Page 1


2

ĂŁ07ĂŁ<$=6$+ĂŁ%ĂŁ

7¸5.í<(n1í1$/7(51$7í)785í=0í

6CPĂ&#x2013;VĂ&#x2013;O1TICPK\CU[QPXGÄ&#x2020;NGVKÄ&#x2030;KO &CPĂ&#x2013;Ä&#x2030;OCPNĂ&#x2013;M*K\OGVNGTKCFĂ&#x2013;PC 'TGPIÂ&#x20AC;N$KNGPUGT <$<,1<g1(70(1ĂŁ /GTXCf\DGNNK 62580/80h'h5 5GXKN)Â&#x20AC;PUCN#NMQn 5(./$0 Q\GNMCNGOTGMNCO"GRTEQOVT :(%3257$/('ĂŁ7g5h /WTCV+Ä&#x2030;Ă&#x2013;M '$1,Ă&#x;0$.858/8 5CFWP'OTGCNR 2TQH&T%GXCV)GTC[ #NK(WCV)Â&#x20AC;XGP 2TQH&T#JOGV/GVG+Ä&#x2030;Ă&#x2013;MCTC 2TQH&T4WÄ&#x2030;GP-GNGÄ&#x2030; /KVJCV-Ă&#x2013;TC[QÄ&#x2C6;NW #[MWV6CNW[ 2TQH&T*CPFCP6Â&#x20AC;TMQÄ&#x2C6;NW <GMGTK[C;Ă&#x2013;NFĂ&#x2013;TĂ&#x2013;O *g56(/<g1(70(1 5G\C#PGV %$6., 6&$/$%$6,0 ;GÄ&#x2030;KNEG/CJ)KTPG%CF &CNIĂ&#x2013;n5QM0Q .GXGPVÄ&#x2020;56#0$7.  <g1(7ĂŁ0$'5(6ĂŁ #JOGV(GVICTK5QMCM0KN#RV0Q 6GÄ&#x2030;XKMK[GÄ&#x2020;56#0$7. 6GN   (CMU  

YYYQ\GNMCNGOEQOVT Q\GNMCNGOJCDGT"GRTEQOVT ;C[IĂ&#x2013;PUÂ&#x20AC;TGNK[C[Ă&#x2013;P f\GNMCNGODCUĂ&#x2013;POGUNGMKNMGNGTKPG W[OC[Ă&#x2013;VCCJJÂ&#x20AC;VGFGT

30-37 30-37

7h5.ĂŁ<(Š1ĂŁ1$/7(51$7ĂŁ)785ĂŁ=0ĂŁ Bir tarih ve turizm cenneti URLA 0erIiU nineÄ&#x2C6;inin HiNizNenFiÄ&#x2C6;i iNne -ARABURU0 6ermaN cenneti )gR'

38-40

.(179$/ĂŁ canaMMaNe 8aNiUi )Â&#x20AC;nI{r Azim 6una ÂłcanaMMaNe nQM huzurNu Dir Ment´

42-45

ĂŁ16$1%$Ă&#x;.$1

/aNteRe BeNeFi[e BaÄ&#x2030;ManĂ&#x2013; 2rQH &r /uUtaHa <enIin Âł;anNĂ&#x2013;z DaÄ&#x2030;Ă&#x2013;ma mÂ&#x20AC;ziM FinNeme[i {zNÂ&#x20AC;[Qrum´

46-47

.(17ĂŁdĂŁ8/$Ă&#x;,0 Ä&#x2021;anNĂ&#x2013;urHa Ment ini uNaÄ&#x2030;Ă&#x2013;mĂ&#x2013;nFa +Uuzu MQnHQru ve UrHa -art rahatNĂ&#x2013;Ä&#x2C6;Ă&#x2013;

48-49

626<$/62580/8/8.

50-51

(iNNi BQ[a ve *AcÄ&#x2020;-1 ha[vanNar inin eNe eNe verFi RenMNi BarĂ&#x2013;naMNar MamRan[aUĂ&#x2013; DaÄ&#x2030;NattĂ&#x2013;Nar 0(.$1 1tQmQDiNin tarihine [QNcuNuM /erceFeUBenz /Â&#x20AC;zeUi


.,6$+$%(5/(5

;+.5#;+6'//7<

©GHQPHUKDED

38 46 48 50

*GTMGPVKPFGMCVMCVOGFGPK[GVJGTnCĈÖPFC [CĉCOCMDCĉMCV€TN€I€\GNDKTJ€TTK[GVDW€NMGPKP 6€TMK[G¶PKPPGTGUKPGIKFGTUGPK\IKFKPJGNGFG DWOGXUKOJGT[GTFGDCĉMCDKTĉGPNKMDCĉMCDKT HGUVKXCNDCĉMCDKTĉ{NGPXCT$WUC[ÖOÖ\FCUK\ FGĈGTNKQMWTNCTI€\GN€NMGOK\KPDKTDKTKPFGPI€\GN VWTKUVKMMGPVNGTKPKFQNCĉCECMUÖPÖ\5K\NGTKDKP Erengül [ÖNNÖMVCTKJKXGOWJVGĉGORNCLNCTÖ[NCVWTK\OEGPPGVK Bilenser 7TNC¶[CPGTIKUnKnGĈKPKPEGPPGVKJW\WTXGGĉUK\ FQĈCCTC[CPVWTKUVNGTKPI{\DGDGĈK-CTCDWTWP¶CVGTOCNEGPPGVKOK\ )€TG¶[GI{V€TGEGĈK\ #MÖNNÖMGPVW[IWNCOCNCTÖ[NC[CĉCOÖPOQFGTPMQPHQTNWXGMQNC[JCNG IGVKTKNFKĈKGPI€\GNKNnGNGTFGPDKTKPFG$C[TCORCĉC¶FCDKTIG\K[G nÖMCTCECĈÖ\ ³cCPCMMCNGnQMJW\WTNWDKTMGPV´FK[GPcCPCMMCNG8CNKUK5C[ÖP )€PI{T#\KO6WPCKNGMG[KHNKDKTUQJDGVG³;CNPÖ\DCĉÖOCO€\KM FKPNGOG[K{\N€[QTWO´FK[GP/CNVGRG$GNGFK[G$CĉMCPÖ5C[ÖP 2TQH&T/WUVCHC<GPIKPKNGFGTKPDKTOWJCDDGVGUK\NGTKFGQTVCM GFGEGĈK\ 5KFG¶FGHGUVKXCNEQĉMWUWPWćCPNÖWTHC¶FC+UW\WKNGMGPVKnKWNCĉÖO CVCĈÖPÖPIWTWTWPW fO€T)GFKM¶KPFGMCVÖNÖOÖ[NC(KNNK$Q[C¶PÖPTGPMNKDCTÖPCMNCTÖPFCP [CPUÖ[CPOWVNWNWĈWPW[CĉCVCECĈÖ\DWUC[ÖOÖ\FCUK\NGTG³)KVOKĉ MCFCTQNFWM´FK[GEGĈKPK\V€TFGPHQVQĈTCHNCTNCXGDKNIKNGTNGUK\K /GTEGFGU$GP\/€\GUK¶PFGQVQOQDKNKP[ÖNNÖMVCTKJKPFG [QNEWNWĈCnÖMCTCECĈÖ\ ĆUVCPDWN¶WPVCMUKUKDGNNKQNFWQ[NCOC[CMCVÖNCPDKPĆUVCPDWNNW MGPVKP[GPKVCMUKUKPKUGnVKUK\KDWVCMUK[NGFQNCĉVÖTCECĈÖ\$KTNKMVG DGNGFK[GNGTKP4COC\CPUQMCMNCTÖPFCMG[KHnCVCECĈÖ\ $WUC[ÖOÖ\ÖFCMG[KHNGQMWOCPÖ\FKNGĈK[NGª

erengulbilenser@epr.com.tr

3


6

.,6$+$%(5/(5

ADIYAMAN

0Ă­//(79(.Ă­/Ă­<(7Ă­ĂŠ%$ĂŠ.$1%¸<¸.$6/$1n, =Ă­<$5(7(77Ă­ AK Parti AdÄąyaman Milletvekili Dr. Murtaza YetiĹ&#x;, AdÄąyaman Belediye BaĹ&#x;kanÄą Necip BĂźyĂźkaslanâ&#x20AC;&#x2122;Äą makamÄąnda ziyaret ederek, bir sĂźre sohbet etti. Belediye BaĹ&#x;kanÄą Necip BĂźyĂźkaslan, ziyaret esnasÄąnda belediyenin faaliyetlerinden bahsederek, Dr. Murtaza YetiĹ&#x;â&#x20AC;&#x2122;in milletvekili seçilmesinden duyduÄ&#x;u mutluluÄ&#x;u dile getirdi. BĂźyĂźkaslan, â&#x20AC;&#x153;AdÄąyamanlÄąlar olarak kendisinden çok beklentimiz var. DiÄ&#x;er milletvekili kardeĹ&#x;lerimizle de elele verildiÄ&#x;i takdirde AdÄąyamanâ&#x20AC;&#x2122;Äą en gĂźzel yerlere getireceÄ&#x;imizden eminim. Belediyemize vereceÄ&#x;i desteklerden dolayÄą Ĺ&#x;imdiden teĹ&#x;ekkĂźr ediyorum. Kendisine belediye olarak bugĂźne kadar yaptÄąÄ&#x;ÄąmÄąz ve yapacaklarÄąmÄąz hizmetlerle ilgili kÄąsa bir bilgi verdim. Bu tĂźr bilgilenmeleri zaman zaman yapacaÄ&#x;Äąz. Hep birlikte AdÄąyamanâ&#x20AC;&#x2122;Äą

C_bb[jl[a_b_:h$CkhjWpWO[j_ĂĄl[7ZĂ&#x2022;oWcWd8[b[Z_o[8WĂĄaWdĂ&#x2022;D[Y_f8Â&#x201D;oÂ&#x201D;aWibWd

hak ettiÄ&#x;i yerlere getirmenin gayreti içerisinde olacaÄ&#x;Äązâ&#x20AC;? dedi. Milletvekili YetiĹ&#x; ise, â&#x20AC;&#x153;Meclisimizde yeminimizi yapÄąp, çalÄąĹ&#x;malarÄąmÄąza hÄązlÄą bir Ĺ&#x;ekilde baĹ&#x;ladÄąk. Bu sĂźreç zannediyorum Ekim ayÄąyla birlikte yeni bir açĹlÄąĹ&#x; dĂśnemiyle beraber daha da hÄązlanacaktÄąr. Tabii milletvekilleri

için tatil dĂśnemi diye bir Ĺ&#x;ey yoktur. HalkÄąmÄązla buluĹ&#x;maya, kucaklaĹ&#x;maya geldim. Bu anlamda ilk olarak Belediye BaĹ&#x;kanÄąmÄązÄą ziyaret ettim. Kendisinden uzunca bir proje dinleme fÄąrsatÄą buldum. AdÄąyamanâ&#x20AC;&#x2122;daki yĂśneticilerle birlikte baĹ&#x;kanÄąmÄązÄąn bahsettiÄ&#x;i projelerle ilgili birlikte çalÄąĹ&#x;Äąp kentimizi bir yerlere taĹ&#x;ÄąyacaÄ&#x;Äązâ&#x20AC;? diye konuĹ&#x;tu.

ANTALYA-ALANYA

7$1,7,0'$+('()/(5Ă­%(/Ă­5/(1'Ă­ Alanya KaymakamÄą Hulusi DoÄ&#x;an, Belediye BaĹ&#x;kanÄą Hasan SipahioÄ&#x;lu, Alanya Ticaret ve Sanayi OdasÄą

(ALTSO), Alanya Turizm TanÄątma VakfÄą (ALTAV), Alanya Turistik Ä°Ĺ&#x;letmeciler DerneÄ&#x;i (ALTÄ°D)ve belde otel birliklerinin temsilcilerinin katÄąldÄąÄ&#x;Äą Belediye BinasÄąnda yapÄąlan toplantÄąda, 2011-2012â&#x20AC;&#x2122;de katÄąlÄąnacak turizm fuarlarÄą gĂśrĂźĹ&#x;ĂźldĂź. 21-24 Mart 2012 Mitt Moskova-Rusya ve 10-15 Ocak 2012 Vakantiebeurs â&#x20AC;&#x201C; Utrecht-Hollanda fuarlarÄąnÄąn Ăśnemine deÄ&#x;inilen toplantÄąda, Alanyaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn yurtdÄąĹ&#x;Äąnda,

2011-2012 fuar dĂśneminde toplam 26 fuarda tanÄątÄąlacaÄ&#x;Äą bilgisi verildi. Alanyaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn tĂźm beldeleriyle birlikte bir bĂźtĂźn halinde tanÄątÄąlmasÄąnÄąn daha etkili olacaÄ&#x;Äą vurgulanan toplantÄąda, Alanyaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn Rus turistler için Ăśnemli bir destinasyon olduÄ&#x;u, tanÄątÄąmla ilgili Rusyaâ&#x20AC;&#x2122;da bir lobi çalÄąĹ&#x;masÄą yapÄąlabileceÄ&#x;i ifade edildi. Hollanda pazarÄąnÄąn da Alanya için Ăśnemi vurgulanarak Utrecht FuarÄąâ&#x20AC;&#x2122;na Alanya olarak ciddi katÄąlÄąm yapÄąlmasÄą Ăśnerisi getirildi. Fuarlara gĂśtĂźrĂźlmek Ăźzere bĂślge kataloÄ&#x;u ve bĂślge haritasÄąnÄąn hazÄąrlanmasÄąna karar verildi.


