Page 1

Çiçek Sudoku:  Çiçek Sudoku, farklı yaş dönemlerinde 3 farklı oyun olarak kullanılabilecek bir oyun platformudur.    

                               


Anaokulu döneminde rakamlar kullanılmadan birbirine uyumlu parçalarla farklı figürler  oluşturulabilir. Aşağıda örnek oluşturulmuş şekiller görülmektedir.   


Rakamlar kullanılarak çiçek sudoku oyunu oynanır.   Oyun kuralı:  Her bir daire içerisinde ve her aynı renk yaprak grubu içerisinde 1 den 6 ya kadar olan sayılar birer  defa yer alacaktır. En az 5 ipuçlu hazırlanan sorular platform üzerinde çözülür.   Aşağıda Macaristan da düzenlenen 24 Saat Yarışması için hazırladığım örnek ve 2 soru görülmektedir:  


Çiçek sudokunun 3. oyun şekli 2 kişi ile oynandığı durumdur.   Sırasıyla oyuncular boş oyun tahtası üzerine istediği rakamları istediği bölgeye yerleştirir.   Çiçek sudoku kurallarına aykırı yanlış yaş yerleştiren kişinin taşını diğer oyuncu alabilir. Her rakam taşı  bir puandır.  Oyun sonunda hiç taş yerleştirilemeyeceği durumda, oyun biter. En son taş yerleştiren kişi fazladan 1  puan daha alır ve toplam puanlar hesaplanır. En çok puanı alan kişi oyunu kazanır.   

TETRA:   Tetra;  • 2 boyutlu bulmacalar(2‐D Puzzle),  • 3 boyutlu şekiller(3‐D Puzzle),  • Parça kaydırmaca oyunları(Sliding Puzzle),  • 2,3,4 kişinin birlikte oynayabileceği oyunlar,  • Optimizasyon problemleri için çözüm aracı,  olmasının yanı sıra, sınırsız sayıda yeni bulmacalara açık bir zeka oyunları platformudur.     Tetra, 1 oyun tahtası ve 9 tetromino parçasından oluşan, 5 farklı sistemde eğitim ve eğlence aracı  olarak kullanılabilecek çok fonksiyonlu bir oyun platformudur. 4 birim küpün birleştirilmesi 5 farklı  şekilde olmaktadır. Tetris oyunundan da hatırlayabileceğimiz parçalardan pinli kare parçası anahtar  parça rolündedir ve tektir. Diğer 4 tetromino parçası 2 şer tanedir ve pinsizdir yani çıkıntıları yoktur.  Oyun tahtası ise 6x6 birimkarelik boşluk ve üzerinde pinli karenin gelebileceği 25 delik olan bir  parçadır.    


2 Boyutlu Bulmacalar:  Pinli kare parça herhangi bir boşluğa yerleştirilir. Kalan parçaların tümü platform içerisine herhangi  bir boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilebilir.     Pinli kare yerleştirilerek oluşturulabilen 6 simetrik olmayan farklı soru vardır. Bu 6 farklı soru  resimlerde kolaydan zora doğru sıralanmış şekilde görülmektedir. Pinli kare yerleştirildikten sonra  kalan tüm parçalar oyun tahtasına boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir.   

 


Bu oyunu farklı yaş ve zeka gruplarına göre daha farklı kurallarla oynamak mümkündür. Pinli kare  dışında bir ya da birkaç parça, en başta yerleştirilir. Daha sonra bulmacanın çözülmesine başlanır.   Buradaki önemli nokta oyunu yaş gruplarına göre farklı zorluk derecelerinde oynatmak: Yeni  başlayanlar için 6 parça yerleştirilmiş oyunlar düzenlenebilir. Sonra 5‐4‐3‐2‐1 parça yerleştirilerek  yeni oyunlar hazırlanır ve zorluk derecesi artırılır. Oyunun zorluk derecesi kişiye göre değişebilir.      Şimdiye kadar oyun tahtasını kullandık. Oyun tahtasından bağımsız olarak düz bir zemin üzerinde 9  parçayı kullanarak 2 boyutlu farklı şekiller yapmamız da mümkündür. 4x9 dikdörtgen, 3x12  dikdörtgen ve çeşitli figürler oluşturulabilir. 

