişinin üretilen çöpü ilgili düğmeye basmasıyla oraya atması gerekiyor. Yani çöp dökme derdinden kurtulmuş oluyor” diye konuştu. $7,./$5,1™„7(%Ä5Ä'“1™Ê™<25 Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar Türkiye’de 2005 ile 2011 yılları arasında üretilen ve geri kazanılan ambalaj atıkları ile ilgili istatistikleri açıkladı. Açıklama


¡(95(

ile Türkiye’de ambalaj atıklarının sadece üçte birinin dönüştüğü ortaya çıktı. Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre, 2005-2011 yılları arasında 189 milyon 380 bin 604 kilogram ambalaj üretildi; 199 milyon 914 bin 17 kilogram piyasaya sürüldü; 34 milyon 638 bin 377 kilogramı  geri kazanıldı . 2005’te yurt içinde üretilen ambalaj miktarı 1 milyon 137 bin 474 kilogram, yurtiçinde piyasaya sürülen ambalaj miktarı 11 milyon 922 bin 961 kilogram, geri kazanılan ise 3 milyon 450 bin 134 kilogram oldu. 2006’da üretilen ambalaj miktarı 10 milyon 12 bin 544, yurtiçinde piyasaya sürülen ambalaj miktarı 21 milyon 140 bin 61, geri kazanılan miktar 5 milyon 220 bin 859 kilogram. 2007’de yurtiçinde üretilen ambalaj miktarı 23 milyon 805 bin 690, yurt içinde piyasaya sürülen ambalaj miktarı 23 milyon 405 bin 84, geri kazanılan ise  5 milyon 144 bin 815 kilogram oldu. 2008’de yurtiçinde üretilen ambalaj miktarı 34 milyon 375 bin 424, yurt içinde piyasaya sürülen ambalaj miktarı 22 milyon 651 bin 822, geri kazanılan miktar 7 milyon 11 bin 864 kilogram. 2009’da yurtiçinde üretilen ambalaj miktarı 34 milyon 518 bin 518, yurt içinde piyasaya sürülen ambalaj miktarı 24 milyon 461 bin 237, geri kazanılan miktar 3 milyon 66 bin 708 kilogram . 2010’da yurtiçinde üretilen ambalaj miktarı 41 milyon 850 bin 719, yurt içinde piyasaya sürülen ambalaj miktarı 56 milyon 190 bin 901, geri kazanılan miktar 1 milyon 929 bin 572 kilogram. 2011’de ise  yurtiçinde üretilen ambalaj miktarı 43 milyon 680 bin 235, yurt içinde piyasaya sürülen ambalaj miktarı 40 milyon 141 bin 951, geri kazanılan miktar 8 milyon 814 bin 425 kilogram  oldu.

£(95(9(é(+í5&í/í.%$.$1,(5'2ë$1%$<5$.7$5 7¸5.,<(n'(í/(<,//$5,$5$6,1'$¸5(7,/(1 9(*(5í.$=$1,/$1$0%$/$-$7,./$5,í/(í/*í/í í67$7í67í./(5í$£,./$', $£,./$0$í/(7¸5.,<(n'($0%$/$-$7,./$5,1,1 6$'(&(¸£7(%í5í1í1'²1¸é7¸ë¸257$<$£,.7,

45


46

(QJHOOL¸UHWL\RU 'RĂŹD.D]DQĂ&#x17E;\RU ;d][bb_b[h_Â&#x201A;_d_ij_^ZWcebWdWĂŁĂ&#x2022;dĂ&#x2022;dWhjĂ&#x2022;hĂ&#x2022;bcWiĂ&#x2022;l[ jefbkcZWÂ&#x201A;[lh[X_b_dY_d_d][b_ĂĄj_h_bc[i_WcWYĂ&#x2022;obW ^WoWjW][Â&#x201A;_h_b[dÂş;d][bb_{h[j_oeh:eĂŁWAWpWdĂ&#x2022;oeh Fhe`[i_ÂťaWfiWcĂ&#x2022;dZW[d][bb_b[hjWhW\Ă&#x2022;dZWdÂ&#x201D;h[j_b[d X[pjehXWbWh"WbĂ&#x2022;ĂĄl[h_ĂĄc[ha[pb[h_l[cWĂŁWpWbWhZW dWobedfeĂĄ[j[Wbj[hdWj_\ebWhWaJE<:oWhWhĂ&#x2022;dW jÂ&#x201D;a[j_Y_b[h[kbWĂĄjĂ&#x2022;hĂ&#x2022;bWYWa$ TĂźrkiye Omurilik Felçlileri DerneÄ&#x;i Beykoz Ĺ&#x17E;ubesiâ&#x20AC;&#x2122;nin (TOFD)â&#x20AC;&#x2122;nin ĂśncĂźlĂźÄ&#x;Ăźnde, TĂźrkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF)â&#x20AC;&#x2122;nin iĹ&#x;birliÄ&#x;iyle baĹ&#x;latÄąlan â&#x20AC;&#x153;Engelli Ă&#x153;retiyor DoÄ&#x;a KazanÄąyorâ&#x20AC;? Projesiâ&#x20AC;&#x2122;yle hem doÄ&#x;ayÄą kirleten naylon poĹ&#x;etle mĂźcadele ediliyor hem de engellilere istihdam saÄ&#x;lanÄąyor. Projeye Ä°stanbul ValiliÄ&#x;i  ve Beykoz Belediyesi de destek veriyor. Engelliler için istihdam olanaÄ&#x;ÄąnÄąn artÄąrÄąlmasÄą ve toplumda çevre bilincinin geliĹ&#x;tirilmesi amacÄąyla hayata geçirilen â&#x20AC;&#x153;Engelli Ă&#x153;retiyor DoÄ&#x;a KazanÄąyorâ&#x20AC;? Projesi kapsamÄąnda engelliler tarafÄąndan Ăźretilen bez torbalar, alÄąĹ&#x;veriĹ&#x; merkezleri ve maÄ&#x;azalarda naylon poĹ&#x;ete alternatif olarak TOFD yararÄąna tĂźketicilere ulaĹ&#x;tÄąrÄąlacak. Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄąÄ&#x;Äą Engelli ve YaĹ&#x;lÄą Hizmetleri Genel MĂźdĂźrlĂźÄ&#x;Ăźâ&#x20AC;&#x2122;nĂźn de destek verdiÄ&#x;i projenin baĹ&#x;langÄącÄą TPFâ&#x20AC;&#x2122;ye Ăźye firmalardan alÄąnan 330 bin bez torba sipariĹ&#x;iyle yapÄąldÄą. Proje kapsamÄąnda TOFD genel merkezi ve TOFD Beykoz Ĺ&#x17E;ubesiâ&#x20AC;&#x2122;nde bulunan tekstil atĂślyelerinde bugĂźne