8

.,6$+$%(5/(5

BURSA

%$.$1£(/í.n(<(1í0$.$0,1'$í/.=í<$5(7 %$é.$1$/7(3(n'(1 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’den devralan Faruk Çelik’i yeni makamında ziyaret etti. Başkan Altepe, Bakan Çelik’e yeni görevinde başarılar diledi. Yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görevlendirilen Bakan Faruk Çelik, görevini Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’den devraldı. Bakanlık girişinde personel tarafından davul zurna ile karşılanan Bakan Çelik’in, Bursa’dan ilk ziyaretçisi ise Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe oldu. Geçtiğimiz dönem stadyum meydanı ve Tekel binasının kaldırılması başta olmak üzere birçok önemli projede Bakan Çelik’in önemli desteklerini gördüklerini dile getiren Başkan Altepe, “Bursa’nın sorunlarını ve yapılması gerekenleri yakından bilen bakanımız sayesinde oldukça verimli bir dönem geçirdik. Kaldırılması hayal denilen SGK binaları ile Tekel binasını kaldırarak halkımızın kullanımına açıyoruz. Özellikle bu iki projenin hayata geçmesinde Bakanımızın büyük

wWbÕácWl[IeioWb=”l[db_a8WaWdÕ<Whkaw[b_al[8khiW8”o”aá[^_h8[b[Z_o[8WáaWdÕH[Y[f7bj[f[

katkılarını gördük. Bakanımız yine önemli bir görev üstlendi. Kendisine bu görevinde başarılar diliyorum. Yine Bursa’nın meselelerinin çözümü konusunda kendisini sık sık ziyaret edeceğiz” diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 73 milyon nüfusun tamamını ilgilendiren bir görev

wWbÕácWl[IeioWb=”l[db_a8WaWdÕ<Whkaw[b_al[8khiW8”o”aá[^_h 8[b[Z_o[8WáaWdÕH[Y[f7bj[f[

olduğunu dile getiren Bakan Faruk Çelik ise, hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Her ne kadar Şanlıurfa’dan seçilmiş olsa bile Bursa’nın sorunlarını da yakından takip edeceğinin sözünü veren Bakan Çelik, “Ziyareti nedeniyle başkanımıza teşekkür ediyorum. Bursa’nın her zaman yanımızda olduğunu gösteriyor” dedi.


10

.,6$+$%(5/(5

ÇANKIRI

.$/(5(.5($6<21352-(6í%$é/,<25

Çankırı Belediyesi’nin Kale’deki rekreasyon projesi start alıyor.Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Kale Projesi’nin başından ihale aşamasına kadar yaşanan gelişmeleri basın mensuplarına anlattı. Kalede düzenlenen basın toplantısına; belediyenin teknik birimlerinin temsilcileri de katıldı.

Çankırı Kalesi’nin 1. derece arkeolojik SİT alanı olduğunu belirten Başkan Dinç, “Burası için düşündüğümüz projeyi dokuya zarar vermeyecek şekilde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün onayından sonra ihale ettik ve bugün itibariyle de teknik arkadaşlarımız müteahhite yer teslimi yapıyorlar.

Kaledeki ağaçların bir bölümünün kökleri cipsli zemine gelmesi bir bölümü de küresel ısınma nedeniyle böceklenme sonucu kurudu. Hem bu ağaçların yerine yeni bitkilendirmeler hem de proje doğrultusunda tamamen doğal malzemelerle Çankırı Kalesi’ni güzel bir görünüme kavuşturmayı hedefliyoruz” dedi.

D(Nã=Lã

<(5(/<²1(7í0+$5&$0$/$5,0$6$<$<$7,5,/', Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (UNDEF) işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Yerel Ve Merkezi Bütçelerin İzlenmesi Aktif Yurttaşlıkla Güçlendirilmesi’ projesi Denizli Kent Konseyi’nde değerlendirildi. TESEV tarafından Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (UNDEF) işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Yerel ve Merkezi Bütçelerin İzlenmesi Aktif Yurttaşlıkla

J;I;LFhe`[:_h[ajh”<_ah[jJeaip

Güçlendirilmesi’ projesi hakkında Denizli Kent Konseyi’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda TESEV Proje Direktörü Fikret Toksöz, proje hakkında bilgi verdi. Sosyal alandaki kamu harcamalarının nereye yapıldığı ve nasıl paylaşıldığını incelediklerini ve bu konuda yerel düzeyde bilinçlendirme sağlayarak merkeze ulaşmayı hedeflediklerini belirten Toksöz, bunun için eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarını

seçtiklerini, Diyarbakır, Denizli, Bursa, Kocaeli illerini ve İstanbul Kadıköy belediyesini de pilot bölge olarak belirlediklerini bildirdi. “Bütçe yapılıyor ama acaba bu para nasıl dağıtılıyor bunun üzerinde çalışıyoruz” diyen Toksöz, bunun için kesin hesapları kullandıklarını dile getirdi.Ülke genelinde ilköğretimde çocuk başına ortalama bin lira harcandığını ama bu rakamın iller, hatta ilçeler arasında farklılık gösterdiğini anlatan Toksöz, “Mesela Diyarbakır ile Ankara arasında sağlık harcamaları arasında farklılık var mı diye baktığımızda maalesef olumlu sonuçlar gözükmüyor. Ya da mesela Denizli’de eğitim harcamaları çok yüksekken bir diğer illerde bu oran daha düşük. İstanbul’da kişi başına belediye harcamalarına baktığınızda Diyarbakır’daki harcamaların iki katı” diye konuştu.


+NUNMRbNUN[UNRUPRURQN[ëNb BelediyeDeniz.com’da! Belediyelerle ilgili en güncel haberler, makaleler, etkinlikler, duyurular, RQJUNUN[_NKRUVNTR\]NMRçRWRcQN[êNbRäRW```belediyedeniz.com­JPR[RW +NUNMRbNUN[UNRUPRUR]…VPNURêVNUN[MNWQJKN[MJ[XU^W Belediyeler için hayat Deniz’de güzel!


12

.,6$+$%(5/(5

(SKãß(+ãR

237í0í67.856/$5,1'$6(57í)í.$+(<(&$1, yelkenli eğitimlerini düzenlemekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek “Denizi veya doğal gölü olmayan Eskişehir’de kano sporunu destekleyerek, kano sporuna ilgi duyan gençlerimizi yetiştirdik, madalyalar kazandık. Sadece sporcularımızı değil, her meslekten Eskişehirlilerle Porsuk Çayı’nda dragon tekneleri ile yarışlar düzenledik. Şimdi ise optimist yelkenli teken eğitimlerine başladık. Hem de bir parkta ve yapay bir gölette. Optimist tüm dünyada çocuklara ve gençlere denizciliği sevdirmek için resmi olarak kabul gören bir spordur. Bu eğitimler sayesinde Eskişehir’in adı su sporlarındaki başarısıyla bir kez daha duyulacak. ESKİ Spor Kulübü olarak Eskişehirlileri yelken sporu ile tanıştırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. Törende bir konuşma yapan Büyükşehir

'UMiĉehir B€[€Mĉehir BeNeFi[e BaĉManÖ 2rQH &r ;ÖNmaz B€[€Merĉen

Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı içinde yer alan yapay gölette, Büyükşehir Belediyesi ile ESKİ Gençlik ve Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği optimist yelkenli tekne eğitimlerini tamamlayan birinci dönem kursiyerler sertifikalarını aldılar. Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı’nda gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, ESKİ Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, ESKİ Spor Kulübü yöneticileri ve kursiyer çocukların aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan ESKİ Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özen, bozkırın ortasında

Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise Eskişehir’de çok şaşırtıcı işler yapıldığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi’nin Porsuk Islah Projesi ile başlayan, yapay göller ve plaj ile devam eden çalışmalarımız Eskişehir’e renk kattı. Diğer şehirlerin belediyeleri bu projelerimizi örnek almak ve nasıl yaptığımızı görmek için buraya geliyorlar. Su sporlarına destek vermenin, çocuklarımıza su sporlarını sevdirmenin görevimiz olduğuna inanıyorum. ESKİ Spor Kulübü yöneticilerine ve antrenörlerimize teşekkür ediyor, tüm gençlerimizi ve ailelerini kutluyorum” dedi. Sertifikalarını Başkan Büyükerşen’den alan kursiyerler tören sonunda, park içinde bulunan gölette optimist teknelerinin yelkenlerini açarak marifetlerini sergilediler.


14

.,6$+$%(5/(5

ãSTANBUL

+$&,260$10(752'85$ë,n1,%$é%$.$1(5'2ë$1 +í=0(7($£7,

BaĉDaMan ReceR 6a[[iR 'rFQĈan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ve açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın yaptığı 4.Levent-Darüşşafaka Metrosu’nun son durağı Hacıosman Durağı, İstanbul’luların hizmetine girdi. Darüşşafaka’da gerçekleşen açılışta İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, bazı İstanbul Milletvekilleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Baştürk, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Vural, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı,

bazı daire başkanları ve müdürler de yer aldı. Başbakan Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada; 4. Levent-Hacıosman metro hattının Seyrantepe ile birlikte 9 bin 792 metre uzunluğuna ulaştığını söyledi. Metro hattının peyderpey açıldığını hatırlatan Erdoğan, “Bugün açılışını yaptığımız son bölüm sadece bir istasyon değil. Aynı zamanda tam teşekküllü bir transfer merkezi. 90 milyon maliyetle inşa edilen bu istasyonda 600 araç kapasiteli otopark ile 2 metro kat yer alıyor. Bu istasyon otobüs, minibüs peronları, taksi cepleri ve Sarıyer istikametinden gelen toplu taşıma araçlarını raylı sisteme entegre eden bir yer. İstanbul’daki metro inşaatları tamamlandığında İstanbul’un ulaşımında uzak kavramı ortadan kalakacak. Buradan metroya binen bir vatandaşımız 4. Levent’e 12, Yenikapı’ya 32, otogara 50 dakikada ulaşacak. Marmaray tamamlandığında Üsküdar’a 43 Kadıköy’e 49 dakikada ulaşacak” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş da yaptığı konuşmada, İstanbul’da 2004 yılında 44,1

kilometre olan raylı sistemi, şu anda 81 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Gelecekte dünya nüfusunun yüzde 70’inin şehirlerde yaşayacağının öngörüldüğünü ifade eden Başkan Topbaş, “Bundan dolayı büyükşehirlerde başta ulaşım olmak üzere birçok alanda yeni hedefler belirlenmesi gerekiyor. İşte böyle bir süreçte sayın Başbakanımızın belediye başkanlığında başlattığı ve Türkiye’ye bir yerel yönetim anlayışı olarak ortaya koyduğu bir anlayışın biz devamcısı olarak hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu. İstanbul’un 14 milyona yaklaşan nüfusuyla çok büyük bir metropol olduğunu kaydeden İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da, İstanbul için çok önemli olan bir hizmetin açılışının yapıldığını belirtti. Mutlu, böyle büyük bir metropolde ulaşım imkanlarının geliştirilmesinin vatandaşlar açısından önemli olduğunu bildirdi. Konuşmaların ardından Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler açılış kurdelesini kestiler. Açılışın ardından Erdoğan, Darüşşafaka’dan Hacıosman’a kadar metroyu kullandı.


16

.,6$+$%(5/(5

ãSTANBUL

mí67$1%8/n817$.6í6ín %(//í2/'8 İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Taksi Tasarım Proje Yarışması’ sonuçlandı. Oylamaya katılan 340 bin İstanbul’lu, B Model

taksiyi “İstanbul’un taksisi” olarak seçti. Yarışmanın resmi web sitesinden yapılan oylama; 4 farklı kategoride gerçekleşti. İstanbul’lu, Genel Taksi Tasarımı kategorisinde yüzde 41.2 oy oranıyla B modelini İstanbul’un taksisi olarak seçti. Aynı kategoride yarışan; A projesi: % 28,5 C Projesi: % 18,5 D Projesi: %11,7 oranında oy aldı.

J7AIä:KH7â?IäIJ;Cä Taksi Durağı kategorisinde % 38 oy oranı ile B modeli seçildi. İstanbul’luların oylarıyla seçilen taksi durağı ile, durakların dış mekanında interaktif- dijital bilgi paneli, ATM makinesi, dijital reklam panosu yer alacak. Durak, taksiciler için sadece bekleme ve dinlenme mekânı değil, interaktif bir mekân duvarı olarak çalışacak.

ãSTANBUL-3(NDãK

í17(5$.7í)%(/('í<(&í/í. 352-(6ín1'(%¸<¸.%$é$5, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği ‘Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı’ kapsamında kabul edilen ‘Pendik İnteraktif Belediyecilik Uygulamaları Portalı Projesi’ ile Pendik Belediyesi, ilçenin bilgi işlem altyapısını en üst düzeye çıkaracak. Toplam bütçesi 1 milyon 200bin Türk Lirası olan proje 12 ay sürecek ve bütçenin %80’i İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak. Projenin iştirakçileri ise Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği(PESİAD) ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Yapılan değerlendirme sonucunda Pendik Belediyesinin projesi 73 başvuru arasından kabul edilen 3 belediye projesinden biri oldu.

