Page 1

MERKEZ CENTER CENTRE ЦЕНТРЫ CENTRO ‫املراكز‬


Şirket Profili 1980 yılında Alüminyum ve PVC profil işleme makineleri ile üretim yolculuğuna başlayan Özçelik Makina, günümüzde ağırlıklı olarak alüminyum ve PVC profillerin işlenmesinde kullanılan 70’ın üzerinde makinenin önde gelen üreticisi haline gelmiştir. Bunların yanında Alüminyum Kompozit Panel, Demir ve Çelik profil gibi farklı endüstriyel ürünlerin işlenmesine de imkan sağlayan nitelikli makineleri de ürün gamına katmaya devam etmektedir. İstanbul’un sanayi bölgelerinden Orhanlı’da 16.000 m² kapalı alana sahip tam entegre makine üretim tesisinde Ar&Ge mühendisleri, makine mühendisleri, pazarlama ve teknik olmak üzere 170 kişilik uzman ekibi ile senede 40.000 adet üretim kapasitesine ulaşmıştır. Belgelendirmeye önem veren, kalitesini Avrupa Güvenlik Standartlarına Uygunluk (CE) belgesi, Yönetim Sistemi Kalite Belgesi (ISO 9001:2008 TUV CERT) Rusya Gümrük Birliği

Belgesi (EAC), Ukrayna Ürün Kalite Belgeleri (UKR-SEPRO) ile tescillemiş bir markadır. Özçelik Üretim teknolojilerini yakından takip eden ve bunu üretim hatlarına uygulayan teknoloji odaklı bir şirkettir. Dökümhane, Kalıphane, Alüminyum Enjeksiyon Makineleri, CNC İşleme Merkezleri, Bobinaj Atölyesi, Boyahane, Lazer, Caka ve Büküm Atölyeleri ile tam entegre tesisinde; Portatif, Tek Kafa, Çift Kafa, Dört Kafa, Kompozit Panel İşleme, CNC Kesim ve İşleme Merkezleri ile müşterilerin her türlü ihtiyaçlarına ve kişiye özel çözümler sunabilmektedir. Satış ve satış sonrası hizmetler, yedek parça stoğu ile yurt içinde olduğu kadar yurt dışında; Rusya ve Ukrayna, Türkî Cumhuriyetler, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Amerika, Asya’da merkezi noktalarda yer alan ve her geçen gün sayıları artan bayi ağı ile müşteri taleplerine hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktadır.

Company Profile Ozcelik Machinery began its manufacturing journey with aluminum and PVC profile processing machines in 1980, is, now, a leading manufacturer of more than 70 machines used mainly in processing aluminum and PVC profiles. And the company continues to enrich its product range with other high quality machines for different industrial products like aluminum composite panels, iron and steel profiles. With its 16,000 m² indoor area in İstanbul - Orhanli industrial zone, and a workforce of 170 people comprising of R&D engineers, mechanical engineers along with marketing and technical specialists, the company is able to produce 40,000 units of machinery annually at its fully integrated production plant. It is a brand that attaches importance to certification and thus certified its manufacturing quality with European Conformity (CE), Management System Quality (ISO 9001:2008 TUV CERT), Russian Customs Union (EAC), Ukraine Product Quality (UKR-SEPRO) certificates.

Ozcelik is a technology-oriented company that follows the latest production technologies closely and applies them to its production lines. The company can provide custom solutions to all the needs of its customers with its portable, single-double-quartet-composite panel processing, CNC cutting and processing centers at its facility fully integrated with a foundry, a molding room, aluminum injection machines, CNC processing centers, a coil winding workshop, a paint shop, a laser workshop, and sheet metal braking and twisting workshops. With its sales and after sales services, spare part stocks, the company offers fast and high quality solutions to customer demands both in Turkey and overseas with its constantly expanding dealer network currently including central points in Russia, Ukraine, Turkic Republics, Middle East, North Africa, Europe, America and Asia besides Turkey.


MERKEZ / CENTER / CENTRE / ЦЕНТРЫ / CENTRO / ‫املراكز‬ KESİM / CUTTING / COUPE / ГРУППА РЕЗКИ / TRONZADORA / ‫القص‬

ALCOR - I .................................................................................................................................................................................................................................................................................4-7 LEOplus . ................................................................................................................................................................................................................................................................................8-11

PROFİL İŞLEME / PROFILE PROCESSING / TRAITEMENT DE PROFILE / ГРУППА РЕЗКИ И ОБРАБОТКИ ПРОФИЛЯ / PROCESAMIENTO DE PERFILES / ‫عمل الهياكل‬ ALCOR - II C........................................................................................................................................................................................................................................................................ 12-15 ALCOR - II R........................................................................................................................................................................................................................................................................ 16-19 GARNET XS ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 20-23 GARNET XS4..................................................................................................................................................................................................................................................................... 24-27 GARNET ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 28-31

PANEL İŞLEME / PANEL PROCESSING / TRAITEMENT DE PANNEAU / ГРУППА ОБРАБОТКИ КОМПОЗИТНОЙ ПАНЕЛИ / PROCESAMIENTO DE PANELES / ‫عمل اللوحات‬ LEPUS - X .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 32-35 LEPUS - II / II L ................................................................................................................................................................................................................................................................. 36-39

KÖŞE PRES / CORNER CRIMPING / SERTISSAGE D’ANGLE / СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВ / ENSAMBLADORA / ‫ماكينات ضاغطة للزوايا‬ APEX - IV ............................................................................................................................................................................................................................................................................40-43

INDEX

İÇİNDEKİLER

KÖŞE KAYNAK / CORNER WELDING / SOUDAGE DES ANGLES / ГРУППА СВАРКИ ПВХ / SOLDADURA DE ÁNGULOS / ‫لحام الزوايا‬ ORION - IV ..........................................................................................................................................................................................................................................................................44-47 SIRIUS . ...............................................................................................................................................................................................................................................................................48-51


CUTTING

KESÄ°M

ALCOR - I


CNC Kontrollü Profil Kesim Merkezi (3 Eksen) TR

ÖZELLİKLER

Alüminyum ve PVC profillerin kesim işlemlerini yapmak için kullanılır. • Servo kontrollü kesim • Servo kontrollü dönüş ekseni • Servo hareket sistemi sayesinde 30° ve 150° açıları arasındaki tüm ara derecelerde otomatik pozisyonlama • Profillerin hassas olarak pozisyonlanmasını sağlayan servo eksen kontrollü otomatik ayarlamalı pnömatik tutucu robot • Windows tabanlı dokunmatik ekranlı endüstriyel PC ve kolay kullanılabilen pratik arayüz • Uzaktan erişim • Uzaktan ağ bağlantısı, Ethernet ve USB üzerinden veri aktarımı • Kesim alanı için koruyucu kabin • İşlem programlama ve geniş hafıza • Programlanabilir kesim hızı • Manuel ve listeden otomatik kesim yapabilme • Pnömatik taşıma sistemli boşaltma ünitesi • Kesimde kaldığı yerden devam edebilme özelliği (Acil durdurmalar, elektrik kesintisi vb), kesim listesini baştan sona tarayıp kesilmemiş parçaları tespit ederek kesim önerisi sunar • Kesim optimizasyon programı kullanmaksızın profil listesi girişi imkanı ile farklı profil serilerini barkod bilgisi gönderebilme imkanı ve sıralı kesimde listeden profil seçebilme imkanı • 10 adet profil besleme kapasitesi • Verimliliği arttıran yüksek kesim kapasitesi • Yüksek hızlı eksen hareketleri • İşleme alanında otomatik yağlama

Standart Ekipmanlar

• Ø 550 mm testere • Otomatik fire tahliye ünitesi

Opsiyonel Ekipmanlar

• Barkod yazıcı

42

53


ALCOR - I

Kesim Mesafeleri

• X Ekseni (Boyuna)

min 270 mm / max 3000 mm

• Y Ekseni (Yatay)

min 30 mm / max 150 mm

• Z Ekseni (Dikey)

min 30 mm / max 180 mm

• A Ekseni (Dönme hareketi)

30° / 150°

• SR Ekseni (Sürme Robotu)

min 700 mm / max 6500 mm

Pozisyonlama Hızı

• X Ekseni (Boyuna)

110 m/dk

• Z Ekseni (Dikey)

32 m/dk

• A Ekseni (Dönme Hareketi)

180°/sn

Kesim Ünitesi

• Testere çapı

550 mm

• Testere pozisyonlama

30° / 150°

• Testere motor gücü

3 kW - 4 HP

Elektrik

• Güç

13,2kW

• Voltaj

400V 3N PE AC

• Frekans

50-60Hz

180 150

CUTTING

KESİM

30 110 80 50 20 0

20

50

70

90

130 110

150

45 / 90


CNC Controlled Profile Cutting Center (3 Axis) EN

FEATURES

Centre de Contrôle CNC pour découpage de profilé (3 axes) FR

PARTICULARITÉS

Centro de Corte de Perfis Controlado por CNC (3 eixos) RU

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Centro de corte de perfiles con control numérico (3 ejes) ES

CARACTERÍSTICAS

Used for cutting processes of aluminum and PVC profiles. • Servo controlled cutting • Servo controlled rotation axis • Automatic positioning at all degrees between 30° and 150° with servo motion system • Pneumatic holder robot with servo axis control and manual adjustment feature for accurate positioning of profiles • Industrial PC with Windows based touchscreen and easy to use practical interface • Remote access • Data transfer over remote network connection, Ethernet and USB • Guard cabin for cutting area • Process programming and large memory • Adjustable saw blade travel speed • Ability to perform cutting automatically from the list or manually • Discharge unit with pneumatic conveying system • Resume cutting feature (emergency stops, blackouts, etc.) provides cutting advice by making a full scan in cutting list and detecting uncut pieces • Ability to send bar code information of different profile batches by profile list input without using a cutting optimization program and ability to choose profile from the list in batch cutting • Feeding capacity for 10 profiles • High cutting capacity to increase efficiency • High speed axis movements • Automatic lubrication in processing area

Destiné au sciage de profilés en aluminium et en PVC. • Découpe servocommandée • Axe de rotation servocommandé • Positionnement automatique à tous les angles entre 30° et 150° grâce au système de mouvement Servo • Support robot pneumatique avec commande des axes du servomoteur et fonctionnalité de réglage manuel pour un positionnement précis des profilés • PC industriel avec écran tactile fonctionnant sous Windows et interface pratique facile d’utilisation • Accès à distance • Transfert de données via connexion réseau à distance, Ethernet et USB • Cabine de protection pour zone de découpe • Programmation de l’opération et mémoire haute capacité • Vitesse de déplacement de la lame de scie réglable • Capacité à effectuer des découpes automatiquement à partir de la liste ou manuellement • Unité de déchargement avec système de transport pneumatique • La fonctionnalité Reprendre la coupe (arrêts d’urgence, pannes de courant, etc.) fournit des conseils sur la coupe en balayant entièrement la liste des pièces et en détectant les pièces non découpées • Capacité à envoyer les informations du code à barres de différents lots de profils par les entrées de la liste de profils sans utiliser le programme d’optimisation des coupes et la capacité à sélectionner le profil à partir de la liste dans la découpe par lots • Mécanisme d’alimentation pour 10 profilés • Découpage haute performance pour une productivité élevée • Mouvements axiaux à haute vitesse • Lubrificationautomatiquedansl’espaced’usinage

Используется для резки алюминиевых профилей и профилей из ПВХ. • Резка с сервоприводом • Ось вращения с сервоприводом • Угол наклона резки головок устанавливается при помощи системы сервопривода от 30° до 150° • Пневматическийроботизированныйдержатель с управлением осями сервоприводов и функция ручной регулировки для точного позиционирования профилей • Используется промышленный ПК с ОС Windows, сенсорным экраном и простым в использовании наглядным интерфейсом • Дистанционный доступ • Передача данных через удаленное сетевое подключение, Ethernet и USB • Защитная кабина для зоны резки • Программированиепроцессаирасширеннаяпамять • Регулируемаяскоростьперемещениярежущегодиска • Возможностьвыполнениярезкивавтоматическом режиме по списку или в ручном режиме • Устройство выгрузки с пневматической конвейерной системой • Функция продолжения резки (в случае аварийного останова, обрыва подачи питания и т.д.) предоставляет рекомендации по резке путем проведения полного сканирования списка резки и определения неотрезанных элементов • Возможность отправки информацию в штрихкоде для различных серий профиля путем ввода списка профилей без использования программы оптимизации резки, а также возможностьвыборапрофиляизспискарезкисерии • Загрузка на ленточный конвейер 10 профилей • Высокая производительность резки для повышения эффективности • Высокая скорость осевых перемещений • Автоматическая подача смазки в рабочую зону

Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio y PVC • Corte con servo control • Eje de rotación con servo control • Posición automática en todos los grados entre 30° a 150° gracias al sistema servo asistido • Robot de soporte neumático con control de ejes servo y función de ajuste manual para un posicionamiento preciso de los perfiles • PC industrial con pantalla táctil de Windows e interfaz práctica intuitiva • Acceso remoto • Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB • Cabina de seguridad para zona de corte • Programación de proceso y capacidad de memoria grande • Velocidad de corte ajustable • Capacidad de realizar automáticamente el corte de la lista o manualmente • Unidad de descarga con sistema transportador neumático • Función de retoma de corte (paradas de emergencia, cortes de electricidad, etc.) proporciona asesoramiento de corte gracias a un análisis completo de la lista de corte y detectando las piezas sin cortar • Capacidad de envío de información de código de barras de diferentes series de perfiles por entrada de lista de perfil sin la utilización de un programa de optimización de corte y la capacidad de elegir un perfil de la lista de corte en serie • Capacidad de alimentación de 10 perfiles • Alta capacidad de corte para incrementar la eficiencia • Ejes de movimiento de alta velocidad • Lubricaciónautomáticaeneláreadeprocesamiento

Standard Equipment

Equipement standard

Стандартная комплектация

Equipamiento estándar

• Ø 550 mm saw blade

• Lame de Ø 550 mm

• Режущий диск Ø 550 мм

• Disco de corte Ø 550 mm

• Automatic waste discharge unit

• Unité de décharge de déchets automatique

• Устройствоавтоматическогоудаленияотходов

• Unidad de descarga automática de residuos

Optional Equipment

• Barcode printer

Equipement optionnel

• Imprimante de code à barres

Дополнительное оборудование

• Принтер штрих кодов

Equipamiento opcional

• Impresora de código de barras

‫مركز قص البروفيالت (الهياكل) بنظام‬ )‫ محاور‬3‫ (‏‬CNC ‫تحكم‬

‫املواصفات‬

AR

‫نم ةعونصملا لكايهلا صق تايلمعل مدختسي‬ ‫و موينمولألا‬PVC. ‫• عملية القص التي يتم التحكم بها بواسطة السيرفو‬ ‫• محور الدوران الذي يتم التحكم به بواسطة السيرفو‬ ‫• ضبط وضعية أوتوماتيكية على جميع الدرجات الفرعية ما بين الزوايا‬ ‫ من خالل نظام حركة سيرفو‬150‫ و‬30° ‫• حامل روبوت هوائي مزود بأداة تحكم محورية مساعدة وميزة ضبط‬ ‫مانويل لتعديل األوضاع في جميع األشكال‬ ‫• جهاز كمبيوتر مخصص لالستخدام في المصانع مجهز‬ ‫بشاشة لمس وواجهة عملية سهلة االستخدام قائمة على‬ Windows ‫نظام التشغيل‬ ‫• االتصال عن بُعد‬ USB ‫• نقل البيانات بواسطة ربط الشبكة عن بعد باإليثرنت والـ‬ ‫• كابينة تقدم الحماية في منطقة القص‬ ‫• ذاكرة واسعة وبرمجة العمليات‬ ‫• سرعة تحرك لشفرة المنشار قابلة للضبط‬ ‫• تتميز بإمكانية القص تلقائيًا من القائمة أو يدويًا‬ ‫• وحدة تفريغ مجهزة بنظام ناقل هوائي‬ ‫ أو‬،‫• ميزة االستمرار في القص (التوقف للحاالت الطارئة‬ ‫ وما إلى ذلك) تقدم هذه الميزة مشورة القص من‬،‫االنسداد‬ ‫خالل القيام بعملية مسح كاملة في قائمة القص والكشف‬ ‫عن القطع غير المقصوصة‬ ‫• القدرة على إرسال معلومات الرمز الشريطي لمختلف‬ ‫ملفات الدفعات من خالل إدخال قائمة الملف بدون‬ ‫استخدام برنامج تحسين القص باإلضافة إلى القدرة على‬ ‫اختيار الملف من القائمة الموجودة في قص المجموعة‬ ‫ هياكل‬10 ‫• سعة تغذية هياكل تكفي‬ ‫• سعة قطع وقص عالية لزيادة الكفاءة‬ ‫• حركات عالية السرعة للمحور‬ ‫• تشحيم أتوماتيكي في منطقة المعالجة‬ ‫المعدات القياسية‬ ‫ مم‬550 ‫• شفرة منشار بقطر‬ ‫• وحدة أوتوماتيكية لتفريغ المخلفات‬ ‫المعدات االختيارية‬ ‫• طابعة باركود‬

62

73


CUTTING

KESÄ°M

LEOplus


Otomatik Kesim Makinesi Ø 550 mm - Robot Sürme Sistemli 2 Eksen Servo Kontrollü TR