                               


3 Boyutlu Şekiller:    3 boyutlu olarak toplam 36 birimküp olan 9 tetromino parçası, apartman (dikdörtgenler prizması),  köprü, havuz  ve çeşitli figürlerin yapımında kullanılır. Aşağıda çözümlü 3 boyutlu oluşturulmuş  modeller görülmektedir: 

  3 boyutlu oluşturulabilecek şekiller ile ilgili farklı sorular hazırlamak da mümkündür:    ‐Hangi parçalar ile 2x2x3 şeklinde dolu bir dikdörtgenler prizması elde edilebilir?   ‐ Hangi parçalar ile 2x2x4 şeklinde dolu bir dikdörtgenler prizması elde edilebilir?  ‐Parçalardan bazılarını kullanarak ile 2x3x4 şeklinde dolu bir dikdörtgenler prizması elde edelim.  ‐Sadece 1 parça kullanmadan 2x4x4 dikdörtgenler prizması oluşturalım.     


Parça Kaydırmaca Oyunları  Oyuna başlamadan önce pinli kare parça diğer bazı parçaların arasına yerleştirilir. Amaç herhangi bir  parçayı yukarı kaldırmadan, platform içerisinde kaydırarak ya da döndürerek, pinli kare parçanın  herhangi bir köşeye ulaştırılmasıdır.  Birkaç örnek oyun başlangıcı aşağıda verilmiştir:   

        2,3,4 Kişilik Oyunlar  2  ya  da  daha  fazla  kişi,  belli  sıralamada  oynayarak,  tetromino  parçalarını  oyun  tahtasına  yerleştirecektir. En son parçayı yerleştiren kişi oyunu kazanacaktır. Kalan yerleştirilmemiş parça sayısı  kadar  puan  oyunu  kazanan  kişinin  hanesine  eklenecektir.  Başlangıçta  karar  verilen  sayıda  oyun  oynandıktan sonra tüm puanlar toplanır ve en çok puanı alan kişi oyunu kazanır.  Bu  oyunu  farklı  kurallarla  oynamak  mümkündür.  Önemli  olan  kuralların  oyun  başlangıcında  tüm  oyuncular tarafından bilinmesidir. Önerilen birkaç oyun şekli aşağıdaki gibidir:  Taşları paylaşmadan yerleştirmek:   ‐Başlangıçta kimin oyuna başlayacağı belirlenir. Sonraki oyunlarda ilk başlayan kişi sürekli değişir.  ‐Oyun  taşlarının  tümü  dışarıdadır.  İlk  başlayan  kişi  taşlardan  istediğini  platformda  çizgilerle  dıştan  sınırlandırılacak  şekilde  yerleştirir.  Daha  sonra  sırasıyla  diğer  oyuncular  taşlarını  yerleştirir.  Son  taşı  yerleştiren kişi oyunu kazanır.   3  kişilik  oyunda(son  hamlelerde  oyunu  kazanamayacağını  anlayan  kişi,  diğer  iki  kişiden  birini  tercih  edecek şekilde taşını yerleştirebilir) tartışma yapılmaması, 4 kişilik oyunda ise eşli oynanması tavsiye  edilir.    Her bir oyunun oynanma süresi çok kısadır. Sadece 5,6 taş yerleştirilerek oyun bitebilmektedir. Ancak  düşünme süresi uzayabilmektedir. Bu durumda karşılıklı anlayış yerinde olacaktır. Zira bu bir strateji 