‘Pendik İnteraktif Belediyecilik Uygulamaları Portalı Projesi’ ile 9 e-Belediyecilik uygulaması geliştirilecek. İnternet kullanma imkânı olmayan vatandaşlara ise tahsis edilecek 20 adet kiosk ile de erişim imkânı sağlanacak. Ko]kbWcW_b[a~ãÕjakbbWdÕcÕ ehjWZWdaWbaWYWa Vatandaşların belediyeye uğramadan çok hızlı bir şekilde işlemlerini hem gerçekleştirip hem de takip edeceğini belirten Belediye Başkanı Kenan Şahin; “Bu uygulamayla kâğıt kullanımını ortadan kaldırarak; hem vatandaşa hem de belediye bütçesine önemli yararlar sağlayacağız” dedi.

F[dZ_a8[b[Z_o[8WáaWdÕA[dWdàW^_d


18

.,6$+$%(5/(5

ĂŁ=MĂŁR

%$.$1*¸1$<n'$1%$ĂŠ.$1.2&$2ĂŤ/8n1$=Ă­<$5(7 KĂźltĂźr ve Turizm BakanÄą ErtuÄ&#x;rul GĂźnay, Ä°zmir BĂźyĂźkĹ&#x;ehir Belediye BaĹ&#x;kanÄą Aziz KocaoÄ&#x;luâ&#x20AC;&#x2122;nu makamÄąnda ziyaret etti. BuluĹ&#x;mada Adalet ve KalkÄąnma Partisi Ä°l BaĹ&#x;kanÄą Ă&#x2013;mer Cihat Akay da hazÄąr bulundu. Bakan GĂźnayâ&#x20AC;&#x2122;Äąn ziyaretinden duyduÄ&#x;u memnuniyeti dile getiren Aziz KocaoÄ&#x;lu, 61. HĂźkĂźmetâ&#x20AC;&#x2122;te yeniden gĂśrev alan GĂźnayâ&#x20AC;&#x2122;a baĹ&#x;arÄąlar diledi. KĂźltĂźr ve Turizm BakanÄą ErtuÄ&#x;rul GĂźnay ise â&#x20AC;&#x153;Seçim Ăśncesinde, (Seçim bitince tartÄąĹ&#x;malar bitecek, hizmet için iĹ&#x;birliÄ&#x;i baĹ&#x;layacak) demiĹ&#x;tik. Bu anlayÄąĹ&#x;la geldim. SayÄąn BaĹ&#x;kan KocaoÄ&#x;lu, benimsediÄ&#x;im bir arkadaĹ&#x;ÄąmdÄąrâ&#x20AC;? dedi. Her Ĺ&#x;eye raÄ&#x;men demokratik ve gĂźleryĂźzlĂź bir seçim ortamÄą geçirdiklerine inandÄąÄ&#x;ÄąnÄą ifade eden Bakan GĂźnay, â&#x20AC;&#x153;Arada sÄąrada seçimlerde ufak tefek tartÄąĹ&#x;malar olur. Biz de Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;de bu gĂźzellikleri yaĹ&#x;adÄąk. BĂźtĂźn bunlar geride kaldÄą. Ĺ&#x17E;imdi dayanÄąĹ&#x;ma içinde Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;e, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;ye hizmet edeceÄ&#x;izâ&#x20AC;? diye konuĹ&#x;tu. Bir basÄąn mensubunun, 2020 EXPOâ&#x20AC;&#x2122;nun yerine iliĹ&#x;kin bir sorusu Ăźzerine, Ä°nciraltÄą planlamalarÄąnÄą BakanlÄąk ve BĂźyĂźkĹ&#x;ehir Belediyesi olarak beraber yaptÄąklarÄąnÄą hatÄąrlatan Bakan GĂźnay, â&#x20AC;&#x153;Oradaki itiraz sĂźrecini de beraber aĹ&#x;maya çalÄąĹ&#x;Äąyoruz. Kat yĂźkseklikleri, yeĹ&#x;il alan kullanÄąmlarÄą dikkatli ve çaÄ&#x;daĹ&#x; Ăślçßtlerle planlanmÄąĹ&#x;

Ä&#x2020;zmir BÂ&#x20AC;[Â&#x20AC;MÄ&#x2030;ehir BeNeFi[e BaÄ&#x2030;ManĂ&#x2013; Aziz -QcaQÄ&#x2C6;Nu ve -Â&#x20AC;NtÂ&#x20AC;r ve 6urizm BaManĂ&#x2013; 'rtuÄ&#x2C6;ruN )Â&#x20AC;na[

-Â&#x20AC;NtÂ&#x20AC;r ve 6urizm BaManĂ&#x2013; 'rtuÄ&#x2C6;ruN )Â&#x20AC;na[ Ä&#x2020;zmir BÂ&#x20AC;[Â&#x20AC;MÄ&#x2030;ehir BeNeFi[e BaÄ&#x2030;ManĂ&#x2013; Aziz -QcaQÄ&#x2C6;Nu

olan bir çalÄąĹ&#x;mamÄąz var. EXPO ve Ä°nciraltÄą konusunda verilmiĹ&#x; bir karar ve niyet var. Ben onu reddetmiyorumâ&#x20AC;? dedi. 2020 yÄąlÄąnda EXPOâ&#x20AC;&#x2122;nun ihtiyaçlarÄąnÄąn daha bĂźyĂźk olabileceÄ&#x;ine iĹ&#x;aret eden Bakan, â&#x20AC;&#x153;Ĺ&#x17E;ehir trafiÄ&#x;i baĹ&#x;ka sorunlar yaratabilir diye alternatif Ăśneriler varsa onlarÄą da dikkatle dinleyebileceÄ&#x;imizi ama uzatmadan sonucu yine beraberce bir karara baÄ&#x;layabileceÄ&#x;imizi sĂśyledim. Yani Ä°nciraltÄą gĂźndemden dĂźĹ&#x;memiĹ&#x;tir. Ama daha iyi Ăśneriler varsa onlara da kulaÄ&#x;ÄąmÄązÄą tÄąkamayacaÄ&#x;Äąz. Ekim ayÄąnda bu konularda nihai bir sonuca varmÄąĹ&#x; olacaÄ&#x;Äązâ&#x20AC;? dedi.

BaĹ&#x;kanlÄąk çĹkÄąĹ&#x;Äąnda, Ä°zmir BĂźyĂźkĹ&#x;ehir Belediyesi tarafÄąndan Gaziemirâ&#x20AC;&#x2122;de yaptÄąrÄąlacak yeni fuar kompleksinin maketini de inceleyen Bakan GĂźnay, BaĹ&#x;kan KocaoÄ&#x;luâ&#x20AC;&#x2122;ndan projedeki son durum hakkÄąnda bilgi aldÄą. Ziyaretin ardÄąndan Bakan GĂźnay, BaĹ&#x;kan KocaoÄ&#x;luâ&#x20AC;&#x2122;nun Ä°zmir 1 Noâ&#x20AC;&#x2122;lu KĂźltĂźr ve Tabiat VarlÄąklarÄąnÄą Koruma BĂślge Kurulu Ăźyeleri onuruna verdiÄ&#x;i yemeÄ&#x;e katÄąldÄą. BĂźyĂźkĹ&#x;ehir Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;ne ait Ĺ&#x17E;atoâ&#x20AC;&#x2122;da dĂźzenlenen ve samimi bir ortamda geçen akĹ&#x;am yemeÄ&#x;inde, kentin kĂźltĂźr ve turizm yatÄąrÄąmlarÄąna iliĹ&#x;kin gĂśrĂźĹ&#x; ve Ăśneriler paylaĹ&#x;ÄąldÄą.

BaMan )Â&#x20AC;na[ [eni Huar MQmRNeMUi maMetini inceNeFi


PLATAR


20

.,6$+$%(5/(5

ã=MãR-*A=ã(MãR

*$=í(0í5n'(o6$ë/,./,píé%í5/íëí

Obeziteyle mücadelede İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile Gaziemir Belediyesi el ele verdi. Üzerinde beslenme ve fiziksel aktivitenin önemini anlatan mesajların yer aldığı yeşil elmaların dağıtıldığı etkinlikle, şişmanlığa karşı yeni bir cephe açıldı. Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı ‘Obeziteyle Mücadele Eylem Planı’

kapsamında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziemir Belediyesi ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi. İlk kez bir belediye ile ortaklaşa yapılan etkinlik, Gaziemir’de bu yıl hizmete açılan festival alanında gerçekleştirildi. Gaziemir Belediyesi’nin tarafından yaklaşık bir aydır çim alan üzerinde eğitmen ve müzik eşliğinde gerçekleştirilen spor etkinliğine katılanlara, ülkemizde büyük hızla yayılmaya başlanan obezite hakkında kapsamlı bilgi verildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli diyetisyen Meltem Mutlu, vücut yağının hızla artmasıyla oluşan ve halk arasında şişmanlık olarak anılan obezitenin nedenleri, korunma yolları ve fiziksel aktivitenin önemini anlattı. Mutlu, hipertansiyon, yüksek kan kolestrolü, şeker hastalığı, felç, safra kesesi hastalıkları ile kalp ve

)aziemir BeNeFi[e BaĉManÖ *aNiN ĆDrahim ćenQN

damar hastalıklarına neden olan obeziteyle mücadele anne karnında başlaması gerektiğini dile getirdi. Bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yaşlılık evrelerinde beslenmenin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi veren Mutlu, hayatın her döneminde fiziksel aktiviteye yer verilmesini istedi.

KA+RAMANMARAß

²=(/.$/(0/(5%8/8é78 Kahramanmaraş’taki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yapan Özel Kalem Müdürleri ve Yönetici Asistanları, Kervanhan’da düzenlenen akşam yemeğinde buluştular. Yemekte bir konuşma yapan Kahramanmaraş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Muhammed Fatih Ertaş; “Şehrimizde görev yapan Özel Kalem Müdürleri ile belirli periyotlarla bir araya geliyoruz. Bu geleneği geliştirerek daha geniş kapsamlı kamu ve özel sektörde görev yapan yönetici asistanı

meslektaşlarımızı da bu organizasyona dahil ettik. Sorumluluğu oldukça fazla ve stratejik öneme sahip bir iş yapıyoruz. İnsan odaklı mesleğimizin zorluklarını AW^hWcWdcWhWá8[b[Z_o[i_zp[bAWb[cC”Z”h”Ck^Wcc[Z<Wj_^;hjWá biliyoruz. Kurum ve arkadaşlar bu mesleği daha iyi icra kuruluşların halkla buluştuğu ilk merci etmemiz için sürekli uğraş içindeler. olan özel kalemler olarak bu vesilelerle Eksikliklerimizi, yapılan eğitim bir araya gelip kurumlar arası diyaloğun seminerleri ile gideriyoruz. Şu an gelişmesini, bilgi ve birikimlerimizi burada buluştuğumuz gibi sürekli paylaşmayı amaçlıyoruz” dedi. olarak toplantılarla bir araya geliyoruz. Türkiye genelinde hizmet veren Bu buluşmalarda deneyimler Özel Kalem Müdürleri paylaşılıyor. Bizler de inşallah sizin Platformu hakkında da de talep etmeniz durumunda eğitim geniş bilgi veren Ertaş, programları düzenleyebiliriz. Bizlerin “Merkezi Marmara ve gelişmişliği, doğrudan hizmet çevresi olan Özel Kalem verdiğimiz yöneticilerimizi de olumlu Müdürleri Platformu’muz yönde etkiler” diye konuştu. var. Yönetimdeki


22

.,6$+$%(5/(5

KONYA

7¸5.í<(n'(í/.2/$1o025é(%(.(pí/(7$6$558) 6$ë/$1,<25 Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılan suyu sulamada kullanmak üzere Türkiye’de bir ilk olan Arıtılmış Atıksu Sulama Şebekesi (Mor Şebeke) uygulamasını yaygınlaştırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın şehir suyu, sulama suyu, tatlı su, kirli su, yağmur suyu ve mor şebeke ile Türkiye’de 6 ayrı su şebekesine sahip tek şehir olduğunu belirtti. Tüm dünyada arıtılmış suların geri kazanımı ve yeniden kullanımının önemli hale geldiği belirten Başkan Akyürek, hayata geçirdikleri Mor Şebeke uygulamasının 4 bin metre uzunluğa sahip olduğunu vurguladı. IKB7C7I;PEDKD:7++&8äDJEDJ7I7HHK<I7âB7D797A Şehrin toplam yeşil alan miktarının yüzde 6,4’ünün sulama ihtiyacının, içme suyu şebekesi ve kuyular yerine geri kazanılmış atık sudan karşılanacağını vurgulayan Başkan Akyürek, “Her yıl 7 aylık sulama sezonunda yaklaşık 550 bin metreküp temiz su korunmuş ve tasarruf edilmiş olacak. Ayrıca 355 bin 500 metrekarelik alanda modern sulama yöntemi olan damla sulama teknolojisine geçilecek” dedi.