ÖZELLİKLER

Alüminyum ve PVC profillerin kesim işlemlerini yapmak için kullanılır. • Hidro-pnömatik kesim • Servo kontrollü dönüş ekseni • Servo hareket sistemi sayesinde -22,5° ve 45° açılar arasındaki tüm ara derecelerde otomatik pozisyonlama • Profillerin hassas olarak pozisyonlanmasını sağlayan servo eksen kontrollü manuel ayarlamalı pnömatik tutucu robot • Windows tabanlı dokunmatik ekranlı endüstriyel PC ve kolay kullanılabilen pratik arayüz • Uzaktan erişim • Uzaktan ağ bağlantısı, Ethernet ve USB üzerinden veri aktarımı • Seri işlem ve hassas kesim • Emniyet sensörlü muhafaza ile güvenli kesim • İşlem programlama ve geniş hafıza • Çift el kumanda uygulaması • Ayarlanabilir testere çıkış hızı • Testere çıkış mesafesi kontrol imkanı • Manuel ve listeden otomatik kesim yapabilme • Otomatik yatay mengeneler • 90° ve açılı dilimleme • Kalıplı kesimlerde otomatik ölçü hesaplama • Manuel dayamalı çıkış konveyörü • Kesimde kaldığı yerden devam edebilme özelliği (Acil durdurmalar, elektrik kesintisi vb), kesim listesini baştan sona tarayıp kesilmemiş parçaları tespit ederek kesim önerisi sunar. • Kesim optimizasyon programı kullanmaksızın profil listesi girişi imkanı ile farklı profil serilerini barkod bilgisi gönderebilme imkanı ve sıralı kesimde listeden profil seçebilme imkanı • Yüklenen profilin tam boyunu kullanabilme (Açı ve kesim fireleri hariç)

Standart Ekipmanlar

• Manuel dayamalı çıkış konveyörü • Ø 550 mm testere (1 adet) • Soğutma sistemi

Opsiyonel Ekipmanlar

• • • • • •

Barkod yazıcı Toz emme sistemi Profil yükseklik ölçümü Testere çıkış mesafesini dijital ayarlama Dikey mengene Servo kontrollü tutucu

82

93


LEOplus

İşleme Mesafeleri

• SR Ekseni (Sürme Robotu)

min 700 mm / max 6000 mm

Pozisyonlama Hızı

• TA Ekseni (Testere Açı)

30°/sn

• SR Ekseni (Sürme Robotu)

90 m/dk

Kesim Ünitesi

• Testere Çapı

550 mm

• Testere Dönme Açısı

-22,5° / 45°

• Testere Motor Gücü

3kW / 4HP 360

256

250

90°

45°

230

160 136

130

22,5°

100

50

CUTTING

KESİM

0

50

100 130 160 190

s

D

d

n

HP kw 4 3

n 3000 r.p.m

3~ Hz 50 60

I HP (400 V) kw 1 A 0,7

n 3000 r.p.m

3~ Hz 50 60

I øD (200 V) 5 550 A mm

n max

ød

s

30-32 mm

4,4 mm

nm 3000 r.p.m

min

max

0 mm

6000 mm

Air Pressure 6 -8 bar

Air Consumption 35 L /min

Ixwxh (mm) 11465 x 1905 x 1580 1150 kg


Automatic Cutting Machine Ø 550 mm with Robot Profile Drive System and 2 Axis Servo Control EN

Machine de découpe automatique de 550 mm de diamètre avec système d’entraînement de profil robotisé et servocommande à 2 axes

FEATURES

FR

Tronzadora automática de 550 mm de diámetroconsistemarobóticodeaccionamiento del perfil y control servo de 2 ejes

Автоматический станок для резки Ø 550 мм с роботизированной системой привода профиля и 2-осным сервоприводом

PARTICULARITÉS

RU

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CARACTERÍSTICAS

ES

‫ ملم‬550 ‫ماكينة قص أوتوماتيكية بقطر يبلغ‬ ‫مع نظام لعمل الهياكل باستخدام الروبوت‬ ‫والتحكم بواسطة السريفو من خالل محورين‬

‫املواصفات‬

AR

‫يستخدم لعمليات قص الهياكل المصنوعة من األلومنيوم و‬ .PVC

Used for cutting processes of aluminum and PVC profiles. • Hydro-Pneumatic cutting • Servo controlled rotation axis • Automatic positioning at all degrees between -22.5° and +45° with servo motion system • Pneumatic holder robot with servo axis control and manual adjustment feature for accurate positioning of profiles • Industrial PC with Windows based touchscreen and easy to use practical interface • Remote access • Data transfer over remote network connection, Ethernet and USB • Batch processing and precision cutting • Secure cutting by the cover equipped with a safety sensor • Process programming and large memory • Double hand control application • Adjustable saw blade travel speed • Ability to control saw blade travel distance • Ability to perform cutting automatically from the list or manually • Automatic horizontal clamps • 90° and angular slicing • Automatic size calculation for mold cutting • Output conveyor with manual gauge • Resume cutting feature (emergency stops, blackouts, etc.) provides cutting advice by making a full scan in cutting list and detecting uncut pieces. • Ability to send bar code information of different profile batches by profile list input without using a cutting optimization program and ability to choose profile from the list in batch cutting • Ability to use full length of loaded profile (Excluding angle and cutting waste)

Destiné au sciage de profilés en aluminium et en PVC. • Découpe hydropneumatique • Axe de rotation servocommandé • Positionnement automatique à tous les angles entre -22,5° et 45° grâce au système de mouvement Servo • Support robot pneumatique avec commande des axes du servomoteur et fonctionnalité de réglage manuel pour un positionnement précis des profilés • PC industriel avec écran tactile fonctionnant sous Windows et interface pratique facile d’utilisation • Accès à distance • Transfert de données via connexion réseau à distance, Ethernet et USB • Opération en série et coupe de précision • Découpage sécurisé grâce au détecteur de sécurité • Programmation de l’opération et mémoire haute capacité • Application de commande manuelle double • Vitesse de déplacement de la lame de scie réglable • Capacité à contrôler la distance de déplacement de la lame de scie • Capacité à effectuer des découpes automatiquement à partir de la liste ou manuellement • Étaux automatiques horizontaux • Découpage à 90° et angulaire • Mesure automatique lors des découpes moulées • Convoyeur de sortie avec jauge manuelle • La fonctionnalité Reprendre la coupe (arrêts d’urgence, pannes de courant, etc.) fournit des conseils sur la coupe en balayant entièrement la liste des pièces et en détectant les pièces non découpées. • Capacité à envoyer les informations du code à barres de différents lots de profils par les entrées de la liste de profils sans utiliser le programme d’optimisation des coupes et la capacité à sélectionner le profil à partir de la liste dans la découpe par lots • Capacité à utiliser la pleine longueur des profils chargés (Angle et déchets de coupe exclus)

Используется для резки алюминиевых профилей и профилей Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio y PVC из ПВХ. • Corte hidroneumático • Гидро-пневматическая подача пил • Eje de rotación con servo control ‫قص هيدروليكي هوائي‬ • Ось вращения с сервоприводом • Posición automática en todos los grados entre -22.5° ‫محور الدوران الذي يتم التحكم به بواسطة السيرفو‬ • Угол наклона резки головок устанавливается при помощи a +45° gracias al sistema servo asistido системы сервопривода от -22,5° до 45° • Robot de soporte neumático con control de ‫ضبط وضعية أوتوماتيكية على جميع الدرجات الفرعية ما بين الزوايا‬ • Пневматический роботизированный держатель с ejes servo y función de ajuste manual para un ‫ من خالل نظام حركة سيرفو‬+45°‫ و‬-22.5° управлением осями сервоприводов и функция ручной posicionamiento preciso de los perfiles ‫حامل روبوت هوائي مزود بأداة تحكم محورية مساعدة وميزة‬ регулировки для точного позиционирования профилей • PC industrial con pantalla táctil de Windows e interfaz ‫ضبط مانويل لتعديل األوضاع في جميع األشكال‬ • Используется промышленный ПК с ОС Windows, práctica intuitiva ‫جهاز كمبيوتر مخصص لالستخدام في المصانع مجهز بشاشة‬ сенсорным экраном и простым в использовании • Acceso remoto ‫لمس وواجهة عملية سهلة االستخدام قائمة على نظام التشغيل‬ наглядным интерфейсом • Transferencia de datos a través de conexión remota, Windows • Дистанционный доступ Ethernet y USB ‫االتصال عن بُعد‬ • Передача данных через удаленное сетевое подключение, • Procesamiento en serie y corte de precisión USB ‫نقل البيانات بواسطة ربط الشبكة عن بعد باإليثرنت والـ‬ Ethernet и USB • Corte seguro con la cubierta equipada con sensor de ‫عمليات مسلسلة وقص دقيق‬ • Последовательная обработка и точность резки seguridad • Безопасность резки обеспечивает крышка с • Programación de proceso y capacidad de memoria ‫قص آمن من خالل الغطاء المزود بمستشعر أمان‬ предохранительным датчиком grande ‫ذاكرة واسعة وبرمجة العمليات‬ • Программирование процесса и расширенная память • Control doble de mano ‫تطبيق تحكم مزدوج المقبض‬ • Приложение для управления обеими руками • Velocidad de corte ajustable ‫سرعة تحرك لشفرة المنشار قابلة للضبط‬ • Регулируемая скорость перемещения режущего диска • Capacidad de control de la distancia de corte ‫تتميز بإمكانية التحكم في مسافة تحريك شفرة المنشار‬ • Возможность управления расстоянием перемещения • Capacidad de realizar automáticamente el corte de la ‫تتميز بإمكانية القص تلقائيًا من القائمة أو يدويًا‬ режущего диска lista o manualmente ‫ماسكات أفقية أوتوماتيكية‬ • Возможность выполнения резки в автоматическом • Abrazaderas horizontales automáticas ‫ درجة ومن خالل الزوايا‬90 ‫التقطيع بزاوية تبلغ‬ режиме по списку или в ручном режиме • Corte vertical en 90º y angular ‫حساب القياسات أوتوماتيكياً لدى القص بقالب‬ • Автоматические горизонтальные прижимы • Cálculo automático del tamaño para corte de moldes ‫ناقالت اإلنتاج المجهزة بمقياس يدوي‬ • Нарезка под углом 90° и угловая нарезка • Mesa transportadora de entrada y salida con • Автоматический расчет размера резки с формой calibrador manual ‫ وما‬،‫ أو االنسداد‬،‫ميزة االستمرار في القص (التوقف للحاالت الطارئة‬ • Выходной конвейер с ручным устройством измерения • Función de retoma de corte (paradas de ‫إلى ذلك) تقدم هذه الميزة مشورة القص من خالل القيام بعملية‬ • Функция продолжения резки (в случае аварийного emergencia, cortes de electricidad, etc.) proporciona .‫مسح كاملة في قائمة القص والكشف عن القطع غير المقصوصة‬ останова, обрыва подачи питания и т.д.) предоставляет asesoramiento de corte gracias a un análisis ‫القدرة على إرسال معلومات الرمز الشريطي لمختلف ملفات‬ рекомендации по резке путем проведения полного completo de la lista de corte y detectando las piezas ‫الدفعات من خالل إدخال قائمة الملف بدون استخدام برنامج‬ сканирования списка резки и определения неотрезанных sin cortar ‫تحسين القص باإلضافة إلى القدرة على اختيار الملف من القائمة‬ элементов. • Capacidad de envío de información de código de ‫الموجودة في قص المجموعة‬ • Возможность отправки информацию в штрих-коде для barras de diferentes series de perfiles por entrada ‫القدرة على استخدام الطول للهيكل للملف الذي تم تركيبه (استبعاد‬ различных серий профиля путем ввода списка профилей de lista de perfil sin la utilización de un programa de )‫الزاوية ومخلفات القص‬ без использования программы оптимизации резки, а optimización de corte y la capacidad de elegir un также возможность выбора профиля из списка резки perfil de la lista de corte en serie серии • Capacidad de utilización de la extensión completa del • Возможность использования полной длины perfil cargado (excepto ángulos y residuos de corte) загруженного профиля (исключая углы и отходы резки)

Standard Equipment

Equipement standard

• Output conveyor with manual gauge • Ø 550 mm saw blade (1 pcs) • Cooling system

• Convoyeur de sortie avec jauge manuelle • Lame de Ø 550 mm (1 pièce) • Dispositif de refroidissement

Optional Equipment

• • • • • •

Barcode printer Vacuum cleaner for chips Profile height measurement Digital adjustment of saw blade travel distance Vertical clamp Servo controlled vice gripper

• • • •

Equipement optionnel

Imprimante de code à barres Aspirateur à copeaux Mesure de la hauteur du profil Réglage numérique de la distance de sortie de la scie • Étaux verticale • Positionnement de support avec servomoteur

Стандартная комплектация

Equipamiento estándar

• Выходной конвейер с ручным устройством измерения • Transportadora de salida con calibre manual • Режущий диск Ø 550 мм (1 пилы) • Disco de corte de Ø 550 mm (1 pieza) • Система охлаждения • Sistema de enfriamiento

Дополнительное оборудование • • • •

Принтер штрих кодов Пылесос для стружки Измерение высоты профиля Цифровая регулировка расстояния выдвижения пилы согласно размерам профиля • Вертикальный прижим • Захват с параллельными губками с сервоуправлением

Equipamiento opcional

• • • • • •

Impresora de código de barras Aspiradoras de virutas Medición de altura de perfiles Ajuste digital de la distancia de corte Abrazadera vertical Pinza de agarre con control servo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

‫المعدات القياسية‬ ‫• ناقل خارجي مزود بدليل قياس‬ )‫ مم (قطعة واحدة‬550 ‫• شفرة منشار بقطر‬ ‫نظام تبريد‬ •

‫المعدات االختيارية‬

‫طابعة رمز شريطي‬ ‫المكنسة الكهربائية المخصصة للرقائق‬ ‫قياس ارتفاع الهيكل‬ ‫الضبط الرقمي لمسافة تحرك شفرة المنشار‬ ‫ماسك رأسي‬ ‫حامل ضابط أوضاع مزود بأداة تحكم مساعدة‬

10

• • • • • •

11


PROFILE PROCESSING

PROFİL İŞLEME

ALCOR - II C


CNC Kontrollü Profil İşleme ve Kesim Merkezi (10 Eksen) TR

ÖZELLİKLER

Profillerin 4 yüzeyinde kesim, freze, delme, markalama işlemlerini yapmak için kullanılır. • Servo kontrollü kesim • Servo kontrollü dönüş ekseni • Servo hareket sistemi sayesinde 30° ve 150° açıları arasındaki tüm ara derecelerde otomatik pozisyonlama • Profillerin hassas olarak pozisyonlanmasını sağlayan servo eksen kontrollü otomatik ayarlamalı pnömatik tutucu robot • Windows tabanlı dokunmatik ekranlı endüstriyel PC ve kolay kullanılabilen pratik arayüz • Uzaktan erişim • Uzaktan ağ bağlantısı, Ethernet ve USB üzerinden veri aktarımı • Kesim ve işleme alanı için koruyucu kabin • Programlanabilir kesim hızı • Pnömatik taşıma sistemli boşaltma ünitesi • İşlemde kaldığı yerden devam edebilme özelliği (Acil durdurmalar, elektrik kesintisi vb), kesim listesini baştan sona tarayıp kesilmemiş parçaları tespit ederek kesim önerisi sunar • 7 adet profil besleme kapasitesi • Verimliliği arttıran yüksek kesim ve işleme kapasitesi • Yüksek hızlı eksen hareketleri • Kesim ve işleme alanında otomatik yağlama • Profilin 4 farklı yüzeyinde işlem yapabilme • Kesim ve işleme ünitelerini birbirinden bağımsız kullanabilme

Standart Ekipmanlar

• Ø 550 mm testere • Otomatik fire tahliye ünitesi • Barkod yazıcı

Opsiyonel Ekipmanlar

• CAM programları ile uyumluluk

122

3 13


ALCOR - II C İşleme Mesafeleri

• X Ekseni (Boyuna)

Spindle

min 270 mm / max 3000 mm • Fan Soğutmalı Elekrtospindle

4 adet

• Y Ekseni (Yatay)

min 30 mm / max 150 mm • Max. Rotasyon Hızı

18000 rpm

• Z Ekseni (Dikey)

min 30 mm / max 180 mm • Takım Tutucu

ER 20

• SR Ekseni (Sürme Robotu) min 1500 mm / max 6500 mm • Spindle Gücü

3 kW

• Soğutma Tipi

Fan

Pozisyonlama Hızı

30

Kesim Ünitesi

• X Ekseni (Boyuna)

40 m/dk • Testere Çapı

550 mm

• Y Ekseni (Yatay)

40 m/dk • Testere Dönme Açısı

30° / 150°

• Z Ekseni (Dikey)

40 m/dk • Testere Motor Gücü

3kW - 4HP

• TZ Ekseni (Testere Dikey)

22 m/dk

• TA Ekseni (Testere Açı)

126°/sn

• SR Ekseni (Sürme Robotu)

