Page 1

Undervannsservice


Undervannsservice i ØPD ØPD er en av Skandinavias største marine entreprenører og legger meter­­vis med sjøledninger i termo­plast hver dag. I tillegg er ØPD en av Skandinavias største dykkerselskap i klasse 1 med hele syv komplette sertifiserte yrkesdykkerlag. Vi utfører det meste innen undervannsarbeid, både planlagte prosjekter og beredskaps- og utrykningsoppdrag. Vi påtar oss både totalentrepriser og enkelttjenester. ØPD er prekvalifisert i Sellihca og Achilles samt ISO:9001:2008 sertifisert. ØPD har i tillegg sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 og oppnådde AAA rating hos Dun & Bradstreet i 2012. Vi er medlem av Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører(NBU). Med bakgrunn i våre stolte tradisjoner fra 1955 er vi godt rustet til å fortsette vår Skandinaviske ekspansjon.

ROV – tjenester ØPD har spesialisert seg på bruken av fjernstyrt undervannsfarkost (ofte forkortet ROV, fra engelsk Remotely Operated Vehicle). ROV er en robot som blir fjernmanøvrert fra et kontrollrom på skip eller plattform. Vi bruker ROV til oppgaver på havdypet som inspeksjon, søk og bergingsoperasjoner. Vanlig operasjonsdypde er fra 0 til 700 meter. Vår fjernstyrte undervannsfarkost utfører i dag mange oppgaver som før krevde dykkere. Vi jobber world wide. Vi jobber også på steder og dybder der det er umulig og ulovlig med tradisjonell dykking som eks inspeksjon av krafttuneller med overveiende fare for ras.

Nedenfor følger en opplisting av de ulike tjenester vi påtar oss: • Tilstandskontroll av installasjoner i vann og sjø • Traseundersøkelser • Survey, innmåling • Filming/dokumentasjon av «touch down» av elkabel på havbunn • Søk • Foto / video • Undervannsdokumentasjon - kontroll og dokumentasjon under vann, herunder utslippsledninger, krafttunneler, kaier og andre tekniske installasjoner under vann • «Lettere» arbeidsoperasjoner Havbunnkartlegging i forkant av trasévalg. Kartet viser fjell og ulike havbunnmasser som sikrer idéell sjøledningstrasé.

2


Spesifikasjoner p책 ROV Vehicle

LWH 1180 x 720 x 720 mm

Frame

Anodized aluminium

Housigns

2 x 1 ata

Weight in air

240 kg

Payload

20 kg. approx

Standard working depth

700 m. (3000 m.)

Buoyancy

Solid cell structure

Power input

230/400/440/690 V AC, single phase, 5-7 kW

Thrusters

Horizontal 2 x1000 W, Vertical 1 x 2000 W Lateral 1 x 1000 W, Thrust 200 - 450 N Electronic resetable overcurrent protection SUB-fighter 4500 with hydraulic manipulator skid

Speed approx.

Horizontal 2,6 knot, Vertical 1.1 knot, Lateral 1.2 knot Turn 60 deg/sek

Camera

4 x camera interfaces, Low light colour camera 520 TV lines 0,1 lux

Lights

2 x 250W halogen light, 3 channel light dimmer Interface for 4x halogene, LED and HMI gas light 2 x 400W

Pan / Tilt

Tilt angle: 90 degrees, Pan angle 45 degrees

Sensors

100 bar depth sensor, fluxgate compass, rategyro leakage detectors

Auto functions

Auto depth, Auto heading

Telemetry

Focal 907, Fibreoptic multiplexer, 3-5 video channels, 6 x RS 232/485 channels Opional: HD-video, Ethernet, USB link, others

3


Inspeksjoner ØPD kan inspisere krafttunneler inntil 10 kilometers lengde. Vår ROV har en kapasitet til å kjøre i tunneler i drift med inntil 2 knops strømhastighet. Skulle prosjekter ha større behov enn hva vi besitter av utstyr p.t så fremskaffer vi dette.

Bunnkartlegging ØPD har bygd opp en spesialbåt med kartleggingssystemene med Olex og Waasp. Waasp er et multistrålelodd med bunnhardhetsprogram som brukes mot Olex. Olex er et kartprogram som tegner bunn ved hjelp av dybde- og bunnhardhetsverdier, som settes sammen med mulitistråleloddet. Vi eksporterer ut rådata av traséen, og importerer de inn i Geodata sitt Arcmap og Arcscene. Vi tar ut bilder for å vise bunnhardhet, dybdekonturer, 3D bilder av traséen og lager en 3D film av kartlagt område. Vi produserer også SOSIfil av konturene fra det kartlagte området. Beregningen av havbunnskart foregår fullstendig automatisk og krever ingen betjening. Det er ingen begrensning i antall loddskudd som håndteres. Resultatet visualiseres på skjerm som et realistisk 3D-bilde av bunnen.

Skipsvrak funnet i Prestvika, Bamble ifm bunnkartlegging for valg av sjøledningstrasé.