oyunudur. Oyun  ilk  öğrenildiğinde  hatalarla  oyun  kaybedilmekte  ancak  oynayan  kişiler  oyunu  öğrendikten  sonra  oyun  bitmeden  birkaç  hamle  öncesinde  olası  taş  yerleştirmeleri  zihinde  hızlı  bir  şekilde denenmektedir.  Bu oyunu çocuklar, yetişkinler ya da çocuklar ve yetişkinler birlikte oynayabilmektedir. Kuralının basit  olması, oyunun çok kısa sürede bitmesi özellikle anne baba ve çocuklar arasında nitelikli vakit geçirme  konusunda faydalı olmaktadır.     Taşları paylaşarak oynamak:  ‐Pinli  kare  taş  dışında  diğer  parçalar  iki  kişi  arasında  4  er  adet  alınacak  şekilde  paylaşılır.  Pinli  kare  dışında diğer 8 parça 2 şerli aynı parçadır. Kimse aynı parçadan 2 tane almamalıdır.  ‐Pinli kare taş her bir oyunda sırasıyla bir kez kaydırılarak sol üst köşeden itibaren konulur. Oyuna ilk  başlayacak kişi belirlenir, sonra her bir oyunda ilk başlama sırası değişir.  ‐Herkes sadece kendi taşını yerleştirebilir.  ‐Son  taşı  yerleştiren  oyunu  kazanır.  Diğer  bir  ifadeyle  karşı  tarafın  oynayacak  taşı  kalmazsa  oyun  kazanılmış olur.   ‐Kalan her iki kişideki taş toplamı kadar puan kazanan kişinin hanesine yazılır.  Amaç  hem  kendimizin  taş  koyabileceği  alanlar  sağlamak,  hem  de  karşı  tarafın  kalan  taşlarını  yerleştiremeyeceği şekilde taşlarımızı yerleştirmektir.   Bu  oyun  bir  öncekine  göre  daha  çabuk  bitmekle  birlikte,  bu  oyunun  taş  yerleştirme  stratejisi  daha  farklıdır. Bu yüzden her iki oyunu da denemenizde fayda vardır.    Optimizasyon Problemleri  Optimizasyon, bir problemde en iyisini bulmaktır.   Örneğin “9 taşı üst üste yerleştirdiğimizde, parçaların kendi başında ayakta durabileceği durumda, en  fazla çıkabileceğimiz yükseklik nedir?” sorusunun cevabını bulabilmek için denemelerde bulunuruz.  Parçaların fiziki özelliklerine baktığımızda uzun kenarlarını yukarı doğru yerleştirmeye çalışırız. Diğer  yandan da parçaların tek başlarına ayakta durabilmeleri durumunu kontrol ederiz. İlk yerleşimin  ardından, parçaları kaç kat yerleştirdiğimizi, parçaları karelere bölünmüş şekilde düşünerek sayarız.   Daha sonra yeni bir deneme yaparız, “Daha iyi bir sonuç var mıdır? “ sorusunun cevabını ararız. Ve  daha yükseğe çıkmak için yeni durumlar deneriz. En son gelinen noktada artık daha yüksek bir yapı  yapılamayacağına kanaat getirdiğimizde skorumuzu alır, oyunu bırakırız, ve aile ortamı, arkadaşlar  veya yarışma gibi durumlar için, diğer skorlarla elde ettiğimiz skorları karşılaştırabiliriz. En son elde  ettiğimiz skor bizim optimum cevabımızdır, ancak sorunun optimum cevabı mıdır, bu karşılaştırma  veya analiz ile mümkündür. Son elde ettiğimiz en iyi durum için bir kanıta ihtiyacımız vardır. Bu kanıt  bir kağıda not veya fotoğraf şeklinde olabilir.    Sorular en yüksek, en büyük alanlı, en büyük çevreli şeklinde sorulabilir. Bu sorulara örnekler aşağıda  verilmiştir. Örnek olarak verilen sonuçlar optimum sonuç değildir. Optimum sonuç bulunabilen en iyi  sonuçtur.    ‐9 parçayı bahçenin çiti gibi kullanarak, en büyük boşluğa sahip bir bahçe tasarlayın. Bahçe çitinde  çaprazdan da olsa boşluk kalmayacaktır, tüm parçalar en az 1 birim birbirine değmek zorundadır.  Sorunun farklı varyasyonları: 10. Parça olan platformu da dahil ederek soruyu çözelim.  Soruyu kendi seçtiğimiz farklı gruptaki parçalarla da çözmeye çalışabiliriz. Örneğin Pinli parça  dışındaki kalan 8 parça ile çözelim şeklinde.  ‐9 parçayı kullanarak, çaprazdan boşluk bırakmadan  en büyük alanlı boşluğa sahip kare bir bahçe  yapalım.  ‐9 parçayı kullanarak çaprazdan boşluk bırakmadan en büyük alanlı boşluğa sahip dikdörtgen bir  bahçe yapalım.  ‐9 parçayı bahçenin çiti gibi kullanarak, en büyük boşluğa sahip bir bahçe tasarlayın. Ancak bu  durumda bahçe çitini oluşturan parçalar köşeden değebilecek. 