130 m/dk

Hava

20

Elektrik

6-8 Bar • Güç

36,7 kW

• Akım

52,2 A

690

0

20

50

70

400V 3N PE AC

• Frekans

90

130 110

50-60 Hz

150

590

425

2418

1099

2360

PROFILE PROCESSING

PROFİL İŞLEME

• Voltaj

500

80 50

• Basınç

110

231

150

500

650 2112

244

3009 14423 2360

592

651

156 1005

1030

1439

3239

2073

6186

9114

2928

1975

180

3008

418

1730 2148 3009

861

45 / 90


CNC Controlled Profile Machining and Cutting Center (10 Axis) EN

FEATURES

Used for cutting, milling, punching and marking processes on 4 surfaces of profiles. • Servo controlled cutting • Servo controlled rotation axis • Automatic positioning at all degrees between 30° and 150° with servo motion system • Pneumatic holder robot with servo axis control and manual adjustment feature for accurate positioning of profiles • Industrial PC with Windows based touchscreen and easy to use practical interface • Remote access • Data transfer over remote network connection, Ethernet and USB • Guard cabin for cutting and machining area • Adjustable saw blade travel speed • Discharge unit with pneumatic conveying system • Resume feature (emergency stops, blackouts, etc.) provides cutting advice by making a full scan in cutting list and detecting uncut pieces • Feeding capacity for 7 profiles • High cutting capacity to increase efficiency • High speed axis movements • Automatic lubrication in processing area • Ability to process 4 different surfaces of a profile • Ability to use cutting and processing units independently

Standard Equipment

Centre de Contrôle CNC pour découpage et traitement de profilé (10 Axes) FR

PARTICULARITÉS

Центр резки и обработки профилей с CNC управлением (10 осей) RU

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Centro de corte y procesamiento de perfiles con sistema de control numérico (10 ejes) ES

CARACTERÍSTICAS

Destiné au découpage, fraisage, forage, marquage sur les 4 surfaces des profilés en PVC. • Découpe servocommandée • Axe de rotation servocommandé • Positionnement automatique à tous les angles entre 30° et 150° grâce au système de mouvement Servo • Support robot pneumatique avec commande des axes du servomoteur et fonctionnalité de réglage manuel pour un positionnement précis des profilés • PC industriel avec écran tactile fonctionnant sous Windows et interface pratique facile d’utilisation • Accès à distance • Transfert de données via connexion réseau à distance, Ethernet et USB • Cabine de protection pour zone de découpe et d’usinage • Vitesse de déplacement de la lame de scie réglable • Unité de déchargement avec système de transport pneumatique • Fonction de reprise (arrêt d’urgence, éclipse, etc.) fournit des conseils de découpe en effectuant un balayage complet dans la liste de découpe et en détectant les pièces non coupées. • Mécanisme d’alimentation pour 7 profilés • Découpage haute performance pour une productivité élevée • Mouvements axiaux à haute vitesse • Lubrification automatique dans l’espace d’usinage • Peut effectuer des opérations sur les 4 faces du profilé • Utilisation indépendante des unités de découpe et d’opération

Используется для резки, фрезеровки, сверления и маркировки на 4 поверхностях профиля из ПВХ. • Резка с сервоприводом • Ось вращения с сервоприводом • Угол наклона резки головок устанавливается при помощи системы сервопривода от 30° до 150° • Пневматический роботизированный держатель с управлением осями сервоприводов и функция ручной регулировки для точного позиционирования профилей • Используется промышленный ПК с ОС Windows, сенсорным экраном и простым в использовании наглядным интерфейсом • Дистанционный доступ • Передача данных через удаленное сетевое подключение, Ethernet и USB • Защитная кабина для зоны резки и обработки • Регулируемая скорость перемещения режущего диска • Устройство выгрузки с пневматической конвейерной системой • Функция продолжения работы (в случае аварийного останова, обрыва подачи питания и т.д.) предоставляет рекомендации по резке путем проведения полного сканирования списка резки и определения неотрезанных элементов • Загрузка на ленточный конвейер 7 профилей • Высокая производительность резки для повышения эффективности • Высокая скорость осевых перемещений • Автоматическая подача смазки в рабочую зону • Обработка 4 различных поверхностей профиля • Возможность независимого использования режущего и обрабатывающего агрегатов

Ideal para procesos de corte, fresado, perforado y ranurado en perfiles de PVC sobre sus 4 superficies • Corte con servo control • Eje de rotación con servo control • Posición automática en todos los grados entre 30° a 150° gracias al sistema servo asistido • Robot de soporte neumático con control de ejes servo y función de ajuste manual para un posicionamiento preciso de los perfiles • PC industrial con pantalla táctil de Windows e interfaz práctica intuitiva • Acceso remoto • Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB • Cabina de seguridad para zona de corte y mecanizado • Velocidad de corte ajustable • Unidad de descarga con sistema transportador neumático • La función de reanudación (paradas de emergencia, pérdidas de energía, etc.) ofrece asistencia de corte al realizar un escaneado completo de la lista de corte y detectar piezas sin cortar • Capacidad de alimentación de 7 perfiles • Alta capacidad de corte para incrementar la eficiencia • Ejes de movimiento de alta velocidad • Lubricación automática en el área de procesamiento • Habilidad para procesar 4 superficies diferentes de un perfil • Capacidad de usar unidades de corte y procesamiento de manera independiente

Equipement standard

Стандартная комплектация

Equipamiento estándar

• Ø 550 mm saw blade

• Lame de Ø 550 mm

• Режущий диск Ø 550 мм

• Automatic waste discharge unit

• Unité de décharge de déchets automatique

• Устройство автоматического удаления отходов • Unidad de descarga automática de residuos

• Barcode printer

• Imprimante de code à barres

• Принтер штрих кодов

• Impresora de código de barras

Optional Equipment

• Compatibility with CAM programs

Equipement optionnel

• Compatibilité avec les programmes de FAO

Дополнительное оборудование

• Совместимость с CAM-программами

• Disco de corte Ø 550 mm

Equipamiento opcional

• Compatibilidad con programas CAM

‫مركز قص وعمل البروفيالت (الهياكل) بنظام‬ (‫ محاور‬10‫ )‏‬CNC ‫تحكم‬

‫املواصفات‬

AR

‫ على‬PVC ‫ وختم‬،‫ وتثقيب‬،‫ وطحن‬،‫مثالية لعمليات قص‬ .‫ أسطح الخاصة بها‬4 ‫الـ‬

‫عملية القص التي يتم التحكم بها بواسطة السيرفو‬ ‫محور الدوران الذي يتم التحكم به بواسطة السيرفو‬ ‫ضبط وضعية أوتوماتيكية على جميع الدرجات الفرعية ما بين‬ ‫ من خالل نظام حركة سيرفو‬150‫ و‬30° ‫الزوايا‬ ‫حامل روبوت هوائي مزود بأداة تحكم محورية مساعدة‬ ‫وميزة ضبط مانويل لتعديل األوضاع في جميع األشكال‬ ‫جهاز كمبيوتر مخصص لالستخدام في المصانع مجهز بشاشة‬ ‫لمس وواجهة عملية سهلة االستخدام قائمة على نظام‬ Windows ‫التشغيل‬ ‫االتصال عن بُعد‬ USB ‫نقل البيانات بواسطة ربط الشبكة عن بعد باإليثرنت والـ‬ ‫كابينة تقدم الحماية في منطقة القص وتشغيل اآلالت‬ ‫سرعة تحرك لشفرة المنشار قابلة للضبط‬ ‫وحدة تفريغ مجهزة بنظام ناقل هوائي‬ ‫ وانقطاع‬،‫ميزة االستئناف (التوقف في حاالت الطوارئ‬ ‫ وما إلى ذلك) توفر توجي ًها لعملية القص عن طريق‬،‫الكهرباء‬ ‫إجراء مسح كامل في قائمة القص واكتشاف القطع التي لم‬ ‫يتم قصها‬ ‫ هياكل‬7 ‫سعة تغذية هياكل تكفي‬ ‫سعة قطع وقص عالية لزيادة الكفاءة‬ ‫حركات عالية السرعة للمحور‬ ‫تشحيم أتوماتيكي في منطقة المعالجة‬ ‫ أسطح مختلفة للهيكل‬4 ‫القدرة على معالجة أربعة‬ ‫إمكانية استخدام القص ووحدات المعالجة بشكل مستقل‬

• • • • •

• • • • • •

• • • • • •

‫المعدات القياسية‬ ‫ مم‬550 ‫• شفرة منشار بقطر‬ ‫• وحدة أوتوماتيكية لتفريغ المخلفات‬ ‫• طابعة باركود‬ ‫المعدات االختيارية‬ ‫ (المخصصة للتصنيع بمساعدة‬CAM ‫• متوافقة مع برامج‬ )‫الكمبيوتر‬

142

315


PROFILE PROCESSING

PROFİL İŞLEME

ALCOR - II R


CNC Kontrollü Profil İşleme ve Kesim Merkezi (8 Eksen - 14 İşleme Ekseni) TR

ÖZELLİKLER

PVC profillerin 4 yüzeyinde kesim, freze, delme, markalama işlemlerini yapmak için kullanılır. • Servo kontrollü kesim • Servo kontrollü dönüş ekseni • Servo hareket sistemi sayesinde 30° ve 150° açıları arasındaki tüm ara derecelerde otomatik pozisyonlama • Profillerin hassas olarak pozisyonlanmasını sağlayan servo eksen kontrollü otomatik ayarlamalı pnömatik tutucu robot • Windows tabanlı dokunmatik ekranlı endüstriyel PC ve kolay kullanılabilen pratik arayüz • Uzaktan erişim • Uzaktan ağ bağlantısı, Ethernet ve USB üzerinden veri aktarımı • Kesim ve işleme alanı için koruyucu kabin • Programlanabilir kesim ve işleme hızı • Pnömatik taşıma sistemli boşaltma ünitesi • İşlemde kaldığı yerden devam edebilme özelliği (Acil durdurmalar, elektrik kesintisi vb), kesim listesini baştan sona tarayıp kesilmemiş parçaları tespit ederek kesim önerisi sunar • 7 adet profil besleme kapasitesi • Verimliliği arttıran yüksek kesim ve işleme kapasitesi • Yüksek hızlı eksen hareketleri • Profilin 4 farklı yüzeyinde işlem yapabilme • Kesim ve işleme ünitelerini birbirinden bağımsız kullanabilme

Standart Ekipmanlar

• Ø 550 mm testere • Otomatik fire tahliye ünitesi • Barkod yazıcı

162

3 17


ALCOR - II R İşleme Mesafeleri

Spindle

min 270 mm / max 3000 mm • Fan Soğutmalı Elekrtospindle

13 adet

• Y Ekseni (Yatay)

min 30 mm / max 150 mm • Max. Rotasyon Hızı

18000 rpm

• Z Ekseni (Dikey)

• X Ekseni (Boyuna)

min 30 mm / max 180 mm • Takım Tutucu

ER 20

• SR Ekseni (Sürme Robotu) min 1500 mm / max 6500 mm • Spindle Gücü

1,1 kW

• Soğutma Tipi

Fan

Pozisyonlama Hızı

30

Kesim Ünitesi

• X Ekseni (Boyuna)

64 m/dk • Testere Çapı

550 mm

• Y Ekseni (Yatay)

30 m/dk • Testere Dönme Açısı

30° / 150°

• Z Ekseni (Dikey)

30 m/dk • Testere Motor Gücü

3kW - 4HP

• TZ Ekseni (Testere Dikey)

23 m/dk

• TA Ekseni (Testere Açı)

126°/sn

• SR Ekseni (Sürme Robotu)

130 m/dk

Hava

20

Elektrik

6-8 Bar • Güç

36,1 kW

• Akım

54,7 A

50

70

90

130 110

50-60 Hz

150

590

425

2418

2360

20

400V 3N PE AC

• Frekans

690

0

1099

PROFILE PROCESSING

PROFİL İŞLEME

• Voltaj

500

80 50

• Basınç

110

231

150

500

650 2112

244

3009 14423 2360

592

651

156 1005

1030

1439

3239

2073

6186

9114

2928

1975

180

3008

418

1730 2148 3009

861

45 / 90


CNC Controlled Profile Machining and Cutting Center (8 Axis - 14 Machining Axis) EN

FEATURES

Used for cutting, milling, punching and marking processes on 4 surfaces of PVC profiles. • Servo controlled cutting • Servo controlled rotation axis • Automatic positioning at all degrees between 30° and 150° with servo motion system • Pneumatic holder robot with servo axis control and manual adjustment feature for accurate positioning of profiles • Industrial PC with Windows based touchscreen and easy to use practical interface • Remote access • Data transfer over remote network connection, Ethernet and USB • Guard cabin for cutting and machining area • Programmable cutting and processing speed • Discharge unit with pneumatic conveying system • Resume feature (emergency stops, blackouts, etc.) provides cutting advice by making a full scan in cutting list and detecting uncut pieces • Feeding capacity for 7 profiles • High cutting capacity to increase efficiency • High speed axis movements • Ability to process 4 different surfaces of a profile • Ability to use cutting and processing units independently

Standard Equipment

Centre de Contrôle CNC pour découpage et traitement de profilé (8 Axes - 14 axes d’usinage) FR

PARTICULARITÉS

Центр резки и обработки профилей с CNC управлением (8 осей - 14 осей обработки) RU

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Centro de corte y procesamiento de perfiles con sistema de control numérico (8 ejes – 14 ejes de mecanizado) ES

CARACTERÍSTICAS

Destiné au découpage, fraisage, forage, marquage sur les 4 surfaces des profilés en PVC. • Découpe servocommandée • Axe de rotation servocommandé • Positionnement automatique à tous les angles entre 30° et 150° grâce au système de mouvement Servo • Support robot pneumatique avec commande des axes du servomoteur et fonctionnalité de réglage manuel pour un positionnement précis des profilés • PC industriel avec écran tactile fonctionnant sous Windows et interface pratique facile d’utilisation • Accès à distance • Transfert de données via connexion réseau à distance, Ethernet et USB • Cabine de protection pour zone de découpe et d’usinage • Vitesse de découpe et de traitement programmable • Unité de déchargement avec système de transport pneumatique • Fonction de reprise (arrêt d’urgence, éclipse, etc.) fournit des conseils de découpe en effectuant un balayage complet dans la liste de découpe et en détectant les pièces non coupées. • Mécanisme d’alimentation pour 7 profilés • Découpage haute performance pour une productivité élevée • Mouvements axiaux à haute vitesse • Peut effectuer des opérations sur les 4 faces du profilé • Utilisation indépendante des unités de découpe et d’opération

Используется для резки, фрезеровки, сверления и маркировки на 4 поверхностях профиля из ПВХ. • Резка с сервоприводом • Ось вращения с сервоприводом • Угол наклона резки головок устанавливается при помощи системы сервопривода от 30° до 150° • Пневматический роботизированный держатель с управлением осями сервоприводов и функция ручной регулировки для точного позиционирования профилей • Используется промышленный ПК с ОС Windows, сенсорным экраном и простым в использовании наглядным интерфейсом • Передача данных через удаленное сетевое подключение, Ethernet и USB • Защитная кабина для зоны резки и обработки • Программируемая скорость резки и обработки • Устройство выгрузки с пневматической конвейерной системой • Функция продолжения работы (в случае аварийного останова, обрыва подачи питания и т.д.) предоставляет рекомендации по резке путем проведения полного сканирования списка резки и определения неотрезанных элементов • Загрузка на ленточный конвейер 7 профилей • Высокая производительность резки для повышения эффективности • Высокая скорость осевых перемещений • Обработка 4 различных поверхностей профиля • Возможность независимого использования режущего и обрабатывающего агрегатов

Ideal para procesos de corte, fresado, perforado y ranurado en perfiles de PVC sobre sus 4 superficies • Corte con servo control • Eje de rotación con servo control • Posición automática en todos los grados entre 30° a 150° gracias al sistema servo asistido • Robot de soporte neumático con control de ejes servo y función de ajuste manual para un posicionamiento preciso de los perfiles • PC industrial con pantalla táctil de Windows e interfaz práctica intuitiva • Acceso remoto • Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB • Cabina de seguridad para zona de corte y mecanizado • Velocidad de corte y procesamiento programable • Unidad de descarga con sistema transportador neumático • La función de reanudación (paradas de emergencia, pérdidas de energía, etc.) ofrece asistencia de corte al realizar un escaneado completo de la lista de corte y detectar piezas sin cortar • Capacidad de alimentación de 7 perfiles • Alta capacidad de corte para incrementar la eficiencia • Ejes de movimiento de alta velocidad • Habilidad para procesar 4 superficies diferentes de un perfil • Capacidad de usar unidades de corte y procesamiento de manera independiente

Equipement standard

Стандартная комплектация

Equipamiento estándar

• Ø 550 mm saw blade

• Lame de Ø 550 mm

• Режущий диск Ø 550 мм

• Disco de corte Ø 550 mm

• Automatic waste discharge unit

• Unité de décharge de déchets automatique

• Устройство автоматического удаления отходов

• Unidad de descarga automática de residuos

• Barcode system

• Système de code à barres

• Система штрих-кода

• Sistema de código de barras

‫مركز قص وعمل البروفيالت (الهياكل) بنظام‬ (‫ محور تشكيل‬14 – ‫ محاور‬8‫ )‏‬CNC ‫تحكم‬