MUß

08é9$/í6í£,1$5n'$1 %$é.$17$+0$=2ë/8n1$=í<$5(7

CkáLWb_i_7b_wÕdWhl[àW^_dX[o8[b[Z_o[8WáaWdÕ C[^c[jJW^cWpeãbk

Daha önce Gaziantep’in Şahinbey Kaymakamlığı görevini yürüten Muş Valisi Ali Çınar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu ziyaret etti. Çınar, daha sonra Şahinbey Belediye Meclis toplantısına konuk olarak meclis üyeleri ile görüştü.

Yıllık izne ayrılan ve memleketi olan Kahramanmaraş’a gitmeden önce birlikte çalıştığı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu ziyaret eden Muş Valisi Ali Çınar; 3,5 yıl hizmet verdiği Gaziantep’i unutamadığını belirterek, Şahinbey Belediyesi ile uyum içerisinde birçok projeye imza attıklarını söyledi. Çınar konuşmasında; “Gaziantep halkı bizde çok derin izler bıraktı. Şahinbey Kaymakamlığı yaptığım görev süremizce elimizden gelen gayret ve çaba ile çalıştık. Buradan ayrıldıktan sonra şehrin önemini daha iyi anladım.

Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve siz meclis üyelerimizin desteği ile çalışmalar yaptık. Gaziantep Türkiye’ye örnek bir şehir olmuştur. Gaziantep dışarıdan çok daha iyi izleniyor. Bu başarıya katkıda bulunan sizleri tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum”dedi. İki yıl birlikte çalıştıklarını ve birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, “Valimiz Muş’ta da başarılı çalışmalara imza atıyor. Valimizi kendimizden bir parça olarak görüyoruz” dedi.


24

.,6$+$%(5/(5

%(/('í<(/(55$0$=$1$+$=,5

Belediyeler Ramazan ayının hazırlıklarını tamamladılar. Fırınlar denetlendi, davulcular eğitimden ve sınavdan geçirildi. Bazı belediyeler iftar çadırı kurma geleneğini sürdürürken, bazı belediyeler ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıtacak. İftar sonrası vatandaşlar için çeşitli kültürel etkinlikler, Karagöz, meddah ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra, konserler ve söyleşi programları düzenlenecek.

H7C7P7DA7B8äIKBJ7D7>C;J½J; 7J797A İstanbul’da bazı Belediyeler ramazan çadırları kurarken bazıları da gıda paketleri ile de ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklar. İETT 24 saat esaslı ramazan hattı uygulamasını bu yılda sürdürüyor. Ramazan eğlencelerinin kalbi Sultanahmet’te atacak. Esenler Belediye; Esenler’deki yoksulları tek tek tespit ederek her gün 3 bin aileye “Eve Teslim İftar” verecekler. Dünya en uzun sokak iftarında buluşacak. Tarihi ramazanlar yaşatılacak. Beylikdüzü Belediyesi; Ramazanda Anadolu’yu İstanbul’a taşıyor. 15 dönüm araziye kurduğu etkinlik çadırında ramazan eğlencelerinde 30 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyor. Her gün 6 bin 500 kişiye ise iftar verecek Şişli ve Büyükçekmece Belediyeleri

ramazan öncesi fırınlarda denetimler yaparak vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamaya çalıştılar. 7DJ7BO7½:7IEA7AIE<H7I? Antalya Büyükşehir Belediyesi dar gelirli vatandaşların yaşadığı 10 mahallede ‘’sokak sofrası’’ kuracak. Karaalioğlu Parkı’nda Ramazan Şenliği’nde tiyatro, dans gösterileri, fasıl, yöresel geceler, geleneksel Ramazan eğlenceleri Antalyalılara nostalji yaşatacak. Her cuma akşamı şair-yazar Sunay Akın, “Mahya Işıkları’’ adlı tek kişilik gösterisiyle Antalyalılarla buluşacak. 8KHI7½:7ä<J7HL;H7C7P7D ;âB;D9;Iä Bursa Büyükşehir Belediyesi; Fomara Meydanı’ndaki katlı otoparkta


.$3$..21868

hazırlanan aşevinde, her gün 4 bin kişiye iftar verecek. İlde ramazan etkinlikleri düzenlenecek. Osmangazi Belediyesi; Eskici Mehmed Dede Aşevi Elmasbahçeler Kültür Merkezi’nde ve bazı köylerde iftar yemeği verecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi; evine yetişemeyen ya da yardıma muhtaç olan kişilerin iftarını açması için 4 ayrı noktada iftar çadırı kuracak. Çadırlarda Ramazan boyunca 90 bin kişiye sıcak yemek verilmesi hedefleniyor. Belediye ayrıca 10 bin aileye gıda yardımında bulunacak. ä<J7HL;;âB;D9; Malatya Belediyesi; Yeni Cami önünde kurduğu iftar çadırında, her gün bin 600 kişi iftar edecek. Abdullah Gül Parkı’nda da her akşam Ramazan eğlenceleri düzenlenecek. “Aspuzu’da

Ramazan Geceleri” isimli programda, çeşitli konserler, tiyatro oyunları ve gösteriler düzenlenecek. Kahramanmaraş Belediyesi; Ramazan ayı boyunca 6 bin kişiye yemek dağıtımı yapılacak. Tasavvuf müziğinden, sıra gecelerine, orta oyunundan, tiyatroya, bando konserlerinden, sanatçılara, şiir dinletilerinden, stand-up ve sema gösterilerine kadar birçok farklı etkinlik gerçekleştirilecek. Isparta Belediyesi 4 bin 200 kişiye yardım paketi dağıtacak.Valilik binası arkasında kurulacak etkinlik çadırında çeşitli gösteriler yapılacak. Tiyatro gösterileri, konferanslar düzenlenecek. Erzincan Belediyesi; Ramazan ayında muhtarlar ve belediye tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılacak. Tespit edilen ailelere iftar yemekleri, her gün belediye

tarafından evlere götürülecek. Yalova Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’nda “Ramazan Şehri’’ adı altında çeşitli etkinlikler yapılacak. Her hafta ünlü bir sanatçı konser verecek. Etkinlikler kapsamında orta oyunları, Karagöz gösterileri, tiyatrolar, sohbetler ve ilahi konserleri de olacak. Osmaniye Belediyesi; günde bin 500 kişiye çadırda, 500 ihtiyaç sahibine de evinde iftar yemeği verecek. Haftada bir ise sahur yemeği programı yapılacak. Ramazan boyunca Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

25


26

.,6$+$%(5/(5

BURSA

%$/.$1¸/.(/(5í²=(/.$/(00¸'¸5/(5í %856$n'$%8/8é78 Türkiye Özel Kalem Müdürleri Platformu’nun organizasyonuyla bu yıl ilki düzenlenen ‘Balkan Ülkeleri Özel Kalem Müdürleri Bursa Buluşması’, Bulgaristan’ın 15 şehrinden gelen özel kalem müdürlerinin katılımıyla Almira Otel’de gerçekleştirildi.

Başkanı Ercan Özel, davetlerine icabet ederek Bulgaristan’ın 15 şehrinden gelen özel kalem müdürleriyle birarada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Balkan ülkelerinin kardeş şehirleriyle her alandaki işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirdiği buluşma, özel kalem müdürlerinin ortak hedef ve amaçlar kapsamındaki birlikteliklerinin de ilk adımını oluşturdu.

Özel Kalem Müdürlüğü’nün Önemi Sorumlusu oldukları makamlarda görev yapan idarecilerin haftalık, aylık ve yıllık programlarının belirlenmesi, uygulanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla diyaloglarının sağlanmasında çok önemli bir işlevi yerine getirdiklerini vurgulayan Özel, ‘Özel Kalem Müdürlüğü’ makamının aynı zamanda, belediyelerin halka açılan kapıları olduğunu dile getirdi. Oldukça önemli ve vizyon gerektiren bir görevi yerine getirmenin bilinciyle, insana hizmette sınır tanımayan bir anlayışın uygulayıcıları olarak, geceli gündüzlü çalışmanın gayretinde olduklarını ifade eden Ercan, çözüm üreten bir anlayışın pratik temsilcileri olduklarına değindi. Bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri ‘Balkan Ülkeleri Özel Kalem Müdürleri Bursa Buluşması’nın mesleki ilerlemenin önünü açacak fikir paylaşımlarına zemin oluşturacağına olan inancını dile getiren Ercan, ‘çok

Etkinliğin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Türkiye Özel Kalem Müdürleri Yürütme Kurulu

8khiW8”o”aá[^_h8[b[Z_o[i_zp[bAWb[cC”Z”h”;hYWdzp[b

özel’ buluşmanın aynı zamanda, ülkelerarası diyaloğun ve işbirliğinin gelişimine de katkı oluşturması temennisinde bulundu. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk de organizasyonun gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ‘özel kalem müdürleri’nin temsil ettikleri kurum ve kuruluşların, vizyon kimliğini sergileyen çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini vurguladı. Konuşmaların ardından protokol ve konuk heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.


.,6$+$%(5/(5-6325

*A=ĂŁANT(3-Ă&#x;A+ĂŁNB(Y

ĂŁ=MĂŁR-KONAK

Ĺ&#x17E;ahinbey Belediyesi tarafÄąndan dĂźzenlenen ve 1600 kiĹ&#x;inin yedi dalda spor yaptÄąÄ&#x;Äą yaz spor okullarÄąnda 50 ĂśÄ&#x;renci masa tenisi branĹ&#x;Äąnda spor yapÄąyor. KarataĹ&#x; Ĺ&#x17E;ahinbey Stadyumunda kßçßk yaĹ&#x;ta masa tenisi oynamaya baĹ&#x;layan 30 kÄąz ve 20 erkek ĂśÄ&#x;renci haftada ßç gĂźn AntrenĂśr Halil Ă&#x2021;ÄąnaroÄ&#x;lu gĂśzetiminde eÄ&#x;itim alÄąyor. Ĺ&#x17E;ahinbey Belediyesi tarafÄąndan ĂśÄ&#x;rencilerin tatil dĂśnemlerini dolu dolu geçirmeleri ve boĹ&#x; zamanlarÄąnÄą deÄ&#x;erlendirmeleri için bu yÄąl ßçßncĂź kez açĹlan spor yaz okullunda Futbol 537, Basketbol 410, Voleybol 333, Karate 90, Tekvando 130, Masa Tenisi 50, Halk OyunlarÄą 50 kiĹ&#x;i olmak Ăźzere toplam 1600 ĂśÄ&#x;renci yedi branĹ&#x;ta spor yapÄąyor.

Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn Kazan Ä°lçesiâ&#x20AC;&#x2122;nde yapÄąlan TĂźrkiye Bocce Volo Ĺ&#x17E;ampiyonasÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda Konak Belediyesi Gençlik ve Spor KulĂźbĂź sporcularÄą 4 altÄąn, 3 gĂźmĂźĹ&#x; ve 3 bronz madalya elde ederek bugĂźne kadar bu alanda kÄąrÄąlmÄąĹ&#x; olan rekoru egale ettiler. Ä°lk madalya Bayanlar AltÄąn Nokta oyunundan geldi. DĂźnya ikincisi sporcumuz Ä°lke KumartaĹ&#x;lÄąoÄ&#x;lu AltÄąn Noktada Ĺ&#x;ampiyon olarak TĂźrkiye Ĺ&#x;ampiyonalarÄąndaki son 3 yÄąllÄąk ĂźnvanÄąnÄą da korumayÄą baĹ&#x;ardÄą. Ä°lkeâ&#x20AC;&#x2122;nin ardÄąndan geçtiÄ&#x;imiz gĂźnlerde Avrupa ßçßncĂźsĂź olan Merve Timur ikinci olarak altÄąn nokta oyununda ilk iki madalyanÄąn sahibi oldu. HÄązÄąnÄą alamayan sporcular bayanlar kombine oyununda da bĂźtĂźn madalyalarÄą aldÄą. Madalya tĂśreninde kĂźrsĂźyĂź KonaklÄą sporcular doldurdu.

M(RSĂŁN

MUĂĄLA-BODRUM

MESKÄ° Spor KulĂźbĂź sporcularÄąndan Davut VuruĹ&#x;, 1319 Temmuz 2011 tarihlerinde Erzincan Refahiyeâ&#x20AC;&#x2122;de, 480 sporcunun katÄąlÄąmÄąyla gerçekleĹ&#x;en kßçßk minikler TĂźrkiye boks Ĺ&#x;ampiyonasÄąnda Mersin MESKÄ° Spor boks takÄąmÄąndan 41,5 kg da, ßç galibiyet alarak TĂźrkiye 3.â&#x20AC;&#x2122;sĂź oldu. MESKÄ° Genel MĂźdĂźrĂź M.Kamil Ă&#x153;lgen, baĹ&#x;arÄąlÄą sporcusunu altÄąnla ĂśdĂźllendirdi. Boksta TĂźrkiye ßçßncĂźsĂź olan sporcuyu Mersin Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (MESKÄ°) Genel MĂźdĂźrĂź M. Kamil Ă&#x153;lgenâ&#x20AC;&#x2122;in makamÄąnda hazÄąr bulunan Mersin Ă&#x2021;evre ve Ĺ&#x17E;ehircilik MĂźdĂźrĂź Ä°brahim Ă&#x153;nver ile birlikte altÄąnla ĂśdĂźllendirerek sporcuyu tebrik ettiler. Ă&#x153;lgen, â&#x20AC;&#x153;GĂśÄ&#x;sĂźmĂźzĂź kabartan sporcumuzu kutluyorum. Ä°nĹ&#x;allah bu genç kardeĹ&#x;imiz Avrupa ve DĂźnya Ĺ&#x17E;ampiyonluklarÄąnda TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;yi daha iyi derecelerle temsil eder. BaĹ&#x;arÄąlarÄąnÄąn devamÄąnÄą diliyorumâ&#x20AC;? dedi.