‐Bir masa kenarında oturduğumuzda, masanın bize bakan kenarını nehir kabul edelim. 9 parça ile bu  nehir üzerine bir köprü yapılacak. İstenilen oluşturulacak köprü ile nehir arasında kalan boşluğun  alanının en fazla olması. Elde edilebilecek en büyük alan kaç birimkaredir? Nasıl bir şekille?  “Verilen parçalarla boşluksuz bir küp yapılabilir mi? Neden?” şeklinde sorular da sorulabilir.   

       KAZANIMLAR:    Bu belirtilen oyunlardan her biri farklı kazanımlar sağlar.   ‐Problem çözme yeteneği(tüm oyunlar),  ‐3 boyutlu düşünme yeteneği(3 boyutlu şekil soruları),  ‐Akıl yürütme yeteneği(tüm oyunlar)  ‐Aile ve arkadaşlar ile nitelikli vakit geçirmek(2,3,4 kişilik oyunlar)  ‐Problem hazırlama yeteneği(yeni 2‐D, 3‐D,parça kaydırmaca ve optimizasyon soruları hazırlamak)  ‐Pratik işlem yapma yeteneği(Özellikle optimizasyon soruları çözülürken ve skor hesaplamalarında  pek farkında olmadan çok sayıda toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri yapılır. Tüm alandaki  boşlukları tek tek saymak yerine, alanı bulmak için çarpma kullanılır.Alanı işgal eden parçalar çıkarılır.)           


PENTA: Penta, tetra oyununun bir üst seviyesi olup benzer şekilde;  • 2 boyutlu bulmacalar(2‐D Puzzle),  • 3 boyutlu şekiller(3‐D Puzzle),  • Parça kaydırmaca oyunları(Sliding Puzzle),  • 2,3,4 kişinin birlikte oynayabileceği oyunlar,  • Optimizasyon problemleri için çözüm aracı,  olmasının yanı sıra, sınırsız sayıda yeni bulmacalara açık bir zeka oyunları platformudur.     Penta, 1 oyun tahtası, 1 kare pinli parça ve 12 tetromino parçasından oluşan, 5 farklı sistemde eğitim  ve eğlence aracı olarak kullanılabilecek çok fonksiyonlu bir oyun platformudur. 5 birim küpün  birleştirilmesi  12 farklı şekilde olmaktadır.  Pinli kare ile birlikte 13 parça, 8x8 lik oyun tahtası üzerine  yerleştirilir. Oyun tahtası ise 8x8 birimkarelik boşluk ve üzerinde pinli karenin gelebileceği 49 delik  olan bir parçadır.  

 


2 Boyutlu Bulmacalar:  Pinli kare parça herhangi bir boşluğa yerleştirilir. Kalan parçaların tümü platform içerisine herhangi  bir boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilebilir.     Pinli kare yerleştirilerek oluşturulabilen 10 simetrik olmayan farklı soru vardır. Bu 10 farklı soru  resimlerde kolaydan zora doğru sıralanmış şekilde görülmektedir. Pinli kare yerleştirildikten sonra  kalan tüm parçalar oyun tahtasına boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir.   

      Bu oyunu farklı yaş ve zeka gruplarına göre daha farklı kurallarla oynamak mümkündür. Pinli kare  dışında bir ya da birkaç parça, en başta yerleştirilir. Daha sonra bulmacanın çözülmesine başlanır.   Buradaki önemli nokta oyunu yaş gruplarına göre farklı zorluk derecelerinde oynatmak: Yeni  başlayanlar için 6 parça yerleştirilmiş oyunlar düzenlenebilir. Sonra 5‐4‐3‐2‐1 parça yerleştirilerek  yeni oyunlar hazırlanır ve zorluk derecesi artırılır. Oyunun zorluk derecesi kişiye göre değişebilir.      Şimdiye kadar oyun tahtasını kullandık. Oyun tahtasından bağımsız olarak düz bir zemin üzerinde 13  parçayı ya da sadece 12 tetromino parçasını kullanarak 2 boyutlu farklı şekiller yapmamız da  mümkündür. 4x16 ve çeşitli figürler oluşturulabilir.            