‫املواصفات‬

AR

‫ على‬PVC ‫ وختم‬،‫ وتثقيب‬،‫ وطحن‬،‫مثالية لعمليات قص‬ .‫ أسطح الخاصة بها‬4 ‫الـ‬ ‫• عملية القص التي يتم التحكم بها بواسطة السيرفو‬ ‫• محور الدوران الذي يتم التحكم به بواسطة السيرفو‬ ‫• ضبط وضعية أوتوماتيكية على جميع الدرجات الفرعية ما‬ ‫ من خالل نظام حركة سيرفو‬150‫ و‬30° ‫بين الزوايا‬ ‫• حامل روبوت هوائي مزود بأداة تحكم محورية مساعدة‬ ‫وميزة ضبط مانويل لتعديل األوضاع في جميع األشكال‬ ‫• جهاز كمبيوتر مخصص لالستخدام في المصانع مجهز‬ ‫بشاشة لمس وواجهة عملية سهلة االستخدام قائمة على‬ Windows ‫نظام التشغيل‬ ‫• االتصال عن بُعد‬ ‫• نقل البيانات بواسطة ربط الشبكة عن بعد باإليثرنت‬ USB ‫والـ‬ ‫• كابينة تقدم الحماية في منطقة القص وتشغيل اآلالت‬ ‫• سرعة قص ومعالجة قابلة للبرمجة‬ ‫• وحدة تفريغ مجهزة بنظام ناقل هوائي‬ ‫ وانقطاع‬،‫• ميزة االستئناف (التوقف في حاالت الطوارئ‬ ‫ وما إلى ذلك) توفر توجي ًها لعملية القص عن‬،‫الكهرباء‬ ‫طريق إجراء مسح كامل في قائمة القص واكتشاف القطع‬ .‫التي لم يتم قصها‬ ‫ هياكل‬7 ‫• سعة تغذية هياكل تكفي‬ ‫• سعة قطع وقص عالية لزيادة الكفاءة‬ ‫• حركات عالية السرعة للمحور‬ ‫ أسطح مختلفة للهيكل‬4 ‫• القدرة على معالجة أربعة‬ ‫• إمكانية استخدام القص ووحدات المعالجة بشكل مستقل‬

‫المعدات القياسية‬ ‫ مم‬550 ‫• شفرة منشار بقطر‬ ‫• وحدة أوتوماتيكية لتفريغ المخلفات‬ ‫• طابعة باركود‬

182

319


PROFILE PROCESSING

PROFİL İŞLEME

GARNET XS


CNC Kontrollü Profil İşleme Merkezi (3+1 Eksen) TR

ÖZELLİKLER

Alüminyum ve PVC profillerin freze, su tahliye kanalı açma, delme, markalama, kertme işlemlerini bir arada yapmak için kullanılır. • Farklı profiller üzerinde standartların dışında özel işlemler • CNC tabanlı kontrol sistemi •

-90°, 0, +90° sabit açılarda işlem yapabilme

• Otomatik takım değiştirme • Otomatik 8’li takım magazini • Otomatik mengene pozisyonlama • Dokunmatik ekran • Uzaktan erişim • Uzaktan ağ bağlantısı, Ethernet ve USB üzerinden veri aktarımı • Verimliliği artıran yüksek işleme kapasitesi • Çift dayama sistemi sayesinde 3000 mm üzerindeki profilleri işleyebilme • İşleme alanında otomatik yağlama

Standart Ekipmanlar

• İşleme takımları (5 adet) • Paralelde 2 profili işleyebilme (iç yüzler hariç) • İşleme alanında koruma sağlayan kabin

Opsiyonel Ekipmanlar

• Barkod okuyucu • Otomatik yağlama • X ekseninde isteğe bağlı uzunluk • İki ayrı bölümde işlem (6000)

20

21


GARNET XS

İşleme Mesafeleri

• Ekseni (Boyuna) • Y Ekseni (Yatay)

3000 mm • Testere Çapı 300 mm

• Z Ekseni (Dikey) • C Ekseni (Kafanın işleme açıları)

265 mm 40 m/min

• Z Ekseni (Dikey)

10 m/min

Spindle

2

ISO 30

• Spindle Gücü

5,5 kW

• Soğutma Tipi

Elektrik Fan

İşlenebilir Yüzeyler

• Direk takım ile

Çalışma Alanı Mengene Ünitesi

5 • Mengeneler, Standart Adet

4

(üst yüzey, yan yüzeyler, kafalar)

• Mengeneler, Maksimum Adet

6

Hava

• Basınç

Hava

Elektrik

6-8 Bar • Güç

9 kW

• Voltaj

400V 3N PE AC

• Frekans

50 - 60

2730mm

PROFILE PROCESSING

PROFİL İŞLEME

10 + 1

Profil Pozisyonlama

24000 rpm • Profil Referans Dayama

• Takım Tutucu

Otomatik Takım Magazini

127 m/min • Takım Magazini

• Y Ekseni (Yatay)

• Max. Rotasyon Hızı

150 mm

-90° | 0 | +90°

Posizyonlama Hızı

• X Ekseni (Boyuna)

Kertme Ünitesi

4740mm

1980mm


CNC Controlled Profile Machining Center (3+1 Axis) EN

FEATURES

Used for performing milling, drain channel opening, drilling, branding and milling processes on aluminum and PVC profiles. • Non-standard specific operations on different profiles • CNC based control system • Ability to process at fixed angles of -90, 0 and +90 degrees • Automatic tool replacement • Automatic magazine for 8 tools • Automatic clamping positioning • Touchscreen • Remote access • Data transfer over remote network connection, Ethernet and USB • High processing capacity to increase efficiency • Ability to process profiles over 3000 mm with double gauge system • Automatic lubrication in processing area

Standard Equipment

• Processing tools (5 pieces)

Centre d’usinage pour profilés avec Contrôle CNC (3+1 Axes) FR

PARTICULARITÉS

RU

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначен для фрезеровки, формирования дренажных каналов, сверления, маркировки и фре-зерной обработки профилей из алюминия и ПВХ. • Возможность выполнения нестандартных специализированных операций с различными профилями • Система управления с CNC • Возможность обработки с фиксированными углами -90, 0 и +90 градусов • Автоматическая смена инструмента • Автоматический магазин на 8 инструментов • Автоматическое позиционирование зажимов • Сенсорный экран • Передача данных через удаленное сетевое подключение, Ethernet и USB • Высокая производительность обработки для повышения эффективности • Возможность обработки профилей размером более 3000 мм при помощи системы двойного шаблона • Автоматическая подача смазки в рабочую зону

Se utiliza para realizar operaciones de fresado,

Equipement standard

• Outils d’usinage (5 pièces)

surfaces)

Стандартная комплектация

• Технологические инструменты (5 шт.)

les surfaces internes) • Armoire offrant une protection dans la zone de

• Шкаф, обеспечивающий защиту в зоне

Optional Equipment

Equipement optionnel

Дополнительное оборудование

Equipamiento estándar

• Herramientas de procesamiento (5 piezas) • Capacidad para procesar 2 perfiles en paralelo (salvo superficies internas) • El armario proporciona protección en la zona de procesamiento

Equipamiento opcional

• Lecteur de code à barres

• Считыватель штрихкода

• Lector de código de barras

• Automatic lubrication

• Lubrification automatique

• Автоматическая смазка

• Lubricación automática

• Optional length on X-axis

• Longueur adaptable sur l’axe X

• Опциональная длина по оси X

• Longitud opcional en el eje X

• Ability to perform processing in two separate

• Possibilité d’effectuer le traitement dans deux

• Способность проводить обработку в двух

• Capacidad para procesar en dos zonas

zones distinctes (6 000)

отдельных зонах (6000)

AR

• Alta capacidad de procesamiento para incrementar la eficiencia • Capacidad de procesar perfiles de más de 3000 mm con sistema de calibración doble • Lubricación automática en el área de procesamiento

• Barcode reader

zones (6000)

‫املواصفات‬

،‫ والتثقيب‬،‫ وفتح قناة صرف‬،‫يستخدم لتنفيذ أعمال التفريز‬ ‫ والهياكل المصنوعة من‬،‫ وعمليات التفريز في األلمونيوم‬،‫والتوسيم‬ marcado y retestado en perfiles de aluminio y .)PVC( ‫كلوريد متعدد الفينيل‬ de PVC. ‫• عمليات معينة خاصة غير قياسية على الهياكل المختلفة‬ • Operaciones específicas no estándar en CNC ‫• نظام تحكم قائم على‬ diferentes perfiles 90+‫ و‬0‫ و‬90- ‫• قدرة على المعالجة بزوايا ثابتة بدرجات‬ • Sistema de control numérico ‫• استبدال األداة أوتوماتيك ًيا‬ • Capacidad de procesar en ángulos fijos de -90, ‫ أدوات‬8 ‫• مخزن أوتوماتيكي سعة‬ 0 y +90 grados ‫• الوضع التلقائي للماسكات‬ • Cambio automático de herramientas ‫• شاشة تعمل باللمس‬ • Cargador automático de 8 herramientas ‫• االتصال عن بُعد‬ • Posicionamiento automático de fijación USB ‫• نقل البيانات بواسطة ربط الشبكة عن بعد باإليثرنت والـ‬ • Pantalla táctil ‫• قدرة عالية على المعالجة لزيادة الكفاءة‬ • Acceso remoto ‫ ملم‬3000 ‫• إمكانية معالجة الهياكل التي يزيد قطرها عن‬ • Transferencia de datos a través de conexión ‫من خالل نظام المقياس المزدوج‬ remota, Ethernet y USB ‫• تشحيم أتوماتيكي في منطقة المعالجة‬

обработки

‫مركز تشكيل الهياكل الخاضع للتحكم بنظام‬ )‫محاور‬1+ 3‫ (‏‬CNC

apertura de canales de drenaje, perforación,

профилей (кроме внутренних поверхностей)

traitement

CARACTERÍSTICAS

ES

Utilisé pour effectuer dans un même temps des opérations de fraisage, rainurage pour le drainage d’eau, forage, marquage, fraisage en bout de profilés en aluminium et en PVC. • Opérations spécifiques, outre les opérations standards, sur différents types de profilés • Système de contrôle CNC • Capable d’effectuer des opérations aux angles fixes de -90°, 0 et +90° • Changement automatique d’ensemble de pièces • Chargeur automatique d’ensemble à 8 pièces • Positionnement automatique des étaux • Ecran tactile • Accès à distance • Transfert de données via connexion réseau à distance, Ethernet et USB • Capacité opérationnelle de haut niveau augmentant la productivité • Possibilité de traiter des profilés de plus de 3 000 mm avec système à double mesure • Lubrification automatique dans l’espace d’usinage

• Ability to process 2 profiles in parallel (except inner • Possibilité d’usiner 2 profilés en parallèle (excepté • Возможность обработки параллельно 2 • Cabinet providing protection in processing zone

Centro de mecanizado de perfiles con sistema de control numérico (CNC) (3+1 ejes)

Центр обработки профилей с CNC управлением (3+1 оси)

independientes (6000)

‫المعدات القياسية‬ )‫ قطع‬5( ‫• أدوات للمعالجة‬ ‫• إمكانية معالجة هيكلين بشكل متوا ٍز (فيما عدا األسطح‬ )‫الداخلية‬ ‫• كابينة تقدم الحماية في منطقة المعالجة‬ ‫المعدات االختيارية‬ ‫قارئ باركود‬ ‫التشحيم األوتوماتيكي‬ ‫طول اختياري على المحور السيني‬ )6000( ‫إمكانية إجراء المعالجة في منطقتين منفصلتين‬

22

• • • •

23


PROFILE PROCESSING

PROFİL İŞLEME

GARNET XS4


CNC Kontrollü Profil İşleme Merkezi (4 Eksen) TR

ÖZELLİKLER

Alüminyum ve PVC profillerin freze, su tahliye kanalı açma, delme, markalama, kertme işlemlerini bir arada yapmak için kullanılır. • Farklı profiller üzerinde standartların dışında özel işlemler • CNC tabanlı kontrol sistemi • -90° ile +90° arasındaki tüm açılarda hassas işlem • Otomatik takım değiştirme • Otomatik 8’li takım magazini • Otomatik mengene pozisyonlama • Windows tabanlı dokunmatik ekranlı endüstriyel PC ve kolay kullanılabilen pratik arayüz • Uzaktan erişim • Uzaktan ağ bağlantısı, Ethernet ve USB üzerinden veri aktarımı • Verimliliği artıran yüksek işleme kapasitesi • Çift dayama sistemi sayesinde 3000 mm üzerindeki profilleri işleyebilme • İşleme alanında otomatik yağlama

Standart Ekipmanlar

• İşleme takımları (5 adet) • Paralelde 2 profili işleyebilme (iç yüzler hariç) • İşleme alanında koruma sağlayan kabin

Opsiyonel Ekipmanlar

• Barkod okuyucu • Otomatik yağlama • X ekseninde isteğe bağlı uzunluk • İki ayrı bölümde işlem (6000)

24

25


GARNET XS4

İşleme Mesafeleri

• Ekseni (Boyuna)

3000 mm • Testere Çapı 300 mm

• Y Ekseni (Yatay) • Z Ekseni (Dikey)

-90°/+90°

Posizyonlama Hızı

• Y Ekseni (Yatay)

40 m/min

• Z Ekseni (Dikey)

10 m/min

Spindle

• Max. Rotasyon Hızı

HSK 50F

• Spindle Gücü

5,6/7 kW

• Soğutma Tipi

Sıvı

İşlenebilir Yüzeyler

• Direk takım ile (üst yüzey, yan yüzeyler, kafalar) Hava

5 • Mengeneler, Standart Adet

4

• Mengeneler, Maksimum Adet

6

• Basınç Hava

Çalışma Alanı Mengene Ünitesi

Elektrik

6-8 Bar • Güç

9 kW

• Voltaj

400V 3N PE AC

• Frekans

50 - 60

2730mm

PROFILE PROCESSING

PROFİL İŞLEME

2

18000 rpm

• Takım Tutucu

10 + 1

Profil Pozisyonlama

90° /sn • Profil Referans Dayama

• A Ekseni (Dönme Hareketi)

Otomatik Takım Magazini

127 m/min • Takım Magazini

• X Ekseni (Boyuna)

150 mm

250 mm

• A Ekseni (Kafanın işleme açıları)

Kertme Ünitesi

4740mm

1980mm


CNC Controlled Profile Machining Center (4 Axis) EN

FEATURES

Used for performing milling, drain channel opening, drilling, branding and milling processes on aluminum and PVC profiles. • Non-standard specific operations on different profiles • CNC based control system • Precise process at any angle between -90° and +90° • Automatic tool replacement • Automatic magazine for 8 tools • Automatic clamping positioning • Industrial PC with Windows based touchscreen and easy to use practical interface • Remote access • Data transfer over remote network connection, Ethernet and USB • High processing capacity to increase efficiency • Ability to process profiles over 3000 mm with double gauge system • Automatic lubrication in processing area

Standard Equipment

• Processing tools (5 pieces)

Centre d’usinage pour profilés avec Contrôle CNC (4 Axes) FR

PARTICULARITÉS

RU

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначен для фрезеровки, формирования дренажных каналов, сверления, маркировки и фре-зерной обработки профилей из алюминия и ПВХ. • Возможность выполнения нестандартных специализированных операций с различными профилями • Система управления с CNC • Точная обработка под любым углом от -90° до +90° • Автоматическая смена инструмента • Автоматический магазин на 8 инструментов • Автоматическое позиционирование зажимов • Используется промышленный ПК с ОС Windows, сенсорным экраном и простым в использовании наглядным интерфейсом • Дистанционный доступ • Передача данных через удаленное сетевое подключение, Ethernet и USB • Высокая производительность обработки для повышения эффективности • Возможность обработки профилей размером более 3000 мм при помощи системы двойного шаблона • Автоматическая подача смазки в рабочую зону

Se utiliza para realizar operaciones de fresado,

Equipement standard

• Outils d’usinage (5 pièces)

surfaces)

Стандартная комплектация

• Технологические инструменты (5 шт.)