kadar 20 bin bez torbanÄąn Ăźretimi ve teslimi tamamlandÄą. Kalan sipariĹ&#x;lerin yetiĹ&#x;tirilmesi için ise atĂślyelerde yoÄ&#x;un bir mesai harcanÄąyor, gĂśnĂźllĂźler de sipariĹ&#x;leri hazÄąrlayabilmek için Ăźretime katkÄą sunuyor.  J{CJ{HAäO;½O;KB7Ă 797A TĂźrkiye çapÄąnda yaygÄąnlaĹ&#x;masÄą planlanan projenin tanÄątÄąm toplantÄąsÄą TĂźrkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ve TOFD ev sahipliÄ&#x;inde Ä°stanbul Valisi HĂźseyin Avni Mutlu, projeye destek veren kurumlarÄąn ve dernek Ăźyelerinin katÄąldÄąÄ&#x;Äą toplantÄąyla gerçekleĹ&#x;tirildi. Projenin tanÄątÄąm toplantÄąsÄąnda konuĹ&#x;an TOFD Beykoz Ĺ&#x17E;ubesi ve TPF YĂśnetim Kurulu Ă&#x153;yesi Zeki PaĹ&#x;alÄą:  â&#x20AC;&#x153;BugĂźn TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de bir kiĹ&#x;i haftada ortalama 6, yÄąlda 312 poĹ&#x;et kullanÄąyor. Bu miktarÄą azaltarak çevre kirliliÄ&#x;inin ĂśnĂźne geçmeyi hedefliyoruz. Projeye federasyon Ăźyelerinden 330 bin sipariĹ&#x; alarak baĹ&#x;ladÄąk. 3 ay içinde Ä°stanbul baĹ&#x;ta olmak Ăźzere tĂźm TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de 3 bin 450 noktada daÄ&#x;ÄątÄąma baĹ&#x;layacaÄ&#x;Äązâ&#x20AC;? dedi.

{H;JäC:;;D=;BB;H7Ă ?B:? Bez torba projesinde tasarÄąmdan baskÄąya ve dikiĹ&#x;e tĂźm aĹ&#x;amalarÄąn engelliler tarafÄąndan yapÄąldÄąÄ&#x;ÄąnÄą belirten TOFD BaĹ&#x;kanÄą Ramazan BaĹ&#x; ise:â&#x20AC;&#x153;Meslek sahibi olmak ve çalÄąĹ&#x;abiliyor olmak engelliler için bĂźyĂźk Ăśnem taĹ&#x;Äąr. Meslek sahibi bir engelli hem ĂźrettiÄ&#x;ini tĂźketir hem de toplumda saygÄąn bir yer edinir, bĂśylece â&#x20AC;&#x2DC;engelli eĹ&#x;ittir acÄąnacak insanâ&#x20AC;&#x2122; algÄąsÄąnÄą yÄąkmÄąĹ&#x; olur. Bu projeyle engelli istihdamÄą ve toplumsal bilinçlenme açĹsÄąndan Ăśnemli bir adÄąm atmÄąĹ&#x; oluyoruzâ&#x20AC;?  diye konuĹ&#x;tu.   TOFDâ&#x20AC;&#x2122;nin Beykoz OrtaçeĹ&#x;meâ&#x20AC;&#x2122;deki dernek binasÄąnda kurulan atĂślyede 10 engelli istihdam ediliyor. 450 Ăźyesi bulunan Beykoz Ĺ&#x17E;ubesi baĹ&#x;latÄąlan projeyle engelli Ăźyelerine evden çĹkma ve istihdam olanaÄ&#x;Äą saÄ&#x;lÄąyor.  Projenin fikir sahibi olan TOFD Beykoz Ĺ&#x17E;ubesiâ&#x20AC;&#x2122;ne BaĹ&#x;kanÄą Saniye Efe, dernek olarak yÄąllardÄąr Ăźyelerine mesleki eÄ&#x;itim verdiklerini Ĺ&#x;ehirdeki ulaĹ&#x;Äąm sorunlarÄą dolayÄąsÄąyla engellilerin iĹ&#x;


626<$/62580/8/8.

bulmada zorluk çektiÄ&#x;ini ve Ăźyeler için dernek bĂźnyesinde bir tekstil atĂślyesi kurduklarÄąnÄą sĂśylĂźyor.  AtĂślyenin hazÄąrlanmasÄąyla arayÄąĹ&#x;a girdiklerini ve bu projeyi geliĹ&#x;tirdiklerini belirten Saniye Efe â&#x20AC;&#x153;Biz burada bu çalÄąĹ&#x;mayla bir ÄąĹ&#x;Äąk yaktÄąk. Ă&#x153;retmeye baĹ&#x;ladÄąktan sonra arkadaĹ&#x;larÄąmÄąz hayata daha sÄąkÄą sarÄąldÄą, yĂźzĂźne mutluluk geldi. Kendilerine imkân saÄ&#x;lanÄąnca her birinin azim ve gayretle çalÄąĹ&#x;maya baĹ&#x;ladÄąÄ&#x;ÄąnÄą gĂśrdĂźk. Ä°ki yĂśnĂź olan bir proje hem istihdam hem çevre bilinci artÄąyor.BĂśyle gĂźzel bir projeyle toplumu bilinçlendirebilirsek ne mutlu bize. UmarÄąm bakanlarÄąmÄąz da projeye gereken ilgiyi gĂśsterir ve sahip çĹkarlarâ&#x20AC;?diyerek duygularÄąnÄą dile getirdi.

72)'âQLQ%H\NR]2UWD¤HĂ&#x2039;PHâGHNLGHUQHNELQDVĂ&#x2026;QGDNXUXODQDWÂłO\HGHHQJHOOLLVWLKGDPHGLOL\RUš\HVLEXOXQDQ %H\NR]Ă&#x160;XEHVLEDĂ&#x2039;ODWĂ&#x2026;ODQSURMH\OHHQJHOOLš\HOHULQHHYGHQ¤Ă&#x2026;NPDYHLVWLKGDPRODQDĂ&#x192;Ă&#x2026;VDĂ&#x192;OĂ&#x2026;\RU3URMHQLQILNLUVDKLEL RODQ72)'%H\NR]Ă&#x160;XEHVLâQH%DĂ&#x2039;NDQĂ&#x2026;6DQL\H(IHGHUQHNRODUDN\Ă&#x2026;OODUGĂ&#x2026;Uš\HOHULQHPHVOHNLHĂ&#x192;LWLPYHUGLNOHULQL Ă&#x2039;HKLUGHNLXODĂ&#x2039;Ă&#x2026;PVRUXQODUĂ&#x2026;GROD\Ă&#x2026;VĂ&#x2026;\ODHQJHOOLOHULQLĂ&#x2039;EXOPDGD]RUOXN¤HNWLĂ&#x192;LQLYHš\HOHUL¤LQGHUQHNEšQ\HVLQGHELU WHNVWLODWÂłO\HVLNXUGXNODUĂ&#x2026;QĂ&#x2026;VÂł\Oš\RU