4


Dykkertjenester For oss finnes det ingen grenser under vann. Vår store og erfarne arbeidsstokk av sertifiserte dykkere, både i Sverige og Norge, gjør oss i stand til å påta oss et mangfold av arbeidsoppgaver til enhver tid. I tillegg til arbeidsoperasjoner under vann, blir ØPD benyttet av politi og andre offentlige instanser til søk. ØPD er registrert i politiets nasjonale SEAO register. Inspeksjon, overvåking og tilstandskontroll av: • Installasjoner i vann og sjø • Tekniske installasjoner som utslippsledninger, brygger, kaier og kraftstasjoner • Traséundersøkelser • Skipsinspeksjon som fjerning av tau/wire fra propeller, thrustere og reparasjoner

Maritime installasjoner som:

Assistanse til:

• Bygging av utløps- og inntakskonstruksjoner

• Redningsaksjoner og undervannssøk

• Erosjonssikring, undervannsstøping, forskallingsarbeider og utbedring av betong under vann

• Oljeopprensking, berging og sleping

• Montering av anoder, korrosjonsbeskyttelse samt sveising og skjærebrenning av stål under vann • Arbeidsoperasjoner i kraftstasjoner • Spyling og suging av masser, sjøgrøfter og mudring • Utsetting av moringer

Fra 2013 har samtlige av våre dykkere kamera på hjelm for å sikre ultimate dokumentasjonsbilder av våre arbeidsprosesser

5


Referanseprosjekter Generelt benytter ØPD kombinasjonen ROV/dykker ved hver eneste sjøledningsjobb, vi kaller det «ØPD standard». Vi inspiserer, filmer og dokumenterer ferdig lagt sjøledning i tillegg til evt bunnkartlegging i forkant. I tillegg påtar vi oss spesialoppdrag. Nedenfor følger noen referanseprosjekter.

ROV/DYKK Mo i Rana Oppdraget var å søke etter en fiberkabel på 400 meter samt reparere kabel. Grunnen til brudd på fiberkabelen var ras på havbunn. Vi benyttet klemverktøy for å få tak i kabel, deretter kutteskive for å kappe kabelen. Vi stroppet så frisk ende, førte kabel opp på dekk for reparasjon og førte deretter kabel ned igjen. I tillegg benyttet vi ROV på «touch down» ved senking av kabel.

Gjøvik Oppdraget var å undersøke trase samt inspiserte dumpingsplass for ammunisjon fra krigen. Rapport og funndokumentasjon av diverse ammunisjon.

Risør 110 mm vannledning, ca. 170 meter legg. Stroppet ledning, reparerte på dekk og førte deretter vannledning på plass.

Hydro Aluminium, Holmestrand Rens av siler.

6


Dykking Årlifoss og Grønlifoss kraftsstasjon Oppdrag for Skagerak kraft. Kontroll av bjelkestengsel, både stål og aluminium. Reparasjon og bytting av luker (tørt). Assistanse under setting av luker.

Vrangfoss og Eidsfoss kraftsstasjon Oppdrag for Hydro. Kontroll av bjelkestengsel, både stål og aluminium. Reparasjon og bytting av luker (tørt). Assistanse under setting av luker. Rensk av avløpstunell med dykker.

Klosterfoss og Skotfoss kraftsstasjon Oppdrag for Akershus Energi. Kontroll av bjelkestengsel, både stål og aluminium. Reparasjon og bytting av luker (tørt). Assistanse under setting av luker.

Vamma og Kykkelsrud kraftstasjon Oppdrag for Hafslund. Kontroll av bjelkestengsel, både stål og aluminium. Reparasjon og bytting av luker (tørt). Assistanse under setting av luker.

7


Can´t resist the challenge

ØPD Group AS : : ØPD Group ble etablert i 2006 — og bygger på stolte tradisjoner fra 1955 — med utgangs­ punkt i Brødrene Sørensen AS og deretter Østlandet Plast og Dykkservice (ØPD). ØPD er en av Skandinavias største marine entreprenører og PE-eksperter. ØPD er etablert både i Sverige og Norge, og har nylig rundet 160 ansatte. Vi legger meter­­vis med sjøledninger i termo­plast hver dag. Unik rotasjonsstøp : : Samtidig med våre ROV, dykker- og øvrig undervannsservice, er vi Norges eneste rotasjonsfirma med hovedsatsingsområde innenfor VA og infrastruktur. Vi kan produsere produkter med volumer i størrelsesorden 0.1 m3 til 66 m3. I samarbeid med kunder utvikler vi produkter samt en rekke egenutviklede produktserier . Utmerkelser : : I 2011 ferdigstilte ØPD en innovativ termoplastkonstruksjon for offshore vindmøllefelt for Fred Olsen i USA samt at vi fra 2009 har utviklet en kumserie og trafikksikre barrierer i termoplast.

ØPD Group AS Asdalstrand 171 N-3960 Stathelle, Norway Tlf: 35 96 72 10 post@opd.no www.opd.no I facebook/ØPD Group

Reklamehuset Wera : : Foto: Arkiv

For disse arbeidene har vi mottatt Nyskapingsprisen av NHO Telemark, samt oppnådd Skattefunn og OFUmidler fra Innovasjon Norge. I 2006, 2009 og 2010 har ØPD Group AS vært på listen over Gasellebedrifter kåret av DN.

Undervannstjenester  
Undervannstjenester  

Undervannstjenester

Advertisement