• Armoire offrant une protection dans la zone de

• Шкаф, обеспечивающий защиту в зоне

Optional Equipment

Equipement optionnel

Дополнительное оборудование

Equipamiento estándar

• Herramientas de procesamiento (5 piezas) • Capacidad para procesar 2 perfiles en paralelo (salvo superficies internas) • El armario proporciona protección en la zona de procesamiento

Equipamiento opcional

• Lecteur de code à barres

• Считыватель штрихкода

• Lector de código de barras

• Automatic lubrication

• Lubrification automatique

• Автоматическая смазка

• Lubricación automática

• Optional length on X-axis

• Longueur adaptable sur l’axe X

• Опциональная длина по оси X

• Longitud opcional en el eje X

• Ability to perform processing in two separate

• Possibilité d’effectuer le traitement dans deux

• Способность проводить обработку в двух

• Capacidad para procesar en dos zonas

zones distinctes (6 000)

отдельных зонах (6000)

AR

mm con sistema de calibración doble • Lubricación automática en el área de procesamiento

• Barcode reader

zones (6000)

‫املواصفات‬

،‫ والتثقيب‬،‫ وفتح قناة صرف‬،‫يستخدم لتنفيذ أعمال التفريز‬ ‫ والهياكل المصنوعة من‬،‫ وعمليات التفريز في األلمونيوم‬،‫والتوسيم‬ marcado y retestado en perfiles de aluminio y .)PVC( ‫كلوريد متعدد الفينيل‬ de PVC. ‫• عمليات معينة خاصة غير قياسية على الهياكل المختلفة‬ • Operaciones específicas no estándar en CNC ‫• نظام تحكم قائم على‬ diferentes perfiles ‫ درجة‬+90‫ و‬-90 ‫• معالجة دقيقة بأي زاوية بين‬ • Sistema de control numérico ‫• استبدال األداة أوتوماتيك ًيا‬ • Proceso preciso en cualquier ángulo entre -90° ‫ أدوات‬8 ‫• مخزن أوتوماتيكي سعة‬ y +90° ‫• الوضع التلقائي للماسكات‬ • Cambio automático de herramientas ‫• جهاز كمبيوتر مخصص لالستخدام في المصانع مجهز‬ • Cargador automático de 8 herramientas ‫بشاشة لمس وواجهة عملية سهلة االستخدام قائمة على‬ • Posicionamiento automático de fijación Windows ‫نظام التشغيل‬ • PC industrial con pantalla táctil de Windows e ‫• االتصال عن بُعد‬ interfaz práctica intuitiva ‫• نقل البيانات بواسطة ربط الشبكة عن بعد باإليثرنت والـ‬ • Acceso remoto USB • Transferencia de datos a través de conexión ‫• قدرة عالية على المعالجة لزيادة الكفاءة‬ remota, Ethernet y USB ‫ ملم‬3000 ‫• إمكانية معالجة الهياكل التي يزيد قطرها عن‬ • Alta capacidad de procesamiento para ‫من خالل نظام المقياس المزدوج‬ incrementar la eficiencia ‫المعالجة‬ ‫• تشحيم أتوماتيكي في منطقة‬ • Capacidad de procesar perfiles de más de 300

обработки

‫مركز تشكيل الهياكل الخاضع للتحكم بنظام‬ )‫محاور‬4‫ (‏‬CNC

apertura de canales de drenaje, perforación,

профилей (кроме внутренних поверхностей)

les surfaces internes) traitement

CARACTERÍSTICAS

ES

Utilisé pour effectuer dans un même temps des opérations de fraisage, rainurage pour le drainage d’eau, forage, marquage, fraisage en bout de profilés en aluminium et en PVC. • Opérations spécifiques, outre les opérations standards, sur différents types de profilés • Système de contrôle CNC • Traitement haute précision à tous les angles entre -90° et +90° • Changement automatique d’ensemble de pièces • Chargeur automatique d’ensemble à 8 pièces • Positionnement automatique des étaux • PC industriel avec écran tactile fonctionnant sous Windows et interface pratique facile d’utilisation • Accès à distance • Transfert de données via connexion réseau à distance, Ethernet et USB • Capacité opérationnelle de haut niveau augmentant la productivité • Possibilité de traiter des profilés de plus de 3 000 mm avec système à double mesure • Lubrification automatique dans l’espace d’usinage

• Ability to process 2 profiles in parallel (except inner • Possibilité d’usiner 2 profilés en parallèle (excepté • Возможность обработки параллельно 2 • Cabinet providing protection in processing zone

Centro de mecanizado de perfiles con sistema de control numérico (CNC) (4 ejes)

Центр обработки профилей с CNC управлением (4 оси)

independientes (6000)

‫المعدات القياسية‬ )‫ قطع‬5( ‫• أدوات للمعالجة‬ ‫• إمكانية معالجة هيكلين بشكل متوا ٍز (فيما عدا األسطح‬ )‫الداخلية‬ ‫• كابينة تقدم الحماية في منطقة المعالجة‬ ‫المعدات االختيارية‬ ‫قارئ باركود‬ ‫التشحيم األوتوماتيكي‬ ‫طول اختياري على المحور السيني‬ )6000( ‫إمكانية إجراء المعالجة في منطقتين منفصلتين‬

26

• • • •

27


PROFILE PROCESSING

PROFİL İŞLEME

GARNET


CNC Kontrollü Profil İşleme Merkezi (4 Eksen) TR

ÖZELLİKLER

Profillerin freze, su tahliye kanalı açma, delme, markalama, kertme işlemlerini bir arada yapmak için kullanılır. • Farklı profiller üzerinde standartların dışında özel işlemler • CNC tabanlı kontrol sistemi • -90° ile +90° arasındaki tüm açılarda hassas işlem • Otomatik takım değiştirme • İki ayrı bölümde işlem • Otomatik 10’lu takım magazini • Otomatik mengene pozisyonlama • Dokunmatik ekran • Uzaktan erişim • Verimliliği artıran yüksek işleme kapasitesi • Hafif çelik profillerin 5 mm’ye kadar olan kalınlıklarında operasyon yapabilme özelliği

Standart Ekipmanlar

• İşleme takımları (5 adet)

Opsiyonel Ekipmanlar

• Otomatik yağlama • X ekseninde isteğe bağlı uzunluk • Otomatik talaş tahliye ünitesi

28

29


GARNET

İşleme Mesafeleri

• X Ekseni (Boyuna)

• Y Ekseni (Yatay) • Z Ekseni (Dikey)

225 mm -90° / +90°

Pozisyonlama Hızı

84 m/dk • Takım Magazini

• Y Ekseni (Yatay)

64 m/dk

• Z Ekseni (Dikey)

48 m/dk

• A Ekseni (Dönme Hareketi)

Çalışma Alanı Mengene Ünitesi

• Max. Rotasyon Hızı

24000 rpm • Mengeneler, Standart Adet

7

• Takım Tutucu

ISO 30 • Mengeneler, Maksimum Adet

9

• Soğutma Tipi

8,0/9,6 kW Elektrik Fan

Profil Pozisyonlama

• Profil Referans Dayama

İşlenebilir Yüzeyler

• Direk takım ile

Hava

2 • Basınç

(üst yüzey, yan yüzeyler, kafalar)

6-8 Bar

Elektrik

5 • Güç

19,5 kW

• Voltaj

400V 3N PE AC

• Frekans

50 - 60

Çelik Profil İşleme Kalınlığı

8428mm

3050mm

• 5 mm

2440mm

PROFILE PROCESSING

10

90°/sn

Spindle

• Spindle Gücü

PROFİL İŞLEME

Otomatik Takım Magazini

• Ekseni (Boyuna)

180 mm

510 mm

• A Ekseni (Kafanın dönme hareketi)

Kertme Ünitesi

6000 mm • Testere Çapı


CNC Controlled Profile Machining Center (4 Axis) EN

Centre d’usinage pour profilés avec Contrôle CNC (4 Axes)

FEATURES

FR

Центр обработки профилей с CNC управлением (4 оси)

PARTICULARITÉS

RU

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Centro de mecanizado de perfiles con sistema de control numérico (CNC) (4 ejes) ES

CARACTERÍSTICAS

Used for performing milling, drain channel

Effectue une série d’opérations intégrées telles

Предназначен для фрезеровки, формирования

Se utiliza para realizar operaciones de fresado,

opening, drilling, branding and end milling

que le fraisage, le rainurage pour le drainage d’eau,

дренажных каналов, сверления, маркировки и

apertura de canales de drenaje, perforación,

processes on profiles.

le perforage, le marquage, le fraisage en bout sur

фрезерной обработки профилей из алюминия.

marcado y retestado en perfiles.

• Non-standard specific operations on different

des profilés.

• Возможность выполнения нестандартных

• Operaciones específicas no estándar en

profiles

• Opérations spécifiques, outre les opérations standards, sur différents types de profilés

• CNC based control system • Precise process at any angle between -90° and +90°

профилями

• Système de contrôle CNC

• Система управления с CNC

• Traitement haute précision à tous les angles

• Точная обработка под любым углом от -90°

entre -90° et +90°

• Automatic tool replacement • Operation on two separate sections

специализированных операций с различными

• Changement automatique d’ensemble de pièces

• Automatic magazine for 10 tools

до +90°

diferentes perfiles • Sistema de control numérico • Proceso preciso en cualquier ángulo entre -90° y +90° • Cambio automático de herramientas

• Автоматическая смена инструмента

• Operación en dos secciones distintas

• Работа с двумя разными участками

• Cargador automático de 10 herramientas

• Automatic clamping positioning

• Opérations dans deux sections séparées

• Автоматический магазин на 10 инструментов

• Posicionamiento automático de fijación

• Touchscreen

• Chargeur automatique d’ensemble à 10

• Автоматическое позиционирование зажимов

• Pantalla táctil

• Сенсорный экран

• Localización de fallos y fácil solución de los

pièces

• Remote access • High processing capacity to increase efficiency • Ability to process light steel profiles up to 5mm thickness

• Positionnement automatique des étaux

• Возможность дистанционного выявления и

• Ecran tactile • Accès à distance

исправления ошибок и устранения неполадок

• Alta capacidad de procesamiento para

• Высокая производительность обработки для

• Capacité opérationnelle de haut niveau augmentant la productivité

problemas gracias al acceso remoto

повышения эффективности

‫املواصفات‬

AR

‫يستخدم لتنفيذ أعمال التفريز وفتح قنوات الصرف‬ ‫والتخريم والتوسيم ورسم العالمات التجارية والطحن في‬ .‫الهياكل‬ ‫• عمليات معينة خاصة غير قياسية على الهياكل المختلفة‬ CNC ‫• نظام تحكم قائم على‬ ‫ درجة‬°90+‫ و‬°90- ‫• معالجة دقيقة بأي زاوية بين‬ ‫• استبدال األداة أوتوماتيك ًيا‬ ‫• تشغيل على قطاعين منفصلين‬ ‫ أدوات‬10 ‫• مخزن أوتوماتيكي سعة‬ ‫• الوضع التلقائي للماسكات‬ ‫• شاشة تعمل باللمس‬ ‫• االتصال عن بُعد‬ ‫• قدرة عالية على المعالجة لزيادة الكفاءة‬ ‫• إمكانية معالجة هياكل الفوالذ الخفيف بسماكة تصل إلى‬ .‫ ملم‬5

incrementar la eficiencia • Capacidad para procesar perfiles de acero

• Возможность обработки легких стальных

• Capacité à traiter de légers profilés d’acier

‫مركز تشكيل الهياكل الخاضع للتحكم بنظام‬ )‫ محاور‬4‫ (‏‬CNC

ligero de hasta 5 mm de grosor

профилей толщиной до 5 мм

jusqu’à 5 mm d’épaisseur

Standard Equipment

Equipement standard

Стандартная комплектация

Equipamiento estándar

• Processing tools (5 pieces)

• Outils d’usinage (5 pièces)

• Технологические инструменты (5 шт.)

• Herramientas de procesamiento (5 piezas)

Optional Equipment

Equipement optionnel

Дополнительное оборудование

Equipamiento opcional

• Automatic lubrication

• Lubrification automatique

• Автоматическая смазка

• Lubricación automática

• Optional length on X-axis

• Longueur adaptable sur l’axe X

• Опциональная длина по оси X

• Longitud opcional en el eje X

• Automatic sawdust discharge unit

• Unité d’évacuation automatique des copeaux

• Устройство автоматического удаления

• Unidad de descarga automática de virutas

опилок

‫المعدات القياسية‬

)‫ قطع‬5( ‫• أدوات للمعالجة‬ ‫المعدات االختيارية‬ ‫• التشحيم األوتوماتيكي‬ ‫• طول اختياري على المحور السيني‬ ‫• وحدة أوتوماتيكية لتفريغ النشارة‬

30

31


PANEL PROCESSING

PANEL İŞLEME

LEPUS - X


CNC Kontrollü Alüminyum ve Kompozit Panel İşleme Makinesi - 4 m (3 Eksen) TR

ÖZELLİKLER

Alüminyum, kompozit panel ve levhaların derz açma, işleme ve ebatlama işlemleri için kullanılır. İsteğe bağlı olarak sunulan ekipmanlar ile alüminyum profillerin işlemeleri yapılır. • İşlenebilir malzeme tipleri/sınıfları; alüminyum plaka, alüminyum kompozit panel, lamine kompozit, ahşap lamine kompozit, çeşitli plastik plakalar, alüminyum endüstriyel veya yarı endüstriyel profiller • Otomatik 10’lu takım magazini • Freze ucu değişimi ile ahşap ve plastik levha işleme • Akıllı CAM post prosesör entegrasyonu • Bağımsız bölümlerde vakumlama • Otomatik takım boyu ölçme • Harici toz emme sistemi • Otomatik, pnömatik dayama sistemi • Windows tabanlı dokunmatik ekranlı endüstriyel PC ve kolay kullanılabilen pratik arayüz • Uzaktan erişim • Uzaktan ağ bağlantısı, Ethernet ve USB üzerinden veri aktarımı • Lokal vakum yapılabilmesi amacıyla tasarlanan özel vakum devresi ile otomatik zonlama • İşleme alanında otomatik yağlama • Özel yazılımı sayesinde vakum gücünü her zaman işleme bölgesine odaklayan otomatik zonlama • İsteğe bağlı olarak sunulan profil işleme özelliği için pnömatik mengeneler • Pnömatik mengene sistemi devreye alındığında, toz emme ve vakum sisteminin devre dışı bırakılabilmesi • Büyük takım prosedürü ile toz emme sistemi çarpma kontrolü • Profil işleme özelliği ile tavsiye edilen özel takımlar ile birlikte -90°, 0, +90° sabit açılarında işlem ve maksimum 150 mm çapında testere ile kertme yapabilme • Profilin 5 yüzeyinde (üst, yanlar, kafalar) işlem yapabilme

Standart Ekipmanlar

• 2D CAD CAM • Freze (2 adet 4 mm kesme, 2 adet V kanal freze) • Toz emme sistemi

Opsiyonel Ekipmanlar

• Özel freze takımları • İsteğe bağlı uzunluk • Profil işleme özelliği

322

333


LEPUS - X

Eksenel Mesafeler

• X Ekseni (Boyuna)

2000 mm

• Y Ekseni (Yatay)

4000 mm

• Z Ekseni (Dikey)

300 mm*

Pozisyonlama Hızı

• X Ekseni (Boyuna)

108 m/dk

• Y Ekseni (Yatay)

108 m/dk

• Z Ekseni (Dikey)

10,5 m/dk

Spindle

• Max. Rotasyon Hızı

24000rpm

• Takım Tutucu

ISO 30

• Güç

7,5/9 kW

• Soğutma Tipi

Elektrik Fan

Otomatik Takım Magazini

• Takım Magazini – Şemsiye Tipi

10

• Takım Magazini – Sabit

2

• Testere Çapı Hava

• Basınç

6-8 bar

Elektrik

• Güç

26,5 kW

• Voltaj

400 V 3~

• Frekans

50-60Hz

Vakum Pompası • Vakum Gücü

2 x 7,5 kW - 2 x 700 m3/h

2175

3670

4169

2100

PROFILE PROCESSING

PROFİL İŞLEME

150 mm

4940

*Freze Hariç

* without cutter

3670


CNC Controlled Aluminum and Composite Panel Processing Machine - 4 m (3 Axis) EN

FEATURES

Центр обработки алюминиевых и композитных панелей с ЧПУ - 4 м (3 оси)

Machine de traitement à panneau composite et en aluminium commandée par CNC - 4 m (3 axes) FR

PARTICULARITÉS

RU

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Máquina de procesamiento de paneles de compuestos y aluminio con control numérico - 4 m (3 ejes) ES

CARACTERÍSTICAS

Used for v-channel opening, processing and sizing operations of aluminum and composite panels and plates.Aluminum profiles can be processed with optional equipment. • Processible material types/classes; aluminum plate, aluminum composite panel, laminated composite, wooden laminated composite, various plastic plates, aluminum industrial or semi-industrial plates • Automatic magazine for 10 tools • Ability to process wooden and plastic plates by replacement of milling cutter • Smart CAM post processing • Vacuuming in independent sections • Automatic tool length measurement • External dust vacuuming system • Automatic, pneumatic alignment system • Industrial PC with Windows based touchscreen and easy to use practical interface • Remote access • Data transfer over remote network connection, Ethernet and USB • Special vacuum circuit designed for local vacuuming and automatic zoning • Automatic lubrication in processing area • Automatic zoning with the ability to routinely focus vacuum on processing area thanks to the special software • Pneumatic clamps for optional profile processing feature • Ability to disable dust vacuuming system when pneumatic clamping system is activated • Dust vacuuming system impact control with large tool procedure • Processing at -90°, 0, +90° fixed angles with profile processing feature and recommended special tools, and end milling with a saw blade with maximum 150 mm diameter • Ability to process 5 surfaces (top, sides, heads) of the profile