Bodrum Belediye BaĹ&#x;kanÄą Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Yaz Spor Etkinlikleri çerçevesinde, yaz aylarÄąnÄą profesyonel eÄ&#x;itmenler eĹ&#x;liÄ&#x;inde spor yaparak geçiren çocuklarÄą ziyaret etti. Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Tesisleriâ&#x20AC;&#x2122;nde çalÄąĹ&#x;an çocuklar, BaĹ&#x;kan Mehmet Kocadonâ&#x20AC;&#x2122;un ziyaretiyle mutlu oldular. Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;mayÄą bĂślmemek için ziyareti kÄąsa tutan Bodrum Belediye BaĹ&#x;kanÄą Mehmet Kocadon, spor yapan çocuklara t-shirt ve Ĺ&#x;ort hediye ettikten sonra Tesis MĂźdĂźrĂź Ă&#x2021;etin Ă&#x2013;ncĂź, Basketbol KoçlarÄą Ä°smail Ulukan, Mert Tan, Cudi Ä°mamoÄ&#x;lu, YĂźzme eÄ&#x;itmenleri BoÄ&#x;aç SĂźlĂźn, FĂźsun Ă&#x2013;net, HĂźlya Bilgeâ&#x20AC;&#x2122;den katÄąlÄąm ve çalÄąĹ&#x;malarla ilgili kÄąsa bilgiler aldÄą ve baĹ&#x;arÄąlar diledi.

ĂŠ$+Ă­1%(<<$=63252.8/81'$ .Ă­ĂŠĂ­6325<$3,<25

0(6.í6325%2.6n7$7¸5.í<( n¸1&¸6¸p

.21$.0$'$/<$=(1*Ă­1Ă­

%$ĂŠ.$1<$=63258<$3$1 ÂŁ2&8./$5,=Ă­<$5(7(77Ă­e

27


28

$NÞOOÞ.HQW%D\UDPSDêD

Bayrampaşa Belediyesi uygulamaya geçirdiği Akıllı Kent Otomasyon Sistemi ile ilçede yaşayanlara hızlı, konforlu ve ayrıcalıklı hizmet sunuyor. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner “Akıllı Kent Hizmet Servisini bürokrasiyi azaltmak, vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya geçirdik” dedi. Bayrampaşa Belediyesi ülkemizde hızla yaygınlaşan ve Belediyeler ile

halkın iletişiminde çağdaş çözümler sunan Akıllı Kent Otomasyon Sistemi ile Bayrampaşa’da yaşayanlara çağdaş hizmet sunuyor. Belediye uzun ve titiz çalışmalar sonunda Bilgi Teknolojileri Akıllı Kent Otomasyon Sistemi(Akos) Projesini uygulamaya geçirdi. A;DJ8äB=äIäIJ;CäEBKàJKHKB:K E belediyecilik uygulamalarına altyapı oluşturması ve olası doğal afetlere karşı alınacak önlemleri hızlı ve etkin

bir şekilde planlamaya yardımcı olması amacıyla, belediyenin bütün uygulamaları, tek bir veri tabanı üstünde kullanılarak, sayısal ve yönetim bilgi sistemi entegrasyonu gerçekleştirildi. Saha çalışmaları yapıldı. Bina durumu, işyeri ve konut sayısı gibi verilerin yanı sıra sosyal doku analizleri de yapıldı. Böylece Bayrampaşa’da yaşayan insanların ihtiyaçları, beklentileri, ailelerin ekonomik şartları ortaya çıktı. Diğer


$.,//,.(17

kamu kurum ve kuruluşları ile tam bir eş güdüm halinde çalışma ortamının ve altyapısının sağlanmasıyla, kurumlar arası koordinasyon gerçekleştirildi. Böylece paylaşan, katılan, denetleyen uygar bir kent yapısı oluşturuldu. 8;B;:äO;O;=äJC;:;D;>äPC;J AKOS projesi ile Bayrampaşa’da yaşayanlar artık belediyeye gitmeden bir çok hizmeti internet üzerinden alabiliyorlar. Proje ile emlak, çevre temizlik, ilan-reklam vergilerini internet üzerinden kredi kartı ile ödeyebiliyorlar. GIS uygulamaları, vatandaşların parsel veya adres sorgulaması ile imar durumu verilerine ulaşılabilmelerini sağlıyor. Adres, pafta çıktıları alabiliyorlar. Encümene teklif belgeleri, satış, tevhit, ifraz, ihdas,yola terk, irtifak tesisi gibi konularda belediyeye ait gayrimenkullerin bilgilerine ulaşmak mümkün oluyor. 7A?BB?A;DJ>äPC;JI;HLäIä Bayrampaşa Belediyesi Akıllı Kent Otomasyon Projesi kapsamında uygulamaya geçirdiği Akılı Kent Hizmet Servisi ile tek bir noktadan birden çok işlemin daha kaliteli, daha hızlı ve bürokrasi olmaksızın yapılmasına olanak sağlıyor. En son teknoloji ile donatılmış sistem ile güler

yüzlü ve konusunda uzman personel, vatandaşlara belediyecilik hizmetini tek noktadan veriyor. Zaman kaybı önleniyor, tasarruf sağlanıyor. Akıllı Kent Hizmet Servisinden faydalanmak isteyen vatandaşlara: Karşılama, Danışma ve Bilgilendirme, Başvuru, Evrak Kayıt ve Takip, İstek, Sosyal Yardım ve Aktivite Başvurusu, Borç Sorgulama, Şikayet Başvurusu, Bildirim ve Takip, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşlemleri, İmar ile İlgili İşlemler, Dosya İnceleme, Adres tespiti ve Güncelleme, Evlilik başvurusu, Asker ve Aile Yardımı, Sosyal Yardım, Gezi Başvurusu, Sünnet kaydı gibi konularda hizmet veriliyor. Ayrıca 444 1 990 numaralı çağrı merkezinden de belediyeye gitmeden bilgi alınabiliyor. 8{HEAH7IäOä7P7BJJ?A Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, “Kaliteli ve dinamik hizmetlere yeni halkalar eklemeye devam ediyoruz. Gelenekten gelen ve geleceğe taşıdığımız belediyecilik anlayışı halkımızla kurduğumuz iletişim ve ortak dile dayanıyor ve bu ortak dil başarısını her alanda gösteriyor. Bu anlayışla ‘Beyaz Masa’ geleneğini bilişim teknolojileriyle bütünleştirerek ‘Akıllı Kent Hizmet

Servisi’ni açtık. Bürokrasiyi azaltmak, vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak ve işlemlerine hız kazandırmak amacıyla uygulamaya geçirdiğimiz Akıllı Kent Hizmet Servisi ile vatandaşlarımız belediyecilikle ilgili tüm işlemlerini dolaşmadan, yorulmadan ve konforlu bir biçimde tamamlayacaklar. Vergi borcundan tahsilata, dilekçeden imar durumuna kadar her tür takip sistemi bu servis aracılığıyla yapılabilmektedir. Yine bu sistem, yapılan işlemleri değerlendirerek elektronik ortamda raporlar da oluşturmaktır’’ dedi.

29


30

7¸5.í<(n1í1$/7(51$7í)785í=0í

Jkh_pcZ[d_dY[WabWZ[d_pakc]”d[á][b_h$J”ha_o[ied'&oÕbZWjkh_pc[od[b_aoWfjÕãÕoWjÕhÕcbWh_b[(&&(oÕbÕdZW jkh_ij][b[d”ba[b[hiÕhWbWcWiÕdZW'-½_dY_iÕhWZW_a[dá_cZ_-½_dY_iÕhWoWaWZWh‚ÕajÕ$Ck^j[á[cYeãhW\oWiÕl[jWh_^_ p[d]_db_ab[h__b[Z”doWdÕd[dd[cb_jkh_pc”ba[b[h_dZ[dX_h_ebWdJ”ha_o[½Z[jkh_pc";][l[7aZ[d_paÕoÕbWhÕ_b[Wha[ebe`_a l[jWh_^_WbWdbWh”p[h_d[oeãkdbWáÕoeh$:hjc[li_c_doWáWdZÕãÕJ”ha_o[½Z[Z[d_p"akc"]”d[á"a”bj”hjkh_pc_d_doWdÕdZW Wbj[hdWj_\jkh_pcfejWdi_o[b_Z[^ÕpbW][b_á_oeh$zp[bb_ab[iWãbÕal[j[hcWbjkh_pc__b[ZeãWjkh_pc_^ÕpbW_lc[aWpWdÕoeh$ äpc_h½_dKhbWl[AWhWXkhkd_b‚[b[h_^[cZ[d_p^[cZ[ZeãWjkjakdbWhÕl[o[d_a[á_\b[hZ[XkbkdcWa_ij[o[db[h_dkãhWao[h_ ebkha[dá_\WbÕikbWhZWj[hcWbj[i_ib[hZ[á_\WXkbcWa_ij[o[db[h_i[=”h[]_X_á_\WaWodWabWhÕdÕj[hY_^[Z_oehbWh$

%LUWDULKYHWXUL]PFHQQHWL

85/$

KhbW8[b[Z_o[8WáaWdÕC$I[b‚kaAWhWeicWdeãbk


.$3$..21868

Tarihin doğayla, rüzgarın denizle dans ettiği doğanın tüm cömertliğiyle süslediği İzmir’in şirin ilçesi Urla. Anadolu’nun en batı ucunda Ege Denizi’ne sokulmuş bir yarımada olan Urla, zeytin, üzüm, incir ve balıkla yoğrulmuş binlerce yıllık birikimin ürünü, bir tarih ve turizm cenneti. Urla Belediyesi yaptığı çalışmalar ile Urla’nın turizmden daha fazla pay almasını sağlayacak. Doğası, huzur veren havası, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle kendine has özellikleri olan Urla, iklimi, coğrafi konumu, tarihi, ekonomik yapısı, kentleşme özelliğiyle İzmir’in ayrıcalıklı ilçelerinden biri. Ne dalgaların coşkun çınlamaları silinmiş kulaklardan ne de zeytin ağaçlarının rüzgarla dans eden uğultuları yıllarca. Akdeniz iklimi ve Akdeniz bitki örtüsüyle yılın yedi ayı turizme hizmet veren Urla, Çamlıçay Mahallesi’nden Balıklıova Köyü’ne kadar uzanan 40 kilometrelik sahili, irili ufaklı koyları ve Karantina, Taş, Pırnarlı, Yassıada,

Pita, Eşek Adası, Adacık, Güvercin Adası, Hekim Adası, Uzunada, Menteş Adacığı, Yılanlı Adası Ege’nin gerdanlığında yer alıyor. Eski ile yeninin barışık olduğu ilçede ne yeni göz ardı ediyor eskinin bilgeliğini, ne de eski hor görüyor yeninin gösterişini. .8äDO?BB?AJ7Hä> Günümüzden 8 bin yıl öncesinden başlayarak birçok medeniyete ev sahipliği etmiş Urla’da 30 yıldır devam eden arkeolojik kazılar Urlalıları geçmişe bağlarken, bu coğrafyada var olan uygarlıkların kültürleri, yaşayışları hakkında bilgi veriyor. Aslına uygun olarak ayağa kaldırılan ve 2600 yıllık bir geçmişe sahip Klazomenai Zeytinyağı İşliği her gün ziyaretçilerin akınına uğruyor. Gerek karada gerekse sualtında çalışmaların yapıldığı Limantepe Kazısı da dünya çapında bilinmekte ve bilimsel toplantılara ev sahipliği yapıyor.

7BJ;HD7Jä<JKHäPCFEJ7DIäO;Bä Urla’nın sahip olduğu alternatif turizm potansiyelini harekete geçirmek için özellikle atçılık, yatçılık ve şarapçılık konularında planlamalar yapılıyor. Hedef; Urla’da, doğa içindeki atlı turlar düzenlemek, buradan butik şarapçılığın yapıldığı tesislere ulaşmak, tadım merkezlerine turistleri çekerek butik otelciliği geliştirmek. Urla Belediyesi Organik tarımı desteklerken Urla’da temiz ve adil gıda anlamına gelen Slow Food akımı da benimsenmiş durumda . Slow Food akımına Türkiye’de Urla liderlik yapıyor.

31


32

A{BJ{HL;I7D7J?D8;àäâä Doğal zenginliklerinin yanı sıra kültür ve sanat alanında hatırı sayılır bir üne sahip olan ilçede dünyaca ünlü yazar Yorgo Seferis, yazar Necati Cumalı, Neyzen Tevfik, Tanju Okan başta olmak üzere pek çok önemli ismin yaşamış olması da bulunmaz bir şans.