Akıl Oyunları Dergisi’nde yayınlanan 12 pentomino parçası ile oluşturulabilecek birkaç soru aşağıda  yer almıştır: 

                             


3 Boyutlu Şekiller:    3 boyutlu olarak toplam 64 birimküp olan 12 pentomino parçası, apartman (dikdörtgenler prizması),  köprü, havuz  ve çeşitli figürlerin yapımında kullanılır. Aşağıda çözümlü 3 boyutlu oluşturulmuş  modeller görülmektedir: 

Parça Kaydırmaca Oyunları  Oyuna başlamadan önce pinli kare parça diğer bazı parçaların arasına yerleştirilir. Amaç herhangi bir  parçayı yukarı kaldırmadan, platform içerisinde kaydırarak ya da döndürerek, pinli kare parçanın  herhangi bir köşeye ulaştırılmasıdır.  Birkaç örnek oyun başlangıcı aşağıda verilmiştir:   

  2,3,4 Kişilik Oyunlar  2  ya  da  daha  fazla  kişi,  belli  sıralamada  oynayarak, parçaları  oyun  tahtasına  yerleştirecektir.  En  son  parçayı  yerleştiren  kişi  oyunu  kazanacaktır.  Kalan  yerleştirilmemiş  parça  sayısı  kadar  puan  oyunu  kazanan kişinin hanesine eklenecektir. Başlangıçta karar verilen sayıda oyun oynandıktan sonra tüm  puanlar toplanır ve en çok puanı alan kişi oyunu kazanır.  Bu  oyunu  farklı  kurallarla  oynamak  mümkündür.  Önemli  olan  kuralların  oyun  başlangıcında  tüm  oyuncular tarafından bilinmesidir. Önerilen birkaç oyun şekli aşağıdaki gibidir:  Taşları paylaşmadan yerleştirmek:   ‐Başlangıçta kimin oyuna başlayacağı belirlenir. Sonraki oyunlarda ilk başlayan kişi sürekli değişir.  ‐Oyun  taşlarının  tümü  dışarıdadır.  İlk  başlayan  kişi  taşlardan  istediğini  platformda  çizgilerle  dıştan  sınırlandırılacak  şekilde  yerleştirir.  Daha  sonra  sırasıyla  diğer  oyuncular  taşlarını  yerleştirir.  Son  taşı  yerleştiren kişi oyunu kazanır.  