8;OAEPA7OC7A7CB?â?L; 8;B;:äO;O;J;Ă ;AA{H Projeye katkÄą sunan kurumlarÄą da belirten Saniye Efe: â&#x20AC;&#x153;Beykoz KaymakamÄąmÄąz SĂźleyman ErdoÄ&#x;an 5 adet makine alarak projemize katkÄą saÄ&#x;ladÄą, Belediye BaĹ&#x;kanÄąmÄąz YĂźcel Ă&#x2021;elikbilek atĂślye yeriyle ilgili sorunlarÄąn çÜzĂźmĂźnĂź saÄ&#x;ladÄą. Ä°lçe Halk EÄ&#x;itim Merkezi MĂźdĂźrlĂźÄ&#x;Ăź arkadaĹ&#x;larÄąmÄąza dikiĹ&#x; eÄ&#x;itimi vermek Ăźzere hoca tahsis etti. Projeye katkÄą sunan herkese gĂśnĂźlden teĹ&#x;ekkĂźr ederizâ&#x20AC;? dedi. EAKBB7H:78äBäDwB;D:äHC; O7F?B797A â&#x20AC;&#x153;Engelli Ă&#x153;retiyor DoÄ&#x;a KazanÄąyor Projesiâ&#x20AC;? kapsamÄąnda ilçedeki okullarda ĂśÄ&#x;renci ve velilere yĂśnelik seminerler dĂźzenlenecek, naylon poĹ&#x;etlerin çevreye verdiÄ&#x;i zarar konunun uzmanlarÄą tarafÄąndan anlatÄąlacak ve topluma bez torba kullanÄąm bilinci  aĹ&#x;Äąlanacak.

47


48

%XUVD$YUXSD 7DULKL7HUPDO.HQWOHU %LUOLÃLâQHWDP¹\HROGX 8khiW"J”ha_o[½Z[dº7lhkfW JWh_^_J[hcWbA[djb[h8_hb_ã_½ ;>JJ7½oW”o[ebWd_baa[djebZk$ 8ob[Y[J[hcWbj[i_ib[h_ob[”db” w[a9kc^kh_o[j_AWhbeloLWho l[7bcWdoWM_[iXWZ[d_b[WodÕ X_hb_aj[o[h_d_WbZÕ$ Bursa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından “Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği” ile 11 Aralık 2012 tarihinde görüşmelere başlandı. Birliğin üyelik şartlarında istediği konularda kentin termal, tarihi, kültürel özelliklerini belgeleyen çeşitli dokümanlar hazırlanarak başvuru formuyla birlikte “Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği” ne 18 Ocak 2013 tarihinde gönderildi. Böylece resmi başvuru yapıldı. 15 Mart 2013 tarihinde Belçika’nın Spa şehrinde gerçekleştirilen “Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği” (EHTTA) Teknik Komitesi toplantısında Bursa, “Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği” ortak üyesi olarak onaylandı. Bunun sonucu olarak da Avrupa Konseyi tarafından yetkilendirilen “Tarihi Termal Kentler Avrupa Destinasyonu”nun da bir parçası oldu. Luxemburg Kültürel

Destinasyonlar Avrupa Enstitüsü Eski Başkanı ve Birliğin Genel Temsilcisi Michel Thomas Penette Mayıs-Haziran aylarında belirlenen bir tarihte Bursa’ya gelerek il hakkında detaylı bilgiler almak için ziyarette bulunacak. 13 Haziran 2013 tarihinde Bursa, Fransa-EnghienLes Bains şehrindeki genel meclis toplantısında tam üye olarak yerini alacak. %856$â1,1%™<™.%$Ê$5,6, Bursa Valisi Şahabettin Harput, Bursa’nın Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliğine tam üye olarak kabul edilmesi ile ilgili bilgi verdi. Bu yolda büyük çaba gösterdiklerini belirten Vali Harput, “Özellikle son zamanda termal projeler üzerinde çalışıyorduk. Bu süreçte Bursa’da şu an itibari ile saniyede 300 litrelik termal suya kavuştuk. Bununla birlikte bu yıl

içinde Bursa’da 7 bin yatak kapasiteli termal kapasite oluştu. Bursa’nın termal turizmin ve sağlık turizminin merkezi olması konusunda çok ciddi çalışmalar var. Bu gün ise Bursa uzun süreli çalışmalarının sonunca çok güzel bir başarıyı yakalayarak Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği olan EHTTA’nın üyeliğine seçildi” dedi. Bu başarının Bursa ve Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunun altın çizen Vali Şahabettin Harput, “Bu üyelik ile Bursa’nın tanınırlığı, Avrupa’nın Tarihi Kentler Destinasyon üyeliğine girdiğiniz zaman; ‘acaba bu destinasyonda hangi ülke ve şehirler var?’ dendiğinde, Almanya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti gibi Türkiye’nin Bursa’sı akla gelecek ve artık sizin; ‘biz bir termal kentiyiz, bize gelin’ demenize gerek olmadan siz bu uluslararası en büyük örgütün tabi üyesi ve


.¶/7¶56$1$7

oraya adınızı yazdıran bir marka oluyorsunuz. Bu Türkiye için de, Bursa içinde bir onurdur. Bu manada şu an için bu tarihi termal kentler birliğinin 10 ülkeden 25 üyesi vardı, bu üyelik ile 11’inci ülkeden 26. üyesi oluyoruz.” şeklinde konuştu. Vali Şahabettin Harput, bundan sonra kentte faaliyet gösteren termal turizm merkezlerinin de kendilerini bu üyelik doğrultusunda Avrupa standartlarına çıkarmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

;>JJ7{o[b[h_ WhWiÕdZW1akhkYk ”o["Waj_\ # [ja_d l[ehjWa”o[ebcWa ”p[h['&”ba[Z[d (+j[hcWbá[^_hl[ eh]Wd_pWioedo[h WbÕoeh$

(+77$â1,1+('()/(5Ä1(/(5'Ä5" Avrupa Tarihi Termal Şehirler Birliği (EHTTA) 2009 yılında 6 kurucu üye ülke olan Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, Belçika gibi ülkeler tarafından kuruldu. Kar amacı gütmeyen uluslararası ve sınırsız süreli bir birlik olan EHTTA’nın  başlıca hedefleri, farklı ülkelerden farklı şehirlerin tecrübe paylaşımını teşvik ederek kentler ve termal arasında güçlü bir ortaklık ağı oluşturmak, Bir Avrupa termal destinasyonu oluşturmak ve Avrupa programların desteğiyle kurumları da kapsayacak şekilde Avrupa düzeyinde sistemi teşvik etmek, özellikle tarihi ve sanatsal miras ile bu mirasla alakalı kültürel, hukuki ve yasamaya ilişkin hususlar üzerine termal endüstrisi bağlamında analitik araştırma ve istatistikleri teşvik etmek, desteklemek ve geliştirmektir.