Edebiyatımızda önemli bir yeri olan şair, yazar Necati Cumalı’nın evi Urla belediyesi’nce restore edilerek Anı ve Kültür Evi haline getirildi.1903’lü yıllarda gaz yağı deposu olarak kullanılan Tarihi Gazhane Binası Urla Belediyesi tarafından restore edilerek fotoğraf sanat evi olarak hizmete vermektedir ve ülkemizde bu sanata gönül vermiş ustalara ev sahipliği yapıyor. KHB7½:7I7D7J=;9;Iä Urla Belediyesi ve Urla Sanat

Gönüllüleri iş birliği ile geçen yıl ilki düzenlenen “Urla Sanat Geceleri”nin ikincisi yapıldı. “II. Urla Sanat Geceleri” kapsamında 15 sanat dalında 109 sanatçı, 28 etkinlik gerçekleştirildi. Gece kapsamında müzik dinletileri, resim, heykel, seramik ve fotoğraf sergileri, dans gösterileri, kültürel konularda çeşitli sunumlar yapıldı. KHB7JKHäPC:;zHD;AEB797A Kirlenmemiş doğası,sakinliği, ön plana çıkan Urla Belediye Başkanı  M.Selçuk Karaosmanoğlu; “Doğası, sakinliği, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle kendine has özellikleri olan Urla İzmir’in önemli ilçelerinden biridir. Gerek turizmi gerekse tarihi değerleri açısından görülmeye değer


.$3$..21868

bir yer olan Urla, tarihi zenginlikleri açısından oldukça zengin bir bölgedir. Klazomenai ve Limantepe kazıları turizme hizmet edecek konuma gelmiştir. Klazomenai Zeytinyağı İşliği ve Limantepe kazılarının gerek karadaki gerekse sualtındaki çalışmalar şimdi bile yoğun yerli ve yabancı turisti çekmektedir. Deniz turizmi açısından da büyük gelişme gösteren Urla, özellikle günübirlikçi ziyaretçilerin akınına uğramaktadır. Denizin bizlere sunduğu nimetlerden daha fazla faydalanmak, gençlerimizi ve çocuklarımızı denizle buluşturmak, deniz sevgisini aşılamak ve geliştirmek, çocukları deniz sporlarına teşvik etmek için sörf ve yelken konusunda yapılan girişimlere katkı

ve destek vermekteyiz. Urla’nın denizinin ve rüzgârının yelken ve sörf sporu için çok uygun olmasından dolayı ilçemiz son yıllarda sörf ve yelken tutkunlarının yeni adresi olma yolunda ilerliyor.Amacımız, sosyal, kültürel, ekonomik açıdan olduğu gibi turizm açısından da Urla’yı hak ettiği imkânlara kavuşturmak, üreteceğimiz projelerle ilçemizi dünyada örnek gösterilir bir kent yapmaktır. Bunu yaparken ilçemizin doğal, tarihsel ve kültürel değerlerine zarar vermeden geliştirilmesi için çaba harcıyoruz. Çünkü artık deniz turizmi tek başına yeteri kadar çekicilik sağlayamamakta bunun yanında farklı turistik değerler önem kazanmaktadır. Var olan tarihsel değerlerimizle turizm potansiyelimizi

çeşitlendirerek gelişmesi konusunda da planlamalar yapmaktayız”dedi. KHB7½D?D;DB;Hä En iyi plajları: Çeşmealtı Can Plajı, Yağcılar Köyü Altınkum Plajı En önemli yemekleri: Balık, katmer, organik ürünler. En bilinen yiyeceği: Katmer En ünlü yazlık tarım ürünleri: Bamya, enginar, incir, üzüm, nar. En meşhur ve en bol bulunan balıkları: Çipura, mercan, karagöz, kefal, barbun, mırmır, karides, dil balığı, kalamar.

33


34

1HUJLVÃLÃHìLQLQILOL]OHQGLìLLOÃH

.$5$%8581

Temiz denizi, doğal güzellikleri, kıvrımlı yolların oluşturduğu koyları, hastalıklara ilaç gibi gelen temiz havası, bahar aylarında nergis çiçeğinin  filizlendiği, doğal güzelliklerini koruyabilmiş  imbat rüzgarlarının serinlettiği nadir ilçelerde biri Karaburun. Belediye Başkanı Hamza Serdar Yasa  Karaburun’u gördükçe ve paylaştıkça güzel. Anlatılmaz ancak yaşanır sözleri ile tanımlıyor.

AWhWXkhkd$8[b[Z_o[8WáaWdÕ>WcpWI[hZWhOWiW

Karaburun üç tarafı denizle çevrili Türkiye’nin  Ege’deki en uç noktalarından biri. Türkiye’nin  en eski belediye olan ilçelerinden olan Karaburun, 300 yıl boyunca Türkler ve Rumların ortak yaşadığı  geçmişte  bir Rum belediye başkanın yönettiği , bakir doğası, pırıl pırıl denizi, mandalinası, nergisi , keçi sütünden yapılan peyniri, karabaş otu reçeli enginar reçeli, hurma zeytini ile keşfedilmeyi bekleyen  eşsiz bir güzellik.Yaz aylarında öğleden sonra başlayıp hava kararıncaya kadar hergün düzenli esen imbat rüzgarlarının serinlettiği  aynı zamanda rüzgar sörfü ve  denizin derinliklerini keşfetmek isteyen dalış meraklılarının buluşma noktasıdır Karaburun. Turizm sayfiye ağırlıklı olsa da, yabancılarında  ilgi


.$3$..21868

gösterdiği Karaburun, bahar aylarında açan yüzlerce çeşit çiçekler temiz hava ve doğa meraklılarını kendine çekiyor. Özellikle kelebek, çiçek fotoğrafçılığı ve  trekking ile  ilgilenen yerli turistlerin vazgeçilmez ziyaret noktalarından biri.   7BJ;HD7Jä<JKHäPCEB7D7AB7H? IKDKOEHKP Karaburun  gördükçe ve paylaştıkça güzel diyen Karaburun  Belediye Başkanı Hamza Serdar Yasa  “Biz Karaburun’u turizm ile kalkındırmak istiyoruz.Aile ve köy pansiyonuna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Karaburun’da  yatak kapasitesini arttırmak için çalışıyoruz.

Çalışmalara altyapıdan başladık. Turizme yatırım yapacak insanların mimarı projeleri konusunda ortak çalışama yürütüyoruz. Ulaşım sorununu denizden çözmek için çalışıyoruz. Deniz, kum, güneş için gelen turistlere alternatif ve farklı  deneğimler sunuyoruz. Dağlara yürüyüşler düzenliyoruz. Gelen turistler, dağlarda keçilerden süt nasıl sağılır, peynire  nasıl  dönüştürülür, zeytin nasıl toplanır hurma zeytin nedir. Nergis nasıl toplanı bunlara   tanıklık edebiliyorlar. Kendileride bu etkinliklerin  içinde yer alabiliyorlar. Köyleri dolaşabiliyorlar. Çok eski pınarlar var o yürüyüş kollarında onları görme fırsatı buluyorlar. Birgün foça tarafına zaman ayırıyorlar. Yaz döneminde  yaptığımız ütopya toplantılarına ve bilim kongrelerine katılabiliyorlar.Hıdırellez şenlikleri  yapıyoruz. Bunu merak edenler geliyor. Sürü sahiplerine kırkım şenliği yapıyoruz. Birlikte eğleniyoruz. İsteyene bir makas veriyor keçi kırkma deneyimi yaşatıyoruz”diye konuştu.

A7H78KHKD7DB7J?BC7PO7à7D?H Karaburun anlatılmaz yaşanır diyen Belediye Başkanı  Yasa “Karaburun  doğayı sevenlerin çevreye saygısı olanların ve dingin sesiz ortamda yaşamak isteyen insanların yerleşebilecekleri, yaşayabilecekleri tatil yapabilecekleri bir yer. Özellikle temiz havası bol oksijeni ile bazı hastalıkların ilaçsız tedavisinin olduğu  bir ilçe. Astım  ve bir takım solum problemleri olan kişilerin rahatlıkla yaşayabilecekleri bir yer.  Bu bizim için sağlık turizm açısından önemli bir etken. Herkesi bu güzellikleri tatmaya davet ediyorum” dedi.

35


36

7HUPDO&HQQHWL

*¸5( Mitoloji tarihinin güzellik tanrıçası Afrodit´in, cüzzam hastalığına yakalandıktan sonra, eski güzelliğine tekrar kavuştuğuna inanılan  kaplıca sularının hayat verdiği Güre, yüzyıllardan beri şifa bulmak isteyenlerin uğrak yeri. Sağlık turizminin yanında şehir hayatından uzak  tatil arayanların tercih ettiği tarih ve  doğanın kucaklaştığı adeta bir turizm cenneti Güre. Sırtını kaz dağlarına dayamış, doğanın bütün güzelliklerini içinde barındıran, sıcak ve soğuk sularıyla, size muhteşem günler yaşatabilecek nadide tatil beldelerinden biri Güre.Mimari ve doğal yapısı korunmuş sadece sezonluk deniz

=”h[8[b[Z_o[8WáaWdÕAWc_bIWaW


.$3$..21868

kum plaj turizmi değil 12 aya yayılan sağlık turizmini de içinde barındıran bir yandan eco turizmin bir yandan deniz turizminin tarihle iç içe turizm çeşitliliğini sunan ender ve önemli bir destinasyon merkezi. Güre’ye vardığınızda bir taraftan güzellik tanrıçası Afrodit’in güzelliğine güzellik katan kaplıcaların, kaynak sularının sıcaklığı, sağlığı  bir taraftan  doğa harikası  Kazdağları’ndan gelen buz gibi pınarların coşkusu sarar sizi Turizm Bakanlığı tarafından termal  turizm merkezi ilan edilen Güre’de gerçekleştirilen projeler ve yapılan otellerle birlikte yatak sayısı hızla arttı. Avrupa´daki birçok benzerini geride bırakacak nitelikte yapılan tesisler, hastalıkları tedavi etmesinin yanında ,aynı zamanda  şehir hayatının yoğunluğundan uzak, ancak uygarlığın getirdiği tüm nimetlerden de nasibini alarak, hem sağlık bulmak hem de dinlenmek isteyenlerin alternatif tatil arayanların tercih ettiği yer durumunda Güre. Güre çeşitli hastalıklara şifa olan 64 derecedeki kaplıca suyu, tesisleri ile yıl boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Belde aynı zamanda merkezinde bulunan mini amfi tiyatroda çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor. Kazdağları’nın efsanesi Sarıkız’da unutulmuyor.

={H;½OäJKHäPCäD=zP8;8;âä O7F797â?P Güre’yi turizmin göz bebeği yapacaklarını söyleyen Güre Belediye Başkanı Kamil Saka “Kuzey Egenin göz bebeği olan Güre’nin turizm açısından yeri artık Türkiye de ve yurt dışında gözle görülür biçimde kabul edilmektedir. Bölgemizdeki dağ termal ve deniz turizmi içinde en önemlisi olarak benimsediğimiz,Termal turizmini üst seviyelere getireceğiz.Güre Belediyesi’ne ait Afrodit Termal Tesislerinde yapmış olduğumuz  köklü değişikliklerle turizm sektöründeki yatak sayımızı 300 oda olarak arttırdık. Bunun yanı sıra beldemizdeki en büyük nimet olan termal suyumuzu değerlendirerek otelimizde kullanmaktayız, günü birlik banyolarımızdaki sunulan hizmetimiz dışarıdan gelen yerli ve yabancı misafirler tarafından takdirle karşılanmaktadır.Yapmış olduğumuz yeniliklerden sonra otelimizde çok amaçlı konferans salonlarımız ve toplantı salonlarımız ile spa merkezimiz ve masaj salonlarımızda gelen misafirlerimizin hizmetine sunulmuştur. Beldemizde turizm sektörüne verilen önem bir kez daha ortaya çıkmıştır. Güre Beldemizde yapılan mevcut otellerimiz ile 5 bin  yatak kapasitesine ulaşarak Güre’yi turizmin göz bebeği yapacağız” dedi.