3 kişilik  oyunda(son  hamlelerde  oyunu  kazanamayacağını  anlayan  kişi,  diğer  iki  kişiden  birini  tercih  edecek şekilde taşını yerleştirebilir) tartışma yapılmaması, 4 kişilik oyunda ise eşli oynanması tavsiye  edilir.    Her bir oyunun oynanma süresi çok kısadır. Sadece 5,6 taş yerleştirilerek oyun bitebilmektedir. Ancak  düşünme süresi uzayabilmektedir. Bu durumda karşılıklı anlayış yerinde olacaktır. Zira bu bir strateji  oyunudur.  Oyun  ilk  öğrenildiğinde  hatalarla  oyun  kaybedilmekte  ancak  oynayan  kişiler  oyunu  öğrendikten  sonra  oyun  bitmeden  birkaç  hamle  öncesinde  olası  taş  yerleştirmeleri  zihinde  hızlı  bir  şekilde denenmektedir.  Bu oyunu çocuklar, yetişkinler ya da çocuklar ve yetişkinler birlikte oynayabilmektedir. Kuralının basit  olması, oyunun çok kısa sürede bitmesi özellikle anne baba ve çocuklar arasında nitelikli vakit geçirme  konusunda faydalı olmaktadır.     Taşları paylaşarak oynamak:  ‐Pinli kare taş dışında diğer parçalar 6 şar tane karşılıklı paylaşılır.   ‐Pinli kare taş her bir oyunda sırasıyla bir kez kaydırılarak sol üst köşeden itibaren konulur. Oyuna ilk  başlayacak kişi belirlenir, sonra her bir oyunda ilk başlama sırası değişir.  ‐Herkes sadece kendi taşını yerleştirebilir.  ‐Son  taşı  yerleştiren  oyunu  kazanır.  Diğer  bir  ifadeyle  karşı  tarafın  oynayacak  taşı  kalmazsa  oyun  kazanılmış olur.   ‐Kalan her iki kişideki taş toplamı kadar puan kazanan kişinin hanesine yazılır.  Amaç  hem  kendimizin  taş  koyabileceği  alanlar  sağlamak,  hem  de  karşı  tarafın  kalan  taşlarını  yerleştiremeyeceği şekilde taşlarımızı yerleştirmektir.   Bu  oyun  bir  öncekine  göre  daha  çabuk  bitmekle  birlikte,  bu  oyunun  taş  yerleştirme  stratejisi  daha  farklıdır. Bu yüzden her iki oyunu da denemenizde fayda vardır.    Optimizasyon Problemleri  Optimizasyon, bir problemde en iyisini bulmaktır.   Örneğin “13 taşı üst üste yerleştirdiğimizde, parçaların kendi başında ayakta durabileceği durumda,  en fazla çıkabileceğimiz yükseklik nedir?” sorusunun cevabını bulabilmek için denemelerde  bulunuruz. Parçaların fiziki özelliklerine baktığımızda uzun kenarlarını yukarı doğru yerleştirmeye  çalışırız. Diğer yandan da parçaların tek başlarına ayakta durabilmeleri durumunu kontrol ederiz. İlk  yerleşimin ardından, parçaları kaç kat yerleştirdiğimizi, parçaları karelere bölünmüş şekilde  düşünerek sayarız.   Daha sonra yeni bir deneme yaparız, “Daha iyi bir sonuç var mıdır? “ sorusunun cevabını ararız. Ve  daha yükseğe çıkmak için yeni durumlar deneriz. En son gelinen noktada artık daha yüksek bir yapı  yapılamayacağına kanaat getirdiğimizde skorumuzu alır, oyunu bırakırız, ve aile ortamı, arkadaşlar  veya yarışma gibi durumlar için, diğer skorlarla elde ettiğimiz skorları karşılaştırabiliriz. En son elde  ettiğimiz skor bizim optimum cevabımızdır, ancak sorunun optimum cevabı mıdır, bu karşılaştırma  veya analiz ile mümkündür. Son elde ettiğimiz en iyi durum için bir kanıta ihtiyacımız vardır. Bu kanıt  bir kağıda not veya fotoğraf şeklinde olabilir.    Sorular en yüksek, en büyük alanlı, en büyük çevreli şeklinde sorulabilir. Bu sorulara örnekler aşağıda  verilmiştir. Örnek olarak verilen sonuçlar optimum sonuç değildir. Optimum sonuç bulunabilen en iyi  sonuçtur.    ‐13 parçayı bahçenin çiti gibi kullanarak, en büyük boşluğa sahip bir bahçe tasarlayın. Bahçe çitinde  çaprazdan da olsa boşluk kalmayacaktır, tüm parçalar en az 1 birim birbirine değmek zorundadır.  Sorunun farklı varyasyonları: 14. Parça olan platformu da dahil ederek soruyu çözelim.  Soruyu kendi seçtiğimiz farklı gruptaki parçalarla da çözmeye çalışabiliriz. Örneğin Pinli parça  dışındaki kalan 12 pentomino parçası ile çözelim şeklinde.  ‐13 parçayı kullanarak, çaprazdan boşluk bırakmadan  en büyük alanlı boşluğa sahip kare bir bahçe  yapalım. 