7$5Ä+Ä7(50$/Ê(+Ä5/(5$9583$ '(67Ä1$6<2181('Ä5" EHTTA’ nın ilk eylemi Avrupa Konseyi tarafından onaylanan Tarihi Termal Şehirler Avrupa Destinasyonunu oluşturuyor. Avrupa Tarihi Termal Kentler Destinasyonu, Avrupa’da termal kültürünün hayat bulduğu ve geliştiği yerlerin yeniden izini süren bir yoldur. Bu rota, termal kentlerinin kültürel ve tarihi miraslarını birbirine bağlayarak termal sularının kalitesini iyileştirmek ve insanlık adına daha geniş ve etkili istifade edilmesini amaçlamaktadır. EHTTA Üyeleri arasında; kurucu üye, aktif-etkin ve ortak üye olmak üzere 10 ülkeden 25 termal şehir ve organizasyon yer alıyor.

49


50

8”o”aá[^_h8[b[Z_o[b[h_d_d IWoÕiÕ7hjWha[d± gerekir. İlgili bütün tarafların, yönetim deneyimi olan kişilerin ve kurumların görüşlerine başvurulması, atılacak adımların hareket noktasını oluşturmalıdır.

2012 yılı Aralık ayında yürürlüğe giren 6360 sayılı yasayla anakent belediyelerimizin sayısı 16’dan 29’a yükseltildi. Kısa bir süre sonra da, nüfusu 750 bini bulan Ordu’nun da (Ordu ilinin de) eklenmesi ile bu sayı 30’u buldu. 1982 Anayasası’nın 127. maddesinin verdiği yetki ile oluşturulan anakent (Büyükşehir) belediyeleri, karşı karşıya bulundukları sorunlar, sahip oldukları olanaklar, ve gereksinimleri açısından başka belediyelerden “farklı” yapılmaları için özel bir düzenlemeye konu yapılmayı gerekli görülmüştür. Dünyanın başka yerlerinde de durum böyledir. Özellikle yapılaşmanın ve imar etkinliklerinin düzene sokulması ve altyapı, barınma, ulaşım yatırımlarının planlanması bakımından anakent belediyeleri sisteminden beklenen yararlar vardır. Bu beklentilere, halka daha yakın yerel yönetim basamakları oluşturularak, yerel demokrasinin, etkin katılım yoluyla, daha da geliştirilmesini ekleyebiliriz. Bu nedenlerle, 1984 yılında, önce 95 sayılı Yasa Gücünde Kararname (KHK) ile, kısa bir süre sonra da, 3030 sayılı

Hká[dA[b[á yasayla, ülkemizde anakent belediyeleri oluşturulmuştur. 2004 yılında 5216 yasayla kimi değişikliklere uğratılmış olan bu sistemde, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, kamu hizmetlerine, bir ortaklık anlayışı içinde paylaşmaktadırlar. Daha doğrusu, sistemin böyle bir iş birliği ve iş bölümü anlayışıyla yürütülmesi beklenmektedir. Çok partili siyasal düzen içinde, anakent belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki uyum ve eş güdümün her zaman en iyi biçimde sağlanmış olduğunu söylemeye olanak yoktur. Kamu yönetimi örgütlerinin, değişen koşulların ışığı altında, zaman zaman gözden geçirilip, gerekli değişikliklere uğratılmaları çok doğaldır. Bu türlü değişikliklerin, gerekli inceleme ve araştırmalar ışığı altında, nesnel etmenler hesaba katılarak yapılması

6 ay kadar önce yürürlüğe giren 6360 sayılı yasanın getirdiği değişikliklere kısaca göz atalım. Birincisi, yukarıda da belirttiğim gibi, anakent belediyesi sayısının 30’a yükseltilmiş olmasıdır. Son otuz yıl içinde, önce, belediye sınırları içinde birden çok ilçe (kaymakamlık) bulunup bulunmadığına bakılmış; sonra, merkezden kaç kilometre uzaklıkta olduğuna bakılarak, yerleşim yerleri anakente katılmış; en sonra da, nüfus ölçütü belirleyici olmuştur. Ne varki, bir belediyenin “anakent belediyesi” yapılmasında aranan nüfus büyüklüğü, yani 750 bin sınırı, 2012 yılına gelinceye değin “belediyenin nüfusu” iken ; 2012 yılındaki düzenlemede, “ilin nüfusu” olmuştur. Bir başka deyişle anlatmak gerekirse, yeni anakent belediyeleri içinde çoğunun nüfusu 750 binin altındadır. İçinde yer aldıkları ilin nüfusu 750’bini bulmuş olduğu için anakent belediyesi yapılmışlardır. Bunun sonucunda, kendilerine


%ñ5*°5¶ì

“büyük” denilemeyecek olan Muğla gibi, Tekirdağ gibi, Ordu gibi, Trabzon gibi, Manisa gibi, orta büyüklükteki kimi belediyelerimizle anakent belediyesi statüsüne kavuşturulmuştur. Yeni yasayla getirilen düzenlemenin ikinci önemli özelliği, bu 30 anakent belediyesinden, belediye sınırlarıyla il sınırlarının üst üste getirilmiş olmasıdır. Kısaca, belediyenin sınırı ilin sınırları içinde kalan bütün yerleşim yerlerini kapsayacak kadar genişletilmiştir. TBMM bu düzenlemeyi yaparken, bu sistemin son birkaç yıl içinde, İstanbul’da ve Kocaeli’ nde uygulanmasından başarılı sonuçlar aldığı gerekçesiyle dayanmıştır. Oysa, burada, İstanbul ve Kocaeli’nde , Muğla’dan, Mersin’den, Konya’ dan ve Denizli’ den farklı olarak, ilin bir ucundan öteki ucuna kadar olan uzaklığın, 50-100 kilometreyi geçmediğini unutmamak gerekir. Oysa, diğerlerinde bu uzaklığın 250350 kilometre kadar büyük olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum hiç kuşkusuz, kamu hizmetinin verimliliğinin ve yatırımları olumsuz yönde etkilemekten geri kalmayabilir. Ana kentin alanını olabildiğine büyütmenin ekonomik yönden sağlayabileceği avantajlar yok değildir. İktisatçılar, bir fabrikanın üretim hacmi ne kadar artarsa, yada fabrikanın bulunduğu kentin nüfusu