Utilisé pour les opérations d’ouverture, de traitement Применяется для прорезания, обработки и измерения et de calibrage des panneaux et plaques en aluminium v-образных каналов в алюминиевых и композитных панелях и пластинах. Для обработки алюминиевых et composites. Les profilés en aluminium peuvent профилей может использоваться дополнительное être traités avec des équipements en option. оборудование. • Types/classes de matériaux accessibles ; • Типы/классы обрабатываемого материала: plaque d’aluminium, panneau composite en алюминиевые пластины, алюминиевые композитные aluminium, composite laminé, composite en bois панели, ламинированный композит, деревянный laminé, diverses plaques en plastique, plaques ламинированный композит, различные пластиковые industrielles ou semi-industrielles en aluminium. пластины, промышленные и полупромышленные • Chargeur automatique d’ensemble à 10 pièces алюминиевые пластины • Opération sur les panneaux en bois et en plastique • Автоматический магазин на 10 инструментов • Обработка деревянных и пластиковых листов путем grâce au changement de mèche à fraiser смены фрезы • Post traitement de la caméra intelligente • Aspiration dans des compartiments indépendants • Интеллектуальная последующая CAM-обработка • Вакуумная фиксация отдельных частей • Mesure automatique de longueur d’outil • Автоматическое измерение длины инструмента • Système externe de dépoussiérage • Внешняя система всасывания пыли • Système de support pneumatique, automatique • Автоматическая пневматическая система регулировки • PC industriel avec écran tactile fonctionnant sous • Используется промышленный ПК с ОС Windows, Windows et interface pratique facile d’utilisation сенсорным экраном и простым в использовании • Accès à distance наглядным интерфейсом • Transfert de données via connexion réseau à • Дистанционный доступ • Передача данных через удаленное сетевое distance, Ethernet et USB подключение, Ethernet и USB • Circuit à vide spécial conçu pour l’aspiration • Специальный вакуумный контур для локального locale et le découpage automatique en zones создания вакуума и определения зон • Lubrification automatique dans l’espace d’usinage • Découpage automatique en zones avec possibilité • Автоматическая подача смазки в рабочую зону • Автоматическое определение зон с возможностью de focaliser systématiquement le vide sur la zone регулярного создания вакуума в месте обработки при de traitement grâce à un logiciel spécial. помощи специального программного обеспечения • Étaux pneumatiques pour le traitement de profilés • Пневматические прижимы для дополнительной en option функции обработки профиля • Possibilité de désactiver le système d’aspiration • Возможность отключения пылесоса для сбора стружки при активированной пневматической системе прижимов des poussières lorsque le système de serrage • Система предотвращения столкновения с пылесосом в pneumatique est activé рамках процедуры работы с крупными инструментами • Contrôle d’impact du système d’aspiration de • Предусмотренная в функции обработки профиля poussière avec procédure pour grands outils • Traitement à des angles fixes de -90°, 0, +90° avec обработка под фиксированным углом в -90°, 0, +90° с использованием рекомендованных possibilité de traitement de profil et d’outils spéciaux специализированных инструментов и торцевое recommandés, et fraisage en bout avec une lame фрезерование с максимальным диаметром режущего de scie d’un diamètre maximum de 150 mm. диска 150 мм • Possibilité de traiter 5 surfaces (supérieure, • Возможность обработки 5 поверхностей профиля (верх, latérales, têtes) du profilé бока, головки)

Para la apertura de canales en V, operaciones de procesado y medición de paneles y placas de compuestos y aluminio. Los perfiles de aluminio pueden procesarse con equipos opcionales. • Tipos/clases de materiales procesables; placa de aluminio, panel de compuestos de aluminio, compuestos laminados, compuestos laminados de madera, diversas placas de plástico, placas de aluminio industrial o semi-industrial • Cargador automático de 10 herramientas • Capacidad de procesar las placas de madera y de plástico mediante el cambio de la fresa • Posprocesamiento de la Smart CAM • Aspiración al vacío en secciones independientes • Medición de la longitud de la herramienta automática • Sistema externo de aspirado de virutas • Sistema de alineación neumático automático • PC industrial con pantalla táctil de Windows e interfaz práctica intuitiva • Acceso remoto • Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB • Circuito especial de vacío diseñado para el aspirado local y la segmentación automática • Lubricación automática en el área de procesamiento • Segmentación automática con capacidad de centrar de forma rutinaria el aspirado en la zona de procesado gracias al software especial • Abrazaderas automáticas para la función de procesamiento de perfiles opcional • Capacidad de desactivar el sistema de aspirado de virutas cuando el sistema de abrazaderas neumático está activado • Control de impactos del sistema de aspiración de virutas con procedimiento para grandes herramientas • Procesamiento a ángulos fijos de -90°, 0 y +90° con función de procesamiento de perfiles y herramientas especiales recomendadas, y retestado con un disco de corte con un diámetro máximo de 150 mm • Capacidad de procesar 5 superficies (superior, laterales, frontales) del perfil

Standard Equipment

Equipement standard

Стандартная комплектация

Equipamiento estándar

• 2D CAD CAM • Cutter (2 pcs 4 mm cutter, 2 pcs V channel cutter) • Dust vacuuming system

• 2D CAD CAM • Fraise (2 taillant de 4 mm, 2 fraise pour rainure en V) • Système de dépoussiérage

• 2D CAD CAM • Фреза (торцевая прямая 4 мм для обрезки – 2 штуки, V-образная для проточки под загиб – 2 штуки) • Пылесос для сбора ПВХ, деревянной и алюминиевой стружки

• 2D CAD CAM • Fresas (2 piezas, fresa de 4 mm, 2 fresas de corte de canal en forma de “V”) • Sistema de aspirado de virutas

Optional Equipment

• Special cutter tools • Optional length •

Equipement optionnel

• Ensemble spécial de mèches à fraiser • Longueur réglable •

Дополнительное оборудование

• Специальные комплекты фрез • Возможность изготовления станка разных габаритных размеров •

Equipamiento opcional

• Herramientas de corte especiales • Longitud opcional •

‫ماكينة معالجة ألواح األلومنيوم واأللواح المركبة‬ ‫بنظام تحكم رقمي باستخدام الحاسوب‬ )‫ محاور‬3( ‫( متر‬CNC) - 4

‫املواصفات‬

AR

‫ ومعالجة وتغرية‬،V ‫تُستخدم لعمليات فتح القنوات على شكل‬ ‫ يمكن معالجة هياكل‬.‫األلومنيوم واأللواح والصفائح المركبة‬ .‫األلومنيوم باستخدام معدات اختيارية‬ ،‫فئات المواد القابلة للمعالجة؛ صفائح األلومنيوم‬/‫• أنواع‬ ،‫ واأللواح الشرائحية الرقيقة‬،‫وصفائح األلومنيوم المركبة‬ ‫ والعديد من الصفائح‬،‫واأللواح الشرائحية الخشبية الرقيقة‬ ‫ وصفائح األلومنيوم الصناعية أو شبه صناعية‬،‫البالستيكية‬ ‫ أدوات‬10 ‫• مخزن أوتوماتيكي سعة‬ ‫• معالجة األلواح البالستيكية واألخشاب مع تغيير طرف الطاحن‬ ‫ (المخصصة‬CAM ‫• المعالجة الالحقة من خالل برامج‬ ‫للتصنيع بمساعدة الكمبيوتر) الذكية‬ ‫• شفط في الوحدات المستقلة‬ ‫• قياس طول األداة أوتوماتيكيًا‬ ‫• نظام امتصاص الغبار الخارجي‬ ‫• نظام إسناد هوائي أوتوماتيكي‬ ‫• جهاز كمبيوتر مخصص لالستخدام في المصانع مجهز‬ ‫بشاشة لمس وواجهة عملية سهلة االستخدام قائمة على‬ Windows ‫نظام التشغيل‬ ‫• االتصال عن بُعد‬ USB ‫• نقل البيانات بواسطة ربط الشبكة عن بعد باإليثرنت والـ‬ ‫• دائرة تفريغ خاصة ومصممة لعمل تفريغ موضعي وتصنيف‬ ‫نطاقي أوتوماتيكي‬ ‫• تشحيم أتوماتيكي في منطقة المعالجة‬ ‫• تصنيف نطاقي أوتوماتيكي مع إمكانية تركيز عملية التفريغ‬ ‫على منطقة المعالجة بانتظام وذلك بفضل الرمجيات الخاصة‬ ‫• ماسكات ضغط هوائي لالستفادة من ميزة معالجة الهياكل‬ ‫االختيارية‬ ‫• إمكانية تعطيل نظام شفط الغبار عند تفعيل نظام مقابض‬ ‫(ملزمات) الضغط الهوائي‬ ‫• التحكم في تأثير نظام شفط الغبار من خالل تشغيل‬ ‫األدوات الكبيرة‬ ،0‫ و‬،-90 ‫• إجراء عملية المعالجة بدرجات زاوية ثابتة تبلغ‬ ‫ درجة باستخدام ميزة معالجة الهياكل واألدوات‬+90‫و‬ ‫ وإجراء عمليات التفريز والطحن‬،‫الخاصة الموصى بها‬ ‫ ملم‬150 ‫باستخدام شفرة المنشار التي ال يزيد قطرها عن‬ ،‫ الجوانب‬،‫ أسطح (السطح العلوي‬5 ‫• إمكانية معالجة‬ ‫األسطح األمامية) للهياكل‬ ‫المعدات القياسية‬ (2D CAD CAM) ‫• نظام رسم ثنائي األبعاد بالكمبيوتر‬ V ‫ قاطع قناة بشكل حرف‬،‫ قطعة‬2 ‫ مم‬4 ‫• قاطع (قاطع‬ )‫ قطعة‬2

‫• نظام امتصاص الغبار‬

‫المعدات االختيارية‬ ‫الخاصة‬ ّ ‫• أطقم الطحن‬ ‫• طول حسب الرغبة‬

342

335


PANEL PROCESSING

PANEL İŞLEME

LEPUS - II / II L


CNC Kontrollü Alüminyum Kompozit Panel İşleme Makinesi (3 Eksen) - 4 m / 7 m TR

ÖZELLİKLER

Kompozit panel ve levhaların derz açma, işleme ve ebatlama işlemleri için kullanılır. • Güçlü vakumlama ile kompozit levha sabitleme ve üstün işleme kalitesi • Takım değiştirme magazini: birbirinden bağımsız 4 adet fan soğutmalı spindle motor kapasitesi • Freze ucu değişimi ile ahşap ve plastik levha işleme • Polietilen tabla üzerindeki kanallar ile ideal vakumlama • 2D CAD CAM grafik ve optimizasyon yazılımı • 2,5 saniyede takım değiştirme • Bağımsız bölümlerde vakumlama • Otomatik freze boyu sıfırlama • Harici toz emme sistemi • NC-300A - MI CNC Kontrol ünitesi • Otomatik, pnömatik dayama sistemi • Uzaktan ağ bağlantısı, Ethernet ve USB üzerinden veri aktarımı • Uzaktan erişim • Gerilime karşı dirençli çelik kasa, yüksek hassasiyette işleme • Lokal vakum yapılabilmesi amacıyla tasarlanan özel vakum devresi • Elektrik kesintisi vb. sorunlara karşı kaldığı yerden devam edebilme özelliği • Yüklenen kod dosyasında düzenleme yapabilme özelliği • Manuel kod yazıp işleyebilme özelliği

Standart Ekipmanlar

• 2D CAD CAM • Freze (2 adet 4 mm kesme, 2 adet V kanal freze) • Toz emme sistemi

Opsiyonel Ekipmanlar

• Özel freze takımları • İsteğe bağlı uzunluk

362

3 37


LEPUS - II / II L

4000

7000

• X Ekseni (Boyuna)

2000 mm

2000 mm

• Y Ekseni (Yatay)

4000 mm

7000 mm

• Z Ekseni (Dikey)

200 mm*

200 mm*

Eksenel Mesafeler

Pozisyonlama Hızı

• X Ekseni (Boyuna)

55 m/dk

55 m/dk

• Y Ekseni (Yatay)

55 m/dk

55 m/dk

• Z Ekseni (Dikey)

15 m/dk

15 m/dk

• B Ekseni (Dönme Hareketi)

10° /sec

Spindle

• Max. Rotasyon Hızı

18000rpm

• Takım Tutucu

ER20

ER20

• Güç 2,2 kW

2,2 kW

• Soğutma Tipi

Fan

6-8 bar

6-8 bar

Elektrik

• Güç 15,5 kW

23 kW

• Voltaj 400 V 3~

400 V 3~

• Frekans 50-60Hz

50-60Hz

Vakum Pompası • Vakum Gücü

2330mm

LEPUS - II

2 x 7.5 kW - 2 x 700 m3/h

3240mm

4785mm

LEPUS - II L

3240mm

PROFILE PROCESSING

Fan

Hava

• Basınç

PROFİL İŞLEME

18000rpm

2240mm

7995mm *Freze Hariç

* without cutter


CNC Controlled Aluminum Composite Panel Processing Machine (3 Axis) - 4 m / 7 m EN

FEATURES

Центр обработки алюминиевой композитной панели (3 оси) - 4 m / 7 m

Machine De Traitement De Panneau Composite En Aluminium Avec Controle CNC (3 Axes)- 4 m / 7 m FR

PARTICULARITÉS

RU

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Máquina de procesamiento de paneles de compuestos de aluminio con control numérico - (3 ejes) - 4 m / 7 m ES

CARACTERÍSTICAS

Used for v-channel opening, processing and sizing operations of composite panels and plates. • Composite plate fixing and superior processing quality with strong vacuum • Tool replacement magazine: capacity for 4 independently operating fan cooled spindle motors • Ability to process wooden and plastic plates by replacement of milling cutter • Ideal vacuuming with air channels on polyethylene board • 2D CAD CAM graphics and optimization software • Tools replacement in 2.5 seconds • Vacuuming in independent sections • Automatic milling cutter length reset • External dust vacuuming system • NC-300A - MI CNC Control unit • Automatic, pneumatic alignment system • Data transfer over remote network connection, Ethernet and USB • Remote access • Steel frame with tension resistance, high accuracy processing • Special vacuum circuit designed for local vacuum delivery • Ability to operate with double stations • Ability to resume operation following problems such as power outage, etc. • Ability to edit loaded code file

Utilisé pour les opérations d’ouverture, de traitement et de calibrage des panneaux et plaques composites. • Fixation de panneaux en composite de qualité supérieure grâce à une aspiration puissante • Magasin d’outils de rechange : puissance de 4 moteurs à broches refroidis par un ventilateur qui fonctionnent de façon indépendante • Opération sur les panneaux en bois et en plastique grâce au changement de mèche à fraiser • Aspiration idéale grâce au conduits sur le plan de travail en polyéthylène • Logiciel graphique d’optimisation 2D CAD CAM • Changement d’ensemble en 2,5 secondes • Aspiration dans des compartiments indépendants • Réinitialisation automatique de la longueur de fraisage • Système externe de dépoussiérage • Unité de commande NC-300A - MI CNC • Système de support pneumatique, automatique • Transfert de données via connexion réseau à distance, Ethernet et USB • Accès à distance • Structure en acier résistant aux tensions, usinage haute précision • Circuit d’aspiration spécialement conçu pour une aspiration locale • Capacité de fonctionnement sur deux postes • Capacité de remise en marche à la suite des dysfonctionnements tels que la coupure de courant, etc. • Capacité de modification des fichiers de code chargés

Применяется для прорезания, обработки и измерения v-образных каналов в композитных панелях и пластинах. • Стол с мощным вакуумным держателем, способствующий более точной обработке композитных панелей • Магазин для сменных инструментов: рассчитан на 4 независимо работающих двигателя вращения шпинделя с вентиляторным охлаждением • Обработка деревянных и пластиковых листов путем смены фрезы • Идеальная вакуумная фиксация с помощью каналов в полиэтиленовой столешнице • Специальное графическое и оптимизационное программное обеспечение 2D CAD CAM • Замена инструмента за 2,5 секунды • Вакуумная фиксация отдельных частей • Автоматическая установка начального размера фрезы • Внешняя система всасывания пыли • NC-300A - Блок управления MI CNC • Автоматическая пневматическая система регулировки • Передача данных через удаленное сетевое подключение, Ethernet и USB • Возможность дистанционного выявления и исправления ошибок и устранения неполадок • Стальная высокопрочная рама, обеспечивающая высокую точность обработки • Специальный контур вакуума для создания вакуума на месте • Возможность работать с двойными столами для обрабатываемых деталей • Возможность продолжить работу после возникновения таких проблем, как перебой в электропитании и т.п. • Возможность редактировать загруженный файл с кодом

Para la apertura de canales en V, operaciones de procesado y medición de paneles y placas de compuestos. • Potente sistema de aspiración al vacío para fijar la placa con seguridad y conseguir una calidad óptima de procesamiento • Cargador de cambio de herramientas: capacidad de 4 motores de husillo independientes refrigerados con un ventilador • Capacidad de procesar las placas de madera y de plástico mediante el cambio de la fresa • Excelente aspiración al vacío con canales de aire sobre placa de polietileno • Software gráfico y de optimización 2D CAD CAM • Cambio de herramienta en 2.5 segundos • Aspiración al vacío en secciones independientes • Ajuste automático del largo de la fresa • Sistema externo de aspirado de virutas • Unidad de control NC-300A - MI CNC • Sistema de alineación neumático automático • Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB • Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto • Estructura de acero resistente a la tensión; procesamiento de alta precisión • Circuito especial de vacío diseñado para la entrega local de vacío • Capacidad para funcionar con estaciones dobles • Capacidad de reanudar la operación después de problemas, por ejemplo después de un corte de corriente, etc. • Posibilidad de editar el archivos de código cargado

Standard Equipment

Equipement standard

Стандартная комплектация

Equipamiento estándar

• 2D CAD CAM • Cutter (2 pcs 4 mm cutter, 2 pcs V channel cutter) • Dust vacuuming system

• 2D CAD CAM • Fraise (2 taillant de 4 mm, 2 fraise pour rainure en V) • Système de dépoussiérage

• 2D CAD CAM • Фреза (торцевая прямая 4 мм для обрезки – 2 штуки, V-образная для проточки под загиб – 2 штуки) • Пылесос для сбора ПВХ, деревянной и алюминиевой стружки

• 2D CAD CAM • Fresas (2 piezas, fresa de 4 mm, 2 fresas de corte de canal en forma de “V”) • Sistema de aspirado de virutas

Optional Equipment

• Special cutter tools • Optional length

Equipement optionnel

• Ensemble spécial de mèches à fraiser • Longueur réglable

Дополнительное оборудование

• Специальные комплекты фрез • Возможность изготовления станка разных габаритных размеров