37


38 Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna

o£DQDNNDOHÃRNKX]XUOX ELUNHQWp

wWdWaaWb[LWb_i_=”d]h7p_cJkdW

wWdWaaWb[LWb_i_=”d]h7p_cJkdW"ºwWdWaaWb[‚ea^kpkhbkX_ha[dj$8[dwWdWaaWb[½o_X_haW‚”d_l[hi_j[d_debZkãk" oWjl[ahklWp_o[hb_cWdbWhÕdÕjWcWcbWcÕá(c_boedd”\kiW kbWácÕáX_ha[djebWhWa^WoWb[Z_oehkc»Z[Z_

Çanakkale savaşlarının 100’üncü yılı için oluşturulan 2015 ajansı projesi beni heyecanlandırıyor diyen Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, ÖZELKALEM’e konuştu. IWoÕdlWb_cXk]”d[aWZWhd[h[b[hZ[ ‚WbÕájÕdÕp5 Sinop doğumluyum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi


.(179$/ã

Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldum. Türkiye’nin çeşitli ilçelerinde kaymakamlıklar ve bazı illerde vali yardımcılığı yaptım. İçişleri Bakanlığında çalıştım. EPDK’da çalıştım. Mart ayından bu yana da Çanakkale Valiliği yapıyorum. Kutsal bir görev ifa ediyoruz. İnsanlara hizmet ediyoruz. Bir yerde insanlar sıkıntıları hissetmiyorsa idareci işini iyi yapıyor demektir. 8_ha[dj[]_jj_ã_d_pZ[_á[dWiÕb XWábÕoehikdkp5 Geçmiş yönetimin yaptığı çalışmalara ilişkin bilgiler raporları alıyorum. Sunumlar brifingler alıyorum. İlgili kurum müdürlerinden bilgi alıyorum. Toplantılar yapıp değişik kesimleri dinliyorum en sonunda kendim yerinde görerek intibakı tamamlıyorum. w7D7AA7B;½:;:{DO7Bä:;HB;HäDä 7â?HB7O797â?P Çanakkale’nin öncelikleri nelerdir ? Çanakkale önceliklerini belirmiş durumda. Turizm, eğitim, bilim ve tarım öncelikler arasında.Her yörenin kendine has sorunları özellikleri var. Çanakkale hem inanç hem de tarih ve kültür turizmi yoğun olan bir kent. Her yıl binlerce insan geliyor. Artan ziyaretçi sayısına iyi hizmet vermek gerekir. wWdWaaWb[½Z[i_p_[d‚ea ^[o[YWdbWdZÕhWdfhe`[ Çanakkale savaşlarının 100’üncü yılı nedeniyle kurulan 2015 Ajansı projesi beni çok heyecanlandıran bir proje. Bu süreçte Çanakkale Savaşlarının geçtiği mahaller mekanlar yeniden elden geçecek. Tarihi değerler yenilenecek. Dünya liderlerinin burada buluşmasını hedefliyoruz. Belki yüz binlerce kişi gelecek. Sportif ve kültürel faaliyetlerin düzenlendiği bir süreç olacak. wWdWaaWb[½d_dd[c_o[j[h_dY[ WdbWjÕbWX_b_oehck5 Çanakkale’nin öneminin anlatılması konusunda sıkıntılar var. Hepsine aynı

:Õá_áb[h_8WaWdÕ7^c[j:Wlkjeãbkl[ wWdWaaWb[LWb_i_=”d]h7p_cJkdW

39


40

.(179$/ã

ölçüde hizmet sunulamıyor belki. Biz 2015 ajansı faaliyetleri kapsamında tarihi doğru anlatmak ve yerinde göstermek istiyoruz. Gelen insanlara rehberlikten yönetimsel çalışmalara kadar merkezi bir anlayışla hizmet vermemiz gerekiyor. Çanakkale’nin en önemli sorunu nedir ? Çanakkale’nin en önemli sorunu ulaşım. Ulaşım sorunun hem Gökçeada İstanbul uçak seferleri hem de boğaz köprüsü ile çözüme kavuşuyor. Köprüyle bir çok şey değişecek. Ondan sonra artık Çanakkale’yi kimse tutamayacak. w7D7AA7B;½O;=;B;D8äH:7>7 =;B;9;A I_c”bWioedC[ha[p_½d_dwWdWaaWb[½o[ aWjaÕiÕd[ebWYWa5 Simülasyon Merkezi Kasım gibi bitecek.

Dünyada örneği bir iki tane ya var ya yok.65 milyon liraya mal olan bir proje Çanakkale Savaşlarının birebir görsellerle canlandırma yapılacak. İstanbul’da 1453 panorama müzesini gölgede bırakacak. Çanakkale’ye gelen kişi sayısında önemli bir artış olacak. Daha önce gelip gidenler bir daha gelecekler.

zaman ayırmaya çalışan bir aileyiz.

;l[_á]j”h”hc”i”d”p5 Ben mümkün olduğu kadar eve iş götürmemeye çalışıyorum. Ama telefonlarım sürekli açık olunca mutlaka eve işler taşınıyor. Ailemde bundan şikayet ediyorlar. Birbirimize her gün

wWdWaaWb[dWiÕbX_ha[dj5 Türkiye’de ekonomik gelişmenin yanında zihinsel anlamda da bir değişim yaşanıyor. Bundan tabii ki Çanakkale’de etkileniyor. Bu değişmenin olumlu yönde olması gerekir.

IfehoWfWX_b_oehckikdkp5 Yüzmeyi seviyorum.Voleybol, basketbol, masa tenisi diğer sevdiğim sporlar. O[c[ab[hb[WhWdÕpdWiÕb5 Tüm yemekleri yerim. Ama pek yemek yapmayı beceremem.


.h/7h5-6$1$7

6LGHnGH)HVWLYDO&RêNXVX

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side Belediyesi tarafından 11’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Antik Tiyatro’da Alman Kammersymphonie Berlin Oda Orkestrası konseri ile başladı. Eylül ayına kadar sürecek festival kapsamındaki konser ve gösteriler ücretsiz izlenebilecek. Side’de tarihi değerlerimizin korunması ve geleceğe taşınması görevini en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçlayan Side Belediyesi bu yıl 11. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Tarihi Kentler Birliği’nin örnek turizm beldesi olarak gösterdiği Side’de, müzik ve dans dolu günler sunan Side 11. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali ; 17 Eylül’e kadar sürecek. 2001 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen Side Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali; kültür-sanatı, tarih ve turizmle bütünleştirerek sanatı, sanatçıyı, yaz mevsiminde Side’de ve çevresinde buluşan yüz binlerce insana sunmak,

Side’yi dünyaya Side Festivali aracılığıyla da tanıtmayı amaçlıyor. Iä:;I7D7J7:EO797A Geçen yıl Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilen Side Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 17 Eylül’e kadar devam edecek. Festival kapsamında yer alan konser ve gösteriler, doğal açıkhava sahneleri Side Antik Tiyatrosu ve Apollon Tapınağı’nın görkemli atmosferinde gerçekleşecek. Festival Bodrum Oda Orkestrası, Viyana Senfoni Yaylı Çalgılar Kanteti, Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Birliği, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi’ni konuk edecek. Festivalde ayrıca; uluslararası bir buluşma olan Marphe String Quartet, 10 usta trompetçinin yer aldığı Ten of The Best Trompet, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden oluşan Jazz-Ist Kuartet ile arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu’nun ‘Cafe

5iFe BeNeFi[e BaĉManÖ A -aFir Unar

Tango’, piyano sanatçısı Burçin Büke’nin ‘Klasikten Caza’ ve sevilen müzisyen Emre Aydın’ın konserleri ile Dünya Çiftler Dans şampiyonlarının gösterisi sanatseverlere sunulacak. Festivaldeki tüm etkinlikler ücretsiz izlenebiliyor. ''O?B:?H87à7H?OB7:;L7C;:äOEH Festivali 11 yıldan bu yana başarıyla yapıldığını anlatan Side Belediye Başkanı Uçar, “11 yıl önce yaktığımız ateşin bugün bütün Avrupa tarafından kabul edilmesini gururunu yaşıyoruz. Festival kapsamında 15 ayrı etkinlik 2 aydan uzun bir süre devam edecek. Çok uzun soluklu bir festival” diye konuştu.

41


42

Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin

o<DOQÞ]EDêÞPDPØ]LN GLQOHPH\LÒ]OØ\RUXPo

CWbj[f[8[b[Z_o[8WáaWdÕFhe\$:h$CkijW\WP[d]_d

CWbj[f[8[b[Z_o[8WáaWdÕFhe\$:h$CkijW\WP[d]_dº8k]”d[ aWZWh^[fpeh_áb[h_i[‚j_c$weaaWbWXWbÕa_‚_dZ[a[dZ_c_ oWbdÕp^_ii[jj_ã_cpWcWdbWhebkoeh$8koeãkdbkajWoWbdÕp XWáÕcWc”p_aZ_db[c[o_pb”oehkc»Z[Z_$


ã16$1%$ß.$1

CWbj[f[8[b[Z_o[8WáaWdÕFhe\$:h$P[d]_d>WY[jj[f[JÕf<Wa”bj[i_dZ["ãh[dY_b_aoÕbbWhÕdZW

Ailem hep beynimin ikinci tarafında kaldı diyen ve çok ünlü bir Kalp Cerrahı olan Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin ÖZELKALEM’e konuştu. IWoÕdXWáaWddWiÕbX_h‚eYkabka oWáWZÕdÕp5 Çocukluğumuz Trabzon’da yoksulluk içinde geçti. Babam bir mağazada tezgahtardı. Hem futbol oynayan,

hem de derslerini seven bir çocuktum. 4 kız kardeşim vardı. Tek odalı bir evde hepimiz bir arada yatardık. Babam kazandığı para ile hepimizi okuttu. İlköğretimde daha ikinci sınıfta yaz tatillerinde mısır satardım. Büyüdükçe mısır tezgahı yerini farklı işlere bıraktı.

wWbÕáaWdX_hãh[dY_c_oZ_d_p5 Trabzon lisesini iyi derece ile bitirdim. Trabzon’da ikinci en iyi derece ile

43


44

ã16$1%$ß.$1

iyi yetiştirdim kendimi. İlk olarak sağlık ocağında doktorluğa başladım.

Hacettepe Tıp Fakültesini kazandım. Dersi seviyordum. Aslında idollerim de çok iyiydi. Babamın CWbj[f[8[b[Z_o[8WáaWdÕFhe\$ çalıştığı :h$CkijW\WP[d]_dWc[b_oWjjW mağazanın sahibinin üç çocuğu vardı. Hepsi birbirinden başarılı: Bir tanesi Türkiye’nin ilk kadın rektörü Gülsüm Sağlamer, diğeri Orhan Karakullukçu, üçüncü çocuğu da çok başarılıydı. Ben onları gördükçe onlar gibi başarılı olmak isterdim. Onların babaları benim de velimdi. Başarılı çocuklarının yanında benimde başarılı olmam gerekiyordu. O bir ivmeydi. Ben mağaza sahibinin karşısına kırık notla çıkamazdım. O da oğullarım gibi çalışkan derdi benim için. 7_b[d_pZ[dWohÕbcWapehebcWZÕcÕ5 Trabzon’un dışına ilk defa üniversite nedeniyle çıktım. Yurtta kaldım. Kardeşlerimden, anne, babamdan ayrı bir dünya keşfettim. O dünya da doktorluk dünyasıydı. Ben Tıp Fakültesine girdiğimde kalp cerrahı olmayı kafa koymuştum. Kalp cerrahı olmak istememin sebebi babamın enfaktüs geçirmesi ve o yıllarda ilk kalp naklinin gerçekleştirilmiş olması idi. Geriye dönüp baktığımda kendimi derslere vermiştim. Parası kendisine yeten birisi olarak anımsıyorum. Çok

7ia[hb_ã_d_pd[Z[diÕaÕdjÕbÕ][‚j_5 Darbe sonrası işkencelerin bol olduğu, insanlarımızın canına kıyıldığı bir dönemde askerliğimi Kayseri Askeri tutukevinde cezaevi doktoru olarak yaptım. İşkenceye karşı savaştım. Ölüm tehditleri aldım hatta ölüm tehlikesi de geçirdim. İnsanlara faydalı olmaya çalıştım. Doktorluğumun onurla ve gururla taşıdığım bir 6 ayıdır.

Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Kalp Cerrahi uzmanlığına başladım. Daha sonra, Ankara, İstanbul ve Trabzon’da Kalp Cerrahisi’ni kurdum. İstanbul’da Sürreyapaşa Hastanesi’ne gelip burada da Kalp Cerrahisi’ni kurdum ve başhekimlik yaptım. Burada 5 bin anjiyo ve 500 açık kalp ameliyatı yaparak çalıştığım kuruma 5.2 milyon TL para kazandırdım. Kendime yüklediğim misyon, kurmak ve geliştirmekti. Rutin bir yere gitmiş olsam mutlu olamayacaktım.

A7BF={P;BBäâä:äO;8äHà;OOEA D[Z[dpeh]h[lb[h_^[f_ij[Z_d_p5

AWbf=”p[bb_ã_i_p[d[_\WZ[[Z_oeh5 Kalp güzelliği diye bir şey yok. Asıl


ã16$1%$ß.$1

Sanat müziğini çok severim. Tek başıma kitap okumalıyım ya da müzik dinlemeliyim. Çok kalabalıkla yaşıyorum ama bu çok insanlar arasında yalnız olduğumu hissediyorum. Bu zor oluyor ama hep zor işler yaptığım için bunu da onlardan biri olarak görüyorum.

beyin güzel olsun yeter. İnsanlar beyinleri ile aşık olurlar kalp zavallı sadece çarpar. Kalbi kalp yapan beyindir. I_oWi[j_d[Z[dXkXWáWhÕbÕaWh_o[h[ j[hY_^[jj_d_p5 Siyaset hiç beynimde yoktu. Sürreyapaşa’da devrimler yaptık. Hastaneyi etrafına güneş gibi ışık saçan bir hale getirdik. Bir belde gibi yönettim hastaneyi. Bunu gören insanların size bu Maltepe’yi de neden yönetmesin sözlerini duyar gibi olursunuz. Yine hizmet aşkı ile siyasete girdim. Hayatımız hep mücadele ile geçti. Burası da bir mücadele alanı.

belediyecilikte hem insan var, hem insanların faydalanacağı şeyler var. Ben siyaseti iyi yapamıyorum.