ne kadar kalabalık olursa, bunun bir takım ekonomik kazançlar sağlayacağını öne sürerler. Bu doğrudur. “ölçek ekonomisi” adı verilen bu avantajlar, büyümenin dolaysız sonuçlarıdır. Aynı miktarda yatırımla daha çok sayıda insana hizmet sunulması, kişi başı hizmet maliyetini azaltan etki yapar. Ama, yine iktisatçıların bize bildirdiklerine göre, büyüklüğe, büyümeye bir sınır konulmadığı takdirde, ölçek büyümesinden doğan ekonomik dezavantajlarla, kayıplarla karşılaşmak kaçınılmaz olur.. 350 kilometre uzaklıkta yaşayan hemşerilerine hizmet götürme çabası içine girecek olan anakent belediyelerimizde uzaklıktan doğabilecek kimi sorunların ortaya çıkabileceğini söylemek kehanet sayılamaz. 6360 sayılı yasa, ana kentlerdeki yeni düzenlemenin gereği olarak, 30 ilde, il özel yönetimlerinin tüzel kişiliğini kaldırmış; 16 000 kadar köy tüzel kişiliğinin, 1590 kadar belediyenin varlığına son vermiştir. Kuşku yok ki, bu türlü değişiklik ve düzenlemeleri yapmak, yasa koyucunun yetki alanı içindedir. Ne var ki, parlamentodan geçen her yasanın, Anayasamızın 90. Maddesine göre, TBMM’ den geçen yasalarla uluslararası sözleşmelerin kuraları arasında çelişkiler bulunması durumunda, öncelik yasaya değil, uluslararası sözleşme kurallarına verilir. Yeter ki, söz

konusu yasa maddeleri temel hak ve özgürlüklerle ilgili olsun. İl özel yönetimi, belediye ve köy gibi yerel yönetimlerin varlılarına son verilmesi gibi bir işlemin temel hak ve özgürlüklerle ilgili olduğuna kuşku yoktur. Tüzel kişiler de, kişilik sahibidirler ve gerçek kişiler gibi temel hak ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptirler. Bu hak ve özgürlükler hem kendilerinin, hem de temsil etmekte oldukları halkın hakları ve özgürlükleridir. Yerel yönetimlerin ve yerel demokrasinin büyük önem taşıdığı günümüzde, bu yönetimlerin hak ve özgürlüklerine saygılı olmak bu nedenle de büyük önem taşıyor. Avrupa yerel yönetimler Özerklik Şartı’ nı onaylamış bir devlet olarak, Türkiye’nin tüzel yükümlülüklerine saygılı davranmasından daha doğal bir şey düşünülemez. Yerel yönetimlerinin sınırlarında bile bir değişiklik söz konusu olduğunda, uygun zamanlarda ve uygun yöntemlerle halka danışılması şarttır. Demokraside ve yerel demokraside ileri adımlar atmak isteyen bir ülke olarak, bu konularda duyarlı olmak zorundayız. Kanu yönetiminde ve yerel yönetimlerimizde yapacağımız reformları kısa dönemde değil, uzun dönemler içinde ülkemize ne sağlayacağı unutulmaksızın gerçekleştirmeye özen göstermeliyiz.

51


52

6LLUWnLQJÒQØOHOÃLVL $U]X$\GÞQ 7oZÕdoWfjÕãÕW‚ÕabWcWZW"ºI__hj½j[][d‚aÕpbWhÕcÕpW_á_caWdÕl[h[d l[jefbkcZWa[dZ_b[h_d_ZW^W_o__\WZ[[jc[l[ieioWbb[ác[WZÕdWXk j”hieioWbfhe`[b[h"W_b[b[h_c_p_d[aedec_b[h_d[aWjaÕiWãbWha[d"Z_ã[h oWdZWdXkhWZWWbZÕabWhÕ[ã_j_c_b[jefbkcW\WoZWbÕX_h[ob[hebWhWaaWjaÕ ikdcWajWbWh$A[dZ_b[h_d[_ca~dbWhÕcÕpb‚”i”dZ[^[hj”hb”Z[ij[ã_ l[h[Y[ã_p»Z_o[aedkájk$ Siirt Valisi Ahmet Aydın’ın eşi Arzu Aydın Siirt’in gönül elçiliğini yapıyor. 4 çocuk annesi Arzu Aydın, ilçe ilçe dolaşıyor. İhtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret edip sosyal projelere destek veriyor. Arzu Aydın, Gönül Elçileri projesiyle Siirt İl genelinde 7’den 70’e herkese ulaşmayı hedeflediklerini dile getiriyor. Adı yıllardır terörle anılan Siirt Valisi Ahmet Aydın’ın eşi Arzu Aydın İl’in gönül elçisi gibi çalışıyor. Vali konutuna kapanmayıp halkın içinde sosyal projelere destek veriyor. Eşinden farklı programlar yapıp ilçeleri ziyaret ediyor. Kentte devletin şefkat eli oluyor. Vali Yardımcılarının eşleri ile birlikte geçen ay Şirvan, Eruh ve Baykan ilçelerini ziyaret etti. Halk Eğitim Merkezi tarafından çılan çeşitli mesleki eğitim kursları ile el becerileri kursları ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan kurslara katılan, kursiyerlerle sohbet ederek, ürünler hakkında bilgi aldı. Şehit ailelerini ve yardıma muhtaç aileleri ziyaret edip sorunlarını dinledi. Toplum Merkezleri’nce yürütülen, halı, kilim, biçki-nakış, el sanatları, okuma

salonları ve çocuk gelişim merkezlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Aydın yaptığı açıklamada,“Siirt’te genç kızlarımıza iş imkanı veren ve toplumda kendilerini daha iyi ifade etme ve sosyalleşme adına bu tür sosyal projeler, ailelerimizin ekonomilerine katkı sağlarken, diğer yandan burada aldıkları eğitim ile topluma faydalı bireyler olarak katkı sunmaktalar. Kendilerine imkânlarımız ölçüsünde her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

*“1™/;BwäB;HäD;:;IJ;A Siirt Üniversitesi ve Aile ve Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğinde, Gönül Elçileri Projesi kapsamında Siirt Üniversitesinde “Gönül Elçileri” Standı açıldı. Üniversitedeki gönül elçileri standının açılışını yapan Vali Ahmet Aydın’ın eşi Arzu Aydın, Üniversite Öğrencilerine “Gönül Elçileri”


9$/ñ(ìñ

projesine sahip çıkmalarını ve bu işe gönül verecek herkesi Gönül Elçileri'ne üye yapmalarını istedi. +$67$/$5,:äDBäOEH Siirt Valisi Ahmet Aydın'ın eşi Arzu Aydın, Devlet Hastanesi'nde servisleri tek tek ziyaret ederek, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hasta ve yakınlarıyla sohbet eden, sıkıntılarını dinleyen Vali eşi Arzu Aydın, hastalara moral verdi. Hastane yönetiminin vatandaşlara hoşgörü ve şefkatle yaklaşmalarını isteyen Arzu Aydın, hasta ve yakınlarına hastane hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu. Arzu Aydın, ziyaretlerinin temel amacının vatandaşları ve yakınlarını hastane ortamında ziyaret etmek, dert ve sıkıntılarını paylaşmak olduğunu belirtti. Ä+7Ä<$„I7>äFB;HäD;;L:;PäO7H;J ;:äOEH Arzu Aydın, her hafta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen maddi durumu iyi olmayan aileler ziyaret edip sorunlarını dinliyor. Aydın," İhtiyaç sahibi yoksul ailelerin eğitim, sağlık ve ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla, ilimizde ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileleri ziyaret etmeye devam edeceğiz "dedi. 