Equipamiento opcional

• Herramientas de corte especiales • Longitud opcional

‫ماكينة عمل لوحات األلومنيوم المركبة‬ 7 m / 4 m - )3 ‫ (محور‬CNC ‫بنظام تحكم‬

‫املواصفات‬

AR

‫ ومعالجة وتغرية‬،V ‫تُستخدم لعمليات فتح القنوات على شكل‬ .‫األلواح والصفائح المركبة‬ ‫• جودة معالجة فائقة ولوحة مركب تثبيت مع تفريغ قوي‬ ‫ محركات لمحور‬4 ‫ تسع‬:‫• الحاوية الخاصة بتغيير األطقم‬ ‫الدوران تعمل بشكل مستقل ويتم تبريدها بالمروحة‬ ‫• معالجة األلواح البالستيكية واألخشاب مع تغيير طرف‬ ‫الطاحن‬ ‫• تفريغ مثالي لقنوات البولي إيثيلين على الطاولة‬ 2D CAD CAM ‫• مثالي لكتابة الرسومات‬ ‫ ثانية‬2.5 ‫• تغيير األدوات في خالل‬ ‫• شفط في الوحدات المستقلة‬ ‫• التصفير خالل الطحن الطويل األوتوماتيكي‬ ‫• نظام امتصاص الغبار الخارجي‬ MI CNC ‫ – وحدة تحكم‬300A-NC • ‫• نظام إسناد هوائي أوتوماتيكي‬ ‫• نقل البيانات بواسطة ربط الشبكة عن بعد باإليثرنت والـ‬ USB

‫االتصال عن بُعد‬ ‫ مع قدرة على المعالجة فائقة‬،‫إطار فوالذي بمقاومة للشد‬ ‫الدقة‬ ‫دائرة تفريغ خاصة ومصممة لعمل تفريغ موضعي‬ ‫وحدة صيانة النظام الهوائي‬ ‫تتيح القدرة على استئناف العمل بعد حدوث مشكالت مثل‬ .‫ وما إلى ذلك‬،‫انقطاع التيار الكهربي‬ ‫تتيح القدرة على تعديل ملف التعليمات البرمجية الذي‬ .‫تم تحميله‬

• • • • • •

‫المعدات القياسية‬ (2D CAD CAM) ‫• نظام رسم ثنائي األبعاد بالكمبيوتر‬ V ‫ قاطع قناة بشكل حرف‬،‫ قطعة‬2 ‫ مم‬4 ‫• قاطع (قاطع‬ )‫ قطعة‬2

‫• نظام امتصاص الغبار‬

‫المعدات االختيارية‬ ‫الخاصة‬ ّ ‫• أطقم الطحن‬ ‫• طول حسب الرغبة‬

382

339


CORNER CRIMPING

KÖŞE PRES

APEX - IV


Otomatik Hidrolik Dört Kafa Alüminyum Köşe Presi TR

ÖZELLİKLER

Alüminyum profillerin köşe birleştirme işlemleri için kullanılır. • Yüksek basınca dayanıklı çelik tabla • Servo sistemli otomatik pozisyonlama • Dokunmatik ekran • Yüksek profiller için ayarlanabilir mengene sistemi • Ezici bıçakları profile göre ayarlama • Hidrolik çalışma sistemi • Birleştirme esnasında iki kademeli hidrolik basınç ayarı • Emniyet bariyeri ile çalışma bölgesi güvenliği • Geniş ve yüksek profilleri presleme • PLC kontrol sistemi • Güçlü hidrolik pompa sistemi • Kullanıcı dostu kolay arayüz programı • Sessiz ve uzun ömürlü çalışma • Güçlü fren sistemi sayesinde hassas birleştirme işlemi • Çerçeveyi kolay yerleştirmeye imkan sağlayan otomatik ölçü hesaplama sistemi

Standart Ekipmanlar

• 7 mm ezme seti (8 adet) • 5 mm ezme seti (8 adet)

Opsiyonel Ekipmanlar

• Özel profiller için ezici set • Barkod okuyucu

40

41


APEX - IV

Ezici Bıçaklar

510 mm - 515 mm

• Hareket Mesafesi

40 mm

• Max. Profil Uzunluğu

2000 mm - 3400 mm

• Bıçaklar Arası Mesafe

100 mm

Pozisyonlama Hızı

Elektrik

15 m/dk

• Güç

8,5 kW

• Y Ekseni (Yatay)

15 m/dk

• Voltaj

400V 3N PE AC

• Frekans

50 - 60 Hz

1560 mm

CORNER CRIMPING

KÖŞE PRES

• X Ekseni (Boyuna)

4100 mm

2540 mm

Profil Ölçüleri

2822 mm

• Min. Profil Uzunluğu

2160 mm


Automatic Hydraulic Four Head Aluminum Corner Crimping Machine EN

FEATURES

Presse d’Angle Automatique Et Hydraulique à Quatre Têtes En Aluminium FR

PARTICULARITÉS

Автоматический вертикальный четырехголовый гидравлический пресс для соединения алюминиевых углов RU

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ensambladora de ángulos de aluminio hidráulica automática de cuatro cabezales ES

CARACTERÍSTICAS

Used for corner assembling processes of aluminum profiles. • Steel plate with high pressure resistance • Automatic positioning with servo system • Touchscreen • Adjustable clamping system for high profiles • Adjustment of crimping blades based on profile • Hydraulic operating system • Two stage hydraulic pressure setting in assembly • Safe working area with safety barrier • Crimping of wide and high profiles • PLC control system • Strong hydraulic pump system • User friendly, easy interface program • Low noise, long service life • Precision assembly process with robust brake system • Automatic size calculation system for easy frame insertion

Destinée au pressage d’angle des profilés en aluminium. • Surface de travail en acier résistant aux pressions élevées • Positionnement automatique avec système Servo • Ecran tactile • Système d’étau réglable pour des profilés larges • Réglage lames de presse en fonction du profilé • Système de fonctionnement hydraulique • Pression hydraulique réglable à deux niveaux lors de l’assemblage • Sécurisation de l’espace de travail grâce à une barrière de sécurité • Pressage de profilés hauts et larges • Système de contrôle PLC • Système de pompe hydraulique puissant • Interface utilisateur facile • Travail silencieux et de longue durée • Assemblage précis grâce au système de freinage puissant • Système de mesure automatique pour une installation facile du cadre

Используется для процесса соединения углов алюминиевых профилей. • Стальная платформа, выдерживающая высокое давление • Автоматическое размещение при помощи серводвигателей • Сенсорный экран • Система прижимов с регулировкой для высоких профилей • Регулировка по высоте и глубине выдвижения прессующих ножей под любые профильные системы • Гидравлический привод • Двухступенчатая регулировка гидравлического давления во время соединения • Безопасность рабочего места обеспечивается защитным барьером • Работа с широкими и высокими профилями • Система управления на PLC • Высокопроизводительная система с гидравлическим насосом • Удобная и простая программа интерфейса • Низкий уровень шума, длительный срок эксплуатации • Процесс высокоточной сборки с надежной тормозной системой • Система автоматического расчета размера резки для простой установки основы

Ideal para procesos de ensamblado angular de perfiles de aluminio • Placa de acero resistente a altas presiones • Sistema servo para posicionamiento automático • Pantalla táctil • Sistema de abrazaderas ajustables para contornos altos • Ajuste de las cuchillas de ensamblado de acuerdo con el perfil • Sistema de operación hidráulico • Ajuste hidráulico de dos niveles en el ensamblado • Área segura de trabajo gracias a la barrera de seguridad • Ensamblado de perfiles anchos y altos • Sistema de control PLC • Potente sistema de bomba hidráulica • Programa fácil de usar • Bajo nivel de ruido, larga vida útil • Proceso de montaje de precisión con robusto sistema de frenos • Sistema automático de cálculo del tamaño para facilitar la inserción de estructuras

Standard Equipment

Equipement standard

Стандартная комплектация

Equipamiento estándar

• 7 mm crimping set (8 pcs)

• Ensemble de presses de 7 mm (8 pièces)

• Прессующие ножи с толщиной 7 мм (8 штуки)

• Conjunto de ensamblado de 7 mm (8 piezas)

• 5 mm crimping set (8 pcs)

• Ensemble de presses de 5 mm (8 pièces)

• Прессующие ножи с толщиной 5 мм (8 штуки)

• Conjunto de ensamblado de 5 mm (8 piezas)

Optional Equipment

• Crimping set for custom profiles • Barcode system

Equipement optionnel

• Ensemble de presses pour les profilés spéciaux • Système de code à barres

Дополнительное оборудование

• Комплект прессующих ножей для вашего профиля • Система штрих-кода

Equipamiento opcional

• Conjunto de prensas para contornos especiales • Sistema de código de barras

‫ضاغط زاوية ألومنيوم هيدروليكي‬ ‫أوتوماتيكي برأس رباعي‬

‫املواصفات‬

AR

.‫يستخدم في أعمال تجميع زاوية هيكل األلومنيوم‬ ‫• طاولة فوالذية مقاومة للضغط العالي‬ ‫• تحديد وضعية تلقائي أوتوماتيكي بنظام سيرفو‬ ‫• شاشة تعمل باللمس‬ ‫• نظام ملزمة يمكن عياره من أجل الهياكل العالية‬ ‫• ضبط عيار شفرات السحق بنا ًء على الهيكل‬ ‫• نظام تشغيل هيدروليكي‬ ‫• عيار الضغط الهيدروليكي بدرجتين أثناء التجميع‬ ‫• سالمة منطقة العمل من خالل حاجز األمان‬ ‫• ضغط وكبس الهياكل الواسعة والعالية‬ PLC ‫• نظام التحكم‬ ‫• نظام ضخ هيدروليكي قوي‬ ‫• برنامج سهل االستخدام بواجهة سلسة‬ ‫• مستوى منخفض من الضوضاء وعمر طويل في الخدمة‬ )‫• عملية تجميع دقيقة مع نظام قوي للكابح (فرامل منع الحركة‬ ‫• نظام أتوماتيكي لحساب المقاس لسهولة إدخال اإلطار‬

‫المعدات القياسية‬ • )‫ قطع‬8( ‫ مم‬7 ‫مجموعة السحق‬ )‫ قطع‬8( ‫ مم‬5 ‫مجموعة السحق‬ ‫المعدات االختيارية‬ ‫• طقم طاحن أو ساحق للهياكل الخاصة‬ ‫• نظام الباركود‬

42

43


CORNER WELDING

KÖŞE KAYNAK

ORION - IV


Otomatik Dört Kafa Kaynak Makinesi TR

ÖZELLİKLER

Plastik profillerin dört köşesini kaynaklama işlemleri için kullanılır. • Pnömatik hareket • Otomatik çerçeve boşaltma ünitesi • İşlem programlama ve geniş hafıza • Emniyet bariyeri ile çalışma bölgesi güvenliği • Kaynak zamanı ayarı ve dijital kontrollü ısıtma • Elektronik termostat sayesinde 0°C - 350°C arasında sıcaklık ayarlama • Dokunmatik kontrol paneli • Hızlı ve kolay değiştirilebilen kaynak kalıp sistemi • Seri işlem ve hassas ölçü • 0,2 mm kaynak aralığı • Hızlı ve kolay değiştirilebilen ütü teflonu • Uzaktan erişim • Uzaktan ağ bağlantısı, Ethernet ve USB üzerinden veri aktarımı • Ekran üzerinde alarm ve uyarı ikazı • Sıcaklığı plakaya homojen şekilde dağıtma

Opsiyonel Ekipmanlar

• Barkod okuyucu • Özel kalıp • Conta basma sistemi • Profil bekleme ve soğuma ünitesi

44

45


ORION - IV

Çerçeve Ölçüleri

• Min. Çerçeve Ölçüsü •

Max. Çerçeve Ölçüsü

30 mm

2540 mm x 4000 mm

• Max. Profil Yüksekliği

200 mm

• Min. Profil Genişliği

30 mm

• Max. Profil Genişliği

150 mm

0.2 mm

Hava

• Basınç

6-8 bar

Elektrik

• Voltaj

400V 3N PE AC

• Frekans

50 - 60 Hz

1625

3580

CORNER WELDING

KÖŞE KAYNAK

Profil Ölçüleri

• Min. Profil Yüksekliği

Kaynak Aralığı

• Kaynak Çapak Ölçüsü

350 mm x 400 mm

5560


Automatic Four Head Welding Machine EN

FEATURES

Soudeuse automatique à quatre têtes FR

PARTICULARITÉS

Автоматический четырехголовый станок для сварки RU

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Soldadora automática de cuatro cabezales ES

CARACTERÍSTICAS

Used for welding four corners of plastic profiles. • Pneumatic motion • Automatic frame output unit • Process programming and large memory • Safe working area with safety barrier • Welding time adjustment and digitally controlled heating • Temperature adjustment between 0 °C and 350 °C with electronic thermostat • Touchscreen control panel • Quick and easy to replace welding mold system • Batch processing and precision measurement • 0.2 mm welding range • Quick and easy to replace hot press teflon • Remote access • Data transfer over remote network connection, Ethernet and USB • Alarm and warning sign on screen • Uniform heat distribution on plate

Utilisée pour souder les quatre angles des profilés en plastique. • Mouvement pneumatique • Unité de sortie automatique de trame • Programmation des processus et mémoire haute capacité • Zone de travail de sécurité avec barrière de sécurité • Réglage du temps de soudage et chauffage régulé numériquement • Réglage de température entre 0° C et 350° C à l’aide du thermostat électronique • Panneau de commande tactile • Système de moule de soudage rapide et facile à remplacer • Traitement par lots et mesure précise • Gamme de soudage de 0,2 mm • Téflon pour Presse à Chaud rapide et facile à remplacer • Accès à distance • Transfert de données via connexion réseau à distance, Ethernet et USB • Signe d’alarme à l’écran • Répartition thermique uniforme sur la plaque

Предназначен для сварки четырех углов пластиковых профилей. • Пневматический привод • Автоматическое устройство отвода рамы • Программирование процесса и расширенная память • Безопасность рабочего места обеспечивается защитным барьером • Нагревание с цифровым контролем и регулировка времени сварки • Электронный термостат позволяет регулировать нагрев от 0°C до 350°C • Сенсорная панель управления • Быстрая и упрощенная смена сварочных цулаг • Последовательная обработка и точность измерения • диапазон регулировки при сварке 0,2 мм • Быстросъемный сменный тефлоновый узел горячей прессовки • Дистанционный доступ • Передача данных через удаленное сетевое подключение, Ethernet и USB • Сигнализация и вывод предупреждающего сигнала на экран • Однородный нагрев пластины

Ideal para soldar cuatro ángulos de perfiles de PVC • Movimiento neumático • Unidad de salida automática del marco • Programación de procesos y gran capacidad de memoria • Área de trabajo segura con barrera de seguridad • Ajuste del tiempo de soldadura y calentamiento controlado digitalmente • Ajuste de temperatura entre 0°C y 350°C con termostato electrónico • Panel de control con pantalla táctil • Sistema fácil y rápido de reemplazo de moldes de soldadura • Procesamiento en serie y medición de precisión • Rango de soldadura de 0,2 mm • Sistema fácil y rápido de reemplazo de teflón de plancha de calor • Acceso remoto • Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB • Alarma y signo de advertencia en la pantalla • Distribución uniforme del calor en la placa

Equipement optionnel

Дополнительное оборудование

Equipamiento opcional

• • • •

Lecteur de code à barres Moule spécial Système de pressage de joint Unité de maintien et de refroidissement du profilé

• • • •

Устройство считывания штрих-кодов Цулаги под вашу профильную систему Система сжатия уплотнений Устройство удержания и охлаждения профиля

• • • •

Lector de código de barras Molde especial Sistema de prensado de juntas Unidad de soporte y refrigerado de perfiles

Optional Equipment

• Barcode reader • Special mold • Gasket pressing system • Profile holding and cooling unit

‫ماكينة لحام تلقائية أوتوماتيكية‬ ‫برأس رباعي‬

‫املواصفات‬

AR

.‫تستخدم للحام أربع زوايا للهياكل البالستيكية‬ ‫• حركة هوائية‬ ‫• وحدة إخراج اإلطار أوتوماتيكيًا‬ ‫• ذاكرة واسعة وبرمجة العمليات‬ ‫• سالمة منطقة العمل من خالل حاجز األمان‬ ‫• ضبط وقت اللحام والتحكم رقم ًيا في التسخين‬ ‫ درجة مئوية‬350‫ درجة مئوية و‬0 ‫• ضبط درجة الحرارة بين‬ ‫مع منظم حرارة إلكتروني‬ ‫• لوحة تحكم باللمس‬ ‫• سهولة وسرعة استبدال نظام قالب اللحام‬ ‫• معالجة مسلسلة وقياسات دقيقة‬ ‫ مم‬0.2 ‫• نطاق اللحام‬ ‫• سرعة وسهولة تبديل التيفلون الضغط الساخن‬ ‫• االتصال عن بُعد‬ USB ‫• نقل البيانات بواسطة ربط الشبكة عن بعد باإليثرنت والـ‬ ‫• عالمة التنبيه واإلنذار على الشاشة‬ ‫• توزيع الحرارة الموحدة على اللوحة‬

‫المعدات االختيارية‬ ‫قارئ الرمز الشريطي‬ ‫قالب خاص‬ ‫نظام ضغط حشوة اإلحكام‬ ‫وحدة تبريد وحمل الهيكل‬