;á_d_pb[dWiÕbjWdÕáÕf [lb[dZ_d_p5 Bizim evliliğimiz biraz görücü usülü oldu. Eşimi gördüğümde henüz asistandım. Aracı teyzeler koyduk tanışmak için. Tanışmaya gideceğim gün ameliyat uzadı. Geç geleceğimi haber verdim ailesi anlayışlı davrandı. Evde her şey güzeldi. Eşime çıkalım birbirimizi tanıyalım dedim. Önce eşim yanaşmadı. Ama ısrarlara dayanamadı. Ben kalbimi beynimi herkese kolay açıyorum. Saklanacak bir şey yok diyorum. Eşime kalbimi açtım. Düşüncelerimi anlattım o da beni tanıyınca evlendik.

>WoWjÕdÕpZW[d‚ead[o_ pb”oehikdkp5 Yalnız müzik dinlemeyi çok seviyordum. O yeteneğimi yitirdim.

;d‚ead[o[i_d_hb[d_oehikdkp5 Ben bir şeyi kolay anlatırım. Anlattığımı anlamayan insana çok sinirleniyorum.

D[b[hi_p_[d‚eaa[o_\b[dZ_h_oeh5 En çok bildiklerimi başkalarına öğretmek keyiflendiriyor. Ben hep sade insanım. Bazen profesör ve Belediye Başkanı olduğumu unutuyorum. ;d_o_oWfjÕãÕdÕpá[ob[h Ben eğitimi ve belediyeciliği iyi yaparım. Burada çok şey veriyorsunuz.

<enIin aiNeUi

45


46

éDQOÞXUIDNHQWLÃLXODêÞPÞQGD ,VX]XNRQIRUX

àWdbÕkh\W8[b[Z_o[i_a[dj_‚_kbWáÕcWdbWoÕáÕdÕZ[ã_áj_hZ_$8[b[Z_o[a[dj_‚_ kbWáÕcÕWhjÕa7dWZebk?ikpk½ZWdWbZÕãÕceZ[hd;khe*dehcbWhÕdWiW^_f/ c[jh[b_a9?J?C7HAejeX”ib[hb[oWfÕoeh$Ko]kbWcWoW][‚_hZ_ã_KH<7A7HJ _b[Z[^ÕpbÕ"kYkpl[]”l[db_oebYkbkaZd[c_d_XWábWjjÕ$


.(17ãdã8/$ß,0

Şanlıurfa Belediyesi, ilin kangren haline gelen şehir içi ulaşım sorununu çözmek için çalışmalar yaptı. Mevcut kent içi ulaşım yapısını dönüştürüp halka modern, hızlı ve ekonomik taşımacılık hizmeti vermek isteyen belediye, şehir içi toplu taşıma kooperatifleriyle uzlaşmaya varamayınca çözümü yeni otobüsler almakta buldu. Şanlıurfa Belediyesi kent içi ulaşımı bundan sonra Anadolu Isuzu’dan aldığı 53 adet alçak tabanlı Euro4 normlarına sahip 9 metrelik CITIMARK otobüslerle yapacak. Yeni otobüslerle birlikte Urfa Kart sistemini de uygulamaya koydu. KH<7½:79?J?C7HAB7AED<EHBK OEB9KBKA Otobüsler Belediye’ye törenle teslim edildi. Şanlıurfa Belediye Başkanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba çağdaş, kaliteli, ekonomik, çevreci ve en önemlisi engelli rampalı özelliklerinden dolayı Isuzu’yu tercih ettiklerini belirterek “Isuzu kalitesini tüm Urfa halkı hak ediyor” dedi. Şanlıurfa’nın Türkiye’nin 9’uncu büyük şehri olduğunu, dolayısıyla Büyükşehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Belediye Başkanı Fakıbaba “Biz geleceğimize yatırım yapmak adına ekibimiz olarak çok sağlam

araştırmalar yaptık. “En” lakabını hak edecek CITIMARK araçlarda karar kıldık. Şanlıurfa halkı her şeyin en iyisini hak ediyor. İhtiyaçlarımızı karşılayan CITIMARK araçlar ile Şanlıurfa, modern toplu taşımacılığa kavuşmuştur” dedi. 9?J?C7HAB7HäB;8äH7:?C zD:;IäDäP Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay Şanlıurfa Belediyesi’nin araçları almadan önce profesyonel bir araştırma yaptığını belirterek rakipleri arasından ipi göğüsleyenin Isuzu olduğunu söyledi. Çağdaş, ekonomik, çevreci, kaliteli ve en önemlisi engelli rampası ile Isuzu otobüslerin rakiplerinden çok farklı olduğunu vurgulayan Tamay; Şanlıurfa Belediyesi’ne teslimatı yapılan Cıtımarkların sektörde “En” lakabını hak edecek tek marka olduğunu söyledi. Şanlıurfa’da yapılan kaliteli toplu taşımacılığa CITIMARK ile başlandığı için Anadolu Isuzu olarak gurur duyduğunu söyleyen Tamay: “Toplu taşımacılık sektörünün vazgeçilmez markası Anadolu Isuzu, daha güçlü, daha ekonomik ve daha çevreci olma sıfatını koruyor. Avrupa Birliği regülâsyonlarına uygun çevreci Euro 4 motoruna

7dWZebk?ikpk=[d[bC”Z”h”zc[h7XbWol[ àWdbÕkh\W8[b[Z_o[8WáaWdÕ:h$7^c[j;áh[\<WaÕXWXW

sahip Isuzu küçük otobüsler, dört dörtlük performans sağlayarak toplu taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumların ihtiyaçlarına cevap veriyor” dedi

7dWZebk?ikpk=[d[bC”Z”h”zc[h7XbWo"7dWZebk?ikpkIWjÕál[FWpWhbWcW:_h[ajh”<Wj_^JWcWo_b[X_hb_aj[ejeX”ib[h_" àWdbÕkh\W8[b[Z_o[8WáaWdÕ:h$7^c[j;áh[\<WaÕXWXW½oWj[ib_c[jj_

47


48

)LOOL%R\DLOH 5HQNOL%DUÞQDNODU <_bb_8eoWl[>WolWdbWhÕwWh[i_pb_al[äb]_i_pb_aj[dAehkcW :[hd[ã_>7wäAE"^WolWdbWh_‚_d[b[[b[l[hZ_$H[dab_ 8WhÕdWabWhaWcfWdoWiÕXWábWjjÕbWh$AWcfWdoW‚[h‚[l[i_dZ[ ^WolWdXWhÕdWabWhÕXeoWdWYWa$

>7wäAE:[hd[ã_8WáaWdÕzc”h=[Z_a


626<$/62580/8/8.

HAÇİKO Derneği Başkanı Gazeteci Ömür Gedik “Filli boya ile önemli bir işbirliği yapıyoruz. Yerel yönetimlerin hayvan barınaklarında görevlendirecekleri personelin hayvanları seven insanlardan seçmeli” dedi. (&:7L;J'AäBE8EO7 Türk boya sektörünün lideri Filli Boya toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarına Gazeteci Ömür Gedik’in başkanlığında kurulan HAÇİKO Derneği ile bir yenisini daha ekledi. Filli Boya’nın facebook ve twitter adreslerinde (www.facebook.com/ FilliBoya ve www.twitter.com/FilliBoya) Boya)

düzenlenen “Filli Boya ile Renkli Barınaklar” kampanyası kapsamında Filli Boya’nın facebook sayfasındaki kampanya katılım formunu doldurarak 20 kişiyle paylaşanlar ve Filli Boya’nın twitter adresinden yayınlanan kampanya mesajı retweet eden her 5 kişi adına barınaklara 1 kg. boya yardımı yapılacak. Böylece hayvanlar renkli ve temiz yuvalarına kavuşmuş olacak.

Arnavutköy Belediyesi ile görüşüyoruz. Genel olarak belediyelerden ricamız, köpekleri kısırlaştırıp, aldıkları yerlere bırakmaları.Yerel yönetimlerin hayvan barınaklarına hayvanları seven onlardan nefret etmeyen personel yerleştirmesi çok önemli. Barınak ziyaretlerimizde hoş olmayan görüntülerle karşılaştığımız oluyor. Bir de barınak çalışanlarının tatile çıktığı bayram tatilleri var ki bu da hayvanların günlerce aç susuz kalıp, bir kısmının telef olması anlamına geliyor. Bayramlardaki uzun tatillerde yedek personel devreye girmeli”dedi.

)O?BB?AC7C7J7C7C Derneğin çalışmaları ile ilgili konuşan başkan Ömür Gedik “Derneğin ilk ürünü olan Hop Dedik Orda Kal adlı albümü piyasaya çıkarttık, bu albüm sayesinde elde edilen gelirle HAÇİKO arabasıyla barınaklara ve ormana atılmış sahipsiz köpeklere 3 yıl boyunca kuru mama, yiyecek ve ilaç yardımı götürmeyi garantiledik. Şimdi de sponsorlarımızdan Filli Boya ile ortak bir çalışma içine girdik. Barınakların çoğu kir pas içinde. Buraları hem daha temiz hem de daha renkli hale getirerek ziyaretçiler için daha uygun bir yer haline getirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle işbirliği yapıyoruz. Bolluca’da bakıldıkları bölgeden çıkartılacak olan 200 köpeğe yeni yer alabilmek için

>7wäAE:;HD;âäD;{DB{äIäCB;H {O; İsmini, ölen sahibini her gün aynı istasyonda bekleyen bir köpeği anlatan filmden alan Haçiko Derneğini hayvanlara olan sevgisi ile bilinen Ömür Gedik ile Ahmet Hamdi Utlu, Samsun Demir, Ferhat Göçer, Sezgin Onat, Prof. Dr. Kemal Altunatmaz, Engin Yiğitgil, Av. Osman Serdar Uluç kurdu. Gedik aynı zamanda derneğinde başkanlığını yaparken dernek üyeleri arasında ünlü sanatçılar Ajda Pekkan, Teoman, Burak Kut, Engin Altan Düzyatan, Sarp Apak, Burak Özçivit ve Ata Demirer de bulunuyor.

49


50

2WRPRELOLQWDULKLQH\ROFXOXN

0(5&('(6%(1=0¸=(6í

Dünya çok yavaştı, kuş misali değildi insanoğlu arabalardan önce, yola çıkınca git git bitmezdi, günler yetmezdi bir yerden bir yere varmaya. Otomobil, insanın kaderini değiştiren, yaşamı başka bir şeye dönüştüren en önemli buluşlardan bir oldu.

Almanya’da Stuttgart’ta 5 yıl önce açılan Mercedes-Benz Müzesi’nin kapıları, sadece bir müzeye değil otomobilin 125 yıllık evriminin bütün zaman katmanlarına açılıyor. Mimarisi ile de her türlü övgüyü fazlasıyla hak eden ve yukarıdan


0(.$1

51

C[hY[Z[i#8[dpM[^h[aWhZmW][d"d”doWdÕd[d^ÕpbÕWhWYÕ '..,½ZWAWhb8[dpjWhW\ÕdZWdoWfÕbWd_baejeceX_b

aşağıya doğru gezilecek biçimde kurgulanan müzede kronolojik düzenlenmiş “Efsane” ve tematik “Koleksiyon” bölümleri bulunuyor. Bu iki bölüm, en alt katta “Gümüş Oklar: Yarışlar ve Rekorlar” odasında birleşiyor. :{DO7D?DäBAEJECE8äBä Maket değil, gerçek. 125 yıl önce bazılarının kalbini durduracak, nefesini kesecek kadar muhteşem ve dünya çapında şöhretli bir otomobildi o; hala da öyle. Karl Benz’in 1886 yılında yaptığı dünyanın ilk otomobili müzenin en üst katında. Gottlieb Daimler’in aynı yıllarda motor taktığı at arabası ile otomobillerin dünyasında yaya olarak başlayan seyahat, alt katlara indikçe modellerin ve teknolojinin de evrim geçirdiği bir heyecana dönüşüyor. Müzede, 125 yılda üretilen yaklaşık 800 adet yüzde yüz orijinal

hız yapan Mercedes-Benz 230 G’den sadece 2 tane üretilmiş. FWfWceX_b[

Benz, Mercedes ve Mercedes-Benz araçtan 160’ı sergileniyor. ¼½:{DO7D?D;D>?PB?7H79?½½>äw AKBB7D?B7C7:? Bir otomobilin de kaderi olur mu? Onunki daha en baştan kötü yazılmış, olabileceklerin en kötüsü gelmiş başına. 1930’lu yıllarda üretilen Mercedes Benz Wehrekardwagen, yarış otomobilleri bölümünün efsane otomobili. Uçak motoru kullanılan, saatte 600 kilometre hıza ulaşabilecek 12 silindirli bu otomobil, 2. Dünya Savaşı çıktığı için hiç kullanılamamış. F7F7½O7zP;BP?H>B?97CB?7H7w Papa için özel üretilen zırhlı camlı ‘’Papamobil’’ adlı araç da en çok ilgi görenler arasında. Saatte 131 kilometre

*CäBOEDAäàä=;P:ä Açılışından bu güne yaklaşık 4 milyon meraklının gezdiği müzede, 1885 yılında yapılan dünyanın ilk motosikleti, 1892’de üretilen ilk itfaiye aracı, 1895’te imal edilen 6 kişilik ilk otobüs, 1898 yılında yapılan ahşap tekerlekli ilk kamyon da ilgi görüyor.


özelkalem dergisi  

Türkiye'nin En İyi Yerel Yönetim Dergisi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you