53


54

6ÞUDGÞêÞLNL%HOHGL\H%DêNDQÞ

8kiWoÕcÕpZWi_p[J”ha_o[½Z[Xob[X[b[Z_o[ XWáaWdbWhÕZWlWhcÕáZ[Z_hj[Y[a_a_iÕhWZÕáÕX[b[Z_o[ XWáaWdÕdZWdip[Z[Y[ã_p$8_h_i_=[b_Xebk½dkdWZÕdW j”ha”b[hoWaÕbWd;lh[á[8[b[Z_o[8WáaWdÕ:h7b_A[cWb IeokWa18[bZ[Z['&oÕbZeajehbkaoWfjÕajWdiedhW XWáaWdi[‚_bZ_$7cW^WijWbWhÕedkXÕhWacWZÕ$=”dZ”p XWáaWdbÕa"][Y[ZeajehbkaoWfÕoeh$ :_ã[h_"8WbÕa[i_h½_dWohWdÕ_b[”db”Ikikhbka8[b[Z_o[ 8WáaWdÕJW^i_d8epeãbk1cWaWcWhWYÕ"i[ah[j[h_" aehkcWiÕl[eZWiÕdÕdaWfÕiÕoea$JWaÕc[bX_i[]_oc[p" jÕhWáebcWp$ .$3,6,=%(/('Ä<(1Ä1%$Ê.$1, Ayranı ile ünlü Balıkesir’in yaklaşık 25 bin nüfuslu ilçesi Susurluk’un sıradışı Belediye Başkanı Tahsin Bozoğlu. İlçeye 1989 yılında belediye başkanı olup 1994 yılında bırakan Bozoğlu, 14 yıl sonra tekrar belediye başkanı seçildi. CHP’den seçimi kazana ancak istifa edip bağımsız siyasete devam eden Bozoğlu, makam aracı, sekreter ve cep telefonu kullanmıyor. Herkes rahatça

çalışırken görsün diye tüm kapıları söküp atmış. Bir koruması da yok. Her gün sabah 7’de kalkıp tüm ilçeyi yürüyor ve esnafla, halkla görüşüyor. Taşeron işçi çalıştırmıyor. Belediyeye ait tüm işletmeleri Susurluk Belediyesi işletiyor. Ayrıca ilçede tüm belediye binalarının girişlerinde belediyenin aylık gelir ve giderleri bir ilan biçiminde yayınlanıyor.

0$.$0$5$&,%Ä6Ä./(7 BaşkanTahsin Bozoğlu, "Ben cep telefonu almadım, kullanmadım. Makam arabam da, korumamda yok. Evden belediyeye bazen yaya olarak, çok acil işim olursa bisikletle giderim. Belediye başkanlık makamım şeffaf. Hiç kapımız yok, duvarlar yok. Beni çalışırken herkes rahatça görebilsin diye, tüm kapıları söktürdüm. Takım elbise giymem. Her gün tıraş ta olmam. Ben halkın içinde olan başkanım, vatandaş gibi sıradışı belediye başkanı olarak yaşarım" diyor. „Ä„(./(5'(1%Ä1/Ä5$*(/Ä5 6$Â/$', Bozoğlu, 14 yıl aradan sonra, 2009 yılında tekrar başkan seçilince belediyeye kutlama için gelen çiçekleri satıp belediyeye 46 bin 792 TL gelir elde etmiş. Bununla da yetinmeyip kendisi için tahsis edilen yaklaşık 1 milyon liralık Özel Kalem bütçesini de hiç kullanmıyor. Başkan Bozoğlu, temsil bütçesi ile yaptıklarını ise şöyle anlatıyor: "Görevde bulunduğum dört yıllık süre içinde, bu parayla ilçemizde 1000 dolayında gence


Ăą16$1%$ĂŹ.$1

spor olanaÄ&#x;Äą saÄ&#x;lÄąyorum. Ä°lçedeki 222 engelli vatandaĹ&#x;ÄąmÄązÄąn her çeĹ&#x;it gereksinimlerini yerine getiriyorum. Onlar için toplam 102 engelli aracÄą aldÄąm. OnlarÄąn her çeĹ&#x;it etkinliklerimize, pikniklerimize, dĂźzenlediÄ&#x;imiz tiyatro gĂśsterilerine katÄąlmalarÄąnÄą saÄ&#x;lÄąyorum. Ä°lçemizdeki 375 fakir ailenin, 12 ay sĂźreyle her çeĹ&#x;it ekonomik gereksinimini gideriyorum. 60 yaĹ&#x; ve Ăźzerindeki vatandaĹ&#x;larÄąmÄąza, istedikleri kentlere, Ăźcretsiz olarak gezi yapma olanaÄ&#x;ÄąnÄą veriyoruz. TĂźm okullarÄąmÄązÄąn sportif faaliyetlerine belediye olarak destek veriyoruz." *Â&#x2122;1'Â&#x2122;=%$Ă&#x160;.$1*(&('2.725 EvreĹ&#x;e SaÄ&#x;lÄąk OcaÄ&#x;Äą'nda 10 yÄąl doktorluk yapan Ali Kamil Soyuak, 2009 yerel seçimlerinde Belediye BaĹ&#x;kanÄą oldu. Gece beldenin doktorlarÄą ilçeye gidince hastalara bakmakta yine ona dĂźĹ&#x;Ăźyor. 4 yÄąlÄąn sonunda ise kahvehaneleri dolaĹ&#x;arak yaptÄąklarÄą halka hesap veriyor. AdÄą tĂźrkĂźlere konu olan EvreĹ&#x;eâ&#x20AC;&#x2122;nin sÄąradÄąĹ&#x;Äą belediye baĹ&#x;kanÄą Ali Kamil Soyuak. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye baĹ&#x;kanÄą seçildi. Soyuak baĹ&#x;kanlÄąk sĂźresince doktorluktan, EvreĹ&#x;eliler de ondan