46

• • • •

47


CORNER WELDING

KÖŞE KAYNAK

SIRIUS


Otomatik PVC Kaynak ve Temizleme Hattı (3 Eksen) TR

ÖZELLİKLER

Plastik profillerin dört köşesini aynı anda kaynaklama ve kaynak sonrası profilde oluşan çapakları temizleme işlemleri için kullanılır. • Pnömatik hareket • Otomatik çerçeve boşaltma ünitesi • Seri işlem ve hassas ölçü • İşlem programlama ve geniş hafıza • Emniyet bariyeri ile çalışma bölgesi güvenliği • Kaynak zamanı ayarı ve dijital kontrollü ısıtma • Elektronik termostat sayesinde 0°C - 350°C arasında sıcaklık ayarlama • 0,2 mm kaynak aralığı • Dokunmatik kontrol paneli • Otomatik profil çevirme sistemi • Kaynak sonrası robot sistemi ile profilin temizleme ünitesine hızlı aktarımı • Birbirinden bağımsız iki ayrı temizleme ünitesi sayesinde profilin alt, üst, iç ve dış yüzeylerini temizleme • El kumanda sistemi (el çarkı) ile kolay programlama • Operatör tarafından elle ayarlanan eksenel hızlar • İki makine arasında gerçek zamanlı haberleşme • Profil tanıma sistemi • 1000 adet profil hafıza kapasitesi • Profil tanıma sistemi • 1000 adet profil hafıza kapasitesi • Manuel ve otomatik çalışabilme • 11 adet otomatik profil temizleme bıçağı • Renkli ve beyaz profiller için ayrı temizleme bıçakları • Uzaktan erişim • Uzaktan ağ bağlantısı, Ethernet ve USB üzerinden veri aktarımı • Ekran üzerinde alarm ve uyarı ikazı • Hızlı ve kolay değiştirilebilen ütü teflonu • Operasyon süresince işlem sürelerini ekran üzerinde takip edebilme • Sıcaklığı plakaya homojen şekilde dağıtma • Profil bekletme ve soğuma ünitesi • Döndürme hızı optimizasyonu • Bitmiş profili hat üzerinden alma ünitesi

Standart Ekipmanlar

• • • • • •

Konveyör Profil dış temizleme testeresi Temizleme bıçakları Frezeler Profil bekletme ve soğuma ünitesi Otomatik profil çevirme sistemi

Opsiyonel Ekipmanlar

• • • •

Özel kalıp Barkod okuyucu Conta basma sistemi Otomatik yatak yağlama sistemi

48

49


SIRIUS

Kaynak Ünitesi Çerçeve Ölçüleri

• Min. Çerçeve Ölçüsü

350 mm x 400 mm

Max. Çerçeve Ölçüsü

2540 mm x 4000 mm

Kaynak Ünitesi Profil Ölçüleri

Temizleme Ünitesi Çerçeve Ölçüleri

• Min. Çerçeve Ölçüsü Max. Çerçeve Ölçüsü

Temizleme Ünitesi Profil Ölçüleri

30 mm

• Min. Profil Yüksekliği

30 mm

• Max. Profil Yüksekliği

200 mm

• Max. Profil Yüksekliği

200 mm

• Min. Profil Genişliği

30 mm

• Min. Profil Genişliği

30 mm

• Max. Profil Genişliği

150 mm

• Max. Profil Genişliği

150 mm

Kaynak Aralığı

• Kaynak Çapak Ölçüsü

0.2 mm

Elektrik

• Voltaj

400V 3N PE AC

• Frekans

50 - 60 Hz

Kesici Ünite

• Testere Çapı

1.5 kW

• Testere Motor Devri

6000 rpm

• Testere Kalınlığı • Freze Motor Gücü (x2) • Freze Çapı • Freze Uzunluğu

Hava

• Basınç

6-8 bar

300 mm

• Testere Motor Gücü

• Freze Motor Devri

CORNER WELDING

2540 mm x 4000 mm

• Min. Profil Yüksekliği

KÖŞE KAYNAK

350 mm x 400 mm

3.2 mm 1.1 kw 18000 rpm 8 mm 120 mm

İşlenebilir Yüzeyler

• Kesici ile (Dış profil) 1 • 3 üst ve 3 alt bıçak ile (üst ve alt yüzeyle iç profil) 3 • 1 üst ve 1 alt freze ile (üst ve alt yüzeyle) 2


Automatic PVC Welding and Cleaning Line (3 Axis) EN

FEATURES

Chaîne de soudure et de nettoyage automatique pour PVC (3 axes) FR

PARTICULARITÉS

Used for simultaneously welding four corners of plastic profiles and removing the burrs from the profiles after welding. • Pneumatic motion • Automatic frame output unit • Batch processing and precision measurement • Process programming and large memory • Safe working area with safety barrier • Welding time adjustment and digitally controlled heating • Temperature adjustment between 0 °C and 350 °C with electronic thermostat • 0.2 mm welding range • Touchscreen control panel • Automatic profile rotation system • Quick transferring the profile to cleaning unit with robot system after welding • Cleaning of bottom, top, internal and external surfaces of the profile by two independent cleaning units • Easy programming with manual control system (hand wheel) • Manual operator adjusted axial speeds • Real time communication between two machines • Profile recognition system • Memory capacity for 1000 profiles • Manual and automatic operation • Automatic cleaning with 11 profile cleaning blade • Separate cleaning blades for colored and white profiles • Remote access • Data transfer over remote network connection, Ethernet and USB • Alarm and warning sign on screen • Quick and easy to replace hot press teflon • Processing time monitoring on screens during operation • Uniform heat distribution on plate • Profile holding and cooling unit • Rotation speed optimization • Picking up unit for finished profile on the line

Utilisée pour souder simultanément quatre angles des profilés en plastique et éliminer les bavures de ces profilés après le soudage. • Mouvement pneumatique • Unité de sortie automatique de trame • Traitement par lots et mesure précise • Programmation des processus et mémoire haute capacité • Zone de travail de sécurité avec barrière de sécurité • Réglage du temps de soudage et chauffage régulé numériquement • Réglage de température entre 0° C et 350° C à l’aide du thermostat électronique • Gamme de soudage de 0,2 mm • Panneau de commande tactile • Système de rotation automatique du profilé • Après le soudage, transfert rapide du profilé à l’unité de nettoyage grâce au système robotisé • Nettoyage des surfaces inférieure, supérieure, intérieure et extérieure du profilé par deux unités de nettoyage indépendantes • Programmation facile grâce au système de commande manuelle (volant de manœuvre) • Vitesses axiales réglées manuellement par l’opérateur • Communication en temps réel entre deux machines • Système de reconnaissance du profilé • Possibilité de mémoire sur 1000 profilés • Fonctionnement manuel et automatique • Nettoyage automatique à l’aide de 11 lames de nettoyage du profilé • Lames de nettoyage séparé pour profilés colorés et blancs • Accès à distance • Transfert de données via connexion réseau à distance, Ethernet et USB • Signe d’alarme à l’écran • Téflon pour Presse à Chaud rapide et facile à remplacer • Contrôle du temps de traitement sur les écrans lors du fonctionnement • Répartition thermique uniforme sur la plaque • Unité de maintien et de refroidissement du profilé • Optimisation de la vitesse de rotation • Unité de collecte pour profilé fini sur la chaîne

Standard Equipment

• • • • • •

Conveyor Profile external cleaning saw blade Cleaning blades Cutters Profile holding and cooling unit Automatic profile rotation system

• • • • • •

Optional Equipment

• • • •

Special mold Barcode reader Gasket pressing system Automatic bearing lubrication system

Автоматический станок для сварки и зачистки ПВХ (3 оси) RU

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Línea automática de soldado y limpieza de PVC (3 ejes) ES

CARACTERÍSTICAS

Équipement standard

Предназначен для одновременной сварки четырех углов пластиковых профилей и удаления заусенцев с профилей после сварки. • Пневматический привод • Автоматическое устройство отвода рамы • Последовательная обработка и точность измерения • Программирование процесса и расширенная память • Безопасность рабочего места обеспечивается защитным барьером • Нагревание с цифровым контролем и регулировка времени сварки • Электронный термостат позволяет регулировать нагрев от 0°C до 350°C • диапазон регулировки при сварке 0,2 мм • Сенсорная панель управления • Автоматическая станция разворота конструкций • Быстрое перемещение профиля после сварки в узел очистки при помощи роботизированной системы • Очистка верхней, нижней, внутренней и наружной поверхностей при помощи двух независимых агрегатов • Упрощенное программирование с системой ручного управления (маховичок ручного управления) • Возможность установки скорости зачистки профиля оператором • Связь между двумя станками в режиме реального времени • Система распознавания профиля • Объем памяти на 1000 профилей • Ручной и автоматический режим работы • Функция автоматической очистки при помощи 11 ножей для зачистки профиля • Отдельные ножи для зачистки цветных и белых профилей • Дистанционный доступ • Передача данных через удаленное сетевое подключение, Ethernet и USB • Сигнализация и вывод предупреждающего сигнала на экран • Быстросъемный сменный тефлоновый узел горячей прессовки • Отображение времени обработки на экране во время работы • Однородный нагрев пластины • Устройство удержания и охлаждения профиля • Оптимизация скорости разворота • Система захвата готовых профилей с конвейера Стандартная комплектация

Ideal para realizar simultáneamente la soldadura de los cuatro ángulos de perfiles de plástico y la limpieza de las rebabas de soldadura en los perfiles después de soldar. • Movimiento neumático • Unidad de salida automática del marco • Procesamiento en serie y medición de precisión • Programación de procesos y gran capacidad de memoria • Área de trabajo segura con barrera de seguridad • Ajuste del tiempo de soldadura y calentamiento controlado digitalmente • Ajuste de temperatura entre 0°C y 350°C con termostato electrónico • Rango de soldadura de 0,2 mm • Panel de control con pantalla táctil • Sistema de rotación automática de los perfiles • Rápida transferencia del perfil a la unidad de limpieza después de la soldadura con sistema robotizado • Limpieza de las superficies inferior, superior, interna y externa del contorno mediante dos unidades de limpieza independientes • Fácil programación gracias al sistema de control manual (rueda manual) • Ajuste manual por el operario de la velocidad de los ejes • Comunicación en tiempo real entre las dos máquinas • Sistema de reconocimiento de perfil • Capacidad de memoria de 1000 perfiles • Operación manual y automática • Limpieza automática con cuchilla de limpieza de 11 perfiles • Cuchillas de limpieza independientes para perfiles blancos y de color • Acceso remoto • Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB • Alarma y signo de advertencia en la pantalla • Sistema fácil y rápido de reemplazo de teflón de plancha de calor • Supervisión del tiempo de procesamiento en pantalla durante la operación • Distribución uniforme del calor en la placa • Unidad de soporte y refrigerado de perfiles • Optimización de velocidad de rotación • Obtención de unidad para perfil terminado en la línea Equipamiento estándar

Convoyeur Lame de scie pour nettoyage extérieur du profilé Lames de nettoyage Couteaux Unité de maintien et de refroidissement du profilé Système de rotation automatique du profilé

• • • • • •

Транспортер Ножи зачистки лицевой поверхности профиля Ножи для зачистки Фрезы Устройство удержания и охлаждения профиля Автоматическая станция разворота конструкций

• • • • • •

Mesa transportadora Cuchillas de limpieza externa de perfiles Cuchillas de limpieza Discos de corte Unidad de soporte y refrigerado de perfiles Sistema de rotación automática de los perfiles

Equipement optionnel

Дополнительное оборудование

Equipamiento opcional

• • • •

Moule spécial Lecteur de code à barres Système de pressage de joint Système de lubrification de palier automatique

• • • •

Цулаги под вашу профильную систему Устройство считывания штрих-кодов Система сжатия уплотнений Система автоматической смазки подшипников

• • • •

Molde especial Lector de código de barras Sistema de prensado de juntas Sistema de lubricación automática de cojinetes

‫اللحام األوتوماتيكي للكلوريد متعدد الفينيل‬ )‫ محاور‬3( ‫) وخط التنظيف‬PVC(

‫املواصفات‬

AR

‫يُستخدم للّحام المتزامن للزوايا األربع للهياكل البالستيكية وإزالة‬ .‫النتوءات الخشنة من الهياكل بعد اللحام‬ ‫• حركة هوائية‬ ‫• وحدة إخراج اإلطار أوتوماتيكيًا‬ ‫• معالجة مسلسلة وقياسات دقيقة‬ ‫• ذاكرة واسعة وبرمجة العمليات‬ ‫• سالمة منطقة العمل من خالل حاجز األمان‬ ‫• ضبط وقت اللحام والتحكم رقميًا في التسخين‬ ‫ درجة مئوية‬350‫ درجة مئوية و‬0 ‫• ضبط درجة الحرارة بين‬ ‫مع منظم حرارة إلكتروني‬ ‫ مم‬0.2 ‫• نطاق اللحام‬ ‫• لوحة تحكم باللمس‬ ‫• وحدة تدوير الهيكل أوتوماتيكيًا‬ ‫• نقل سريع للهيكل إلى وحدة التنظيف من خالل نظام‬ .‫الروبوت بعد اللحام‬ ‫• تنظيف األسطح السفلية والعلوية والداخلية والخارجية‬ ‫للهيكل باستخدام وحدتي تنظيف مستقلتين‬ )‫• برمجة سهلة باستخدام نظام تحكم يدوي (عجلة يدوية‬ ‫• مشغل يدوي لضبط سرعات محورية‬ ‫• تواصل في الوقت الحقيقي بين الماكينتين‬ ‫• نظام التعرف على الهيكل‬ ‫ هيكل‬1000 ‫• سعة ذاكرة لـ‬ ‫• عملية التشغيل األوتوماتيكية واليدوية‬ ‫ شفرة تنظيف للهيكل‬11 ‫• تنظيف أوتوماتيكي باستخدام‬ ‫• شفرات تنظيف منفصلة للهياكل الملونة والبيضاء‬ ‫• االتصال عن بُعد‬ USB ‫• نقل البيانات بواسطة ربط الشبكة عن بعد باإليثرنت والـ‬ ‫• عالمة التنبيه واإلنذار على الشاشة‬ ‫• سرعة وسهولة تبديل التيفلون الضغط الساخن‬ ‫• رصد وقت المعالجة على الشاشات في أثناء االستخدام‬ ‫• توزيع الحرارة الموحدة على اللوحة‬ ‫• وحدة تبريد وحمل الهيكل‬ ‫• تحسين سرعة الدوران‬ ‫• وحدة االلتقاط الخاصة بالهيكل المنتهي في الخط‬ ‫المعدات القياسية‬ ‫الناقل‬ ‫شفرة منشار التنظيف الخارجي للهيكل‬ ‫شفرات التنظيف‬ ‫القواطع‬ ‫وحدة تبريد وحمل الهيكل‬ ‫وحدة تدوير الهيكل أوتوماتيك ًيا‬

• • • • • •

‫المعدات االختيارية‬ ‫قالب خاص‬ ‫قارئ الرمز الشريطي‬ ‫نظام ضغط حشوة اإلحكام‬ ‫نظام تشحيم الحمل األوتوماتيكي‬

• • • •

50

51


Kirlenen çevrenin temizlenmesinin Önlenmesinden daha zor ve pahalı bir yöntem olduğunu biliyoruz. Biz “temiz üretim” yapıyoruz. Çevre kirliliğinin nedeni nüfus artışı değil, tüketim artışından kaynaklanan evsel ve endüstriyel atıklardır. Atıkların çevre kirliliği oluşturmayacak şekilde geri dönüştürülmesi ve çevre dostu ürünlerin kullanılmasıyla zarar en az seviyeye inmektedir. Bizler üretim yaparken gelecek nesillerin ve tüm canlıların yaşama hakkını, havayı, suyu, toprağı düşünerek ve saygı duyarak… Üzerimize düşen sorumlulukları olması gerektiği gibi yerine getirerek. Enerjiyi tasarruflu kullanan makineler üretiyoruz. Ahşap ambalajlar kullanıyoruz. Tehlikeli bir atık olan solventi kullanmıyoruz. Alüminyum ve demir atıkları gibi materyalleri TÜBİTAK onaylı iş ortaklarımızla geri dönüştürerek kullanıyoruz Atıklarımızı sınıflandırıp yetkili tesislerde kullanıma kazandırıyoruz. Çevre konusundaki hassasiyetimizi çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza aktararak yayılmasını ve eylemlerle desteklenmesini sağlıyoruz.

Dünyayı seviyoruz ve… Sürdürülebilir bir çevre için araştırıyoruz, öğreniyoruz, eğitiyoruz, uyguluyoruz…


Hayallerinizin sınırını gerçeklerimizle belirliyoruz...


ÖZÇELİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. Anadolu Mh. Kanuni Cd. No.8 34956 Orhanlı, Tuzla, İstanbul / Turkey T: +90 216 304 20 10 | F: +90 216 304 19 88 www.ozcelik.com

ozcelikmakine

info@ozcelik.com

ozcelikmachinery

ozcelikmachinery

Bu katalogda ki ürün bilgileri, tanımları ve görselleri tanıtım amaçlı kullanıldığından, Özçelik herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın ürünlerin bilgilerinde, tanımlarında ve görsel değişikliklerinde değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar. The product data, descriptions and illustrations are shown for advertising purpose in this catalogue and Özçelik, reserves the right to make modifications or improvements on any product data, descriptions and illustrations on this catalogue without prior notice.

Center  

Cutting and Profile Processing Centers with Accessories

Center  

Cutting and Profile Processing Centers with Accessories

Advertisement