‐13 parçayı kullanarak çaprazdan boşluk bırakmadan en büyük alanlı boşluğa sahip dikdörtgen bir  bahçe yapalım.  ‐13 parçayı bahçenin çiti gibi kullanarak, en büyük boşluğa sahip bir bahçe tasarlayın. Ancak bu  durumda bahçe çitini oluşturan parçalar köşeden değebilecek.  ‐Bir masa kenarında oturduğumuzda, masanın bize bakan kenarını nehir kabul edelim. 13 parça ile bu  nehir üzerine bir köprü yapılacak. İstenilen oluşturulacak köprü ile nehir arasında kalan boşluğun  alanının en fazla olması. Elde edilebilecek en büyük alan kaç birimkaredir? Nasıl bir şekille?  “Verilen parçalarla boşluksuz bir küp yapılabilir mi? Neden?” şeklinde sorular da sorulabilir.   

   KAZANIMLAR:    Bu belirtilen oyunlardan her biri farklı kazanımlar sağlar.   ‐Problem çözme yeteneği(tüm oyunlar),  ‐3 boyutlu düşünme yeteneği(3 boyutlu şekil soruları),  ‐Akıl yürütme yeteneği(tüm oyunlar)  ‐Aile ve arkadaşlar ile nitelikli vakit geçirmek(2,3,4 kişilik oyunlar)  ‐Problem hazırlama yeteneği(yeni 2‐D, 3‐D,parça kaydırmaca ve optimizasyon soruları hazırlamak)  ‐Pratik işlem yapma yeteneği(Özellikle optimizasyon soruları çözülürken ve skor hesaplamalarında  pek farkında olmadan çok sayıda toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri yapılır. Tüm alandaki  boşlukları tek tek saymak yerine, alanı bulmak için çarpma kullanılır.Alanı işgal eden parçalar çıkarılır.) 

Pin Silindir:  Pinli ve delikli 6 silindir parçası birleştirilerek silindir oluşturulur. Silindir yan yüzeyindeki resimden  faydalanarak daha kolay çözülebileceği gibi, resme bakmadan çözmeyi de deneyebilirsiniz.   


Ying Yang Silindir:   

 

               


Eşleştirmece:

       


Pin Küp:  9 pinli ve delikli parça birleştirilerek küp oluşturulur.  Küpün tüm yüzeylerinde farklı resimler bulunmaktadır. 

AYy Küp:  8 Parça birleştirilerek küp ve diğer figürler oluşturulabilir.   Bu oyuncak, Ayda Yurtoğlu için özel olarak tasarlanmıştır.   Kişilere özel farklı tasarımda oyuncaklar hazırlanabilir.   Tasarım talepleri konusunda hyurto@gmail.com adresinden Hasan Yurtoğlu ile iletişime geçilebilir.   


Boyalı Küp:  Tüm yüzeyleri boyanmış 4 dikdörtgenler prizması birleştirilerek, tüm yüzeyleri aynı renge sahip bir  küp oluşturulacaktır.   

               


Mini Küp:  6 parça birleştirilerek küp ve daha farklı figürler oluşturulacaktır. Parçalar boyasız halde verilir.  Oyuncağı kendi boyamak isteyenler için düşünülmüştür.  

Kareli Küp:  8 parça ile küp ve diğer figürler oluşturulacaktır.   


Sekizli Küp:  8 parça ile küp ve diğer figürler oluşturulacaktır.   

           


Kule Oyunu: 


4 Katlı Piramit:  7 piramit parçası ile 4 katlı ahşap piramit oluşturulur. 

5 Katlı Piramit:  12 piramit parçası ile 5 katlı piramit ve görülen diğer figürler oluşturulabilir.  Bu tasarım 2009 yılı uluslar arası oyuncak tasarım yarışmasına plastik parçalarla oluşturulmuş şekilde  katılmıştır. Daha sonra tasarımın ahşap modeli hazırlanmıştır.   


12 adet parça ile piramit dışında aşağıda bazıları görülen farklı birçok figür yapılabilmektedir: 

Zeka Oyuncakları (Mind Toys)  

Zeka Oyuncakları Tasarımı (Mind Toys Design)

Zeka Oyuncakları (Mind Toys)  

Zeka Oyuncakları Tasarımı (Mind Toys Design)

Advertisement