vazgeçmedi. SaÄ&#x;lÄąk OcaÄ&#x;Äą'nda iki doktor gĂśrev yapmasÄąna karĹ&#x;Äąn belde sakinlerinin çoÄ&#x;u en ufak rahatsÄązlÄąklarÄąnda BaĹ&#x;kan Soyuak'Äąn odasÄąnÄąn yolunu tutmaya devam ediyor. 0(6$Ă&#x201E;6$$7/(5Ă&#x201E;',Ă&#x160;,1'$%$1$ *(/Ă&#x201E;<25/$5 EvreĹ&#x;elilerin muayene için hâlâ kendisini tercih etmelerini bir alÄąĹ&#x;kanlÄąk olarak açĹklayan BaĹ&#x;kan Soyuak, "SaÄ&#x;lÄąk ocaÄ&#x;ÄąmÄązda iki mĂźkemmel doktor arkadaĹ&#x;ÄąmÄąz var. HastalarÄąn bana gelmesi bu doktor arkadaĹ&#x;larÄąn iĹ&#x;lerini yapamadÄąÄ&#x;Äąndan deÄ&#x;il. Tam tersine doktorlarÄąmÄąz çok iyi ve çalÄąĹ&#x;kan. Ancak bu durum, beldedeki insanlarÄąn yÄąllardan gelen bir alÄąĹ&#x;kanlÄąÄ&#x;Äą. Onlarla artÄąk bir aile olduk. SaÄ&#x;lÄąk ocaÄ&#x;Äąndaki doktorlar mesai saatinden sonra EvreĹ&#x;e'den ayrÄąlÄąyor. O nedenle EvreĹ&#x;e ya da kĂśylerindeki acil vakalara ben mĂźdahale ediyorum. Gecenin herhangi bir vaktinde kapÄąm veya telefonum çalarsa kalkar giderim" diye konuĹ&#x;uyor. .$+9(+$1(/(5'(+$/.$+(6$3 9(5Ă&#x201E;<25 Seçimlerden Ăśnce siyasetçi, topluma hesap vermemeli, her yÄąl hem belediyenin bĂźtçesinin hem de yaptÄąklarÄą yada yapamadÄąklarÄą konusunda hesap vermeli diyerek vaatlerde bulunan Soyuak, beldedeki kahvehaneleri dolaĹ&#x;arak hesap verdi. YaptÄąklarÄąnÄą anlatÄąyor.

ParasÄą ve pazarÄą olan bĂźyĂźk iĹ&#x; sahiplerini yatÄąrÄąm için beldeye davet eden BaĹ&#x;kan Dr. Ali Kamil Soyuak. 2014 yÄąlÄąnda yapÄąlacak belediye baĹ&#x;kanlÄąÄ&#x;Äą seçimlerinde tekrar aday olacaÄ&#x;ÄąnÄą ancak ßçßncĂź dĂśneme sÄącak bakmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą sĂśylĂźyor.

55


56

m6L\DKJĂ&#x2DC;OnĂ&#x2DC;QGL\DUĂ&#x17E;+DOIHWL DUWĂ&#x17E;NVDNLQĂŞHKLU

Sakin Ĺ&#x;ehir unvanÄą, GĂźneydoÄ&#x;uâ&#x20AC;&#x2122;ya açĹldÄą! Siyah gĂźl cenneti Halfeti, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin 9. sakin Ĺ&#x;ehri ilan edildi Avrupaâ&#x20AC;&#x2122; da baĹ&#x;ta Ä°talya olmak Ăźzere Avusturya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Ä°spanya, Ä°sveç ve Ä°ngiltere ile GĂźney Kore ve Avustralya gibi 25 Ăźlkeden 150 kßçßk nĂźfuslu kentin Ăźyesi olduÄ&#x;u â&#x20AC;&#x2DC;Sakin Ĺ&#x17E;ehirlerâ&#x20AC;&#x2122; ĂśrgĂźtlenmesine TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;den katÄąlan yerleĹ&#x;im yerlerinden bir tanesi de GĂźneydoÄ&#x;u Anadoluâ&#x20AC;&#x2122;nun saklÄą cenneti, Halfeti oldu. DĂźnyada siyah gĂźlĂźn yetiĹ&#x;tiÄ&#x;i tek yer olarak kabul edilen Halfeti, sakin ve huzur veren ĂśzelliÄ&#x;i ile de biliniyor. Onun bu ĂśzelliÄ&#x;i Cittaslow (Sakin Ĺ&#x17E;ehir) UluslararasÄą Koordinasyon Komitesiâ&#x20AC;&#x2122;nin de dikkatini çekmiĹ&#x; olacak ki, Finlandiyaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn Kiristenstad kentinde dĂźzenlenen toplantÄąda kurul, Halfetiâ&#x20AC;&#x2122;yi TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin â&#x20AC;&#x2DC;Sakin Ĺ&#x17E;ehriâ&#x20AC;&#x2122; seçti.

Halfeti, Seferihisar, Akyaka, Yenipazar, GĂśkçeada, TaraklÄą, PerĹ&#x;embe, Vize ve Yalvaçâ&#x20AC;&#x2122;tan sonra uluslararasÄą â&#x20AC;&#x2DC;sakin Ĺ&#x;ehirâ&#x20AC;&#x2122; aÄ&#x;ÄąnÄąn dokuzuncu Ăźyesi oldu. Birecik BarajÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn yapÄąmÄą sÄąrasÄąnda bir bĂślĂźmĂź sular altÄąnda kalan ve â&#x20AC;&#x2DC;GĂźneydoÄ&#x;uâ&#x20AC;&#x2122;nun SaklÄą Cennetiâ&#x20AC;&#x2122; olarak anÄąlmaya baĹ&#x;lanan Ĺ&#x17E;anlÄąurfaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn Halfeti Ä°lçesi, doÄ&#x;al gĂźzelliÄ&#x;i ile gĂśrenleri hayran bÄąrakÄąyor. Ĺ&#x17E;anlÄąurfaâ&#x20AC;&#x2122;ya 120 kilometre uzaklÄąktaki Halfetiâ&#x20AC;&#x2122;nin taĹ&#x; mimarisiyle yapÄąlmÄąĹ&#x; evlerin ve camilerin su altÄąnda kaldÄą. Halfeti doÄ&#x;al gĂźzelliÄ&#x;i ile yerli ve yabancÄą turistlerin ilgi odaÄ&#x;Äą olmaya baĹ&#x;ladÄą. I7AB?9;DD;J DoÄ&#x;al gĂźzelliÄ&#x;i, FÄąrat nehrinin altÄąnda kalan taĹ&#x; mimarisi ile kamuoyunda â&#x20AC;&#x2DC;SaklÄą cennetâ&#x20AC;&#x2122; ve â&#x20AC;&#x2DC;KayÄąp kentâ&#x20AC;&#x2122; olarak anÄąlmaya baĹ&#x;lanan Halfetiâ&#x20AC;&#x2122;de, turistlerin

yoÄ&#x;un ilgisinin ardÄąndan tekne turlarÄą baĹ&#x;latÄąldÄą. Ă&#x2013;zellikle hafta sonu ilçeye gelen yerli ve yabancÄą turistler, yaklaĹ&#x;Äąk bir saat sĂźren tekne turu ile su altÄąnda kalan camiler, evler, yeĹ&#x;il alanlar, SavaĹ&#x;an KĂśyĂź ve Ä°ncilâ&#x20AC;&#x2122;in bir nĂźshasÄąnÄąn çoÄ&#x;altÄąldÄąÄ&#x;Äą yer olarak bilinen Rumkaleâ&#x20AC;&#x2122;yi ziyaret ediyor. >7B<;Jä8äHBäâ;wEAĂ ;OA7J797A Finlandiyaâ&#x20AC;&#x2122; da gerçekleĹ&#x;en Koordinasyon Komitesi toplantÄąsÄąnda


.¶/7¶56$1$7

Türkiye’nin Cittaslow Birliği’nin önclüğünü yapan Seferihisar ilçesi Belediye Başkanı Tunç Soyer,Halfeti’nin Cittaslow sertifikasını teslim aldı. Başkan Soyer, “Olağanüstü köklü bir kültüre ve güçlü bir tarihi geçmişe sahip olan Halfeti’nin birliğe katılmasından çok büyük mutluluk duyuyorum ve Halfeti’nin Cittaslow Birliğine çok şey katacağını düşünüyorum. Halfeti’nin üyeliği ile bir yerel kalkınma modeli olan Cittaslow hareketi Türkiye’nin farklı bölgelerinde yayılması anlamına geliyor.” dedi. D7I?B9?JJ7IBEMEBKDKH5 25 ülkede 166 üyesi bulunan nüfusu 50 binden az kentlerin üye olabildiği sürdürülebilir bir yerel kalkınma modeli olan Cittaslow, yerel yönetimlerin doğasını, geleneklerini, yemeklerini ve diğer özelliklerini koruyarak kalkınmasını hedefliyor. Cittaslow, sadece kentin tarihsel zenginliklerine sahip çıkmayı değil, bilim ve teknolojiyi kent kalkınmasında en yaygın şekilde kullanmayı, yönetime katılımı en geniş ve demokratik formlarda gerçekleştirmeyi, bütün bunları gerçekleştirirken, doğayı ve çevreyi korumayı gerektiriyor. ‘Sakin şehir’ olabilmek için çevre ve altyapı politikaları, kentsel kalite, yerel üretimi korumak, misafirperverlik ve Slow Food aktivitelerinin desteklenmesi adı altında yedi başlıktaki 59 kriterin uygulanması gerekiyor. Nüfusun elli binden az olması, geleneksel yapıların korunması, trafiğin azaltılması, yerel ürünlerin kullanılması, yenilenebilir enerji kullanılması, Fast Food dükkânları yerine yerel yemeklerin sunulduğu restoranların desteklenmesi, eski yapıların restore edilmesi, gürültü kirliliğinin engellenmesi, hava kalitesinin yükseltilmesi, organik ürün üretilmesi, el sanatlarının korunması gerekir.

:”doWZWi_oW^]”b”do[j_áj_ã_j[ao[h ebWhWaaWXkb[Z_b[d>Wb\[j_"iWa_dl[ ^kpkhl[h[dp[bb_ã__b[Z[X_b_d_oeh$ EdkdXkp[bb_ã_9_jjWibemIWa_dà[^_h KbkibWhWhWiÕAeehZ_dWioedAec_j[i_½d_d Z[Z_aaWj_d_‚[ac_áebWYWaa_" <_dbWdZ_oW½dÕdA_h_ij[dijWZa[dj_dZ[ Z”p[db[d[djefbWdjÕZWakhkb">Wb\[j_½o_ J”ha_o[½d_d¼IWa_dà[^h_½i[‚j_$

57


58

zp[bAWb[cC”Z”hb[h_ FbWj\ehck7lhkfWoWW‚ÕbZÕ

7ØUNL\H GHNLNDPXNXUXPYH NXUXOXêODUÞQÞQÒ]HONDOHP PØGØUOHULQLELUDUD\DJHWLUHQ²]HO .DOHP0ØGØUOHUL3ODWIRUPX$YUXSD %LUOLìLØ\HVL%XOJDULVWDQLOHÒQHPOLELU LêELUOLìLSURWRNROØQH LP]DDWWÞ


°=(/.$/(00¶'¶5/(5ñ

Bulgaristan Cumhuriyeti Belediye Sekreterleri Ulusal Birliği ile Türkiye Özel Kalem Müdürleri Platformu arasında imzalanan protokolle yeni bir işbirliğinin adımları atılırken, iki ülke arasındaki bağların da güçlendirilmesi hedefleniyor. Bulgaristan Cumhuriyeti Belediye Sekreterleri Ulusal Birliği'nin davetlisi olarak Bulgaristan'ın Veliko Tırnovo kentine giden Türkiye Özel Kalem Müdürleri Platformu Başkanı Ercan Özel ve yönetim kurulu üyeleri, imzalanan bu protokolün Türkiye ile Balkanlar arasında her alanda süregelen ilişkileri daha da güçlendireceğinin altını çizdi. İmzalanan protokol kapsamında ülkeler arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının ön plana çıkacağını ifade eden Özel şunları kaydetti: "Kurduğumuz bu yeni bağ ile Balkanlar'daki meslektaşlarımızla yapacağımız ortak çalışmaların hem

mesleki gelişime hem de ülkeler arasındaki diyalogların daha da ilerlemesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca bu protokol ile platform olarak Avrupa'ya ilk adımımızı atmış oluyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda diğer Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarımızla da bir araya gelerek mesleki alanda yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz."

PäO7H;Jä zD;CIäOEHKP

Bulgaristan Cumhuriyeti Belediye Sekreterleri Ulusal Birliği'nin Başkanı Sofia Yançeva da Türkiye Özel Kalem Müdürleri Platformu'nun, örnek gösterilen çalışmalara imza attığını belirterek, "Özel Kalem Müdürleri Platformu aracılığıyla meslektaşlarımızın bu tecrübelerinden

faydalanacaklar" dedi. Ziyaretin, mayısta yapılacak Bulgaristan seçimleri açısından da büyük önem taşıdığına dikkati çeken Yançeva, şöyle devam etti: "Türk özel kalem müdürlerinin bu önemli süreçte Bulgaristan'a gelmeleri, bizlerle yeni ve daha güçlü bağlar kurmaları çok önemli. Bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz. Siyasi yarışın hat safhaya ulaştığı bugünlerde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı koyan bu ziyaret ile hem demokratik alandaki yarışın hem de mesleki alandaki gelişimin daha da güzel olacağına inanıyorum." Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.Törene Veliko Tırnovo Belediye Başkanı Daniel Panov'da katıldı.

59


60


YIL: 7 SAYI: 64 NİSAN 2013 10 TL


Özelkalem Dergi - 64  

Türkiye'nin En İyi Yerel Yönetim Dergisi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you